Sonningpristalen af Hannah Arendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sonningpristalen af Hannah Arendt."

Transkript

1 Sonningpristalen af Hannah Arendt. København Mine damer og herrer, Lige siden jeg modtog den temmelig overraskende nyhed om jeres beslutning om at vælge mig som modtager af Sonningprisen, som en anerkendelse af et bidrag til den europæiske civilisation, har jeg prøvet at regne ud, hvad jeg dog skulle kunne sige som svar. På den ene side, set fra mit eget livs perspektiv, og på den anden side, set fra min generelle holdning til sådanne offentlige begivenheder, så rodede denne simple kendsgerning, jeg blev konfronteret med, så mange delvist modstridende reaktioner og refleksioner op, at det var svært for mig at komme overens med den ud over at jeg følte den fundamentale taknemmelighed, som efterlader os hjælpeløse, hver gang verden tilbyder os en sand gave; det vil sige tilbyder os noget, som virkelig kommer nådigt til os. Det sker, når Fortuna smiler strålende, ladende hånt om, hvad end vi bevidst eller halvt-bevidst har næret som vores hensigter, forventninger eller mål. Lad mig prøve at bringe orden i disse ting. Jeg vil starte med det rent biografiske. For et menneske, der forlod Europa for 35 år siden og på ingen måde forlod det frivilligt og som blev borger i USA, helt og aldeles og bevidst frivilligt, fordi republikken virkelig var en regering bestående af lov og ikke af mennesker, for det menneske er det ikke nogen lille ting at blive anerkendt for et bidrag til europæisk civilisation. Det, jeg lærte i disse første afgørende år mellem immigration og naturalisation, svarer i grove træk til et selvlært kursus i the founding fathers politiske filosofi. Det, der overbeviste mig, var den faktiske eksistens af et politisk legeme totalt ulig de europæiske nationalstater med deres homogene populationer, deres organiske opfattelse af historie, deres mere eller mindre afgørende inddeling i klasser, deres nationale suverænitet og deres opfattelse af, hvorfor man har en stat. Ideen om at når tingene virkelig spidsede til, så måtte diversiteten ofres til nationens union sacrée, der engang var den dominerende etniske gruppes assimilisations magts største triumf, den idé begynder først nu at smuldre under presset fra den truende transformation af alle regeringer til bureaukratier, de forenede staters regering ikke undtaget. Et bureaukrati, der hverken er et styre af lov eller mennesker, men af anonyme embeder eller computere, og hvis totalt upersonlige dominans kan vise sig at blive en større trussel mod 1

2 frihed og mod det minimum af borgersans, uden hvilket man ikke kan forestille sig noget offentligt liv, end selv de mest uhyrlige af fortidens tyranner nogensinde har været. Men disse farer fra ren og skær forvoksethed koblet med teknokrati, under hvis styre alle former for regering vil visne bort (på det tidspunkt stadig en velment ideologisk ønskedrøm, hvis mareridtsagtige egenskaber kun kunne opdages gennem kritisk undersøgelse), disse farer var endnu ikke på dagsordenen for den daglige politik, og det, som påvirkede mig, da jeg kom til USA, var netop friheden til at blive borger uden at skulle betale prisen ved at blive assimileret. Jeg er, som I ved, jøde, som I kan se af hunkøn, født og uddannet i Tyskland, som I uden tvivl kan høre, og til en vis grad formet af otte lange og temmelig lykkelige år i Frankrig. Jeg ved ikke, hvad jeg har bidraget med til europæisk civilisation, men jeg må indrømme, at jeg gennem alle disse år har holdt hårdnakket fast i alle detaljer af denne europæiske baggrund, hvad der til tider har vist sig som en vis polemisk stædighed, eftersom jeg selvfølgelig levede blandt mennesker, ofte gamle venner, som prøvede meget hårdt på at gøre præcis det modsatte; at gøre deres bedste for at opføre sig, lyde og føle sig som sande amerikanere, for det meste gjorde de det af vanens magt, den vane som stammer fra at leve i en nationalstat, i hvilken du er nødt til at være patriot, hvis du ønsker at høre til. Mit problem var, at jeg aldrig havde ønsket at høre til, end ikke i Tyskland, og at jeg derfor havde svært ved at forstå den store rolle, som hjemve ganske naturligt spiller blandt alle immigranter, især i USA, hvor national oprindelse, efter den mistede sin politiske betydning, blev det stærkeste bånd i samfundet og i privatlivet. Men det, som for dem omkring mig var et land, måske et landskab, et sæt af vaner og traditioner, og, vigtigst af alt, en bestemt mentalitet, var for mig sproget. Og hvis jeg nogensinde gjorde noget bevidst for europæisk civilisation, så var det helt sikkert intet andet end fra det øjeblik, jeg flygtede fra Tyskland, at have det velovervejede forsæt om ikke at bytte mit modersmål ud med noget andet sprog, som jeg blev tilbudt eller tvunget til at bruge. Det virker på mig, som om det er sådan for de fleste mennesker (nemlig for alle dem som ikke har et særligt talent for sprog), at modersmålet forbliver den eneste pålidelige målestok for hvad end sprog, de senere hen lærer. Det skyldes den simple grund, at de ord, vi bruger i dagligsproget, får deres særlige vægt gennem de mangfoldige associationer, som opstår automatisk og enestående ud af den skat af stor poesi, som dette og intet andet sprog er blevet velsignet med, og denne vægt guider vores brug af dette sprog og redder den fra tankeløse klicheer. Det andet emne, som fra mit eget livs perspektiv ikke kunne andet end blive bragt op til overvejelse, drejer sig om det land, som jeg nu skylder denne anerkendelse. Jeg har altid været fascineret af den helt særlige måde, hvorpå det danske folk og den danske regering håndterede og 2

3 løste de sprængfarlige problemer, som opstod ved nazisternes erobring af Europa. Jeg har altid tænkt, at denne ekstraordinære historie, som I selvfølgelig ved mere om end jeg, burde være obligatorisk læsestof i alle de kurser i politisk videnskab, som omhandler relationen mellem magt og vold, hvis hyppige ligestillelse hører til de elementære fejlslutninger ikke kun i politisk teori, men også i aktuel politisk praksis. Denne episode i jeres historie står som et eksempel på det store magtpotentiale iboende i ikke-voldelig handlen og i modstand mod en modstander, som besidder langt overlegne voldsmidler. Og da den mest spektakulære sejr i denne kamp drejer sig om overvindelsen af Endlösung, og det at man reddede næsten alle jøder på dansk territorrium, uanset deres oprindelse, om de var danske borgere eller statsløse flygtninge fra Tyskland, så synes det kun naturligt, at de jøder, som er overlevende fra denne katastrofe, skulle føle sig knyttet til dette land på en ganske særlig måde. Der er to ting, som jeg finder særligt imponerende i denne historie: For det første den kendsgerning, at før krigen havde Danmark på ingen måde behandlet sine flygtninge pænt; som andre nationalstater nægtede Danmark at give statsborgerskab og tilladelse til at arbejde. Selv om der var et fravær af antisemitisme, så var jøder som udlændinge ikke velkomne, men retten til asyl, som ikke blev respekteret nogen andre steder, blev tilsyneladende anset for ukrænkelig. For da nazisterne startede med bare at kræve statsløse personer til deportation, dvs. tyske flygtninge hvis nationalitet nazisterne havde frataget dem, så forklarede danskerne, at fordi disse flygtninge ikke længere var tyske borgere, så kunne nazisterne ikke kræve dem udleveret uden danskernes samtykke. For det andet, mens der var nogle få lande i det nazibesatte Europa, som det med alle tænkelige midler lykkedes at redde de fleste af deres jøder, så var danskerne, tror jeg, de eneste som turde tale lige ud af posen om det med deres herrer. Og resultatet var, at hverken truet af væbnet modstand eller guerilla-taktikker, men under presset fra den offentlige mening, så ændrede de tyske embedsmænd i landet deres mening; de var ikke længere pålidelige, de blev overmandet af det, som de havde ringeagtet mest, ord, slet og ret, udtalt frit og offentligt. Dette var ikke sket nogle andre steder. Jeg vil nu komme til den anden side af disse overvejelser. Denne ceremoni her i dag er uden tvivl en offentlig begivenhed, og den ære, I viser dens modtager, udtrykker en offentlig anerkendelse af en, som ved selve denne omstændighed bliver transformeret til en offentlig person. Jeg er bange for, at i denne forstand kan jeres valg drages i tvivl. Jeg ønsker ikke at rejse det delikate spørgsmål om fortjenstfuldhed her; en ære, hvis jeg forstår det ret, giver os en imponerende lektion i beskedenhed, for den indebærer, at det ikke er op til os selv at dømme. Den fortæller os, at 3

4 vi ikke er egnet til at bedømme os selv og vore bedrifter, som vi bedømmer andre. Jeg er ganske villig til at acceptere denne ydmyghed, da jeg altid har troet, at ingen kan kende sig selv, fordi ingen fremtræder for sig selv, som han fremtræder for andre, og at det kun er stakkels Narcissus, som vil lade sig narre af sit eget spejlbillede og fortæres af længsel efter et blændværk. Men hvor jeg er villig til at overgive mig til ydmyghed, når jeg er konfronteret med det indlysende: Ingen kan være dommer i sin egen sag, så er jeg ikke villig til at opgive min dømmekraft og sige Hvem er jeg til at dømme?, som måske en sand kristen troende ville sige. Som et spørgsmål om ren personlig tilbøjelighed ville jeg, tror jeg, være enig med poeten (W.H. Auden): Private faces in public places/ Are wiser and nicer/ Than public faces in private places. Med andre ord, ud fra mit personlige temperament og tilbøjelighed (disse medfødte psykiske kvaliteter, som ikke nødvendigvis former vores endelige domme, men helt sikkert vores fordomme og instinktive impulser), så har jeg en tendens til at sky det offentlige rum. Dette kan lyde falskt, uautentisk, for dem, som læser visse af mine bøger og husker min ros, måske endda glorificering, af det offentlige rum som værende det rette rum for fremførsel af politisk tale og handling. Men når det drejer sig om teori og forståelse, så er det ikke ualmindeligt, at udenforstående og blot og bar tilskuere opnår en skarpere og dybere indsigt i den faktiske mening med, hvad der sker foran og omkring dem, end det er muligt for de faktiske aktører og deltagere. Det skyldes, at disse aktører er opslugt af de hændelser, som de er en del af. Det er virkelig ganske muligt at forstå og reflektere over politik uden at være et såkaldt politisk dyr. Disse oprindelige impulser medfødte defekter, om man vil blev stærkt understøttet af to meget forskellige trends, begge fjendtlige overfor alt offentligt, som faldt ganske naturligt sammen i løbet af 1920 erne, tiden efter første verdenskrig, som allerede dengang, i hvert fald ifølge den samtidige unge generation, udgjorde Europas forfald. Min beslutning i det mindste om at studere filosofi var ganske typisk dengang, selv om den måske ikke var helt almindelig, og denne forpligtigelse på bios theoretikos, på en kontemplativt livsform, implicerede allerede, selv om jeg måske ikke vidste det, en ikke-forpligtigelse overfor det offentlige. Gamle Epikurs formaning til filosoffen, lathe biosas, lev i det skjulte, ofte misforstået som et råd om forsigtighed, opstår rent faktisk ganske naturligt ud fra en tænkers måde at leve på, fordi tænkningen selv, til forskel fra andre menneskelige aktiviteter, ikke bare er en aktivitet, som er usynlig, som ikke manifesterer sig i noget ydre, men også, og i denne forstand måske unikt, ikke har nogen trang til at fremtræde og endda en meget begrænset tilskyndelse til at kommunikere med andre. Siden Platon er tænkning blevet defineret som en lydløs dialog mellem mig og mig selv; det er den eneste måde, hvorpå jeg 4

5 kan holde mig selv ved selskab og være tilfreds med det. Filosofi er en ensom beskæftigelse, og det virker kun naturligt, at behovet for den opstår i en overgangstid, hvor mennesker ikke længere stoler på verdens stabilitet og deres egen rolle i den, og hvor spørgsmålene om de generelle betingelser for det menneskelige liv spørgsmål som givetvis opstår samtidigt med menneskets opdukken her på jorden får en usædvanlig skarphed. Måske havde Hegel ret: Først når skumringen sætter ind, begynder Minervas ugle sin flugt. Men denne skumring, formørkelsen af den offentlige scene, foregik på ingen måde i stilhed. Tværtimod. Aldrig har det offentlige rum været så fyldt med offentlige bekendtgørelser, for det meste ganske optimistiske, og spektaklet bestod ikke kun af de to modstridende ideologiers propagandaslogans, som hver især lovede forskellige fremtidsversioner, men også af jordbundne udtalelser fra respektable politikere og statsmænd fra til venstre for midten, til højre for midten og fra midten, hvilket alt sammen havde den besnærende effekt at forfladige ethvert emne, de berørte, ud over totalt og aldeles at forvirre deres publikum. Denne næsten automatiske afvisning af alt offentligt var meget udbredt i 1920 ernes Europa med dens fortabte generation som de kaldte sig selv som selvfølgelig var minoriteter i alle lande, avantgarde eller elite, afhængigt af, hvordan de blev vurderet. At der var få af dem, gør dem ikke mindre karakteristiske for tidens stemning, selv om det dog kan forklare den besynderlige generelle misrepræsentation af de brølende 20 ere, deres glorificering og den nærmest totale glemsel af opløsningen af alle politiske institutioner, som gik forud for de store katastrofer i 30 erne. Man kan finde vidnesbyrd om tidens anti-politiske klima i dens poesi, dens kunst, dens filosofi; det var det årti, hvor Heidegger opdagede Das Man, man som modsætningen til det at være et autentisk selv, hvor Bergson i Frankrig fandt det nødvendigt at genvinde det fundamentale selv fra det sociale livs krav i almindelighed og fra sprogets i særdeleshed, og det var da W.H. Auden i England på fire linjer sagde, hvad der for mange må have lydt næsten for banalt til overhovedet at blive nævnt: All words like Peace and Love All sane affirmative speech Had been soiled, profaned, debased To a horrid mechanical screech Sådanne tilbøjeligheder idiosynkrasier? spørgsmål om smag? som jeg har prøvet at datere historisk og forklare faktuelt, er tilbøjelige til at række meget langt, hvis de opnås i dannelsesperioden af ens liv. De kan lede til en forkærlighed for hemmeligholdelse og anonymitet, som om 5

6 kun det, der kan holdes hemmeligt, kan betyde noget for en personligt. Never seek to tell thy love/ Love that never told can be eller Willst du dein Herz mir schenken,/so fang es heimlich an som om selv et offentligt kendt navn, det vil sige berømmelse, ville kunne besmitte dig med Heideggers man, med Bergsons sociale selv, korrumpere din tale med vulgariteten af W.H. Audens afskyelige mekaniske skrig. Efter første verdenskrig eksisterede der en besynderlig social struktur, som stadig er undsluppet både de litterære kritikeres og de professionelle historikeres og sociologernes opmærksomhed. Den kan bedst beskrives som et internationalt samfund af berømtheder. Selv i dag ville det ikke være svært at opregne en liste med navnene på dets medlemmer, og blandt dem ville man ikke finde navnet på en eneste af dem, som viste sig at blive tidens mest indflydelsesrige forfattere. Det er sandt, at ingen af 1920 ernes internationale samfund reagerede særlig godt på forventningen om solidaritet fra deres medlemmer i 1930 erne. Men der er, tror jeg, også uigendriveligt, at ingen af dem smuldrede hurtigere, og kastede sine medlemmer ud i større fortvivlelse end da dette totalt upolitiske samfund kollapsede. Det skyldes, at dets medlemmer, forkælede af berømmelsens strålende magt, var dårligere i stand til at håndtere katastrofe end de ikke-berømte masser, som bare blev berøvet den beskyttende magt fra deres pas. Jeg citerede fra Stefan Zweigs autobiografi, Verden af i går, som han skrev og udgav, kort tid før han begik selvmord. Det er, så vidt jeg ved, det eneste skrevne vidnesbyrd om dette flygtige og uden tvivl skuffende fænomen, hvis blotte aura forvissede dem, som det var tilladt at sole sig i berømmelsens stråleglans, om, hvad vi i dag ville kalde deres identitet. Hvis det ikke var fordi, at jeg er for gammel til på en anstændig vis at adoptere den unge generations talemåder, så ville jeg sandfærdigt kunne sige, at det, at denne pris er en kendsgerning, fik som sin mest umiddelbare og, i mit tilfælde, den mest logiske konsekvens, at den udløste en identitetskrise. De berømtes samfund er, uden tvivl, ikke længere en trussel; Gud ske tak og lov så eksisterer det ikke mere. I vores verden er intet mere kortvarigt, mindre stabilt og solidt end den form for succes, som bringer berømmelse; intet kommer hurtigere og nemmere end glemsel. Det ville være mere typisk for min generation en generation som er gammel, men endnu ikke helt død at vende sig bort fra alle disse psykologiske overvejelser og bare acceptere denne lykkelige indtrængen i mit liv som et stort held, uden at glemme at guderne i hvert fald de græske er ironiske og upålidelige i nogen grad i stil med Sokrates, som begyndte at bekymre sig og startede med sin aporetiske udspørgen, efter at oraklet i Delfi, som er kendt for sine kryptiske flertydigheder, havde udråbt ham som den viseste af alle dødelige. En farlig overdrivelse ifølge 6

7 ham, måske et hint om, at ingen mand er vis, og at Apollo ønskede at fortælle ham, hvordan han kunne virkeliggøre denne indsigt ved at sætte sine medborgere i forlegenhed. Så hvad kan guderne have ønsket ved at få Jer til at vælge et menneske som mig til offentlig hæder, mig, som hverken er en offentlig person eller har en ambition om at blive en? Siden bekymringerne her indlysende har noget med mig som person at gøre, så lad mig prøve en anden indgangsvinkel til dette problem med pludseligt at blive forvandlet til en offentlig person gennem den ubestridelige kraft ikke fra berømmelse, men fra offentlig anerkendelse. Lad mig først minde Jer om den etymologiske oprindelse af ordet person, som er blevet adopteret af de europæiske sprog næsten uændret fra det latinske persona, med den samme entydighed som for eksempel ordet politik stammer fra det græske polis. Det er, selvfølgelig, ikke uden betydning, at sådan en vigtig del af vores vokabular, med hvilket vi over hele Europa diskuterer retsmæssige, politiske og filosofiske emner, stammer fra en identisk kilde i antikken. Dette antikke vokabularium udgør noget i stil med en fundamental akkord, inden for hvilken mange modulationer og variationer lyder gennem den vestlige menneskeheds intellektuelle historie. Under alle omstændigheder betød persona oprindeligt den maske, som dækkede en skuespillers individuelle personlige ansigt, og som overfor publikum indikerede skuespillerens rolle og andel i skuespillet. Men i denne maske, som var designet og bestemt af skuespillet, fandtes der på mundens plads en bred åbning, gennem hvilken skuespillerens individuelle, umaskerede stemme kunne lyde. Det er fra denne lyd, som kommer igennem masken, at ordet persona oprindeligt blev udledt; per-sonae, at lyde igennem er udsagnsordet, som navneordet persona, masken, er udledt af. Og romerne selv var de først til at bruge navneordet i en metaforisk forstand; i romersk lov var persona en, som besad civile rettigheder i skarp distinktion fra ordet homo, som blot betegnede en som ikke var andet end et medlem af den menneskelige race, helt sikkert forskellig fra et dyr, men uden nogen former for særlige kvalifikationer eller distinktioner, hvorfor homo (som det græske anthropos) ofte blev brugt hånligt, betegnende mennesker, som ikke var beskyttet af nogen lov. Jeg har fundet den latinske forståelse af, hvad en person er, behjælpelig i mine overvejelser, fordi den næsten inviterer til metaforisk brug, og metaforer er det daglige brød for al begrebslig tænkning. Den romerske maske svarer meget nøje til vores måde at fremtræde på i samfundet, hvor vi ikke er borgere, der er gjort lige af det offentlige rum, som er etableret af og reserveret til politisk tale og politiske handlinger, men hvor vi er accepterede som individer i vores egen ret og dog på ingen måde bare som mennesker som sådan. På den scene, som er verden, 7

8 fremtræder vi og bliver altid genkendt i overensstemmelse med den rolle, som vores profession tildeler os som læger, som advokater, som forfattere eller forlæggere, som lærere eller studerende og så videre. Det er igennem denne rolle, lydende igennem den så at sige, at noget andet manifesterer sig selv, noget helt og aldeles idiosynkratisk og udefinerbart og stadig ubetvivleligt identificerbart, så vi ikke bliver forvirrede ved et pludseligt rolleskift når for eksempel en studerende når sit mål, som var at blive forvandlet til lærer, eller når værtinden, som vi socialt set kender som lægen, serverer drinks i stedet for at tage sig af sine patienter. Med andre ord, så ligger fordelen ved at adoptere ideen om persona til mine overvejelser i den kendsgerning, at de masker eller roller, som verden tildeler os, og som vi må acceptere og endda anskaffe, hvis vi på nogen måde ønsker at tage del i verdens skuespil, er udskiftelige; de er ikke umistelige i den forstand, vi taler om umistelige rettigheder, og de er ikke fast inventar vedhæftet vores indre selv i den forstand, som de fleste mennesker tror, at vores samvittigheds stemme er noget, som den menneskelige sjæl konstant bærer med sig. Det er i denne forstand, at jeg kan komme overens med at fremtræde her som en offentlig person for en offentlig begivenheds skyld. Det betyder, at når de begivenheder, til hvilken masken blev designet, er ovre, og jeg er færdig med at bruge og misbruge min individuelle ret til at lyde igennem masken, så vil tingene falde på plads igen; og jeg i høj grad beæret og dybt taknemmelig for dette øjeblik vil være fri til ikke alene at udskifte roller og masker, som de bliver tilbudt mig af verdens store skuespil, men til at gå igennem dem i min nøgne denne-hed, identificerbar, håber jeg, men ikke definerbar og ikke forført af den store fristelse, der ligger i genkendelse, som i enhver form kun kan genkende os som sådan og sådan, det vil sige, som noget vi fundamentalt set ikke er. Oversat af Cecilie Eriksen, november

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?)

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) God eftermiddag How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) Howard Ross April 27, 2007 Først og fremmest vil jeg sige, hvor

Læs mere

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby At spotte og udvikle talenter Ordet talent Via latin talentum fra græsk talanton, balance, vægt, pengesum af stor værdi Fra PIE *tel-, *tol- at løfte, at udholde, at tåle, at tolerere. tilbøjelighed, disposition,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere