Tegltage - overflader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegltage - overflader"

Transkript

1 Tegltage - overflader 12/2001 Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e. V. medlem af den tyske brancheforening for teglindustrien Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. Dansk oversættelse

2 1 Indledning Generelt om tegltagstens optiske kvalitet I Tyskland fås der 60 grundformer af tegltagsten med en variationsbredde beregnet på over 1200 forskellige tagflader. For at det ikke skal blive alt for svært at vælge, er det nødvendigt med et grundlæggende kendskab til tegltagsten og den fabriksmæssige udformning af deres overflade. Det ligger i sagens natur, at en prøvelagt flade giver det bedste indtryk af produktet. Men man kommer ikke uden om det faktum, at tegltagsten er grov -keramiske produkter. Ubetydelige uregelmæssigheder i overfladestrukturen og farven kendetegner naturmaterialet teglsten på samme måde som knaster, farvetegninger og åremønster er karakteristisk for træs optiske egenskaber. Af denne grund er det ikke muligt at foretage en farveidentifikation f.eks. i henhold til RAL-farvekort! Skema: Farvevirkning/farveopfattelse OBJEKTAFHÆNGIGE FAKTORER Teglstens grundfarve (brændingsfarve) Overfladens beskaffenhed Struktur og fordeling af indholdsstoffer Profil FARVEVIRKNING YDERLIGERE FAKTORER Tagets hældning Lys, skygge, lysbrydning Aflejringer Fugt Patinering Samlet tag og helhedsindtryk TAG INDIVIDUEL OPFATTELSE AF FARVEVIRKNINGEN PRODUCENTENS FARVEIDENTIFIKATION MENNESKE FARVEOPFATTELSE Personlig præferencefarve "farveprægning" Harmoniopfattelse Individuel farveopfattelse Selv om der udvises den største omhu under forarbejdningen, og der foretages en streng kvalitetskontrol, forbliver teglsten alligevel et materiale med sit helt eget særpræg. Tager man højde for dette grundprincip, kan man undgå mange skuffelser og misforståelser. For at Side 1

3 undgå farveforskelle, der træder alt for tydeligt frem, bør man så vidt muligt blande tagstenene, når taget lægges på: både ved at tage tagsten fra flere forskellige dele af leverancen og ved at blande dem på selve tagfladen Denne folder skal vise de mange forskellige muligheder, der er inden for lægning af tegltage, men også samtidig gøre opmærksom på de særlige forhold, der gælder med hensyn til struktur og farve. Den henvender sig til alle, der sætter pris på teglsten som byggemateriale og gerne til have dem liggende på taget og dem, der gerne vil beskæftige sig fordomsfrit med teglstens kvalitet. Skema: Samlet struktur tagsten/tagflade HELHEDSFREMGANGSMÅDE VED VURDERING AF TEGLTAGES OPTISKE KVALITET DERAF KAN DER AFLEDES: OPTISK KVALITET OVERFLADENS BESKAFFENHED I HENHOLD TIL EN 1304 GEOMETRISKE PARAMETRE PASNØJAGTIGHED TAG/VÆG FARVESPIL TEKSTUR RELIEF SAMLET INDTRYK SAMMENHÆNG MED BYGNINGENS KANTER, KVISTE, OVENLYS, TAGVINDUER ETC. Henvisning: Af pladshensyn bliver følgende emner ikke behandlet her: - udformning af overfladen (f. eks. rillede eller børstede tagsten og kamtagsten) - tagstens blændingseffekt - byggeretlige restriktioner (f.eks. farverestriktioner og forbud mod reflekterende tagdækning i henhold til lokalplan, bygningsreglement m.v.) Side 2

4 2 Naturrøde tagsten 2.1 Farvens fremtoning Som naturrød betegner man tegltagsten, hvis brændingsfarve alene fremkommer på baggrund af de naturlige råstoffer, materialet indeholder, uden tilsætning af metaloxider, der ændrer farven. Den overvejende farvefremtoning er den egentlige teglrød eller naturrød i hele farveskalaens samlede spektrum (s. 2.3). 2.2 Farvens opståen Brændingsfarverne afhænger af råstofferne og deres specifikke brændingstemperaturer. De kan ændres og tilpasses ved at forskære råstofferne. Rød Den teglrøde brændingsfarve opstår, når leret indeholder en lav procentdel af grundstoffet jern. Jernhydroxider brænder til en kraftig rød jernoxid. Gul Kalciumindhold (f. eks. i form af kalksten) gør brændingsfarven lysere og mere gullig. Brun Indeholder lerarten som ledsagestof grundstoffet mangan, opstår der brune brændingsfarver. Skema: Stærkt forstørret overflade naturrød tagsten Skærv med kapillarer diffusionsåben 2.3 Farvespil Farveskalaen (akvarel) giver en skematisk oversigt over de naturrøde brændingsfarvers farvespektrum. Parenteserne illustrerer et muligt farvespil (farven changerer på en enkelt tagsten eller på hele den lagte flade). Lysere Naturrød Mørkere 2.4 Ændring af farvevirkningen Over længere tidsrum kan farvevirkningen ændre sig på grund af aflejringer, mos/alger etc. Denne proces betegnes som naturlig patinering. 2.5 Særlige forhold på tegltagstens overflade Farven changerer, trykmærker, kraterformede afskalninger (kvartsspring), afskalninger i flager, kontaktpunkter (se kapitel 7). Side 3

5 Eksempel på naturrøde tagsten: Tagbillede (teglsten med rudermønster) 3 Blådæmpede tagsten 3.1 Farvens fremtoning Skærven på tagsten, der betegnes som blådæmpede, har en skifferagtig gråblåsølvagtig farvning, der enten går hele vejen igennem stenen eller kun går få millimeter ned under overfladen. 3.2 Farvens opståen Selve betegnelsen blådæmpede tagsten refererer til en særlig brændingsteknik, der kun sjældent anvendes i dag. Øvrige betegnelser: Sortdæmpning, smøgning Hvis man under brændingen af tagstenene undertrykker udskiftningen af brændatmosfæren med luft, brændes teglen i sin egen damp. Tidligere blev der til denne proces bl.a. også anvendt friske blade, der fordampede i ovnen herfra stammer udtrykket dæmpet (dvs. dampet). Når ilttilførslen reduceres, opstår der i stedet for oxidering en såkaldt reduktion (deoxidering). Er brændatmosfæren rig på kulstof, medfører en sådan reduktion, at ilten trækkes ud af jernoxidet. Af en skærv, der ellers ville få en rød brændingsfarve, opstår der således en grålig til antracitfarvet tagsten. Anvendes denne teknik i dag, efterfølges den første brænding af endnu en brænding, der virker reducerende. 3.3 Farvespil Farveskalaen (akvarel) giver en skematisk oversigt over de blådæmpede tagstens brændingsfarvers farvespektrum. Side 4

6 Eksempel på blådæmpede tagsten: Tagbillede (historiske falstagsten med dobbelt bølge) 4 Gennemfarvede tagsten 4.1 Farvens fremtoning Ligesom ved naturrøde og blådæmpede tagsten kan der opnås alle de farvenuancer, der allerede er nævnt. Hele skærven gennemfarves ved tilsætning af mineraler. Brændingsfarven, der blandt andet også påvirkes af, hvor og hvordan leret opbevares, kan gøres lysere eller mørkere ved hjælp af tilsætningsstoffer. 4.2 Farvens opståen Her gælder det samme som for naturrøde tagsten (se kapitel 2). I forbindelse med engoberede tagsten kan man tilpasse selve skærven efter engoberingsfarven. Derved bliver mindre afsplintringer mindre påfaldende. Det samme gør sig gældende for snitkanter. De øvrige udredninger i kapitel 2 gælder også for blådæmpede og gennemfarvede tagsten. Side 5

7 5 Engoberede tagsten 5.1 Farvens fremtoning Engoberede tagsten har en mat, silkemat til blank overflade. Engober anvendes til at give overfladen en farvevirkning, der overdækker skærvens forskellige brændingsfarver. Ud over farverne fra den naturrøde farveskala opnås der også mørkere brændingsfarver, der er mere jordfarvede grænsende til sort. Der findes en særlig fremstillingsmetode til fremstilling af engober, der giver en spættet overflade. 5.2 Farvens opståen Matte overflader Engober påføres som en leret slikker, som tagstenen neddykkes i, overhældes med, eller som slynges eller sprøjtes på tagstenen inden brænding. Skematisk fremstilling: Diffusionsåben Lerslikkerengobe Engobering Skillelag Skærv Skematisk fremstilling: Diffusionsåben Sinterengobe Engobering Skillelag Skærv Ved valg af påføringsteknik kan der også skabes specielle effekter. Engober har ingen indflydelse på den brændte tagstens øvrige egenskaber og kvalitet. De har en kapillarstruktur, der ligner skærvens. Engober består af en leropslæmning (lerslikker), der er fremstillet på en speciel måde, hvor der er iblandet mineraler eller metaloxider alt afhængig af den ønskede farvevirkning. Silkematte og blanke overflader Anvendes der indsmeltende tilsætninger (glasurfritter, glasurfarveemner), får overfladen, der så betegnes som sinterengober eller ædelengober samt terra sigillata, stor lighed med glaserede overflader. Disse overflader regnes imidlertid ikke med til de glaserede overflader, da der ikke dannes en gennemgående glasering og porernes åbenhed bevares. Tegltagsten skal også være funktionsdygtige uden engober. Engoben udgør derfor ikke noget beskyttelseslag! Side 6

8 5.3 Ændringer i farvevirkningen og særlige overfladeforhold, der kan forekomme Der opstår farveforskelle, når engoben ikke påføres i et lige tykt lag, eller der forekommer ændringer i selve engobens sammensætning (f. eks. ved delvis gennemblanding), og dette er kendetegnende for teglsten som et naturprodukt. Der kan også udvikle sig en patinering på langt sigt. Kontaktpunkter, fine revner i engobelaget etc. (se kapitel 7). Side 7

9 6 Glaserede tagsten 6.1 Farvens fremtoning Glaserede tagsten er dækket af et lukket, glasagtigt lag. Ud over transparente glasurer findes der også gennemfarvede glasurer. Det, der er kendetegnende for glaserede tagsten, er de store farvemæssige variationsmuligheder. traditionelle glasurfarver: rød, brun, gul, grøn, blå, sort (se såkaldt burgundisk tag) moderne glasurfarver: grå, antracit, lyseblå, hvid etc. 6.2 Farvens opståen Tagstensglasurer består for størstedelen af malet, forsmeltet glas (glasurfritter) i en speciel sammensætning. For at forhindre aflejring af glasurslikkeren tilsættes der små mængder ler. Der tilsættes som regel også stoffer, der skal farve, sløre eller (sjældnere) mattere glasurlaget. Glasurslikkeren sprøjtes på skærvens overflade inden brændingen. Tegltagstenen og glasuren brændes samtidig. Glasurens farve fremkaldes af uorganiske tilsætninger (for det meste enkle metaloxider) eller keramiske farveemner (forskellige lerslikkere). Skema: Stærkt forstørret overflade glaseret tegltagsten Kun diffusionsåben, når der dannes revner Glasur Skillelag Skærv Ved brænding dannes der et hårdt, glasagtigt, ensfarvet lag på tegltagstenens overflade. Revner kan opstå under selve fremstillingsprocessen, men også senere på det lagte tag som følge af spændinger. Revnerne betegnes som craquelé (eller krakelering). For stadig at kunne regulere optagelsen/afgivelsen af fugt bør tegltagsten ikke glaseres på undersiden. Krakelerer glasurlaget, kan der også ske fugtudveksling på tegltagstenens overflade. Dette kan iagttages på århundredgamle tegltagsten, der alligevel stadig opfylder deres formål. Tegltagsten skal også være funktionsdygtige uden glasur. Derfor udgør glasuren ikke noget beskyttelseslag! Side 8

10 6.3 Farveændringer Patinering ses sjældnere på glaserede tegltagsten end på de øvrige former for tegltagsten. Fra erfaringer med historiske tegltagsten ved man, at der først efter lang tid opstår en let mattering afhængig af miljøforholdene. Mos/alger observeres ikke eller først efter lang tid. 6.4 Særlige overfladeforhold Hvis glasurlaget har forskellig tykkelse og kun lige dækker skærven, kan skærvens farve skinne igennem, hvilket medfører et naturligt farvespil. Kontaktpunkter, fine revner, der har form som krakeleringer (se kapitel 7). Eksempler på glaserede tegltagsten: Side 9

11 7 Særlige fænomener i overfladestrukturen 7.1 Produktionsbetingede kontaktpunkter Ca. 80% af alle tegltagsten brændes i dag i H-kassetter (hvor tegltagstenene ligger fladt ned i kassetten). Brændes tegltagsten i U-kassetter (hvor tegltagstenene står lodret ved siden af hinanden), kan man ikke undgå, at der opstår kontaktpunkter mellem for- og bagsiden, når overfladen smelter under brændingen. Der kan opstå kontaktpunkter på alle typer tegltagsten. De er produktionsbetingede og kan derfor hverken betragtes som fejl eller mangler. 7.2 Afskalning, kontaktpunkter og ridser/skrammer Tegltagsten pakkes til transport på en sådan måde, at det næsten er udelukket, at de kan komme til at gnide mod hinanden. Alligevel forekommer der en sjælden gang imellem afskalninger, kontaktpunkter og ridser/skrammer på engoberede eller glaserede tegltagsten. Hvis disse målt i hovedretningen ikke er mere end 7 mm hver, udgør de hverken fejl eller mangler. 7.3 Kraterformede afskalninger (kvartsspring) Visse kornformede indlejringer lige under tegltagstenens overflade (f. eks. kalk og pyrit) kan som følge af fugtighedsbetingede rumfangsforøgelser forårsage kvartsspring, hvor dele af skærven inklusive engobe og glasur springer af. Er kvartsspringene/kraterne målt fra tegltagstenens overflade hver især mindre end 7 mm dybe, udgør de hverken fejl eller mangler. Side 10

12 Tegltagsten er grovkeramiske produkter. Til trods for en omhyggelig kvalitetskontrol forekommer der en sjælden gang imellem produktions- og transportbetingede fænomener i tegltagstenenes overfladestruktur. Alle de nævnte særlige fænomener, der kan observeres i tegltagstenenes overfladestruktur, har ingen indflydelse på tagstenens funktionsdygtighed med hensyn til frostsikring og holdbarhed (se tabellen i kapitel 8). 7.4 "Nålestik" Under brændingen optræder der gasblærer i glasuren. Når glaseringen begynder at størkne, kan der dannes små nålestikformede fordybninger med en fortykkelse rundt langs kanten, når disse gasblærer springer. Disse nålestik er hverken fejl eller mangler. 7.5 Krakeleringsagtige fine revner På engoberede eller glaserede tegltagsten kan der opstå fine revner under tørringen eller brændingen, men også senere, som følge af spændinger. Fine revner, der udelukkende befinder sig i engoberingen eller glasuren, er ikke noget problem. De er hverken fejl eller mangler. 7.6 Krakeleringer med forhøjede kanter Under produktionsprocessen kan der (yderst sjældent) dannes krokodillehud, når glasuren tørrer eller størkner. Derved opstår der i glasurens overflade - for det meste i mindre områder - en netagtig kantforhøjning, der delvist er forbundet med hårfine revner. Dette er hverken fejl eller mangler. Side 11

13 8 Særlige struktur-/overfladeforhold (EN 1304) 1) Synlige skader, der ikke er fejl eller mangler 2) Forringelse af værdien/funktionsdygtigheden eller mangel på kontraktligt tilsikrede egenskaber Art Beskrivelse Uregelmæssigheder, som man må acceptere 1) Overfladefænomer Riller, reliefvirkninger, Farvepletter etc. som dekor Fejl/mangler 2) Fine revner Ridser Fine revner, der kun vedrører engoben eller glasuren eller overflader, der er glaseret ved intensiv reduktion, og som ikke har indflydelse på engobens eller glasurens vedhæftning til skærven. Ridser og revner i selve skærven Blærer Lokale hævninger i materialets overflade, der opstår under produktionen Gennemsnitsmål < 10 mm Gennemsnitsmål > 10 mm Kratere Materialetab, ofte på grund af et korns (f. eks. kalk eller pyrit) rumfangsforøgelse Gennemsnitsmål < 7 mm Gennemsnitsmål > 7 mm Splintring Dele af skærven skaller af. Gennemsnitsmål < 7 mm Gennemsnitsmål Der skal skelnes mellem: > 7 mm Afsplintring på tegltagstenens hjørner Afsplintringer på langs af tegltagstenen: Afsplintringer, der vedrører kanter eller reliefagtige områder på tagstenen Sløring Udblomstringer Fjernes efterhånden af nedbør Varer ved og udvikler sig Farvenuancer Ved ensfarvede tegltagsten: Et keramisk kendetegn Ridser, skrammer Produktions- og transportbetinget Kontaktpunkter Produktions- og transportbetinget Folder Produktionsbetinget Side 12

14 9 Betragtning/optisk vurdering af tegltagsten 9.1 Iagttagelse Betragtning og iagttagelse er kendetegnet ved en høj grad af individualitet og subjektivitet. Derfor er det i forbindelse med arbejds- eller reklamationsprocesser nødvendigt at fastsætte en kvantitativ bestemmelse af betragtningsafstanden til objektet. Ud over en rent æstetisk betragtning af et tag/taglandskab kan man forestille sig diverse yderligere betragtningsmåder: f. eks. vurdering af tegltagsten ved mellem- eller slutkontroller i produktionsprocessen/i laboratoriet, betragtning af en prøveflade og den rutinerede materialekontrol, som tagdækkeren foretager, mens han lægger taget. En vigtig kontrolforanstaltning, der følger med, når man lægger et tag, er at gå på afstand ind imellem og betragte taget i sin helhed. Også forbipasserendes mere eller mindre bevidste indtryk og kritiske betragtninger fra ordregiver kræver den nødvendige distance. 9.2 Sædvanlig betragtningsafstand Begrebet sædvanlig betragtningsafstand omfatter to komponenter: Sædvane, f. eks. når man læser, arbejder ved PC, betragter et billede af middelstort format etc. - kan fremstilles som objektbetragtning heraf afledes den gennemsnitlige afstand i meter 9.3 Yderligere faktorer Der er yderligere faktorer, der kan påvirke, ændre og fordreje opfattelsen af, hvordan et tegldækket tag fremstår: Tid på dagen - Lys, skygge, lysbrydning Vejrforhold - Regn, dug, rimfrost Miljø - Støv, pollen, mos/alger Omgivelser - Taglandskab, helhedsindtryk 9.4 Samlet optisk vurdering De efterfølgende illustrationer skal anskueliggøre de mangfoldige variationsmuligheder med hensyn til betragtningsafstanden og yderligere aspekter af helhedsbetragtninger. Side 13

15 Vægbeklædning med tegltagsten - Detailbetragtning: ca. 1 m - Farvespil og tekstur: ca. 6 m - Sammenhæng med kanter, vinduer etc.: > 6 m Murafslutning med tegltagsten - Detailbetragtning: ca. 1-2 m - Farvespil og tekstur: ca. 6 m - Sammenhæng med kanter, vinduer etc.: > 6 m Position 3 - Detailbetragtning - det er ikke muligt at foretage en helhedsbetragtning. Position 2 - det er ikke muligt at betragte tagfladen Tagfladen skal betragtes/vurderes i sin helhed på en afstand af mindst 6 m Position 1 Sædvanlig betragtningsafstand Tage med stejl hældning betragtes (overvejende) fra et lavereliggende sted - Farvespil, tekstur - Tagbillede: Vandret linie, lodret linie og diagonal på en tegldækket flade - Sammenhæng med bygningens kanter, kviste, ovenlys og tagvinduer mv Side 14

16 Samlet optisk vurdering Nødvendig minimumsafstand Op til 1 m 1 til 2 m > 5 m Element/den enkelte tegltagsten Overfladens beskaffenhed Særlige overfladeforhold i henhold til EN 1304 Geometriske parametre Lille sum af elementer/ udsnit af tagbillede Pasningsnøjagtighed i toleranceområdet Samlet tagbillede Farvespil, tekstur, relief Samlet indtryk bestående af: Vandret (horisontal) linie H Lodret (vertikal) linie V Diagonal D Sammenhæng med bygningens kanter, kviste, ovenlys og tagvinduer mv. Samlet optisk vurdering Side 15

17 Kvalitetsmærket fra Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e. V. i Bonn (Fællesorganisationen for Tegltage) Certifikatet for originale tegltage, der er udstedt af en uafhængig kvalitetssikringsinstitution, er en garanti for, at der er foretaget en streng kontrol af kvaliteten på de tyske tegltagsten. Det er udelukkende medlemmerne af Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e. V. i Bonn (Fællesorganisationen for Tegltage), der får tildelt dette certifikat, der således borger for højeste kvalitet. Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e. V. Schaumburg-Lippe-Straße 4 D Bonn Telefon: / Fax: / Oversættelse udarbejdet af: Side 16

T A G M E D O M T A N K E

T A G M E D O M T A N K E TAG MED OMTANKE VÆLG ÆGTE TEGL TIL TAGET Ægte tegl - det bæredygtige valg. Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og naturlige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen

Læs mere

Autentisk byggekeramik med moderne kvalitet

Autentisk byggekeramik med moderne kvalitet verdensomspændende netværk, 10 års erfaring, personlig opmærksomhed, kontrol, projektvejledning, kalkulation Grovkeramiske produkter efter mål Mursten Tagsten Klinker Arkitektoniske objekter Autentisk

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

K ULBRÆNDTE TAGSTEN FRA F ALKENLØWE

K ULBRÆNDTE TAGSTEN FRA F ALKENLØWE K ULBRÆNDTE TAGSTEN FRA F ALKENLØWE T RADITIONEN TRO De ægte håndlavede tagsten fra Falkenløwe viderefører århundreders erfaring og traditioner. Tagstenene bliver lufttørret og kulbrændt i en gammel kulfyret

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET

NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET 29. juni 2005 J.nr.: 03-33/200-0270 MIL Afgørelse i sagen om påbud om standsning af oplægning af ædelengoberede keramiktagsten på en ejendom i Frederikssund Kommune Frederikssund

Læs mere

Cembrit Facadesystem

Cembrit Facadesystem Cembrit Facadesystem 1 Coloured by the way you think 2 Udvid din designpalette Farve, nuance og overflade er tre stærke visuelle virkemidler på en arkitekt og designers palette. Med Cembrits facadeplader

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle.

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Æblenøgle Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Er du rigtig dygtig, kan du bruge denne metode til at bestemme, hvilken sort det er. 1. Ydre egenskaber 5. Egenskaber for træet 2.

Læs mere

Professionelle tagrendeløsninger

Professionelle tagrendeløsninger Professionelle tagrendeløsninger FAKTA Dansk produceret NG PRO RAIN OM NG ZINK NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik Lava 3M ESPE Ceram Hver enkelt farve er et mesterværk Zirkoniumoxid keramik med naturlig æstetik Gendan den naturlige elegance Tanden et af naturens mirakler! Rekonstruktion af dens perfekte skønhed til

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Kunsten at vælge det rigtige tag!

Kunsten at vælge det rigtige tag! Kunsten at vælge det rigtige tag! PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER 1 Tysk grundighed - høj kvalitet! Tagsten er ikke bare tagsten ligesom et tag ikke bare er et tag. Tagets og tagstenenes

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

INSPIRATION: Side 1 af 7

INSPIRATION: Side 1 af 7 INSPIRATION: MATERIALER: Uld ca. 30 g i bundfarven samt uld til dekoration, lynlås 20 25 cm, foam til skabelonen, vandflaske med huller i låget, plasticpose, rundstok, sæbe og masser af vand. Jeg bruger

Læs mere

Tagsten i tegl - en smuk hilsen til fremtiden

Tagsten i tegl - en smuk hilsen til fremtiden Tagsten i tegl - en smuk hilsen til fremtiden Din sikkerhed 30 års totalgaranti 2 Vi er importører af tyske og franske kvalitetstegltagsten. Vores producenter tilbyder nogle af markedets bedste garantier.

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

E 4. Tips til farvetilpasning. Teknisk information. Kontrol af farver

E 4. Tips til farvetilpasning. Teknisk information. Kontrol af farver Kontrol af farver For at kunne lave et godt reparationsarbejde, er det ind i mellem nødvendigt at tone på en farve, lave udsprøjtning eller polere på den gammel lak. Derfor er en nøje sammenligning mellem

Læs mere

lågeoversigt vælg fronten i køkkenet

lågeoversigt vælg fronten i køkkenet / Låger Låger / lågeoversigt vælg fronten i køkkenet basic colour hvid Tykkelse: mm MDF plade er sort melamin struktur Tykkelse: mm spånplade Overflade: Sort struktureret melamin Vandret Kant: ABS Kant

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA Her finder du alle former for beskyttelsesprodukter! BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER 13 Beskyttel Mulighederne

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

Udsmykning til Niels Bohr Bygningen Kunstspot P.S under jagtvej Pernille With Madsen

Udsmykning til Niels Bohr Bygningen Kunstspot P.S under jagtvej Pernille With Madsen Udsmykning til Niels Bohr Bygningen Kunstspot P.S under jagtvej Pernille With Madsen Fremtræden og praktiske omstændigheder Udsmykningen vil koncentrere sig om den væg der går langs med cykel og gangstien

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften ClimaLife -tagstenen der renser luften PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ClimaLife -tagstenen der renser luften Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

K ALK OG M ØRTEL FRA F ALKENLØWE

K ALK OG M ØRTEL FRA F ALKENLØWE K ALK OG M ØRTEL FRA F ALKENLØWE K ALK OG MØRTEL GENNEM TIDERNE Mørtel er ikke bare mørtel - det vidste både grækerne og romerne allerede ca. 1500 f. Kr., da de imponerende paladser, arenaer, fæstninger,

Læs mere

BUILDING POSSIBILITIES

BUILDING POSSIBILITIES UNIKT KONCEPT BUILDING POSSIBILITIES NG PRO - RAIN sikrer at du - uden specialuddannet personale og værktøj, kan levere professionelle tagrendeløsninger i zink og kobber af højeste faglige kvalitet, til

Læs mere

Tekniske detaljer Ergoldsbacher Linea

Tekniske detaljer Ergoldsbacher Linea Tekniske detaljer Ergoldsbacher Linea Glat. Ren. Konsekvent Ergoldsbacher Linea Ergoldsbacher Linea til moderne arkitektur. Designteglstenen for den gode form på taget. Konsekvens i designet og i fremstillingen.

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

BUILDING POSSIBILITIES

BUILDING POSSIBILITIES UNIKT KONCEPT NG PRO - RAIN sikrer at du - uden specialuddannet personale og værktøj, kan levere professionelle tagrendeløsninger i zink, kobber og aluminium af højeste faglige kvalitet, til yderst konkurrencedygtige

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Spektrum. Forårsprogram 2016. the art of textiles & colour. Uniprint. Procion-MX. Textiltryk. Art Cloth. Lag på lag. Deconstructed screen printing

Spektrum. Forårsprogram 2016. the art of textiles & colour. Uniprint. Procion-MX. Textiltryk. Art Cloth. Lag på lag. Deconstructed screen printing Spektrums Forårsprogram 2016 Uniprint Procion-MX Textiltryk Art Cloth Lag på lag Deconstructed screen printing Hvid- og farveætse Indfarvning Sun printing Shibori Indigo Eco-farvning og -tryk Deconstructed

Læs mere

MODENA - romerfalstagsten

MODENA - romerfalstagsten 1 Steffen Sten ApS Havnegade 70B 5000 Odense C 65916430 info@steffensten.dk tagsten.net MODENA - romerfalstagsten 2 3 2 3 1 2. Forskydning top 25 mm 3. Integreret sømhul 1 Modena 11 Dæklængde ca. 34,0-36,5

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Ejerne begrunder deres ansøgning om dispensation med, at Hvidovre Kommune har givet en forkert vejledning i forbindelse med sagens opstart.

Ejerne begrunder deres ansøgning om dispensation med, at Hvidovre Kommune har givet en forkert vejledning i forbindelse med sagens opstart. Pkt.nr. 14 Ejendommen matr.nr. 10 px, Avedøre by, Avedøre, beliggende Sandholtvej 1 Ansøgning om dispensation fra 7.1 i Lokalplan 433 til bibeholdelse af de oplagte sorte betontagsten 571949 Indstilling:

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 22 Torveparken. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Mursten. Mursten er defineret i DS/INF 167 som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm. (Eurocode 6 skelner ikke mellem mursten og blokke).

Mursten. Mursten er defineret i DS/INF 167 som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm. (Eurocode 6 skelner ikke mellem mursten og blokke). Mursten Mursten er defineret i DS/INF 167 som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm. (Eurocode 6 skelner ikke mellem mursten og blokke). Stentype Der skelnes mellem følgende typer byggesten:

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

Praktisk viden om udførelse og muligheder med overflader af MARMORINO VENEZIANO

Praktisk viden om udførelse og muligheder med overflader af MARMORINO VENEZIANO M A R M O R P U D S Praktisk viden om udførelse og muligheder med overflader af MARMORINO VENEZIANO Traditioner Med sin substans og farver, fremhæver marmorinoen den traditionsrige Venetianske ornamentik,

Læs mere

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produkt Information Vandfortyndbar klarlak D8186 D8186 vandfortyndbar klarlak PRODUKTER Vandfortyndbar klarlak Hærder til vandfortyndbar klarlak Fortynder D8186 D8221 D8448

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION Benders det naturlige valg www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN 12 gode grunde til at vælge Benders 1. BREDT PRODUKTSORTIMENT 2. 30 ÅRS PRODUKTGARANTI 3. ISO 14001 CERTIFICERET

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende.

SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. CREATON MEINDL PFLEIDERER TROST SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. NOBLESSE og NUANCE NOBLESSE Collectionog NUANCE MANUFAKTUR Collection KPSI/DK/07.12/5/We Verdenens største

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Levende detaljer til dit hjem

Levende detaljer til dit hjem Gode rum Levende detaljer til dit hjem Paneler Trægulve 2016/2017 www.moelven.dk Træ en del af naturen Tag et stykke af naturen, og skab nye, gode rum med et levende materiale. Interiørprodukter i massivt

Læs mere

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s B L A N K Den lette tagløsning MetroBond BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give års garanti på! scandinavien

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

BUILDING POSSIBILITIES

BUILDING POSSIBILITIES ROOF UNIKT KONCEPT NG PRO - Roof sikrer at du -uden specialuddannet personale og værktøj, kan levere professionelle tagløsninger i zink, kobber og aluminium af højeste faglige kvalitet, til yderst konkurrencedygtige

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften -tagstenen der renser luften Profile - din sikre leverandør af byggematerialer -tagstenen der renser luften 30 års garanti Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for miljøet

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker Reparationskursus I guld- og sølvsmedeteknikker 1 Kursus i mindre reparationer om trækning af perler med og uden knuder, montering af dupper og låse. Loddeprocesser ved mindre reparationsopgaver som f.eks.

Læs mere

SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende.

SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. CREATON MEINDL PFLEIDERER TROST SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. NOBLESSE og NUANCE Collection MANUFAKTUR KPSI/DK/02.10/XX/Kr Verdenens største bæversortiment Der tages forbehold

Læs mere

Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01.02.2013

Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01.02.2013 Prisliste 2013 FLEXA WHITE Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01.02.2013 Garanti, sikkerhed & kvalitet Sikkerhedstestet FLEXAs møbler er skabt til børn og gennemtænkt

Læs mere

Reparation af småskader på både.

Reparation af småskader på både. Reparation af småskader på både. Det kan ofte hænde at man får småskader på sin båd, isætning og optagning ved slæbesteder, uheld ved anløb til bådebroer og den slags. Vi ærgrer os over det alle sammen,

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Gulvfliser som køkkenbordplade

Gulvfliser som køkkenbordplade Gulvfliser som køkkenbordplade Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70 er parcelhus for 9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede efter 6 år var bordpladerne

Læs mere

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER HVORFOR SKAL JEG VÆLGE RECYCLING PLAST? BY BANG får leveret recycklingplast fra GovaPlast, som er markedsleder i Belgien. Recyclingplast

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

MØBLER RECYCLINGPLAST

MØBLER RECYCLINGPLAST MØBLER RECYCLINGPLAST DOBBELT OP PÅ BÆREDYGTIGHED 1) Bæredygtig fra et økologisk synspunkt: Produkter er lavet af topkvalitet genbrugsmaterialer og genbruges 100% igen! Ikke ét træ er blevet fældet og

Læs mere

LET OP!!! Lage resolutie!

LET OP!!! Lage resolutie! Auping Superbox 2980.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! Komfort og design i ét Når Auping introducerer en seng, så er det aldrig nogen almindelig seng. Og denne her er virkelig speciel. Superbox er

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

Braine - Mindested for faldne sønderjyder i første verdenskrig

Braine - Mindested for faldne sønderjyder i første verdenskrig Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 179 Offentligt LA GRANDE GUERRE DE 1914-1918 DANEMARK SLESVIG Allemande 1864-1920 ALLEMAGNE FRANCE Plusieurs milliers de jeunes danios du Slesvig reposent dans

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog 1 1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog En teknisk tegning er en (teknisk/juridisk) kontrakt. Tegningens geometriske krav til bl.a. overfladerne på emnet skal opfyldes af producenten. Kravet

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1 9 Specifikationer 9/1 Specifikationer 9/2 Spændmomenter 9/3 Specialværktøj 9/4 9/4 1 Side 1 af 5 Denne vejledning giver retningslinier for reparation af karrosseriskader på køretøjets overog underdel.

Læs mere

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens H437.03.45 Entreprise: Arbejde: : 22.04.2012 AAB/ Prøvnings 1. Alment 1. 1 + 2.4+ 3.2 Fremvisning af prototype af transparent aluminiumskassette. Visuel inspektion Sammenhæng med krav i og tegning H437-93-29514

Læs mere

Arbejdsgang til rykket minkkåbe i female sagamink:

Arbejdsgang til rykket minkkåbe i female sagamink: MINKKÅBE: Arbejdsgang til rykket minkkåbe i female sagamink: 1. Stautmodel syes op til kunde efter ønsket model. Denne prøves og rettes til på kunde. Højde på lommer, lukketøj og ærmelændgde samt hellængde

Læs mere

SKAGEN P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER

SKAGEN P R O D U K T B L A D PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER SKAGEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE BADERUMSMØBLER VEDLIGEHOLDELSE AF BADERUMSMØBLERNE KRAV TIL BRUG OG OMGIVELSER Møblerne bør monteres i et tempereret rum med god udluftning. Møblerne må ikke have direkte

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere