Tegltage - overflader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegltage - overflader"

Transkript

1 Tegltage - overflader 12/2001 Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e. V. medlem af den tyske brancheforening for teglindustrien Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. Dansk oversættelse

2 1 Indledning Generelt om tegltagstens optiske kvalitet I Tyskland fås der 60 grundformer af tegltagsten med en variationsbredde beregnet på over 1200 forskellige tagflader. For at det ikke skal blive alt for svært at vælge, er det nødvendigt med et grundlæggende kendskab til tegltagsten og den fabriksmæssige udformning af deres overflade. Det ligger i sagens natur, at en prøvelagt flade giver det bedste indtryk af produktet. Men man kommer ikke uden om det faktum, at tegltagsten er grov -keramiske produkter. Ubetydelige uregelmæssigheder i overfladestrukturen og farven kendetegner naturmaterialet teglsten på samme måde som knaster, farvetegninger og åremønster er karakteristisk for træs optiske egenskaber. Af denne grund er det ikke muligt at foretage en farveidentifikation f.eks. i henhold til RAL-farvekort! Skema: Farvevirkning/farveopfattelse OBJEKTAFHÆNGIGE FAKTORER Teglstens grundfarve (brændingsfarve) Overfladens beskaffenhed Struktur og fordeling af indholdsstoffer Profil FARVEVIRKNING YDERLIGERE FAKTORER Tagets hældning Lys, skygge, lysbrydning Aflejringer Fugt Patinering Samlet tag og helhedsindtryk TAG INDIVIDUEL OPFATTELSE AF FARVEVIRKNINGEN PRODUCENTENS FARVEIDENTIFIKATION MENNESKE FARVEOPFATTELSE Personlig præferencefarve "farveprægning" Harmoniopfattelse Individuel farveopfattelse Selv om der udvises den største omhu under forarbejdningen, og der foretages en streng kvalitetskontrol, forbliver teglsten alligevel et materiale med sit helt eget særpræg. Tager man højde for dette grundprincip, kan man undgå mange skuffelser og misforståelser. For at Side 1

3 undgå farveforskelle, der træder alt for tydeligt frem, bør man så vidt muligt blande tagstenene, når taget lægges på: både ved at tage tagsten fra flere forskellige dele af leverancen og ved at blande dem på selve tagfladen Denne folder skal vise de mange forskellige muligheder, der er inden for lægning af tegltage, men også samtidig gøre opmærksom på de særlige forhold, der gælder med hensyn til struktur og farve. Den henvender sig til alle, der sætter pris på teglsten som byggemateriale og gerne til have dem liggende på taget og dem, der gerne vil beskæftige sig fordomsfrit med teglstens kvalitet. Skema: Samlet struktur tagsten/tagflade HELHEDSFREMGANGSMÅDE VED VURDERING AF TEGLTAGES OPTISKE KVALITET DERAF KAN DER AFLEDES: OPTISK KVALITET OVERFLADENS BESKAFFENHED I HENHOLD TIL EN 1304 GEOMETRISKE PARAMETRE PASNØJAGTIGHED TAG/VÆG FARVESPIL TEKSTUR RELIEF SAMLET INDTRYK SAMMENHÆNG MED BYGNINGENS KANTER, KVISTE, OVENLYS, TAGVINDUER ETC. Henvisning: Af pladshensyn bliver følgende emner ikke behandlet her: - udformning af overfladen (f. eks. rillede eller børstede tagsten og kamtagsten) - tagstens blændingseffekt - byggeretlige restriktioner (f.eks. farverestriktioner og forbud mod reflekterende tagdækning i henhold til lokalplan, bygningsreglement m.v.) Side 2

4 2 Naturrøde tagsten 2.1 Farvens fremtoning Som naturrød betegner man tegltagsten, hvis brændingsfarve alene fremkommer på baggrund af de naturlige råstoffer, materialet indeholder, uden tilsætning af metaloxider, der ændrer farven. Den overvejende farvefremtoning er den egentlige teglrød eller naturrød i hele farveskalaens samlede spektrum (s. 2.3). 2.2 Farvens opståen Brændingsfarverne afhænger af råstofferne og deres specifikke brændingstemperaturer. De kan ændres og tilpasses ved at forskære råstofferne. Rød Den teglrøde brændingsfarve opstår, når leret indeholder en lav procentdel af grundstoffet jern. Jernhydroxider brænder til en kraftig rød jernoxid. Gul Kalciumindhold (f. eks. i form af kalksten) gør brændingsfarven lysere og mere gullig. Brun Indeholder lerarten som ledsagestof grundstoffet mangan, opstår der brune brændingsfarver. Skema: Stærkt forstørret overflade naturrød tagsten Skærv med kapillarer diffusionsåben 2.3 Farvespil Farveskalaen (akvarel) giver en skematisk oversigt over de naturrøde brændingsfarvers farvespektrum. Parenteserne illustrerer et muligt farvespil (farven changerer på en enkelt tagsten eller på hele den lagte flade). Lysere Naturrød Mørkere 2.4 Ændring af farvevirkningen Over længere tidsrum kan farvevirkningen ændre sig på grund af aflejringer, mos/alger etc. Denne proces betegnes som naturlig patinering. 2.5 Særlige forhold på tegltagstens overflade Farven changerer, trykmærker, kraterformede afskalninger (kvartsspring), afskalninger i flager, kontaktpunkter (se kapitel 7). Side 3

5 Eksempel på naturrøde tagsten: Tagbillede (teglsten med rudermønster) 3 Blådæmpede tagsten 3.1 Farvens fremtoning Skærven på tagsten, der betegnes som blådæmpede, har en skifferagtig gråblåsølvagtig farvning, der enten går hele vejen igennem stenen eller kun går få millimeter ned under overfladen. 3.2 Farvens opståen Selve betegnelsen blådæmpede tagsten refererer til en særlig brændingsteknik, der kun sjældent anvendes i dag. Øvrige betegnelser: Sortdæmpning, smøgning Hvis man under brændingen af tagstenene undertrykker udskiftningen af brændatmosfæren med luft, brændes teglen i sin egen damp. Tidligere blev der til denne proces bl.a. også anvendt friske blade, der fordampede i ovnen herfra stammer udtrykket dæmpet (dvs. dampet). Når ilttilførslen reduceres, opstår der i stedet for oxidering en såkaldt reduktion (deoxidering). Er brændatmosfæren rig på kulstof, medfører en sådan reduktion, at ilten trækkes ud af jernoxidet. Af en skærv, der ellers ville få en rød brændingsfarve, opstår der således en grålig til antracitfarvet tagsten. Anvendes denne teknik i dag, efterfølges den første brænding af endnu en brænding, der virker reducerende. 3.3 Farvespil Farveskalaen (akvarel) giver en skematisk oversigt over de blådæmpede tagstens brændingsfarvers farvespektrum. Side 4

6 Eksempel på blådæmpede tagsten: Tagbillede (historiske falstagsten med dobbelt bølge) 4 Gennemfarvede tagsten 4.1 Farvens fremtoning Ligesom ved naturrøde og blådæmpede tagsten kan der opnås alle de farvenuancer, der allerede er nævnt. Hele skærven gennemfarves ved tilsætning af mineraler. Brændingsfarven, der blandt andet også påvirkes af, hvor og hvordan leret opbevares, kan gøres lysere eller mørkere ved hjælp af tilsætningsstoffer. 4.2 Farvens opståen Her gælder det samme som for naturrøde tagsten (se kapitel 2). I forbindelse med engoberede tagsten kan man tilpasse selve skærven efter engoberingsfarven. Derved bliver mindre afsplintringer mindre påfaldende. Det samme gør sig gældende for snitkanter. De øvrige udredninger i kapitel 2 gælder også for blådæmpede og gennemfarvede tagsten. Side 5

7 5 Engoberede tagsten 5.1 Farvens fremtoning Engoberede tagsten har en mat, silkemat til blank overflade. Engober anvendes til at give overfladen en farvevirkning, der overdækker skærvens forskellige brændingsfarver. Ud over farverne fra den naturrøde farveskala opnås der også mørkere brændingsfarver, der er mere jordfarvede grænsende til sort. Der findes en særlig fremstillingsmetode til fremstilling af engober, der giver en spættet overflade. 5.2 Farvens opståen Matte overflader Engober påføres som en leret slikker, som tagstenen neddykkes i, overhældes med, eller som slynges eller sprøjtes på tagstenen inden brænding. Skematisk fremstilling: Diffusionsåben Lerslikkerengobe Engobering Skillelag Skærv Skematisk fremstilling: Diffusionsåben Sinterengobe Engobering Skillelag Skærv Ved valg af påføringsteknik kan der også skabes specielle effekter. Engober har ingen indflydelse på den brændte tagstens øvrige egenskaber og kvalitet. De har en kapillarstruktur, der ligner skærvens. Engober består af en leropslæmning (lerslikker), der er fremstillet på en speciel måde, hvor der er iblandet mineraler eller metaloxider alt afhængig af den ønskede farvevirkning. Silkematte og blanke overflader Anvendes der indsmeltende tilsætninger (glasurfritter, glasurfarveemner), får overfladen, der så betegnes som sinterengober eller ædelengober samt terra sigillata, stor lighed med glaserede overflader. Disse overflader regnes imidlertid ikke med til de glaserede overflader, da der ikke dannes en gennemgående glasering og porernes åbenhed bevares. Tegltagsten skal også være funktionsdygtige uden engober. Engoben udgør derfor ikke noget beskyttelseslag! Side 6

8 5.3 Ændringer i farvevirkningen og særlige overfladeforhold, der kan forekomme Der opstår farveforskelle, når engoben ikke påføres i et lige tykt lag, eller der forekommer ændringer i selve engobens sammensætning (f. eks. ved delvis gennemblanding), og dette er kendetegnende for teglsten som et naturprodukt. Der kan også udvikle sig en patinering på langt sigt. Kontaktpunkter, fine revner i engobelaget etc. (se kapitel 7). Side 7

9 6 Glaserede tagsten 6.1 Farvens fremtoning Glaserede tagsten er dækket af et lukket, glasagtigt lag. Ud over transparente glasurer findes der også gennemfarvede glasurer. Det, der er kendetegnende for glaserede tagsten, er de store farvemæssige variationsmuligheder. traditionelle glasurfarver: rød, brun, gul, grøn, blå, sort (se såkaldt burgundisk tag) moderne glasurfarver: grå, antracit, lyseblå, hvid etc. 6.2 Farvens opståen Tagstensglasurer består for størstedelen af malet, forsmeltet glas (glasurfritter) i en speciel sammensætning. For at forhindre aflejring af glasurslikkeren tilsættes der små mængder ler. Der tilsættes som regel også stoffer, der skal farve, sløre eller (sjældnere) mattere glasurlaget. Glasurslikkeren sprøjtes på skærvens overflade inden brændingen. Tegltagstenen og glasuren brændes samtidig. Glasurens farve fremkaldes af uorganiske tilsætninger (for det meste enkle metaloxider) eller keramiske farveemner (forskellige lerslikkere). Skema: Stærkt forstørret overflade glaseret tegltagsten Kun diffusionsåben, når der dannes revner Glasur Skillelag Skærv Ved brænding dannes der et hårdt, glasagtigt, ensfarvet lag på tegltagstenens overflade. Revner kan opstå under selve fremstillingsprocessen, men også senere på det lagte tag som følge af spændinger. Revnerne betegnes som craquelé (eller krakelering). For stadig at kunne regulere optagelsen/afgivelsen af fugt bør tegltagsten ikke glaseres på undersiden. Krakelerer glasurlaget, kan der også ske fugtudveksling på tegltagstenens overflade. Dette kan iagttages på århundredgamle tegltagsten, der alligevel stadig opfylder deres formål. Tegltagsten skal også være funktionsdygtige uden glasur. Derfor udgør glasuren ikke noget beskyttelseslag! Side 8

10 6.3 Farveændringer Patinering ses sjældnere på glaserede tegltagsten end på de øvrige former for tegltagsten. Fra erfaringer med historiske tegltagsten ved man, at der først efter lang tid opstår en let mattering afhængig af miljøforholdene. Mos/alger observeres ikke eller først efter lang tid. 6.4 Særlige overfladeforhold Hvis glasurlaget har forskellig tykkelse og kun lige dækker skærven, kan skærvens farve skinne igennem, hvilket medfører et naturligt farvespil. Kontaktpunkter, fine revner, der har form som krakeleringer (se kapitel 7). Eksempler på glaserede tegltagsten: Side 9

11 7 Særlige fænomener i overfladestrukturen 7.1 Produktionsbetingede kontaktpunkter Ca. 80% af alle tegltagsten brændes i dag i H-kassetter (hvor tegltagstenene ligger fladt ned i kassetten). Brændes tegltagsten i U-kassetter (hvor tegltagstenene står lodret ved siden af hinanden), kan man ikke undgå, at der opstår kontaktpunkter mellem for- og bagsiden, når overfladen smelter under brændingen. Der kan opstå kontaktpunkter på alle typer tegltagsten. De er produktionsbetingede og kan derfor hverken betragtes som fejl eller mangler. 7.2 Afskalning, kontaktpunkter og ridser/skrammer Tegltagsten pakkes til transport på en sådan måde, at det næsten er udelukket, at de kan komme til at gnide mod hinanden. Alligevel forekommer der en sjælden gang imellem afskalninger, kontaktpunkter og ridser/skrammer på engoberede eller glaserede tegltagsten. Hvis disse målt i hovedretningen ikke er mere end 7 mm hver, udgør de hverken fejl eller mangler. 7.3 Kraterformede afskalninger (kvartsspring) Visse kornformede indlejringer lige under tegltagstenens overflade (f. eks. kalk og pyrit) kan som følge af fugtighedsbetingede rumfangsforøgelser forårsage kvartsspring, hvor dele af skærven inklusive engobe og glasur springer af. Er kvartsspringene/kraterne målt fra tegltagstenens overflade hver især mindre end 7 mm dybe, udgør de hverken fejl eller mangler. Side 10

12 Tegltagsten er grovkeramiske produkter. Til trods for en omhyggelig kvalitetskontrol forekommer der en sjælden gang imellem produktions- og transportbetingede fænomener i tegltagstenenes overfladestruktur. Alle de nævnte særlige fænomener, der kan observeres i tegltagstenenes overfladestruktur, har ingen indflydelse på tagstenens funktionsdygtighed med hensyn til frostsikring og holdbarhed (se tabellen i kapitel 8). 7.4 "Nålestik" Under brændingen optræder der gasblærer i glasuren. Når glaseringen begynder at størkne, kan der dannes små nålestikformede fordybninger med en fortykkelse rundt langs kanten, når disse gasblærer springer. Disse nålestik er hverken fejl eller mangler. 7.5 Krakeleringsagtige fine revner På engoberede eller glaserede tegltagsten kan der opstå fine revner under tørringen eller brændingen, men også senere, som følge af spændinger. Fine revner, der udelukkende befinder sig i engoberingen eller glasuren, er ikke noget problem. De er hverken fejl eller mangler. 7.6 Krakeleringer med forhøjede kanter Under produktionsprocessen kan der (yderst sjældent) dannes krokodillehud, når glasuren tørrer eller størkner. Derved opstår der i glasurens overflade - for det meste i mindre områder - en netagtig kantforhøjning, der delvist er forbundet med hårfine revner. Dette er hverken fejl eller mangler. Side 11

13 8 Særlige struktur-/overfladeforhold (EN 1304) 1) Synlige skader, der ikke er fejl eller mangler 2) Forringelse af værdien/funktionsdygtigheden eller mangel på kontraktligt tilsikrede egenskaber Art Beskrivelse Uregelmæssigheder, som man må acceptere 1) Overfladefænomer Riller, reliefvirkninger, Farvepletter etc. som dekor Fejl/mangler 2) Fine revner Ridser Fine revner, der kun vedrører engoben eller glasuren eller overflader, der er glaseret ved intensiv reduktion, og som ikke har indflydelse på engobens eller glasurens vedhæftning til skærven. Ridser og revner i selve skærven Blærer Lokale hævninger i materialets overflade, der opstår under produktionen Gennemsnitsmål < 10 mm Gennemsnitsmål > 10 mm Kratere Materialetab, ofte på grund af et korns (f. eks. kalk eller pyrit) rumfangsforøgelse Gennemsnitsmål < 7 mm Gennemsnitsmål > 7 mm Splintring Dele af skærven skaller af. Gennemsnitsmål < 7 mm Gennemsnitsmål Der skal skelnes mellem: > 7 mm Afsplintring på tegltagstenens hjørner Afsplintringer på langs af tegltagstenen: Afsplintringer, der vedrører kanter eller reliefagtige områder på tagstenen Sløring Udblomstringer Fjernes efterhånden af nedbør Varer ved og udvikler sig Farvenuancer Ved ensfarvede tegltagsten: Et keramisk kendetegn Ridser, skrammer Produktions- og transportbetinget Kontaktpunkter Produktions- og transportbetinget Folder Produktionsbetinget Side 12

14 9 Betragtning/optisk vurdering af tegltagsten 9.1 Iagttagelse Betragtning og iagttagelse er kendetegnet ved en høj grad af individualitet og subjektivitet. Derfor er det i forbindelse med arbejds- eller reklamationsprocesser nødvendigt at fastsætte en kvantitativ bestemmelse af betragtningsafstanden til objektet. Ud over en rent æstetisk betragtning af et tag/taglandskab kan man forestille sig diverse yderligere betragtningsmåder: f. eks. vurdering af tegltagsten ved mellem- eller slutkontroller i produktionsprocessen/i laboratoriet, betragtning af en prøveflade og den rutinerede materialekontrol, som tagdækkeren foretager, mens han lægger taget. En vigtig kontrolforanstaltning, der følger med, når man lægger et tag, er at gå på afstand ind imellem og betragte taget i sin helhed. Også forbipasserendes mere eller mindre bevidste indtryk og kritiske betragtninger fra ordregiver kræver den nødvendige distance. 9.2 Sædvanlig betragtningsafstand Begrebet sædvanlig betragtningsafstand omfatter to komponenter: Sædvane, f. eks. når man læser, arbejder ved PC, betragter et billede af middelstort format etc. - kan fremstilles som objektbetragtning heraf afledes den gennemsnitlige afstand i meter 9.3 Yderligere faktorer Der er yderligere faktorer, der kan påvirke, ændre og fordreje opfattelsen af, hvordan et tegldækket tag fremstår: Tid på dagen - Lys, skygge, lysbrydning Vejrforhold - Regn, dug, rimfrost Miljø - Støv, pollen, mos/alger Omgivelser - Taglandskab, helhedsindtryk 9.4 Samlet optisk vurdering De efterfølgende illustrationer skal anskueliggøre de mangfoldige variationsmuligheder med hensyn til betragtningsafstanden og yderligere aspekter af helhedsbetragtninger. Side 13

15 Vægbeklædning med tegltagsten - Detailbetragtning: ca. 1 m - Farvespil og tekstur: ca. 6 m - Sammenhæng med kanter, vinduer etc.: > 6 m Murafslutning med tegltagsten - Detailbetragtning: ca. 1-2 m - Farvespil og tekstur: ca. 6 m - Sammenhæng med kanter, vinduer etc.: > 6 m Position 3 - Detailbetragtning - det er ikke muligt at foretage en helhedsbetragtning. Position 2 - det er ikke muligt at betragte tagfladen Tagfladen skal betragtes/vurderes i sin helhed på en afstand af mindst 6 m Position 1 Sædvanlig betragtningsafstand Tage med stejl hældning betragtes (overvejende) fra et lavereliggende sted - Farvespil, tekstur - Tagbillede: Vandret linie, lodret linie og diagonal på en tegldækket flade - Sammenhæng med bygningens kanter, kviste, ovenlys og tagvinduer mv Side 14

16 Samlet optisk vurdering Nødvendig minimumsafstand Op til 1 m 1 til 2 m > 5 m Element/den enkelte tegltagsten Overfladens beskaffenhed Særlige overfladeforhold i henhold til EN 1304 Geometriske parametre Lille sum af elementer/ udsnit af tagbillede Pasningsnøjagtighed i toleranceområdet Samlet tagbillede Farvespil, tekstur, relief Samlet indtryk bestående af: Vandret (horisontal) linie H Lodret (vertikal) linie V Diagonal D Sammenhæng med bygningens kanter, kviste, ovenlys og tagvinduer mv. Samlet optisk vurdering Side 15

17 Kvalitetsmærket fra Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e. V. i Bonn (Fællesorganisationen for Tegltage) Certifikatet for originale tegltage, der er udstedt af en uafhængig kvalitetssikringsinstitution, er en garanti for, at der er foretaget en streng kontrol af kvaliteten på de tyske tegltagsten. Det er udelukkende medlemmerne af Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e. V. i Bonn (Fællesorganisationen for Tegltage), der får tildelt dette certifikat, der således borger for højeste kvalitet. Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach e. V. Schaumburg-Lippe-Straße 4 D Bonn Telefon: / Fax: / Oversættelse udarbejdet af: Side 16

T A G M E D O M T A N K E

T A G M E D O M T A N K E TAG MED OMTANKE VÆLG ÆGTE TEGL TIL TAGET Ægte tegl - det bæredygtige valg. Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og naturlige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET

NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET 29. juni 2005 J.nr.: 03-33/200-0270 MIL Afgørelse i sagen om påbud om standsning af oplægning af ædelengoberede keramiktagsten på en ejendom i Frederikssund Kommune Frederikssund

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION Benders det naturlige valg www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN 12 gode grunde til at vælge Benders 1. BREDT PRODUKTSORTIMENT 2. 30 ÅRS PRODUKTGARANTI 3. ISO 14001 CERTIFICERET

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

EN DØR ER IKKE BARE EN DØR

EN DØR ER IKKE BARE EN DØR Januar 2011 Skræddersyede førsteklasses dørløsninger som kan tilpasses dit hjems personlige stil EN DØR ER IKKE BARE EN DØR Du kan opleve Selection dørløsninger hos udvalgte forhandlere. Find dem og en

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

10% større dækflade 10% lettere montage

10% større dækflade 10% lettere montage 10% større dækflade 10% lettere montage DIAMANT TAgprofIl www.gerardroofs.eu EN VIRKsOMhED For over 50 år siden producerede Lou Fisher fra New Zealand verdens første pressede metaltag med stengranulat

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog 1 1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog En teknisk tegning er en (teknisk/juridisk) kontrakt. Tegningens geometriske krav til bl.a. overfladerne på emnet skal opfyldes af producenten. Kravet

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg)

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) Gode råd inden du opsætter solenergianlæg (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) 1.oktober 2012 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggetilladelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Fliseinspiration. Mosaikhjørnet...din specialist i fliser, klinker og mosaik

Fliseinspiration. Mosaikhjørnet...din specialist i fliser, klinker og mosaik Fliseinspiration Mosaikhjørnet...din specialist i fliser, klinker og mosaik Indhold Vidste du...2 Teknisk information...3 Jersey...4 Crystal...6 Eclipse...10 Azulej...13 Bon Ton...16 Batik...18 Metro...20

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

LET OP!!! Lage resolutie!

LET OP!!! Lage resolutie! Auping Superbox 2980.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! Komfort og design i ét Når Auping introducerer en seng, så er det aldrig nogen almindelig seng. Og denne her er virkelig speciel. Superbox er

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 122

Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks 122/2 Et helt almindeligt portrætfotografi Her er et billede af et helt almindeligt menneske. Modellen er ikke professionel, og billedet er et eksempel på

Læs mere

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet Omklædning til alle Hans Schourup A/S har leveret skabe til Dansk erhvervsliv siden 1981. Gennem årene har navnet Hans Schourup været synonymt med høj kvalitet

Læs mere

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING ØLSMAGNING SIDE 1 AF 8 ØLSMAGNING Ved en ølsmagning er det vigtigt at bruge sanserne. Først lugtesansen, derefter synssansen og til sidst smagssansen og følesansen. FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING Det er

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri LindabTopline Produktbrochure LindabTopline Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri DK 5.01.01 SEP 04 2 LindabTopline Så flot kan det gøres Der er ikke noget som et nyt tag, der kan ændre

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Tarifold t-office. Optimer din arbejdsplads med stilrene og ergonomiske arkiverings moduler fra Tarifold

Tarifold t-office. Optimer din arbejdsplads med stilrene og ergonomiske arkiverings moduler fra Tarifold Tarifold t-office Optimer din arbejdsplads med stilrene og ergonomiske arkiverings moduler fra Tarifold 704309 A4 Lommer i miljøvenligt polypropylene med forstærket stålramme. Monteres med et enkelt klik

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Pernille. Ærs. Magasin

Pernille. Ærs. Magasin Pernille hotoshop erfektionist roduktiv rangende lanlægning raktisk rojekt æn unktlig ræstationsorienteret roblemløsede ålidelig ositiv ersonlig Swiss Magasin Nr. 1 Februar 2012 1 1 19 199 199 1994 1995

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere