Forside til hjemmeopgave / synopsis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til hjemmeopgave / synopsis"

Transkript

1 Forside til hjemmeopgave / synopsis til opgaver ved Det Humanistiske Fakultet Personlige data Navn KU-mail (fx Telefonnummer Institut ENGEROM IKK INSS IVA MEF SAXO ToRS Studieoplysninger Navn på uddannelse Uddannelsesniveau BA BA-tilvalg KA KA-tilvalg Åbent Universitet Oplysninger om eksamen Kursustitel Eksamensaktivitet Eksamenskode Studieordning Eksamenstermin Titel på opgave Normalsider Antal tegn Må opgaven evt. lægges i opgavebiblioteket? (sæt ) Ja Nej Eksaminator Oplysninger ved gruppeopgave Der er i opgaven gjort rede for, hvem der har skrevet hvilke afsnit (sæt ) Ja Nej Medforfatter 1 Navn KU-brugernavn Medforfatter 2 Navn KU-brugernavn Medforfatter 3 Navn KU-brugernavn Medforfatter 4 Navn KU-brugernavn Tro & love-erklæring Jeg erklærer herved på tro og love, at jeg egenhændigt og selvstændigt har udformet opgaven. Ved gruppeeksamen er det tydeligt angivet, hvem der har skrevet hvilke afsnit i henhold til bestemmelser omkring gruppeopgaver. Alle citater i teksten er markeret som sådanne. Opgaven eller væsentlige dele af den har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng. Ved elektronisk aflevering i Absalon er håndskrevet underskrift ikke påkrævet. Du kan finde en vejledning om, hvordan du fletter to PDF er på Rev. 23-april-2014

2 Digitale Videnssystemer Navn: Dato for aflevering: 6. januar 2015 Lærers navn: Hanne Albrechtsen Semester: 3 Hold: 3 Navn på kursus: Digitale Videnssystemer - IVA BA Titel på opgave: Evaluering af Yad Vashems Navnedatabase Antal ord: 3854 Antal sider á 375 ord: 10,3 Antal tegn: Side 1 af 23

3 Summary Den systematiske udryddelse af jøderne i perioden før og under WWII, sætter ramme for Holocaust som betyder Brændoffer. Den centrale navnedatabase på Yad Vashem er en hoveddatabase samler og registrerer navne fra hele verden på Holocaust ofre. Databasen kan kategoriseres som en Webbaseret Biographical Dictionary, som et Knowledge Organization System, sammensat af et facetteret klassifikationssystem, et webbaseret navigationssystem og et Webbaseret søgesystem. Databasen indeholder pr. april 2014 tæt på 6,5 millioner personlige indførsler. I databasen registreres data både af forskere, medarbejdere ved Yad Vashem, og af personer verden over med forbindelse til Holocaust. Databasen servicerer brugeren på to plan: Registrering og søgning. Systemet er komplekst, da data er samlet fra meget forskellige kilder, hvilket giver udfordringer i forhold til Consistency (konsistens) i systemet. Databasen giver godt overblik og signalerer god kvalitet som forstærker Organisationens status. Side 2 af 23

4 Indhold Summary Kan resultat af ondskab klassificeres? Problemformulering Problemstillinger: Afgrænsninger Metode Test og beskrivelse af Databasen Registrering: Søgning Diskussion Konklusion Perspektivering Litteratur Web Bilag Side 3 af 23

5 1. Kan resultat af ondskab klassificeres? Jødeforfølgelsen, og senere jøde udryddelsen, i perioden fra 1933 hvor Hitler kom til magten i Tyskland og frem til slutningen af anden verdenskrig (WWII) i 1945, sætter ramme for Holocaust som betyder Brændoffer. Man anslår at ca jøder blev myrdet i denne periode. Holocaust har medført et behov for at samle informationer og viden om de ofre som omkom i perioden. Der er derfor siden starten af 50-erne, som er en del af Yad Vashem museet i Jerusalem, i samarbejde med den israelske stat og forskellige fonde, forsket i Holocaust. Dette har ført til oprettelsen af The Central Database of Shoah Victims Names (Den centrale navnedatabase for Holocaust-ofre). Databasen er oprettet af instituttet The International Institute for Holocaust Research Forskningen er stadfæstet i sin egen lov, vedtaget i 1953 af det Israelske parlament The Knesset. Yad Vashems formål er blandt andet: to collect, examine and publish testimony of the disaster and the heroism it called forth 1 Databasen er kompleks, da der bliver registreret data både af forskere, medarbejdere ved Yad Vashem og af personer verden over med forbindelse til Holocaust. Databasen bliver brugt til dels at registrere så mange ofre for holocaust som muligt, men også i stor udstrækning til at finde frem til familiemedlemmer (mulige Holocaust ofre) der forsvandt under WWII samt at skaffe ny viden om Holocaust. Derfor skal Databasen kunne håndtere mange forskellige sprog, (herunder hebraisk) men skal samtidig fungere som en form for tesaurus, som kan håndtere at navne kan skrives forskelligt, læses forskelligt, udtales forskelligt eller være kælenavne inden for de forskellige sprog. Det er uhyre vigtigt, at Holocaust; dette mørke kapitel i menneskehedens historie, bliver husket. For at sikre, at ondskaben ikke slippes løs igen, at scenariet ikke gentager sig, og at vi lærer af historien. Ved at bevare navne og ansigter på de ca. 6 millioner jøder der blev dræbt under Holocaust, kan de genfindes og mindes, - de drukner ikke bare i massernes hav - og glemmes. Når navne læses og billeder tages frem, træder den menneskelige tragedie frem og får verden til at sige Aldrig igen. Men papir og billeder forgår databaser består. Så hvordan sætter man et så rationelt 1 9/11/14 10,45 Side 4 af 23

6 redskab som en database er, sammen på en måde så den opfylder kriterierne for registrering og søgning og som samtidig pragmatisk kan vise ofrene fra fortidens rædsler frem? 2. Problemformulering Hvordan er The Central Database of Shoah Victims Names (Den centrale navnedatabase for Holocaust-ofre) bygget op og hvordan er brugergrænsefladen optimeret, så den kan leve op til de store krav, der stilles til den? 2.1 Problemstillinger: Hvordan ser den bagvedliggende Informations Arkitektur (IA) ud i databasen? Hvilken form for Knowledge Organization System (KOS) (Videnssystem) kan databasen kategoriseres som? Hvilke kategoriseringsværktøjer bliver brugt? Hvilke søgeværktøjer er indbygget i databasens brugergrænseflade? Hvor brugervenlig er søgedelen af databasen? Hvilke fejl og mangler, hvis nogen, kan identificeres i brugergrænsefladen? 2.2 Afgrænsninger Det er fravalgt i denne opgave, at evaluere den etiske diskurs og formidling, i forhold til emnets sensibilitet, som hjemmesiden repræsenterer. I analysen af brugergrænsefladen på Navnedatabasen, er der kun fokus fra facetten Shoa names Database og nedefter i hierarkiet. Brugergrænsefladen på Yad Vashems Index (forside) hjemmeside, er der ikke taget stilling til. 3. Metode For at opnå forståelse for den heterogene samling brugere af navnedatabasen og dens derfor følgende kompleksiteten, er der læst en del historisk baggrundslitteratur om Holocaust generelt. Af samme årsag, er Yad Vashems egen hjemmeside og andre samlinger end navnedatabasen undersøgt. Side 5 af 23

7 Det er efter nøje overvejelse besluttet, grundet emnets sensibilitet, ikke at udfærdige en fuld Usability test 2 af brugergrænsefladen og derved indsamle empiri ved hjælp af eksterne brugertests og kvalitative/kvantitative interviews. Der er i stedet foretaget en pragmatisk, heuristisk analyse af brugergrænsefladen for at teste databasens brugervenlighed. Testen tager udgangspunkt i James Kalbachs (2007) checkliste, designet specifikt for web navigation. Listen består af følgende 4 dele: 1. Navigation 2. Labeling System 3. Visuelt Design 4. Browser Databasens brugergrænseflade er blevet evalueret (Se bilag 4) og skema er udfyldt for hver del af listen ud fra Kalbachs 1-4 rating system: Ill 5. Kalbachs rating system. Kilde: Kalbach, J. (2007) Designing Web Navigation. Ved analyse af databasens opbygning og type er der primært taget udgangspunkt i Stock (2013) og Bawden (2012). arbejdet med Kalbachs (2007) checkliste har dog også været brugt i evalueringen. For at forstå Navnedatabasens opbygning er databasens søgefunktioner, skridt for skridt, ved hjælp af live Cases 3, blevet testet subjektivt og der er samlet empiri, som er sammenholdt med klassifikationsteorier fra Stock og Bawden samt andre teoretikere. Denne empiri bruges også ved analyse af brugervenlighed som primært tager udgangspunkt i Kalbach (2007) samt Morville & Rosenfeld (2006). 2 Usability Test ses som den mest dybdegående og grundige testform til evaluering af navigation (Kalbach, 2007) 3 Navne på ofre der figurerer i databasen. Side 6 af 23

8 Som eksempler på indeksering og søgning, er der søgt primært på navne med forbindelse til Anne Frank 4 og Annes familie. Der er dog også søgt på mere almindelige navne som for eksempel David Cohen. Der er søgt på engelsk, men også på hebraisk for at kunne se sproglige sammenhænge. For at holde konsistens mellem tekst og data, er faglige termer holdt på engelsk, med den danske term i parentes, hvor det er fundet nødvendigt. 4. Test og beskrivelse af Databasen Yad Vashems hjemmeside (index) er opbygget som et facetteret KOS. I en hovedmenu er der adgang til blandt andet online udstillinger, links til databaser med Yad Vashems egne databaser samt links til databaser over hele verden med information om Holocaust. Yad Vashems digitale samlinger består pt. af følgende databaser med Label Digital Collections med en undermenu med følgende labels (facetter): Navnedatabasen, Fotodatabasen, Dokumentdatabasen, De Retfærdiges database, Biblioteksdatabasen, Filmdatabasen og Shoa Relateredes database. Selve Navnedatabasen (se Illustration 1) er en del af Informations Systemet, som kombinerer et klassifikationssystem med et navigationssystem og et søgesystem. 4 Ung jødisk, tysk pige, som med sin familie flygtede til Holland under WWII. Anne døde i Bergen Belsen i 1945 men efterlod sig en udførlig dagbog fra sine sidste leveår. Side 7 af 23

9 Ill. 1: Forsiden af Navnedatabasen. Kilde: Side 8 af 23

10 Flere forskellige indekseringsformer bliver brugt og der er mulighed for flere søgemetoder. Siden har følgende søgefelter i den facetterede del af systemet: Last Name, First Name, Maiden Name, Year of Birth, Year of Death, Place of Birth, Place before the war, Place during the war, Place of Death og flere. Navnedatabasen gik online i 2004 og indeholder pr. april 2014 tæt på 6,5 millioner personlige indførsler 5. Der kan forekommer gengangere, hvor samme person står opført flere gange, da kilderne er forskellige, og der indekseres både manuelt og automatisk. Det skønnes derfor at der er ca. 4,3 millioner separate individuelle ofre registrerede i databasen. Databasen servicerer brugeren på to plan: Registrering og søgning. 4.1 Registrering: Der registreres data indsamlet fra mange forskelligartede kilder. De kan inddeles i tre typer datasæt, hvoraf det kun er det første, som den private bruger er involveret i: 1. Pages of Testimony (PoT) (Sider med Vidneudsagn), som er ensidede formularer der er udfyldt og indleveret til Yad Vashem helt tilbage fra starten af 50-erne. (bilag 1,2 &3) De formularer som blev indsamlet inden databasens opstart, er nu scannede og metadata er lagt i databasen. Det er i dag muligt at udfylde en PoT online på Yad Vashems hjemmeside. Formularen indeholder 37 felter som udfyldes med offerets biografiske data. PoT kan også udskrives, udfyldes manuelt og mailes til Yad Vashem. Der er, med PoT som kilde, per april 2014 ca navne i databasen i ca. 30 forskellige sprog (klassificeret efter generelle standarder som for eksempel engelsk = en. se ill. 2) skrevet i 4 forskellige alfabeter. Ill. 2. Kilde 6 : Formularens tekst til beskrivelse af felter, både som hard copy og digitalt, fremstår på det sprog der på forhånd er valgt at få præsenteret hjemmesiden på. Alle PoT s bliver 5 28/12/ ,15 6 viewsource:http://db.yadvashem.org/names/nameresults.html?lastname=frank&lastnametype=thesaurus&firstname=anne&firstnametype=the SAURUS&language=en Side 9 af 23

11 manuelt gennemlæst, og hvis muligt holdt op mod anden dokumentation, af personale på Yad Vashem inden de endeligt bliver uploadede til databasen. 2. Historisk dokumentation fra arkiver, som inkluderer korrespondance og lister fra såvel Nazisternes og de allierede landes myndigheder samt dokumentation fra diverse organisationers optegnelser. Denne dokumentation fremstår i forskellige Europæiske sprog. Dokumentationen håndteres, checkes af personale ved Yad Vashem og metadata tastes ind i databasen. 3. Lokale minde projekter, som udføres over hele verden inden for Jødiske grupperinger og menigheder. Disse partneres 7 lokale databaser sammenkøres elektronisk med Yad Vashems navnedatabase. 4.2 Søgning Databasen søger ved alle søgninger inden for alle tre ovennævnte datasæt. Alle udfyldte PoTs bliver manuelt indtastet i databasen af Yad Vashems medarbejdere. Ved søgning direkte fra forsiden af Navnedatabasens på Facetten first name: Anne og Facetten last name: Frank (på engelsk) fremkom der 121 resultater. Disse resultater undersøges og der findes 3 forskellige PoT s for Anne Frank, som viser sig at hedde Anne-Lise Marie Frank. Det er samme person, med PoTs registreret af 3 forskellige indberettere. Der er mulighed for at bruge den Booleske operatør OG i tilfælde af navne med bindestreg i alle navnefelter. Der er lagt vægt på, at der er mange muligheder for søgning inden for hver facet og med indbygget hjælpefunktioner. Der er hjælpebobler ved alle søgefelter, hvor der i brugerens valgte sprog, forklares hvordan feltet kan udnyttes. For at præcisere søgningen på Anne Frank fortsættes til Advanced Search muligheden. Her fremgår det, at der kan søges med forskellig præcisering: for hver facet kan vælges om der skal søges ved hjælp af: Literel den præcise stavning, 7 30/12/2014 9,50 Side 10 af 23

12 Fuzzy En form for automatisk stemming 8, men som også fungerer som en spell checker der tager hensyn til de mest forekommende stavefejl eller inverterede bogstaver. Her vil for eksempel en søgning på Sarah også finde Satah eller Sarha. Soundex et phonetisk søgeværktøj som i databasen genkender navne som lyder ens fordi de har de samme konsonanter Shlomo vil derfor også finde Shloime og Szlama, som har samme lyd, men ikke Solomon, da det ikke lyder som de andre navne, selvom det er et synonym. Synonyms - der fungerer som en Thesaurus, hvor alle navne som har Anne som synonym (SY), Narrow Term (NT), Anne som Broad Term (BT) og Anne som Related Term (RT) vises. Derudover har Yad Vashem udviklet et specielt specielt system som genkender alle varianter af navnet som databasen har registreret, hvad enten det er originalt skrevet med Hebrew, Latin eller cyrillic (kyrilliske) bogstaver For eksempel Alexander = Aleksander = Alex = Sandor = Sender = Sasha = Shura. Fra forsiden af databasen kan foretages en simpel søgning direkte på facetterne Last name og First Name. Ved brug af simpel søgning bliver der per default søgt på hvad her kaldes synonymer. For at få lavere recall og højere præcision 9 søges der nu på samme homonymer: first name: Anne og last name: frank, men nu vælges der i præcisering Literel. Herved fremkommer KUN de tre resultater som før var sammen iblandt 121 recalls. Det viser effektiviteten af præciseringen. Der er igen mulighed for at præcisere endnu mere i dette vindue, ved at vælge Refine Search hvor recall kan reduceres endnu mere og præcision derfor højnes. Med kun tre resultater i tilfældet med Anne Frank som søgenavn, er dette ikke relevant men for at afprøve søgesystemet foretages nu en søgning på David Cohen, som er et meget brugt jødisk navn. Uden brug af præciseringsværktøjet får vi et meget omfattende resultat: 905 navne. Der søges nu igen på navnet David Cohen med præcisering på Fuzzy og der fremkommer 157 resultater. Ved valg af Literel er resultatet en meget stor præcision; nu nede på 115 navne, hvor der kun er navne der svarer præcis til stavningen tastet ind i søgefeltet. 8 Søgeværktøj, som finder matches med samme rod og derved øger recall. 9 Recall = antal relevante dokumenter fundet/relevante dokumenter i samlingen. Precision = relevante dokumenter fundet / total antal dokumenter i samlingen. Side 11 af 23

13 Resultatsiden præsenterer søgeresultaterne på en meget overskuelig måde, hvor både navn, fødselsdato, adresse før WWII, kilde og skæbne vises. Fra søgningens resultatliste kan der linkes direkte ind på det ønskede navn, som vises både som webside, og med billede af personen samt scannet billede af original PoS. Fra denne webside kan der søges videre på personer på samme registreringsadresse, samme fødselssted, samme dødssted og andre muligheder. Ved felter med stednavne kan disses geografiske placering vises på et interaktivt kort. Der er i øvrigt på disse individuelle resultatsider, også mulighed for at lave korrektioner i databasen, hvis brugeren mener at der er oplysninger der ikke er korrekte. 5. Diskussion Selve navnedelen af databasen kan kategoriseres som en Webbaseret Biographical Dictionary, men da databasen inkluderer adskillige andre facetter end navne, er her tale om et Knowledge Organization System (KOS) som i sin struktur virker som et facetteret Klassifikationssystem. På nogle områder, blandt andet i funktionen Synonyms har databasen flere dimensioner, i lighed med en ontologi og systemet er også bygget op med både smalt og dybt hierarki se Ill. 3. Ill. 3 Kilde: Kalbach, J. (2007) Designing Web Navigation. s. 148 Bredde og dybde i hierarkiet spiller en stor rolle for både informationsstrukturen og navigationen i søgesystemet. I et bredt hierarki kan få klik nå et resultat, hvorimod et dybt hierarki kræver flere klik. Det brede hierarki fungerer umiddelbart bedre ved at giver hurtigere resultater, da øjet er langt hurtigere end musen, selvom det ved det dybe hierarki er nemmere at holde fokus på de få labels. (Kalbach, 2007) Ved at tilbyde søgning med værktøjerne Literel, Soundex, Fuzzy og Synonyms virker associativ som en tesaurus, der finder ligheder og sammenhænge mellem navne, tider og steder. Soundex værktøjet som fremfinder og tilbyder muligheder, som umiddelbart ikke har andet til Side 12 af 23

14 fælles end udtale tangerer en Ontologisk løsning, som har en høj kompleksitetsgrad og som : often has a rich set of relationships, mort than the synomym/hierarchy/associative relations common to retrieval vocabularies 10. Det er ikke ualmindeligt at terminologier overlapper hinanden (Bawden, 2012). Kvaliteten af navnedatabasen (KOS) kan ikke sammenlignes med en færdig og mere homogen database. Fordi databasen er meget omfattende, er under stadig udvikling og datakilderne er meget forskellige, vil der kunne peges på adskillige indikatorer som udfordrer databasen på kvalitet. Stock (2013) peger på 4 dimensioner i en database som parametre for KOS ens kvaliteten: Structure (struktur), Completeness (færdighed) og Consistency (konsistens). I forhold til struktur er navnedatabasen opbygget med en kombination af moduler og netværksstruktur. Registreringsdelen af navnedatabasen arbejder med store udfordringer. Indeksering af proprier (egennavne) skal tage hensyn til forskellige navneformer; et navn kan staves forskelligt (Bruhns, 1996) både inden for samme sprog, men bestemt også på forskellige sprog. Stock (2013) fremfører, at denne form for fejlkilder er én af tre dimensioner på manglende konsistens; Semantic inconsistency (Semantisk inkonsistens), Circularity errors (Cirkulære fejl) og Skipping Hierachical Levels, der forekommer ofte ved sammenkørsel af flere KOS til en Master KOS. Denne udfordring er bare en af årsagerne til, at en person kan være registreret mere end én gang i databasen. En ensartet og konsistent indeksering er en forudsætning for at kunne udføre præcise, pålidelige søgninger. I praksis er det imidlertid ikke altid muligt at opnå en høj standard af ensartethed, da indeksering bygger på en fortolkningsproces der i høj grad er afhængig af indeksørens ekspertise og kvalifikationer samt de værktøjer og den tid, der er til rådighed til indeksering Bawden, David; Robinson, Lyn (2012). Introduction to Information Science. p Grauballe, Kaae, Lykke & Mai. (1998) Klassifikationsteori s. 9. Side 13 af 23

15 De data der bliver indgivet med udfyldte PoS er skrevet i hånden tillader mange fejlregistreringer; det kan blandt andet være svært for indeksøren fra Yad Vashem, at tyde håndskrifter på manuelt udfyldte dokumenter. At flere forskellige indberetningspersoner kan indsende en PoS for samme person, men måske under forskellige navne, såsom kælenavne eller forkortelser for eksempel Dudik, Dudinka, Dedde, Dudi, Dave og flere, i stedet for David. Her er søgeværktøjet Fuzzy en stor hjælp, men Yad Vashems bruger også andre programmer og algoritmer til at finde frem til navne der kunne være et match. Men man må løbende have for øje, at hæver man recall i stedet for præcision, risikerer man også at miste brugere, som giver op, da de store recall kan synes uoverskuelige. (Morville & Rosenfeld, 2006) Den Automatiske indeksering, hvor flere forskellige informationssystemer sammenkøres, må blive hentet ind i en Master KOS, - se Ill. 4, hvorefter indekseringen er baseret på en kombination af Probabilistic og Rule-based indeksering, hvor data sammenlignes med store mængder allerede eksisterende data og derefter indekseres som beskrevet i Stock 2013 s Ill. 4.Kilde: Stock, Wolfgang G., Stock, Mechtild (2013). Handbook of Information Science. S. 725 Metadata som indekseres i Master KOS skal, for at være konsistent, være holdt i et af de gængse indekseringssprog som for eksempel XML 12 og i henhold til gældende ISO dokumentation; For eksempel ISO 5964 Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri. 12 Bawden kapitel 6, side 110. Side 14 af 23

16 I forhold til completeness, er databasen under udvikling og vil sandsynligvis være det mange år fremover. Dette bliver der gjort opmærksom på, på alle sider, og er med til, at det på nuværende tidspunkt, i navnedatabasens tilfælde, ikke er et problem. Selvom ikke alle navne på de 6 millioner ofre er registrerede i databasen, er den stor nok til, at mange kan finde de personer de måtte søge. Ill. 5. Kilde: Morville, P., Rosenfeld, L. (2006) Information Architecture for the World Wide Web s. 150 Søgning ved hjælp af synonyms giver et stort recall og betyder, at man manuelt må gennemgå en lang liste af navne, men der er til gengæld stor chance for at finde det navn man leder efter uanset om man ved hvordan det staves og på hvilket sprog man skriver. Da brugeren som søger i databasen må formodes at have et formaliseret behov for viden (Taylor, 1968), er søgefunktionen i databasen stramt opbygget og er ikke optimeret til browsing. Navnedatabasens hjemmeside er lagt an på Bruger Centreret Design (Morville & Rosenfeld, 2006). Brugergrænsefladens (the Interface) grafiske udtryk ligner andre hjemmesider, med klart definerede labels (Facetter). Hovedmenuen for Yad Vashems hjemmeside går igen på alle undersider, hvilket gør navigering nem, men som også kan forvirre, idet vores bruger af netop denne database som søger efter et navn i databasen, må formodes at have et formaliseret behov (Taylor, 1968) og derfor ikke har behov for at få direkte adgang til resten af hjemmesiden. Hovedmenuen indeholder desuden links til både webshoppen og til donationsmodulet, signalerer ikke umiddelbart etisk troværdighed, som ellers er en meget vigtig faktor at signalere ved opbygningen af hjemmeside Side 15 af 23

17 (Morville & Rosenfeld, 2006). Det grafiske lidt neddæmpede udtryk med grå og mørke nuancer signalerer og understøtter ellers virksomhedens brand meget fint. Hele tekstboksen på Navnedatabasens hjemmeside går også igen på alle undersider; dette betyder, at brugeren hele tiden kan orientere sig nemt og hurtigt, hvilket er et af de vigtigste punkter for at gøre webnavigation effektiv og brugervenlig (Kalbach, 2007) Man har valgt at opdele søgesiden i 3 felter/kolonner, hvoraf det midterste indeholder selve søgefelterne. Det er en klar og tydelig placering midt på skærmen, og i de venstre kolonne/felt vises der skiftende billeder af Holocaust ofre. Oven over billederne vises der skiftende citater fra samlingerne. De skiftende billeder linker ved klik til billederne i fuld størrelse og citaterne linker ved klik til fuld tekst. Da billederne ingen sammenhæng har med den eventuelt aktuelle søgning virker dette forvirrende, ikke mindst ved brug af databasen de første gange. At ikonerne med links til diverse sociale medier som blandt andre Face Book og Twitter figurerer konsekvent på alle sider og dermed også søgesiden virker ulogisk, da der ikke umiddelbart er noget formål med det på søgeresultatsiden. Ud over de få elementer der er kritiseret ovenover, er brugergrænsefladen på søgesiden generelt set meget gennemtænkt og meget brugervenlig. De mange muligheder for at søge i udvidet søgning, med deres omhyggelige beskrivelse af funktion og i brugerens eget sprog, er med til at løfte hele brugergrænsefladen. Alle felter virker som foreskrevet og der er ikke fundet nogen links der ikke virker. Side 16 af 23

18 6. Konklusion Den centrale navnedatabase på Yad Vashem er en hoveddatabase som på flere måder samler og registrerer navne fra hele verden på Holocaust ofre. Databasen kan kategoriseres som en Webbaseret Biographical Dictionary, og da databasen inkluderer adskillige andre facetter end navne, er her tale om et Knowledge Organization System, sammensat af et facetteret klassifikationssystem, et webbaseret navigationssystem og et Webbaseret søgesystem. Navnedatabasen gik online i 2004 og indeholder pr. april 2014 tæt på 6,5 millioner personlige indførsler. I databasen registreres data både af forskere, medarbejdere ved Yad Vashem, og af personer verden over med forbindelse til Holocaust. Databasen servicerer brugeren på to plan: Registrering og søgning. De registrerede data kan inddeles i tre typer datasæt: 1. Pages of Testimony (PoT) (Sider med Vidneudsagn) 2. Historisk dokumentation fra arkiver 3. Lokale mindeprojekter Systemet er komplekst, da data er samlet fra meget forskellige kilder, hvilket giver udfordringer i forhold til Consistency (konsistens) i systemet, men formår at håndtere disse udfordringer blandt andet ved hjælp af specialudviklet software. Databasens forside signalerer at brugergrænsefladen er overskuelig og forståelig. De mange søgeværktøjer som har indbyggede hjælpefunktioner ved alle søgefelter, gør den let at bruge. Det grafiske udtryk af brugergrænsefladen har små skønhedsfejl, men giver alligevel godt overblik og signalerer god kvalitet som forstærker Organisationens status. 7. Perspektivering I fremtiden vil nye digitale muligheder som sammenkørsler med endnu flere databaser eller søgning i store databrønde, måske åbne for mulighed for at finde endnu flere ofres navne frem fra historiske kilder og derved belyse Holocaust. Side 17 af 23

19 En oplagt mulighed vil være at hente yderligere oplysninger på de enkelte personer fra samlingerne på Yad Vashem, måske ved hjælp af med Doi (Digital Object Identifier) 13 -lignende systemer, som kan hente også uorganiserede oplysninger om de individuelle ofre frem og derved supplere databasen. Når databasen har fundet den person man har ledt efter, vil der så også kunne linkes til alle kendte, eksisterende oplysninger om denne person. At præsentere en samlet mappe med alle informationer der er tilknyttet et specifikt offer, kræver dog nogle komplekse og omfattende metodiske og tekniske processer og udvikling af systemer, som Yad Vashem dog regner med at kunne udvikle og præsentere i fremtiden 14. En anden mulighed kunne være en folksonomi 15 hvor ofrenes familier og bekendte kunne tagge dokumenter og informationer, som den strukturerede Database måske kunne linke til. Der eksisterer store mængder dokumentation i Yad Vashems egne samlinger som hele tiden vokser og bidrager med ny viden men der må også ligge enorme mængder dokumentation og dermed viden, ude på World Wide Web og i stadig ukendte databaser og arkiver. Kan vi når data bliver struktureret og organiseret måske se nye mønstre? Få mere, ny og derved bedre forståelse for hvordan og hvorfor ondskaben tog over i et kort øjeblik? Ved hjælp af stigende viden om Holocaust og med store databrønde og Big Data i tankerne, anes der lys forude; - oplysning, som kan være med til at forklare, hvad der skete dengang. 13 Et ISO certificeret Digital Object Identifier System, brugt blandt andet i citationssøgning inden for de Sociale Medier. 3/1/2014 9, /1/ ,45 15 Her ses en Folksonomi som et organiseringssystem baseret på brugernes egne kategoriseringer, og hvor tagging er søgeord i et ikke-hirakisk system. (Rafferty & Hidderley, 2007). Side 18 af 23

20 Litteratur Bawden, David; Robinson, Lyn (2012). Introduction to Information Science. London: Facet Publishing. Bruhns S. (1996), Bibliografisk verification. 2. udg. Center for Bibliographical Studies, Romdrup 1996 Frank. A. (1945), En ung piges dagbog. Oversat fra hollandsk af Løvland, H. Grafisk forlag, København, 1952 Grauballe, H., Kaae, S. (2001). Konstruktion af klassifikationssystemer. Danmarks Biblioteksskole, Institut for Informationsstudier. Grauballe, H., Kaae, S., Lykke, M., Mai, J.E. (1998). Klassifikationsteori. Danmarks Biblioteksskole, Institut for Informationsstudier. Kalbach, J. (2007) Designing Web Navigation. O reilly Media Inc. Sebastopol, CA Morville, P., Rosenfeld, L. (2006) Information Architecture for the World Wide Web. O reilly Media Inc. Sebastopol, CA Rafferty, Pauline; Hidderley, Rob (2007). Flickr and Democratic Indexing: dialogic approaches to indexing. Aslib Proceedings: New Information Perspectives. Vol. 59 No. 4/5, 2007, pp Stock, Wolfgang G., Stock, Mechtild (2013). Handbook of Information Science. Berlin, de Gruyter Web 23/12/ ,45 23/12/2014 9,30 23/12/2014 9,45 21/12/2014 9,30 04/01/ ,10 02/01/2015 9,45 Side 19 af 23

Persuasive designs potentiale i forhold til informationsarkitektur

Persuasive designs potentiale i forhold til informationsarkitektur Persuasive designs potentiale i forhold til informationsarkitektur, lektor, ph.d. Danmarks Biblioteksskole Informationsinteraktion og Informationsarkitektur Temamøde om Persuasive Design 3. Marts 2009

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Business Source Premier EBSCO

Business Source Premier EBSCO Få viden til at vælge VIA University College Dato: 8. juni 2015 Ref.: Robin Milner Business Source Premier EBSCO Indhold Om Business Source Premier Søgning Advanced Search Basic Search Thesaurus Søgehistorie

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

Schultz lovportaler. Kvikguide

Schultz lovportaler. Kvikguide Version: 1.4 Forfatter: MRN Dato: 01.09.2014 Indhold 1 FORSIDE ET OVERBLIK... 3 2 SØGEFUNKTION... 4 2.1 GENERELLE SØGEPRINCIPPER... 4 2.1.1 SØGEFELT... 4 2.1.2 SØG VIDERE... 4 2.1.3 BEDSTE MATCH... 4 2.1.4

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner)

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Hvordan finder jeg Dokumentarkivet? Klik på linket https://dokumentarkiv.sdu.dk/ for at logge ind. Log ind med dit SDU brugernavn og password.

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF: Ansatte på Hospitalsenhed

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning 1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010 Krav til informationssøgning jf. ny vejledning Eleverne skal have et vidtgående kendskab til relevante hjemmesider og portaler, således de

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang

program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang dagens program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang informations arkitektur informations arkitektur er: * Strukturering og organisering af

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg!

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Indholdsfortegnelse Log ind 4 Tre indgange til indholdet på Magnus Søg 5 Hvilken indgang skal jeg vælge? 6 1. Søg faglig information 8 1.1 Søgeresultat 10

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne OPBYGNING AF INSTRUMENTER Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne Online Designer Online designeren er det primære værktøj til at opbygge skemaet til dataindsamling. I REDCap

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Søgninger En af de smarte nyheder i Windows Stifinder er den dynamiske søgefunktion. Den bygger på en avanceret indeksering af brugerdokumenter, som hele tiden foregår

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

On line Access-kursus (server-adgang) evaluering/erfaringer med brug http://www.hum.auc.dk/flexnet/access

On line Access-kursus (server-adgang) evaluering/erfaringer med brug http://www.hum.auc.dk/flexnet/access On line Access-kursus (server-adgang) evaluering/erfaringer med brug http://www.hum.auc.dk/flexnet/access Jørgen Albretsen Resumé: Med baggrund i disciplinen Programmering og databaser ved Informationsvidenskab,

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker.

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker. Version 5 Introduktion Sådan finder du dokumenterne Opslag ved hjælp af menustrukturen Klik dig frem i menuerne med musen eller brug tabulatortasten. Klik dig frem via menuerne i dokumentvinduet: Klik

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et ord, et symbol, en sætning eller en kombination af ord, symboler eller sætninger, der identificerer og adskiller

Læs mere

Databasesøgning 2. HF & 3.G 2. HF & 3.G

Databasesøgning 2. HF & 3.G 2. HF & 3.G Databasesøgning 2. HF & 3.G 2. HF & 3.G Bibliotek.dk De danske bibliotekers fælles database Bibliotek.dk: Du kan se hvad der er udgivet i Danmark og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Du

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Opsætningsguiden. Hjælp i NIS

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Opsætningsguiden. Hjælp i NIS NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Forside til hjemmeopgave / synopsis

Forside til hjemmeopgave / synopsis Forside til hjemmeopgave / synopsis til opgaver ved Det Humanistiske Fakultet Personlige data Navn KU-mail (fx abc123@alumni.ku.dk) Telefonnummer Institut ENGEROM IKK INSS MEF SAXO ToRS Studieoplysninger

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS 12 8 2 7 9 3 10 4 1 5 6 11 Brugergrænsefladen 1. Kortvindue 2. Værktøjslinje med 4 forskellige faner 3. Knap til at skjule eller åbne værktøjslinje 4. Lagoversigt/symboloversigt/resultatoversigt

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere