Factsheet. Projekt: CSR-Kampagne Gruppemedlemmer: Andreas Baggesgaard, Kamila Melnyczok,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Factsheet. Projekt: CSR-Kampagne Gruppemedlemmer: Andreas Baggesgaard, andreas_baggesgaard@hotmail.com. Kamila Melnyczok, kamila.melnyczok@gmail."

Transkript

1

2 Factsheet Projekt: CSR-Kampagne Gruppemedlemmer: Andreas Baggesgaard, Kamila Melnyczok, Benjamin Lipsø, Mikki Houmand Olsen, Url:

3 Indholdsfortegnelse Problemformulering Projektstyring Brainstorm PBS WBS Gantt chart Target Group analyse Presentations-, interaktions- og informationsdesign Moodboard Logo-design Design Brief Wireframe Layout, Struktur & Design Mockup Animation Brugertest Gangster-test Ekspertvurdering Supplerende materiale Plakat Banner Reflektion & konklusion Appendix Referencer

4 Problemformulering Til dette projekt bestod opgaven i at udformere og presenterer en csr strategi for et selvvalgt firma. Vi valgte at fokusere på firmaet Nemlig.com, danmarks største online supermarked (Vorre, 204). deres medarbejdere. Denne negative dækning har de ikke formået at ryste af sig, hvilket er afspejlet i at deres tilbagevisning af historien stadig fremgår på forsiden af online-supermarkedets hjemmeside (nemlig.com). Nemlig.com har eksisteret siden 200 og har siden oplevet en stor årlig vækst (dwarf.dk, 204). Væksten har resulteret i øget synlighed i medierne som følge af reklamekampagner og derud over har væksten betydet øget synlighed af Nemlig.com s leveringsbiler i gadebilledet. Nemlig.com har dog ikke kun været synlig i medierne gennem deres reklame-materiale. Netavisen avisen. dk havde i september 204 en række historier omkring aflønning af firmaets chaufføre som resulterede i den øvrige presse bragte historien og Nemlig.com blev i de følgende dage portrætterede som værende en dårlig arbejdsgiver der underbetalte og pressede Eftersom medarbejderne er en vigtig stakeholder inden for et firmas CSR politik valgte vi at dette var et vigtigt sted at fokusere, men eftersom at firmaet allerede havde fokus på at kommunikere på området løn og arbejdsvilkår, valgte vi at fokusere på nemlig. coms flåde af leveringsbiler eftersom at det er det symbol på nemlig.coms medarbejdere som de fleste af firmaets nuværende og potientielle kunder møder. Vores CSR kampagne tager udgangspunkt i at nemlig.com udskifter deres nuværende leveringsflåde ud med elbiler. Grunden til dette skift er at give firmaet en grønnere profil og gennem dette øge kundetilslutningen.

5 Brainstorm 2

6 PBS 3

7 WBS WBS 02/02-20/ Indledning 02/ Planlægning 05/ Udførelse 0/ Kontrollen 5.0 Afslutning 8/02 0/02-20/ Brainstorm 02/02 2. Scope 05/02 3. Projekt design 0/02 4. Brugertest 8/02 5. Rapport skrivning 0/ Udvikling af projekt ide 02/ Udvikling af projekt plan 3.2 Logo 3.2. Udvikling af ideen 0/02 05/02 0/ Skabelsen / Aflevering 20/ PBS 05/ Banner/annimationer 0/ Udvikling af ideen 0/ Skabelsen / Poster/flyer 0/ Udvikling af ideen 0/ Skabelsen / Website 0/ Udvikling af ideen 0/ Information architecture 0/ Skitse 0/ Wireframes 0/ Mockup / Grafik 0/ Design analyse 0/ Code skrivning 2/ Indhold 2/ Brugertest 7/02 4

8 Gantt kort 5

9 Target group analyse Det ønskede segment at ramme ved denne CSR kampagne er nemlig.com s eksisterende kernekunde segment. Dette vil sige at kampagnen retter sig mod børnefamilier i større byer på sjælland. Årsagen til denne målgruppe skal findes nemlig.com s bestillings- og leveringsbetingelser. Nemlig.com har selektiv levering der begrænser sig til storkøbenhavn og større byer på sjælland hvilket gør at kampagne udenfor leveringsområderne på nuværende tidspunkt ikke vil generere større indtjening for virksomheden. Nemlig.com har derudover et minimums forbrug per bestilling på 400 kroner hvilket gør at deres service er mest attraktive for forbrugere der gør brug af større enkeltstående indkøb. Det er i den forbindelse ikke i udpræget grad attraktivt for unge, enlige, ældre forbrugere at gøre brug af nemlig.com s services (nemlig.com). Kampagnens fokus er primært rettet mod segmentet af børnefamilier med en mellem til lang videregående uddannelse Det er dette segment der er en overvægt af i Minerva modellens grønne segment hvor de idealistiske og moderne forbrugere er grupperede (Kjerri, 204) Dette segment har mod på at bryde med det traditionelle hverdagsindkøb som stadig praktiseres af et overvældende flertal af forbrugerene og derudover præger deres idealisme deres indkøbsvaner således at miljø- og arbejdsmiljø-hensyn har stor indflydelse på deres forbrugsvalg. Stakeholders Ejere Medarbejdere Forbrugere Producenter Potientielle Samarbejdspartnere 6

10 Target group analyse CSR kampagnen handler derfor om at skabe en grønnere profil for nemlig.com og derigennem øge opbakningen til firmaet fra det ønskede segment. Grunden til at fokusere på det eksisterende segment er at online-supermarkeder stadig er en niche inden for dagligdagsindkøb og at det stadig kun er ud af 000 indkøb der foregår online (Gustafson, 204). Der er derfor rig mulighed for at øge antallet af kunder uden at rette reklameprofilen væk fra firmaets eksisterende fokus. 7

11 Moodboard 8

12 Logo design Logoet er lavet på baggrund af Det originale logo, som er et typeface logo. Vi ved dog på forhånd, at vi skal bruge noget, som kan identificeres med vores CSR, så vi valgte derfor at inkludere både logotype sammen med et logo. Dette logo repræsentere et elstik. Den lysegrønne farve, er valgt ud fra den friske grøn, som Nemlig.com har på deres oprigtige website. Logoet er lavet i Photoshop CC. Det blev udarbejdet ved brug af nemlig.com s logo, som blev brug som underlag, og derefter tegnet over med pentool, så det kan skaleres til større format. Til bogstaver, som ikke var vist i det sammenkoblede logo, satte vi typeface sammen, samt beskar dem, så de holdte samme stil og former. Til sidst er der blevet lagt en drop shadow uden noget fade, for at give logoet en ekstra farve, så det hele ikke smelter i et. original tre farve logo original enkelt farve logo Redesign logo 9

13 Design Brief Hjemmesidens aktiviteter og målsætninger Registrering til vores nyhedsbrev Link til vores forside (nemlig.com) Skabe en forståelse af vores nye CSR kampagne Få et bedre troskab mellem kunde og for retning Skabe bedre omtale Navigations struktur og features Vi vil have til hensigt, at lave en one-page, så alt står på selv samme side. Dette vil vi gøre således, at alt information, vil stå tilgængeligt for brugeren. Udover dette vil der også være mulighed for: En Velkomst Nyt logo Animations banner for at skabe opmærk somhed Vores mission Nyhedsbrev Information omkring ledelse Henvisninger til nemlig.com s hovedside Kontakt info Pauseknap til vores animations-banner. 0

14 Wireframe Hjemmeside

15 Layout, struktur og design Selve hjemmesidens look og struktur tager udgangspunkt i nemlig.com s oprindelig design. Målet var at lave en hjemmeside, der lignede den rigtige, og havde den samme struktur. Vores hjemmeside skal forestille en underside til den oprindelige nemlig.com, og derfor har vi kun lavet en enkelt fane, da hele vores budskab bliver vist på forside fanen velkommen. De farver vi har valgt er baseret på, at nemlig.com skal være mere grønne. På nemlig.com bruger de allerede en grøn farve sammen med deres temafarve orange, så den grønne farve tog vi udgangspunkt i, og har brugt den som vores primære farve. Farvekoderne for de vigsiste farver typografi: Vores valg af font tog også udgangspunkt i den nemlig.com bruger. Da vores mål var at lave en CSR-kampagne underside til deres oprindelige hjemmeside, så skulle typegrafien også ligne deres. Derfor brugte vi deres fonte verdana og arial som primære fonte. Begge fonte er desuden sans-serif og er web safe, da de findes på de fleste computere. Favicon: Vi valgte også at ændre deres favicon fra orange til grøn, da det virkede som en oplagt mulighed for at vise brugeren at vores hjemmeside adskiller sig lidt fra nemlig.com s. Den grønne farve (header - logo): CMYK (58%, 6%, 00%, %) RGB (2, 79, 66) HEX (#79B342) Den grå farve: CMYK (6%, 4%, 4%, 0%) RGB (230, 230, 230) HEX (E6E6E6) Den orange farve (nemlig.com signatur farve): CMYK (0%, 60%, 90%, 0%) RGB (255, 0, 26) HEX (#FF6EA) 2

16 Mock up 3

17 Animations Design Vores banner er i form af en animation, som forestiller en kørende el-bil, og senere tekst og logo. Ideen ved animationen er at skabe interesse i hjemmesiden og skabe blikfang. Information design I starten har vi lavet skitse hvordan den skal vi ud og hvad skal der ske. Først har vi designet bilen. Den er lavet af tre objekter; selve bilen og de to hjul. Når bilen kører igennem platformen, hjulene roterer hele vejen igennem. Når bilen er kørt, kommer teksten frem og bliver stående i midten af platformen. Lige efter tekst er kommet, kommer logo frem og bliver stiående under teksten. Animation har en start/pause knap, så der er muligheden for at se den igen, pause og starte. Storyboard Overblik over for skitse: 4

18 Animations Design Interaktions design Vores banner/animation er en reklame, der har som opgave at skabe opmærksomhed hos besøgende, og få dem til at huske hjemmesiden. Udvikling I starten var ideen at animationen skulle indeholde kun bilen og logo. Dvs. bilen kører igennem platform og at logo samtidig kører frem til platformen. Når bilen er kørt fra platformen, gør logo det ligeledes. Både bilen og logo kører i infinite loop, og der ikke er en pause/start knap. Animationen kører uendeligt. Overblik over den første ide: Efter en interaktions design analyse vi var enig om at animationen var mangelfuld og vi besluttede os derfor at tilføje tekst/motto, at placere logo et andet sted end oprindeligt denne gang under tekst, og at tilføje pause/start knap. 5

19 Usability Gangstertest: Vi havde til opgave at lave to forskellige brugertest af vores website for at finde eventuelle fejl og forbedringer. Vi valgte først at lave en gangstertest, som er en god og nem måde at teste ens websites informationsstruktur. Kort fortalt består det af: - Den samlede struktur: Den sammenhæng, der udgør websitets struktur, for eksempel hierarkier, niveauer og grupperinger. - Værktøjer til at bevæge sig rundt i strukturen: For eksempel navigation (menuer) og sitemap. - Navngivning og sprog: Det, der står på knapper, overskrifter og andre hjælpemidler til indholdet. - Søgning: Opbygning og funktion af websitets søgemaskine (Poulsen, 20) Testen er med til at sikre, at brugeren kan navigere rundt i strukturen, og forstår menuerne og overskrifterne på websitet. Der gives point fra -3 og man kan max score 8 point. Vi placerede vores testdeltager på den første fane, og stillede ham følgende spørgsmål:. Hvilket website befinder du dig på? 3 point 2. Hvilke overordnede sektioner findes på websitet? 0 point 3. Hvilken underside befinder du dig på? 0 point 4. hvilke muligheder har du på dette niveau? 2 point 5. Hvor er du i den samlede struktur? 0 point 6. Hvor kan du søge? 0 point = 5 point Konklusion af gangstertesten: Vores website har jo kun en enkelt side, så det er begrænset hvor mange point det kan opnå. Det vigtigste var at testpersonen kunne se hvilken hjemmeside han befandt sig på, og hvad dets formål var, hvilket ikke var noget problem for testpersonen. 6

20 Usability Ekspertvurdering En ekspertvurdering går grundlæggende ud på, at en person der enten er bekendt med at begå sig på websites, eller er ekspert indenfor et bestemt område, skal gennemgå websitet og finde potentielle usability problemer. F.eks. en læge, der vurderer et website for læger kunne være en ekspert. En ekspertvurdering kaldes også for en heuristisk evaluering, da den tager udgangspunkt i jakob nielsens 0 heuristikker, som kort fortalt handler om at interagere med websitet og se hvordan det reagere, og hvordan det er struktureret. (Poulsen, 20) Vi valgte en testperson, der selv er bruger af internettet, og ville kunne vurdere vores website på baggrund af hans viden. Da vores hjemmeside ikke har de store navigationsmuligheder, så fokuserede vi på selve interaktionsdesignet. Konklusion af ekspertvurderingen: Efter vores testperson havde gennemgået vores website, så var der én ting han bad mærke i, hvilket var at banneret kørte hele tiden, og kunne godt distrahere lidt når man sad og læste på websitet. På baggrund af det valgte vi at lave en pause og start knap, så brugeren selv kan bestemme om de vil se banner animationen. (Poulsen, 20, side 65) 7

21 Poster 8

22 Banner Screenshot fra animation 9

23 Refleksion & Konklusion Refleksion: Vi har gennem vores opgave uddelegeret arbejdet således, at vi hver havde noget at tage os til. Derefter satte vi nogle deadlines op, hvor vi derefter mødtes samlet på skolen, og snakkede om den næste deadline, og drøftede yderligere om ting, der skulle tages til eftertanke i projektet. Arbejdsprocessen er gået godt, og vi har alle bidraget med noget til opgaven i en forholdsvis lige opdelt opgave delegering. Opgaven har været spændene, og vi er nu blevet klogere på hvad CSR er. Vi har formået, at samarbejde omkring et bredt stykke arbejde der skulle afleveres til en deadline uden de store stridigheder, eller problematikker. Vi følte dog, at opgave formuleringen var lidt for firkantet, og var svær at gennemskue til tider, fx var der flere af opgaverne der gik igen, og det hele følte lidt rodet, men vi er glade for, at i som lærere er hurtige til at interagere med os elever, hvis vi har spørgsmål til opgaven. Konklusion: Under dette projekt har vi lært om begrebet CSR, Corporate Social Responsibility, som er noget der bliver dyrket i stor stil nu til dags. Alt skal være så grønt som muligt, og det er vigtigt for en større virksomhed at gå op i deres CSR, da det giver ikke positiv respons i samfundet hvis man f.eks. udleder en masse CO2, og behandler ens medarbejdere dårligt. Præcis dette scenarie var vores fokus med nemlig.com, da de stod i en lignede situation. Der er blevet smurt lidt tykt på med at kalde det NemligGrøn, da det måske kommer til at virke for åbenlyst, men det fungerede udmærket, da de nemlig gerne ville være mere grønne. Desuden har al den planlægning vi har skulle lave, hjulpet med at holde styr på diverse opgaver, og har hjulpet os med at nå i mål til tiden. 20

24 Appendix 2

25 Appendix 22

26 Appendix 23

27 Appendix 24

28 Referencer Nemlig.com Online grocery a tough sell despite all the buzz. Gustafson, K A Fresh Look at Online Grocery. Warschun, N Competitive Analysis : A look into the Online Food Industry. Vogel, L Nemlig.com stormer frem. Vorre, N cle ece Nemlig.com er stjernen i dansk dagligvarehandel på nettet. Dwarf.dk dwarf.dk/nemligcom-er-stjernen-i-dansk-dagligvarehandel-paa-nettet Minerva modellen. Kjerri, M. Usability. I, W, Poulsen. 204, Grafisk Litteratur 25

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

Titel: Summerbird CSR Eksamensprojekt 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Summerbird CSR Eksamensprojekt 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Summerbird CSR Eksamensprojekt 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Titel: Summerbird CSR Gruppe 4 URL: http://www.graphicweb.dk/studie/3sem/projekt5_ exam_summerbird/index.php

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

2 Faktaark indholdsfortegnelse

2 Faktaark indholdsfortegnelse 2 Faktaark indholdsfortegnelse 3 Projekttitel...Startup.dk Vejledere...Ditlev Vestergaard Skanderby Marc Kluge Frederik David Tang Jesper Hinchely Morten Rold Anslag...33018 Anders Lauridsen...E-mail:

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

CSR- 1st project, 2nd semester.

CSR- 1st project, 2nd semester. CSR- 1st project, 2nd semester. Økonomisk ansvarlighed - Økonomisk ansvarlighed - for kunden og for os! for kunden og for os! Gruppe: Andreas, Christian, Christoffer, Jonas og Jacob PROJECT TITLE Corporate

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

26.november2010. Etstortslag for. Morten Rold. Forfattere:

26.november2010. Etstortslag for. Morten Rold. Forfattere: 26.november2010 Børsen. dk: Etstortslag for i ndustri en Proj ekt3 Forfattere: O brayen McGregor Chri sti an Haslund Patri ckj akobsen LasseVi lmar J P. dk: Geni streg! Vej ledere: TueBecherJ ensen Morten

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann.

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann. 1 Fakta ark Projekttitel: Vedvarende energi Projek url: www.grafreaq.dk/recycling/index.php Gruppe nr.: A1 Klasse: MULA13 Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Wacky Zack http://www.mknmedia.dk/arkiv/wackyzack/index.html Morten Korshavn mail: morten@mknmedia.dk

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13.

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13. URL-adresse www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid nannahviid@yahoo.dk www.caterpillardesign.dk/donggreen/index.html Tobias Sindet Jacobsen tobiassindetj@gmail.com www.mul121.itkn.dk/donggreen/index.html

Læs mere

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13.

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13. URL-adresse www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid nannahviid@yahoo.dk www.caterpillardesign.dk/donggreen/index.html Tobias Sindet Jacobsen tobiassindetj@gmail.com www.mul121.itkn.dk/donggreen/index.html

Læs mere

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering Fact sheet URL: http:/www.christinajuulmann.com/murad Christina Juulmann cph-cj197@cphnbusiness.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphnbusiness.dk Vejleder Ivan Rosenvinge

Læs mere

Project 5: Portfolio Remake

Project 5: Portfolio Remake Project 5: Portfolio Remake Art is a tree of life. William Blake December 2014 Januar 2015 1. semester, MulA, Multimediedesigner uddannelse Copenhagen Business Academy, Lyngby annastacy.k@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

Irmas Velgørenheds Cafe PROJEKT 1, SEMESTER 2, CSR KAMPAGNE

Irmas Velgørenheds Cafe PROJEKT 1, SEMESTER 2, CSR KAMPAGNE Irmas Velgørenheds Cafe PROJEKT 1, SEMESTER 2, CSR KAMPAGNE Anastasia Keller, Benjamin Vinje, Raquel Lorenzana Hesdorf, David Popescu MulA 2-20 Feb 2015 Indhold 1. Projekt formulering... 3 1.1. Opgave

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

Sund Sport. Visuel identitet & kommunikation. - Tr09mul02-1. semester - Maria Ekelund, Thomas Riis, Stephanie Rosborg, Rasmus Seye

Sund Sport. Visuel identitet & kommunikation. - Tr09mul02-1. semester - Maria Ekelund, Thomas Riis, Stephanie Rosborg, Rasmus Seye Sund Sport Visuel identitet & kommunikation - Tr09mul02-1. semester - Maria Ekelund, Thomas Riis, Stephanie Rosborg, Rasmus Seye Indholdsfortegnelse 1.0 Problemformulering 1.1 Afgrænsning 1.2 Læringsmål

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere