30. september Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. september Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, København K"

Transkript

1 30. september 2016 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, København K

2 Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Investeringsrapport Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Aktivallokering - 8 Tidsvægtet afkast pr. fondskode År til dato 9 Risikorapport - 10 Risiko pr. fondskode - 11 Bogføringsrapport Beholdninger - 13 Afkast År til dato 14 Kapitaludvikling og porteføljeomkostninger År til dato 15 Afstemning - 16 Uafviklede handler - 17 Transaktioner År til dato 18 Ordliste 22 Disclaimer 24

3 K U N D E I N F O R M A T I O N P R Bankkonto Depotnummer Porteføljeinformation Kundekategori: Detail Fondnavn - kort DI.Eu.Inv.Gr-obl DIS DK OBl Abs ishs US Trea. Bd Fondnavn - lang DI Euro Investment Grade-Obligat. SELE Danske Obl Absolut ishares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF (USD) Regnskabsår: Porteføljevaluta: DKK Startdato performance: Kontaktinformation Danske Capital Parallelvej Kgs. Lyngby Michael Mærsk En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 3/24

4 R A P P O R T P R Investeringsrapport En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 4/24

5 P O R T E F Ø L J E O V E R B L I K P R Tidsvægtet afkast i % Seneste måned Seneste 3 måneder Seneste 6 måneder År til dato Seneste 12 måneder Siden start Portefølje 0,14 0,82 1,93 3,27 3,77 7,52 Aktivallokering Markedsværdi % Obligationer ,8 Kontanter ,2 Porteføjens afkast Seneste måned Seneste 3 måneder År til dato Afkast Pengevægtet afkast i % 0,14 0,86 3,37 Total ,0 Akkumuleret afkast siden % 3% 3,27% Beholdninger Markedsværdi % SELE Danske Obl Absolut ,8 DI Euro Investment Grade-Obligat ,0 PM9326 DKK CASH ,2 I alt for porteføljen ,0 2% 1% Nøgletal for porteføljen Effektiv rente i % 0,84 Korrigeret varighed 2,91 Korrigeret spænd varighed 5,11 0% dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Portefølje En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 5/24

6 P E R F O R M A N C E P R Akkumuleret afkast siden Akkumuleret afkastbidrag seneste 9 måneder 8% 6% 4% 2% 0% 7,5% 4% 3% 2% 1% 0% -2% mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-15 Portefølje sep-15 mar-16 sep-16-1% jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Obligationer Kontanter Total Månedlig afkast seneste 12 måneder 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,45 0,33 0,44 0,25 0,63 0,13 0,40 0,56 0,39 0,29 0,14 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,29 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Portefølje En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 6/24

7 P E R F O R M A N C E P R Tidsvægtet afkast i % Seneste måned Seneste 3 måneder År til dato Portefølje Portefølje Portefølje Statsobligationer -0,63 1-1,06 1 1,21 Blandede obligationer 0,25 1 0,68 1 2,76 Virksomhedsobligationer, IG -0,10 1 2,07 1 5,88 Total 0,14 0,82 3,27 Reference afkast i % Seneste måned Seneste 3 måneder År til dato CIBOR 1 Month, DKK -0,02-0,07-0,18 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 7/24

8 A K T I V A L L O K E R I N G P R Månedlig aktivallokering seneste 10 måneder 100% 80% 60% 40% 20% 0% dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Obligationer Kontanter Aktivallokering Markedsværdi % Markedsværdi % Markedsværdi % Markedsværdi % Statsobligationer , ,0 - - Blandede obligationer , , , ,8 Virksomhedsobligationer, IG , , , ,0 Kontanter , , , ,2 Total , , , ,0 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 8/24

9 T I D S V Æ G T E T A F K A S T P R. F O N D S K O D E F O R P E R I O D E N T I L Papirnavn Fondskode Markedsværdi primo Afkast Nettobevægelser Markedsværdi ultimo TWR i % % af kapital Statsobligationer ishs US Trea. Bd IE00B14X4S , ,39-1,21 - Blandede obligationer DIS DK OBl Abs DK , , , ,34 2,76 81,78 Virksomhedsobligationer, IG DI.Eu.Inv.Gr-obl DK , , , ,58 5,88 17,99 Kontanter PM9326DKKCASH ,70-472, , ,46-0,23 Gebyrer Depotgebyr - -66,18 66, I alt for porteføljen , , , ,38 3,27 100,00 Tidsvægtet afkast efter skat 3,27 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 9/24

10 R I S I K O R A P P O R T P R Nøgletal for porteføljen Effektiv rente i % Korrigeret varighed Korrigeret spænd varighed I alt for porteføljen 0,84 2,91 5,11 Korrigeret varighed - bidrag Korrigeret varighed - allokering 4 100% 3 0,96 80% 82% 2 1,96 60% 40% 1 20% 18% 0 Blandede obligationer Virksomhedsobligationer, IG 0% 0% Eksponering - allokering Korrigeret spænd varighed - bidrag 100% 80% 60% 82% ,26 0,86 40% 20% 18% % Blandede obligationer Virksomhedsobligationer, IG 0 Blandede obligationer Virksomhedsobligationer, IG En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 10/24

11 R I S I K O P R. F O N D S K O D E P R Papirnavn Fondskode Eksponering Eksponering i % 12 mdr. horisontafkast +100 bp i % 12 mdr. horisontafkast i % 12 mdr. horisontafkast -100 bp i % Effektiv rente i % Korrigeret varighed Korrigeret spænd varighed Obligationer Blandede obligationer DIS DK OBl Abs DK ,40 81,70-1,63 0,54 1,41 0,82 2,40 5,21 Virksomhedsobligationer, IG DI.Eu.Inv.Gr-obl DK ,00 18,07-3,22 1,10 5,79 0,91 5,29 4,74 Total Obligationer ,40 99,77-1,92 0,64 2,21 0,84 2,92 5,13 Total Kontanter ,97 0,23 I alt for porteføljen ,37 100,00-1,91 0,64 2,20 0,84 2,91 5,11 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 11/24

12 R A P P O R T P R Bogføringsrapport En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 12/24

13 B E H O L D N I N G E R P R Papirnavn Valuta Fondskode Beholdning Valutakurs Kurs Kursværdi Vedhængende rente Markedsværdi Bankkonto Ergoterapeutforeningen DKK , ,0000 1, ,97-238, ,46 Investeringsforeningsbeviser DI.Eu.Inv.Gr-obl DKK DK , , , , ,00 DIS DK OBl Abs DKK DK , , , , ,40 Total Investeringsforeningsbeviser , ,40 I alt for porteføljen ,37-238, ,86 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 13/24

14 A F K A S T F O R P E R I O D E N T I L Værdipapir Valuta Fondskode Kursværdi Realiseret valutaafkast Urealiseret valutaafkast Realiseret kursafkast Urealiseret kursafkast Rente/udbytte Total afkast Bankkonto Ergoterapeutforeningen DKK , ,74-587,74 Gebyrer Depotgebyr DKK ,18 Investeringsforeningsbeviser DIS DK OBl Abs DKK DK , , , , ,56 DI.Eu.Inv.Gr-obl DKK DK , , , , ,68 ishs US Trea. Bd USD IE00B14X4S , , ,39 Total Investeringsforeningsbeviser , , , , , ,63 I alt for porteføljen , , , , , ,71 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 14/24

15 K A P I T A L U D V I K L I N G O G P O R T E F Ø L J E O M K O S T N I N G E R F O R P E R I O D E N T I L Markedsværdi primo ,31 Realiseret afkast ,40 Urealiseret afkast ,73 Renteindtægter bankkonto -587,74 Kuponer - Ændring i vedhængende rente - obligationer - Handelsrenter - Udbytter ,50 Gebyrer -66,18 Afkast før skat ,71 Skat på udbytter og kuponer - Afkast efter skat ,71 Periodens ind- og udbetalinger ,16 Markedsværdi ultimo ,86 Porteføljeomkostninger Gebyrer Depotgebyrer -66,18 Etableringsomkostninger PM-gebyr Øvrige omkostninger Total Gebyrer -66,18 Transaktionsomkostninger Kurtage Øvrige omkostninger -410,55 Total Transaktionsomkostninger -410,55 Total Porteføljeomkostninger -476,73 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 15/24

16 A F S T E M N I N G P R Papirnavn Fondskode Beholdning handelsdato Beholdning valørdato Forskel Ergoterapeutforeningen , ,9700 0,0000 DI.Eu.Inv.Gr-obl DK , ,0000 0,0000 DIS DK OBl Abs DK , ,0000 0,0000 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 16/24

17 U A F V I K L E D E H A N D L E R P R Der er ingen uafviklede handler En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 17/24

18 T R A N S A K T I O N E R : K Ø B O G S A L G F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Værdipapir Papirnavn Nominel Valuta Valutakurs Kurs Kursværdi Kurtage Øvrige omkostninger Depotnummer Køb Rente Afregningsbeløb DK DI.Eu.Inv.Gr-obl 5.157,00 DKK 100,00 110, , , IE00B14X4S71 ishs US Trea. Bd 526,00 USD 661,05 133, ,75-138, , IE00B14X4S71 ishs US Trea. Bd 248,00 USD 666,35 133, ,94-66, , DK DIS DK OBl Abs 169,00 DKK 100,00 105, , , DK DIS DK OBl Abs 6.366,00 DKK 100,00 105, , ,40 Total Køb ,66-204, ,65 Salg DK DIS DK OBl Abs 2.570,00 DKK 100,00 104, , , DK DI.Eu.Inv.Gr-obl 1.334,00 DKK 100,00 113, , , DK DIS DK OBl Abs 7.123,00 DKK 100,00 104, , , DK DIS DK OBl Abs 3.425,00 DKK 100,00 104, , , DK DI.Eu.Inv.Gr-obl 3.400,00 DKK 100,00 110, , , DK DIS DK OBl Abs 3.986,00 DKK 100,00 105, , , DK DIS DK OBl Abs ,00 DKK 100,00 105, , , DK DIS DK OBl Abs ,00 DKK 100,00 105, , , DK DI.Eu.Inv.Gr-obl 3.020,00 DKK 100,00 112, , , DK DIS DK OBl Abs 1.113,00 DKK 100,00 105, , , DK DIS DK OBl Abs 937,00 DKK 100,00 105, , , IE00B14X4S71 ishs US Trea. Bd 774,00 USD 664,60 133, ,63-205, ,07 Total Salg ,55-205, ,99 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 18/24

19 T R A N S A K T I O N E R : K Ø B O G S A L G F O R P E R I O D E N T I L Transaktionsomkostninger køb og salg Kurtage Øvrige omkostninger Transaktionsomkostninger i alt Køb Salg Omkostninger i alt - 204,99 204,99-205,56 205,56-410,55 410,55 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 19/24

20 T R A N S A K T I O N E R : R E N T E, U D T R Æ K O G U D B Y T T E R F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Værdipapir Papirnavn Nominel Valuta Valutakurs Udb. pr. aktie Kursværdi Skat Øvrige omkostninger Depotnummer Udbytte Rente Afregningsbeløb DK DI.Eu.Inv.Gr-obl ,00 DKK 100,00 4, , , DK DIS DK OBl Abs ,00 DKK 100,00 0, , ,50 Total Udbytte , ,50 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 20/24

21 T R A N S A K T I O N E R : Ø V R I G E F O R P E R I O D E N T I L Handelsdato Navn Nominel Valuta Valutakurs Kursværdi Kurtage Øvrige omkostninger Rente Afregningsbeløb Bankkonto Indbetaling ,84 DKK 100, , ,84 Udbetaling ,00 DKK 100, , , ,00 DKK 100, , , ,00 DKK 100, , ,00 Total Udbetaling , ,00 Kontantrente ,00 DKK 100, ,00-400, ,40 DKK 100, ,40-234, ,83 DKK 100, ,83-114,83 Total Kontantrente ,23-749,23 Depotgebyr ,18 DKK 100,00-66, ,18 En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 21/24

22 R A P P O R T P R Ordliste AFKAST (INVESTERING) Afkast er gevinsten eller tabet af en investering over en given periode. Afkastet er opgjort i portefølje valutaen. AKKUMULERET AFKASTBIDRAG Afkastbidraget viser hvor meget et værdipapir eller en samling af værdipapirer har bidraget med til porteføljens samlede afkast. For et enkelt værdipapir vil bidraget normalt kunne regnes som dets vægt i porteføljen multipliceret med dets afkast. Afkastbidraget akkumuleres over den angivne periode. BENCHMARK Benchmark regnes som afkastet på et eller flere markedsindeks. Benchmark skal afspejle porteføljen så godt som muligt, og derved kan afkastet anvendes som sammenligningsgrundlag for porteføljens afkast. EFFEKTIV RENTE Er det afkast, der opnås hvis en fastforrentet obligation holdes til udløb og alle løbende cashflows kan reinvesteres til den effektive rente. For variabelt forrentede obligationer eller konverterbare obligationer benyttes et forventet afkast ved beregningen af den effektive rente. EKSPONERING Eksponering udtrykker et finansielt aktivs værdi, og dermed eksponering overfor finansielle risici. For futures er eksponering lig med værdien af det underliggende aktiv. GEBYRER Gebyrer består af depotgebyr (aftalt med depotbanken) og porteføljeplejegebyr (beregnet på baggrund af de vilkår, der er fastsat i porteføljeaftalen. KUNDEKATEGORI For at sikre investorer relevant beskyttelse, information og dokumentation skal investorerne jf. MiFID-reglerne placeres i en af følgende kundekategorier: retail kunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. KURSVÆRDI For værdipapirer regnes kursværdien ved at multiplicere den nominelle beholdning med pris og valutakurs. MARKEDSVÆRDI For obligationer regnes markedsværdien ved at multiplicere den nominelle beholdning med pris og valutakurs plus vedhængende rente. KORRIGERET VARIGHED Varighed er et mål for obligationens renterisiko udtrykt ved prisændringen som funktion af en ændring i rentekurven. I daglig tale defineres varighed ofte som udtryk for obligationens kursfølsomhed i forbindelse med renteændringer. Jo højere varighed obligationen har, jo større kursudsving vil den være udsat for ved en renteændring. Til beregning af korrigeret varighed på realkreditobligationer anvender Danske Capital en realkreditmodel, som er udarbejdet af Danske Markets. Realkreditmodellen tager udgangspunkt i: Debitorsammensætningen pr. realkreditobligation Debitors krav til gevinst ved konvertering Debitors samlede omkostninger ved konvertering Renteændringer beregnet ud fra de nuværende markedsforhold ved hjælp af en rentestrukturmodel. KORRIGERET VARIGHED ALLOKERING Udtrykker hvordan varighed er fordelt på forskellige løbetider. KORRIGERET VARIGHED BIDRAG Dette nøgletal udtrykker hvor meget en obligation bidrager til porteføljens totale varighed. KORRIGERET SPÆND VARIGHED Er et mål for en obligations følsomhed overfor dens spænd til rentekurven den prises på. Dette spænd er et mål for det ekstra afkast der kan opnås ved at investere i obligationen i forhold til et alternativ. KORRIGERET SPÆND VARIGHED BIDRAG Dette nøgletal udtrykker hvor meget en obligation bidrager til porteføljens totale spænd varighed. NETTOBEVÆGELSER Nettobevægelser består af ind- og udbetalinger på bankkonti, køb og salg af værdipapirer samt eventuelle reallokeringer af papirer mellem aktivklasser eller lignende. Der korrigeres for modsatrettede bevægelser. En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 22/24

23 R A P P O R T P R Ordliste PENGEVÆGTET AFKAST I % Pengevægtet afkast er den rente, der gør nutidsværdien af alle cash flows lig nul. Pengevægtet afkast tager i modsætning til tidsvægtet afkast højde for cash flow timing. Hvis det pengevægtede afkast er større end det tidsvægtede afkast, indikerer det, at der er blevet allokeret flere penge i perioder, hvor det tidsvægtede afkast har været over gennemsnittet. PRISER OG VALUTAKURSER Priser og valutakurser i investeringsrapporteringen og bogføringsrapporteringen er baseret på forskellige kilder. I bogføringsrapportering anvendes Danske Banks generelle pris politik, som også anvendes i depotopgørelser, kontoudtog, og online systemer. I investeringsrapportering anvendes andre kilder for at sikre en retvisende sammenligning med evt. benchmark og referenceafkast. Der kan derfor være forskelle mellem værdier i investeringsrapporteringen og bogføringsrapporteringen. REFERENCE AFKAST Reference afkast regnes som afkastet på et eller flere markedsindeks. STARTDATO Er datoen for porteføljens første beregningsdato. Hvis porteføljen er ældre end vil startdatoen være TIDSVÆGTET AFKAST I % Afkast i procent er porteføljens tidsvægtede afkast på statusdagen. Ved beregning af det procentvise tidsvægtede afkast opdeles den betragtede periode i daglige delperioder. Afkastet beregnes for hver periode som den procentvise ændring mellem primo- og ultimoværdien justeret for nettoind- og -udbetalinger. Ud fra delperiodens afkast beregnes periodens samlede tidsvægtede afkast. Det er dette afkast, som anvendes ved afkastsammenligninger. TOTAL AFKAST (BOGFØRING) Afkastet består af 4 komponenter: Realiserede kursgevinster (også eventuel valutagevinst), Periodens ændring i urealiserede kursgevinster(også eventuel valutagevinst), Løbende afkast i form af modtagne aktieudbytter eller periodiserede renteindtægter Omkostninger. Hvis der anvendes futures, indregnes marginbetalinger. Kursgevinsten udgør summen af en eventuel kursstigning på værdipapiret - og eventuelt valutakursgevinst. Gevinsterne beregnes ud fra markedsværdien primo perioden (værdien primo perioden er altid lig værdien ultimo forrige periode). Der tages hensyn til beholdningsforskydninger i perioden. Renteindtægten er den periodiserede renteindtægt, hvilket vil sige: Forfaldne renter i perioden inkl. handelsrenter plus tilgodehavende ikkeforfaldne renter ultimo minus tilgodehavende ikke-forfaldne renter primo. UAFVIKLEDE HANDLER Er handler der har handelsdato i rapporteringsperioden men valør i en fremtidig rapporteringsperiode. En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 23/24

24 R A P P O R T P R Disclaimer BEMÆRK Rapportens data og beregninger erstatter ikke kontoudtog, depotudtog, fondsnotaer, udbytte-, rente- og udtrækningsmeddelelser mv., der er sendt fra Danske Bank. Indholdet i rapporten er ikke revideret og kan som sådan ikke anvendes som regnskabsgrundlag. En mere detaljeret opdeling af gebyrer for porteføljepleje samt handelsomkostninger kan på anmodning fås hos Danske Capital. KILDE MSCI-oplysninger må kun anvendes til internt brug, og må ikke gengives eller videregives i nogen form eller bruges som grundlag for eller som en bestanddel af et finansielt instrument, produkt eller indeks. MSCI-oplysninger skal ikke opfattes som investeringsvejledning eller som en anbefaling om at foretage (eller undlade at foretage) en investeringsbeslutning af enhver art, og investorer må ikke handle i tillid til sådanne oplysninger. Historiske data og analyser skal ikke betragtes som en indikation af eller garanti for fremtidige performanceanalyser, forventninger eller forudsigelser. MSCI-oplysninger gives som "de er og forefindes", og brugeren af sådanne oplysninger påtager sig den fulde risiko for enhver anvendelse deraf. MSCI, dets tilknyttede selskaber og andre, der er involveret i eller tilknyttet kompilering, beregning eller udarbejdelse af MSCIoplysninger (under ét "MSCI-parterne"), fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar (herunder, men ikke begrænset til, ansvar for originalitet, nøjagtighed, fuldstændighed, betimelighed, ikke-krænkelse, kurans og brugbarhed), hvad angår sådanne oplysninger. Uden begrænsning af ovenstående kan ingen MSCI-part under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skader, for dokumenterede tab eller skader samt for afledte skader, følgeskader (herunder, uden begrænsning, driftstab) eller andre skader samt for pønalerstatning. ( Oplysningerne er hentet fra kilder, der menes at være pålidelige, men J.P. Morgan garanterer ikke deres fuldstændighed eller nøjagtighed. Indekset anvendes med tilladelse. Indekset må ikke kopieres, anvendes eller distribueres uden J.P. Morgans forudgående skriftlige godkendelse. Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. Alle rettigheder forbeholdes. En afdeling under Danske Bank A/S CVR-no København 11. oktober 2016 Side 24/24

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog +45 55472231 tobias.hallingskog@nordea.com Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport 4. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Asset Management Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Bilag - diverse Beholdningsliste

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar 2015-30. juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2016 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Aktieoptur. med negative afkast. 11. juni 2008

Aktieoptur. med negative afkast. 11. juni 2008 11. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 25 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-31. marts 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Find din fulde skattemappe på

Find din fulde skattemappe på Find din fulde skattemappe på www.skat.dk SKAT.dk I Salling Bank ønsker vi det bedst mulige grundlag, når vi skal gennemgå din økonomi. Vi har derfor brug for din fulde skattemappe. Via www.skat.dk kan

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. september 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

I denne beskrivelse kan du læse om de ting, vi synes der især er værd at fremhæve om PortfolioManager.dk PDF PDF. Kapitalforvalter

I denne beskrivelse kan du læse om de ting, vi synes der især er værd at fremhæve om PortfolioManager.dk PDF PDF. Kapitalforvalter Kort beskrivelse I denne beskrivelse kan du læse om de ting, vi synes der især er værd at fremhæve om Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Kapitalforvalter Revisor Kunde Bogholder AG-informatik A/S Lyngby Hovedgade

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 31 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-30. juni 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. juni 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse Side 1 af 41 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2013-30. juni 2013 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3019869806

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 8. januar 2016.

Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 8. januar 2016. Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 8. januar 2016. Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring side 3

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2015

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2015 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2015 Offentliggjort 16. december 2014 HOVEDPUNKTER FOR STRATEGIEN 2015 INDENLANDSK LÅNTAGNING I 2015 er sigtepunktet for udstedelser af indenlandske

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere