ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15"

Transkript

1 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding 7. vedligeholdelse 8. reservedelslister 9. el-diagram '10. sikkerhed og hygiejne 1. beskrivelse. T 10 og T"1 5 er beregnet til at skrætle, skrubbe og vaske grøntsager, skrabe og rengøre skaldyr og slyngetørre salat. De enkelte funktioner vælges ved at udskifte værktøjet, T 10 og T 15 er ideel for storkøkkener og mange andre virksomheder indenfor fødevarebranchen. Maskinen er driftsikker, har en stor kapacitet og er let at arbejde med, 2. installation. anbringelse. Maskinen skal placeres, hvor der findes A vandtilgang med tilbageslagsventil B låg med klar rude C lågets lukkehåndtag D rustfri cylinder E kontrolpanel dimensioner og vægt bruttovægt uden værktøj nettovægt uden værktøj emball.mål dybxbredxhøj dybxbred DxW højde = H mm Ht mm Hd mm F hængslet dør med håndtag G tømningsslidsk H rustfrit stativ J rustfrit filter K rustfrifilterbakke L indstillelige fødder T10 T15 stativ/ filter 44 Rg 34 kg 690x490x x44O kg 35 kg 690x490x100C 625x kg 17 kg 61 0x450x x koldtvandsforsyning - afløbsforhold - 3-faset installation med jordforbindelse Maskine og stativ pakkes ud. Maskinen anbringes på stativet og fastgøres ved hjælp af de fire medfølgende skruer. Afløbsslangen føres gennem hullet i stativet. (se tegniig) Maskinen står solidt på de 4 gummifødder og behøver normalt ingen yderligere fastgørelse. tilslutning til vandledning. Den medfølgende vandtilgangsstuds er ikke monteret ved leveringen, men er fastgjort til dørens håndtag. Den monteres ved hjælp af de medfølgende skruer på låget. Studsen er forsynet med en hane og en tilbageslagsventil. Som yderligere sikkerhed kan der monteres en hane på veeggen, som forbindes til maskinen med en fleksibel slange.

2 :!.;!:ri*r5!r3*i':':s-q{i. kartoffelskrællere DITO SAMA. o Maskinen kan anvendes i forbindelse med enten en slibeplade eller en knivplade. Pladen sættes forsigtig ned over akselenden. sørg for, at den går i indgreb med styretappen. Pas på, at den ikke kanter. Kontroller at pladen drejer let rundt, før motoren startes. Fyldning må kun ske, når motoren er afbrudt. Der må kun fyldes til lidt under cylinderens øverste kant. Der lukkes kun så meget op for vandet, at der kommer en fin stråle ud. Skrælletiden kan enten bestemmes manuelt eller ved hjælp af det indbyggede tidsur. Symboler på tidsuret: 0 = afbrudt + = motor løber konstant 1-5 = automatikslåettil Maskinen er forsynet med to kontaktknapper, START og STop (rød). Al skræl og vand, der forlader maskinen, skal løbe igennem en sigte eller et filter. Det er vigtigt, at der findes et godt afløb i umiddelbar neerhed af maskinen. Efter brug rengøres maskinen ved gennemskylning. Skrællepladen tages ud og rengøres særkskilt. Slibepladen skal skylles godt og børstes. Knivpladen skylles og renses, men pas på, knivene er skarpe.

3 slibeplade løgplade skaldyrsplade knivplade børsteplade ; slyngekurv Maskinen kan anvendes enten med en slibeplade eller med en knivplade. Du er bedst tjent med at have begge plader til rådighed. Pladerne er lette at udskifte og det foregår uden brug af værktøj. Du skal blot sørge far atføre pladen lige ned i cylinderen og anbringe den på akselenden:giv den så et lille drej, så du tydeligt mærker, at den falder i hak (se illustrationen). Når du mærker, at pladen og akselen drejer sig frit, kan motoren startes. Slibepladen er den traditionelle metode, som anbefales for alle grøntsager, som kan skrabes f. eks. kartofler - også nye - og gulerødder etc. Knivpladen virker som en almindelig skrællekniv. Den fjerner skrællen i tynde skiver. Den bør anvendes, hvor man lægger vægt på et pænt udseende, længere holdbarhed og at kartoflerne ikke koger ud. Den kan også bruges til æbler. Desuden leveres der forskelligt specielt tilbehør som f. eks. plader til skrælnin g af løg (grov eller fin). Skrælletiden er kun mellem 30 og 60 sek. og der skal bruges rigeligt vand. Børstepladen skrubber overfladen på alle rodfrugter. Skaldyrspladen rengør muslinger, østers cg andre skaldyr. Maskinen kan også anvendes som salat- og grøntsagssiynge. Til det formål kan man få en plastkurv, som anbringes i cylinderen. A B skrælleplade når skrællepladen sættes ned over akselenden, er det disse to punkter, der skal falde i hak. Maskinen ma kun fyldes, nar motoren er afbrudt. Løft låget og fyld kartoflerne i, men kun iil lidt under kanten. Kapaciteten er henholdsvis ca. 10 og 15 kg jævne kartofler. Luk og las lagei. Aben for vandtilgangen - kun en fin stråle - og siart maskinen. Når skrælningen er færdig og maskinen skal tømmes, lukker man først for vandtilgangen, og stiiler tidsuret på position "0". Derefter anbringer man en behoider under tømningsdøren, løfter døren iidt samtidig med, at man trykker pa STARTlz n: nno n Jo mere ensadet varen er. 1o bedre biiver kvaliteten. Ved nornral skrælning skal kartoflerne dog eftei'behandies, øjne udsiikkes og udhulninger skræiles.

4 A vandtilgang R s lrn tey C låghåndtag D rustfri cylinder E kontakthus F tømningsdør" G slidsk H rustfrit understel J filterkurv K bakke L gummifødder Arsagen til utilstrækkelig og uregelmæssig skrælning kan være for kort skrælletid, overfyldt maskine eller, at varen er af en dårlig beskaffenhed (krumme eller flade former, uensartet størrelse, bløde, gamle kartofleretc.). Det kan også skyldes, at skrællepladen ikke er ordentlig rengjort eller, at knivpladens knive bør slibes. Bliver varen flad, kan der være fyldt for meget på maskinen eller skrælletiden er for lang. Et dårligt resultat kan også føres tilbage tilforkert vandtilførsel eller forstoppet afgang. Laver maskinen støj, kan årsagen være, at der er kommet sten blandt karloflerne eller, at pladen ikke sidder rigtig på plads. Virker afløbet ikke, må udløbsåbningen under skrællepladen kontrolleres, især efter skrælning af lø9. Efter brugen skylles maskinen ved at lade den løbe ica. 10 sek. med åben vandhane. Maskinen tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig højtryksspuler og undgå vand på de elektriske dele. Skrællepladen tages ud og rengøres for sig. Pas på kni';ene på knivpladen. De er skarpe. Filterkurven tømmes og rengøres. Er maskinen ikke i brug, lader man ud!øbsdør og laget sta åbeni, for at maskinen kan biive godt luftet uo. F/askinen ma ikke anvendes til privat brug. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. A afløb til filterkurv B filterkurv C afløb til kioak

5 .3:i{}:}_iii!:i{ s$qt};$s!f1l RotatirgMte """"'.'..Hub sogil anbringelse af pladerne og slyngekurven. 'Dnve shaft - åben låget - hold pladen i toppen eller kurven i kanten og før den lodret ned i cylinderen ned over akslen. Det er nemmere for pladernes vedkommende at gøre det med åben dør. '. - drej pladen indtil den falder i hak, Den skal falde på plads uden anvendelse af volb. - hvis den ikke passer ordenilig, så se efter, om akselende og plade er rigtig rengjort. brugsanvisning. fyldning. - åben låget - sæt den valgte plade på akselenden - se efter, at døren er lukket og filteret er på plads - fyld maskinen og luk tåget Maskinen bør ikke fyldes mere end til kanten. Overfyld eller pres ikke varen sammen i maskinen. Det vil have en dårlig indflydelse på arbejdets kvalitet og arbejdstiden. vejledning. skrælning med slibe- eller knivplade. - det er ikke nødvendigt at vaske grøntsagerne før skrælning - undgå at arbejde med for lille en portion - skræl grøntsager af en ensartet størrelse - sortår lange eller misdannede former fra Skreelletiden er 1-2 minutter for nye kartofler og gulerødder, øvrige 3 - S minutter. Anvend ikke slibepladen til rengøring af skaldyr, skrælning af store lø9. - skær ikke top eller bund af før skrælning - luk helt op for vandet - begræns skrælletiden (30-45 sek.), da ikke alle løg har samme størrelse, skindtykkelse og kvalitet - tøm maskinen og fyld de ufærdige løg med i næste charge start. - åben for vandhanen på låget. Kun så meget, at vandet langsomt siler ned over kartoflerne. - indstil arbejdstiden på tidsuret - tryk på START-knappen tømning. - placdr en beholder under udløbsslidsken - luk for vandet - åben døren. Motoren standser automatisk. - med højre hånd hotder du START-knappen, trykket ind - venstre hånd holder på døren og kontrollerer tømningen. - genindstil tidsuret Glem ikke at tømme filterbeholderen enten, når du er færdig med arbejdet eller, når den er fuld. Er processen ikke indstillet på tidsuret, bør arbejdsforløbet om hyggelig overvåges, for at standse på rette tid. Bemærk! Skrællede løg kan opbevares flere dage i køleskab. Opholdet tørrer dem, så de er lettere at skære.

6 skrælning af,gqrå lø9. følg samme lø9. vaskning hvor forureskrabning og rengøring af skaldyr. som for store - overfyld ikke maskinen. En moderat fyld_ ning vil give bedre resultat. - ved ømfindttige skaldyr slibes de to forhøj_ ninger på pladen ned - luk helt op for vandet, når skaldyrene tøm_ mes ud - skrabetid fra 1-3 minutter Brug altid den specielle skaldyrsplade, ikke slibepladen, da den vil ødelægge skaldyrene. slyngekurven. fyld kurven normalt uden at stoppe den - sæt kurven på maskinens akselende - start maskinen og lad den køre maksimalt 1 minut - stands maskinen og løsn bladene med hånden - gentag operationen til det ønskede resultat er opnået - tag kurven af For at øge kapaciteten kan der anvendes 2 kurve. Maskinen kan ikke bruges til tørring af tøj, 5. rengøring. ved daglig rengøring Ved daglig rengøring afskylles der med rent vand. Ved brug af rengøringsmidler, så anvend sådanne. som ikke anoriber fødevarer_ - filter og filterbakke tages ud og rengøres - rengør den indvendige side af cylinderen enten ved at lukke op for vandet eller fyld en spand vand i - lad maskinen løbe et øjeblik for at rense de roterende dele - tag pladen op af maskinen for at se, om den er ren i bunden - pladen rengøres særskilt. pas på! Knivene på knivpladen er skarpe. : - rengff det udvendige af maskinen og det indvendige af låget med en klud vredet op i varmt sulfovand - lad maskinen stå med låg og dør halvt åben, for at den kan gennemtørre Vask aldrig maskinen med en højtryksrenser rengøring af slibepladerne - normalt behøver slibepladerne ingen sær_ skilt rengøring. Silicon-carbid-partiklerne fornyr sig efterhånden som de bliver slidt. - hvis pladerne får en belægning på grund af hårdt vand og derved mister noget åt efef_ tiviteten, kan man genoprette det igen ved hjælp af en ståtbørste - belægningens tykkelse sikrer pladen en lang levetid. Er belægningen slidt ned, så udskift pladen slibning af knivene på knivpladen. - de rustfrie knive er af allerbedste kvalitetet og holder sig længe skarpe - skærets skarphed afhænger af vedligeholdelsen - skru de tre holdeskruer af og slib knivene hver for sig Bemærk! Gentagen slibning vil gøre skrællerne tykkere. I det tilfælde bør knivene ud_ skiftes. rengøring af børstepladen. Er børsterne slidt ned, kan de skiftes individuelt, Fjern skruerne under pladen og træk månedlig rengøring. Rengør pladen indvendig i topstykket samt drivakslen. Fedt aksel og topstykke ind med vandskyende fedt for at forhindre aflejringer af stivelse.

7 6. fejlfinding. udskiftning af dørpakning og justering af dør årsager til resultater. Der anvendes en silikonpakning og en tube silikonlim Utilstrækkelig eller ur gpftær skrætning, flad facon - - arbejdstiden er for kort - maskinen er overfyld{:,,,:;,,1 - formen på grøntsagerne (for lange, misformede, uensartede),..,,, - produktets tilstand (for tørre eller for fugtige) - slibepladen tager ikke fat (rengør ptaden med en stålbørste) unormalstøj - værktøjet er ikke anbragt rigtig på akslen - ddr er kommet en sten eller et andet frem_ medelement i maskinen (stop omgående maskinen. Der kan være risiko for skader) maskinen vil ikke arbejde. Se efter, at - tidsuret står på interval eller neutral "+" - låg og dør er omhyggelig tukket - at maskinen får strøm - løsn de to tappe, som døren vipper om - skru tappen i venstre side helt af - fjern døren - fjern den gamle pakning og rengør rillen - anbring en tynd stribe lim i bunden af rillen - sæt pakningen i rillen - anbring en gnd stribe lim rundt om pak, ningen (undgå at strække pakningen og anvendelse af overflødig lim) - lad det tørre i 24 timer før ibrugtagning genanbringelse og justering af døren, så den er vandtæt - løsn de to tappe til døren - anbring døren på tappene og stram skruerne let - luk døren og stram de to tappe, der holder døren - er døren ikke vandtæt, så løsn tappene igen og juster døren udskiftning af lågpakningen Finder du ikke fejlen, så kontakt din forhandler. Fjernelse af en plade, som har klem sig fast. Gå frem som følger: - skru skruen i toppen af pladen af med en 13 mm nøgle - fjern skiven - anbring skruen igen (ved pen af akslen, vil skruen - fjern pladen - sæt skiven på og spænd 7. vedligeholdelse. at presse på topløfte pladen) skruen Motoren og det mekaniske er smurt for livstid. Remmen holdes automatisk stram af en fjeder.. For at undersøge remmens tilstand, fjernes bundpladen. Monter maskinen af stativet og læg den om på siden. - fjern den defekte pakning og rengør rillen omhyggeligt - affedt og anbring neopren-lim i rillen - anbring pakningen i rillen - lad den tørre nogle få minutter, inden den sættes på plads - luk ikke låget, før pakningen er tør 8. reservedelslister (se bilag) 9, el-diagram (se bilag) 10. arbejdssikkerhed og -hygiejne. overensstemmelse - Maskindirektivet EEC g9/392 - standarder ItIC tavspændt etektrisk udstyr NFU "ka rtoffelskrællere" sikkerhedsbeskyttelse NFC maskin-etektrisk udstyr beskyttelsesktassificering: et uostyi lp 5S hele maskinen lp 34 - udenlandske standarder USA: UL og NSF. Canada: CSA UK: BS RFA: GS

8 7 Enhver ændring af konstruktionen elier brug af maskinen, som ikkepr godkendt af fabriliken, vil fritage den for a\svar Europæiske regulativer. CE-overensstemmelsesmærket i henhold til Det Europæiske Maskin Direktiv EEC 89/ 392 er anbragt på maskinen. D91ne brugsanvisning er en oversættelse af fabrikken DtTO SAMAs originat" 6iugr_ anvisning, som vedlægges. Dlr taqes forbe_ hold for eventueile feji og uoef aoeriåi. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. lmportør. Den tilsvarende CE-overensstemmelseser_ klæring, garanti, brugsanvisning og alle andre dokumenter leveret af DITO-SAMA skal opbevares til brug for Hygiejne- og Sikkerhedsinspektion. akustiske værdier. I tomgang har kartoffelskrælleren et gen_ nemsnitslydniveau, målt 1 meter foran maskinen, på mindre end 70 dba. sikkerhedsinstru ktioner 1) f ølg bru gsanvisningen 2) vask ikke maskinen med højtryksrenser 3) t-ør rengøring eller indgreb på maskinen, fjernes stikket fra vægkontakten 4) under ingen omstændigheder må der be_ finde sig værktøj eller andre fremmed_ legemer i maskinen, mens den arbejder 5) maskinen må kun betjenes af velinstru_ eret personale Man kan kun arbejde med maskinen, når låg og dør er lukket. Maskinen standses med en sikkerheds STOP-knap med indbygget sikring mod strømudfald. fødevarehygiejne. Maskinen er i overensstemmelse med fransk standard NFU standard B ellernsf/usa og har modtaget C. N. E. R. P.A. C. godkendetsel Overfladen er glat og let at gøre ren. Der er brugt^fødevareventige mateiialer (1 g/g rust_ frit 5tål og poleret atumintum) Brug kun godkendte opvaskemidler og følg anvisningerne, Ji'å..\.*]?,li;1*åu#i*.rr ilr*:, i3ii?.$lf:r::

9 i {$eftr*4*a Reservedelsforteg nelse. j:;.*'i.ni, i,. _1 \ I q t_ zo t9- ro_ P-' t? \ 8t 63 t4 t3 12 It t " l--= ob' s t i'b

10 -.:ffi:. -.*åq#hffimffiqi$e;. " :1 El - diagram. I iiffi *' lsr L --:--l r_:--l ---'t L --:--l t:::l ls2 l;'-?-:f ;l r'l (f N-e ry i lbtl4 r.-_j J-J I b I I u1[v1 t1 3 'r, thaueftlrnr p!-iensi0n BP ARRET BP IlARCHE MINUTERIE ELECTRIOUE CONTACTIUR BORN I ER DTSIGNATION VOY ANT rl0teur TRr 220 /380V DETECTEUR IlA6NETIOUE (PORTE) DETECTEUR IlAGNETIOUI (touvertle) POUR 380V x PtRllUTtR LES EARRITTiS OI LA PLAOUE A EORNES 180 v 220 v t=i tiiii t wz uz w-l lu1r1 u1 I lvtu2 '/2-l i_ujf1 [!_-] x A0APItR LA TENSI0N 0E LA BOBINI OU toniatitur (Fi I cosse J00V vers rosse 220V) SENS CIE ROTATION BOUT O.ARBRE NOTEUR CHAN6EIlENT DE TENSION EN 22ov TRr J!lL_zå : 11

11 Betjeningsvejledning kartoffelskrællemaskiner T 10 og T 15 l'/laskine og stativ er pakket hver for sig. Maskinen monteres på det rustfrie understel ved hjætp af cle medfølgende 4 skruer. Afløbsslangen føres gennem hullet i pladen som vist på skitsen. Kartoffelskraelleren skal opstllles i naerheden af en vanejinstallation og et velfungerende afløb. På maskinens iåg er der anbragt en hane med tilbageløbsventi!. Denne fcrbindes med en vandslange til kaldtvandshanen. Maskinen kræver ikke nogei særligt vandtryk. I øvrigl skalvandtilslutningen ske ioverensstemrnelse med vedlagte VA-godkendelse. Vandet, som forlader maskinen, skal have Basseret det medfølgende filter inden det ledes ud i klaaken. Den eleldriske tilslutning skal ligeledes ske i umiddelbar nærhed af maskinen. Motoren ei'380 volt S-i'asei og skai tilsluttes af en aut. ei-instaiiatør. Den skal forbindes ti!jord med den gullgrønne ledning. Maskinens omdrejningsretning er modsat urets. Sikkerhed. Llaski ne n er forsypss1 n"red s i kke rhed s kc r^rta kter, som forhindrer, at motoren kan gå i gang, når henholdsvis --'-J*= låcet eller udløbsdøren er'åben. STOPt.^^r^I-r^.^ ^.- l-^^^r ^a ^:l^f,^^ l^.^ Ll^t-^.-^,- nul ll.dktet I trl rl'ur rbu uelut bcririuvd, crt -r \rul r ulunel El, når den har været trykket ind. Giv cien et lille drej tilrrenstre og motoren kan startes igen. 600 s {l [ffi.=-_fu] li t.l"tlll. fr. ---ztl i FI >Z_a!å l*---=- T to=6so l Tt5=690 1 kontrollampe 2 iidsurets greb 3 indikatorknap 4 START-knap 5 STOP-knap S "+"position 7 skala for tidsindstilling (tallene angiver omtrentlige minutter) Arbejdsvejledning. Ønsker man at anvende en forudbestemt skræiietid, indstilles denne på tidsuret ved hjælp af indikatcrkrrappen (se illustration) ved at trykke denne ned og dreje den til venstre. Taliene på uret angiver omtrentlige minutter. Derefter drejer man ved hjælp af urets greb højre om til anslag. Tryk på START og ved periodens afslutning standser maskinen automatisk. Uret står nu i position "0". Ønsker man ikke at anvende tidsur, drejes det til venstre til position "+". $laskinen kan nu startes. og stoppes på koniakierne. Står I i d.s u re Li pqsjtron!'-v! fitcg Kin e n erbej d e så laenge START-knappen holdes trykket inde. l-lar du fundet frem til den rigtige skræiletid, så anvend tidsuret.! det lange løb vil det spare Cig t!d, spild på kartoflerne og unødig siid på maskinen.

12 slibeplade skaldyrsplade knivplade børsteplade :- 4 siyngekurv Maskinen kan anvendes enten med en slibeplade eller med en knivplade. Du er bedst tjent med at have begge plader til rådighed. Pladerne er lette ai udskifte og det foregår uden brug af værktøj. Du skal blot sørge for at føre pladen lige ned icylinderen og anbringe den på akselenden. Giv den så et iille drej, så du tydeligt mærker, at den falder i hak (se illustrationen). Når du mærker, at pladen og akselen drejer sig frit, kan motoren startes. Stibepladen er den traditionelle metoeie, som anbefales for alle grøntsager, som kan skrabes f. eks. kartofler - også nye - og gulerødder etc. Knivpladen virker som en aimindelig skrællekni'r. Den fjerner skraellen i tynde skiver. Den bør anvencjes, hvor man lægger vægt på et pænt udseende, længere holdbarhed og at kartcflerne ikke koger ud. Den kan også bruges iil æbler. Desuden leveres der forskelligt specielt tilbehør som f. eks. plader til skrælning af løg igrov eller fin). Skraelletiden er kun mellem 30 og 60 sek. og der skal bruges rigeiigt vand. Børstepladen skrubber overfladen på alle rod- I ugrcr. Skaldyrspladen rengør muslinger, østers og andre skaieiyr. [l4askinen kan også a*vendes sorn salat- cg grøntsagsslynge. Tii ciet formål kan man få en plastkurv, som anbringes i cylinderen. A B skrælleplade når skrællepladen sættes ned over akselenden, er det disse to punkter, der skal falde i hak. Maskinen må kun fyldes, når motoren er afbrudt. Løft tåget og fyld kartoflerne i, men kun til lidt under kanten. Kapaciteten er henhcldsvis ca. i0 og i5 kg jævne kartofler. Luk og lås låget. A.ben for- vandtilgangen - kun en fin stråle - og start maskinen. Når skraelningen er faerdig og maskinen skal tømmes, lukker man førsi for vandtilgangen, og stiiler tidsuret på position "0". Derefter anbringer rnan en bchalder under tømningsdøren, løfter døren lidt samtidig rneci, at man trykker på STARTknappen. Jo mere ensartet varen er. jo bedre bliver kvaliteten. Ved normalskraelning skal kartoflerne dog efterbehandies, øjne udstikkes og udhulninger skrælles"

13 A vandtilgang R lån *,u9 C låghåncitag D rustfri cylinder E kontakthus F tømningsdør G slidsk H rustfrlt understel J filterkurv K bakke L gummifødder Årsagen tii utiistrækkelig og uregelmæssig skrælning kan være for kort skrælletid, overfyldt maskine eller, at varen er af en dårllg beskaffenhed {krumme eller flade former, uensartet størrelse, bløde, gamle kartofler etc.). Det k-an også skyldes, at skrællepladen ikke er ordentlig rengjort eiier, at knivpiaciens l<nive bør slibes. Bliver varen flad, kan der vaere fyidt for meget på maskinen eller skraelletiden er for lang. Et dårligt resr-rltat kan også føres tilbage tilforkert vandtiiførsel eiler forstoppet afgang. Laver maskinen støj, kan årsagen være, at der er kcmmet sten blandt kartoflerne eller, at piaden ikke sidder rigtig på plads. Virker afløbet ikke, må udløbsåbningen under skrællepladen kontrolleres, især efter skrælning af lø9. Efter brugen skylles maskinen ved at lade den løbe i ca. 10 sek. med åben vandhane. Maskinen tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig højtryksspuler og undgå vand på de elektriske dele. Skraellepladen tages ud og rengøres for sig. Fas på knivene på knivpladen. De er skarpe. Filterkurven tømmes og rengøres. Er maskinen il,l,^ i l^/{^-,ål^^^å^- ^r,,^ ^^ la^^+ Rl\t; r UåLiV' lgllel llldtt \l{jiv.lijo\llz,l UV ^+å ota ' luur åbent, for at maskinen kan blive godt luftet ud. ljaskinen må ikke anvendes til privat brug. R-et til konstru ktionsæn d ri n ger forbe h oldes. A afløb til filterkurv B filterkurv C afløb til kloak

14 Reserved e I sforteg n el se. I gw_ Ærl\ :9Jtr. ^q-u' t 7a u t-----=r -7t-1.r' \--:-7' l 7E te o ( å o O:

15 2 Slangen skal være forstærket og have en indvendig diameter på 15 mm. Længden skal være tilstrækkelig til, at den ikke får noget knæk, når låget løftes. afløb og filter. Afløbsslangen føres gennem bunden og ned tilfilteret. Derfra ledes vandet ud i afløbet. Undgå at slangen går lodret ned i afløbet. Det vil medføre skumdannelse. Sørg for, at der ikke er skarpe knæk på slangen, som kan hindre afløbet, og at den har tilstrækkelig fald. Rigtig forbundet skulle maskinen ikke give anledning til nogen afløbsproblemer. elektrisk installation. Kontroller at oplysningerne på maskinens motorskilt stemmer overens med installationen. Maskinen forbindes med et stik til en vandtæt vægkontakt. Motoren er 440 volt 3-faset med tre strømførende ledninger og en jordledning (grønlgul). Maskinen skal have sin egen sikringsgruppe og motorskab. 1 2 a 4 5 pladens omdrejningsretning. Når man ser pladen fra oven, skal den dreje "mod uret" (se pilen på møtrikken) 3. igangsætning. betjening. Normalt kan maskinen startes, når kontrolpanel. 1. lampe 2. tidsur 3 rndstilleligt stop fra 0 til 5, 4. START-knap 5 STOP-knap 6 neutral position "+" 7 indstillingszone - døren og låget er lukket - tidsuret er indstillet til neutral "+" eller tidsindstillet stilling tidsindstillet stilling. - tidsuret indstilles fra 0 til 5. Brug det indstillelige stop ved gentagne arbejder ('10 stillinger) - tryk på START'knappen - maskinen standser automatisk, når tidsur"et står på "0".

16 3 ikke-tidsindstiilet stiiling. slibeplade løgplade knivplade børsteplade - tidsuret stilles på neutral position "+" - tryk på START-knappen - stop maskinen ved at trykke på STOP-knappen impuls-stilling - åbner man låget eller døren, standser maskinen - holder man START-knappen nede, vil maskinen arbejde stop - brug altid STOP-knappen - åben derefter låg og dør 4. brugsvejledning. Følgende plader kan anvendes valgfrit: skaldyrsplade slyngekurv Skaldyrsplade (mærket F). Speciett konstrueret til at skrabe og rense skaldyr. Er ikke anvendelig til rodfrugter. Slyngekurv. Til tørring af salat, persille, radiser og bladrige grøntsager. tit T til T 10 (mærket G) højde 280 mm kap. 1t I 15 (mærket H) højde 350 mm kap. 23 I Maskinernes kapacitet. ; 4 T10 T 15 Slibeplade (mærket A). Grøntsagerne skrælles ved at grøntsagerne slibes af. Velegnet for grøntsager med en fin skræl som f. eks. nye kartofler og gulerødder. Knivplade (mærket B). Grøntsagerne skrælles på samme måde, som hvis det blev gjort i hånden, Anvendelig til kartofler med en kraftig skræl eller bløde kartofler, gulerødder, selleri etc. Denne fremgangsmåde bør anvendes, når der lægges vægt på et godt udseende, længere lagring og gode kogeegenskaber. Specialplade for store løg (mærket C). Plade med en diameter på 375 mm til at fjerne skindet. Specialplade for små tøg (mærket D). Plade med en diameter på 3gg mm (stor plade for at kunne fjerne små stykker skind) skrælning skrælning vaskn ing skrabnrng lørring kartofler kg løg kg rodfrugter kg muslinger ltr. salat kg '10 8 -' tc - Io lngen af disse to plader er egnet til at skrælle rodfrugter. Børsteplade (mærket E). Tit at skrubbe og vaske rodfrugter, frugt etc. og ethvert produkt, som ikke skal skrælles.

17 4 anbringelse af pladerne og slyngekurven. - åben låget - hold pladen i toppen eller kurven i kanten og før den lodret ned i cylinderen ned over akslen. Det er nemmere for pladernes vedkornmende at gøre det med åben dør. - drej pladen indtil den falder i hak. Den skal falde på plads uden anvendelse af vold. - hvis den ikke passer ordenflig, så se efter, om akselende og plade er rigtig rengjort. brugsanvisning. fyldning. - åben låget - sæt den valgte plade på akselenden - se efter, at døren er lukket og filteret er på plads - fyld maskinen og tuk låget Maskinen bør ikke fyldes mere end til kanten. Overfyld eller pres ikke varen sammen i maskinen. Det vil have en dårlig indflydelse på arbejdets kvalitet og arbejdstiden. vejledning. skrælning med slibe- eller knivplade. - det er ikke nødvendigt at vaske grøntsagerne før skrælning - undgå at arbejde med for lille en portion - skræl grøntsager af en ensartet størrelse - sortdr lange eller misdannede former fra Skrælletiden er 1-2 minutter for nye kartofler og gulerødder, øvrige 3-5 minutter. Anvend ikke slibepladen til rengøring af skaldyr. skrælning af store lø9. - skær ikke top eller bund af før skrælning - luk helt op for vandet - begræns skrælletiden (30-45 sek.), da ikke alle løghar samme størrelse, skindtykkelse og kvalitet - tøm maskinen og fyld de ufærdige løg med i næste charge start. - åben for vandhanen på låget. Kun så meget, at vandet langsomt siler ned over kar_ toflerne, - indstil arbejdstiden på tidsuret - tryk på START-knappen tømning. - placer en beholder under udløbsslidsken - luk for vandet - åben døren. Motoren standser automatisk. - med højre hånd hotder du START-knappen trykket ind - venstre hånd holder på døren og kontrollerer tømningen. - genindstil tidsuret Glem ikke at tømme filterbeholderen enten, når du er færdig med arbejdet eller, når den er fuld. Er processen ikke indstillet på tidsuret, bør arbejdsforløbet omhyggelig overvåges, for at standse på rette tid. Bemærk! Skrællede løg kan opbevares flere dage i køleskab. Opholdet tørrer dem, så de er lettere at skære.

18 ,;*':, l.<:,*>.<n, t' 1:,

19 Denne oversættelse anvendes iforbindelse med fabrikkens originale brugsanvisning. Henvisninger svarer til nummereringen på tegningerne iden originale brugsanvisning. lndhold introduktion installation brug og sikkerhed rengøring og hygiejne fejlfinding vedligeholdelse overensstem m else m ed forskrifter lntroduktion 1.1. beskrivelse Kartoffelskrællemaskinerne T1 0S og Tl 55 anvendes til skrælning, skrabning og vaskning af kartofler og lignende grøntsager ved hjælp af det relevante tilbehør. se fig A vandtilgang B haengslet låg C rustfri stål cylinder D elektrisk styrepanel E stativ F stilbare fødder G bakke til opsamling af vand H aftagelig filterkurv (kapacitet 9 liteq I udløbstragt for grøntsager J hængslet dør og håndtag K lukkehåndtag for låg lnstallation mål og vægt (kun til information) se fig. 2.1.a. og 2.1.b. P+F: stativ + filter A: brutiovægt kg emball. ekskl. udstyr B: nettovægt kg ekskl, udstyr C: emballagens mål imm LxWxH: udvendige mål i mm H: udvendig højde med lukket låg med eller uden stativ i mm Ht: udvendig højde med åbent låg med eller uden stativ i mm Hd: højde til top af vandtilgang 2.2 anbringelse T10S og T15 S kræver - opstilling i nærheden af en vandinstallation med hane - et velfungerende afløb - elektrisk kontakt T10S og T155 leveres som standard med rustfrit stativ og aftagelig filterkurv - maskinen kan valgfrit monteres på stativet som vist på fig. 2.2.b. under D eller G lnstalf6r som følger (se fig. 2.2.c.) - fjern maskinen fra emballagens træunderlag (4 skruer) - anbring den på stativet ogfør udløbsrøret gennem hullet. Fastgør den derefter ved brug af de samme 4 skruer - vær opmærksom på, at der er fornøden plads over maskinen, så låget kan åbnes, og foran maskinen, så den kan tømmes - står maskinen ikke vandret, justeres den ved at løsne skruen under fødderne (se fig. 2.2.d.) - fødderne justeres og skruen strammes igen, (anvend 10 mm nøgle) - kontroller at maskinen står stabilt - stativet kan fastgøres i gulvet med 4 skruer 5 x 40 mm (medleveres ikke) 2.3. vandtilslutning - T10S og T155 anvender det almindelige vandtryk. - vandtilgangen befinder sig over overløbsniveauet - vandtilslutningen skalforetages i overensstemmelse med vedlagte VA-godkendelse - vandtilgangen er ikke monteret på låget. Den er anbragt i en pose, der er fastgjort til håndtaget på døren - montdr vandtilgangen (7 mm nøgle) - vandtilgangen forbindes til en fleksibel slange med en indvendig diam. på 15 mm. Slangen skal være lang nok til, at det er muligt at åbne og lukke låget uden, at der opstår knæk på slangen vandudløb og frasortering af spild - spildet opfanges af filterkurven. Vandet ledes derefter ud i kloaken gennem udløbsrøret B (se fig. 2.2.c.)

20 - kan maskinen ikke anbringes direkte over en kloak, må udløbsrøret (indv. diameter 50mm) forlænges. Undgå at slangen har skarpe knæk, er snoet eller flad og sørg for, at den har den rette hældning for at sikre et effektivt afløb 2.5 elektrisk installation - før maskinen forbindes, bør man kontrollere, at installationen er i overensstemmelse med maskinens motorspecifikationer (se motorskilt og seddelen på kablet) - maskinen skal sikres med motorskab og 16 amp sikringer m otorens specifi kationer A motortype B antalfaser (1 faset eller 3 faset) C spænding ivolt D perioder i Hertz E nominelstyrke iwatt G sikringernes størrelse H strømforbrug KW Maskinerne levers som standard med 3 faset motor og skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør. Maskinen skal jordforbindes med grønlgul ledning. - check omdrejningsretningen. Er angivet med en pil på maskinen. - tryk på START-knappen - check pladens omdrejning gennem lågets vindue. Pladen skal løbe mod uret - hvis den løber forkert vej rundt, skiftes 2 faser Motoren er forbundet til 400 volt. Brug og sikkerhed 3. 1 betjenings-sikkerhed brugeren er sikret ved - et kontrolsystem, som anvender et konstant tryk, når døren åbnes for tømning af grøntsagerne - motoren standser automatisk, når låget eller døren åbnes - efter ethvert stop eller strømafbrydelse, skal START-knappen påvirkes igen - udformningen af spildafløbet, som forhindrer blokering - udformningen af knivpladen: beskyttelseskant og automatisk tømning af skrællerne - at følge denne brugsanvisning ved brug, rengøring og vedligeholdelse af maskinen elektrisk styrepanel (se fig. 3.1.) A kontrollampe B tidsur C fast tidsindstilling D START-knap E STOP-knap F markering for kontinuerlig drift G tidsindstillingsknap For at arbejde med T10S og T15S skal - dør og låg være lukket - tidsuret sættes til kontinuerlig eller tidsbestemt drift A) kantinuerlig drift - drej tidsuret mod uret til mærket for kontinuerlig drift - tryk på START-knappen B) tidsin d still et a rb ej d sg an g - drejtidsuret i retning med uret. lndstil den ønskede periode (ved gentagen indstilling anvendes stoppet B) - maskinen standser automatisk, når tidsuret står på "0" C) igangsætning med SIARI-knappen - hold døren åben med venstre hånd og betjen START-knappen med højre D) stop maskinen - anvend altid STOP-knappen, så først åbnes døren eller låget 3.2. forskelligt tilbehør slibeplade (se fig. 3.2.a., maerket A) - til at skrælle grøntsager med fint skind (nye kartofler, gulerødder etc.) - skindet gnubbes af ved kontakt med den ru overflade knivplade (se fig. 3.2.b., mærket B) - til kartofler, gulerødder, selleri etc, med en tyk eller blød skræl

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere