1. INDLEDNING 1 PROBLEMFORMULERING 2. CASE 2 PROBLEMER VED DET EKSISTERENDE KONCEPT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING 1 PROBLEMFORMULERING 2. CASE 2 PROBLEMER VED DET EKSISTERENDE KONCEPT"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 PROBLEMFORMULERING 2 TEORI OG METODE 2 2. CASE 2 PROBLEMER VED DET EKSISTERENDE KONCEPT 3 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPEN 4 3. BRUGEROPLEVELSEN I HUMAN COMPUTER INTERACTION FLOW BRUGEROPLEVELSEN I CENTRUM 5 4. EVALUERINGSTILGANGE FORMÅL MED EVALUERINGEN SPØRGSMÅL TIL BESVARELSE DEN METODISKE TILGANG DE PRAKTISKE SPØRGSMÅL ETISKE SPØRGSMÅL EVALUERING, ANALYSE, FORTOLKNING OG PRÆSENTATION AF DATA ANALYSE AF DATA TÆNKE- HØJT- TESTRAPPORT FOKUSGRUPPE- INTERVIEW SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE BRUGERNES OPLEVELSER I FORHOLD TIL AT SKABE FLOW 18 KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG

2 1. Indledning Internettets tekster, lyd, billeder, videoer, og flash har skabt mange nye muligheder for, at hørende danskere kan få et indblik i tegnsprog, som et 100% visuelt sprog. Gode tilbud om at lære tegnsprog på Internettet til hørende uden forudgående tegnsprogskundskaber, er dog nærmest ikke eksisterende. Derfor etablerede jeg i maj 2010 websitet og konceptet StreetSigners, hvor interesserede hørende på en behagelig og underholdende måde kan få et indblik i og viden om tegnsprog. Konceptet er specielt tilrettelagt en ung målgruppe, da det er min vurdering, at unge hørende, med deres åbenhed og mod på at kommunikere på andre måder og bruge kroppen til dette, nok også vil have en større motivation for at lære tegnsprog, som er et sprog, der kan virke grænseoverskridende at give sig i kast med for mange. Men omvendt kan det også tænkes, at netop denne målgruppes opmærksomhed kan være lidt sværere at fastholde, fordi de hele tiden er på vej videre i Internettets store slaraffenland af muligheder. Det handler derfor om at forstå målgruppen, hvad det er, der motiverer dem og hvordan de oplever indhold på Internettet. Dette har hidtil været det største problem, idet os, der har stået bag StreetSigners for det første selv er døve og desuden er noget ældre end målgruppen, så meget af det hidtidige arbejde har bestået af de formodninger vi måtte have omkring målgruppens ønsker og behov, formodninger mere end noget vi med sikkerhed vidste. Behovet for en faglig dokumentation af arbejdet med StreetSigners med udgangspunkt i målgruppens oplevelse af sitet er derfor projektets primære motivation. 1

3 1.1. Problemformulering Hvordan kan man med udgangspunkt i StreetSigners teste og evaluere, hvordan målgruppen oplever sitet ud fra et brugeroplevelsesmæssigt perspektiv? Hvordan vurderer målgruppen sitets koncept i forhold til dem selv og i forhold til at lære tegnsprog? Og hvordan kan man ud fra dette optimere brugernes oplevelse af StreetSigners? 1.2. Teori og metode Den teoretiske del centrerer sig omkring hvordan interaktionsdesign kan forstås ud fra et brugerperspektiv. Jeg kommer ind på målgruppen som digitale natives, om gruppens oplevelse af et interaktionsdesign. Der trækkes på teorier om flow af Mihaly Csikszentmihalyi. Metodisk er opgaven inspireret af empiriske metoder fra Human Computer Interaction. Der indsamles data fra en gruppe testpersoner, som går på to forskellige gymnasier og dermed er repræsentative for målgruppen. De tests, der udføres, består af en tænke- højt- test, et fokusgruppeinterview og endelig en spørgeskemaundersøgelse. Det hele munder derefter ud i tre kortere evalueringsrapporter, der præsenterer data til fortolkning, analyse og evaluering. 2. Case StreetSigners er et online tegnsprogskoncept, der præsenterer mange forskellige unge døve, som ude på gaden demonstrerer forskellige dagligdags og mere usædvanlige tegn fra døves tegnsprog. StreetSigners har ambitioner om at fungere som et edutainment/infotainment website hvor brugerne som en ekstra bonus lærer lidt tegnsprog. Konceptet har fra starten været inspireret af gademode.dk og tegnsprog.dk, tilsat ekstra viden om døve og tegnsprog. StreetSigners fungerer derfor også som et uformelt informationssite om døve og tegnsprog. I december måned viser StreetSigners som en ekstra feature en julekalender på tegnsprog, hvor SignMax, en sjov nisse- karakter, demonstrerer udvalgte tegn 1 fra døves tegnsprog på en underholdende måde. 1 Udvalgte tegn er tegn, som er helt unikke på dansk tegnsprog, og som ikke direkte kan oversættes til hverken skriftligt dansk eller dansk talesprog. 2

4 StreetSigners er primært tiltænkt til brug i fritiden, men har også potentiale til at kunne anvendes mere struktureret i undervisningssammenhænge. StreetSigners opfordrer på mange forskellige måder til aktivitet hos brugeren. Blandt andet gennem de forskellige tegnsprogstoturials, der lægger op til at man aktivt efterligner tegnene. Der er en tæt og klar sammenhæng mellem konceptet og brandet StreetSigners og websitets grafiske udtryk. Logoet er inspireret af graffitikunsten, ligesom de to unge modeller på billederne er iklædt streetwear og poserer i urbane omgivelser med graffitiværker som baggrund. De grafiske elementer på StreetSigners er bevidst holdt i stærke farver. Logoet er pink og orange. Derudover suppleres med grønt, lilla og blåt. Graffiti og streetwear er som regel forbundet med ungdomskultur. StreetSigners er et low budget website, der udelukkende er udviklet på open source web 2.0 teknologier, tilsat egenproducerede grafiske elementer. Der har derfor ikke været de store programmeringsmæssige overvejelser bag opbygningen af websitet. WordPress har eksperter i brugervenlighed ansat, der konstant arbejder på at gøre systemet så nemt at bruge som muligt (Brandt: 7) Fokus har udelukkende kunnet centrere sig om formidlingen af budskabet og omkring at give brugeren en særlig tegnsprogsoplevelse Problemer ved det eksisterende koncept Idet StreetSigners er lavet på et meget lille budget, og der ikke har været foretaget nogen brugerundersøgelser forud for etableringen af sitet, er det ikke alt, der fungerer optimalt endnu. Jeg har forud for starten af dette projekt fået identificeret en række mulige problemer med StreetSigners i forhold til målgruppen: Klippene går for hurtigt Der gentages ikke mange gange Ingen lyd på klippene Designet passer måske ikke Mangler flere formidlingsformer Ikke relevant for målgruppen 3

5 2.2. Beskrivelse af målgruppen Konceptet fra start været målrettet unge, uden de store forudgående tegnsprogskompetencer. Denne målgruppe, aldersmæssigt mellem år, har jeg vurderet som specielt velegnet til StreetSigners, da det ofte er dem, der finder tegnsprog særligt spændende og som møder verden med et åbent sind. Nogle af disse personer møder også unge døve gennem deres studie, ligesom de generelt bevæger sig mere i det sociale rum udenfor hjemmet, end f.eks. folk med børn, der er mere bundne. Denne gruppe er såkaldte digitale natives, hvilket betyder, at de tilhører den første generation, der er vokset op med Internettet og nye teknologier. De har fra barnsben været vant til at bruge computere, videospil, digitale musikafspillere, mobiltelefoner og andre redskaber fra den digitale alder. De unge fungerer godt i digitale netværk og de kræver instant feedback, instant gratification. De foretrækker at lære på en legende måde, f.eks. ved at spille computerspil. (Prensky: 1) De unge sociale er på Facebook, de mere introverte bruger timer på computerspil og overspringshandlinger foretages på Internettet og YouTube. 2 Prensky mener, at vi mangler at forstå de unge, som blandt andet ofte kritseres for ikke at kunne koncentrere sig. Digitale Natives tænker i hyperlinks de er altid på vej et nyt sted hen. Det er let at hoppe videre, hvis noget bliver for kedeligt, trægt eller tungt eller man ikke lige kan se, hvad man skal bruge det til. Men måske der ikke hold i påstanden om manglende opmærksomhedsfastholdelse, måske bruger de simpelthen informationerne anderledes og er selektive på en ny måde det er blandt andet dokumenteret ved at observere hvordan teenagere kan bruge mange timer på koncentreret at spille computerspil (Prensky: 9). 2 ng&st=cse&scp=2 4

6 3. Brugeroplevelsen i Human Computer Interaction Human Computer Interaction beskæftiger sig med samspillet mellem menneske og maskine og er teoretisk set en hybrid mellem den naturvidenskabelige og den humanistiske tradition. Det er således et tværfagligt begreb, der involverer fagområder, som er alt fra arkitektur og filosofi til psykologi. HCI feltet har ændret sig markant over årene. Traditionelt har HCI været præget af en naturvidenskabelig og rationalistisk tankegang, hvor fokus i 70 erne og 80 erne var på at datamaskinen skulle fungere, og hvis der opstod fejl, så var det menneskelige fejl. I dag har dele af HCI efterhånden bevæget sig i en blødere og mere humanistisk præget retning. At forstå brugerne er en vigtig del af HCI. Usabilitytests, som er en stor del af den traditionelle HCI, er meget almindelige at anvende, når man undersøger brugervenligheden af websites. Men usability siger ikke ret meget om hvordan et website skal se ud eller opleves Flow - brugeroplevelsen i centrum En brugeroplevelse går mere i retning mod, hvordan en bruger oplever websitet. Flow er ved at blive populært i HCI som et redskab til at forstå, hvordan man kan designe brugeroplevelser på websites, i computerspil og andre interaktive produkter. I stedet for at designe websites til brugerne, der blot giver dem informationer, kan man søge hen mod at designe flow, der gør, at brugeren bliver flyttet uventede steder hen og derved får oplevelser de ikke havde forventet eller ligefrem lærer uventet nyt. Computerspilsbranchen har længe arbejdet med kombinationen af usability og pleasure, herunder begrebet flow. Denne branche har, som tidligere nævnt i denne opgave, påvist, at man blandt andet kan engagere og aktivitere unge ved at arbejde målrettet med at skabe flow. Teorien om flow er introduceret af den ungarsk- amerikanske psykolog Mihaly Csikszentsmihalyi (2008), der i mange år har arbejdet med at finde ud af, hvad det er, der gør, at mennesker over hele verden kan tryllebindes så meget af en aktivitet, der gør, at de glemmer tid og sted. Det er essensen af flow. Csikszentsmihalyis har nedfældet en række faktorer for flow, der er oversat til dansk af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU (Knopp: 109) 5

7 Man er fuldstændig involveret, fokuseret og koncentreret. Man oplever en form for ekstase ved at hæve sig over hverdagens realiteter Man oplever stor indre klarhed ved at vide, hvad der skal gøres, og i hvilket omfang det lykkes. Man ved, at det er muligt at løse opgaven, fordi ens kompetence matcher udfordringen Man oplever en renhed, i og med man ikke er bekymret om sig selv og samtidig oplever at vokse ud over sine grænser. Man oplever en slags tidløshed, fordi man er fuldstændig til stede i nuet, og timer opleves som minutter. Man oplever indre motivation, i og med aktiviteten bliver et mål, og en belønning, i sig selv. At være i flow tolkes som en idealtilstand. Efter en flow- oplevelse føler man sig typisk mere hel, både i forhold til sig selv og omverdenen Man har fået nye kompetencer og en succesoplevelse og ønsker oftest at opleve det igen ja ligefrem jagter flowet for oplevelsen af helhed. (Csikszentmihalyi: 52) Csikszentmihalyi skriver 3, at der er seks forudsætninger, der er med til at skabe flow: Klare mål man ved præcis hvor man skal hen Feedback der er hurtig tilbagemelding på ens aktiviteter Styring at man føler, man selv er med til at styre det Koncentration at der ikke er forstyrrende elementer Motivation at man kan se en mening med aktiviteten Udfordring at aktiviteten hverken er for svær eller for let Flow opstår typisk, når udfordringer og kompetencer er afstemt i forhold til hinanden og der vil for eksempel opstå kedsomhed ved underudfordring og angst ved overudfordring. Derfor handler flow også om at finde en balance mellem disse tilstande. Således kan man planlægge lærings- eller oplevelsesaktiviteter, der er målrettet mod at skabe flow. Designeren skal skabe oplevelser og spænding for brugeren. I forhold til emnet tegnsprog er det også interessant, at 3 (Csikszentmihaly: 104) 6

8 Csikszentmihalyi nævner mi-mikri (efteraben) som en aktivitet, der skaber glæde og flow. Mi- mikri er blandt andet dans, teater og kunst. Ved fantasi, foregiven eller forklædning bliver vi noget andet eller mere end hvad vi egentlig er. Mennesket har altid fundet nydelse i efterligning. Ved at klæde sig ud, ved at foregive at være en anden. (Csikszentmihalyi: 86) Særligt sjovt bliver det, hvis man får feedback. Vil man for eksempel lære tegnsprog, handler det blandt andet om at efterligne modeller, der demonstrerer tegnsprog. Synes man det er sjovt, er man godt i gang. 4. Evalueringstilgange Der er nu redegjort for målgruppe, brugervenlighed og brugeroplevelse og dette afsnit er mere metodisk og handler om, hvordan det jeg konstruerer det forløb, der skal munde ud i en evaluering af målgruppens brugeroplevelse med StreetSigners. Metoden DECIDE, i dette projekt oversat til dansk, er et nyttigt HCI framework til at guide evalueringen af dataindsamlingen på en effektiv måde, og er med til at sikre, at alle vigtige faktorer er medtaget undervejs i evalueringsprocessen. (Sharp et al: 626) 4.1. Formål med evalueringen Jeg vil, med en række forskellige testmetoder hentet fra HCI, evaluere, hvordan målgruppen oplever StreetSigners ud fra et brugeroplevelsesmæssigt perspektiv. Jeg kommer også ind på, hvordan målgruppen vurderer sitets koncept i forhold til at lære tegnsprog. Formålet er, at evalueringen skal udmunde i en række anbefalinger for, hvordan man kan optimere brugernes oplevelse af StreetSigners Spørgsmål til besvarelse De spørgsmål som evalueringen har til formål at besvare er: Kan målgruppen relatere sig til konceptet StreetSigners? Hvordan er StreetSigners at navigere rundt i? Hvordan er kvaliteten af informationerne? Hvordan er kvaliteten af de forskellige tegnsprogstutorials? 7

9 Hvordan appellerer det visuelle udtryk til målgruppen? Kan StreetSigners skabe en lyst til aktivitering hos målgruppen? 4.3. Den metodiske tilgang Min metodiske tilgang til dataindsamlingen er en såkaldt triangulering af data, en strategi, der anvender mere end een dataindsamlingsmetode. Fordelen ved denne metode er, at forskellige perspektiver på casen bliver bekræftet. (Sharp et al. s. 293) For at teste og evaluere konceptet, gennemførte jeg tre forskellige undersøgelser på en repræsentativ ung målgruppe. Metoderne beskrives i dette afsnit. Tænke-højt-test: En tænke- højt- test anvendes normalt på allerede fungerende websites og er i stand til at identificere langt de fleste problemer med brugervenlighed på sitet. Tænke- højt- testen er et velegnet redskab til at finde frem til de besøgendes umiddelbare reaktioner og problemer med et givent website med henblik mod en løsning. Testen har grobund i usability- traditionen. (Sharp et al: 21) Easy to learn det skal være let at lære Effective hvor godt udfører systemet opgaverne Efficient at man bliver støttet i det man skal udføre Safe systemet skaber ikke fejl eller trusler Satisfying systemet udfører opgaven hurtigt Fokusgruppeinterview: Fokusgruppeinterviews anvendes ofte i forbindelse med research, hvor man for eksempel vil undersøge, hvordan et nyt koncept virker på en given målgruppe. Fordelen ved interview- metoden er, at der bliver mulighed for at få spørgsmål og svar uddybet ansigt til ansigt. En anden fordel ved denne metode er, at brugerne kan diskutere forskellige perspektiver på samme oplevelse med hinanden og med faciliatoren. Faciliatorens rolle er at holde diskussionen kørende og at få alle perspektiver med. Efter interviewet transskriberes spørgsmål og svar og anvendes til evaluering. (Sharp et al: 302) Spørgeskemaundersøgelse: Spørgeskemaer giver mulighed for at blande åbne og lukkede spørgsmål, der giver både brede og detaljerede svar. Spørgeskemaer anvendes ofte på en større gruppe af respondenter. En ulempe ved spørgeskemametoden er, at den ikke finder 8

10 sted ansigt- til- ansigt, og derfor kan respondenterne tænke: Det skal bare overstås. En anden ulempe ved metoden er, at der heller ikke er mulighed for at spørge uddybende eller at få flere perspektiver med. Dette kan afhjælpes ved at supplere spørgeskemaundersøgelsen med face to face interviewmetoder. (Sharp et al: 309) De praktiske spørgsmål Valg af testpersoner Mange professionelle anbefaler at man i en testproces anvender mellem 5-12 testere (Dumas & Redish: 127) men valget afhænger også af tidsplan, budget, faciliteter og om testpersonerne er repræsentative for brugergruppen. Brugertests er iterative processer, der gentages efter behov, så disse kan gentages, når det er nødvendigt. (Dumas & Redish: 77) Beskrivelse af testprocessen Først blev der foretaget en tænk- højt- test og et fokusgruppeinterview af 3 testpersoner fra et nordkøbenhavnsk gymnasium, alle hørende drenge mellem år uden de store tegnsprogskundskaber. Alle således repræsentative for målgruppen. Formålet med denne test er at vurdere sitets brugervenlighed og brugernes oplevelse af sitet samt at udbedre eventuelle fejl Den ene testperson meldte afbud, så undersøgelsen blev gennemført med tre personer. Min kontaktperson fra pågældende gymnasium hjalp med at optage både under tænk- højt test og fokusgruppeinterviewet. Sessionen varede omkring 1,5 time og foregik i god stemning. Først blev testpersonerne briefet om dagens program og derefter gennemførte hver testperson en række opgaver og øvelser, mens denne blev optaget med et kamera. Hver testsession varede omkring minutter. Efter tænke højt tests ene samlede jeg testpersonerne til et fokusinterview. Formålet med dette var at få sat ord på brugernes oplevelse af sitet. Også dette interview foregik i god stemning. 9

11 Næste undersøgelse fandt sted dagen efter på et københavnsk gymnasium, hvor respondenterne i en gymnasieklasse i grupper først skulle løse nogle opgaver på StreetSigners og derefter skulle besvare et udleveret online spørgeskema. Formålet var at få afdækket, om konceptet efter første justering er blevet mere anvendeligt for brugerne og hvordan de oplever StreetSigners, efter at første pilotundersøgelse (tænke- højt test og fokusgruppeundersøgelse) var overstået. Jeg var ikke fysisk til stede, men havde instrueret underviseren i fremgangsmåden. Dog havde jeg ikke instrueret præcist nok. Min intention var, at respondenterne skulle besvare spørgeskemaet individuelt, men idet undervisningen var gruppebaseret, besvarede respondenterne i grupper på 2-5 elever. Derfor blev resultatet lidt anderledes end forventet, da data derved blev mere upræcise. Det må anmærkes som en svaghed for dataindsamlingen Etiske spørgsmål Testpersonerne og respondenterne deltager alle anonymt i undersøgelsen. Hverken deres fulde navn eller navnet på deres gymnasium bliver oplyst. Til den første test har testpersonerne mundtligt samtykket, at det er i orden, at de bliver optaget både under tænke- højt test og til fokusgruppeinterviewet Evaluering, analyse, fortolkning og præsentation af data Jeg har valgt at evaluere, fortolke og præsentere tænk- højt- testen med inspiration fra Dialog Designs testrapporter 4 og har derfor anvendt disse tre målbare kriterier: Mindre problem. Testdeltagerne studsede et kort øjeblik. Alvorligt problem. Problemet forsinkede testdeltagerne i 1-5 minutter, men testdeltagerne kom videre af sig selv. Gav lejlighedsvis anledning til katastrofer. Kritisk problem. Gav anledning til hyppige katastrofer. En katastrofe er en situation, hvor webstedet vandt over testdeltagerne, dvs. en situation som forhindrede testdeltagerne i at løse en rimelig arbejdsopgave på webstedet

12 Mine to efterfølgende interviews (fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse) er evalueret, tolket og præsenteret i en mere tematisk form, med citater fra målgruppen, for at understøtte pointerne. 5. Analyse af data 5.1. Tænke-højt-testrapport Tænke- højt- testrapporten har kun anmærkninger der, hvor der findes problemer. De positive udmeldinger bliver beskrevet i det efterfølgende afsnit. Informationssøgning Alle tre testpersoner brugte flittigt menustrukturen til at søge efter og finde informationer. En enkelt af dem brugte også søgefunktionen på websitet. Der var generelt ingen problemer med at finde informationer. Kun en oplysning kunne ikke findes. Kritisk problem: Ingen af de tre testpersoner løste opgaven Find ud af hvor henne man kan lære tegnsprog?. Formålet med denne øvelse var at teste, at de ville besøge de links, der ligger på selve menulinjen (og ikke drop down menuerne) og det viste sig så, at de ikke gjorde. Derfra kan man konkludere, at links ene på selve menulinjen skal være mere overordnet beskrivende. Man skal sætte de vigtige informationer på som drop down. Dette er efterfølgende blevet rettet. At finde tegnsprogstutorials En testdeltager brugte linket Tegnsprogstutorials i menulinjen for at finde tegnsprogstutorials. Han kom frem til en side, der ikke var helt færdig. Kritisk problem: Oversigten for Tegnsprogstutorials er ikke færdigt. Brugeren kan ikke anvende denne oversigt og må lede andetsteds. Dette er efterfølgende blevet rettet. 11

13 To af testdeltagerne valgte i øvelsen at finde tegnet Batman at bruge widget- listen i højre sidebar med links til tegnsprogstutorials. Det tog nogen tid for dem begge at finde ud af, hvilken kategori de skulle lede i. Det lykkedes dog begge at finde ud af, at Batman fandtes i kategorien Superhelte og skurke. Man kunne overveje, om denne kategorisering virker? Den tredje testdeltager valgte derimod at anvende søgefunktionen og kom hurtigere frem til resultatet videoen med Batman. Han udtrykte tilfredshed med søgefunktionen. Dog var det et problem, at søgefunktionen ikke henviste direkte til destinationen. Mindre problem: Såfremt man anvender søgefunktionen, skal man for at ankomme til destinationen, først trykke på en ekstra forhindring, en excerpt med teksten: Læs resten hvilket gav anledning til undren: Jamen hvorfor det?. Dette skal rettes ved hjælp af en HTML-kyndig person. Udføre tegn-øvelser Denne øvelse gav anledning til morskab hos testdeltagerne, ligesom der var mange tegnsprogstutorials, de gerne ville udforske nærmere. Men tempoen var der problemer med. Alvorligt problem: Alle tre testdeltagere fandt det svært at følge med alfabetet. Det gik for hurtigt. Ligesom to af testdeltagerne udtalte tegnet for Batman forkert, hvilket muligvis tyder på, at tegnet har været for svært at aflæse korrekt. Dette kan afhjælpes ved at indsætte en video-player med en slow-funktion. Andet I anledning af julemåneden, var de almindelige tegnsprogstutorials blevet erstattet med en tegnsprogsjulekalender, der dog viste sig at ramme fuldstændig forbi målgruppen: Alvorligt problem: Julekalenderen på forsiden forvirrede testdeltagerne. En af dem fik den opfattelse af, at konceptet var til døve, fordi hørende, der ikke kan tegnsprog, ikke ville få udbytte af nissens tegnsprog. Dette er efterfølgende blevet rettet. Julekalenderen er flyttet andetsteds hen på sitet, så der igen er tegnsprogstutorials på forsiden. Julekalenderen er dog stadig tilgængelig for de interesserede. 12

14 Opsummering: Et af problemerne nævnt på side 3 kunne bekræftes i forhold til brugernes oplevelse af StreetSigners, ligesom jeg fik identificeret fem nye problemer. Konstaterede problemer: Klippene går for hurtigt Yderligere problemer: Kan ikke finde Lær Tegnsprog Links til videoer ikke færdige Søgninger fører ikke direkte til destinationen Julekalender forstyrrer meningen Det er uklart, at man kan foretage ordsøgning 5.2. Fokusgruppe-interview I dette afsnit analyserer og evaluerer jeg brugernes oplevelse ud fra deres egne udtalelser og endelig vurderer jeg dem i forhold til om der er flow. Kan målgruppen relatere sig til konceptet StreetSigners? Testpersonerne mener, at det fremgår ganske klart af websitet, at konceptet er tilrettelagt dem som målgruppe. - Det er henvendt til unge, ikke så meget til voksne. - Jeg tror I kan få fat i mange, det behøver ikke kun være unge, det kan osse være voksne. Hvordan er StreetSigners at navigere rundt i? Testpersonerne mener generelt, at menupunktet er overskuelig og nem at finde rundt i. - Nem at finde rundt i, god søgefunktion, så man ikke behøver at checke og lede, det kan man bare gøre der. - Menuen er meget overskuelig. Det er let at finde rundt. 13

15 To ud af tre af testpersonerne kan godt lide, at der findes informationer i højre sidebjælke. Den tredje mener, at informationerne er for lange. Der er delte meninger om søgefunktionen. - Det er meget rart med den bjælke til højre. Der er mange punkter, det er faktisk ja det vigtigste findes på startsiden. - Søgefunktionen er jeg usikker på. Er det personer eller steder eller det er lidt tilfældigt. Hvordan er kvaliteten af de forskellige tegnsprogstutorials? Testpersonerne mener generelt, at det går for stærkt i videoerne. - Det gik lidt for hurtigt med ABC. Jeg kunne ikke følge med. - Det var lidt hurtigt, men man kan bare spole tilbage. Men ja, det er hurtigt. - Fin hastighed, det er ikke for hurtigt, ikke for langsomt. Man gider ikke at sidde og vente. Testpersonerne finder indholdet sjovt og mere skævt i forhold til traditionel undervisning som de kender fra skolen. - Der er meget sjovt på SS, det er ikke bare de almindelige, tørre, banale tegn, det er fedt. Scorereplikker, superhelte, det er sjovt at lave tegn for dem. - Det er ikke sådan skoleagtigt, det er de mere skæve hvis det var i skole, var det tørt og kedeligt. Hvordan appellerer det visuelle udtryk til målgruppen? Testpersonerne synes, det visuelle indtryk er enkelt og pænt og sætter pris på den sorte baggrund bare den ikke dominerer billedet for meget. - Godt topbanner. Godt med sort baggrund. Jeg får ondt i øjnene af for meget hvid. - Jeg kan godt lide det enkelt, at det ikke er alt for mønstret. Hvis der var en regnbuefarvet baggrund kunne det være forvirrende. Men det er friskt. Godt. Kan StreetSigners skabe en lyst til aktivitering hos målgruppen? Testpersonerne giver alle sammen udtryk for, at det er sjovest at bruge sitet i selskab med andre. To eller flere personer, så man kan give hinanden feedback. En enkelt er nervøs for at lave fejl. 14

16 - Det ville være sjovt sammen med venner, men det er også fint at sidde alene. - Tegnsprog er faktsk sjovt. Både til at kommunikere med, det kunne være sjovt at lære det. Jeg prøver at huske det, jeg glemmer hurtigt. - Jeg var lidt bange for at lave fejl. Nogle tegn hinanden ligner hinanden. Jeg vil ikke risikere at sige et men at jeg faktisk mener noget andet, så den døve griner af mig Spørgeskema-undersøgelse Konceptet StreetSigners Respondenterne mener, at konceptet er tydeligt og spændende. - Det er rart at have en håndguide til nogle basissætninger og sådan. - Vi synes det er godt koncept til at forstå døve og deres liv, og samtidig kan man prøve at lære tegnesprog selv. Det visuelle indtryk Respondenterne kan lide den visuelle stil på StreetSigners. 8 ud af 8 har svaret ja til, at de kan lide den visuelle stil. De kan også relatere sig til modellerne på sitet og det grafiske udtryk. - Nemt at finde rundt i, fine farver. vi kan godt lide "banneret" - det viser en form for moderne og noget sejt, altså at være døv er ikke noget kikset eller "nederen". Målgruppe Til gengæld er respondenterne er ikke helt sikre på, om de ser sig selv som en del af målgruppen. Til spørgsmålet om man kunne se sig selv som en del af målgruppen, svarede en Absolut, fire svarede Det kan godt være og tre svarede Næppe. Flere mener, at de ikke har brug for at lære tegnsprog. Mange finder dog emnet spændende og vil gerne lære noget mere. 15

17 - Jeg synes det er rigtig smart, men jeg kender ikke nogen døve, så jeg har ikke selv brug for tegnsprog i min hverdag. Men det er meget sjovt at lære nogle ord/tegn, især her på sitet, er det nogle sjove ord/tegn man kan lære, og det gør det nok attraktivt for mange. Informationsniveau Respondenterne fandt informationsniveauet tilfredsstillende. Dog er det vigtigt for dem at informationerne skal have et formål. - Det kommer jo an på hvilken grad man skal man bruge tegnsprog. Hvis man bare gerne vil have et basisordforråd er det fint, men hvis man skal det flydende, er der nok ikke nok ;-) - Ja, men jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det til? Oplevelse af tegnsprog Respondenterne oplever tegnsprog meget forskelligt: - Interessant, ikke så ligetil at forstå - Spændende! - Ikke brugbart for mit vedkommende. - Det var sjovt at prøve, og se hvor svært det egentlig er, og hvor mange forskellige tegn der er, men samtidig ret logisk. Sværhedsgraden i tegnsprogstutorials Der er stor forskel på videoernes forskellige sværhedsgrad. Det generelle indtryk hos målgruppen er svær at vurdere, men videoerne er generelt ikke vanskelige at følge. 16

18 Meget let Let Mellem Lidt svært Svært Hilsener Amerikanske brands Alfabetet Hvis videoerne går for stærkt, vælger 5 at sætte videoen på pause, 2 vælger at se videoen igen og 1 vælger at springe tegn over. Råd fra respondenterne Da respondenterne blev spurgt om hvordan oplevelsen af StreetSigners kunne gøres bedre, dannede det sig et lille mønster: - I videoerne kunne de godt lave tegnene lidt langsommere, eller måske vise tegnene flere gange eller noget i den stil. - Tegnene går lidt for hurtigt nogle gange. Læring af tegnsprog Generelt synes målgruppen, at det er sjovest at bruge sitet i selskab med andre mennesker. Da respondenterne blev spurgt om, hvor det kunne være sjovest at lære tegn, svarede 4, at de gerne ville sidde og øve med en anden, og 4 svarede, at de gerne ville sidde i en lille gruppe. - Det var helt fint, jeg følte mig ikke dum eller noget. - Det var sjovt og udfordrende. 17

19 5.4. Brugernes oplevelser i forhold til at skabe flow Testpersonerne oplever, at det man lærer på StreetSigners er sjovt, og ikke tørt som det man lærer i skolen hvilket i sig selv er en god faktor for at man har lyst til at fordybe sig yderligere i emnet, også selv om det er i ens fritid. Testpersonerne giver alle udtryk for, at de synes, det ville være sjovere at bruge StreetSigners i selskab med andre. På den måde kan de også give og få feedback når de prøver tegn, og det er med til at skabe en god flow. Det motiverer at være sammen med andre, og hvis man hjælper hinanden, får man en følelse af selv at være med til at styre processen. Desuden er der mimicry-effekten, hvor man finder en fornøjelse i at efterligne andre og grine af det. Den ene testperson nævner, han er bange for at lave fejl. Når man oplever flow, er man ikke bekymret om sig selv. Omvendt kan det muligvis virke som en motiverende faktor, at andre, som man øver sig med, som synes, det er sjovt, giver den lidt tilbageholdende mod på at prøve at udfordre sig selv. Føler man, at man har styr på noget, så skaber det styring, koncentration og motivation. Jeg blev af den ene gymnasieklasses lærer oplyst om, at der var to piger, hvis koncentration ellers var svær at fastholde i timerne, og som brugte det meste af tiden på at spille og facebooke, som blev fuldstændig opslugt af at lære ABC og som var svære at stoppe. Udfordring er en vigtig del af flow at aktiviteten hverken skal være for let eller for svær. Det kan de forskellige tegnsprogstutorials tilbyde brugerne. Nogle er lettere end andre. To af testpersonerne oplever, ABC videoen er for hurtig. Den tredje nævner, at det heller ikke skal være for langsomt, for man gider ikke sidde og vente unge vil have instant gratification. På StreetSigners kan man finde videoer med forskellige grader af udfordring, der passer til forskellige behov, hvilket gør, at de fleste kan være med. Også de, der ikke forventes at vise interesse. 18

20 Problemet er, at sværhedsgraden ikke angives nogen steder på StreetSigners. Der forefindes heller ikke anden vejledning, der tager brugeren i hånden end Guide til basis tegnsprog flere lignende guides vil sandsynlig skabe klare mål for brugeren. Det er rart at have nogle basistegn, fortæller en respondent, og udtrykker dermed en mening med aktiviteten. Men samtidig var der flere respondenter, der mente, de ikke havde brug for at tegnsprog, da de ikke kendte nogen døve. Ligesom de ikke mente, de var en del af målgruppen for StreetSigners. Det arbejder så mod motivationen og er en problemstilling, der sandsynligvis er meget aktuel for StreetSigners, da mange unge hørende aldrig har mødt døve. Sandsynligheden for at møde døve er lille, da der kun er omkring 4000 døve i Danmark. 6. Konklusion Dette projekt har påvist, at Human Computer Interaction byder på en række gode, solide og velafprøvede testmetoder til at teste og evaluere både brugervenlighed og brugeroplevelse, som uløseligt hænger sammen, hvis man vil have det bedste resultat. Et mere præcist resultat af brugernes oplevelse af StreetSigners ville kunne være opnået med flere testpersoner. Testpersonerne er alle indgået i en mere formaliseret sammenhæng, hvor der er blevet konstrueret et set- up og iværksat en række øvelser. Det giver måske ikke det fulde billede af, hvordan man vil bruge StreetSigners, hvis man sidder derhjemme og er faldet over sitet. Det ville derfor være ganske gavnligt at foretage flere brugerundersøgelser, både tænk- højt tests, interviews og spørgeskemaer for at danne et mere solidt grundlag for konklusionerne. Det er alligevel muligt at komme med relativt kvalificerede bud på hvordan man kan optimere brugernes oplevelse af StreetSigners: Langsommere videoer fx ved ny player Flere af de skæve emner og tegnsprogstutorials Give grundlag for at anvende tegnsprog fx møde døve Lave flere guides, der tager brugerne i hånden Inddele emnerne i sværhedsgrader Overveje at supplere med tegnsprogskurser 19

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET MIN MENING OM LÆR FOR LIVET Jeg havde haft delte meninger om lær for livet, både positive og Negative. Men til sidst fik mine forældre overtalt mig til at tage på LFL så det gjorde jeg. Da jeg ankom havde

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 16-01-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 16-01-2015 Flow i studie-

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere