CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CampIT - Et administrationssystem. Gruppe E2-109 Aalborg Universitet"

Transkript

1 CampIT - Et administrationssystem Gruppe E2-109 Aalborg Universitet 19. december 2002

2 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg universitet Titel: CampIT Et administrationssystem Tema: Udvikling af programmel Projektperiode: Informatik, 3. semester (Inf 1) 3. september 19. december 2002 Projektgruppe: E2-109 Synopsis: Deltagere: Trine Buus-Pedersen Jacob Jensen Mads Christensen Bo Thomassen Thomas Madsen John Persson Dette projekt omhandler udviklingen af et administrationssystem, til en campingplads i Løkken. I projektforløbet er der anvendt metoden Objektorienteret Analyse og Design. Rapporten indeholder analysen, designet, implementeringen og testen for det resulterende system. Systemet kan administrere arbejdsopgaver såsom reservation, check-ind, check-ud og udregne pris for ophold på campingpladsen. Til implementeringen er der anvendt det objekt orienterede programmeringssprog Java2. Systemet er afslutningsvist blevet black box testet, og usability testet. Søren Holm Vejleder: Simonas Saltenis Oplagstal: 10 Sideantal: 85 Bilagsantal og -art: én cd-rom Afsluttet: den

3 Forord Den følgende udviklingsrapport er udarbejdet i forbindelse med et INF 1 projekt, på Department of Computer Science, på Aalborg Universitet i perioden 3.september til 19.december Projektet omhandler udviklingen af et administrationssystem til en campingplads, som er beliggende i Nordjylland. Rapporten er udarbejdet på baggrund af udviklingsmetoden, Objektorienteret Analyse og Design, hvilket betyder, at der forefindes en udviklingsrapport bestående af et analysedokument, et designdokument samt en implementerings- og testdel. Derudover er der vedlagt en studierapport, som behandler de akademiske aspekter af projektforløbet. På den vedlagte cd-rom findes det resulterende program med dokumentation, kildekode samt den tilhørende database. 3

4 Indholdsfortegnelse Del I: Analyse Opgaven Formål Systemdefinition Omgivelser Problemområde Anvendelsesområde Struktur Klasser Plads Campingpasindehaver: Reservation: Aktiviteter Hændelser Anvendelsesområde Brug Oversigt Aktører Brugsmønstre Funktioner Komplet funktionsliste Specifikation af funktioner Brugergrænsefladen Dialogform Systemgrænseflader Den tekniske platform Del II: Design Opgaven Formål Rettelser til analysen Kvalitetsmål Teknisk platform Udstyr Basisprogrammel Systemgrænseflade Designsprog Arkitektur Komponentarkitektur Komponent Brugergrænseflade Komponent Funktion Komponent Model Komponent Teknisk platform Standarder Komponent Model Struktur Relationer Klasser

5 7.2.1 Plads Reservation Campingpasindehaver Pladsstatus Aktivitet Gæld Gældspost Betalingsgenstand Indbetaling Komponent Teknisk platform, DatabaseTolk Struktur Klasser DBForbindelse DatabaseTolke Komponent Teknisk platform, Systemgrænseflade Klasser MagnetkortlæserGrænseflade CompuSoftGrænseflade: Komponent Funktion Struktur Klasser CheckInd TildelPlads FindLedigePladser DagensBetalere Omsætning Operationsspecifikationer CheckInd TildelPlads FindLedigePladser DagensBetalere Omsætning Komponent Brugergrænseflade Struktur klasser HovedVindue Actions ForsideSide LedigePladserFaneblad DagensHændelserFaneblad DagensOmsætningFaneblad ReservationVindue CheckIndVindue PladsstatusVindue KundekartotekVindue AktiviteterVindue ØkonomiVindue IndstillingerVindue IndstilPriserFaneblad IndstilPladserFaneblad

6 Del III: Implementering og Test Implementering Afgrænsning Struktur Kodestandard Komponent Model Komponent DatabaseTolk Komponent Systemgrænseflade Komponent Brugergrænseflade Kodetest Kodetest Resultater Brugervenlighedstest Resultater Negative resultater Det videre arbejde Kildeliste Bøger Internetsider

7 Del I: Analyse 7

8 1 Opgaven 1.1 Formål Produktet, der skal udarbejdes, er et IT-system til at håndtere reservation- og administration for Action House Camping. Action House Camping er en endnu ikke åbnet campingplads. Beliggenheden for campingpladsen er en badeby i Nordjylland, og vil både være en familie- og en ungdomscampingplads. Campingpladsens ejere ønsker et IT-system, der er i stand til at understøtte den administrative hverdag, og som derfor dækker reservation af pladser, check ind og check ud samt oversigt over alle pladser på campingpladsen (både ledige og optagede) samt oversigt over både aktuelle og tidligere campingpasindehavere. Derudover vil de gerne have, at IT-systemet giver mulighed for at lave prisberegning. I forbindelse med de aktiviteter campingpladsen afholder, vil de gerne, at oversigt over disse og tilmelding dertil kan håndteres af systemet. Derudover vil det være brugbart for campingpladsen, at det er muligt at reservere en plads via Internettet, dels som en service til de der ønsker at benytte campingpladsen, og dels for at lette administrationens eget arbejde med at modtage reservationer via telefonen. 1.2 Systemdefinition Der ønskes et IT-system, hvor følgende gør sig gældende: Et IT-system til brug på en campingplads til at håndtere daglige arbejdsopgaver såsom oversigt over aktuelle og passive campingpasindehavere, booking og afbestilling af reservationer, check ind og check ud, oversigt over pladser på campingpladsen (både ledige og optagede pladser) samt prisberegning. Samt en web-del hvor det er muligt for campister at reservere pladser på campingpladsen. Det er væsentlig for systemet, at det både for de ansatte på campingpladsen, samt for de der reserverer via Internettet, er nemt at anvende. For de ansatte er det endvidere nødvendigt, at IT-systemet fungerer effektivt, således at det ikke bliver en barriere i dagligdagen. 8

9 For at udviklingsarbejdet skal fungere optimalt vil det kræve samarbejde med de, der skal anvende IT-systemet i hverdagen, eller de der skal undervise øvrigt personale i brug af systemet for at sikre, at det modsvarer personalets behov. Der skal være administratorrettigheder til funktioner, som ikke alle ansatte skal have mulighed for at anvende, fx tilføjelse og nedlæggelse af pladser. Filosofien bag IT-systemet er, at understøtte den daglige drift i administrationen af campingpladsen, således at de ved hjælp af systemet kan varetage, de arbejdsopgaver de dagligt møder, samt at gøre det lettere for administrationen på en campingplads at yde en god service for campisterne. Systemet bygges på en PC-baseret Java2 platform, og skal kunne køre på en standard pc med bredbåndsforbindelse. Diverse data i systemet skal gemmes i en SQL database, hvor det eventuelt kan være en MySQL eller en Postgresql server. For at hente campingpasindehaverinformationen ind eller oprette en campingpasindehaver i systemet, vil der blive brugt en magnetkortlæser til at læse deres data via sygesikringsbevis eller campingpas. 1.3 Omgivelser Problemområde Campingpladsen giver mulighed for at leje henholdsvis teltpladser, pladser til campingvogn samt hytter. Disse pladser, der udlejes, er samlet i et fælles areal, som er opdelt i mindre rondeller, hvortil der er tilknyttet toilet og badeforhold. Derudover vil der være et område, der indeholder kiosk og aktivitetsfaciliteter. Pladserne på Action House Camping vil være af varierende størrelse alt efter, om de er beregnet til telt eller campingvogn. På alle pladser vil der være mulighed for strøm. Placering af pladsen er ikke noget campingpasindehaverne, som udgangspunkt, kan have indflydelse på. De vil få tildelt en plads, der fra campingpladsens side er mest givtig at udleje. Forklaringen på dette er, at campingpladsen, hvis campingpasindehaverne selv kunne bestemme pladsens placering, vil risikere, at der var en spredning over hele arealet, selvom der kun var få mennesker på pladsen. Dette vil kræve et alt for stor arbejdsindsats fra de ansattes side i forhold til rengøring og vedligeholdelse. Derfor er der på størstedelen af eksisterende campingpladser kun mulighed for at reservere en plads til eksempelvis et telt, og ikke et bestemt pladsnummer, hvilket også bliver tilfældet her. 9

10 1.3.2 Anvendelsesområde Der er overordnet set to forskellige brugere, der kommer til at anvende IT-systemet. Den ene gruppe er de brugere, der ønsker at reservere en plads via Internettet dvs. campister, og den anden gruppe er de ansatte, der betjener IT-systemet på campingpladsen. Gruppen ansatte er kategoriseret som enten almindelige ansatte eller ansatte med administratorrettigheder. For at opfylde kravene fra de overordnede to grupper, vil der skulle laves to forskellige brugergrænseflader. De der vil bestille en plads via Internettet, skal have en brugergrænseflade, hvor der er lagt vægt på brugervenlighed. Derudover er effektivitet også et væsentligt aspekt, da arbejdsgangen ikke skal være langsom for campisten. Det væsentligste kriterium er dog brugervenlighed frem for effektivitet, hvis ikke begge kriterier kan opfyldes. Denne vægtning skyldes, at hvis interfacet bliver svært at finde rundt i, vil campister ikke anvende denne service. Den anden brugergrænseflade som bliver benyttet af personalet på campingpladsen, skal som i ovenstående ligge vægt på brugervenlighed. Denne vægtning skyldes at det primært er sæsonarbejdere, som anvender systemet. Det er derfor vigtigt at systemet ikke er krævende eller svært forståeligt at anvende. I højere grad end ved web-delen skal brugergrænsefladen til de ansatte ligge vægt på effektivitet. Det skal være en fordel for campingpladsen at benytte IT-systemet, hvis det besværliggør deres arbejdsdag, vil de ikke anvende IT-systemet. De hovedfunktioner som IT-systemet skal understøtte, for at effektivisere arbejdsopgaverne i campingpladsens administration vil blandt andet være: Reservation og afbestilling af pladser Systemet skal både kunne oprette og afbestille reservationer. Denne funktion kan tilgås af begge brugergrupper. Check ind og check ud af en plads Systemet skal både kunne checke campingpasindehavere ind og ud af campingpladsen. Disse funktionaliteter kan tilgås af personalet på campingpladsen Oversigt over optagede og ledige pladser Systemet skal kunne liste oplysninger om ledige pladser i en given periode. Denne information kan tilgås af begge brugergrupper. 10

11 Oversigt over indlogerede campingpasindehavere - Systemet skal indeholde en oversigt over, hvilke campingpasindehavere der er indlogerede på campingpladsen, og hvilke pladser de ligger på. Denne information kan tilgås af personalet på campingpladsen. Beregne pris Systemet skal kunne lave en beregning ud fra information om pris for pladsen samt antallet, der bor på pladsen. Eller ved aktiviteter en beregning af pris for denne samt for antallet af tilmeldte deltagere. Denne funktionalitet kan tilgås af de ansatte på campingpladsen 1.4 Struktur Systemet er bygget op omkring hovedklasserne Plads, Campingpasindehaver, Reservationer og Aktiviteter. Se Figur 1: Klassediagram. Klassen Plads indeholder et objekt for hver af de fysiske pladser på campingpladsen. De enkelte objekter i klassen skal have en af følgende pladstyper: telt, campingvogn eller hytte, hvoraf disse er til henholdsvis familie- eller ungdomscamping. Tildelingen af en specifik plads sker allerede ved reservation, men dette sker blot for, at den kan indgå i en oversigt over ledige eller optagede pladser. Det vil sige, at nummeret kun er vejledende og når campingpasindehaveren checker ind, tildeles det pladsnummer, hvorpå der skal checkes ind. Det vil være det næste ledige, hvorpå der ikke allerede er en check ind. Hvis der forefindes en reservation på dette næste pladsnummer, får reservationen et nyt vejledende pladsnummer og check ind sker på denne. For at bo på Action House Camping skal man have et af følgende campingpastyper, enten gruppepas, familliepas eller et personligt campingpas. Såfremt der skal indlogeres nogle på en ungdomsplads, skal alle disse være registreret med et personligt campingpas. Det er kun, hvis man ligger som ungdomscampist, at alle beboere på pladsen skal have et campingpas. En familie, der ligger på en familieplads, kan nøjes med at have ét campingpas. I sådanne situationer vil det kun være campingpasindehaveren, der bliver registreret med navn og adresse. Det vil derudover kun være muligt at se de resterende campister på pladsen som antallet af børn og voksne, der er tilknyttet den givne Campingpasindehaver. Det er ligeledes ved gruppepas kun den ansvarlige, der registreres med personoplysninger. Og det fungerer derfor på samme måde som familiepas. 11

12 Klassen Reservation skaber en aggregering mellem en Plads på campingpladsen og en eller flere Campingpasindehavere. Klassen Aktiviteter indeholder de nødvendige informationer til brug ved tilmeldinger til forskellige arrangementer hos Action House. Det er både gæster på campingpladsen samt øvrige, der ikke er tilknyttet til campingpladsen, der kan benytte disse aktiviteter. For alles vedkommende bliver de blot noteret med et antal. Figur 1: Klassediagram Diagrammet viser, at der kan være 1 plads tilknyttet hver reservation. Det skyldes, at der altid er tilknyttet en bestemt plads til reservationen, før campingpasindehaveren er checket ind. Pladsnummer ændrer sig dog i de fleste tilfælde ved check ind. Der kan ligeledes være 0 til n reservationer tilknyttet hver plads. 0 da der ikke nødvendigvis er en reservation tilknyttet pladsen og n da der kan være flere reservationer tilknyttet den samme plads, hvis ikke reservationerne er gældende i den samme tidsperiode. Der skal som minimum være tilknyttet en campingpasindehaver til hver plads, men der må gerne være flere campingpasindehavere end en tilknyttet. Dette vil eksempelvis være tilfældet på ungdomspladser, eller hvis mere end en familie camperer på samme plads. For at lave en reservation behøver man ikke være campingpasindehaver. Denne registrering sker først ved check ind, hvor en campingpasindehaver oprettes. Campingpasindehaveren bliver gemt, selvom han ikke længere er tilknyttet en enten aktiv eller passiv reservation. Klassen aktivitet har ikke nogen direkte tilknytning til de andre klasser i diagrammet. 12

13 1.5 Klasser Plads Definition: Klassen består af en række objekter, der beskriver hver enkelt plads på hele campingpladsen. Attributter: pladsnummer, pladstype, reserveret, optaget, pris. Beskrivelse: Et objekt af klassen Plads svarer til de fysiske pladser, der findes på en campingplads. Der vil være ca. 300 af disse på Action House Camping. Ved en reservation, der er enten passiv eller aktiv, er et objekt af klassen Plads tilknyttet. Adfærdsmønster: Klassen repræsenterer pladserne på campingpladsen. Det er disse pladser, der enten kan reserveres eller checkes direkte ind på. Figur 2 viser adfærdsmønstret for en plads, fra den bliver oprettet, til den bliver slettet. Figur 2: Tilstandsdiagram for klassen Plads Campingpasindehaver: Definition: I denne klasse oprettes de, der checker ind på campingpladsen, og som ikke allerede findes som et objekt i denne klasse. Beskrivelse: Denne klasse indeholder objekter af de, der har eller skal have tildelt et campingpas. Grunden til denne type campister eksisterer, er at Camping Rådet har vedtaget at campister skal registreres, enten som individer eller del af en gruppe. Hvis der checkes ind på campingpladsen som en gruppe eller familie, vil det blot være ét navn og antallet af voksne og børn, der bliver registreret i systemet. Ved ungdomscamping vil alle skulle oprettes som campingpasindehaver. Attributter: navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, adgangskortnummer, campingpasnummer, antal voksne, antal børn, campingpaspris, pladsnummer, blacklist. 13

14 Adfærdsmønster: Klassen repræsenterer oplysninger om Campingpasindehaveren. Figur 3 viser, adfærden for objektet Campingpasindehaver. Figur 3: Tilstandsdiagram for klassen Campingpasindehaver Reservation: Definition: Objekterne i denne klasse er reservationer til campingpladsens pladser. Beskrivelse: Klassen indeholder information om reservationer, hvem der har oprettet reservationerne, hvilke pladser der indtil check ind er tildelt, og hvornår reservationerne bliver aktive dvs. hvornår der checkes ind og dermed en tildeling af den mest optimale plads. Når der checkes ud slettes reservationen, og kun campingpasindehaverens info bliver gemt i klassen til dette, og pladsen bliver ledig. Attributter: Bekræftet (ved web), bekræftet senest (ved web), reservation start, reservation slut, antal pladser, pladsnumre, navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, aktiv (check ind). Adfærdsmønster: Klassen repræsenterer oplysninger om reservation, fra registrering til den pågældende Campingpasindehaver checker ud fra pladsen. Figur 4 viser, adfærden fra reservationen bliver oprettet, til den ophører. 14

15 Figur 4: Tilstandsdiagram for klassen Reservation Aktiviteter Definition: Objekterne i denne klasse er aktiviteter som Action House arrangerer. Beskrivelse: Klassen gør det muligt at registrere antallet af deltagere, der er tilmeldt aktiviteter hos Action House. Disse aktiviteter kan blandt andet være Pub crawl, ansigtsmaling eller lignende. Der vil også være registreret et tidspunkt for aktiviteten. Attributter: navn, højeste antal deltagere, antal deltagere, tidspunkt, type, pris voksen, pris barn. Adfærdsmønster: Figur 5 viser adfærden for aktiviteten, fra den bliver oprettet, til den er afviklet. Figur 5: Tilstandsdiagram for klassen Aktivitet 15

16 1.6 Hændelser Hændelse/ Klasse: Reservationsoplysninger afgivet (OK) Reservation afbestilt Reservation ændret Plads tilføjet Plads ophørt Plads reserveret Plads afbestilt Plads ændret Campingpasindehaver checket ind Campingpasindehaver checket ud Registrering af personoplysninger godkendt Personoplysninger ændret Deltager tilmeldt Aktivitet aflyst Alt optaget Aktivitet afholdt Plads Figur 6: Hændelsestabel illustrerer de hændelser, der påvirker livsforløbet for klasserne. Campingpasindehaver Reservation Aktiviteter Figur 6: Hændelsestabel Signatur: (+) Hændelsen opretter, påvirker eller anvender et objekt af klassen. 16

17 2 Anvendelsesområde 2.1 Brug Oversigt Det påtænkte IT-system har tre typer aktører, i form af det administrerende personale på campingpladsen, en overordnet administrator tilknyttet campingpladsen, samt personer der via Internettet ønsker at foretage online booking. Der er fundet frem til, at der er 13 relevante brugsmønstre for systemet. Aktører: Ansat Campist Administrator Klasser: Reservation Nedenstående er en aktørtabel over reservations- og administrationssystemet til campingpladsen. De 13 brugsmønstre falder i grupper, der alle er med til enten at opdatere, oprette, søge i egenskaber på pladser eller campingpasindehavere på campingpladsen. Campingpasindehaver Brugsmønster: Ændre reservation Afbestille reservation Checke ind Checke ud Registrere personoplysninger Ændre personoplysninger Reservere plads Tilføje ny plads + + Nedlægge plads + + Oprette en aktivitet Aflyse aktivitet Tilmelde deltagere (antal) Beregne omsætning Figur 7: Aktørtabel Plads Aktivitet 17

18 2.1.2 Aktører Ansat Formål: De ansattes opgaver er, at tage imod reservationer af pladser, checke fremmødte campingpasindehavere ind og ud, samt udregne pris for ophold. Aktøren ansat refererer til det almindelige administrative personale på campingpladsen. Karakteristik: IT-systemets brugere består af både fastansatte og sæsonarbejdere på campingpladsen. Derfor vil det være brugere med varieret kendskab, til campingpladsens organisationsstruktur og selve IT-systemet. Campist Formål: Campister skal kunne reservere sit campingophold via onlinebooking. Karakteristik: Campister der benytter websiden, kan være brugere med varierende erfaring med IT i almindelighed, men der forudsættes dog et jævnt kendskab til brug af Internettet, da denne reservationsmetode i de fleste tilfælde ellers ikke vil blive anvendt. Der skal dog tages højde for, at der også er novicer blandt de, der anvender onlinebooking. Administrator Formål: Administrator er den ansvarlige for driften af systemet, og har som den eneste adgang til at ændre overordnede egenskaber for campingpladsen. F.eks. rette i egenskaber for pladserne. Karakteristik: En leder på campingpladsen, der har det overordnede ansvar for, hvad der skal oprettes og slettes af egenskaber og klasser, eller det kunne være en ansat, som campingpladsens ledelse har givet ansvaret for den interne drift og opdatering af systemet Brugsmønstre Som nævnt I afsnit falder brugsmønstrene indenfor forskellige grupper, såsom opdatering, oprettelse eller søgning. De mest interessante indenfor disse områder vil blive uddybet ved hjælp af tilstandsdiagrammer. De resterende er forklaret ved hjælp af korte beskrivelser. Reservation via telefon (oprettelse) Figur 8 illustrerer situationen, hvor en campist ringer til campingpladsen for at reservere en plads i en given periode. 18

19 Figur 8: Tilstandsdiagram for "Reservation via telefon" Reservation via web-interface (oprettelse) Figur 9 adskiller sig fra Reservation via telefon ved, at campisten her skal igennem en bekræftelsesfase, som indebærer, at de skal bekræfte via mail på reservationen for at sikre reservationens validitet. 19

20 Figur 9: Reservation via "Web-interface" Ny/ret Campingpasindehaver (oprettelse og opdatering) Ny/ret Campingpasindehaver aktiveres af at en campingpasindehaver enten oprettes eller skal have ændret i sine oplysninger såsom navn, adresse, osv. Eller administrationspersonellet skal tilføje oplysninger til Campingpasindehaveren. I et campingpasindehaverkartotek kan der søges på eksisterende Campingpasindehavere, hvis der indtastes navn eller campingpasnummer og campingpasindehaveroplysningerne vises på skærmen. Når oplysningerne er på skærmen kan administrationspersonellet rette i disse og opdatere oplysningerne om Campingpasindehaveren i systemet. Ved oprettelse af en ny Campingpasindehaver indtastes og gemmes følgende oplysninger: navn, adresse, campingpasnummer, telefonnummer, fødselsdato og eventuelle øvrige oplysninger. Dette sker når, der checkes ind på campingpladsen. 20

21 Ny/ret plads (oprettelse og opdatering) Der kan tilføjes nye pladser i systemet og pladserne kan rettes. Pladstypen for campingvogn kan ændres til teltpladser, hvis der f.eks. er mange, der anvender telt i en given periode. Afbestilling (opdatering) Ved en afbestilling giver campisten reservationsnummer eller navn til den ansatte. Reservationen findes og slettes, systemet opdateres. Bekræftelse (Opdatering) Når der er foretaget en reservation via web, skal den person, der har lavet forespørgselen bekræftes. Han eller hun har ved reservationen oplyst navn og adresse, så systemet har de oplysninger, der er brug for. De ansatte på campingpladsen får besked via systemet, hvilke bekræftelser, der er lavet, disse opdateres i klassen reservation. Slet plads (Opdatering) Hvis en plads er beskadiget eller på anden vis er ubrugelig, kan den deaktiveres i systemet. Pladsen lokaliseres, pladsnummeret indtastes i systemet af en administrator, pladsen slettes fra systemet, og databasen over pladser opdateres. Tildeling af plads (Opdatering) Campingpasindehaveren skal have tildelt en plads enten allerede ved reservation, samt ved check ind eller først ved direkte check ind. Der tildeles en plads til Campingpasindehaveren, pladsen bliver listet, som optaget indtil campisten checker ud. Ved reservation bliver en vilkårlig plads tildelt. Pladsnummeret kan i løbet af den passive reservationsperiode ændres flere gange, hvis det tildelte pladsnummer skal anvendes til en check ind. Check ind (opdatering) Check ind finder sted på campingpladsen, når campingpasindehaveren møder op i receptionen. Under check ind får campingpasindehaveren tildelt et endeligt pladsnummer, som er til den næste ledige plads af typen. Derefter skal campingpasindehaveren betale forud for minimum en overnatning eller hele opholdet. 21

22 Figur 10: Tilstandsdiagram for "Check ind" 22

23 Check ud (opdatering) Efter endt ophold foretages check ud. Pladsen skal frigøres i systemet, således den igen kan enten tildeles en reservation eller et check ind. Se Figur 11. Figur 11: Tilstandsdiagram for "Check ud" Find Campingpasindehaver (søgning) Figur 12 viser, hvad der sker, når man skal finde en bestemt Campingpasindehaver, der bor på campingpladsen, og hvor denne er placeret. Dette vil forekomme, hvis der fx er beskeder til Campingpasindehaveren, eller gæster skal have oplyst pladsnummeret for at kunne besøge Campingpasindehaveren. 23

24 Figur 12: Tilstandsdiagram for "Find Campingpasindehaver" Find ledig plads (søgning) En campingpasindehaver eller en anden der ønsker at foretage en reservation eller en check ind skal have tildelt en plads på campingpladsen. Udover at systemet generer en ledig plads ved disse to tilfælde, kan der ydermere være behov for at få listet ledige pladser således, at man kan se oplysningerne for belægningen i en given periode. 2.2 Funktioner Komplet funktionsliste Nedenstående tabel illustrerer den funktionalitet, som systemet skal tilbyde, og af hvilken type de forskellige funktioner er grupperet i (opdater, aflæser, søger, beregner). Klasser: Funktion Opret Reservation 5 Opdater X X X Kompleksitet Type: Reservation (6750) Campingpasinde-haver (10000) Ret Reservation 5 Opdater X X X Slet Reservation 5 Opdater X X X Find Reservation 5 Aflæser X X X Plads (300) Aktivitet (90) 24

25 Vis reservationsinfo 5 Aflæser X X X Opret Campingpasindehaver 1 Opdater X Ret Campingpasindehaver 1 Opdater X Slet Campingpasindehaver 1 Opdater X Find Campingpasindehaver 1 Opdater X Bestil campingpas 1 Opdater X List Campingpasindehavere(plads 2 Aflæser X X nummer) List Alle Campingpasindehavere 2 Aflæser X X Aflæs magnetkort 1 Aflæser X Prisberegner 2 Beregner X X Beregn omsætning 3 Beregner X X X Registrer betaling 3 Beregner X X X Opret Plads 1 Opdater X Ret Plads 1 Opdater X Nedlæg Plads 1 Opdater X Tildel Plads 2 Beregner X X List Pladser 1 Aflæser X Opret Aktivitet 1 Opdater X Ret Aktivitet 1 Opdater X Slet Aktivitet 1 Opdater X Afmeld deltager 1 Opdater X Tilmeld deltager 1 Opdater X Annuller 1 Opdater Kompleksitetsvurderingen er baseret på, hvor mange klasser en given funktion berører, og hvor mange objekter den eventuelt skal søge igennem efter informationer. Antallet af objekter er et estimat baseret på 300 pladser udlejet i 4 dage af gangen over en periode på 90 dage. Med i gennemsnit 1.5 campingpasindehaver pr. plads. Og én aktivitet om dagen. Det vil sige, at vi tager (antallet af objekter * antal klasser)/ og afrunder til nærmeste heltal dog minimum 1. Tallene er drøftet med Action House Camping Specifikation af funktioner Opret Reservation: Funktionen opretter et objekt af klassen reservation. Ret Reservation: Funktionen ændrer attributterne for objekter af klassen Reservation Slet Reservation: Funktionen sletter objekter i klassen Reservation. 25

26 Find Reservation: Funktionen søger efter en given reservation på baggrund af en vilkårlig attribut i reservationen. Vis reservations info: Funktionen viser alle de attributter, der er i reservationen Opret Campingpasindehaver: Funktionen opretter objekter af typen campingpasindehaver. Ret Campingpasindehaver: Funktionen retter i attributterne for objekter i klassen Campingpasindehaver Slet Campingpasindehaver: Funktionen sletter en Campingpasindehaver. Eksempelvis hvis der ønskes en oprydning i kartoteket over Campingpasindehavere. Find Campingpasindehaver: Funktionen finder en Campingpasindehaver. Bestil campingpas: Funktionen bestiller et campingpas af én af de 3 typer gruppepas, familiepas eller personligt pas hos CompuSoft A/S 1 til campingpasindehaveren. Derudover udskriver den et midlertidigt campingpas. List Campingpasindehavere(Pladsnummer):Funktionen lister Campingpasindehavere, der er tilknyttet en given plads. List Campingpasindehavere: Funktionen lister alle Campingpasindehavere, der er på hele pladsen på et vilkårligt tidspunkt Aflæs magnetkort: Funktionen aflæser et magnetkort og formaterer data fra dette, således at det passer ind i vores formularer. Den vil f.eks. skulle aflæse informationer om Campingpasindehaverens navn, adresse og fødselsdato fra et sygesikringsbevis, for at minimere tastearbejde. Prisberegning: Funktionen beregner prisen på baggrund af antal overnatninger, antal voksne og børn samt pladstypen, som Campingpasindehaveren har frekventeret. Denne udregning skal sammenholdes med et eventuelt accontobeløb indbetalt af Campingpasindehaveren. Beregning af Omsætning: Funktionen angiver omsætningen over et angivet tidsinterval. Registrering af betaling: Funktionen registrerer en betaling for en plads, i objekter af klassen Plads. Opret plads: Funktionen opretter objekter af klassen Plads i systemet og gør dem persistente. Ret plads: Funktionen retter attributter i objekter af klassen Plads. Nedlæg Plads: Funktionen sletter et objekt under klassen Plads, således at denne ikke længere forefindes som en mulig reservation, samt den sletter også synligheden af pladsen på oversigtskortet. 1 Compusoft er et dansk firma, som udover produktion af campingpas, udbyder administrationssystemer til campingpladser. 26

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 Find vej Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 TITEL Find vej PROJEKTPERIODE Dat1 2. September - 21. December 2004 PROJEKTGRUPPE D109A GRUPPEMEDLEMMER Morten Dahl Uffe Sørensen Martin Clemmensen

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system 2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk] Casper Hjermitslev Jensen

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011. - 19. juni 2011

PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011. - 19. juni 2011 PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011-19. juni 2011 Indhold 1 IT-projektet 2 1.1 Skematisk oversigt over gruppens projektforløb............... 2 1.2 Tre centrale fænomener fra problemområdet................

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

IT-Diplom afgangsrapport

IT-Diplom afgangsrapport IT-Diplom afgangsrapport Synkronisering og vedligehold af brugerstyring Replikering fra AD til ADAM EVA Lasse Frederiksen Kongens Lyngby 2009 IMM-B.Eng-2008-34 Technical University of Denmark Informatics

Læs mere

Department of computer science

Department of computer science Department of computer science Titel: Wap.studenternet.auc.dk Tema: Design og vurdering af et edb-system i samarbejde med brugere Projektperiode: 3/2 30/5 2003 Semester: Informatik 2. Semester Projektgruppe:

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

23. april - 2012 Robert Nogal 24. maj - 2012 Carletti Projekt 2012 Emil Thygesen Mads Pedersen. Carletti A/S 2012

23. april - 2012 Robert Nogal 24. maj - 2012 Carletti Projekt 2012 Emil Thygesen Mads Pedersen. Carletti A/S 2012 Carletti A/S 2012 Lavet af Robert Kristian Nogal Frederik Emil Pontoppidan Thygesen Side 1 af 75 Robert Kristian Nogal Frederik Emil Pontoppidan Thygesen Side 2 af 75 Indhold Informations Teknologi i Organisationer...

Læs mere

mfood Direct En forretningsimplementering

mfood Direct En forretningsimplementering Department of Computer Science Aalborg University, Denmark 9. juni - 2009 mfood Direct En forretningsimplementering Esben Skov Pedersen Martin Møller Larsen Lars Tabro Sørensen Department of Computer

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02 Henrik Bering s032251 Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Serviceorienteret arkitektur og webservices anvendt i praksis

Serviceorienteret arkitektur og webservices anvendt i praksis Serviceorienteret arkitektur og webservices anvendt i praksis Peter Andersen, Arne Jørgensen og Lotte Simonsen 4. november 2005 må offentliggøres på biblioteket Indhold 1. Forord 7 2. Introduktion 7 2.1.

Læs mere