Er software medicinsk udstyr med regulatoriske krav?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er software medicinsk udstyr med regulatoriske krav?"

Transkript

1 Er software medicinsk udstyr med regulatoriske krav? Nye standarder inden for software til medicinsk udstyr MTIC Masterclass 23. nov / Claus Lindholt MITC Masterclass 1 Program for MITC Masterclass 20 min. Livscyklus for medicinsk udstyr fra idé til bortskaffelse Medico direktivet (MDD) og vejen til CE-mærket De væsentlige krav i bilag I og den tekniske dokumentation Harmoniserede standarder 45 min. Orientering om standarder inden for software til medicinsk udstyr: Risikostyring for medicinsk udstyr EN/ISO14971 Livscyklusser for medicinsk software EN Risikostyring af software til medicinsk udstyr TIR 32 og IEC TR Indbyggelse af anvendelighed (usability) i medicinsk udstyr EN min. Implementering af standarder: Case fra Mermaid Care A/S - Design kontrol procedure» Procesrelaterede standarder (lifecycle, risk management, usability, quality)» Device relaterede standarder (safety, EMC, alarms, materials ) 5 min. Afrunding og spørgsmål / Claus Lindholt MITC Masterclass 2 Claus Lindholt 1

2 Hvorfor regulatoriske krav til medicinsk udstyr? Hændelser for medicinsk udstyr i Danmark fra Lægemiddelstyrelsen Antallet af indberetninger vedrørende hændelser i Væsentligste årsag til stigning menes at være stadig stigende årvågenhed / Claus Lindholt MITC Masterclass 3 Hvorfor regulatoriske krav? Årsager til hændelser med medicinsk udstyr i Danmark: Design Emballage Brugsanv. & mærkning Fabrikanternes ansvar 57% Produktion Software Håndtering Andet Uafklaret / Claus Lindholt MITC Masterclass 4 Claus Lindholt 2

3 Hvorfor regulatoriske krav? Hændelser i USA rapporteret til FDA i 2007: Report Type Mandatory Reports (FDA Form 3500A) Alternative Summary Reporting Voluntary Reports (FDA Form 3500) Totals Death 2, ,830 Injury 38,349 75,409 2, ,086 Malfunction 65,863 29,225 1,397 96,485 Other 7, ,393 8,796 Totals 114, ,641 5, ,197 Med 57% ansvar dræbte medico-industrien over 1600 patienter i USA i 2007! / Claus Lindholt MITC Masterclass 5 Ydeevne (Intended use) Klinisk forsøgsprotokol Etisk råd godkeldelse Lægemiddelstyr. godk. Dokumentation Life-cycle for medicinsk udstyr Produktkrav / ydeevne Risikoanalyse Standarder Planlægning (SW) Styrede processer (SW) Materialer Verifikation & Validering Klinisk evaluering Leverandørgodk. Overdragelse Processtyring Uddannelse Kalibrering Fejlrapportering Styring af ændringer Slutkontrol Ændringer Ombygning Overvågning Arkivering Ulykker Bortskaffelse Fra vugge til grav Udvikling - hvilke krav gælder? Forskning Projektplan Godkendelse Produktion Markedsføring & salg Service & afvikling Regulatoriske krav Budget for regulatoriske krav: Tidsplan Ressourcer Økonomi Teknisk dokumentation MDD Væsentlige krav MDD Klassifikation Risikoanalyse EMC og Sikkerhedstest Klinisk rationale Kvalitetsstyring Procesvalidering Brochurer og Manualer Sprogkrav Kontrakter Markedsovervågning Kliniske resultater Ulykkesrapportering Tilbagekaldelse / Claus Lindholt MITC Masterclass 6 Claus Lindholt 3

4 Life-cycle for medicinsk udstyr Forskning Udvikling Godkendelse Projektplan Produktion Markedsføring & salg Service & afvikling Godkendelse af medicinsk udstyr opfattes ofte som en forhindring Med indsigt og planlægning bliver det en naturlig del af processen / Claus Lindholt MITC Masterclass 7 EU Medico Direktiver To formål: Imødegå handelshindringer og (for)brugerbeskyttelse Kommissionen udsteder direktiver efter The new approach Kommissionen fastsætter væsentlige krav i direktiverne Standardiseringsorganisationer fastlægger tekniske krav i harmoniserede standarder Direktiver indføres af regeringerne som national lovgivning (straf) Kompetente myndigheder overvåger gennem ulykkesrapportering Bemyndigede organer assisterer i overensstemmelsesvurderingen Akkrediterede laboratorier foretager typetest iht. harmoniserede std. Fabrikanterne erklærer overensstemmelse og påsætter CE-mærket Overensstemmelse signaleres til brugere og myndigheder med CE-mærket Bemyndige organer overvåger regelmæssigt overensstemmelsen og kvalitetsstyringen hos fabrikanterne Bemærk: Der er ikke nogen myndighed, der godkender / Claus Lindholt MITC Masterclass 8 Claus Lindholt 4

5 Definition af medicinsk udstyr Se direktivet på - link til Lovgivning Bek )» Medicinsk udstyr «: Ethvert instrument, apparat, udstyr, materiale, utensilie (éngangsudstyr), anordning, hjælpemiddel eller enhver anden genstand anvendt alene eller i kombination, herunder software, der hører med til korrekt brug heraf, som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på: a) Diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme, b) diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for skader eller handicap, c) undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces, eller d) svangerskabsforebyggelse, og hvis forventede hovedvirkning i eller på det menneskelige legeme ikke fremkaldes ad farmakologisk, immunologisk eller metabolisk vej, men hvis virkning kan understøttes ad denne vej. 2)» Tilbehør «: Ethvert produkt, der af fabrikanten er bestemt til at blive anvendt sammen med medicinsk udstyr, for at det medicinske udstyr kan anvendes som planlagt af dets fabrikant. I bekendtgørelsen betragtes tilbehør som selvstændigt medicinsk udstyr / Claus Lindholt MITC Masterclass 9 Andre relevante direktiver IVD, Implantat, WEEE og RoHS In Vitro Diagnostic direktivet (IVD) 98/79 dækker alle typer testsystemer, som anvender biologisk materiale udenfor kroppen (in vitro) f.eks. Blodsukkertest apparater Implantat direktivet (AIMDD) 90/385 dækker alle typer aktivt medicinsk udstyr, som er beregnet til at bruges i kroppen i længere tid, f.eks. pacemakers Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) omfatter kontrolleret bortskaffelse af AL elektronik også medicinsk udstyr (se og f.eks. Reduction of Hazardous Substances (RoHS) regulerer brugen af f.eks. bly i elektronik og bromholdige brandhæmmere i plast Medicinsk udstyr er pt. undtaget, men forventes at komme med i 2014, så planlæg at overholde kravene i alt nyt udstyr. Også af hensyn til miljøet! / Claus Lindholt MITC Masterclass 10 Claus Lindholt 5

6 Forbindelse til andre direktiver Lavspændingsdirektivet 73/23 dækker alt elektrisk udstyr designet til anvendelse mellem 50 og 1000 Volt vekselstrøm eller 75 og 1500 Volt jævnstrøm. Undtaget er dog elektrisk udstyr til brug i eksplosiv atmosfære, udstyr til radiologi og medicinske formål mm. EMC direktivet 89/336 dækker alt elektrisk og elektronisk udstyr og stiller krav til immunitet og emission Maskindirektivet 98/37 dækker alle maskiner, d.v.s. systemer med en eller flere bevægelige dele. Undtagelser er hånddrevne maskiner, transportmateriel, ombord på skibe, medicinsk udstyr, udstyr til politi og militær MDD undtager medicinsk udstyr fra disse, idet.. 3 væsentlige standarder, som er harmoniserede under MDD, dækker disse tekniske krav: EN vedr. generel elektrisk og mekanisk sikkerhed EN vedr. EMC i medicinsk udstyr EN ISO vedr. risikostyring i medicinsk udstyr Dog inkluderes Maskindirektivet i MDD igen efter , hvis der er selvbevægelige dele, f.eks. bordet i ALPE-1 eller en motorstyret seng / Claus Lindholt MITC Masterclass 11 Medico Direktiver i Danmark EU Kommissionen EU Direktiv MDD 93/42/EEC EU Tidende Regeringen Folketinget Sundhedsministeren Lægemiddelstyrelsen Dansk lov 1046 af Bekendtgørelse 1263 af Lovtidene InVitro D. Bek.1268 af Implantat Bek.1264 af Virksomheden Væsentlige krav Kvalitetsstyring Dokumentation Bemyndiget Organ Overensstemmelse 0543 Bemyndiget Organ Lægemiddelstyrelsen Overvågning / Claus Lindholt MITC Masterclass 12 Claus Lindholt 6

7 Medico direktivet (MDD) - indhold Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Markedsføring, forhandling, distribution, ibrugtagning og mærkning Kapitel 3 Særlig procedure for system- og behandlingspakker og procedure for sterilisation Kapitel 4 Medicinsk udstyr til klinisk afprøvning Kapitel 5 Medicinsk udstyr efter mål Kapitel 6 Medicinsk udstyr på messer, udstillinger o.l. Kapitel 7 Registrering af personer, der er ansvarlige for markedsføringen Kapitel 8 Overvågning og indskrænkning i markedsføringen Kapitel 9 Straffebestemmelser Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Bilag I XII Detaljerede krav / Claus Lindholt MITC Masterclass 13 Bilag I-XII i MDD I. VÆSENTLIGE KRAV II. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (Fuld kvalitetssikring) III. EF-TYPEAFPRØVNING IV. EF-VERIFIKATION V. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (Kvalitetssikring af produktionen) VI. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (Kvalitetssikring af produkterne) VII. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING VIII. ERKLÆRING VEDRØRENDE UDSTYR TIL SÆRLIGE FORMÅL IX. KLASSIFICERINGSKRITERIER X. KLINISK EVALUERING XI. MINIMUMSKRITERIER, SOM SKAL VÆRE OPFYLDT VED UDPEGELSEN AF DE ORGANER, DER SKAL BEMYNDIGES XII. EF-OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING / Claus Lindholt MITC Masterclass 14 Claus Lindholt 7

8 Klassificering af medicinsk udstyr MDD bilag IX Medicinsk udstyr opdeles i 4 klasser: Klasse I (Is og Im) Ikke elektrisk udstyr, sterilt udstyr og udstyr med målefunktion Klasse IIa (romertal 2a) Det meste elektriske udstyr Klasse IIb Udstyr med høj risko Klasse III Udstyr i forbindelse med centralnervesystemet Klassificeringen gælder alene vejen til CE-mærket de tekniske krav er de samme for alle klasser dog afhængig af udstyrets tekniske indhold MDD bilag IX afsnit III har 18 regler til klassificering EU MEDDEV 2.4 /1 part 1 & part 2 indeholder guidelines til klassificering Dokumentationen for klassificeringen skal indeholde rationale for fabrikantens valg af klasse Eksempler: ALPE-1 er klasse IIa i henhold til regel 10 (active device for diagnosis) TENS stimulator er klasse IIa i henhold til regel 9 (active therapeutic device) Respirator er klasse IIb efter regel 9 + potentiel farlig / Claus Lindholt MITC Masterclass 15 Vejen til CE-mærket - MDD Kilde: / Claus Lindholt MITC Masterclass 16 Claus Lindholt 8

9 Væsentlige krav i Bilag I De generelle krav: De specifikke krav: Højt sikkerhedsniveau Indbygget beskyttelse Egnethed Stabilitet i ydeevne Transportsikkerhed Afvejning af fordele mod ulemper Materialesikkerhed Bioforligelighed Sterilitetssikkerhed Mekanisk sikkerhed Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Brand- og eksplosionssikkerhed Nøjagtighed og stabilitet Strålebeskyttelse Alarmfunktioner Elektrisk sikkerhed Mærkningskrav Krav til brugsanvisning / Claus Lindholt MITC Masterclass 17 Krav til fabrikanten: Væsentlige krav i Bilag I Alle relevante krav i Bilag I skal kunne dokumenteres Også hvorfor et krav ikke er relevant! Udgangspunktet er produktets ydeevne Brug referencer til anvendte harmoniserede standarder Brug resultatet af Risk Management processen Brug en checkliste for at få alt med Endelig overensstemmelse med Bilag I, når produktet og dokumentationen er klar For medicinsk udstyr til klinisk afprøvning skal Bilag I overholdes med undtagelse af de forhold, der skal afprøves. (MDD bilag VIII, stk.2.2) / Claus Lindholt MITC Masterclass 18 Claus Lindholt 9

10 Overensstemmelseserklæring MDD bilag VII Indholdet af den tekniske dokumentation (Teknisk dossier, Technical File eller DHF+DMR) Produktbeskrivelse og varianter Konstruktionstegninger og fremstillingsmetoder Beskrivelser og forklaringer af hvorledes produktet fungerer Resultaterne af risikoanalysen Liste over harmoniserede standarder, som helt eller delvis er anvendt, Beskrivelse af løsninger til opfyldelse af de væsentlige krav i Bilag I For sterile produkter, en beskrivelse af de metoder, der er anvendt Resultaterne af de foretagne konstruktionsberegninger og inspektioner mv. Rationale for forventet levetid af hensyn til dokumentations opbevaring Prøvningsrapporter fra Akkrediterede Laboratorier Dokumentation for ydeevne ved klinisk evaluering efter Bilag X Mærkning, brugsanvisning og evt. vedligeholdelsesforskrift / Claus Lindholt MITC Masterclass 19 Væsentlige ændringer i MDD tillæg 2007/47. Trådte i kraft SW som stand-alone produkt er defineret som medicinsk udstyr i klasse IIa MDD, Bilag I, Væsentlige krav 12.1.a.: For udstyr, der inkorporerer software, eller i sig selv er medicinsk software, skal softwaren valideres i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau, idet der tages hensyn til principperne for udviklingslivscyklus, risikostyring, validering og verificering. Bemyndiget organ skal tage stikprøve på overensstemmelses dokumentation i klasse IIa Krav om ajourført klinisk evaluering i henhold til erfaringer og markedstilbagemeldinger Væsentlige krav i Maskindirektivet skal med i risikostyringen, hvis der er selvbevægelige dele, og kravene skal følges, hvis de er strengere end MDD / Claus Lindholt MITC Masterclass 20 Claus Lindholt 10

11 HARMONISEREDE STANDARDER Definition, tilblivelse, betydning, opbygning / Claus Lindholt MITC Masterclass 21 Harmoniserede standarder Fra Harmoniserede standarder angiver metoder til at dokumentere, at udstyr er i overensstemmelse med lovgivningens (direktivernes) væsentlige krav. Fra EU-kommissionen giver de europæiske standardiseringsorganisationer mandat til at udarbejde harmoniserede standarder, der detaljeret beskriver, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes. Harmoniserede standarder gælder i alle EU-lande og afløser eventuelle nationale standarder. Forskellen på europæiske standarder og harmoniserede europæiske standarder er, at de harmoniserede standarder er mandaterede af EU-Kommissionen og offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. De europæiske, harmoniserede standarder relaterer sig direkte til direktiverne og er med til at sikre produkternes frie bevægelighed. Ved at følge standarderne er producenterne sikre på, at de opfylder de tilsvarende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiverne / Claus Lindholt MITC Masterclass 22 Claus Lindholt 11

12 Direktiver og standarder EU Kommissionen Direktiver EU Direktiv Standardiseringsorganisation Standarder Forslag til EN standard Regeringen Folketinget Dansk lov EU Kommissionen EU Tidende Harmonisering af EN standard Sundhedsministeren Lægemiddelstyrelsen Bekendtgørelse Dansk Standard National EN standard Virksomheden Væsentlige krav Kvalitetsstyring Virksomheden Medicinsk Udstyr iht. EN standard Bemyndiget Organ Overensstemmelse Akkrediteret Laboratorium Testrapport Bemyndiget Organ Lægemiddelstyrelsen Overvågning / Claus Lindholt MITC Masterclass 23 Betydning af harmoniserede standarder Overensstemmelse er krav i MDD (bilag II, IV, V, VI) Harmoniserede standarder kan opfattes som love, som skal overholdes, hvis standarderne er relevante for produktet Harmoniserede standarder skal løbende overvåges for ændringer med datoer for ikrafttrædelse se efter DOCOPOCOSS dato Link til EU liste over harmoniserede std. via Ændringer skal implementeres i produkterne efter DOCOPOCOSS Overensstemmelse med standard kan bevises ved tredje parts test på akkrediteret laboratorium, hvis der kræves målinger, f.eks. EMC eller konstruktionsgranskninger Eller ved et eget rationale og evt. risikoanalyse Bemyndiget organ (Notified Body) og Akkrediteret Laboratorium har afgørelsen vedr. overensstemmelse / Claus Lindholt MITC Masterclass 24 Claus Lindholt 12

13 EN60601-x-y Horisontale og Vertikale sikkerhedsstandarder EN Generic EN Systems EN EMC EN Usability EN Alarms EN Generic EN Generic EN Generic EN Lungeventillatorer EN x Horisontale (collateral) std. gælder alle typer udstyr EN x Veritkale (particular) std. dækker særlige krav eller fortolkninger for specifikt udstyr Se en samlet liste via Lovgivning link på / Claus Lindholt MITC Masterclass 25 Nye trends i standardiseringen Risikostyring er blevet en integreret disciplin i seneste sikkerhedsstandarder: EN :2005 Elektromedicinsk udstyr Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav EN 62304:2006 Livscyklusser for medicinsk software EN 62366:2007 Indbyggelse af anvendelighed (usability) i medicinsk udstyr Standarder indeholder stort rationale og vejledningsappendix Guidelines til nye standarder Vejledning i anvendelse af EN ISO (risikostyring) i forbindelse med software til medicinsk udstyr (TIR 32 og IEC TR ) / Claus Lindholt MITC Masterclass 26 Claus Lindholt 13

14 EN/ISO14971:2007 Medicinsk udstyr Håndtering af risikostyring for medicinsk udstyr Medical devices Application of risk management to medical devices / Claus Lindholt MITC Masterclass 27 Styring af risiko hvad gør vi? Hvad er en risiko? Hvordan opstår en risiko? Der skal være mulighed for både fare og påfølgende skade Hvilken måleenhed bruges for risiko? Risikoen for at få en sygdom Risikoen for at blive involveret i et trafikuheld En risiko er er mål for sandsynligheden af at en fare vil medføre en skade måles f.eks. i % af en aktivitet For at finde et mål for risikoen må vi definere både farer og skader samt alvorlighed af skaden For at styre en risiko må vi finde et mål for en acceptabel risiko EN/ISO standarden viser metoden for medicinsk udstyr / Claus Lindholt MITC Masterclass 28 Claus Lindholt 14

15 Eksempel - Kaffemaskine Ydeevne At brygge kaffe ved 96 C og holde den varm ved >80 C Farer (hazards) Den kan vælte, hvis man (et barn) skubber til den Berøringsfare varmepladen er varm Brandfare, hvis den ikke slukkes Skader (harm) Skolde sig på den varme kaffe (personfare) Brænde sig på varmepladen (personfare) Brand (omgivelsesfare og afledt personfare) Risiko = Sandsynligheden for at en kombination af dette sker Fornuftige modforanstaltninger (mitigations) Væltesikring Beskyttet varmeplade Advarselslampe ved afbryder Timer afbryder efter 3 timer Brandsikre materialer Temperaturafbryder på varmeplade og kogeelement Thermokaffekande med ventillåg / Claus Lindholt MITC Masterclass Definitioner HAZARD (Fare) Potential source of HARM, leads to a HAZARDOUS SITUATION through a sequence of events HAZARDOUS SITUATION (Farlig situation) Circumstance in which people, property, or the environment are exposed to one or more hazard(s). A sequence of events may lead to a HAZARDOUS SITUATION HARM (Skade) Physical injury or damage to the health of people, or damage to property or the environment SEVERITY (Alvorlighed) Measure of the possible consequences of a HAZARD RISK (Risiko) Combination of the probability of occurence of HARM and the SEVERITY of that HARM SAFETY (Sikkerhed) Freedom from unacceptable risk / Claus Lindholt MITC Masterclass 30 Claus Lindholt 15

16 Risk Analysis / Claus Lindholt MITC Masterclass 31 Risk Estimation Increasing severity of harm (skade) Increasing risk Increasing probability of occurence of harm (skade) / Claus Lindholt MITC Masterclass 32 Claus Lindholt 16

17 Risk Estimation / Claus Lindholt MITC Masterclass 33 Risk Estimation / Claus Lindholt MITC Masterclass 34 Claus Lindholt 17

18 Risk Evaluation Acceptable risk Unacceptable risk / Claus Lindholt MITC Masterclass 35 Risk Evaluation / Claus Lindholt MITC Masterclass 36 Claus Lindholt 18

19 Mermaid Care Implementation Procedure QOP Risk Management Defines Severity Level S S1 - S5 Occurrence Probability Level O O1 - O6 Intervention Probability Level I I1 - I4 Risk Product Number RPN = S x O x I RPN defines acceptability of Risk 1 RPN < 11 = Acceptable risk 12 RPM < 36 = Unacceptable without justification by project team 36 RPM < 120 = Unacceptable, but medical benefits vs. risk may justify management decision) / Claus Lindholt MITC Masterclass 37 Mermaid Care Implementation The following Severity levels are defined: S1 (negligible): Negligible harm. This includes any damage to the medical equipment. S2 (marginal): Minor harm including, but not limited to, cuts, abrasions, low voltage electrical shock, minor burns, which, without medical attention, would not involve in permanent loss of body function. S3 (critical): Major harm exists when, without medical intervention, the harm would result in the permanent loss of body function. Critical harm can also result from missed diagnosis due to the system falsely indicating the lack of disease. S4 (catastrophic): Without medical intervention, the hazard results in death / Claus Lindholt MITC Masterclass 38 Claus Lindholt 19

20 Mermaid Care Implementation The following probabilities of Occurence are defined: O1 (incredible infrequent): The practical expectation is that the hazard will never occur, but are theoretical possible. That is, the event is considered unlikely to occur even once during the entire lifetime of the product. O2 (remote): The hazard is not likely to occur, but may happen during the complete product lifetime. O3 (occasional): The hazard may occur from time to time. Example: Ethernet card failing. O4 (probable): The hazard is likely to occur over the lifetime of a unit. Example: Power supply failure. O5 (frequent): The hazard is likely to occur multiple times over the lifetime of a unit. Example: Failure during transfer of data to the Hospital Information System. O6 (always): The hazard will occur on every use. Example: Exposure to less than 21% oxygen in inspired air / Claus Lindholt MITC Masterclass 39 Mermaid Care Implementation The following probabilities of Intervention are defined: I1 (almost certain): If the hazard occurs, it will be obvious to the user of the system before harm can occur. The user will understand what steps to take to prevent harm from occurring, and are almost certain to take these steps. I2 (likely): The hazard can be detected with reasonable inspection of displays, etc. There is enough time to intervene, and it is likely that the user will prevent harm from occurring from this hazard. I3 (unlikely): The hazard is difficult to detect even for trained users of the system. Even if detected, the user may not have enough information or time to intervene to prevent harm. I4 (remote): The need for intervention is not indicated by the system, and the likelihood of intervention prior to occurrence of harm is remote / Claus Lindholt MITC Masterclass 40 Claus Lindholt 20

21 Mermaid Care ALPE essential Ydeevne: Non-invasivt og ved hjælp af ilt-titrering at karakterisere gasudvekslingen gennem lungerne ved parametrene shunt og ilttab. CE-mærket i klasse IIa via MDD bilag II fuld kvalitetsstikring efter EN ISO / Claus Lindholt MITC Masterclass 41 Risk Assessment Matrix Hzd # Hazard / Hazardous situation Object at Risk P,O,E Harm S 1 O 1 RPN I 1 1 <12 Risk Mitigation RPN S O I 2 Accept able? <12 Other hazards generated Reference doc. and place Effective ness [date,ref] 1 FiO2 regulator fails, Pt. breathes < 14% O2 P Pt. gets unconscious or dies Alarm for Yes Alarm is not FiO2 < 14% reacted to SRS-111 Hazard #2 VeTPr FiO2 alarm is not reacted to P Pt. gets unconscious or dies Set FiO2 to 40% after 30 sec Yes None SRS-112 VeTPr / Claus Lindholt MITC Masterclass 42 Claus Lindholt 21

22 14971 Risk Management Process Risk Analysis Systematic use of available information to identify hazards and to estimate the risk Risk Estimation Process used to assign values to the probability of occurrence of harm and the severity of that harm Risk Evaluation Process of comparing the estimated risk against given risk criteria to determine the acceptability of the risk Risk Control (Risk Mitigation) Process in which decisions are made and measures implemented by which risks are reduced to, or maintained within, specified levels Risk Assessment Overall process comprising a risk analysis and a risk evaluation Risk Management Systematic application of management policies, procedures and practices to the tasks of analysing, evaluating, controlling and monitoring risk / Claus Lindholt MITC Masterclass 43 Risk Assessment Matrix Hzd # Hazard / Hazardous situation Object at Risk P,O,E Harm RPN S O I <12 Risk Mitigation RPN S O I 2 Accept able? <12 Other hazards generated Reference doc. and place Effective ness [date,ref] 1 FiO2 regulator fails, Pt. breathes < 14% O2 2 FiO2 alarm is not reacted to P P Pt. gets unconscious or dies Pt. gets unconscious or dies Alarm for Yes Alarm is not FiO2 < 14% reacted to Set FiO2 to 21% after 30 sec. (Close N2 valve) SRS-111 Hazard #2 VeTPr Yes None SRS-112 VeTPr / Claus Lindholt MITC Masterclass 44 Claus Lindholt 22

23 14971 Risk Management Process Risk Analysis Systematic use of available information to identify hazards and to estimate the risk Risk Estimation Process used to assign values to the probability of occurrence of harm and the severity of that harm Risk Evaluation Process of comparing the estimated risk against given risk criteria to determine the acceptability of the risk Risk Control (Risk Mitigation) Process in which decisions are made and measures implemented by which risks are reduced to, or maintained within, specified levels Risk Assessment Overall process comprising a risk analysis and a risk evaluation Risk Management Systematic application of management policies, procedures and practices to the tasks of analysing, evaluating, controlling and monitoring risk / Claus Lindholt MITC Masterclass 45 Resultat af RM processen Risk Control sikkerhedintegration 3 metoder foreskrevet i MDD Bilag I: Sikkert design (Inherent safety) Beskyttelsesforanstaltninger - alarmer Information om sikkerhed - brugervejledning Risk Management rapport Risk Management File Opdatering af dokumenter (specifikationer og test) og produktet RM processen slutter aldrig Enhver ændring skal gennem RM processen / Claus Lindholt MITC Masterclass 46 Claus Lindholt 23

24 Hazard Analysemetoder Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) (EN60812:2006) Bottom-up tool from failed component to hazard Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) = Risk analysis Fault Tree Analysis (FTA) (EN61025:2007) Top-down tool Probability of hazard from components Hazard and Operability Study (HAZOP), Hazard and Criticality Control Point Analysis (HACCP) Potentially hazardous procedures and operations Der findes internationale standarder for disse metoder De mest brugte er dog: Brainstorm støtte i spørgsmål i Annex C i EN/ISO14971:2007 Common sense (eksemplet med kaffemaskinen) EN/ISO14971:2007 kræver, at mindst ét medlem af Risk Assessment team skal være uddannet i Risk Assessment / Claus Lindholt MITC Masterclass 47 EN62304:2006 Software for medicinsk udstyr Livscyklusprocesser for software Medical decive software Software life-cycle processes / Claus Lindholt MITC Masterclass 48 Claus Lindholt 24

25 EN SW Dev. Life Cycle MDD, Bilag I, væsentlige krav 12.1.a. For udstyr, der inkorporerer software, eller i sig selv er medicinsk software, skal softwaren valideres i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau, idet der tages hensyn til principperne for udviklingslivscyklus, risikostyring, validering og verificering. Annex I, ER 12.1.a. For devices which incorporate software or which are medical software in themselves, the software must be validated according to the state of the art taking into account the principles of development lifecycle, risk management, validation and verification / Claus Lindholt MITC Masterclass 49 Life-cycle model for softwareudvikling iht. EN62304 Et framework processer, aktiviteter og opgaver Identificerer krav for hvad der skal gøres og hvad der skal dokumenteres Specificerer en SW klassifikation metode Beskriver ikke hvordan kravene opfyldes Kræver ikke en specifik SW life-cycle model Specificerer ikke dokumenter / Claus Lindholt MITC Masterclass 50 Claus Lindholt 25

26 SW Development Processes / Claus Lindholt MITC Masterclass 51 EN Indhold / Claus Lindholt MITC Masterclass 52 Claus Lindholt 26

27 EN Indhold / Claus Lindholt MITC Masterclass 53 SW Development Processes Documented life-cycle with: Development Plan Milestones Activites Documentation Development life-cycle must include: Requirements specification Architecture specification Sub-system design and test specifications Verification PEMS Validation / Claus Lindholt MITC Masterclass 54 Claus Lindholt 27

28 EN Vigtige koncepter Kvalitetsstyring og risikostyring er nødvendig SW klassificeres iht. fareniveau (severity of potential harm) Der er forskellige krav baseret på SW klassifikationen Forskellige moduler kan have forskellig klasse Segregering adskillelse af kritiske funktioner også variabler SW life-cycle ender ikke med produktfrigivelsen, den fortsætter med vedligeholdelse Guidelines for risikostyring af medicinsk software: AAMI TIR32:2004 Medical device software risk management IEC/TR Guidance on the application of ISO14971 to medical device software / Claus Lindholt MITC Masterclass 55 SW i et medicinsk udstyr / Claus Lindholt MITC Masterclass 56 Claus Lindholt 28

29 SW funktionstyper / Claus Lindholt MITC Masterclass 57 Særlige risiko egenskaber ved SW SW kan ikke i sig selv påføre skade derfor kan risikoanalyse ikke gennemføres på SW alene HW platform og tilkoblet udstyr samt kommunikation skal med SW er systematisk af natur og fejler ikke tilfældigt derfor bruges sandsynlighed ikke. Risiko = 100% Alle årsager må undersøgers og imødegås, hvis de er kritiske. Funktionen af SW er afgørende for dybden af risikoanalysen og valg af kontrolmetoder ved SW fejl: Life supporting respirator Terapeutisk strålekanon Dianostisk eller monitorering ALPE eller patientmonitor / Claus Lindholt MITC Masterclass 58 Claus Lindholt 29

30 Kæder af årsager i SW / Claus Lindholt MITC Masterclass 59 SW Risk Management / Claus Lindholt MITC Masterclass 60 Claus Lindholt 30

31 Kontrol af farlige situationer / Claus Lindholt MITC Masterclass 61 Klassifikation af software Risk Management Proces efter DS/EN ISO A: No injury possible B: non-serious injury C: death or serious injury Validering afhænger af klasse De-klassificering ved HW risk control SW risk control samme klasse som kontrollerede hazard Segregering skal dokumenteres / Claus Lindholt MITC Masterclass 62 Claus Lindholt 31

32 SOUP Software of Unknown Provenance Også kaldet tredje parts software Styresystemer, udviklingsystemer (biblioteker), run-time fortolker (Java), kommunikations SW, drivere etc. Hvis der skiftes version af udviklingssystem, kan det betyde ny komplet SW-test og SW-validering Hvis SOUP bruges, skal det altid være under kontrol og enten valideres, overvåges eller isoleres / Claus Lindholt MITC Masterclass 63 ALPE essential System Architecture ALPE Trolley N 2 O 2 10L or 20L Gas Cylinders w. Pressure Regulators to 5 Bar Gas Supply System Embedded Controller w. ALPE-1 Firmware ALPE-1 Control Unit Pulse Oximeter Inspired atmospheric air ALPE Respiration Unit Flow Meter O 2 Analyzer Patient 4 HW systems: ALPE-1 Trolley ALPE-1 Controller Unit ALPE Respiration Unit ALPE Notebook PC 2 SW Systems: ALPE-1 Firmware w. Alarm System ALPE Console SW w. Algorithm and Operator Interface Public Mains Power Supply & Isol.Trafo Gas Flow Data/Electrical USB I/F Status Display Function buttons Alarm Beeper Isolated Mains Windows Notebook PC w. ALPE Console SW Operator WLAN SOUP håndtering af Windows XP og Embedded Linux Opdelt på flere processorer Alarmsystem - segregering FPGA og HW-watch-dog Sikker USB kommunikationsprotokol / CL ALPE Presentation v.2.1 CONFIDENTIAL 64 Claus Lindholt 32

33 SW Risk Management Brug vejledninger i anvendelse af EN ISO (risikostyring) i forbindelse med software til medicinsk udstyr (TIR 32 og IEC TR ) Find alle farer på systemniveau og identificér dem, der kan have SW som grundlæggende årsag Lav en tabel pr. identificeret fare (hazard) og grad af alvorlighed (severity) List alle årsager og kæder af årsager Opstil kontrolmetoder (Methods of Control ikke mitigations) List sporbarhed for kontrolmetoder med krydsreference til system specifikation, design og alle testniveauer / Claus Lindholt MITC Masterclass 65 Software as part of the V-model / Claus Lindholt MITC Masterclass 66 Claus Lindholt 33

34 EN62366:2007 Medicinsk udstyr Indbyggelse af anvendelighed i medicinsk udstyr Medical devices Application of usability engineering to medical devices / Claus Lindholt MITC Masterclass 67 Categories of user actions / Claus Lindholt MITC Masterclass 68 Claus Lindholt 34

35 EN Indhold / Claus Lindholt MITC Masterclass 69 EN62366 Indhold - annexes / Claus Lindholt MITC Masterclass 70 Claus Lindholt 35

36 Usability conceptual design / Claus Lindholt MITC Masterclass 71 Risk Analysis / Claus Lindholt MITC Masterclass 72 Claus Lindholt 36

Industri Farmaceut Foreningen

Industri Farmaceut Foreningen 11.02.2016 Medicinsk udstyr Industri Farmaceut Foreningen Jacobsen Pharma & MedTech Advice AS www.jacobsenadvice.com Agenda: Hvad er medicinsk udstyr Lovgivning Klassifikation Eksempler Godkendelsesprocedure

Læs mere

Regulatoriske forhold for mhealth Apps. Regler & Dokumentation

Regulatoriske forhold for mhealth Apps. Regler & Dokumentation mhealth seminar Regulatoriske forhold for mhealth Apps Regler & Dokumentation MedTech Innovation & BioMed Community Claus Lindholt, Mermaid Care A/S Indhold Regler: MD Life-cycle og regulatoriske krav

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen Software og apps som medicinsk udstyr Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen CE-mærkning af medicinsk udstyr Medicinsk udstyr er produkter, der anvendes til at diagnosticere,

Læs mere

Fra udfordringer til muligheder. Overvejelser og krav ved udvikling af sundhedsteknologi

Fra udfordringer til muligheder. Overvejelser og krav ved udvikling af sundhedsteknologi Fra udfordringer til muligheder Overvejelser og krav ved udvikling af sundhedsteknologi Den effektive vej til markedet - i en firkantet verden Ideen Er idéen god? Er det en genial løsning, ydelse eller

Læs mere

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Forkortelser mv. Engelsk Dansk Annex Bilag Regulation Forordning DOC Declaration of Conformity Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Godkendelse af medicinsk udstyr

Godkendelse af medicinsk udstyr Godkendelse af medicinsk udstyr 2 Hvad er medicinsk udstyr? Medicoprodukter eller medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver os hos lægen, på hospitalet eller som hjælpemidler i hjemmeplejen.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Forordning 2017/746 Laura Frisenfeldt Jakobsen og Morten Sichlau Bruun Præsentationen er ikke en redegørelse for alle nye forordningskrav. Der tages forbehold for

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Kombinationsprodukter

Kombinationsprodukter Kombinationsprodukter Læs nedenstående definitioner på medicinsk udstyr og på lægemidler Beskriv ligheder og forskelle på definitionerne: Lægemiddel: Enhver vare, der a) præsenteres som et egnet middel

Læs mere

Sundhedsapps. Fra Design til Klassificering. Faisal Kamal Cand. Scient. i Lægemiddelvidenskab Regulatory Affairs Specialist, Bech-Bruun

Sundhedsapps. Fra Design til Klassificering. Faisal Kamal Cand. Scient. i Lægemiddelvidenskab Regulatory Affairs Specialist, Bech-Bruun Sundhedsapps Fra Design til Klassificering Faisal Kamal Cand. Scient. i Lægemiddelvidenskab Regulatory Affairs Specialist, Bech-Bruun Agenda Introduktion Retlig baggrund for CE-mærkning Hvad betyder design

Læs mere

Medicinsk udstyr og telemedicin Danmark som Telemedicin foregangsland 29/8-2013. Brian Hedegaard, Senior Consultant, DELTA

Medicinsk udstyr og telemedicin Danmark som Telemedicin foregangsland 29/8-2013. Brian Hedegaard, Senior Consultant, DELTA Medicinsk udstyr og telemedicin Danmark som Telemedicin foregangsland 29/8-2013 Brian Hedegaard, Senior Consultant, DELTA DELTA - GTS Teknologisk service partner - fokus på højteknologi med direkte indflydelse

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Velkommen til jernbane session nr. 4. Håndtering af systemer med software (SW)

Velkommen til jernbane session nr. 4. Håndtering af systemer med software (SW) Velkommen til jernbane session nr. 4 Håndtering af systemer med software (SW) Hvem er vi? Lars Mortensen Trafik- og Byggestyrelsen Center for Jernbane lmo@tbst.dk Torben Lundbeck Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU ved Jakob Nittegaard E-mail: jnit@teknologisk.dk AGENDA 1. Historisk tilbageblik 2. Korte facts det nye ATEX Direktiv a) Ændringer for Notified Bodies

Læs mere

Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr

Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr (EU)2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr Unik udstyrsidentifikation (UDI) Q. Hvad er forskellen mellem

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr

STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr Senior Teknologi Specialist Jørn Johansen, DELTA 1719.1.13 We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM DELTA DELTA

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Global Functional Safety

Global Functional Safety For the right safety level - anywhere! Global Functional Safety Copyright All rights reserved. This presentation is based on template: 20.31.01-001 PPT Functional Safety og ATEX hvordan? DS ATEX Forum

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Klinisk afprøvning MDR

Klinisk afprøvning MDR Klinisk afprøvning MDR Forordning 2017/745 om medicinsk udstyr, Kapitel VI Kristin Jøranli Astrup & Jannie Wiegand Storgaard Sektion for medicinsk udstyr med-udstyr@dkma.dk Præsentationen er ikke en redegørelse

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

ANVENDELSE AF RISIKOMATRIX

ANVENDELSE AF RISIKOMATRIX RISIKOVURDERING FOR BEGYNDERE Pernille Thorup Adeler INDHOLD Rambøll Risiko og sikkerhed Hvad er en risikomatrix Hazardidentifikation Etablering og anvendelse af risikomatrix RAMBØLL RISIKO OG SIKKERHED

Læs mere

EcoDesign og WEEE, RoHS & EuP

EcoDesign og WEEE, RoHS & EuP EcoDesign og WEEE, RoHS & EuP Koncernmiljøchef Flemming Lynge Nielsen Danfoss A/S Corporate Communications & Reputation Management - 2005-08-23 Slide 1 Danfoss produkter Kulde Danfoss Refrigeration and

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Intertek Compliance Services Leverandører og kemi

Intertek Compliance Services Leverandører og kemi Intertek Compliance Services Leverandører og kemi Torben Nørlem September 2011 1 Valued Quality. Delivered. Hvem er Intertek? Intertek leverer kvalitets. og sikkerheds tjenesteydelser, som hjælper vores

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Standarder. Udviklingssurvey no Fokus: Standarder for medicinsk udstyr og produktudvikling. Senior Teknologi Specialist Jørn Johansen, DELTA

Standarder. Udviklingssurvey no Fokus: Standarder for medicinsk udstyr og produktudvikling. Senior Teknologi Specialist Jørn Johansen, DELTA Standarder Udviklingssurvey no. 2 2014 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr og produktudvikling Senior Teknologi Specialist Jørn Johansen, DELTA We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM DELTA

Læs mere

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Webinar om informationskrav Den 10. december 2009 http://echa.europa.eu 1 Anvendelse af (Q)SARmodeller Anvendelse i henhold til REACH til opfyldelse

Læs mere

Reg.nr.9057. - som specificeret i bilag I - iht.

Reg.nr.9057. - som specificeret i bilag I - iht. Akkreditering til Accreditation to Inspektion Inspection Reg.nr.9057 Inspektionsorgan Inspection body Akkrediteringsområde Scope ofaccreditation FORCE Certification A/S Park Allé 345, 2605 Brøndby Type

Læs mere

Kursusgang 11. Planlægning af en usability-evaluering

Kursusgang 11. Planlægning af en usability-evaluering Kursusgang 11 Planlægning af en usability-evaluering Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Usability-evaluering: repetition Evalueringsplan og evalueringsrapport Does time heal? DIEB 11.1 Forrige kursusgang

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Hvorfor er metrologi vigtig for medicinproduktionen?

Hvorfor er metrologi vigtig for medicinproduktionen? Metrologi i medicinalindustrien 2009-05-18 Kimmie Arbjørn / Hans Peter Hansen Hvorfor er metrologi vigtig for medicinproduktionen? Er der forskel på at arbejde i et firma som laver medicin og et firma

Læs mere

DTU test center for hygiejnisk design anvendelse i undervisningen

DTU test center for hygiejnisk design anvendelse i undervisningen 7.11.2012 DTU test center for hygiejnisk design anvendelse i undervisningen Per Væggemose Nielsen IPU Søltofts Plads, Building 221 pvn@ipu.dk 452 52631 / 2962 0843 Agenda Introduktion Anvendelse af Test

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Bjørn Weitemeyer, COWI

Bjørn Weitemeyer, COWI C4 - Trafiksignaler Fremtidens fleksible signalanlæg Bjørn Weitemeyer, COWI 1 CEN TC226 WG 4 CEN standarder for vejsignalanlæg EN12675 - Traffic signal controllers - Functional safety requirements EN12352

Læs mere