Aarhus internationale brand kort fortalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus internationale brand kort fortalt"

Transkript

1 Aarhus internationale brand kort fortalt

2 2 Aarhus internationale brand Aarhus er en dynamisk by, som har meget at tilbyde verden. Byen har en ung og voksende befolkning og ambitiøse planer for fremtiden. For at fortsætte væksten og realisere planerne er det nødvendigt at styrke byens internationale profil, så sammenhængskraften i området øges, og så Aarhus i fremtiden bliver bedre til at tiltrække: International, veluddannet arbejdskraft Internationale studerende Internationale virksomheder Internationale besøgende Denne folder beskriver Aarhus internationale brand, som skal bidrage til, at byen når sine mål.

3 Aarhus internationale brand 3 Aarhus har mange kvaliteter. Men et stærkt, internationalt brand bygger udelukkende på de mest centrale, positive aspekter af byen, som differentierer den fra andre byer. Aarhus har fire unikke og differentierende styrkepositioner, som fremover skal udgøre kernen i byens brand: Aarhus er en by, som påtager sig verdens store udfordringer Aarhus er en by, som samarbejder Aarhus er en by, som eksperimenterer og gentænker de konventionelle måder at gøre tingene på Aarhus er en by, som arbejder målrettet på at skabe forbedringer

4 4 Aarhus internationale brand Styrkeposition nr. 1: En by, som påtager sig verdens store udfordringer I takt med at befolkningerne i verdens udviklingslande efterspørger en højere levestandard, og befolkningerne i den vestlige verden lever længere, stilles verden over for nye udfordringer. Fødevarer, energi, sundhed og produktivitet er områder, der skal undergå en markant udvikling for at imødekomme verdens behov i fremtiden, og Aarhus har udviklet vigtige kompetencer inden for alle fire områder. Energi Aarhus kompetencer inden for vedvarende energi spænder videre end den stærke klynge af vindrelaterede virksomheder i og omkring byen. Aarhus rummer også en omfattende ekspertise inden for fjernvarme, effektiv vandudnyttelse og energimåling. Desuden hører byens virksomheder inden for disse brancher til blandt verdens førende udviklere af mere effektive og langtidsholdbare løsninger, som kan konkurrere med fossile brændstoffer.

5 Aarhus internationale brand 5 Fødevarer Aarhus-regionen huser hovedkvartererne for nogle af verdens største fødevarevirksomheder foruden en veludbygget og lettilgængelig værdikæde fra jord til bord. Verdens førende B2C-fødevarebrands besøger jævnligt byen for at samarbejde med aarhusianske virksomheder og forskere. Dermed er Aarhus et førende ekspertisecenter inden for fødevareområdet. Sundhed Aarhus har gennemført markante investeringer inden for sundhedsområdet. I disse år bygges Nordeuropas største hospital Det Nye Universitetshospital i Skejby. Hospitalet skabes i tæt samspil med Aarhus Universitet og er et state-ofthe-art medicinsk forskningscenter og en hospitalsby med 9000 ansatte. Samtidig har Aarhus et særligt fokus på forebyggelse frem for et snævert fokus på helbredelse, og derved er byen en visionær aktør, også på sundhedsområdet. Produktivitet Fremtidens vækst skal skabes gennem øget produktivitet. Danmark er det førende land i verden inden for kommerciel produktivitet, og Aarhus virksom heder har netop denne evne til at skabe produkter, som ikke kun er af højeste kvalitet, men også blandt de mest effektivt producerede.

6 6 Aarhus internationale brand Styrkeposition nr. 2: En by, som samarbejder Mange byer hævder at være dygtige til at samarbejde og skabe netværk. Oftest er disse påstande svære at underbygge, men i Aarhus er samarbejde umuligt at komme udenom, fordi det gennemsyrer så mange aspekter af byen: 1. Byens størrelse betyder, at mange aarhusianere kender hinanden og stoler på hin anden. 2. Der er et fælles, højt vidensniveau blandt byens indbyggere, som afføder respekt og interesse for andres meninger. 3. Aarhus Kommune faciliterer aktivt tværgående samarbejder og respekteres i denne rolle. 4. Nøgleinstitutioner som Aarhus Universitet samarbejder i stigende grad med omverdenen og erhvervslivet, hvilket bidrager til en ægte iværksætterånd i det akademiske miljø. 5. Der er et stort antal steder og offentlig-private aktører, hvis forretningsmodeller bygger på samarbejde. 6. Aarhus har aktivt støttet tilblivelsen af virksomheds klynger, og fødevare-, energi-, sundheds, design- og arkitektur- samt vidensektoren understøtter alle klyngetankegangen. 7. Aarhus har en fælles måde at gøre tingene på, som bl.a. indebærer konsensusdrevne beslutningsprocesser, respekt, kritisk tænkning og peer reviews. Denne tilgang er dybt forankret i byen og understøtter samarbejde på tværs.

7 Aarhus internationale brand 7 Styrkeposition nr. 3: En by, som eksperimenterer og gentænker de konventionelle måder at gøre tingene på Der er lidt anarki i Aarhus. En mangel på respekt for autoriteter og et ønske om at udfordre vanerne. Det vil være forkert at påstå, at Aarhus er et af verdens kreative centre som London eller Berlin, men byens særlige trang til at eksperi mentere er bemærkelsesværdig, når den sættes ind i en kommerciel kontekst. Aarhus kombinerer danske designprincipper minimalisme + funktionalisme + etisk integritet med en flair for det uventede. Det gør byen i stand til at skabe løsninger, som både er velgennemtænkte og innovative. Trangen til at eksperimentere og gentænke findes i alle byens brancher. Og for aarhusianerne er eksperimenter ikke nødvendigvis det samme som at rive lærebogen i stykker og starte helt forfra, men et spørgsmål om at gøre tingene anderledes både i stort og småt.

8 8 Aarhus internationale brand Styrkeposition nr. 4: En by, som arbejder målrettet på at skabe forbedringer Aarhus håber ikke på at skabe udvikling den forventer det. Aarhusianerne er overbevist om, at alt kan forbedres, og har en overlegen evne til at skabe forbedringer. De er ikke tilfredse, før de har fundet en fremsynet og landtidsholdbar løsning. Uanset om der er tale om store, innovative landvindinger eller små effektiviseringer, skaber Aarhus altid udvikling. Men selvom aarhusianerne er sikre på, de kan forbedre alt, hvad de giver sig i kast med, er det ikke en egenskab, de fortæller vidt og bredt om. De har en ydmyg attitude, som selv om den er sympatisk bidrager til byens relative anonymitet på den internationale scene.

9 Aarhus internationale brand 9 Aarhus løfte til omverdenen De fire styrkepositioner, som differentierer Aarhus fra andre byer, kan koges ned til ét løfte: Aarhusområdet skaber udvikling for mennesker, virksom heder og hele brancher ved at invitere dem ind i et innovations-økosystem, som er bredere og mere effektivt end noget andet sted i verden. Det er umiddelbart et ret modigt løfte, men Aarhus har, hvad der skal til for at underbygge det. Det centrale her er byens tilgang til innovation: Aarhus har nærheden og fleksibiliteten til at samle flere intelligente mennesker fra flere forskellige brancher hurtigere og oftere, end nogen anden by kan. Derfor kan Aarhus få store tænkere til at samarbejde uden barrierer, og resultatet er idéer og handlinger, som ganske enkelt er bedre.

10 10 Aarhus internationale brand Tilgangen, som underbygger Aarhus løfte: City wide innovation Indbyggere Begrebet City wide innovation betegner den måde, hvorpå indbyggere, virksomheder, kommunen, uddannelsessektoren og andre aktører Aktører Virksomheder i Aarhus finder sammen på steder, der er skabt til tværgående samarbejde, med en fælles vilje til at skabe nye løsninger. City wide innovation Steder Uddannelse & forskning Indbyggere Folk, som forstår, at produkt- og service design fungerer bedst, når brugerne invol veres i udviklings fasen. Intelligente og proaktive forsøgskaniner som fx medlemmerne af Sailing Aarhus. Virksomheder Virksomheder, som kan se fordelen i at samarbejde, og som er villige til at bruge resurser for at skabe resultater både for sig selv og for andre. Fx Vestas, Arla, Systematic m.fl. Uddannelse & forskning Uddannelses- og forskningscentre, som tror på, at viden har størst værdi, når den kan bruges af omverdenens virksom heder og borgere. Steder Fysiske lokaliteter, som udgør geografiske epicentre for branchespe cifikke samarbejder, såsom Agro Food Park fx gør det for føde vare branchen. Aktører Uafhængige nøgleaktører som fx Alexandra Instituttet, der bygger bro mellem virksom heder, uddannelsessektoren og kommunen.

11 Aarhus internationale brand 11 Aarhus nye internationale brand statement: Dette brand statement sammenfatter Aarhus løfte til verden i én enkelt sætning. Det giver en ordbogsdefinition af, hvad Aarhus er, nemlig det danske ord for fremgang eller i overført betydning udvikling på den danske måde. Fremgang kan være et gigantisk spring eller et lille skridt Derfor er det pragmatisk og ikke for højtravende Det er mere realistisk og dermed mere aarhusiansk Det fortæller, at Aarhus er en dansk by, hvilket er essentielt for at pla cere en by, mange ikke har hørt om, på verdenskortet Det har en subtil, fræk selvsikkerhed, som får folk til at smile Det giver os mulighed for at definere, hvad fremgang er Det indeholder et håndgribeligt løfte, som er relevant for alle byens målgrupper Det er seriøst, solidt og ikke for svulstigt Det består t-shirt-testen

12 12 Aarhus internationale brand With us For at sætte fokus på byens evne til at samarbejde som den særlige ingrediens, der gør Aarhus løfte om fremgang troværdigt, fremhæves ordet us i Aarhus som en del af byens visuelle identitet. Og for at sikre, at det bliver den positive version af os nemlig den åbne og inviterende version og ikke den lukkede og selvtilstrækkelige version tilføjes ordet with. Når man gør noget med Aarhus, gør man det med os.

13 Aarhus internationale brand 13 Dette udsagn kan bruges i et væld af forskellige sammenhænge til at invitere internationale medarbejdere, studerende, virksomheder og turister til at opleve Aarhus særlige tilgang, opnå deres mål og skabe fremgang sammen med os. Læs mere om fremtidens internationale Aarhus-brand på

14 14 Aarhus internationale brand In Aarhus, we value beautiful minds not beautiful handwriting In Aarhus, great minds don t think alike We don t think of progress as a nice to have, we think of it as an essential. That s why we make innovation something that happens on a citywide basis, bringing together the private sector, the public sector and the people of our city in entirely new ways. Because where there are differences of opinion, so too there are great ideas. In Aarhus, all ideas are renewable People like to talk about thinking big. In Aarhus, we think the small ideas are powerful too. In our experience, thinking small can result in some extraordinary benefits. In Aarhus, a lucky break is carefully planned It s funny isn t it? Every aspect of a student s education is now digital but at the most crucial point of all, the final exam, we ask them to use a very old technology pencil and paper. We believe that at the heart of progress lies talent. Talent, especially young talent, needs nurturing if it s to reach its potential. So, where we see talent being ignored or getting crushed, we find it hard not to step in. Working on a computer is not only what students prefer, it means information can be analysed more thoroughly, ideas can be expressed more dramatically and opinions formed more coherently. So, as a city obsessed with progress, how could we enable students to use computers in exams but prevent them Googling the answers? Discuss. When we adjusted the shape of a wind turbine s blades by dimensions that are barely visible to the naked eye, we made enormous gains in efficiency. It s this obsession with precision and refinement that has helped Aarhus to lead the world in the development of wind energy technologies. Every year in Aarhus, we run Spot Festival. It s a unique line up of music concerts where only unknown acts get a mainstream audience. Thanks to Spot, some of the region s biggest names were discovered. The Ravonettes, Mew and Junior Senior, to name a few. So, in Aarhus, talented musicians aren t just spotted, they get the break they really deserve. Fortunately, we passed this test with flying colours. The first ever fully digital exam will take place in Aarhus later this summer. It s not only in the wind technology sector where you ll see this kind of thinking. In Aarhus, wherever you look, there s vision.

15 Our region is not just home to ten of the world s biggest food Aarhus internationale brand 15 In Aarhus, food always gets better with more ingredients In Aarhus, a yacht race may be on the horizon but the In Aarhus, a lucky break is carefully planned spectators will always be on the edge of their seats As a coastal city, we love nothing more than keeling over at 45 degrees on an ocean going yacht. Here, regattas are a religion. But sailing isn t the easiest sport to follow. It s not just that the boats are far away but that, as the sport is so tactical, it s not always clear who s in the lead. In Aarhus, it may be an away game but you ll feel at home Cities often seem to see visiting football fans as something to be managed. In Aarhus, we think differently. We welcome them. We want them to have the best time possible. In Aarhus, if the people won t come to art, art will come to the people To us, art should be a basic element of city life. A right, not a privilege. So, as well as making our museums and galleries much more accessible, we exhibit art outside the gallery quite literally. producers, it s a centre of excellence for every part of the food chain, from farm to fork. In Aarhus, we can help food companies to do anything from discovering new flavours, to creating entirely new models of production. Together we re solving some of the toughest challenges in the world of food and nutrition. So, far from too many cooks spoiling the broth, we prefer to think that a range of expertise, knowledge and skill can serve up some remarkable results. By bringing together some of the world s best sailors with the world s leading technology and usability experts, we were able to dramatically enhance the spectator s experience. We think we ve improved a sport that s a few thousand years old. Imagine what we might be able to do for young businesses. More than that, we strive to make their experience of the big match and our city even more exciting and memorable. By providing them with up-to-the-minute information and clever tools and apps, fans not only get more out of the game but from the city of Aarhus itself. We like to think that our obsession with progress is helping to make the beautiful game even more beautiful. Every second summer, Sculptures by the Sea displays a temporary collection of public art along the beautiful shorelines and natural coastal paths that surround our city. We do this because we think that beautiful creativity should be exhibited in a way that is, well, creative and beautiful. Simple really, but then isn t that always the way?

16 Denne folder henvender sig til alle organisationer, virksomheder og indbyggere i Aarhus. Hvis du vil vide mere om eller bidrage til den internationale branding af Aarhus, kan du kontakte: Kommunikation, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune. T: E: W:

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det Portræt af studiebyen Kolding 2014 Jagten på det særlige DNA JAGTEN PÅ det særlige DNA! Portræt af en studieby anno 2014 er en status på relevante områder, der har indflydelse på Kolding som studieby.

Læs mere

Få indsigt i serviceudfordringen

Få indsigt i serviceudfordringen 8 8DET OFFICIELLETIL NICE MAGASIN MED NYANDERLEDES VIDEN OM SERVICEOPLEVELSER I SÆRKLASSE VELKOMMEN NICE-PROJEKTETS AFSLUTNINGSKONFERENCE... JUNI 2015 niceproject.dk #niceproject #nicelive Samme udfordring,

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Redigeret af Lisa Ott og Else Iversen Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

På jagt efter det. businessaarhus.dk

På jagt efter det. businessaarhus.dk Årsmagasin 2013/14 På jagt efter det østjyske VÆKST-DNA Hvor skal Aarhus hen? / Udsigt til fremtiden Vejen frem / Mindre virksomheder skaber dynamik i Aarhus Det skal være nemt! / Hele vejen til toppen

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere

INVISIBLE GREEN Green City Tourism. Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet centerforkulturanalyse.ku.dk. Layout: Workz A/S www.workz.

INVISIBLE GREEN Green City Tourism. Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet centerforkulturanalyse.ku.dk. Layout: Workz A/S www.workz. I INVIS N EE R G E BL sm Touri Rapport udarbejdet af: Tine Damsholt og Carina Ren. Med bidrag af Beth Benedict Christensen og Mads D. Breddam Center for Kulturanalyse, Københavns Universitet INVISIBLE

Læs mere

Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010

Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010 Tryg Magazine August 2010 For kolleger i Moderna og Tryg För kollegor inom Moderna och Tryg Trygin ja Modernan työtovereille Tema: Nyt nordisk brand Vores nye visuelle identitet Theme: A new Nordic brand

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

Virksomhedsprofil samling

Virksomhedsprofil samling Virksomhedsprofil samling Ventus Download free books at Indhold Fra studie til job 3 Afklaringsfasen 6 Jobsøgning via netværk 10 A.T. Kearney 14 Aller 16 Ambu A/S 17 AP Revision 18 Arla 19 ATP 20 Beierholm

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN

STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 1 LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 2 3 FORORD Realisering af en forretningsplan, eksekvering af en vækststrategi,

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede

MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede MANIFESTO For a 21C museum MANIFEST For et museum i det 21. århundrede 1 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere