CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet"

Transkript

1 CampIT - Et administrationssystem Gruppe E2-109 Aalborg Universitet 19. december 2002

2 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg universitet Titel: CampIT Et administrationssystem Tema: Udvikling af programmel Projektperiode: Informatik, 3. semester (Inf 1) 3. september 19. december 2002 Projektgruppe: E2-109 Synopsis: Deltagere: Trine Buus-Pedersen Jacob Jensen Mads Christensen Bo Thomassen Thomas Madsen John Persson Dette projekt omhandler udviklingen af et administrationssystem, til en campingplads i Løkken. I projektforløbet er der anvendt metoden Objektorienteret Analyse og Design. Rapporten indeholder analysen, designet, implementeringen og testen for det resulterende system. Systemet kan administrere arbejdsopgaver såsom reservation, check-ind, check-ud og udregne pris for ophold på campingpladsen. Til implementeringen er der anvendt det objekt orienterede programmeringssprog Java2. Systemet er afslutningsvist blevet black box testet, og usability testet. Søren Holm Vejleder: Simonas Saltenis Oplagstal: 10 Sideantal: 85 Bilagsantal og -art: én cd-rom Afsluttet: den

3 Forord Den følgende udviklingsrapport er udarbejdet i forbindelse med et INF 1 projekt, på Department of Computer Science, på Aalborg Universitet i perioden 3.september til 19.december Projektet omhandler udviklingen af et administrationssystem til en campingplads, som er beliggende i Nordjylland. Rapporten er udarbejdet på baggrund af udviklingsmetoden, Objektorienteret Analyse og Design, hvilket betyder, at der forefindes en udviklingsrapport bestående af et analysedokument, et designdokument samt en implementerings- og testdel. Derudover er der vedlagt en studierapport, som behandler de akademiske aspekter af projektforløbet. På den vedlagte cd-rom findes det resulterende program med dokumentation, kildekode samt den tilhørende database. 3

4 Indholdsfortegnelse Del I: Analyse Opgaven Formål Systemdefinition Omgivelser Problemområde Anvendelsesområde Struktur Klasser Plads Campingpasindehaver: Reservation: Aktiviteter Hændelser Anvendelsesområde Brug Oversigt Aktører Brugsmønstre Funktioner Komplet funktionsliste Specifikation af funktioner Brugergrænsefladen Dialogform Systemgrænseflader Den tekniske platform Del II: Design Opgaven Formål Rettelser til analysen Kvalitetsmål Teknisk platform Udstyr Basisprogrammel Systemgrænseflade Designsprog Arkitektur Komponentarkitektur Komponent Brugergrænseflade Komponent Funktion Komponent Model Komponent Teknisk platform Standarder Komponent Model Struktur Relationer Klasser

5 7.2.1 Plads Reservation Campingpasindehaver Pladsstatus Aktivitet Gæld Gældspost Betalingsgenstand Indbetaling Komponent Teknisk platform, DatabaseTolk Struktur Klasser DBForbindelse DatabaseTolke Komponent Teknisk platform, Systemgrænseflade Klasser MagnetkortlæserGrænseflade CompuSoftGrænseflade: Komponent Funktion Struktur Klasser CheckInd TildelPlads FindLedigePladser DagensBetalere Omsætning Operationsspecifikationer CheckInd TildelPlads FindLedigePladser DagensBetalere Omsætning Komponent Brugergrænseflade Struktur klasser HovedVindue Actions ForsideSide LedigePladserFaneblad DagensHændelserFaneblad DagensOmsætningFaneblad ReservationVindue CheckIndVindue PladsstatusVindue KundekartotekVindue AktiviteterVindue ØkonomiVindue IndstillingerVindue IndstilPriserFaneblad IndstilPladserFaneblad

6 Del III: Implementering og Test Implementering Afgrænsning Struktur Kodestandard Komponent Model Komponent DatabaseTolk Komponent Systemgrænseflade Komponent Brugergrænseflade Kodetest Kodetest Resultater Brugervenlighedstest Resultater Negative resultater Det videre arbejde Kildeliste Bøger Internetsider

7 Del I: Analyse 7

8 1 Opgaven 1.1 Formål Produktet, der skal udarbejdes, er et IT-system til at håndtere reservation- og administration for Action House Camping. Action House Camping er en endnu ikke åbnet campingplads. Beliggenheden for campingpladsen er en badeby i Nordjylland, og vil både være en familie- og en ungdomscampingplads. Campingpladsens ejere ønsker et IT-system, der er i stand til at understøtte den administrative hverdag, og som derfor dækker reservation af pladser, check ind og check ud samt oversigt over alle pladser på campingpladsen (både ledige og optagede) samt oversigt over både aktuelle og tidligere campingpasindehavere. Derudover vil de gerne have, at IT-systemet giver mulighed for at lave prisberegning. I forbindelse med de aktiviteter campingpladsen afholder, vil de gerne, at oversigt over disse og tilmelding dertil kan håndteres af systemet. Derudover vil det være brugbart for campingpladsen, at det er muligt at reservere en plads via Internettet, dels som en service til de der ønsker at benytte campingpladsen, og dels for at lette administrationens eget arbejde med at modtage reservationer via telefonen. 1.2 Systemdefinition Der ønskes et IT-system, hvor følgende gør sig gældende: Et IT-system til brug på en campingplads til at håndtere daglige arbejdsopgaver såsom oversigt over aktuelle og passive campingpasindehavere, booking og afbestilling af reservationer, check ind og check ud, oversigt over pladser på campingpladsen (både ledige og optagede pladser) samt prisberegning. Samt en web-del hvor det er muligt for campister at reservere pladser på campingpladsen. Det er væsentlig for systemet, at det både for de ansatte på campingpladsen, samt for de der reserverer via Internettet, er nemt at anvende. For de ansatte er det endvidere nødvendigt, at IT-systemet fungerer effektivt, således at det ikke bliver en barriere i dagligdagen. 8

9 For at udviklingsarbejdet skal fungere optimalt vil det kræve samarbejde med de, der skal anvende IT-systemet i hverdagen, eller de der skal undervise øvrigt personale i brug af systemet for at sikre, at det modsvarer personalets behov. Der skal være administratorrettigheder til funktioner, som ikke alle ansatte skal have mulighed for at anvende, fx tilføjelse og nedlæggelse af pladser. Filosofien bag IT-systemet er, at understøtte den daglige drift i administrationen af campingpladsen, således at de ved hjælp af systemet kan varetage, de arbejdsopgaver de dagligt møder, samt at gøre det lettere for administrationen på en campingplads at yde en god service for campisterne. Systemet bygges på en PC-baseret Java2 platform, og skal kunne køre på en standard pc med bredbåndsforbindelse. Diverse data i systemet skal gemmes i en SQL database, hvor det eventuelt kan være en MySQL eller en Postgresql server. For at hente campingpasindehaverinformationen ind eller oprette en campingpasindehaver i systemet, vil der blive brugt en magnetkortlæser til at læse deres data via sygesikringsbevis eller campingpas. 1.3 Omgivelser Problemområde Campingpladsen giver mulighed for at leje henholdsvis teltpladser, pladser til campingvogn samt hytter. Disse pladser, der udlejes, er samlet i et fælles areal, som er opdelt i mindre rondeller, hvortil der er tilknyttet toilet og badeforhold. Derudover vil der være et område, der indeholder kiosk og aktivitetsfaciliteter. Pladserne på Action House Camping vil være af varierende størrelse alt efter, om de er beregnet til telt eller campingvogn. På alle pladser vil der være mulighed for strøm. Placering af pladsen er ikke noget campingpasindehaverne, som udgangspunkt, kan have indflydelse på. De vil få tildelt en plads, der fra campingpladsens side er mest givtig at udleje. Forklaringen på dette er, at campingpladsen, hvis campingpasindehaverne selv kunne bestemme pladsens placering, vil risikere, at der var en spredning over hele arealet, selvom der kun var få mennesker på pladsen. Dette vil kræve et alt for stor arbejdsindsats fra de ansattes side i forhold til rengøring og vedligeholdelse. Derfor er der på størstedelen af eksisterende campingpladser kun mulighed for at reservere en plads til eksempelvis et telt, og ikke et bestemt pladsnummer, hvilket også bliver tilfældet her. 9

10 1.3.2 Anvendelsesområde Der er overordnet set to forskellige brugere, der kommer til at anvende IT-systemet. Den ene gruppe er de brugere, der ønsker at reservere en plads via Internettet dvs. campister, og den anden gruppe er de ansatte, der betjener IT-systemet på campingpladsen. Gruppen ansatte er kategoriseret som enten almindelige ansatte eller ansatte med administratorrettigheder. For at opfylde kravene fra de overordnede to grupper, vil der skulle laves to forskellige brugergrænseflader. De der vil bestille en plads via Internettet, skal have en brugergrænseflade, hvor der er lagt vægt på brugervenlighed. Derudover er effektivitet også et væsentligt aspekt, da arbejdsgangen ikke skal være langsom for campisten. Det væsentligste kriterium er dog brugervenlighed frem for effektivitet, hvis ikke begge kriterier kan opfyldes. Denne vægtning skyldes, at hvis interfacet bliver svært at finde rundt i, vil campister ikke anvende denne service. Den anden brugergrænseflade som bliver benyttet af personalet på campingpladsen, skal som i ovenstående ligge vægt på brugervenlighed. Denne vægtning skyldes at det primært er sæsonarbejdere, som anvender systemet. Det er derfor vigtigt at systemet ikke er krævende eller svært forståeligt at anvende. I højere grad end ved web-delen skal brugergrænsefladen til de ansatte ligge vægt på effektivitet. Det skal være en fordel for campingpladsen at benytte IT-systemet, hvis det besværliggør deres arbejdsdag, vil de ikke anvende IT-systemet. De hovedfunktioner som IT-systemet skal understøtte, for at effektivisere arbejdsopgaverne i campingpladsens administration vil blandt andet være: Reservation og afbestilling af pladser Systemet skal både kunne oprette og afbestille reservationer. Denne funktion kan tilgås af begge brugergrupper. Check ind og check ud af en plads Systemet skal både kunne checke campingpasindehavere ind og ud af campingpladsen. Disse funktionaliteter kan tilgås af personalet på campingpladsen Oversigt over optagede og ledige pladser Systemet skal kunne liste oplysninger om ledige pladser i en given periode. Denne information kan tilgås af begge brugergrupper. 10

11 Oversigt over indlogerede campingpasindehavere - Systemet skal indeholde en oversigt over, hvilke campingpasindehavere der er indlogerede på campingpladsen, og hvilke pladser de ligger på. Denne information kan tilgås af personalet på campingpladsen. Beregne pris Systemet skal kunne lave en beregning ud fra information om pris for pladsen samt antallet, der bor på pladsen. Eller ved aktiviteter en beregning af pris for denne samt for antallet af tilmeldte deltagere. Denne funktionalitet kan tilgås af de ansatte på campingpladsen 1.4 Struktur Systemet er bygget op omkring hovedklasserne Plads, Campingpasindehaver, Reservationer og Aktiviteter. Se Figur 1: Klassediagram. Klassen Plads indeholder et objekt for hver af de fysiske pladser på campingpladsen. De enkelte objekter i klassen skal have en af følgende pladstyper: telt, campingvogn eller hytte, hvoraf disse er til henholdsvis familie- eller ungdomscamping. Tildelingen af en specifik plads sker allerede ved reservation, men dette sker blot for, at den kan indgå i en oversigt over ledige eller optagede pladser. Det vil sige, at nummeret kun er vejledende og når campingpasindehaveren checker ind, tildeles det pladsnummer, hvorpå der skal checkes ind. Det vil være det næste ledige, hvorpå der ikke allerede er en check ind. Hvis der forefindes en reservation på dette næste pladsnummer, får reservationen et nyt vejledende pladsnummer og check ind sker på denne. For at bo på Action House Camping skal man have et af følgende campingpastyper, enten gruppepas, familliepas eller et personligt campingpas. Såfremt der skal indlogeres nogle på en ungdomsplads, skal alle disse være registreret med et personligt campingpas. Det er kun, hvis man ligger som ungdomscampist, at alle beboere på pladsen skal have et campingpas. En familie, der ligger på en familieplads, kan nøjes med at have ét campingpas. I sådanne situationer vil det kun være campingpasindehaveren, der bliver registreret med navn og adresse. Det vil derudover kun være muligt at se de resterende campister på pladsen som antallet af børn og voksne, der er tilknyttet den givne Campingpasindehaver. Det er ligeledes ved gruppepas kun den ansvarlige, der registreres med personoplysninger. Og det fungerer derfor på samme måde som familiepas. 11

12 Klassen Reservation skaber en aggregering mellem en Plads på campingpladsen og en eller flere Campingpasindehavere. Klassen Aktiviteter indeholder de nødvendige informationer til brug ved tilmeldinger til forskellige arrangementer hos Action House. Det er både gæster på campingpladsen samt øvrige, der ikke er tilknyttet til campingpladsen, der kan benytte disse aktiviteter. For alles vedkommende bliver de blot noteret med et antal. Figur 1: Klassediagram Diagrammet viser, at der kan være 1 plads tilknyttet hver reservation. Det skyldes, at der altid er tilknyttet en bestemt plads til reservationen, før campingpasindehaveren er checket ind. Pladsnummer ændrer sig dog i de fleste tilfælde ved check ind. Der kan ligeledes være 0 til n reservationer tilknyttet hver plads. 0 da der ikke nødvendigvis er en reservation tilknyttet pladsen og n da der kan være flere reservationer tilknyttet den samme plads, hvis ikke reservationerne er gældende i den samme tidsperiode. Der skal som minimum være tilknyttet en campingpasindehaver til hver plads, men der må gerne være flere campingpasindehavere end en tilknyttet. Dette vil eksempelvis være tilfældet på ungdomspladser, eller hvis mere end en familie camperer på samme plads. For at lave en reservation behøver man ikke være campingpasindehaver. Denne registrering sker først ved check ind, hvor en campingpasindehaver oprettes. Campingpasindehaveren bliver gemt, selvom han ikke længere er tilknyttet en enten aktiv eller passiv reservation. Klassen aktivitet har ikke nogen direkte tilknytning til de andre klasser i diagrammet. 12

13 1.5 Klasser Plads Definition: Klassen består af en række objekter, der beskriver hver enkelt plads på hele campingpladsen. Attributter: pladsnummer, pladstype, reserveret, optaget, pris. Beskrivelse: Et objekt af klassen Plads svarer til de fysiske pladser, der findes på en campingplads. Der vil være ca. 300 af disse på Action House Camping. Ved en reservation, der er enten passiv eller aktiv, er et objekt af klassen Plads tilknyttet. Adfærdsmønster: Klassen repræsenterer pladserne på campingpladsen. Det er disse pladser, der enten kan reserveres eller checkes direkte ind på. Figur 2 viser adfærdsmønstret for en plads, fra den bliver oprettet, til den bliver slettet. Figur 2: Tilstandsdiagram for klassen Plads Campingpasindehaver: Definition: I denne klasse oprettes de, der checker ind på campingpladsen, og som ikke allerede findes som et objekt i denne klasse. Beskrivelse: Denne klasse indeholder objekter af de, der har eller skal have tildelt et campingpas. Grunden til denne type campister eksisterer, er at Camping Rådet har vedtaget at campister skal registreres, enten som individer eller del af en gruppe. Hvis der checkes ind på campingpladsen som en gruppe eller familie, vil det blot være ét navn og antallet af voksne og børn, der bliver registreret i systemet. Ved ungdomscamping vil alle skulle oprettes som campingpasindehaver. Attributter: navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, adgangskortnummer, campingpasnummer, antal voksne, antal børn, campingpaspris, pladsnummer, blacklist. 13

14 Adfærdsmønster: Klassen repræsenterer oplysninger om Campingpasindehaveren. Figur 3 viser, adfærden for objektet Campingpasindehaver. Figur 3: Tilstandsdiagram for klassen Campingpasindehaver Reservation: Definition: Objekterne i denne klasse er reservationer til campingpladsens pladser. Beskrivelse: Klassen indeholder information om reservationer, hvem der har oprettet reservationerne, hvilke pladser der indtil check ind er tildelt, og hvornår reservationerne bliver aktive dvs. hvornår der checkes ind og dermed en tildeling af den mest optimale plads. Når der checkes ud slettes reservationen, og kun campingpasindehaverens info bliver gemt i klassen til dette, og pladsen bliver ledig. Attributter: Bekræftet (ved web), bekræftet senest (ved web), reservation start, reservation slut, antal pladser, pladsnumre, navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, aktiv (check ind). Adfærdsmønster: Klassen repræsenterer oplysninger om reservation, fra registrering til den pågældende Campingpasindehaver checker ud fra pladsen. Figur 4 viser, adfærden fra reservationen bliver oprettet, til den ophører. 14

15 Figur 4: Tilstandsdiagram for klassen Reservation Aktiviteter Definition: Objekterne i denne klasse er aktiviteter som Action House arrangerer. Beskrivelse: Klassen gør det muligt at registrere antallet af deltagere, der er tilmeldt aktiviteter hos Action House. Disse aktiviteter kan blandt andet være Pub crawl, ansigtsmaling eller lignende. Der vil også være registreret et tidspunkt for aktiviteten. Attributter: navn, højeste antal deltagere, antal deltagere, tidspunkt, type, pris voksen, pris barn. Adfærdsmønster: Figur 5 viser adfærden for aktiviteten, fra den bliver oprettet, til den er afviklet. Figur 5: Tilstandsdiagram for klassen Aktivitet 15

16 1.6 Hændelser Hændelse/ Klasse: Reservationsoplysninger afgivet (OK) Reservation afbestilt Reservation ændret Plads tilføjet Plads ophørt Plads reserveret Plads afbestilt Plads ændret Campingpasindehaver checket ind Campingpasindehaver checket ud Registrering af personoplysninger godkendt Personoplysninger ændret Deltager tilmeldt Aktivitet aflyst Alt optaget Aktivitet afholdt Plads Figur 6: Hændelsestabel illustrerer de hændelser, der påvirker livsforløbet for klasserne. Campingpasindehaver Reservation Aktiviteter Figur 6: Hændelsestabel Signatur: (+) Hændelsen opretter, påvirker eller anvender et objekt af klassen. 16

17 2 Anvendelsesområde 2.1 Brug Oversigt Det påtænkte IT-system har tre typer aktører, i form af det administrerende personale på campingpladsen, en overordnet administrator tilknyttet campingpladsen, samt personer der via Internettet ønsker at foretage online booking. Der er fundet frem til, at der er 13 relevante brugsmønstre for systemet. Aktører: Ansat Campist Administrator Klasser: Reservation Nedenstående er en aktørtabel over reservations- og administrationssystemet til campingpladsen. De 13 brugsmønstre falder i grupper, der alle er med til enten at opdatere, oprette, søge i egenskaber på pladser eller campingpasindehavere på campingpladsen. Campingpasindehaver Brugsmønster: Ændre reservation Afbestille reservation Checke ind Checke ud Registrere personoplysninger Ændre personoplysninger Reservere plads Tilføje ny plads + + Nedlægge plads + + Oprette en aktivitet Aflyse aktivitet Tilmelde deltagere (antal) Beregne omsætning Figur 7: Aktørtabel Plads Aktivitet 17

18 2.1.2 Aktører Ansat Formål: De ansattes opgaver er, at tage imod reservationer af pladser, checke fremmødte campingpasindehavere ind og ud, samt udregne pris for ophold. Aktøren ansat refererer til det almindelige administrative personale på campingpladsen. Karakteristik: IT-systemets brugere består af både fastansatte og sæsonarbejdere på campingpladsen. Derfor vil det være brugere med varieret kendskab, til campingpladsens organisationsstruktur og selve IT-systemet. Campist Formål: Campister skal kunne reservere sit campingophold via onlinebooking. Karakteristik: Campister der benytter websiden, kan være brugere med varierende erfaring med IT i almindelighed, men der forudsættes dog et jævnt kendskab til brug af Internettet, da denne reservationsmetode i de fleste tilfælde ellers ikke vil blive anvendt. Der skal dog tages højde for, at der også er novicer blandt de, der anvender onlinebooking. Administrator Formål: Administrator er den ansvarlige for driften af systemet, og har som den eneste adgang til at ændre overordnede egenskaber for campingpladsen. F.eks. rette i egenskaber for pladserne. Karakteristik: En leder på campingpladsen, der har det overordnede ansvar for, hvad der skal oprettes og slettes af egenskaber og klasser, eller det kunne være en ansat, som campingpladsens ledelse har givet ansvaret for den interne drift og opdatering af systemet Brugsmønstre Som nævnt I afsnit falder brugsmønstrene indenfor forskellige grupper, såsom opdatering, oprettelse eller søgning. De mest interessante indenfor disse områder vil blive uddybet ved hjælp af tilstandsdiagrammer. De resterende er forklaret ved hjælp af korte beskrivelser. Reservation via telefon (oprettelse) Figur 8 illustrerer situationen, hvor en campist ringer til campingpladsen for at reservere en plads i en given periode. 18

19 Figur 8: Tilstandsdiagram for "Reservation via telefon" Reservation via web-interface (oprettelse) Figur 9 adskiller sig fra Reservation via telefon ved, at campisten her skal igennem en bekræftelsesfase, som indebærer, at de skal bekræfte via mail på reservationen for at sikre reservationens validitet. 19

20 Figur 9: Reservation via "Web-interface" Ny/ret Campingpasindehaver (oprettelse og opdatering) Ny/ret Campingpasindehaver aktiveres af at en campingpasindehaver enten oprettes eller skal have ændret i sine oplysninger såsom navn, adresse, osv. Eller administrationspersonellet skal tilføje oplysninger til Campingpasindehaveren. I et campingpasindehaverkartotek kan der søges på eksisterende Campingpasindehavere, hvis der indtastes navn eller campingpasnummer og campingpasindehaveroplysningerne vises på skærmen. Når oplysningerne er på skærmen kan administrationspersonellet rette i disse og opdatere oplysningerne om Campingpasindehaveren i systemet. Ved oprettelse af en ny Campingpasindehaver indtastes og gemmes følgende oplysninger: navn, adresse, campingpasnummer, telefonnummer, fødselsdato og eventuelle øvrige oplysninger. Dette sker når, der checkes ind på campingpladsen. 20

21 Ny/ret plads (oprettelse og opdatering) Der kan tilføjes nye pladser i systemet og pladserne kan rettes. Pladstypen for campingvogn kan ændres til teltpladser, hvis der f.eks. er mange, der anvender telt i en given periode. Afbestilling (opdatering) Ved en afbestilling giver campisten reservationsnummer eller navn til den ansatte. Reservationen findes og slettes, systemet opdateres. Bekræftelse (Opdatering) Når der er foretaget en reservation via web, skal den person, der har lavet forespørgselen bekræftes. Han eller hun har ved reservationen oplyst navn og adresse, så systemet har de oplysninger, der er brug for. De ansatte på campingpladsen får besked via systemet, hvilke bekræftelser, der er lavet, disse opdateres i klassen reservation. Slet plads (Opdatering) Hvis en plads er beskadiget eller på anden vis er ubrugelig, kan den deaktiveres i systemet. Pladsen lokaliseres, pladsnummeret indtastes i systemet af en administrator, pladsen slettes fra systemet, og databasen over pladser opdateres. Tildeling af plads (Opdatering) Campingpasindehaveren skal have tildelt en plads enten allerede ved reservation, samt ved check ind eller først ved direkte check ind. Der tildeles en plads til Campingpasindehaveren, pladsen bliver listet, som optaget indtil campisten checker ud. Ved reservation bliver en vilkårlig plads tildelt. Pladsnummeret kan i løbet af den passive reservationsperiode ændres flere gange, hvis det tildelte pladsnummer skal anvendes til en check ind. Check ind (opdatering) Check ind finder sted på campingpladsen, når campingpasindehaveren møder op i receptionen. Under check ind får campingpasindehaveren tildelt et endeligt pladsnummer, som er til den næste ledige plads af typen. Derefter skal campingpasindehaveren betale forud for minimum en overnatning eller hele opholdet. 21

22 Figur 10: Tilstandsdiagram for "Check ind" 22

23 Check ud (opdatering) Efter endt ophold foretages check ud. Pladsen skal frigøres i systemet, således den igen kan enten tildeles en reservation eller et check ind. Se Figur 11. Figur 11: Tilstandsdiagram for "Check ud" Find Campingpasindehaver (søgning) Figur 12 viser, hvad der sker, når man skal finde en bestemt Campingpasindehaver, der bor på campingpladsen, og hvor denne er placeret. Dette vil forekomme, hvis der fx er beskeder til Campingpasindehaveren, eller gæster skal have oplyst pladsnummeret for at kunne besøge Campingpasindehaveren. 23

24 Figur 12: Tilstandsdiagram for "Find Campingpasindehaver" Find ledig plads (søgning) En campingpasindehaver eller en anden der ønsker at foretage en reservation eller en check ind skal have tildelt en plads på campingpladsen. Udover at systemet generer en ledig plads ved disse to tilfælde, kan der ydermere være behov for at få listet ledige pladser således, at man kan se oplysningerne for belægningen i en given periode. 2.2 Funktioner Komplet funktionsliste Nedenstående tabel illustrerer den funktionalitet, som systemet skal tilbyde, og af hvilken type de forskellige funktioner er grupperet i (opdater, aflæser, søger, beregner). Klasser: Funktion Opret Reservation 5 Opdater X X X Kompleksitet Type: Reservation (6750) Campingpasinde-haver (10000) Ret Reservation 5 Opdater X X X Slet Reservation 5 Opdater X X X Find Reservation 5 Aflæser X X X Plads (300) Aktivitet (90) 24

25 Vis reservationsinfo 5 Aflæser X X X Opret Campingpasindehaver 1 Opdater X Ret Campingpasindehaver 1 Opdater X Slet Campingpasindehaver 1 Opdater X Find Campingpasindehaver 1 Opdater X Bestil campingpas 1 Opdater X List Campingpasindehavere(plads 2 Aflæser X X nummer) List Alle Campingpasindehavere 2 Aflæser X X Aflæs magnetkort 1 Aflæser X Prisberegner 2 Beregner X X Beregn omsætning 3 Beregner X X X Registrer betaling 3 Beregner X X X Opret Plads 1 Opdater X Ret Plads 1 Opdater X Nedlæg Plads 1 Opdater X Tildel Plads 2 Beregner X X List Pladser 1 Aflæser X Opret Aktivitet 1 Opdater X Ret Aktivitet 1 Opdater X Slet Aktivitet 1 Opdater X Afmeld deltager 1 Opdater X Tilmeld deltager 1 Opdater X Annuller 1 Opdater Kompleksitetsvurderingen er baseret på, hvor mange klasser en given funktion berører, og hvor mange objekter den eventuelt skal søge igennem efter informationer. Antallet af objekter er et estimat baseret på 300 pladser udlejet i 4 dage af gangen over en periode på 90 dage. Med i gennemsnit 1.5 campingpasindehaver pr. plads. Og én aktivitet om dagen. Det vil sige, at vi tager (antallet af objekter * antal klasser)/ og afrunder til nærmeste heltal dog minimum 1. Tallene er drøftet med Action House Camping Specifikation af funktioner Opret Reservation: Funktionen opretter et objekt af klassen reservation. Ret Reservation: Funktionen ændrer attributterne for objekter af klassen Reservation Slet Reservation: Funktionen sletter objekter i klassen Reservation. 25

26 Find Reservation: Funktionen søger efter en given reservation på baggrund af en vilkårlig attribut i reservationen. Vis reservations info: Funktionen viser alle de attributter, der er i reservationen Opret Campingpasindehaver: Funktionen opretter objekter af typen campingpasindehaver. Ret Campingpasindehaver: Funktionen retter i attributterne for objekter i klassen Campingpasindehaver Slet Campingpasindehaver: Funktionen sletter en Campingpasindehaver. Eksempelvis hvis der ønskes en oprydning i kartoteket over Campingpasindehavere. Find Campingpasindehaver: Funktionen finder en Campingpasindehaver. Bestil campingpas: Funktionen bestiller et campingpas af én af de 3 typer gruppepas, familiepas eller personligt pas hos CompuSoft A/S 1 til campingpasindehaveren. Derudover udskriver den et midlertidigt campingpas. List Campingpasindehavere(Pladsnummer):Funktionen lister Campingpasindehavere, der er tilknyttet en given plads. List Campingpasindehavere: Funktionen lister alle Campingpasindehavere, der er på hele pladsen på et vilkårligt tidspunkt Aflæs magnetkort: Funktionen aflæser et magnetkort og formaterer data fra dette, således at det passer ind i vores formularer. Den vil f.eks. skulle aflæse informationer om Campingpasindehaverens navn, adresse og fødselsdato fra et sygesikringsbevis, for at minimere tastearbejde. Prisberegning: Funktionen beregner prisen på baggrund af antal overnatninger, antal voksne og børn samt pladstypen, som Campingpasindehaveren har frekventeret. Denne udregning skal sammenholdes med et eventuelt accontobeløb indbetalt af Campingpasindehaveren. Beregning af Omsætning: Funktionen angiver omsætningen over et angivet tidsinterval. Registrering af betaling: Funktionen registrerer en betaling for en plads, i objekter af klassen Plads. Opret plads: Funktionen opretter objekter af klassen Plads i systemet og gør dem persistente. Ret plads: Funktionen retter attributter i objekter af klassen Plads. Nedlæg Plads: Funktionen sletter et objekt under klassen Plads, således at denne ikke længere forefindes som en mulig reservation, samt den sletter også synligheden af pladsen på oversigtskortet. 1 Compusoft er et dansk firma, som udover produktion af campingpas, udbyder administrationssystemer til campingpladser. 26

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Department of Computer Science

Department of Computer Science Department of Computer Science Aalborg Universitet Titel: ReadAllAboutIT - Udarbejdelse af et artikelstyringssystem Tema: Udvikling af programmel Projektperiode: Informatik/Datalogi 3. semester 4. september

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Side 1 af 8 Booking af enkeltarrangement Trin for Trin Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Booking af ét tidsrum i ét lokale. 1. Gå ind på web-adressen: bibbook.dk 2. Indtast kunde-id og kodeord

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Gratis banebooking via BadmintonPeople

Gratis banebooking via BadmintonPeople Gratis banebooking via BadmintonPeople Med Banebooking via BadmintonPeople kan klubben nu nemt og effektivt udleje baner til klubbens medlemmer og motionister. Systemet giver fuld kontrol over hvilke baner,

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Administration af computerparty & turneringsplanlægning

Administration af computerparty & turneringsplanlægning Administration af computerparty & turneringsplanlægning Turnering System til brugeradministration og...... turneringsplanlægning af et computerparty Dat1-projekt af - Gruppe d105a - Aalborg Universitet,

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 Find vej Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 TITEL Find vej PROJEKTPERIODE Dat1 2. September - 21. December 2004 PROJEKTGRUPPE D109A GRUPPEMEDLEMMER Morten Dahl Uffe Sørensen Martin Clemmensen

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Introduktion til UNGIAARHUS

Introduktion til UNGIAARHUS UNGIAARHUS- ungdomsskoleløsning, side 1 Introduktion til UNGIAARHUS et ungdomsskolesystem baseret på PHP og MySQL Indledende Den løsning, som introduceres her, blev oprindelig lavet som noget foreløbigt

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere