ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15"

Transkript

1 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding 7. vedligeholdelse 8. reservedelslister 9. el-diagram '10. sikkerhed og hygiejne 1. beskrivelse. T 10 og T"1 5 er beregnet til at skrætle, skrubbe og vaske grøntsager, skrabe og rengøre skaldyr og slyngetørre salat. De enkelte funktioner vælges ved at udskifte værktøjet, T 10 og T 15 er ideel for storkøkkener og mange andre virksomheder indenfor fødevarebranchen. Maskinen er driftsikker, har en stor kapacitet og er let at arbejde med, 2. installation. anbringelse. Maskinen skal placeres, hvor der findes A vandtilgang med tilbageslagsventil B låg med klar rude C lågets lukkehåndtag D rustfri cylinder E kontrolpanel dimensioner og vægt bruttovægt uden værktøj nettovægt uden værktøj emball.mål dybxbredxhøj dybxbred DxW højde = H mm Ht mm Hd mm F hængslet dør med håndtag G tømningsslidsk H rustfrit stativ J rustfrit filter K rustfrifilterbakke L indstillelige fødder T10 T15 stativ/ filter 44 Rg 34 kg 690x490x x44O kg 35 kg 690x490x100C 625x kg 17 kg 61 0x450x x koldtvandsforsyning - afløbsforhold - 3-faset installation med jordforbindelse Maskine og stativ pakkes ud. Maskinen anbringes på stativet og fastgøres ved hjælp af de fire medfølgende skruer. Afløbsslangen føres gennem hullet i stativet. (se tegniig) Maskinen står solidt på de 4 gummifødder og behøver normalt ingen yderligere fastgørelse. tilslutning til vandledning. Den medfølgende vandtilgangsstuds er ikke monteret ved leveringen, men er fastgjort til dørens håndtag. Den monteres ved hjælp af de medfølgende skruer på låget. Studsen er forsynet med en hane og en tilbageslagsventil. Som yderligere sikkerhed kan der monteres en hane på veeggen, som forbindes til maskinen med en fleksibel slange.

2 :!.;!:ri*r5!r3*i':':s-q{i. kartoffelskrællere DITO SAMA. o Maskinen kan anvendes i forbindelse med enten en slibeplade eller en knivplade. Pladen sættes forsigtig ned over akselenden. sørg for, at den går i indgreb med styretappen. Pas på, at den ikke kanter. Kontroller at pladen drejer let rundt, før motoren startes. Fyldning må kun ske, når motoren er afbrudt. Der må kun fyldes til lidt under cylinderens øverste kant. Der lukkes kun så meget op for vandet, at der kommer en fin stråle ud. Skrælletiden kan enten bestemmes manuelt eller ved hjælp af det indbyggede tidsur. Symboler på tidsuret: 0 = afbrudt + = motor løber konstant 1-5 = automatikslåettil Maskinen er forsynet med to kontaktknapper, START og STop (rød). Al skræl og vand, der forlader maskinen, skal løbe igennem en sigte eller et filter. Det er vigtigt, at der findes et godt afløb i umiddelbar neerhed af maskinen. Efter brug rengøres maskinen ved gennemskylning. Skrællepladen tages ud og rengøres særkskilt. Slibepladen skal skylles godt og børstes. Knivpladen skylles og renses, men pas på, knivene er skarpe.

3 slibeplade løgplade skaldyrsplade knivplade børsteplade ; slyngekurv Maskinen kan anvendes enten med en slibeplade eller med en knivplade. Du er bedst tjent med at have begge plader til rådighed. Pladerne er lette at udskifte og det foregår uden brug af værktøj. Du skal blot sørge far atføre pladen lige ned i cylinderen og anbringe den på akselenden:giv den så et lille drej, så du tydeligt mærker, at den falder i hak (se illustrationen). Når du mærker, at pladen og akselen drejer sig frit, kan motoren startes. Slibepladen er den traditionelle metode, som anbefales for alle grøntsager, som kan skrabes f. eks. kartofler - også nye - og gulerødder etc. Knivpladen virker som en almindelig skrællekniv. Den fjerner skrællen i tynde skiver. Den bør anvendes, hvor man lægger vægt på et pænt udseende, længere holdbarhed og at kartoflerne ikke koger ud. Den kan også bruges til æbler. Desuden leveres der forskelligt specielt tilbehør som f. eks. plader til skrælnin g af løg (grov eller fin). Skrælletiden er kun mellem 30 og 60 sek. og der skal bruges rigeligt vand. Børstepladen skrubber overfladen på alle rodfrugter. Skaldyrspladen rengør muslinger, østers cg andre skaldyr. Maskinen kan også anvendes som salat- og grøntsagssiynge. Til det formål kan man få en plastkurv, som anbringes i cylinderen. A B skrælleplade når skrællepladen sættes ned over akselenden, er det disse to punkter, der skal falde i hak. Maskinen ma kun fyldes, nar motoren er afbrudt. Løft låget og fyld kartoflerne i, men kun iil lidt under kanten. Kapaciteten er henholdsvis ca. 10 og 15 kg jævne kartofler. Luk og las lagei. Aben for vandtilgangen - kun en fin stråle - og siart maskinen. Når skrælningen er færdig og maskinen skal tømmes, lukker man først for vandtilgangen, og stiiler tidsuret på position "0". Derefter anbringer man en behoider under tømningsdøren, løfter døren iidt samtidig med, at man trykker pa STARTlz n: nno n Jo mere ensadet varen er. 1o bedre biiver kvaliteten. Ved nornral skrælning skal kartoflerne dog eftei'behandies, øjne udsiikkes og udhulninger skræiles.

4 A vandtilgang R s lrn tey C låghåndtag D rustfri cylinder E kontakthus F tømningsdør" G slidsk H rustfrit understel J filterkurv K bakke L gummifødder Arsagen til utilstrækkelig og uregelmæssig skrælning kan være for kort skrælletid, overfyldt maskine eller, at varen er af en dårlig beskaffenhed (krumme eller flade former, uensartet størrelse, bløde, gamle kartofleretc.). Det kan også skyldes, at skrællepladen ikke er ordentlig rengjort eller, at knivpladens knive bør slibes. Bliver varen flad, kan der være fyldt for meget på maskinen eller skrælletiden er for lang. Et dårligt resultat kan også føres tilbage tilforkert vandtilførsel eller forstoppet afgang. Laver maskinen støj, kan årsagen være, at der er kommet sten blandt karloflerne eller, at pladen ikke sidder rigtig på plads. Virker afløbet ikke, må udløbsåbningen under skrællepladen kontrolleres, især efter skrælning af lø9. Efter brugen skylles maskinen ved at lade den løbe ica. 10 sek. med åben vandhane. Maskinen tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig højtryksspuler og undgå vand på de elektriske dele. Skrællepladen tages ud og rengøres for sig. Pas på kni';ene på knivpladen. De er skarpe. Filterkurven tømmes og rengøres. Er maskinen ikke i brug, lader man ud!øbsdør og laget sta åbeni, for at maskinen kan biive godt luftet uo. F/askinen ma ikke anvendes til privat brug. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. A afløb til filterkurv B filterkurv C afløb til kioak

5 .3:i{}:}_iii!:i{ s$qt};$s!f1l RotatirgMte """"'.'..Hub sogil anbringelse af pladerne og slyngekurven. 'Dnve shaft - åben låget - hold pladen i toppen eller kurven i kanten og før den lodret ned i cylinderen ned over akslen. Det er nemmere for pladernes vedkommende at gøre det med åben dør. '. - drej pladen indtil den falder i hak, Den skal falde på plads uden anvendelse af volb. - hvis den ikke passer ordenilig, så se efter, om akselende og plade er rigtig rengjort. brugsanvisning. fyldning. - åben låget - sæt den valgte plade på akselenden - se efter, at døren er lukket og filteret er på plads - fyld maskinen og luk tåget Maskinen bør ikke fyldes mere end til kanten. Overfyld eller pres ikke varen sammen i maskinen. Det vil have en dårlig indflydelse på arbejdets kvalitet og arbejdstiden. vejledning. skrælning med slibe- eller knivplade. - det er ikke nødvendigt at vaske grøntsagerne før skrælning - undgå at arbejde med for lille en portion - skræl grøntsager af en ensartet størrelse - sortår lange eller misdannede former fra Skreelletiden er 1-2 minutter for nye kartofler og gulerødder, øvrige 3 - S minutter. Anvend ikke slibepladen til rengøring af skaldyr, skrælning af store lø9. - skær ikke top eller bund af før skrælning - luk helt op for vandet - begræns skrælletiden (30-45 sek.), da ikke alle løg har samme størrelse, skindtykkelse og kvalitet - tøm maskinen og fyld de ufærdige løg med i næste charge start. - åben for vandhanen på låget. Kun så meget, at vandet langsomt siler ned over kartoflerne. - indstil arbejdstiden på tidsuret - tryk på START-knappen tømning. - placdr en beholder under udløbsslidsken - luk for vandet - åben døren. Motoren standser automatisk. - med højre hånd hotder du START-knappen, trykket ind - venstre hånd holder på døren og kontrollerer tømningen. - genindstil tidsuret Glem ikke at tømme filterbeholderen enten, når du er færdig med arbejdet eller, når den er fuld. Er processen ikke indstillet på tidsuret, bør arbejdsforløbet om hyggelig overvåges, for at standse på rette tid. Bemærk! Skrællede løg kan opbevares flere dage i køleskab. Opholdet tørrer dem, så de er lettere at skære.

6 skrælning af,gqrå lø9. følg samme lø9. vaskning hvor forureskrabning og rengøring af skaldyr. som for store - overfyld ikke maskinen. En moderat fyld_ ning vil give bedre resultat. - ved ømfindttige skaldyr slibes de to forhøj_ ninger på pladen ned - luk helt op for vandet, når skaldyrene tøm_ mes ud - skrabetid fra 1-3 minutter Brug altid den specielle skaldyrsplade, ikke slibepladen, da den vil ødelægge skaldyrene. slyngekurven. fyld kurven normalt uden at stoppe den - sæt kurven på maskinens akselende - start maskinen og lad den køre maksimalt 1 minut - stands maskinen og løsn bladene med hånden - gentag operationen til det ønskede resultat er opnået - tag kurven af For at øge kapaciteten kan der anvendes 2 kurve. Maskinen kan ikke bruges til tørring af tøj, 5. rengøring. ved daglig rengøring Ved daglig rengøring afskylles der med rent vand. Ved brug af rengøringsmidler, så anvend sådanne. som ikke anoriber fødevarer_ - filter og filterbakke tages ud og rengøres - rengør den indvendige side af cylinderen enten ved at lukke op for vandet eller fyld en spand vand i - lad maskinen løbe et øjeblik for at rense de roterende dele - tag pladen op af maskinen for at se, om den er ren i bunden - pladen rengøres særskilt. pas på! Knivene på knivpladen er skarpe. : - rengff det udvendige af maskinen og det indvendige af låget med en klud vredet op i varmt sulfovand - lad maskinen stå med låg og dør halvt åben, for at den kan gennemtørre Vask aldrig maskinen med en højtryksrenser rengøring af slibepladerne - normalt behøver slibepladerne ingen sær_ skilt rengøring. Silicon-carbid-partiklerne fornyr sig efterhånden som de bliver slidt. - hvis pladerne får en belægning på grund af hårdt vand og derved mister noget åt efef_ tiviteten, kan man genoprette det igen ved hjælp af en ståtbørste - belægningens tykkelse sikrer pladen en lang levetid. Er belægningen slidt ned, så udskift pladen slibning af knivene på knivpladen. - de rustfrie knive er af allerbedste kvalitetet og holder sig længe skarpe - skærets skarphed afhænger af vedligeholdelsen - skru de tre holdeskruer af og slib knivene hver for sig Bemærk! Gentagen slibning vil gøre skrællerne tykkere. I det tilfælde bør knivene ud_ skiftes. rengøring af børstepladen. Er børsterne slidt ned, kan de skiftes individuelt, Fjern skruerne under pladen og træk månedlig rengøring. Rengør pladen indvendig i topstykket samt drivakslen. Fedt aksel og topstykke ind med vandskyende fedt for at forhindre aflejringer af stivelse.

7 6. fejlfinding. udskiftning af dørpakning og justering af dør årsager til resultater. Der anvendes en silikonpakning og en tube silikonlim Utilstrækkelig eller ur gpftær skrætning, flad facon - - arbejdstiden er for kort - maskinen er overfyld{:,,,:;,,1 - formen på grøntsagerne (for lange, misformede, uensartede),..,,, - produktets tilstand (for tørre eller for fugtige) - slibepladen tager ikke fat (rengør ptaden med en stålbørste) unormalstøj - værktøjet er ikke anbragt rigtig på akslen - ddr er kommet en sten eller et andet frem_ medelement i maskinen (stop omgående maskinen. Der kan være risiko for skader) maskinen vil ikke arbejde. Se efter, at - tidsuret står på interval eller neutral "+" - låg og dør er omhyggelig tukket - at maskinen får strøm - løsn de to tappe, som døren vipper om - skru tappen i venstre side helt af - fjern døren - fjern den gamle pakning og rengør rillen - anbring en tynd stribe lim i bunden af rillen - sæt pakningen i rillen - anbring en gnd stribe lim rundt om pak, ningen (undgå at strække pakningen og anvendelse af overflødig lim) - lad det tørre i 24 timer før ibrugtagning genanbringelse og justering af døren, så den er vandtæt - løsn de to tappe til døren - anbring døren på tappene og stram skruerne let - luk døren og stram de to tappe, der holder døren - er døren ikke vandtæt, så løsn tappene igen og juster døren udskiftning af lågpakningen Finder du ikke fejlen, så kontakt din forhandler. Fjernelse af en plade, som har klem sig fast. Gå frem som følger: - skru skruen i toppen af pladen af med en 13 mm nøgle - fjern skiven - anbring skruen igen (ved pen af akslen, vil skruen - fjern pladen - sæt skiven på og spænd 7. vedligeholdelse. at presse på topløfte pladen) skruen Motoren og det mekaniske er smurt for livstid. Remmen holdes automatisk stram af en fjeder.. For at undersøge remmens tilstand, fjernes bundpladen. Monter maskinen af stativet og læg den om på siden. - fjern den defekte pakning og rengør rillen omhyggeligt - affedt og anbring neopren-lim i rillen - anbring pakningen i rillen - lad den tørre nogle få minutter, inden den sættes på plads - luk ikke låget, før pakningen er tør 8. reservedelslister (se bilag) 9, el-diagram (se bilag) 10. arbejdssikkerhed og -hygiejne. overensstemmelse - Maskindirektivet EEC g9/392 - standarder ItIC tavspændt etektrisk udstyr NFU "ka rtoffelskrællere" sikkerhedsbeskyttelse NFC maskin-etektrisk udstyr beskyttelsesktassificering: et uostyi lp 5S hele maskinen lp 34 - udenlandske standarder USA: UL og NSF. Canada: CSA UK: BS RFA: GS

8 7 Enhver ændring af konstruktionen elier brug af maskinen, som ikkepr godkendt af fabriliken, vil fritage den for a\svar Europæiske regulativer. CE-overensstemmelsesmærket i henhold til Det Europæiske Maskin Direktiv EEC 89/ 392 er anbragt på maskinen. D91ne brugsanvisning er en oversættelse af fabrikken DtTO SAMAs originat" 6iugr_ anvisning, som vedlægges. Dlr taqes forbe_ hold for eventueile feji og uoef aoeriåi. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. lmportør. Den tilsvarende CE-overensstemmelseser_ klæring, garanti, brugsanvisning og alle andre dokumenter leveret af DITO-SAMA skal opbevares til brug for Hygiejne- og Sikkerhedsinspektion. akustiske værdier. I tomgang har kartoffelskrælleren et gen_ nemsnitslydniveau, målt 1 meter foran maskinen, på mindre end 70 dba. sikkerhedsinstru ktioner 1) f ølg bru gsanvisningen 2) vask ikke maskinen med højtryksrenser 3) t-ør rengøring eller indgreb på maskinen, fjernes stikket fra vægkontakten 4) under ingen omstændigheder må der be_ finde sig værktøj eller andre fremmed_ legemer i maskinen, mens den arbejder 5) maskinen må kun betjenes af velinstru_ eret personale Man kan kun arbejde med maskinen, når låg og dør er lukket. Maskinen standses med en sikkerheds STOP-knap med indbygget sikring mod strømudfald. fødevarehygiejne. Maskinen er i overensstemmelse med fransk standard NFU standard B ellernsf/usa og har modtaget C. N. E. R. P.A. C. godkendetsel Overfladen er glat og let at gøre ren. Der er brugt^fødevareventige mateiialer (1 g/g rust_ frit 5tål og poleret atumintum) Brug kun godkendte opvaskemidler og følg anvisningerne, Ji'å..\.*]?,li;1*åu#i*.rr ilr*:, i3ii?.$lf:r::

9 i {$eftr*4*a Reservedelsforteg nelse. j:;.*'i.ni, i,. _1 \ I q t_ zo t9- ro_ P-' t? \ 8t 63 t4 t3 12 It t " l--= ob' s t i'b

10 -.:ffi:. -.*åq#hffimffiqi$e;. " :1 El - diagram. I iiffi *' lsr L --:--l r_:--l ---'t L --:--l t:::l ls2 l;'-?-:f ;l r'l (f N-e ry i lbtl4 r.-_j J-J I b I I u1[v1 t1 3 'r, thaueftlrnr p!-iensi0n BP ARRET BP IlARCHE MINUTERIE ELECTRIOUE CONTACTIUR BORN I ER DTSIGNATION VOY ANT rl0teur TRr 220 /380V DETECTEUR IlA6NETIOUE (PORTE) DETECTEUR IlAGNETIOUI (touvertle) POUR 380V x PtRllUTtR LES EARRITTiS OI LA PLAOUE A EORNES 180 v 220 v t=i tiiii t wz uz w-l lu1r1 u1 I lvtu2 '/2-l i_ujf1 [!_-] x A0APItR LA TENSI0N 0E LA BOBINI OU toniatitur (Fi I cosse J00V vers rosse 220V) SENS CIE ROTATION BOUT O.ARBRE NOTEUR CHAN6EIlENT DE TENSION EN 22ov TRr J!lL_zå : 11

11 Betjeningsvejledning kartoffelskrællemaskiner T 10 og T 15 l'/laskine og stativ er pakket hver for sig. Maskinen monteres på det rustfrie understel ved hjætp af cle medfølgende 4 skruer. Afløbsslangen føres gennem hullet i pladen som vist på skitsen. Kartoffelskraelleren skal opstllles i naerheden af en vanejinstallation og et velfungerende afløb. På maskinens iåg er der anbragt en hane med tilbageløbsventi!. Denne fcrbindes med en vandslange til kaldtvandshanen. Maskinen kræver ikke nogei særligt vandtryk. I øvrigl skalvandtilslutningen ske ioverensstemrnelse med vedlagte VA-godkendelse. Vandet, som forlader maskinen, skal have Basseret det medfølgende filter inden det ledes ud i klaaken. Den eleldriske tilslutning skal ligeledes ske i umiddelbar nærhed af maskinen. Motoren ei'380 volt S-i'asei og skai tilsluttes af en aut. ei-instaiiatør. Den skal forbindes ti!jord med den gullgrønne ledning. Maskinens omdrejningsretning er modsat urets. Sikkerhed. Llaski ne n er forsypss1 n"red s i kke rhed s kc r^rta kter, som forhindrer, at motoren kan gå i gang, når henholdsvis --'-J*= låcet eller udløbsdøren er'åben. STOPt.^^r^I-r^.^ ^.- l-^^^r ^a ^:l^f,^^ l^.^ Ll^t-^.-^,- nul ll.dktet I trl rl'ur rbu uelut bcririuvd, crt -r \rul r ulunel El, når den har været trykket ind. Giv cien et lille drej tilrrenstre og motoren kan startes igen. 600 s {l [ffi.=-_fu] li t.l"tlll. fr. ---ztl i FI >Z_a!å l*---=- T to=6so l Tt5=690 1 kontrollampe 2 iidsurets greb 3 indikatorknap 4 START-knap 5 STOP-knap S "+"position 7 skala for tidsindstilling (tallene angiver omtrentlige minutter) Arbejdsvejledning. Ønsker man at anvende en forudbestemt skræiietid, indstilles denne på tidsuret ved hjælp af indikatcrkrrappen (se illustration) ved at trykke denne ned og dreje den til venstre. Taliene på uret angiver omtrentlige minutter. Derefter drejer man ved hjælp af urets greb højre om til anslag. Tryk på START og ved periodens afslutning standser maskinen automatisk. Uret står nu i position "0". Ønsker man ikke at anvende tidsur, drejes det til venstre til position "+". $laskinen kan nu startes. og stoppes på koniakierne. Står I i d.s u re Li pqsjtron!'-v! fitcg Kin e n erbej d e så laenge START-knappen holdes trykket inde. l-lar du fundet frem til den rigtige skræiletid, så anvend tidsuret.! det lange løb vil det spare Cig t!d, spild på kartoflerne og unødig siid på maskinen.

12 slibeplade skaldyrsplade knivplade børsteplade :- 4 siyngekurv Maskinen kan anvendes enten med en slibeplade eller med en knivplade. Du er bedst tjent med at have begge plader til rådighed. Pladerne er lette ai udskifte og det foregår uden brug af værktøj. Du skal blot sørge for at føre pladen lige ned icylinderen og anbringe den på akselenden. Giv den så et iille drej, så du tydeligt mærker, at den falder i hak (se illustrationen). Når du mærker, at pladen og akselen drejer sig frit, kan motoren startes. Stibepladen er den traditionelle metoeie, som anbefales for alle grøntsager, som kan skrabes f. eks. kartofler - også nye - og gulerødder etc. Knivpladen virker som en aimindelig skrællekni'r. Den fjerner skraellen i tynde skiver. Den bør anvencjes, hvor man lægger vægt på et pænt udseende, længere holdbarhed og at kartcflerne ikke koger ud. Den kan også bruges iil æbler. Desuden leveres der forskelligt specielt tilbehør som f. eks. plader til skrælning af løg igrov eller fin). Skraelletiden er kun mellem 30 og 60 sek. og der skal bruges rigeiigt vand. Børstepladen skrubber overfladen på alle rod- I ugrcr. Skaldyrspladen rengør muslinger, østers og andre skaieiyr. [l4askinen kan også a*vendes sorn salat- cg grøntsagsslynge. Tii ciet formål kan man få en plastkurv, som anbringes i cylinderen. A B skrælleplade når skrællepladen sættes ned over akselenden, er det disse to punkter, der skal falde i hak. Maskinen må kun fyldes, når motoren er afbrudt. Løft tåget og fyld kartoflerne i, men kun til lidt under kanten. Kapaciteten er henhcldsvis ca. i0 og i5 kg jævne kartofler. Luk og lås låget. A.ben for- vandtilgangen - kun en fin stråle - og start maskinen. Når skraelningen er faerdig og maskinen skal tømmes, lukker man førsi for vandtilgangen, og stiiler tidsuret på position "0". Derefter anbringer rnan en bchalder under tømningsdøren, løfter døren lidt samtidig rneci, at man trykker på STARTknappen. Jo mere ensartet varen er. jo bedre bliver kvaliteten. Ved normalskraelning skal kartoflerne dog efterbehandies, øjne udstikkes og udhulninger skrælles"

13 A vandtilgang R lån *,u9 C låghåncitag D rustfri cylinder E kontakthus F tømningsdør G slidsk H rustfrlt understel J filterkurv K bakke L gummifødder Årsagen tii utiistrækkelig og uregelmæssig skrælning kan være for kort skrælletid, overfyldt maskine eller, at varen er af en dårllg beskaffenhed {krumme eller flade former, uensartet størrelse, bløde, gamle kartofler etc.). Det k-an også skyldes, at skrællepladen ikke er ordentlig rengjort eiier, at knivpiaciens l<nive bør slibes. Bliver varen flad, kan der vaere fyidt for meget på maskinen eller skraelletiden er for lang. Et dårligt resr-rltat kan også føres tilbage tilforkert vandtiiførsel eiler forstoppet afgang. Laver maskinen støj, kan årsagen være, at der er kcmmet sten blandt kartoflerne eller, at piaden ikke sidder rigtig på plads. Virker afløbet ikke, må udløbsåbningen under skrællepladen kontrolleres, især efter skrælning af lø9. Efter brugen skylles maskinen ved at lade den løbe i ca. 10 sek. med åben vandhane. Maskinen tørres af med en fugtig klud. Brug aldrig højtryksspuler og undgå vand på de elektriske dele. Skraellepladen tages ud og rengøres for sig. Fas på knivene på knivpladen. De er skarpe. Filterkurven tømmes og rengøres. Er maskinen il,l,^ i l^/{^-,ål^^^å^- ^r,,^ ^^ la^^+ Rl\t; r UåLiV' lgllel llldtt \l{jiv.lijo\llz,l UV ^+å ota ' luur åbent, for at maskinen kan blive godt luftet ud. ljaskinen må ikke anvendes til privat brug. R-et til konstru ktionsæn d ri n ger forbe h oldes. A afløb til filterkurv B filterkurv C afløb til kloak

14 Reserved e I sforteg n el se. I gw_ Ærl\ :9Jtr. ^q-u' t 7a u t-----=r -7t-1.r' \--:-7' l 7E te o ( å o O:

15 2 Slangen skal være forstærket og have en indvendig diameter på 15 mm. Længden skal være tilstrækkelig til, at den ikke får noget knæk, når låget løftes. afløb og filter. Afløbsslangen føres gennem bunden og ned tilfilteret. Derfra ledes vandet ud i afløbet. Undgå at slangen går lodret ned i afløbet. Det vil medføre skumdannelse. Sørg for, at der ikke er skarpe knæk på slangen, som kan hindre afløbet, og at den har tilstrækkelig fald. Rigtig forbundet skulle maskinen ikke give anledning til nogen afløbsproblemer. elektrisk installation. Kontroller at oplysningerne på maskinens motorskilt stemmer overens med installationen. Maskinen forbindes med et stik til en vandtæt vægkontakt. Motoren er 440 volt 3-faset med tre strømførende ledninger og en jordledning (grønlgul). Maskinen skal have sin egen sikringsgruppe og motorskab. 1 2 a 4 5 pladens omdrejningsretning. Når man ser pladen fra oven, skal den dreje "mod uret" (se pilen på møtrikken) 3. igangsætning. betjening. Normalt kan maskinen startes, når kontrolpanel. 1. lampe 2. tidsur 3 rndstilleligt stop fra 0 til 5, 4. START-knap 5 STOP-knap 6 neutral position "+" 7 indstillingszone - døren og låget er lukket - tidsuret er indstillet til neutral "+" eller tidsindstillet stilling tidsindstillet stilling. - tidsuret indstilles fra 0 til 5. Brug det indstillelige stop ved gentagne arbejder ('10 stillinger) - tryk på START'knappen - maskinen standser automatisk, når tidsur"et står på "0".

16 3 ikke-tidsindstiilet stiiling. slibeplade løgplade knivplade børsteplade - tidsuret stilles på neutral position "+" - tryk på START-knappen - stop maskinen ved at trykke på STOP-knappen impuls-stilling - åbner man låget eller døren, standser maskinen - holder man START-knappen nede, vil maskinen arbejde stop - brug altid STOP-knappen - åben derefter låg og dør 4. brugsvejledning. Følgende plader kan anvendes valgfrit: skaldyrsplade slyngekurv Skaldyrsplade (mærket F). Speciett konstrueret til at skrabe og rense skaldyr. Er ikke anvendelig til rodfrugter. Slyngekurv. Til tørring af salat, persille, radiser og bladrige grøntsager. tit T til T 10 (mærket G) højde 280 mm kap. 1t I 15 (mærket H) højde 350 mm kap. 23 I Maskinernes kapacitet. ; 4 T10 T 15 Slibeplade (mærket A). Grøntsagerne skrælles ved at grøntsagerne slibes af. Velegnet for grøntsager med en fin skræl som f. eks. nye kartofler og gulerødder. Knivplade (mærket B). Grøntsagerne skrælles på samme måde, som hvis det blev gjort i hånden, Anvendelig til kartofler med en kraftig skræl eller bløde kartofler, gulerødder, selleri etc. Denne fremgangsmåde bør anvendes, når der lægges vægt på et godt udseende, længere lagring og gode kogeegenskaber. Specialplade for store løg (mærket C). Plade med en diameter på 375 mm til at fjerne skindet. Specialplade for små tøg (mærket D). Plade med en diameter på 3gg mm (stor plade for at kunne fjerne små stykker skind) skrælning skrælning vaskn ing skrabnrng lørring kartofler kg løg kg rodfrugter kg muslinger ltr. salat kg '10 8 -' tc - Io lngen af disse to plader er egnet til at skrælle rodfrugter. Børsteplade (mærket E). Tit at skrubbe og vaske rodfrugter, frugt etc. og ethvert produkt, som ikke skal skrælles.

17 4 anbringelse af pladerne og slyngekurven. - åben låget - hold pladen i toppen eller kurven i kanten og før den lodret ned i cylinderen ned over akslen. Det er nemmere for pladernes vedkornmende at gøre det med åben dør. - drej pladen indtil den falder i hak. Den skal falde på plads uden anvendelse af vold. - hvis den ikke passer ordenflig, så se efter, om akselende og plade er rigtig rengjort. brugsanvisning. fyldning. - åben låget - sæt den valgte plade på akselenden - se efter, at døren er lukket og filteret er på plads - fyld maskinen og tuk låget Maskinen bør ikke fyldes mere end til kanten. Overfyld eller pres ikke varen sammen i maskinen. Det vil have en dårlig indflydelse på arbejdets kvalitet og arbejdstiden. vejledning. skrælning med slibe- eller knivplade. - det er ikke nødvendigt at vaske grøntsagerne før skrælning - undgå at arbejde med for lille en portion - skræl grøntsager af en ensartet størrelse - sortdr lange eller misdannede former fra Skrælletiden er 1-2 minutter for nye kartofler og gulerødder, øvrige 3-5 minutter. Anvend ikke slibepladen til rengøring af skaldyr. skrælning af store lø9. - skær ikke top eller bund af før skrælning - luk helt op for vandet - begræns skrælletiden (30-45 sek.), da ikke alle løghar samme størrelse, skindtykkelse og kvalitet - tøm maskinen og fyld de ufærdige løg med i næste charge start. - åben for vandhanen på låget. Kun så meget, at vandet langsomt siler ned over kar_ toflerne, - indstil arbejdstiden på tidsuret - tryk på START-knappen tømning. - placer en beholder under udløbsslidsken - luk for vandet - åben døren. Motoren standser automatisk. - med højre hånd hotder du START-knappen trykket ind - venstre hånd holder på døren og kontrollerer tømningen. - genindstil tidsuret Glem ikke at tømme filterbeholderen enten, når du er færdig med arbejdet eller, når den er fuld. Er processen ikke indstillet på tidsuret, bør arbejdsforløbet omhyggelig overvåges, for at standse på rette tid. Bemærk! Skrællede løg kan opbevares flere dage i køleskab. Opholdet tørrer dem, så de er lettere at skære.

18 ,;*':, l.<:,*>.<n, t' 1:,

19 Denne oversættelse anvendes iforbindelse med fabrikkens originale brugsanvisning. Henvisninger svarer til nummereringen på tegningerne iden originale brugsanvisning. lndhold introduktion installation brug og sikkerhed rengøring og hygiejne fejlfinding vedligeholdelse overensstem m else m ed forskrifter lntroduktion 1.1. beskrivelse Kartoffelskrællemaskinerne T1 0S og Tl 55 anvendes til skrælning, skrabning og vaskning af kartofler og lignende grøntsager ved hjælp af det relevante tilbehør. se fig A vandtilgang B haengslet låg C rustfri stål cylinder D elektrisk styrepanel E stativ F stilbare fødder G bakke til opsamling af vand H aftagelig filterkurv (kapacitet 9 liteq I udløbstragt for grøntsager J hængslet dør og håndtag K lukkehåndtag for låg lnstallation mål og vægt (kun til information) se fig. 2.1.a. og 2.1.b. P+F: stativ + filter A: brutiovægt kg emball. ekskl. udstyr B: nettovægt kg ekskl, udstyr C: emballagens mål imm LxWxH: udvendige mål i mm H: udvendig højde med lukket låg med eller uden stativ i mm Ht: udvendig højde med åbent låg med eller uden stativ i mm Hd: højde til top af vandtilgang 2.2 anbringelse T10S og T15 S kræver - opstilling i nærheden af en vandinstallation med hane - et velfungerende afløb - elektrisk kontakt T10S og T155 leveres som standard med rustfrit stativ og aftagelig filterkurv - maskinen kan valgfrit monteres på stativet som vist på fig. 2.2.b. under D eller G lnstalf6r som følger (se fig. 2.2.c.) - fjern maskinen fra emballagens træunderlag (4 skruer) - anbring den på stativet ogfør udløbsrøret gennem hullet. Fastgør den derefter ved brug af de samme 4 skruer - vær opmærksom på, at der er fornøden plads over maskinen, så låget kan åbnes, og foran maskinen, så den kan tømmes - står maskinen ikke vandret, justeres den ved at løsne skruen under fødderne (se fig. 2.2.d.) - fødderne justeres og skruen strammes igen, (anvend 10 mm nøgle) - kontroller at maskinen står stabilt - stativet kan fastgøres i gulvet med 4 skruer 5 x 40 mm (medleveres ikke) 2.3. vandtilslutning - T10S og T155 anvender det almindelige vandtryk. - vandtilgangen befinder sig over overløbsniveauet - vandtilslutningen skalforetages i overensstemmelse med vedlagte VA-godkendelse - vandtilgangen er ikke monteret på låget. Den er anbragt i en pose, der er fastgjort til håndtaget på døren - montdr vandtilgangen (7 mm nøgle) - vandtilgangen forbindes til en fleksibel slange med en indvendig diam. på 15 mm. Slangen skal være lang nok til, at det er muligt at åbne og lukke låget uden, at der opstår knæk på slangen vandudløb og frasortering af spild - spildet opfanges af filterkurven. Vandet ledes derefter ud i kloaken gennem udløbsrøret B (se fig. 2.2.c.)

20 - kan maskinen ikke anbringes direkte over en kloak, må udløbsrøret (indv. diameter 50mm) forlænges. Undgå at slangen har skarpe knæk, er snoet eller flad og sørg for, at den har den rette hældning for at sikre et effektivt afløb 2.5 elektrisk installation - før maskinen forbindes, bør man kontrollere, at installationen er i overensstemmelse med maskinens motorspecifikationer (se motorskilt og seddelen på kablet) - maskinen skal sikres med motorskab og 16 amp sikringer m otorens specifi kationer A motortype B antalfaser (1 faset eller 3 faset) C spænding ivolt D perioder i Hertz E nominelstyrke iwatt G sikringernes størrelse H strømforbrug KW Maskinerne levers som standard med 3 faset motor og skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør. Maskinen skal jordforbindes med grønlgul ledning. - check omdrejningsretningen. Er angivet med en pil på maskinen. - tryk på START-knappen - check pladens omdrejning gennem lågets vindue. Pladen skal løbe mod uret - hvis den løber forkert vej rundt, skiftes 2 faser Motoren er forbundet til 400 volt. Brug og sikkerhed 3. 1 betjenings-sikkerhed brugeren er sikret ved - et kontrolsystem, som anvender et konstant tryk, når døren åbnes for tømning af grøntsagerne - motoren standser automatisk, når låget eller døren åbnes - efter ethvert stop eller strømafbrydelse, skal START-knappen påvirkes igen - udformningen af spildafløbet, som forhindrer blokering - udformningen af knivpladen: beskyttelseskant og automatisk tømning af skrællerne - at følge denne brugsanvisning ved brug, rengøring og vedligeholdelse af maskinen elektrisk styrepanel (se fig. 3.1.) A kontrollampe B tidsur C fast tidsindstilling D START-knap E STOP-knap F markering for kontinuerlig drift G tidsindstillingsknap For at arbejde med T10S og T15S skal - dør og låg være lukket - tidsuret sættes til kontinuerlig eller tidsbestemt drift A) kantinuerlig drift - drej tidsuret mod uret til mærket for kontinuerlig drift - tryk på START-knappen B) tidsin d still et a rb ej d sg an g - drejtidsuret i retning med uret. lndstil den ønskede periode (ved gentagen indstilling anvendes stoppet B) - maskinen standser automatisk, når tidsuret står på "0" C) igangsætning med SIARI-knappen - hold døren åben med venstre hånd og betjen START-knappen med højre D) stop maskinen - anvend altid STOP-knappen, så først åbnes døren eller låget 3.2. forskelligt tilbehør slibeplade (se fig. 3.2.a., maerket A) - til at skrælle grøntsager med fint skind (nye kartofler, gulerødder etc.) - skindet gnubbes af ved kontakt med den ru overflade knivplade (se fig. 3.2.b., mærket B) - til kartofler, gulerødder, selleri etc, med en tyk eller blød skræl

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere