Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår Erhvervsakademiet København Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord"

Transkript

1 Erhvervsakademiet København Nord MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 Afleveret i 4 eksemplarer d 28. maj kl Is à Bella E-handel Forfatterer: Jakob Christoffersen, Senia Lundberg, Ninette Nielsen og Emil Hauberg. 1

2 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s Indledning s. 3 Indledning s. 4 Problemformulering s. 4 Afgrænsning s. 4 Læsevejlednig s. 5 Metode og teori s Analyse af Is à Bellas marketings strategi s. 7 Vision, mission, mål og værdier s. 8 Swot analyse s. 10 Porter 5 forces s. 11 USP s. 12 Analyse af den visuel kommunikation på isabellais.dk s Usability tests af isabellais.dk s. 19 Brugertest s Kommunikationsvalg s. 23 Kommunikationsplanlægning s. 24 Diskussion s Designbrief s Dokumentation af designudvikling s Usabilitytest af eget produkt s. 49 Gangstertest opsamling s. 50 Sammendrag af brugertest s Refleksion og konklusion s. 53 Refleksion s. 54 Konklusion s. 55 Litteraturliste s. 56 2

3 1Indledning 3

4 Indledning Problemformulering Afgrænsning Vi har som multimediedesignere valgt, at arbejde med virksomheden Is à Bella, som er en isbutik, der specialiserer sig i at producere italiensk kvalitets is. Vi har valgt at arbejde med Is á Bella, da deres konkurrenter som fx Paradis og Ben & Jerry er begyndt, at etablere e-shops i forbindelse med deres is-salg. Is á Bella har ikke nogen e-shop på deres website og derfor ser vi det som en udfordring at skabe en online handelsfunktion for isabellais.dk. Vi vurderede desuden fra starten, at isabellais.dk er et meget teksttungt website og vi synes ikke, at siden afspejler deres budskab om kvalitetsprodukter og god service. Det er derfor interessant for os at skabe en ny visuel identitet, som udtrykker disse budskaber bedre. Hvordan kan vi som multimediedesignere, skabe en visuel identitet samt udarbejde en e-shop til Is à Bellas website, sådan at siden fremstår i overensstemmelse med virksomhedens værdier om kvalitet og god service? Vi vil desuden undersøge hvordan vi skaber vi en e-shop, som er attraktiv for virksomheden Is á Bella, og som er brugervenlig i forhold til målgruppen? Hvordan Is à Bellas visuelle identitet optimeres, sådan den understøtter en online handel og giver Is á Bella et moderne udtryk? Hvordan vi kan skabe en e-shop, så det for brugerne bliver attraktivt at købe is online og hvordan vi kan profilerer Is á Bella i forhold til deres konkurrenter, så de skiller sig ud på attraktiv måde? Vi har med vores første usability test, ikke skabt en triangulering, da vi kun har benyttet en brugertest. Dette er gjort, da vi i forvejen har en række analyser af websitet. Brugertesten er udført for at skabe en modvægt, i forhold til vores egen subjektive holdning. 4

5 Læsevejledning Vi har valgt, at indlede vores rapport med et analyseafsnit af Is à Bellas nuværende markedsposition samt deres værdier og målgruppe. Vi vil benytte forskellige analysemodeller, som SWOT modellen, Porters 5 forces og Lisbeth Thorlacius analysemodel af visuel kommunikation på websites. Med disse analyser vil vi for det første gøre det klart, hvilken type virksomhed Is à Bella er, sådan at vi kan skabe en visuel identitet som passer til dem. Vi analyserer desuden virksomheden med henblik på, at vi senere i opgaven kan begrunde vores forbedringer af Isabellais.dk. Af samme årsag vil vi også gennemføre en brugertest, af det nuværende website. Brugertesten skal belyse hvordan en typisk bruger, modtager den nuværende side og hvor de tænker der er plads til forbedring. Hele vores designproces vil bliver dokumenteret fra skitse til det færdige resultat. Undervejs vil vi kommentere på designprocessen og yderligere begrunde vores valg. Dette afsnit skal fungere, som svar på vores designbrief og det endelige produkts udformning. Vi vil udføre endnu en brugertest, hvor vi tester vores egen version af isabellais.dk. Denne test skal bruges til den endelige vurdering, af hvor godt vores projekt er lykkedes. Sidst i opgaven vil vi reflektere over vores arbejdsproces, og vil vi vurdere hvordan vi kunne have haft et bedre slutprodukt i løbet af projektet. Vores konklusion vil være en kort opsummering af vores vigtigste pointer samt besvarelse af vores problemformulering. På baggrund af analyserne vil vi opstille en række delkonklusioner og vil på baggrund af disse skrive en diskussion, som argumenterer for vores endelige opsætning. Denne skal læses med henblik på at skabe en forståelse, for vores endelige produkts udformning. 5

6 Metode og teori For at kunne besvare vores problemformulering har vi vurderet, at en analyse af Is á Bellas nuværende identitet er nødvendig. Vi vil både analysere Is á Bella som virksomhed og mere specifikt analysere deres nuværende website. Analyserne skal være med til at belyse evt. mangler, og samtidigt give os en ide om, hvordan en e-shop løsning bedst kan fungere for virksomheden. I forhold til vores analyser har vi valgt, at have en induktivt indgangsvinkel, hvor vi indsamler empiri ud fra analyserne og brugertests. Herefter vil vi opstille en hypotese, for hvordan vi kan opstille Is á Bellas nye website og deres nye visuelle identitet. Ud fra denne hypotese vil vi udforme en kommunikationsplanlægning, der tager udgangspunkt teorien om de 25 spørgsmål 1. Vi vil benytte forskellige metoder i til udarbejdelsen af vores analyse af virksomheden. Vi vil blandt andet gennemføre en kvalitativ brugertest af det nuværende isabellais. dk. Vi har valgt at benytte den kvalitative metode, da vi ønsker at finde brugernes holdninger om isabellais.dk. Hertil egner den kvalitative metode sig bedst, da den er sat op til vi kan observere testpersonernes tanker og handlinger. Resultatet af vores 1 J.K. Jacobsen 25 sprg. brugertest skal være med til at afdække, hvilke problematikker der gør sig gældende på isabellais.dk For yderligere at afdække vores problemfelt, vil vi benytte forskellige teorier og analysemodeller. Vi vil blandt andet benyttet SWOT modellen, for at afdække hvilke styrker og svagheder virksomheden Is à Bella har. Med denne analyse kan vi belyse, hvilke allerede eksisterende styrker vi kan fremhæve, og hvilke svagheder vi kan ændre eller mindske, sådan at Is à Bella fremstår så stærkt som muligt. Vi vil udover SWOT modellen også benytte Porters 5 forces 2 til at analysere Is à Bella. Det gør vi for at kunne vurdere Is á Bella i forhold til deres branche. Vi vil her benytte en komparativ metode, da vi vil sammenligne Is á Bella med andre lignende virksomheder, som fx Paradis. Ud fra dette vil vi vurdere, hvordan vi kan differentiere Is á Bella fra deres konkurrenter. Dog skal vi være opmærksom på, at en differentiering fra konkurrenterne ikke udelukkende behøver at være positiv, hvis konkurrenternes koncepter fungerer upåklageligt. 2 H.kjær Org. Vi vil også analysere kommunikationen på websitet isabellais.dk. Til dette vil vi benytte analysemodellen til visuel kommunikation på websites af Lisbeth Thorlacius. Denne model tager udgangspunkt i kombinationen af æstetik og kommunikation på websitet sådan, at der kan skabes overensstemmelse imellem det grafiske design og kommunikation. Lisbeth Thorlacius analysemodel forsøger at skabe sammenhæng imellem to forskellige måde, at se kommunikationen på websites på og kan derfor betegnes som den komparative metode. Vi har valgt at benytte denne model for at skabe et billede af, hvordan Is á Bella forsøger at kommunikere deres budskab på Isabellais.dk. På baggrund af analysen vil vi udarbejde en ny visuel identitet samt en e-shop til Is à Bella og herefter udføre en kvalitativ brugertest. Vi vil også gennemføre gangstertests til at afklare hvorvidt navigationen på siden fungerer optimalt. Disse tests skal være med til at afdække hvilke yderligere ændringer der kunne være relevante at foretage. 6

7 2Analyse af Is à Bellas Marketings strategi 7

8 Indledning Vi vil i det følgende afsnit gennemgå en analyse af Is à Bellas nuværende marketingstrategi. Vi ønsker at opnå forståelse for, hvordan Is á Bella har valgt at fremstå offentlig, og det gør vi ved en gennemgang af deres vision, mission, mål og værdier. Ud fra dette kan vi sikre os, at vi i vores slutprodukt tager højde for disse parametrer og dermed opnår et brugbart produkt. Vi vil også fastlægge Is à Bellas nuværende konkurrencesituation med modellerne Porters 5 Forces og SWOT. Dette gør vi fordi vi ønsker, at klargøre hvordan vi kan optimere deres visuelle identitet og deres website. Vi har i dette afsnit også har valgt, at vurdere Is á Bellas USP. Det gør vi fordi vi vil fastslå om der er nogle områder, hvor Is á Bella skiller sig ud fra sine konkurrenter. Vision, mission, mål og værdier Vision Visionen skal fungere som en ledestjerne, som den enkelte virksomheden arbejder hen imod. Det behøver nødvendigvis ikke være en umiddelbar opnåelig vision 1. Is à Bella har ikke deres vision stående på hjemmesiden, og redegør heller ikke for konkrete mål, som virksomheden måtte ønske at stile imod. Ved ikke at fremlægge virksomhedens vision, får brugerne ikke viden om, hvor Is à Bella ser sig selv i fremtiden. Mission Missionen er med til at klargøre Is à Bellas fagområde, samt hvilke kernekompetencer Is à Bella har. Is à Bella har på deres website gjort rede for deres mission. Når vi siger Is à Bella til det gode liv, så mener vi det og forhåbentligt kan du mærke venligheden og smage kvaliteten når du gæster os. 2 For Is à Bella fremtræder det tydeligt, at virksomheden ønsker at profilere sig på 1 H.kjær Org. s Citat fra hjemmesiden, under Mission budskabet til det gode liv, som for dem er at sælge italiensk kvalitets is samt yde en rigtig god service overfor kunderne. Værdier Ud fra virksomhedens mission kan der lægges op til en værdiskabelse. Denne omhandler etiske retningslinjer og værdigrundlag. Ved at fastlægge fælles værdier for virksomheden, sikres en overensstemmelse i reaktionsmønstrene, også selvom omgivelserne forandrer sig 3. Is à Bella har med deres værdier bl.a. valgt, at fokusere på deres samarbejdspartneres kvalitet. De lægger stor vægt på samarbejdspartnernes etik og moral. Nye butiksejere skal derfor igennem kurser og vurderes egnede til at åbne en Is à Bella isbutik. Ved køb af råvarer benytter kæden Is à Bella kun små leverandører samt større firmaer, som specialiserer sig i nicheprodukter. Ved at have sin mission og sine værdier på hjemmesiden, viser Is à Bella deres kunder, at de tager ansvar for deres produkter, både hvad angår kvalitet, etik og moral. Desuden lover de en god kundeservice og indgående viden om deres produkter. 3 H.kjær Org. s.340 8

9 Mål Is à Bella har ikke opsat nogle mål på deres website og det har heller ikke været muligt for os, at få kontakt til Is à Bella, for at afdække hvilke mål de har sat sig. På baggrund af vision og mission kan der dog opstilles konkrete mål for virksomheden. Målene skal være operationelle, hvilket vil sige, at de skal være målbare, konkrete og tidsbestemte. De skal være udfordrerne, men samtidigt opnåelige. Målene skal fungere som redskab til at opfylde visionen. Ud fra denne analyse er det klart, at Is à Bella lægger stor vægt på at have nogle stærke værdier, om at have høj kvalitet, god service og stor kunde tilfredshed. Dette lægger op til, at vi i vores optimerede version af Is à Bella, tydeliggør disse værdier så de er synlige for modtageren. Det er nødvendigt allerede på websitet at gøre modtageren klar over disse værdier, især når man skal have en e-handel. Dette gør vi ved fx, at gøre brug flere billeder med kvalitets is. Vi har opstillet nogle mål, som vi ud fra website kunne forestille os var realistiske. Is à Bella mål kunne være: 1. Største markedsandel i Danmark indenfor den definerede branche At holde en høj standard for råvarer og hygiejne. 3. Den største kundetilfredshed blandt deres konkurrenter. 1 Branchen er defineret i Porters 5 forces: En smal branche, Is à Bella specialiserer sig i salget af hjemmelavet luksus is, med specielt fokus på et lavt fedt og sukkerindhold og is til mælkeallergikere og diabetikere. Salget af dette foregår kun fra egne butikker, som har meget centrale lokationer. 9

10 SWOT Analyse Styrker Is til diabetikere, mælkeallergikere, glutenallergikere og veganere Lokalkendskab Kvalitetsprodukter Interne Forhold Svagheder Forholdsvis uetablerede Store omkostninger i forbindelse med mange udvidelser Dårlig profilering Ingen onlineshop Delkonklusion På baggrund af SWOT analysen konkluderer vi, at Is à Bella ikke står særlig stærkt i forhold til deres konkurrenter, de er uetablerede og ikke særlig synlige på markedet. Dette ses ved at de på nuværende tidspunkt kun har fire butikker i Danmark og én butik i Sverige. Eksterne Forhold Muligheder Differentiering fra konkurrenterne Tendens til stigende forbrug i samfundet Stort potentielt marked (produkter til diabetikere, mælkeallergikere, glutenallergikere og veganere) Interne Forhold Eksterne Forhold Trusler Stor konkurrence Mange substituerende produkter Sæsonbetinget marked Recessionen går ud over impulskøb Alvorlig Betænkelig Acceptabel Positiv Dårlig profilering Stor konkurrence Ingen onlineshop Store omkostninger i forbindelse med mange udvidelser Mange substituerende produkter Recessionen går ud over impulskøb Tendens til stigende forbrug i samfundet Sæsonbetinget marked Is til diabetikere og mælkeallergikere Differentiering fra konkurrenterne Stort potentielt marked (produkter til diabetikere og mælkeallergikere) Det er en styrke og en mulighed for Is à Bella at de differentierer sig fra deres konkurrenter, ved at producere is til folk med diabetes, mælke- og glutenallergi og veganere. Der er et stadig voksende antal af både børn og voksne som bliver ramt af sygdommen diabetes 1, man kan derfor antage at der er et stigende marked for den slags is. Is à Bella befinder sig på et marked med stor konkurrence fra både substituerende produkter og direkte konkurrenter som Paradis og Ben & Jerry s. Derfor skal Is à Bellas nye visuelle identitet, have et særpræg, som ikke er set hos deres konkurrenter. De skal profilere sig på deres styrker og udnytte deres muligheder. Derfor skal man i vores endelige produkt, kunne se Is à Bellas styrker og vi skal overfor køberen tydeliggøre at Is à Bellas muligheder er en fordel. 1 Diabetes foreningen, type2 Diabetes foreningen, DK 10

11 Porters 5 Forces Vi vil i følgende afsnit anvende analysemodellen Porters 5 Forces 1, til at fastsætte konkurrencesituationen for Is à Bellas branche. Ud fra dette kan vi skabe os et billede, af hvordan vi skal repræsentere Is à Bella på markedet sådan, at de kan differentierer sig fra deres konkurrenter. Det giver os mulighed for, at tydeliggøre Is à Bellas spidskompetencer på websitet og i deres nye visuelle identitet. Branche Vi har defineret den branche, som Is à Bella befinder i, som værende en smal branche. Is à Bella specialiserer sig i salget af hjemmelavet kvalitets is, og har specielt fokus på at have is med lavt fedt- og sukkerindhold og is til mælke- og glutenallergikere, diabetikere og veganere. Salget af deres produkter foregår kun fra egne butikker, som alle er centrale beliggende. Vi kunne også have valgt at definerer branchen bredt, som fx hele is branchen. Dette ville have givet Is á Bella færre substituerende produkter, men flere direkte konkurrenter. 1 H.kjær Org. Truslen fra potentielle indtrængere Truslen fra potentielle indtrængere vurderes til at være stor, idet det kræver få ressourcer at opstarte en forretning af samme type. Samtidig vil det være let at tilegne sig den nødvendige viden, for at kunne producere lignende produkter. Substituerende produkter Der er et stort udvalg af substituerende produkter, herunder is som købes i dagligvarebutikker, chokolade, slik og andre søde sager. Disse produkter, substituerende produkter fordi de kan gå ind og erstatte hvad Is à Bella kan tilbyde. Disse produkter stiller lækkersulten for brugeren, mens Is à Bella i større grad i større grad skal gå efter at give en oplevelse. Købernes forhandlinsmagt Denne vurderes til at være stor, idet køberne kan vælge og vrage imellem en stor mængde af substituerende produkter og produkter fra direkte konkurrenter. Leverandørens forhandlingsmagt Is à Bella sætter høje krav til leverandørernes etik og moral og gør kun brug af små leverandører. Dette må samtidigt betyde at Is à Bella har mange forskellige leverandører. Hermed er det nærliggende at tro, at leverandørernes forhandlingsmagt som udgangspunkt er lille, da de er lette at erstatte. Dog sætter Is à Bella høje krav til deres leverandører, hvilket må betyde at de indsnævrer deres gruppe af mulige leverandører, dette vil gøre leverandørens forhandlingsmagt større. Konkurrencesituationen på marked De 4 ovenstående punkter peger på, at Is á Bella befinder sig i en branche der er svær at overleve i. Det eneste punkt hvor konkurrencen ikke er særlig stor, er fra direkte konkurrenter da der ikke findes så mange. Dog vurderer vi, at der heller ikke plads til mange konkurrenter på markedet for denne type af is, da der findes mange substituerende produkter, der både er billigere og lettere at få fat i. På baggrund af Porters 5 Forces, konkluderer vi, at vi bliver nød til at fremstille Is à Bella således at deres specialeområder er tydelige for brugeren. Is à Bella er nød til at kunne tilbyde kvalitet, så konkurrencen fra de billige substituerende produkter blive mindsket. Vi vil desuden med en e-handels funktion på deres hjemmeside forsøge at skabe en ny kundekreds. Is à Bellas specielle is til allergikere, veganere og diabetikere 11

12 bør også bruges til i højere grad at adskille Is à Bella fra konkurrenterne. USP USP er en betegnelse for Unique Selling Proposition 1, dette er et udtryk for et forhold som en virksomhed er alene om, og som man har valgt at anvende i markedsføringen. Is à Bella har ikke nogen USP, set i den forstand, at de skal være alene om at udbyde eller tilbyde noget. Dog er forskellige dele af deres koncept hvor de specialiserer sig og de er en blandt meget få, som kan tilbyde det samme. Is à Bella er for eksempel ikke alene om at tilbyde is til diabetikere og mælkeallergier, men der er ikke mange som udbyder diabetiker is når man snakker om luksus is. Kunder som besøger Is à Bella, får en unik service. Alle Is à Bellas ejere har gennemgået en speciel oplæring, bestående i forskellige kurser om deres produkter. Det giver Is à Bella et højt serviceniveau og en specialviden inden for Italiensk is. Her kan man snakke om en USP, men det kan dog sagtens tænkes at andre også har denne viden. Vi må konkludere at Is à Bella ikke har nogen USP, men de stadig med fordel kan 1 C.Oxholm MKG. s.188 profilere sig på forskellige område hvor de er specielle. Derfor er det vigtigt at vi bruger deres diabetiker is og høje serviceniveau, som salgsargumenter i vores færdige produkt. 12

13 Analyse af den visuelle kommunikation på isabellais.dk Denne analyse er udarbejdet med udgangspunkt i Lisbeth Thorlacius model til analyse af visuel kommunikation 1. Formålet med denne analyse er, at gøre det klart hvordan Is à Bella på nuværende tidspunkt, rent visuelt kommunikerer via deres hjemmeside. Det gør vi for at opnå viden til hvordan vi kunne optimere isabellais.dk. Vi vil også med denne analyse gøre det klart, hvordan Is á Bella ønsker at fremstå. På den måde kan vi opnå et slutprodukt, som rent faktisk ville være brugbart for Is á Bella. lyserød i flere forskellige nuancer i deres logo samt i toppen af siden, men med en meget lav luminans, så den ikke tager så meget fokus. Denne analyse er delt op 8 forskellige punkter, som er med til at belyse afsendere, modtagere og kommunikationen for websitet. Vi har i følgende afsnit valgt at analysere et punkt ad gangen med evt. underpunkter. Isabellais.dk er meget klassisk opbygget. Hele websitet er opbygget i kasser, med en simpel topmenu med dropdown funktion. Isabellais.dk gør brug af meget få neutrale farver. De har en grå baggrund med en hvid wrapper i midten, som indeholder tekst og billede. Udover grå og hvid benytter de 1 L.Tholacius MVKW 13

14 Den faktiske Afsender Den implicitte afsender Den faktiske afsender skal forstås på den måde at der er afsenders faktiske intentioner med websitet. Vi har ikke haft mulighed for, at finde den faktiske afsender. Det ville kræve et interview med den ansvarlige for Is à Bella. Det har trods et ihærdigt forsøg ikke kunne lade sig gøre, da kæden i øjeblikket er under udvidelse. Den implicitte afsender er delt op i to funktioner den ekspressive og de emotive funktioner. Den ekspressive funktion Den ekspressive funktion er et udtryk for afsenders følelser, holdninger, etc., som vi kan analysere ud af produktet 1. Vi vurderer at det er meget vigtigt for Is à Bella, at deres produkter fremstår, så modtageren kan se at deres produkter er af høj kvalitet. Ud fra websitet vurderer vi desuden, at Is à Bella samtidig har en holdning til, at ville holde et højt serviceniveau overfor deres kunder og de vil gerne fortælle den gode historie når de sælger is. Disse holdninger kommunikerer Is à Bella hovedsageligt igennem teksten på deres website. Deres slogan til det gode liv står flere steder på websitet og er hele tiden en del af logoet i venstre hjørne i toppen. Teksten på websitet indeholder rigtigt mange tegn per linje, hvilket er et problem for Is à Bella. Det siges, at for at opnå den bedste læselighed, skal man have linjer på max 65 tegn 2. Isabellais.dk har i gennemsnit 1 L.Tholacius MVKW s. 4, citat 2 R.Brighthurst TETS s. 27 ca. 100 tegn per linje, hvilket kan ødelægge oplevelsen og skabe irritation for brugeren. De emotive funktioner Disse funktioner er afsenders og modtagers faktiske holdninger og følelser. For med sikkerhed at afklarer dette for afsenderen, er man nød til at fortage et interview. Dette har som tidligere nævnt ikke kunne lade sig gøre. Vi vurderer dog, at man godt kan gå ud fra, at de holdninger Is à Bella forsøger at udtrykke med den ekspressive funktion, ligger sig tæt op af deres faktiske holdninger. Det er holdningen til kvalitet og service, hvilket også kan læses ud af deres tekster på website. 14

15 Den implicitte modtager Den konative funktion Der er tale om den konative funktion, når modtagerens vilje eller adfærd påvirkes 1, altså når man fx ønsker at modtageren for eksempel skal skride til handling. Den konative funktion kommer flere gange til udtryk på isabellais.dk. Man kan som eksempel benytte funktionen tip en ven. Her gør Is à Bella brug af ethos, da de ved, at funktionen tip en ven signalerer troværdighed. Modtageren der tipper en ven, er klar til at stå inden for Isabellais.dk s produkter og værdier. Den konative funktion gør sig også gældende på websitet, da man på alle sider bliver opfordret til, at komme og besøge dem og snakke om is. Her bliver der benyttet pathos, da der er lagt optil et hyggeligt og venskabeligt møde. Is à Bella forsøger med dette, at skabe en social relation, hvilket går godt i spænd med, at de gerne vil være lokale. Den konative funktion er i højere grad tilstede for erhvervsdrivende end for private kunder, da det kun er muligt, at booke et møde hvis man ønsker at opstarte sin egen butik. Under forretningsområde i topmenu- 1 L.Tholacius MVKW s. 7 en, også under opstart af isbutik, får man en liste op over de fordele der er, ved at starte en isbutik med Is à Bellas koncept. Her er der tale om logos, da den omtalte liste taler til modtagerens fornuft, i forbindelse med opstart af en isbutik. Der er samtidigt gjort brug af pathos, fordi Is à Bella appellerer til modtagerens lyst til at starte en isbutik. De interaktive funktioner Er 5 forskellige funktioner man kan gøre brug af for at aktivere modtageren. Transmission Er envejskommunikation på websitet. Alle siderne på websitet viser et billede af is med hvid chokolade. Dette er et eksempel på envejskommunikation. Billedets funktion er, at modtageren skal blive lækkersulten, og give dem lyst til at købe kvalitets is. Man har dog som modtager ikke mulighed for at interagere i forhold til billedet, hvilket gør det til en envejskommunikation. Registrering Man kan på websitet godt registre sig som bruger, men dette er udelukkende for erhvervsdrivende. Konsultation Der er på isabellais.dk ikke nogen søgefunktion, eller noget sted hvor man kan få sendt noget information tilbage. Transaktion Man har som bruger ikke mulighed for at handle på isabellais.dk, men det er netop denne funktion, som vi vil inkorporere på websitet. Konversation Man har på websitet mulighed for at booke et møde. Mødebooking foregår via . Dette er dog, som med registrering forbeholdt den erhvervsdrivende. 15

16 Produktet Den formale funktion Den formale funktion er en sanselig erfaring på websitet som man kan sætte ord på. På isabellais.dk gør den formale funktion sig gældende i forbindelse med billede af is, som går igen på hver side. Man få lyst til at spise is når man ser billedet, derfor får vi en sanselig erfaring når vi bliver lækkersultne. Her fungerer produktet rigtigt godt, da netop denne sanselige erfaring ville føre til, at modtageren i sidste ende ville købe is hos Is à Bella. Der findes ikke flere formale funktioner på isabellais.dk, og vi vurderer, at det skyldes deres minimalistiske design. Det kan være kritisabelt, da den formale funktion med stor sandsynlighed ville fører til et større is salg. Den uudsigelige æstetiske funktion Er en sanselig erfaring, man ikke kan forklare. Den træder i kraft fx ved et overraskelsesmoment på siden. Den uudsigelige æstetiske funktion er ikke tilstede på isabellais.dk, da der er tale om et website, der holder samme struktur og design på alle sider. De har også som tidligere nævnt det sammen billede på alle sider, og derved overraskes brugeren ikke af nye indtryk. Konteksten Den referentielle funktion Den referentielle funktion omfatter ikoner og symboler som refererer til forskellige ting og steder. Isabellais.dk gør ikke særligt brug af ikoner eller symboler, så derfor er den referentielle funktion ikke tilstede. På websitet benyttes dog ikonet : - ) til at danne en smiley, som udtrykker en munterhed på siden. Som det også gør sig gældende for den ekspressive funktion, er den grafisk del ikke særligt fremtrædende, mens teksten fylder mere og er beskrevet mere farverigt. Den intertekstuelle funktion Den intertekstuelle funktion er aktuel, hvis der findes referencer til andre tekster. Den intertekstuelle funktion, kan findes i logoet. Logoet består af et stiliseret Is à Bella. à Bella fungerer som en reference til det italienske, da bella er et italiensk ord for smuk altså en smuk is. Det er med til at underbygge at det er italienske is som Is à Bella sælger, og at de ligger vægt på udformningen. Hvis man sammentrækker logoet bliver teksten til Isabella, som er et dansk og svensk pigenavn, og er med til at giver virksomheden et personligt præg. 16

17 Mediet Den fatiske funktion Den fatiske funktion forekommer i tekstmedier, når der er en fastholdelse af kontakten. Den fatiske funktion bliver benyttet på isabellais.dk, og fastholder brugeren på siden, uden at der bliver udvekslet egentlig information. Det ses bl.a. på forsiden hvor modtageren ønskes hjertelig velkommen hos Is à Bella. Den røde tråd er tydelig på siden og bliver ikke på noget tidspunkt brudt. Den lyserøde farve er gennemgående og menuerne står det samme sted på alle siderne. Det kan være positivt på den måde, at man hurtigt kan genkende Is à Bella på deres konsistente design. Den navigative Den navigative funktion er forskellige fra den fatiske funktion, da den forsøger at skabe en logisk netstruktur, således at brugeren kan finder rundt på websitet. På Isabellais.dk er der en god og logisk netstruktur. Isabellais.dk er derfor god til at opretholde den fatiske funktion som fastholder brugeren. Siden benytter sig af gitter- struktur, som deler emner ind i kategorier og man kan bevæge sig på tværs mellem hovedmenuer og undermenuerne. Strukturen på websitet er let forståeligt og man kan let gå ind i de forskellige kategorier. Dog findes der i venstre side en menupunkt kaldet blandet som indeholder vilkårlige menupunkter uden nogen form for konsistens. Dette er med til at ødelægge den logiske netstruktur. Koden Den metakommunikative funktion Den metakommunikative funktion er, når man taler om en refleksion over sprog eller billeder. Denne funktion gør sig ikke gældende på Isabellais.dk, der er hverken billeder eller tekst, som forklarer om andre billeder eller andet tekst. Den intersemiotiske funktion Der er to forskellige måder hvorpå denne funktion kan gøre sig gældende; forankring og afløsning. Forankring er når billeder fordobler budskabet i en tekst. Afløsning er når billeder tilføjer en information. På isabellais.dk er der på alle sider et billede af is med hvid chokolade, dette billede har en forankring når man er på undersiden for italiensk is. Billedet fordobler tekstens budskab om kvalitets is, da billedet indeholder store stykker chokolade, som indikerer kvalitet, da der ikke er sparet på noget. Billedet som er gennemgående på alle siderne og som forankrer budskabet om den italienske is, vil på de andre sider give anledning til afløsning. Det er fordi billedet ikke har nogen direkte forbindelse til teksten, men det skaber stadig et billede af kvalitet på siden. 17

18 Delkonklusion Vi har ud fra denne analyse konkluderet at rent grafisk kommunikerer Is à Bella ikke deres budskaber særligt tydeligt. Specielt den ekspressive funktion kommer ikke til udtryk via deres grafiske virkemidler. Siden er meget tekst tung, men teksten er meget farverigt beskrevet. Derfor skal vores endelige produkt, ende op med en side der både med grafik og tekst tiltaler brugeren. Is à Bella struktur er nem at overskue for brugeren, det er dog meget forvirrende med den menu i højre side der hedder blandet. Dette kunne godt indikere, at deres nuværende side er bygget op om et CMS system. Vi vil i større grad forsøge, at give Is á Bella et mere personligt udtryk. 18

19 Usability tests af 3isabellais.dk 19

20 Brugertest Som tidligere nævnt, har vi valgt, at gennemføre kvalitative brugertests for at afdække brugernes vurdering af isabellais.dk. Her vil vi gennemgå resultaterne af testene. For at se testen samt kommentarerne til de forskellige sceanrieer, se bilag1. Testperson A er en 27årig mand, civil ingeniør Testperson B er en 30årig mand, renovationsarbejder Testperson C er en 22årig kvinde, tjener Testperson D er en 23årig kvinde, studerende Scenarie 1 Hvad er dine forventninger til et website for en isbutik? Testperson A havde ingen forventninger til et website for is. Han havde aldrig før besøgt en hjemmeside for is og kunne ikke forestille sig hvilke informationer der ville blive præsenteret. Han havde dog alligevel en forventning om, at finde kontaktoplysninger ligesom testperson C. Testperson B,C og D forventede alle at finde et kort over placeringen af butikkerne samt priser for produkterne. De forventede også at finde informationer om sortiment og testperson D ønskede specifik information om, hvad den enkelte butik har af is varianter lige nu. Derudover var de tre testpersoner også enige om, at der ville være noget appetitvækkende på siden, fx billeder, farver, detaljer, is med vaniljekorn mm. Testperson C forventede også at finde handelsbetingelser. Hvad er det første du ligger mærke til på sitet? Vores testperson A ser først åbningstiderne og kommenterer hurtigt, at det er en god information, men han er kritisk overfor, at der ikke er nogen lukketider. Han læser derefter på siden og kommentere at den er let at læse, men synes bare det er en salgstale og i samme forbindelse vurderer han, at billedet har større effekt end teksten. Ellers synes han siden er overskuelig, meget klassisk i designet og at den ikke virker prangende. Han kommenterer desuden på overskriften som står to gange på siden og forstår ikke hvorfor det er lavet sådan. Testdeltagere B ser som det første logoet på siden. Derefter ser han billedet, som han bliver forvirret over, da det ikke stemte overens med hans forventninger til siden. Han synes det ligner marengs. Derefter ser han top-menuen på siden og begynder at kigge lidt rundt og leder efter billeder af is, men bliver skuffet og irriteret over at der kun er det samme billede på hele websitet. Scenarie 2 Forsøg at beskriv hvilken oplevelses og følelser den lyserøde bjælke vækker i dig. Især testperson C og D reagerer på den lyserøde farve. Testperson D synes siden er meget piget og ville ikke tro at siden repræsenterede en isbutik, hvis ikke linket hed isabellais.dk. Hun synes ikke designet passer til en isbutik. Testperson C forbinder derimod farven med slik og is, og hun kommentere; den er for jordbæragtig. En af vores mandlige testpersoner (B) synes farverne er forkerte og passer slet ikke med det han havde forestillet sig. Han havde forestillet sig at der var billeder af jordbær-, pistacie- og chokoladeis. Han kommenterer desuden at sitet ligner en annonce for ude og hjemme og ikke signalerer at ville sælge is. 20

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding BRAINSTORM Tema: Vinter, alaska, bjerge, blå & hvide farver. Farver: Colourlovers eksempler: http://www.colourlovers.com/palette/605421/crystal_ice_palace

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut.

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut. DAGSORDEN 1. Mobil prototype. Den mobile prototype Heuristisk inspektion af prototypen Tænke højt test af prototypen 2. Service i forhold til OOOJA 3. Slut. Service Gap-servicemodellen Fokus interview

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 2 RE-DESIGN AF BOARDASSURE.DK Jeg har et enkeltmandsfirma, hvor jeg laver opgaver uden for mit arbejde i Presidents Institute. En af de opgaver jeg har løst, var en opdatering

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 EKSPERTVURDERING 10 REDESIGN AF PROJEKTER 12 BANNERPROJEKT 12

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet.

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet. Dokumentation På de følgende sider findes dokumentation for arbejdsforløbet under portefolioprojektet. Dette består primært af forskellige illustrationer af brainstorm, overvejelser vedrørende informationsarkitektur

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 3. projekt 1. sem okt. - nov. 2009 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby En sund sjæl i et sundt legeme Informationskampagne til unge 1. Indledning

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Arbejdsproces. Designparametre

Arbejdsproces. Designparametre REDEGØRELSE Om opgaven Til denne opgave skal der laves et design til easynets nye hjemmeside. Den skal være moderne, simpel i udtryk og overskuelig. Fokus på brugervenlighed. Der skal designes forside,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk idefasen Ideer til fi rmaet. Brainstorms innovativt åbent friskt nyt overraskende genkendeligt eksperimenterende anderledes originalt ægte udviklende hvidt kærligt

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere