ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15"

Transkript

1 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding 7. vedligeholdelse 8. reservedelslister 9. el-diagram '10. sikkerhed og hygiejne 1. beskrivelse. T 10 og T"1 5 er beregnet til at skrætle, skrubbe og vaske grøntsager, skrabe og rengøre skaldyr og slyngetørre salat. De enkelte funktioner vælges ved at udskifte værktøjet, T 10 og T 15 er ideel for storkøkkener og mange andre virksomheder indenfor fødevarebranchen. Maskinen er driftsikker, har en stor kapacitet og er let at arbejde med, 2. installation. anbringelse. Maskinen skal placeres, hvor der findes A vandtilgang med tilbageslagsventil B låg med klar rude C lågets lukkehåndtag D rustfri cylinder E kontrolpanel dimensioner og vægt bruttovægt uden værktøj nettovægt uden værktøj emball.mål dybxbredxhøj dybxbred DxW højde = H mm Ht mm Hd mm F hængslet dør med håndtag G tømningsslidsk H rustfrit stativ J rustfrit filter K rustfrifilterbakke L indstillelige fødder T10 T15 stativ/ filter 44 Rg 34 kg 690x490x x44O kg 35 kg 690x490x100C 625x kg 17 kg 61 0x450x x koldtvandsforsyning - afløbsforhold - 3-faset installation med jordforbindelse Maskine og stativ pakkes ud. Maskinen anbringes på stativet og fastgøres ved hjælp af de fire medfølgende skruer. Afløbsslangen føres gennem hullet i stativet. (se tegniig) Maskinen står solidt på de 4 gummifødder og behøver normalt ingen yderligere fastgørelse. tilslutning til vandledning. Den medfølgende vandtilgangsstuds er ikke monteret ved leveringen, men er fastgjort til dørens håndtag. Den monteres ved hjælp af de medfølgende skruer på låget. Studsen er forsynet med en hane og en tilbageslagsventil. Som yderligere sikkerhed kan der monteres en hane på veeggen, som forbindes til maskinen med en fleksibel slange.

2 :!.;!:ri*r5!r3*i':':s-q{i. kartoffelskrællere DITO SAMA. o Maskinen kan anvendes i forbindelse med enten en slibeplade eller en knivplade. Pladen sættes forsigtig ned over akselenden. sørg for, at den går i indgreb med styretappen. Pas på, at den ikke kanter. Kontroller at pladen drejer let rundt, før motoren startes. Fyldning må kun ske, når motoren er afbrudt. Der må kun fyldes til lidt under cylinderens øverste kant. Der lukkes kun så meget op for vandet, at der kommer en fin stråle ud. Skrælletiden kan enten bestemmes manuelt eller ved hjælp af det indbyggede tidsur. Symboler på tidsuret: 0 = afbrudt + = motor løber konstant 1-5 = automatikslåettil Maskinen er forsynet med to kontaktknapper, START og STop (rød). Al skræl og vand, der forlader maskinen, skal løbe igennem en sigte eller et filter. Det er vigtigt, at der findes et godt afløb i umiddelbar neerhed af maskinen. Efter brug rengøres maskinen ved gennemskylning. Skrællepladen tages ud og rengøres særkskilt. Slibepladen skal skylles godt og børstes. Knivpladen skylles og renses, men pas på, knivene er skarpe.

3 slibeplade løgplade skaldyrsplade knivplade børsteplade ; slyngekurv Maskinen kan anvendes enten med en slibeplade eller med en knivplade. Du er bedst tjent med at have begge plader til rådighed. Pladerne er lette at udskifte og det foregår uden brug af værktøj. Du skal blot sørge far atføre pladen lige ned i cylinderen og anbringe den på akselenden:giv den så et lille drej, så du tydeligt mærker, at den falder i hak (se illustrationen). Når du mærker, at pladen og akselen drejer sig frit, kan motoren startes. Slibepladen er den traditionelle metode, som anbefales for alle grøntsager, som kan skrabes f. eks. kartofler - også nye - og gulerødder etc. Knivpladen virker som en almindelig skrællekniv. Den fjerner skrællen i tynde skiver. Den bør anvendes, hvor man lægger vægt på et pænt udseende, længere holdbarhed og at kartoflerne ikke koger ud. Den kan også bruges til æbler. Desuden leveres der forskelligt specielt tilbehør som f. eks. plader til skrælnin g af løg (grov eller fin). Skrælletiden er kun mellem 30 og 60 sek. og der skal bruges rigeligt vand. Børstepladen skrubber overfladen på alle rodfrugter. Skaldyrspladen rengør muslinger, østers cg andre skaldyr. Maskinen kan også anvendes som salat- og grøntsagssiynge. Til det formål kan man få en plastkurv, som anbringes i cylinderen. A B skrælleplade når skrællepladen sættes ned over akselenden, er det disse to punkter, der skal falde i hak. Maskinen ma kun fyldes, nar motoren er afbrudt. Løft låget og fyld kartoflerne i, men kun iil lidt under kanten. Kapaciteten er henholdsvis ca. 10 og 15 kg jævne kartofler. Luk og las lagei. Aben for vandtilgangen - kun en fin stråle - og siart maskinen. Når skrælningen er færdig og maskinen skal tømmes, lukker man først for vandtilgangen, og stiiler tidsuret på position "0". Derefter anbringer man en behoider under tømningsdøren, løfter døren iidt samtidig med, at man trykker pa STARTlz n: nno n Jo mere ensadet varen er. 1o bedre biiver kvaliteten. Ved nornral skrælning skal kartoflerne dog eftei'behandies, øjne udsiikkes og udhulninger skræiles.

4 A vandtilgang R s lrn tey C låghåndtag D rustfri cylinder E kontakthus F tømningsdør" G slidsk H rustfrit understel J filterkurv K bakke L gummifødder Arsagen til utilstrækkelig og uregelmæssig skrælning kan være for kort skrælletid, overfyldt maskine eller, at varen er af en dårlig beskaffenhed (krumme eller flade former, uensartet størrelse, bløde, gamle kartofleretc.). Det kan også skyldes, at skrællepladen ikke er ordentlig rengjort eller, at knivpladens knive bør slibes. Bliver varen flad, kan der være fyldt for meget på maskinen eller skrælletiden er for lang. Et dårligt resultat kan også føres tilbage tilforkert vandtilførsel eller forstoppet afgang. Laver maskinen støj, kan årsagen være, at der er kommet sten blandt karloflerne eller, at pladen ikke sidder rigtig på plads. Virker afløbet ikke, må udløbsåbningen under skrællepladen kontrolleres, især efter skrælning af lø9. Efter brugen skylles maskinen ved at lade den løbe ica. 10 sek. med åben vandhane. Maskinen tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig højtryksspuler og undgå vand på de elektriske dele. Skrællepladen tages ud og rengøres for sig. Pas på kni';ene på knivpladen. De er skarpe. Filterkurven tømmes og rengøres. Er maskinen ikke i brug, lader man ud!øbsdør og laget sta åbeni, for at maskinen kan biive godt luftet uo. F/askinen ma ikke anvendes til privat brug. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. A afløb til filterkurv B filterkurv C afløb til kioak

5 .3:i{}:}_iii!:i{ s$qt};$s!f1l RotatirgMte """"'.'..Hub sogil anbringelse af pladerne og slyngekurven. 'Dnve shaft - åben låget - hold pladen i toppen eller kurven i kanten og før den lodret ned i cylinderen ned over akslen. Det er nemmere for pladernes vedkommende at gøre det med åben dør. '. - drej pladen indtil den falder i hak, Den skal falde på plads uden anvendelse af volb. - hvis den ikke passer ordenilig, så se efter, om akselende og plade er rigtig rengjort. brugsanvisning. fyldning. - åben låget - sæt den valgte plade på akselenden - se efter, at døren er lukket og filteret er på plads - fyld maskinen og luk tåget Maskinen bør ikke fyldes mere end til kanten. Overfyld eller pres ikke varen sammen i maskinen. Det vil have en dårlig indflydelse på arbejdets kvalitet og arbejdstiden. vejledning. skrælning med slibe- eller knivplade. - det er ikke nødvendigt at vaske grøntsagerne før skrælning - undgå at arbejde med for lille en portion - skræl grøntsager af en ensartet størrelse - sortår lange eller misdannede former fra Skreelletiden er 1-2 minutter for nye kartofler og gulerødder, øvrige 3 - S minutter. Anvend ikke slibepladen til rengøring af skaldyr, skrælning af store lø9. - skær ikke top eller bund af før skrælning - luk helt op for vandet - begræns skrælletiden (30-45 sek.), da ikke alle løg har samme størrelse, skindtykkelse og kvalitet - tøm maskinen og fyld de ufærdige løg med i næste charge start. - åben for vandhanen på låget. Kun så meget, at vandet langsomt siler ned over kartoflerne. - indstil arbejdstiden på tidsuret - tryk på START-knappen tømning. - placdr en beholder under udløbsslidsken - luk for vandet - åben døren. Motoren standser automatisk. - med højre hånd hotder du START-knappen, trykket ind - venstre hånd holder på døren og kontrollerer tømningen. - genindstil tidsuret Glem ikke at tømme filterbeholderen enten, når du er færdig med arbejdet eller, når den er fuld. Er processen ikke indstillet på tidsuret, bør arbejdsforløbet om hyggelig overvåges, for at standse på rette tid. Bemærk! Skrællede løg kan opbevares flere dage i køleskab. Opholdet tørrer dem, så de er lettere at skære.

6 skrælning af,gqrå lø9. følg samme lø9. vaskning hvor forureskrabning og rengøring af skaldyr. som for store - overfyld ikke maskinen. En moderat fyld_ ning vil give bedre resultat. - ved ømfindttige skaldyr slibes de to forhøj_ ninger på pladen ned - luk helt op for vandet, når skaldyrene tøm_ mes ud - skrabetid fra 1-3 minutter Brug altid den specielle skaldyrsplade, ikke slibepladen, da den vil ødelægge skaldyrene. slyngekurven. fyld kurven normalt uden at stoppe den - sæt kurven på maskinens akselende - start maskinen og lad den køre maksimalt 1 minut - stands maskinen og løsn bladene med hånden - gentag operationen til det ønskede resultat er opnået - tag kurven af For at øge kapaciteten kan der anvendes 2 kurve. Maskinen kan ikke bruges til tørring af tøj, 5. rengøring. ved daglig rengøring Ved daglig rengøring afskylles der med rent vand. Ved brug af rengøringsmidler, så anvend sådanne. som ikke anoriber fødevarer_ - filter og filterbakke tages ud og rengøres - rengør den indvendige side af cylinderen enten ved at lukke op for vandet eller fyld en spand vand i - lad maskinen løbe et øjeblik for at rense de roterende dele - tag pladen op af maskinen for at se, om den er ren i bunden - pladen rengøres særskilt. pas på! Knivene på knivpladen er skarpe. : - rengff det udvendige af maskinen og det indvendige af låget med en klud vredet op i varmt sulfovand - lad maskinen stå med låg og dør halvt åben, for at den kan gennemtørre Vask aldrig maskinen med en højtryksrenser rengøring af slibepladerne - normalt behøver slibepladerne ingen sær_ skilt rengøring. Silicon-carbid-partiklerne fornyr sig efterhånden som de bliver slidt. - hvis pladerne får en belægning på grund af hårdt vand og derved mister noget åt efef_ tiviteten, kan man genoprette det igen ved hjælp af en ståtbørste - belægningens tykkelse sikrer pladen en lang levetid. Er belægningen slidt ned, så udskift pladen slibning af knivene på knivpladen. - de rustfrie knive er af allerbedste kvalitetet og holder sig længe skarpe - skærets skarphed afhænger af vedligeholdelsen - skru de tre holdeskruer af og slib knivene hver for sig Bemærk! Gentagen slibning vil gøre skrællerne tykkere. I det tilfælde bør knivene ud_ skiftes. rengøring af børstepladen. Er børsterne slidt ned, kan de skiftes individuelt, Fjern skruerne under pladen og træk månedlig rengøring. Rengør pladen indvendig i topstykket samt drivakslen. Fedt aksel og topstykke ind med vandskyende fedt for at forhindre aflejringer af stivelse.

7 6. fejlfinding. udskiftning af dørpakning og justering af dør årsager til resultater. Der anvendes en silikonpakning og en tube silikonlim Utilstrækkelig eller ur gpftær skrætning, flad facon - - arbejdstiden er for kort - maskinen er overfyld{:,,,:;,,1 - formen på grøntsagerne (for lange, misformede, uensartede),..,,, - produktets tilstand (for tørre eller for fugtige) - slibepladen tager ikke fat (rengør ptaden med en stålbørste) unormalstøj - værktøjet er ikke anbragt rigtig på akslen - ddr er kommet en sten eller et andet frem_ medelement i maskinen (stop omgående maskinen. Der kan være risiko for skader) maskinen vil ikke arbejde. Se efter, at - tidsuret står på interval eller neutral "+" - låg og dør er omhyggelig tukket - at maskinen får strøm - løsn de to tappe, som døren vipper om - skru tappen i venstre side helt af - fjern døren - fjern den gamle pakning og rengør rillen - anbring en tynd stribe lim i bunden af rillen - sæt pakningen i rillen - anbring en gnd stribe lim rundt om pak, ningen (undgå at strække pakningen og anvendelse af overflødig lim) - lad det tørre i 24 timer før ibrugtagning genanbringelse og justering af døren, så den er vandtæt - løsn de to tappe til døren - anbring døren på tappene og stram skruerne let - luk døren og stram de to tappe, der holder døren - er døren ikke vandtæt, så løsn tappene igen og juster døren udskiftning af lågpakningen Finder du ikke fejlen, så kontakt din forhandler. Fjernelse af en plade, som har klem sig fast. Gå frem som følger: - skru skruen i toppen af pladen af med en 13 mm nøgle - fjern skiven - anbring skruen igen (ved pen af akslen, vil skruen - fjern pladen - sæt skiven på og spænd 7. vedligeholdelse. at presse på topløfte pladen) skruen Motoren og det mekaniske er smurt for livstid. Remmen holdes automatisk stram af en fjeder.. For at undersøge remmens tilstand, fjernes bundpladen. Monter maskinen af stativet og læg den om på siden. - fjern den defekte pakning og rengør rillen omhyggeligt - affedt og anbring neopren-lim i rillen - anbring pakningen i rillen - lad den tørre nogle få minutter, inden den sættes på plads - luk ikke låget, før pakningen er tør 8. reservedelslister (se bilag) 9, el-diagram (se bilag) 10. arbejdssikkerhed og -hygiejne. overensstemmelse - Maskindirektivet EEC g9/392 - standarder ItIC tavspændt etektrisk udstyr NFU "ka rtoffelskrællere" sikkerhedsbeskyttelse NFC maskin-etektrisk udstyr beskyttelsesktassificering: et uostyi lp 5S hele maskinen lp 34 - udenlandske standarder USA: UL og NSF. Canada: CSA UK: BS RFA: GS

8 7 Enhver ændring af konstruktionen elier brug af maskinen, som ikkepr godkendt af fabriliken, vil fritage den for a\svar Europæiske regulativer. CE-overensstemmelsesmærket i henhold til Det Europæiske Maskin Direktiv EEC 89/ 392 er anbragt på maskinen. D91ne brugsanvisning er en oversættelse af fabrikken DtTO SAMAs originat" 6iugr_ anvisning, som vedlægges. Dlr taqes forbe_ hold for eventueile feji og uoef aoeriåi. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. lmportør. Den tilsvarende CE-overensstemmelseser_ klæring, garanti, brugsanvisning og alle andre dokumenter leveret af DITO-SAMA skal opbevares til brug for Hygiejne- og Sikkerhedsinspektion. akustiske værdier. I tomgang har kartoffelskrælleren et gen_ nemsnitslydniveau, målt 1 meter foran maskinen, på mindre end 70 dba. sikkerhedsinstru ktioner 1) f ølg bru gsanvisningen 2) vask ikke maskinen med højtryksrenser 3) t-ør rengøring eller indgreb på maskinen, fjernes stikket fra vægkontakten 4) under ingen omstændigheder må der be_ finde sig værktøj eller andre fremmed_ legemer i maskinen, mens den arbejder 5) maskinen må kun betjenes af velinstru_ eret personale Man kan kun arbejde med maskinen, når låg og dør er lukket. Maskinen standses med en sikkerheds STOP-knap med indbygget sikring mod strømudfald. fødevarehygiejne. Maskinen er i overensstemmelse med fransk standard NFU standard B ellernsf/usa og har modtaget C. N. E. R. P.A. C. godkendetsel Overfladen er glat og let at gøre ren. Der er brugt^fødevareventige mateiialer (1 g/g rust_ frit 5tål og poleret atumintum) Brug kun godkendte opvaskemidler og følg anvisningerne, Ji'å..\.*]?,li;1*åu#i*.rr ilr*:, i3ii?.$lf:r::

9 i {$eftr*4*a Reservedelsforteg nelse. j:;.*'i.ni, i,. _1 \ I q t_ zo t9- ro_ P-' t? \ 8t 63 t4 t3 12 It t " l--= ob' s t i'b

10 -.:ffi:. -.*åq#hffimffiqi$e;. " :1 El - diagram. I iiffi *' lsr L --:--l r_:--l ---'t L --:--l t:::l ls2 l;'-?-:f ;l r'l (f N-e ry i lbtl4 r.-_j J-J I b I I u1[v1 t1 3 'r, thaueftlrnr p!-iensi0n BP ARRET BP IlARCHE MINUTERIE ELECTRIOUE CONTACTIUR BORN I ER DTSIGNATION VOY ANT rl0teur TRr 220 /380V DETECTEUR IlA6NETIOUE (PORTE) DETECTEUR IlAGNETIOUI (touvertle) POUR 380V x PtRllUTtR LES EARRITTiS OI LA PLAOUE A EORNES 180 v 220 v t=i tiiii t wz uz w-l lu1r1 u1 I lvtu2 '/2-l i_ujf1 [!_-] x A0APItR LA TENSI0N 0E LA BOBINI OU toniatitur (Fi I cosse J00V vers rosse 220V) SENS CIE ROTATION BOUT O.ARBRE NOTEUR CHAN6EIlENT DE TENSION EN 22ov TRr J!lL_zå : 11

11 Betjeningsvejledning kartoffelskrællemaskiner T 10 og T 15 l'/laskine og stativ er pakket hver for sig. Maskinen monteres på det rustfrie understel ved hjætp af cle medfølgende 4 skruer. Afløbsslangen føres gennem hullet i pladen som vist på skitsen. Kartoffelskraelleren skal opstllles i naerheden af en vanejinstallation og et velfungerende afløb. På maskinens iåg er der anbragt en hane med tilbageløbsventi!. Denne fcrbindes med en vandslange til kaldtvandshanen. Maskinen kræver ikke nogei særligt vandtryk. I øvrigl skalvandtilslutningen ske ioverensstemrnelse med vedlagte VA-godkendelse. Vandet, som forlader maskinen, skal have Basseret det medfølgende filter inden det ledes ud i klaaken. Den eleldriske tilslutning skal ligeledes ske i umiddelbar nærhed af maskinen. Motoren ei'380 volt S-i'asei og skai tilsluttes af en aut. ei-instaiiatør. Den skal forbindes ti!jord med den gullgrønne ledning. Maskinens omdrejningsretning er modsat urets. Sikkerhed. Llaski ne n er forsypss1 n"red s i kke rhed s kc r^rta kter, som forhindrer, at motoren kan gå i gang, når henholdsvis --'-J*= låcet eller udløbsdøren er'åben. STOPt.^^r^I-r^.^ ^.- l-^^^r ^a ^:l^f,^^ l^.^ Ll^t-^.-^,- nul ll.dktet I trl rl'ur rbu uelut bcririuvd, crt -r \rul r ulunel El, når den har været trykket ind. Giv cien et lille drej tilrrenstre og motoren kan startes igen. 600 s {l [ffi.=-_fu] li t.l"tlll. fr. ---ztl i FI >Z_a!å l*---=- T to=6so l Tt5=690 1 kontrollampe 2 iidsurets greb 3 indikatorknap 4 START-knap 5 STOP-knap S "+"position 7 skala for tidsindstilling (tallene angiver omtrentlige minutter) Arbejdsvejledning. Ønsker man at anvende en forudbestemt skræiietid, indstilles denne på tidsuret ved hjælp af indikatcrkrrappen (se illustration) ved at trykke denne ned og dreje den til venstre. Taliene på uret angiver omtrentlige minutter. Derefter drejer man ved hjælp af urets greb højre om til anslag. Tryk på START og ved periodens afslutning standser maskinen automatisk. Uret står nu i position "0". Ønsker man ikke at anvende tidsur, drejes det til venstre til position "+". $laskinen kan nu startes. og stoppes på koniakierne. Står I i d.s u re Li pqsjtron!'-v! fitcg Kin e n erbej d e så laenge START-knappen holdes trykket inde. l-lar du fundet frem til den rigtige skræiletid, så anvend tidsuret.! det lange løb vil det spare Cig t!d, spild på kartoflerne og unødig siid på maskinen.

12 slibeplade skaldyrsplade knivplade børsteplade :- 4 siyngekurv Maskinen kan anvendes enten med en slibeplade eller med en knivplade. Du er bedst tjent med at have begge plader til rådighed. Pladerne er lette ai udskifte og det foregår uden brug af værktøj. Du skal blot sørge for at føre pladen lige ned icylinderen og anbringe den på akselenden. Giv den så et iille drej, så du tydeligt mærker, at den falder i hak (se illustrationen). Når du mærker, at pladen og akselen drejer sig frit, kan motoren startes. Stibepladen er den traditionelle metoeie, som anbefales for alle grøntsager, som kan skrabes f. eks. kartofler - også nye - og gulerødder etc. Knivpladen virker som en aimindelig skrællekni'r. Den fjerner skraellen i tynde skiver. Den bør anvencjes, hvor man lægger vægt på et pænt udseende, længere holdbarhed og at kartcflerne ikke koger ud. Den kan også bruges iil æbler. Desuden leveres der forskelligt specielt tilbehør som f. eks. plader til skrælning af løg igrov eller fin). Skraelletiden er kun mellem 30 og 60 sek. og der skal bruges rigeiigt vand. Børstepladen skrubber overfladen på alle rod- I ugrcr. Skaldyrspladen rengør muslinger, østers og andre skaieiyr. [l4askinen kan også a*vendes sorn salat- cg grøntsagsslynge. Tii ciet formål kan man få en plastkurv, som anbringes i cylinderen. A B skrælleplade når skrællepladen sættes ned over akselenden, er det disse to punkter, der skal falde i hak. Maskinen må kun fyldes, når motoren er afbrudt. Løft tåget og fyld kartoflerne i, men kun til lidt under kanten. Kapaciteten er henhcldsvis ca. i0 og i5 kg jævne kartofler. Luk og lås låget. A.ben for- vandtilgangen - kun en fin stråle - og start maskinen. Når skraelningen er faerdig og maskinen skal tømmes, lukker man førsi for vandtilgangen, og stiiler tidsuret på position "0". Derefter anbringer rnan en bchalder under tømningsdøren, løfter døren lidt samtidig rneci, at man trykker på STARTknappen. Jo mere ensartet varen er. jo bedre bliver kvaliteten. Ved normalskraelning skal kartoflerne dog efterbehandies, øjne udstikkes og udhulninger skrælles"

13 A vandtilgang R lån *,u9 C låghåncitag D rustfri cylinder E kontakthus F tømningsdør G slidsk H rustfrlt understel J filterkurv K bakke L gummifødder Årsagen tii utiistrækkelig og uregelmæssig skrælning kan være for kort skrælletid, overfyldt maskine eller, at varen er af en dårllg beskaffenhed {krumme eller flade former, uensartet størrelse, bløde, gamle kartofler etc.). Det k-an også skyldes, at skrællepladen ikke er ordentlig rengjort eiier, at knivpiaciens l<nive bør slibes. Bliver varen flad, kan der vaere fyidt for meget på maskinen eller skraelletiden er for lang. Et dårligt resr-rltat kan også føres tilbage tilforkert vandtiiførsel eiler forstoppet afgang. Laver maskinen støj, kan årsagen være, at der er kcmmet sten blandt kartoflerne eller, at piaden ikke sidder rigtig på plads. Virker afløbet ikke, må udløbsåbningen under skrællepladen kontrolleres, især efter skrælning af lø9. Efter brugen skylles maskinen ved at lade den løbe i ca. 10 sek. med åben vandhane. Maskinen tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig højtryksspuler og undgå vand på de elektriske dele. Skraellepladen tages ud og rengøres for sig. Fas på knivene på knivpladen. De er skarpe. Filterkurven tømmes og rengøres. Er maskinen il,l,^ i l^/{^-,ål^^^å^- ^r,,^ ^^ la^^+ Rl\t; r UåLiV' lgllel llldtt \l{jiv.lijo\llz,l UV ^+å ota ' luur åbent, for at maskinen kan blive godt luftet ud. ljaskinen må ikke anvendes til privat brug. R-et til konstru ktionsæn d ri n ger forbe h oldes. A afløb til filterkurv B filterkurv C afløb til kloak

14 Reserved e I sforteg n el se. I gw_ Ærl\ :9Jtr. ^q-u' t 7a u t-----=r -7t-1.r' \--:-7' l 7E te o ( å o O:

15 2 Slangen skal være forstærket og have en indvendig diameter på 15 mm. Længden skal være tilstrækkelig til, at den ikke får noget knæk, når låget løftes. afløb og filter. Afløbsslangen føres gennem bunden og ned tilfilteret. Derfra ledes vandet ud i afløbet. Undgå at slangen går lodret ned i afløbet. Det vil medføre skumdannelse. Sørg for, at der ikke er skarpe knæk på slangen, som kan hindre afløbet, og at den har tilstrækkelig fald. Rigtig forbundet skulle maskinen ikke give anledning til nogen afløbsproblemer. elektrisk installation. Kontroller at oplysningerne på maskinens motorskilt stemmer overens med installationen. Maskinen forbindes med et stik til en vandtæt vægkontakt. Motoren er 440 volt 3-faset med tre strømførende ledninger og en jordledning (grønlgul). Maskinen skal have sin egen sikringsgruppe og motorskab. 1 2 a 4 5 pladens omdrejningsretning. Når man ser pladen fra oven, skal den dreje "mod uret" (se pilen på møtrikken) 3. igangsætning. betjening. Normalt kan maskinen startes, når kontrolpanel. 1. lampe 2. tidsur 3 rndstilleligt stop fra 0 til 5, 4. START-knap 5 STOP-knap 6 neutral position "+" 7 indstillingszone - døren og låget er lukket - tidsuret er indstillet til neutral "+" eller tidsindstillet stilling tidsindstillet stilling. - tidsuret indstilles fra 0 til 5. Brug det indstillelige stop ved gentagne arbejder ('10 stillinger) - tryk på START'knappen - maskinen standser automatisk, når tidsur"et står på "0".

16 3 ikke-tidsindstiilet stiiling. slibeplade løgplade knivplade børsteplade - tidsuret stilles på neutral position "+" - tryk på START-knappen - stop maskinen ved at trykke på STOP-knappen impuls-stilling - åbner man låget eller døren, standser maskinen - holder man START-knappen nede, vil maskinen arbejde stop - brug altid STOP-knappen - åben derefter låg og dør 4. brugsvejledning. Følgende plader kan anvendes valgfrit: skaldyrsplade slyngekurv Skaldyrsplade (mærket F). Speciett konstrueret til at skrabe og rense skaldyr. Er ikke anvendelig til rodfrugter. Slyngekurv. Til tørring af salat, persille, radiser og bladrige grøntsager. tit T til T 10 (mærket G) højde 280 mm kap. 1t I 15 (mærket H) højde 350 mm kap. 23 I Maskinernes kapacitet. ; 4 T10 T 15 Slibeplade (mærket A). Grøntsagerne skrælles ved at grøntsagerne slibes af. Velegnet for grøntsager med en fin skræl som f. eks. nye kartofler og gulerødder. Knivplade (mærket B). Grøntsagerne skrælles på samme måde, som hvis det blev gjort i hånden, Anvendelig til kartofler med en kraftig skræl eller bløde kartofler, gulerødder, selleri etc. Denne fremgangsmåde bør anvendes, når der lægges vægt på et godt udseende, længere lagring og gode kogeegenskaber. Specialplade for store løg (mærket C). Plade med en diameter på 375 mm til at fjerne skindet. Specialplade for små tøg (mærket D). Plade med en diameter på 3gg mm (stor plade for at kunne fjerne små stykker skind) skrælning skrælning vaskn ing skrabnrng lørring kartofler kg løg kg rodfrugter kg muslinger ltr. salat kg '10 8 -' tc - Io lngen af disse to plader er egnet til at skrælle rodfrugter. Børsteplade (mærket E). Tit at skrubbe og vaske rodfrugter, frugt etc. og ethvert produkt, som ikke skal skrælles.

17 4 anbringelse af pladerne og slyngekurven. - åben låget - hold pladen i toppen eller kurven i kanten og før den lodret ned i cylinderen ned over akslen. Det er nemmere for pladernes vedkornmende at gøre det med åben dør. - drej pladen indtil den falder i hak. Den skal falde på plads uden anvendelse af vold. - hvis den ikke passer ordenflig, så se efter, om akselende og plade er rigtig rengjort. brugsanvisning. fyldning. - åben låget - sæt den valgte plade på akselenden - se efter, at døren er lukket og filteret er på plads - fyld maskinen og tuk låget Maskinen bør ikke fyldes mere end til kanten. Overfyld eller pres ikke varen sammen i maskinen. Det vil have en dårlig indflydelse på arbejdets kvalitet og arbejdstiden. vejledning. skrælning med slibe- eller knivplade. - det er ikke nødvendigt at vaske grøntsagerne før skrælning - undgå at arbejde med for lille en portion - skræl grøntsager af en ensartet størrelse - sortdr lange eller misdannede former fra Skrælletiden er 1-2 minutter for nye kartofler og gulerødder, øvrige 3-5 minutter. Anvend ikke slibepladen til rengøring af skaldyr. skrælning af store lø9. - skær ikke top eller bund af før skrælning - luk helt op for vandet - begræns skrælletiden (30-45 sek.), da ikke alle løghar samme størrelse, skindtykkelse og kvalitet - tøm maskinen og fyld de ufærdige løg med i næste charge start. - åben for vandhanen på låget. Kun så meget, at vandet langsomt siler ned over kar_ toflerne, - indstil arbejdstiden på tidsuret - tryk på START-knappen tømning. - placer en beholder under udløbsslidsken - luk for vandet - åben døren. Motoren standser automatisk. - med højre hånd hotder du START-knappen trykket ind - venstre hånd holder på døren og kontrollerer tømningen. - genindstil tidsuret Glem ikke at tømme filterbeholderen enten, når du er færdig med arbejdet eller, når den er fuld. Er processen ikke indstillet på tidsuret, bør arbejdsforløbet omhyggelig overvåges, for at standse på rette tid. Bemærk! Skrællede løg kan opbevares flere dage i køleskab. Opholdet tørrer dem, så de er lettere at skære.

18 ,;*':, l.<:,*>.<n, t' 1:,

19 Denne oversættelse anvendes iforbindelse med fabrikkens originale brugsanvisning. Henvisninger svarer til nummereringen på tegningerne iden originale brugsanvisning. lndhold introduktion installation brug og sikkerhed rengøring og hygiejne fejlfinding vedligeholdelse overensstem m else m ed forskrifter lntroduktion 1.1. beskrivelse Kartoffelskrællemaskinerne T1 0S og Tl 55 anvendes til skrælning, skrabning og vaskning af kartofler og lignende grøntsager ved hjælp af det relevante tilbehør. se fig A vandtilgang B haengslet låg C rustfri stål cylinder D elektrisk styrepanel E stativ F stilbare fødder G bakke til opsamling af vand H aftagelig filterkurv (kapacitet 9 liteq I udløbstragt for grøntsager J hængslet dør og håndtag K lukkehåndtag for låg lnstallation mål og vægt (kun til information) se fig. 2.1.a. og 2.1.b. P+F: stativ + filter A: brutiovægt kg emball. ekskl. udstyr B: nettovægt kg ekskl, udstyr C: emballagens mål imm LxWxH: udvendige mål i mm H: udvendig højde med lukket låg med eller uden stativ i mm Ht: udvendig højde med åbent låg med eller uden stativ i mm Hd: højde til top af vandtilgang 2.2 anbringelse T10S og T15 S kræver - opstilling i nærheden af en vandinstallation med hane - et velfungerende afløb - elektrisk kontakt T10S og T155 leveres som standard med rustfrit stativ og aftagelig filterkurv - maskinen kan valgfrit monteres på stativet som vist på fig. 2.2.b. under D eller G lnstalf6r som følger (se fig. 2.2.c.) - fjern maskinen fra emballagens træunderlag (4 skruer) - anbring den på stativet ogfør udløbsrøret gennem hullet. Fastgør den derefter ved brug af de samme 4 skruer - vær opmærksom på, at der er fornøden plads over maskinen, så låget kan åbnes, og foran maskinen, så den kan tømmes - står maskinen ikke vandret, justeres den ved at løsne skruen under fødderne (se fig. 2.2.d.) - fødderne justeres og skruen strammes igen, (anvend 10 mm nøgle) - kontroller at maskinen står stabilt - stativet kan fastgøres i gulvet med 4 skruer 5 x 40 mm (medleveres ikke) 2.3. vandtilslutning - T10S og T155 anvender det almindelige vandtryk. - vandtilgangen befinder sig over overløbsniveauet - vandtilslutningen skalforetages i overensstemmelse med vedlagte VA-godkendelse - vandtilgangen er ikke monteret på låget. Den er anbragt i en pose, der er fastgjort til håndtaget på døren - montdr vandtilgangen (7 mm nøgle) - vandtilgangen forbindes til en fleksibel slange med en indvendig diam. på 15 mm. Slangen skal være lang nok til, at det er muligt at åbne og lukke låget uden, at der opstår knæk på slangen vandudløb og frasortering af spild - spildet opfanges af filterkurven. Vandet ledes derefter ud i kloaken gennem udløbsrøret B (se fig. 2.2.c.)

20 - kan maskinen ikke anbringes direkte over en kloak, må udløbsrøret (indv. diameter 50mm) forlænges. Undgå at slangen har skarpe knæk, er snoet eller flad og sørg for, at den har den rette hældning for at sikre et effektivt afløb 2.5 elektrisk installation - før maskinen forbindes, bør man kontrollere, at installationen er i overensstemmelse med maskinens motorspecifikationer (se motorskilt og seddelen på kablet) - maskinen skal sikres med motorskab og 16 amp sikringer m otorens specifi kationer A motortype B antalfaser (1 faset eller 3 faset) C spænding ivolt D perioder i Hertz E nominelstyrke iwatt G sikringernes størrelse H strømforbrug KW Maskinerne levers som standard med 3 faset motor og skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør. Maskinen skal jordforbindes med grønlgul ledning. - check omdrejningsretningen. Er angivet med en pil på maskinen. - tryk på START-knappen - check pladens omdrejning gennem lågets vindue. Pladen skal løbe mod uret - hvis den løber forkert vej rundt, skiftes 2 faser Motoren er forbundet til 400 volt. Brug og sikkerhed 3. 1 betjenings-sikkerhed brugeren er sikret ved - et kontrolsystem, som anvender et konstant tryk, når døren åbnes for tømning af grøntsagerne - motoren standser automatisk, når låget eller døren åbnes - efter ethvert stop eller strømafbrydelse, skal START-knappen påvirkes igen - udformningen af spildafløbet, som forhindrer blokering - udformningen af knivpladen: beskyttelseskant og automatisk tømning af skrællerne - at følge denne brugsanvisning ved brug, rengøring og vedligeholdelse af maskinen elektrisk styrepanel (se fig. 3.1.) A kontrollampe B tidsur C fast tidsindstilling D START-knap E STOP-knap F markering for kontinuerlig drift G tidsindstillingsknap For at arbejde med T10S og T15S skal - dør og låg være lukket - tidsuret sættes til kontinuerlig eller tidsbestemt drift A) kantinuerlig drift - drej tidsuret mod uret til mærket for kontinuerlig drift - tryk på START-knappen B) tidsin d still et a rb ej d sg an g - drejtidsuret i retning med uret. lndstil den ønskede periode (ved gentagen indstilling anvendes stoppet B) - maskinen standser automatisk, når tidsuret står på "0" C) igangsætning med SIARI-knappen - hold døren åben med venstre hånd og betjen START-knappen med højre D) stop maskinen - anvend altid STOP-knappen, så først åbnes døren eller låget 3.2. forskelligt tilbehør slibeplade (se fig. 3.2.a., maerket A) - til at skrælle grøntsager med fint skind (nye kartofler, gulerødder etc.) - skindet gnubbes af ved kontakt med den ru overflade knivplade (se fig. 3.2.b., mærket B) - til kartofler, gulerødder, selleri etc, med en tyk eller blød skræl

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Juni 2013 Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller flere limhoveder,

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Kogegryde. Medium Line

Kogegryde. Medium Line Brugsanvisning Oversættelse af den originale brugsanvisning Produktnr. 9F23215000 9F23215100 9F23215200 9F23215300 9F23215400 Type 97 67 00 0x-12 97 67 02 0x-12 97 67 03 0x-12 97 67 04 0x-12 97 67 05 0x-12

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe LAGUNA boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere