Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland"

Transkript

1 Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner, psykiatrien samt de praktiserende læger og speciallæger. Som led i de nye aftaler er der lagt op til øget brug af videotolkning, og Region Midtjylland opfordrer derfor til, at videotolkning så vidt muligt tænkes ind i tolkesituationen Kontrakten er indgået med 3 leverandør: Tolkecentret Nørregade Horsens Tlf Tlf Døgntlf Translations Bureau Danmark Granstien Viborg Tlf Tlf Døgntlf Tolketjenesten Søndergade 70, Aarhus C Tlf Tlf Døgntlf mail: Tolkeydelser fra 1. maj 2013 skal rekvireres via et af de nævnte tre bureauer. De tolkninger, der er bestilt hos anden leverandør før d. 1. maj 2013, skal udføres af denne leverandør. Det vil sige, at der skal ikke til at bookes om eller aflyses tolkninger. Priser For oplysninger om priser se under priser rabatordninger- links på intranettet under den pågældende leverandør. Afregningsformer Fremmøde: ½ times takster: Ved fremmøde betales der pr. første ½ time indenfor den første time. Pr. anden ½ time indenfor den første time samt pr. påbegyndt ½ time ud over 1 time. 1 times takster: Ved fremmøde betales der pr. første time, pr. påbegyndt ½ time ud over 1 time og pr. ½ time udover 1½ time. o Den påbegyndte ½ time ud over 1 times tolkning, betragtes som prisen for ½ times tolkning, jf. ovenstående punkt. 1

2 Eksempel på prisberegning: Hvis der er bestilt en tolkning ved fremmøde i ½ time og tolkningen tager 45 minutter, betales der for 2 gange ½ times pris. Hvis tolkningen er bestilt ved fremmøde i ½ time og tolkningen tager 1 time og 10 minutter, betales der for 3 gange ½ times pris. Hvis der er bestilt en tolkning ved fremmøde i 1 time og tolkningen tager 45 minutter, betales der for 1 time. Hvis der er bestilt en tolkning ved fremmøde i 1 time og tolkningen tager 1 time og 10 minutter, betales der for 1 times takst og for ½ times takst. Hel dags tolkning: Pris for en hel dags tolkning (7 timer i tidsrummet ) på hverdage på samme adresse. Transport i forbindelse med fremmødetolkning: Fakturering af transportomkostning skal ske efter statens gældende takster - den høje takst på udførelsestidspunktet Der må maks. faktureres for 100 km tur/retur, fra tolkens hjemmeadresse Der må først faktureres for over 10 km tur/retur, fra tolkens hjemmeadresse Der afregnes ikke i forhold til timeforbrug. Videotolkning: ½ times takster: Ved telefontolkning/videotolkning betales der pr. første ½ time indenfor den første time. Pr. anden ½ time indenfor den første time samt pr. påbegyndt ½ time ud over 1 time. Særskilt pris for telefontolkning for de praktiserende læger og speciallæger. 1 times takster: Ved telefontolkning/videotolkning betales der pr. første time, pr. påbegyndt ½ time ud over 1 time og pr. ½ time udover 1½ time. o Den påbegyndte ½ time ud over 1 times tolkning, betragtes som prisen for ½ times tolkning jf. ovenstående punkt. Særskilt pris for telefontolkning for de praktiserende læger og speciallæger. Hvis telefon/videotolkning ikke kan lade sig gøre og kunden acceptere fremmødetolkning skal prisen afregnes efter telefon/videotolkning. Krav Nedenstående er oplyst mindstekrav som leverandørerne skal overholde: Generelle krav 2

3 Tilbudsgiver og dets ansatte, herunder tolken, overholder til de til en hver tid gældende love og regler for tolkeområdet samt lever op til almindelige standarder for professionel optræden ved bestilling og tolkning, såsom tavshedspligt, etik i relation til tolkebistand, diskret optræden, god situationsfornemmelse og neutral tolkning mht. køn, politik og religion. Tilbudsgiver kontrollerer ved ansættelse af medarbejdere de fornødne ansættelsespapirer under et personligt fremmøde. Tolkene behersker dansk sprog, både i forståelse, skrift og tale. Tolkene skal fungere som neutrale og objektive sprogformidlere. Tolkene skal oversætte alle oplysninger, således at også sproglige nuancer gengives. Tolkene har ikke til opgave at vurdere, om noget af det sagte er uinteressant eller overflødigt. Når Tilbudsgiver anvender videotolkning skal det foregår under fysiske rammer, der sikrer at tavshedspligten overholdes. Dette uanset om tolkningen foregår fra Tilbudsgivers lokation eller tolkens eget hjem. Tilbudsgiver sikrer, at tolken kan varetage tolkning af skriftligt materiale, når det drejer sig om enkle opgaver f.eks. indkaldelse og korte beskeder Tilbudsgiver accepterer, at ordregiver i kontraktperioden kan stille krav om en bestemt (navngivet) tolk i konkrete tilfælde, ligesom ordregiver kan frasige sig en bestemt (navngivet) tolk. Tolkene kan dokumentere ren børneattest. Kunden er altid berettiget til at afvise tolke, hvis børneattesten giver anledning til bemærkninger. Tolken kan dokumentere ren straffeattest. Kunden er altid berettiget til at afvise tolken, hvis straffeattesten giver anledning til bemærkninger. Tilbudsgiver skal garantere at tolke ikke leverer tolkeydelser i situationer, hvor tolken er beslægtet eller venner med den eller de personer, som tolkeopgaver vedrører. Såfremt en tolk føler sig inhabil i en tolkesituation skal tolken gøre opmærksom på dette. Tolkens mobiltelefon er slukket under tolkningen. Faglighed, uddannelse og overenskomster mv. Tilbudsgiver forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som tilbudsgiver og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på Kontraktens opfyldelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Tilbudsgiver skal være åben for bestilling af planlagte tolkninger fra kl fra mandag til fredag. 3

4 Ved akut tolkebistand rekvireret i tidsrummet fra mandag til fredag samt lørdag/søndag, helligdage (hele døgnet, året rundt) skal Tilbudsgiver garanterer, at tolkeydelsen kan leveres inden for 2 timer. Ved telefontolkning eller videotolkning booket igennem BookPlan eller via tolkeportalen fra mandag til fredag mellem 7-17, skal der senest et døgn efter bestilling være udfyldt tolkens telefon ved telefontolkning og ved videotolkning skal video-adr være udfyldt. Ved klik på Accepter i tolkeportalen gives besked til ordregiver at opgaven er accepteret. Se bilag 5 Book en tolk_udbud_ Ved fremmødetolkning igennem BookPlan eller via tolkeportalen fra mandag til fredag mellem 7-17, skal der senest et døgn efter bestilling accepteres via tolkeportalen. Ved klik på Accepter i tolkeportalen gives besked til ordregiver at opgaven er accepteret. Se bilag 5 Book en tolk_udbud_ Udførelse Ved fremmødetolkning, som ikke er bestilt over BookPlan eller tolkeportalen, skal tolken medbringe en Tolkerekvisition fra aftaleleverandøren, som tolkerekvirent og tolk udfylder og underskriver umiddelbart efter endt tolkning. Det er altid tolkerekvirenten som udfylder sluttidspunktet for tolkning. Tolkerekvisition (inkl. kopi) skal efterfølgende danne grundlag for kontrol af Tilbudsgivers faktura. Tolkens navn skal altid fremkomme af tolkerekvisitionen. Ved hjemmebesøg og institutionsbesøg skal tolken gå ind hos borgeren sammen med rekvirenten og begge skal forlade boligen/institutionen sammen. Tolken, ved fremmøde, bærer synlig billedlegitimation samt dokumentation for tilhørsforhold til Tilbudsgiver. Ved videotolkning skal det fremgå visuelt hvilket firma der bliver brugt. Herunder med skilt eller lign i baggrunden ved tolkning. Dette skal forekomme enten om tolkningen foregår fra firmaadresse eller hjemmeadresse. Kvalitet og teknik - ved anvendelse af videotolkning skal det tekniske udstyr have en tilfredsstillende standard, der gør at kvalificeret tolkning muligt og at Tilbudsgiver underviser tolkene specifikt i telefontolkning/videotolkning. - software og hardware skal være af en tilfredsstillende kvalitet, der kan sikre et driftsniveau, hvor videokonferenceudstyret og det anvendte software og hardware er driftsstabile. Tilfredsstillende standard og kvalitet skal som minimum dække: Netværk: SDN, sunhedsdatanettet Internetopkobling: Min. 1,0 MB upload/pc Lokalt trådløst netværk: Anvendes dette skal minimum 1,0 MB upload/pc overholdes Deling af internetforbindelse: 4

5 Hvis flere deler den samme internetforbindelse skal det sikres at minimumskravet til upload overholdes Videokonferencestandarder: Internetadgangene skal testes op mod Sundhedsdatanettets videokonference-knudepunkt. Dette sker ved at kontakte Per Abildgaard, Medcom Odense. Telefon / mail Videotolkning fra tolkens hjem: Tekniske krav som til Tilbudsgiver ovenstående Tilbudsgivers mailsystem: Mailsystemet skal understøtte TLS transport Layer Security protokol, der sikrer kryptering af følsomme data i forbindelse med kommunikation på internettet At der ved nedbrud i det dagligt anvendte udstyr, skal være mulighed for opkobling til tilsvarende udstyr, så der undgås afbrydelser. Det er et mindstekrav, at der etableres opkobling til Sundhedsdatanettet, og der etableres arbejdspladser og videoudstyr til videotolkning Kontraktperiode Fra d. 1. maj 2013 til og med d. 31. januar Udbuddet omfatter option på aftaleforlængelse i op til 2 x 12 måneder. Vejledning til bestilling af tolk i Bookplan Sti til undervisningssiden kan tilgås via Regionsmaskine Se også bilag overordnet info ang. book en tolk 5

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune Den 26. maj 2010 EU-udbud vedrørende udbringning af mad til Roskilde Kommune 1 Tilbudsdisposition Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til udbudsmaterialets opbygning. Dvs. at tilbuddet

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 1 TILBUDSINDHENTNING Sagsnr. 08/18222 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 2 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere