Indhold Indledning... 1 Specialets opbygning... 3 Fra observation til videnskab... 6 Analyse af arbejdsflow... 9 Snitker Groups arbejdsflow...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning... 1 Specialets opbygning... 3 Fra observation til videnskab... 6 Analyse af arbejdsflow... 9 Snitker Groups arbejdsflow..."

Transkript

1

2 Indhold Indledning... 1 Specialets opbygning... 3 Fra observation til videnskab... 6 Analyse af arbejdsflow... 9 Snitker Groups arbejdsflow... 9 Brugertest.nu arbejdsflow Problemformulering Hvad er usability Labtest Tænkehøjt Målgruppe Hvor mange testpersoner Usability som videnskab Motorisk behandling af datamateriale Test af ruc.dk Sortering af datamateriale Diskussion af labtest Brugertest.nu Diskussion Brugertest.nu komparativ analyse Lag modellen Analyse af ruc.dk efter lag modellen Analyse af RUC videoer fra labtest Diskussion af labtest Analyse af RUC videoer fra Brugertest.nu Diskussion Brugertest.nu Komparativ analyse Konklusion Perspektivering Litteraturliste Artikler Bøger Rapporter... 73

3 Web side Bilag... 1

4 Hvad påvirker en usabilitytest? Dette speciale omhandler, usabilitytest foretaget i henholdsvis et lab og hjemme. De to måder at teste på har forskelle og ligheder. Specialet undersøger, hvilke forskelle de to testmetoder har og hvordan forskellene påvirker hver test. Særligt undersøges det hvordan moderator, påvirker en test og hvad fraværet gør. Testperson som spiller en stor rolle i begge test bliver også undersøgt men udvælgelsen er meget forskelig. Begge testmetoder gør brug den teoretiske metode tænkehøjt, men under forskellige forhold. Frem for at undersøge hver mange fejl hver test frembringer, har målet snarere været undersøge hvor grundigt hver test tester en web side. Derfor har den brugte model, sigtet mod at undersøge testpersonernes udsagn i lag i forhold til den testede hjemmeside. Specialet skal ses som afslutningen på uddannelsen Interaktive Digitale Medier ved Aalborg universitet. Afslutningen har stillet spørgsmålet om den brugte model kunne bruges som rammeværktøj for test i fremtiden. Specialet er skrevet for et publikum der har en hvis interesse i usability, fordi der optræder mange fag udtryk, derfor er et kendskab til usability nødvendigt for et fuldt udbytte af rapporten. God læsning Thomnas Toft Knudsen

5 Forord Følgende sider ideholder afslutningen af undertegnes kandidat forløb ved Aalborg universitet hvor fokus ligger på mit interesseområde: usability. Specialet skal ses som afslutningen på et længere forløb ved Aalborg universitet, startende på historie studiet for derefter at forsætte på interaktive digitale medier, hvor specialet med rette sætter punktum, for en spirende interesse indenfor feltet usability. Et halvt års intensiv arbejde med mange udfordringen, men også med meget ny viden der både har været en stor tilfredsstillelse for mig, men også selve for rapporten. Denne viden har været en brik i fremdriften mod det færdige resultat, men puslespillet kunne ikke færdiggøres uden vigtige brikker i form af stor hjælp, derfor skal følgende have en stor tak: Thomas Visby Snitker fra Snitker Group for at dele sin store viden om usability og for lån af videoer, hvor der i den forbindelse skal takkes RUC for at video materiale, kunne indgå i rapporten. Anja Thrane fra Interfazes for villigt at stille op til interview og spørgsmål, Thore Fogh Johansen for at lade sig interview give kritiske, direkte svar og Jonas Alexandersson for teknisk assistance, begge fra brugertest.nu. En stor tak skal også lyde til min tålmodige vejleder Søren Bolvig Poulsen, for hans altid skarpe og kritiske sans, samt altid at være behjælpelig med faglig sparring. De kære forældre skal ikke glemmes i denne sammenhæng, hvor deres støtte har været en forudsætning for at specialet og de fem års studier kunne færdiggøres-tak.

6 Abstract The field of this MA-thesis is usability testing where the two test methods lab-test and remote test are compared whit each other. The analyzed data comes from video testing, the two companies providing the data where Snitker Group and brugertest.nu. Snitker Group test by the lab model and brugertest.nu uses remote testing. Different factors affect the cost of each test greatly, a lab test cost kr. where a test from brugertest.nu cost kr. History showed that the methods for testing cheap has been there for many years but not used. It also shows that usability testing has gone radical changes over the years from an observing point over to a more humanistic listing point and within reason years an engineering approach has played a factor. The thesis is built on investigating the factors that make each test different both in price and way of testing. The focus has not only been on the testing but also test setup where there are some distinctive differences. The differences in testing and setup form the problem statement, the flowering factors are different and have therefor been investigated. Moderators affect on the lab test and the absent of one in remote test. The test persons differ in each test where brugertest.nu use more or less random test persons, where Snitker Group use a lot of time to find test persons, that are in the target group of the tested site. The two tests uses the same method to get data the think aloud method, but because of the set up for the test it is used in different ways. To find the differences and how think aloud worked in each test two analyses methods has been used, the KJ method was used to analyze each user statement and moderators. The other method was Jesse James Garrett model that analyzed the web site in layers, therefor it can be analyzed how deep each test get into the side and why. The KJ method showed that the statements from the users in the lab test where more easy to categories than the statements from brugertest.nu. The reason was that the moderator followed the question guide and therefor the statements could be categorized after the question guide. The statements from brugertest.nu where a lot harder to categories because the test persons did not follow the question guide, also the test persons had trouble whit why they did not like objects or why they did as they did, when they thought out loud. In the lab test moderator made sure that the test persons spoke about the pro and cons of the site by asking, this however is against the think aloud methods theory that state that moderator should have a listening role, however the moderator had a weary active role throughout all of the tests. This was also seen in the Garretts model where the testers in the lab jumped through the layers because moderator asked compared to brugertest.nu that had a mode even flow. The test from brugertest.nu reflected a more natural run, whit fever jumps. The test persons from brugerets.nu stayed in one layer and then moved to next, however they did have trouble getting up in the last layers that was about the strategy of the site and information. The conclusion was that think out loud is possible under both test forms. More easily under the lab test because the moderator can remember the test person to think out loud as the theory forecast. Reaches done by others show how ever that the think a loud is not used by the way the theory forecast witch

7 was the case in both test. Moderators involving in the lab test how ever made sure that the test person gave valuable data. The conclusion was that Snitker Group use highly motivated users because they are in the target group. Brugertest.nu testers are motivated to in another way, they motivate themselves by taking test they like. What this mean to the test is difficult to say but according to some books motivated users is always to prefer. Garrett model shoved that brugertest.nu way of testing is more natural but that the testers miss the last layers in the model both time and absent of a moderator played a role. Snitker Group s test persons got deeper into the site meanly by the help of moderator, time is of less important factor. Further research could be done into both methods where the KJ could be used to sort the out what the test persons said and Garrets model could be used to form the test around so the test got into all the layers of the site.

8 Indledning Interessefeltet for dette speciale ved Interaktive digitale medier, Aalborg universitet udspringer af min egen interesse for usability eller brugervenlighed. Kandidatuddannelsens to årighed har kun skærpet min interesse for feltet, ikke kun den akademiske teoretiske verden, men også uden for universitet i den partiske virkelighed. En moderne dagligdag fyldt med teknologi kan byde på udfordringer i form af produkter, der ikke virker logiske ved første interaktion. Tekniske apparater er ofte designet for at lette vores hverdag, men læsning af lange manualer kan være en nødvendighed for at kunne forstå og interagere med dem 6. Fremgangsmåden kan fungere overfor en målgruppe, der er lille, snæver og som realt ikke har et alternativ ved at vælge et andet produkt. I det øjeblik produktet når ud til en større og bredere målgruppe, kan der opstå problemer, fordi den større målgruppe ofte vil finde andre alternativer. Denne manual-tilgang til brugertilfredsstillelse er udhængsmæssig nettet, fordi brugeres tålmodighed er markant kortere, ned til sekunder, før de forlader sitet 7. En usabilitytest kan være løsningen der viser hvorfor brugerne forlader sitet. En usabilitytest kortlægger eventuelle fejl ved sitet, ved at en testperson, ofte tilhørende målgruppen, løser en række opgaver imens han tænkerhøjt. Den videnskabelige metode tænkehøjt bliver ofte brugt i usability test, fordi den giver et indblik i testpersons umiddelbare tanker 8. Ofte vil en usabilitytest blive udført i et lab der er indrettet til formålet, ud over testpersonen vil der ofte være en moderartor til stede. Moderartors opgave er at styre testen og hjælpe testpersonen, fordi tænkehøjt kan være en uvant situation. Moderartors løn i de ofte mange og lange test, sammenholdt med at testpersonen ofte kræver mange resurser at finde, gør testmetoden dyr. De udgifter har man prøvet at skære væk i en ny testmetode, hvor testpersonerne tester hjemme og derfor uden moderartor. Testmetoden kaldes også umodereret pga. fraværet af moderartor, hvor labtest er kendt som et modereret testforløb. De to testmetoder har ikke kun forskelle, men også ligheder, de bruger begge tænkehøjt metoden til indsamling af data. Tænkehøjt metoden er en humanistisk videns tilgang, der bero på studier af mennesker tale og derfra følgende analyse. De meget tydlige ligheder og forskelle ligger op til brugen af den komparative metode, fordi den holder ligheder og forskelle op mod hinanden. Metoden vil da også blive brugt flere gange gennem rapporten, første gang til at belyse hvilke forskelle der i de to testmetoders arbejdsflow. Motivation Min personlige interesse for usability bevirkede, at jeg på 9.semester søgte praktikophold hos et usability firma. Valget faldt på Snitker Group et mindre usabilityfirma beliggende i København. Under mit seks måneder lange ophold, fik jeg indblik i den partiske tilgang til usability. Jeg fik et særdeles godt kendskab til tænkehøjt-testen, der anvendes hos Snitker Group 9. Under mit ophold, fik jeg et grundigt indblik i Snitker Groups primære målgruppe, større internationale selskaber, med 50+ medarbejdere og som derfor har kapitalen til at bekoste en usability test, som typisk 6 A.Norman, 1990, side V 7 8 Sharp, Helen, 2007, side

9 ligger på kr. 10. Mindre virksomheder havde ikke kapitalen til at få foretaget en usability test, men en billigere testmetode kunne lave om på dette mønster, samme konklusion når David Siegel og Susan Dray frem til 11. Dette marked skulle Snitker Group indtage via brugertest.nu. Brugertest.nu I slutningen af 2011 købte Snitker Group det nystartede discounttest firma brugertest.nu. Undertegnede fik derfor et godt kendskab til firmaet og deres testmetode. I min praktikperiode blev interessen for forskellene og lighederne mellem de to testmetoder skærpet, derfor lavede jeg i slutningen af min praktikperiode en mundtlig aftale med direktøren for Snitker Group, Thomas Snitker, om et samarbejde, hvor målet skulle være en komparativ analyse af de to testmetoder og deres data Siegel, David og Dray, Susan, 2002, side 13 2

10 Specialets opbygning I følgende afsnit vil der blive argumenteret for specialets opbygning samt valg af empiri og fravalg af teori. Valgt empiri Den valgte empiri stammer fra Snitker Groups test af ruc.dk for RUC og repræsentere således tænkehøjttest, udført i et lab. Empirien er i form af otte videoer optaget i Snitker Groups test lab. Empirien fra brugertest.nu er testene udarbejdet af undertegnede, efter hvordan en kunde ville opsætte den. Denne viden er opnået gennem udførte test, endvidere er spørgeguiden godkendt af Thomas Snitker. En komparativ analyse brugt i en usability test er det oplagt at teste på det samme site. Det testede site ruc.dk er grundlæggende det samme, men i testene fra Snitker Group blev der også foretaget test af en prototype kaldet studievælgeren, der ikke var en intrigeret del af sitet. Undertegnede har ikke fundet andre forskelle på det testede, derfor er den eneste forskel at studievælgeren er en integreret del af ruc.dk, da testene fra brugertest.nu blev udført. Test på identiske produkter lod sig ikke gøre fordi det ville kræve at en kunde hos Snitker Group var villig til at lade sit produkt teste af brugertest.nu, altså en prototype eller ikke færdigt produkt. I samråd med Thomas Snitker mente vi, at det scenarie ville være mere end svært at få et firma med på pga. de ofte hemmeligholder deres produkttyper og anser, en test hos brugertest.nu, for en grad af offentlighed. Det omvendte scenario ville ikke lade sig gøre, fordi det ville være for omkostning fuldt for Snitker Group, at udføre en tænkehøjt test de realt ikke skulle bruge. Undertegnede kunne selv have foretaget en tænkehøjt test, men en undersøgelse af, hvordan et usabilityfirma tester, bringer en større interesse for undertegnede og samarbejdspartner. Analyse værktøjet, hvor fokus er hvor langt testpersonerne kommer ned i et site, gør at test på samme produkt bliver af mindre betydning. Havde antal fejl ligget til grund for analyser ville de nævnte forbehold, have været mere kritiske. Til trods for de nævnte forbehold mener undertegnede, at den brugte empiri holder et videnskabeligt grundlag, grundet måden der bliver sammenlignet på hvor ensartethed er af mindre betydning. Valg og fravalg af teori Ofte vil der være flere teorier i spil, når en videnskabelig opgave startes. Dette projekt var ingen undtagelse. Specielt Jacob Nielsens artikel A Mathematical Model of the Finding of Usability Problems var oppe og vende. Den præsentrede metoden er lavet for at udregne fejl på en hjemmeside og derfor oplagt at bruge i en komparativ analyse, hvor antal fundne fejl forholdsvis let ville kunne sammenlignes. Metoden kræver, at man optæller fejl dvs. når testpersonen ikke fuldførere en opgave er det en fejl. I Nielsens eget forsøg fungerer det tilfredsstillende, fordi han tester på et -program, hvor der nemt kan opstilles specifikke opgaver, der har en meget klar slutning og start. Fejl er altså meget nemt at spotte i hans forsøg Nielsen, Jakob, K. Landauer, Thomas, 1993, side 206 3

11 Metoden viste sig at være sværere at bruge i praksis, fordi videorene fra Snitker Group havde fokus på information, hvilket gjorde det svært at bedømme, hvornår en opgave var færdig og hvornår der var en fejl. Testpersonerne kunne godt være lang tid om at løse en opgave, men ikke nødvendigvis lave fejl. En yderligere udfordring var, at testpersonerne ikke blev udsat for det samme testforløb, derfor var den enkle opgave svær at sammenligne. Dertil skal lægges, at metoden blev udviklet i 1995, hvor hjemmesider var mindre komplekse sammenlignet med i dag. En kritik Rolf Molich m.fl. også fremhæver 13. Af de grunde blev metoden fravalgt til fordel for en anden, men også fordi undertegnede mener, den valgte teori passer bedre med den indsamlede empiri. Den valgte teori blev en lag model udviklet af Jesse James Garrett. Modelen viser hvor langt ned testpersonen kommer i de forskellige lag og dermed hvor dybt, ned i sitet testpersonen kommer. KJ metoden blev brugt til at analysere udsagn fra testpersonerne uafhængig af videoerne og moderartors rolle. Den komparative metode vil blive brugt gennem rapporten, første gang til en sammenligning af de to arbejdes flow hvor undertegnede har udarbejdet to skemaer der viser test flowene. Den færdige analyse vil udmønte sig en specialets problemformulering. En historisk gennemgang af usability ændringer er dog nødvendig, før problemformuleringen kan præsenteres og begynder umiddelbart efter erkendelsesviden. Erkendelsesviden Den opnåede viden og derfra følgende ny erkendelse, vil i store træk følge den hermeneutiske cirkel. Hvor en forforståelse ændrer sig ved, at den læste empiri ændre forforståelsen til ny viden. Undertegnes opnåede viden stammer den praktiske verden, denne viden sættes overfor en teoretisk tankegang. Den opnåede viden fra videoerne vil være baseret på iagttagelser, disse observeringer vil blive underlagt mine subjektive teoretiske overvejelser. Den læste teori og empiri vil underlægge sig min fortolkning og forforståelse 14. usability vil altid operere på subjektive meninger og kan derfor aldrig blive en naturvidenskab, hvor alt kan forklares. Denne videnskabelige kendsgerning vil gå igen både i det empiriske forarbejde, hvor brugernes udsagn vil blive sat ind i en model, tilhørsforhold til modellen vil være min subjektive vurdering, der vil dog gennem rapporten blive argumenteret for de forskellige valg. Derfor må det accepteres, at andre forskere kan fortolke den indsamlede empiri anderledes, hvor argumentet kan diskuteres ud fra den brugte teori. 13 Molich, Rolf, R. Ede, Meghan, Kaasgaard, Klaus og Barbara, Karyukin, 2004, side Collin, Finn, Køppe, simon, 2003, side 143 4

12 Undertegnedes arbejde og videnskabelig tilgang kan illustreres via følgende figur. Hvor min praktiske viden optaget gennem praktik hos Snitker Group. Denne praktiske viden bliver sat overfor de teoretiske værktøjer, som ligger til grund for analysen af det indsamlede data. Disse tre felter vil tilsammen udmønte sig i ny viden. Den praktiske viden er den forforståelse undertegnede har haft inden begyndelsen på projektet. Denne viden er blevet udfordret via teoretiske værktøjer og den faglige litteratur. 5

13 Fra observation til videnskab Følgende afsnit belyser dog hvordan usability har gennemgået en række ændringer. Fra observation af brugerne, over til en humanistisk tilgang via tænkehøjt metoden, for igen at skifte karakter til en matematisk tilgang via modeludregninger. Historien viser også at billige testmetoder har været en del af usability verden i en årrække, men at det først har fået sit gennembrud med brugertest.nu inden for det seneste år, i Danmark. Usability og interaktion med produkter har altid hængt nøje sammen, derfor kan det ikke undre, at usability fik sin spæde start sammen den industrille revolution, hvor Thomas De Quincey i 1842 udtalte: It is not the utility, but the useability of a thing which is in question 15 Der skulle dog gå ca. et århundrede før, usability blev en integreret del af hverdag i form af industriel design hvor det at skabe nyttige, an venlige og brugbare produkter, var en vigtig parameter. En måde at opnå de tre kriterier på var ved brugerobservationer, hvilket Henry Dreyfuss en pioner inden for industriel design havde oplevet. Han skabte sammen med to kolleager en lang række industrielle produkter hvis kendetegn var smuk udførelse, men også design, hvor brugerens begrænsninger var tænkt ind i den færdige løsning. Dreyfuss s produkter afspejlede hans primære filosofi, at interaktionen mellem mennesker og produkter skulle gøres nemmere 16. Udviklingen af en række skibskahytter i 1940 er et glimrende eksempel på, hvordan han opnåede et bedre forhold mellem brugerne og produktet. I en industrihal fik Dreyfuss konstrueret otte prototyper af kahytterne i fuld størrelse. En udvalgt målgruppe bestående af krydstogtrejsende testpersoner flyttede ind i kahytterne og opførte sig, som var de rejsende. Observationsgrupperne boede i kahytterne og havde medbragt, hvad de normalt ville medbringe på en sejlende ferie. Dreyfuss kunne dermed observere, hvordan brugerne brugte kahytten og efterfølgende lave ændringer. Dreyfuss brugerinddragelse i designprocessen gjorde ham til en af de første industrille designere, der inddrog brugerne i processen 17. Dreyfuss spæde afdækning af usability problemer blev gjort ved hjælp af antropologiske værtøjer, hvor brugernes problemer blev anskueliggjort 18. Usability var et studie af den ønskede målgruppe i deres rette element, en testmåde der er besværlig fordi brugerobservation er tidskrævende. Dreyfuss iagttagelser i industrihallen overvandt det problem, men rejste et nyt, situationen var kunstig og brugerne viste de blev observeret. Testmetoden blev da også skubbet i baggrunden, til fordel for en mere kognitiv tilgang. Kognitiv tilgang Computerens udbredelse gjorde, at der blev udviklet nye testmetoder, der sigtede mod at teste mennesker og interaktion med de afviklede programmer. Det nye testfelt blev kaldt Human Computer Interaktion (HCI) og bestod af en vifte af forskellige testmetoder. Den mest dominerende blev en 15 Thomas De Quincey, i Hertzum, Morten, 2010, side 1 16 Weed, Brad, 1996, side

14 kognitivt tilgang. Den kognitive tilgang blev den fremherskende metode, fordi de udviklede systemer ofte bestod af mange forskellige objekter. Brugerne skulle derfor bruge en kognitiv tilgang via interaktion med objekter og hukommelsen. Clayton Lewis var en af de første til at bruge tænkehøjt metoden til data indsamling. Tænkehøjt metoden blev mere udbredt frem for den antropologiske, fordi observationer kunne give svar på, hvor brugerne havde problemet, men ikke hvorfor den viden krævede indsigt i testpersonernes tanker, hvilket tænkehøjt metoden gør 19. På dette tidspunkt var usability dog ikke et ord, der blev brugt i de artikler eller bøger, der udkom om emnet. I stedet brugte man ordet (HCI). Claytons metoder minder dog meget om dem der bliver brugt i dag, og principperne bygger på den samme forståelse af den psykologiske tilgang til data. Tænkehøjt metodens data, var af meget høj validitet, men udførelsen i et lab og testpersoner gjorde den meget tidskrævende og dyr 20. Et usability lab, er et rum hvor test udføres, ofte med et envejsspejle for at evt. kunder kan følge testen, uden af testperson føler sig overvåget. Typisk vil der også være et kamera og mikrofon, der optager. Denne fremgangsmåde er dyr, hvis lab-et skal bygges fra grunden. Ofte er testene også meget lange, hvilket trækker på de menneskelige resurser. Ydermere foregår testen uden for testpersonens vante rammer og derved kan testsituationen virke kunstig. De fordyrende omstændigheder bevirkede, at billigere testmetoder kaldet discountmetoder blev udviklet 21. Discount usability De heuristiske evalueringer udviklet af Jacob Nielsens i 1989 satte fokus på discount usability. Teorien er kort at teste en hjemmeside efter heuristisk principper uden brug af testpersoner og moderartor 22. De heuristiske evalueringer blev af Nielsen kaldet cheap and dirty (hurtigt og billigt) målet var test der var billige, med høj validitet. De heuristiske evalueringer stod ikke alene, flere discount metoder fulgte efter. En gennemgående fællesnævner var, at de kunne udføres internt, uden brug af lab og andre fordyrende elementer, de levede efter mottoet: some usability is better than no usability 23 Discountmetoderne har dog ikke fået den udbredelse citatet ligger op til. Det skal ses i lyset af, at overstående slogan ikke har slået igennem 24. I starten af 1990 erne voksede behovet for usability test til et omfang, hvor der ikke var nok uddannede til at udføre testene. Behovet gjorde at testansvarlige for mere tekniske retninger indfandt sig i usability verden. En stor gruppe af de nye kom fra mere tekniske uddannelser. Inden for usability-faget delte man sig i to lejre, henholdsvis en tekniske og en kognitiv. Den tekniske tilgang anså usability som eksakt videnskab, hvor formler der kunne udregne antal 20 Lewis, Clayton, 1982, side 1 21 Nielsen, Jacob, 1993, side Siegel, David, Dray, Susan, 2002, side

15 testpersoner til en test blev udviklet. Den gamle garde, fasthold en humanistisk tilgang 25. De følgende år oplevede usability stor fremgang sammen med dot.com bølgen. Organisationer der havde fokus på usability begynde at skyde frem, her kunne professionelle usability eksperter mødes. I 1994 nedskrev eksperterne en fælles standart for usability: "The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use 26." Inden for de senere år har discount usability fået en renæssance. Prisfaldet på web cams og bredere og bedre internet forbindelser har bevirket, at der er opstået en ny måde at teste på. Det nystartede analysefirma brugertest.nu gør brug af de muligheder, ved at testpersonerne tester hjemme remote. Denne billigere og hurtigere måde at teste på appellerer ofte til små eller nystartede firmaer, der opererer med et stramt budget 27. Discount test har også bredt sig til den akademiske verden, hvor professor Jan Stage i 2009 fik bevilget 5.7 millioner til et forskningsprojekt der skulle belyse, hvordan man udfører billigere og hurtigere usabilitytest 28. Behovet for at teste, er dog ikke blevet mindre. Jakob Nielsen og Raluca Budiu s anden rapport om apps til Ipad, viser foresatte problemer med brugervenlighed. Selv indenfor den nyeste teknologi er der forsat behov for at teste Dumas, Joe, 2007, side Chen, Yu-Hui, Germain, Carol, Anne, Abebe, Rorissa, 27 Siegel, David, Dray, Susan, 2002, side Thomsen, Morten K 29 Nielsen, Jakob, Budiu, Raluca, 2011, side 6 8

16 Analyse af arbejdsflow Med udgangspunkt i indledningen og det historiske ris, mener jeg, der er grundlag for at skrive en længere videnskabelig rapport, der berører relevante områder indenfor usability, særligt discount usability vs. labtest. Discount usability udemærker sig ved at være meget billigt, sammenlignet med en labtest. Prisen varierer meget for en lab tænkehøjttest, Jakob Nielsen tager f.eks. $ $ for en test, hvilket må betegnes som i den meget dyre ende 30. I Danmark ligger prisen på ca kr., hvorimod brugertest.nu s ydelser starter ved Denne signifikante forskel i pris må nødvendigvis bero på en forskel i måden at teste på. Denne forskelighed vil blive belyst af en komparativ metode, efter en gennemgang af de to arbejdsflow. Resultatet af den komparative metode vil udmønte sig i specialets problemformulering. Snitker Groups arbejdsflow Nedenstående skema er udarbejdet i samarbejde med Anja Thrane fra Interfazes og Thomas Snitker. Skemaet viser, hvor et buget på kr. bliver brugt, evt. overskud til firmaet er ikke medregnet. Personerne over kasserne, er de ansvarlige for fasen. I kasserne fremgår det, hvilken fase, der er tale om. Test flowet starter fra venstre og bevæger sig mod højre. De to sidste faser ligger under hinanden, fordi de overlapper hinanden meget. Arbejdsflowet fra brugertest.nu vil følge umiddelbart efter. 30 Nielsen Norman Group 9

17 Kundemøde En tænkehøjt test starter med et indledende kundemøde, hvor testobjekt og målgruppe eller målgrupper bliver fastlagt. Prisen afhænger af, hvor mange testpersoner der skal testes på, og hvor svær målgruppen er at finde. En meget snæver målgruppe koster selvsagt flere penge end en målgruppe, der er nem at finde. Fordi der skal bruges mere tid på at finde testpersoner indenfor målgruppen. Efter det indledende møde, kan der være flere op følgende samtaler før en endelig pris bliver fastlagt. Det skal bemærkes, at ingen af de to firmaer medregner fasen som en del af den endelige pris til kunden. De indledende møder behøver ikke at blive foretaget af den moderator, der skal stå for testen. Udgifterne skal dog dækkes og udgør hos begge firmaer ca. 4% af den samlede pris. Testpersoner Moderartor indtræder oftest i denne fase. Moderators opgave er at fastlægge tidspunkter for testene og størrelsen på honoraret til testpersonerne. Begge firmaer bruger skattefri gavekort som honorar. Honoraret svinger alt efter hvor svær målgruppen er at få i tale og i hvor lang tid der testes, f.eks. en 10

18 revisor der skal afsætte en hel dag vil typisk få et større beløb end en gymnasieelev, til trods for at testen tager samme tid. Grunden til det skal ses i at revisoren mister en dags indtjening, han som minimum skal have igen i form af gavekort. testpersonerne bliver typisk betalt for et par timer, men testen tager som oftest kortere tid. Rekruttering af testpersoner foregår forskeligt hos de to firmaer, hos Snitker Group har man en person ansat, som udelukkende tager sig af at finde egnede testpersoner. Interfazes har valgt at udlicitere opgaven til et rekrutteringsbureau, hvilket er dyrere. Direktøren Anja Thrane erkender da også blankt, at hun ville ønske, de havde en Eva (rekrutør ansat hos Snitker Group) ansat, men som hun påpeger, det meget svært at finde personer, der kan udfylde den opgave tilfredsstillende. I skemaet fremstår de to faser testpersoner og planlægning af test, mere adskilt end virkeligheden er. Begge firmaer opfordre deres kunder til at overvære testene, derfor skal kundens om overværelse af test nå en højere enighed med testpersonernes ønsker for test tidspunkt. Planlægning af test Moderator skal formidle videre, hvordan testpersonerne skal se ud, I begge tilfælde kan kundens krav være så specifikke, at det ikke kan lade sig gøre at finde testpersoner, situationen udredes ved, at kunden opfordres til at slækker lidt på kravene. Hvor mange testpersoner der skal findes afhænger af kunden, men syv, otte op til 12 er det normale. Målgrupper er den anden faktor der påvirker antallet af testpersoner, museer vil f.eks. gerne have testet på besøgende og fagfolk, derfor når de op på 12 testpersoner. Begge faser sammenlagt bruger Snitker Group 11% hvorimod Interfazes bruger 20%, forskellen ligger i måden testpersoner rekrutteres på. 11

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave Indledning Dette dokument indeholder en processtandard for test af brugervenlighed af offentlige websteder. Formålet med denne standard er at: - Udbrede kendskabet til og brugen af brugervenlighedstest

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Hvad er en fokusgruppe?

Hvad er en fokusgruppe? Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere