Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde /2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart"

Transkript

1 Referat Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde /2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen, kasserer (EH), Ole Brauner, bestyrelsesmedlem (OB), Gert Iversen, bestyrelsesmedlem (GI), Merete Ettrup, bestyrelsesmedlem (ME), Karsten Heide, supl. (KH). Jens Glindvad, supl. (JG). Lisbeth Møller Andersen, sekretær, referent (LMA). Ole Vistrup (OV) og Jes Kromann (JK) Skibsbevaringsfonden deltog under punkt Afbud: Niels Sohn, bestyrelsesmedlem (NS). Andrea Gotved redaktør(ag) Valg af ordstyrer Samarbejde mellem Skibsbevaringsfonden og TS Ole Vistrup og Jes Kromann deltager under dette punkt. OV og JK orienterede om SBF s hoved arbejdsområder: Konsulentarbejde. Behandling af ansøgninger. Administrativt arbejde. Politisk arbejde. Kontakt til andre fonde. OV og JK foreslog et samarbejde mellem TS og SBF. Et område er: Indsamle dokumentation, gennem telefoninterview, om ejerens udgifter til skibet. Hvor mange der har glæde af skibet ud over ejeren selv. Hvor mange har været med ude at sejl, (hvem og hvor mange deltager i vedligehold på frivilligt basis?). Der spørges desuden ind til hvilket problem der fylder mest i det at have et skib. En opgørelse vil helt sikkert vise, at vi giver samfundet flere penge end vi får gennem fondsmidlerne. Vi skal bevise vi har en samfundsmæssig værdi. SBF har ikke kapacitet til at lave undersøgelsen og foreslår TS påtager sig opgaven. Et andet område er: Lobbyarbejde på politisk niveau. Tale med kulturudvalgsmedlemmer frem for ministre. SBF opfattes som en offentlig institution, selv om den ikke er det. Derfor skal det være vælgerne/ts og dens medlemmer, der skal tage kontakten. Det er vigtigt med de uformelle snakke. Tag altid et notat efter samtalen, så har man altid noget at vende tilbage med. SBF deltog i folkemødet på Bornholm og vil gøre det igen næste år. Kroniker og artikler i landsdækkende aviser om de gode historier. Fortæl historien på en ny måde. Et tredje område: Følge op på lov om momsfritagelse. Undersøg hvordan man skifter fra privat ejet skib til foreningsskib. Hvordan fungerer det i praksis. SBF har ikke ressourcer til opgaven og foreslår TS gør det. PEC: TS er i gang. Et fjerde område: TS skal køre sig i stilling. SBF foreslår TS at udarbejde et kulturpolitisk program, til inspiration har OV sendt SME s erhvervspolitiske program. Gennem programmet prioriterer og operationaliserer TS sit arbejde. Programmet er ikke statisk. Samarbejde med søfartsstyrelsen kan være et punkt i programmet.

2 OV foreslår at TS ansætter en sagsbehandler 30 timer pr. uge i et år. I samme periode arbejdes der på permanent finansiering. PEC: Der skal arbejdes på at få den sejlende kulturarv på Kulturministeriets Kulturarvsliste på lige fod med f. eks fortidsminder og bygninger. TS skal bruge pinsen 2012 til kontakt med de politikere der kommer i forbindelse med søsætningen. Markering af TS s 40 års stiftelsesjubilæum den 25. marts 2012 har været drøftet i Kommunikationsudvalget, som arbejder med strøtanker om markering af dagen, f.eks. artikler, reception, lokale arrangementer. Oplæg sendes til bestyrelsen. Rammebudget på godkendt hertil. Se referatets punkt SBF bliver 25 år og PEC foreslår en fælles markering. Samtidig realiseres forslaget fra Nyhavn om udnævnelse af ambassadører, PEC er ved at skrive til kulturministeriet. Skrivelsen udsendes til orientering for bestyrelsen. Forbundet Kysten præmieres i Brest for deres store arbejde. Vi skal fortælle om Kysten og sammenligne med hvad vi får. ME: Er enig i forslagene fra SBF. Oplyser, at der på 20 år er skrevet 82 artikler i de landsdækkende aviser. Interviews: alle efterlyser tal. Der er fokus på den landfaste kultur, men man når ikke ud over kajen og ud på vandet hvor skibene er. EH: Programmet skal indeholde 10 gode grunde til at bevare skibene. NLP: Der ser skrevet mange artikler i regionale og lokale aviser. Barcelona Chartret og TS s vedtægter skal indgå i et kulturprogram. Det anbefales at bruge Uffe Elbæk PEC: Vi kunne bl.a. invitere kulturministeren til et jubilæumsmøde den 25. marts. Ole Buus vil gerne hjælpe med at åbne døre og deltager i kommunikationsudvalgsmøde. JK: Vi skal blive bedre til at holde fast og følge op på initiativer, eks. borgmesterstafetten som ser ud til at være gået i stå. Punktet om samarbejde mellem SBF og TS følges op af PEC og OV. Der kommer et oplæg på kolofonmødet Godkendelse af dagsorden. Punktet 4.09 efter 4.06, hvorunder status på skibsdage og pinsestævne behandles. Der tilføjes et punkt 4.06.a. Procedurer Godkendelse af referat fra GI har pr. mail sendt kommentarer til referatet, men er ikke kommet med. Som NEPL svarede på mail, gengiver referatet hvad der foregår på mødet og har man som GI ikke deltaget, kan man ikke få indflydelse på referatet. Man kan til gengæld bede emnet behandlet som et punkt på næste dagsorden, som det er tilfældet

3 med Gensidig orientering PEC: Foreslår, at sekretæren hele tiden er orienteret om hvor billedudstillingens to udgaver befinder sig. Kommunikationsudvalget foreslår hvordan kommunikationen skal foregå. Der er sendt ansøgning fra TS til Friluftsrådet om registrering af værfter og beddinger. ME har udarbejdet en projektbeskrivelse med tidsplan og økonomi.. ME udtrykte undren over, at hun efterfølgende havde konstateret, at PEC havde reduceret i det ansøgte beløb i projektbeskrivelsen uden forudgående konsultation. PEC redegjorde ikke nærmere for årsagen, men bekræftede, at han havde reduceret i beløbet. Advokat Martin Lauritsen, har undersøgt betingelserne for momsfritagelse. OB: Forventer at momsen tilbagebetales på toldkrydsjagten, som produktionsskolen har under opbygning. KH: Søger Trykfonden om 20 redningsveste og et førstehjælpskursus til Skibsdagene. ME: Skriver på en artikel om træskibe. Refererer om festen for Holbæk bedding. EH: Fartøjsliste og medlemsliste afleveret til AG til årbogen. TS har 800 medlemmer og 400 skibe. Siden 2003 er 182 skibe ikke på listen. Flest forsvinder i forbindelse med restancer. EH sender liste over skibe, der er gået ud af TS, uden de er kommet ind igen. IG: Foreslår skibene aftaler havne hvor de mødes på vej til pinsestævner, annoncerer deres ankomst og på den måde synliggør skibene. Gøres i samarbejde med turistforeningen. Konkret har GI s område aftalt at mødes den 22/5 v. Albuen/Nakskov og 23/5 i Stubbekøbing på vej til Marstal. GI foreslår TS registrerer skibe som er ved at forgå mhp. en redningsplan. LMA: Helsingør vil gerne være vært for et pinsestævne. Havnen trak sig som frihavn i forbindelse med havneprojektet. LMA opfordrer den til at blive frihavn igen. Fredericia tilbyder tørdok og haller hvor TS-medlemme kan vedligeholde deres skibe. Tilbuddet er interessant, LMA svarer og PEC kontakter byen. NELP: Orienterer om Rexona-projektet. Orienterer om lokalt aktiviteter, herunder politisk debatter om bevaring af skibe Mig & bestyrelsen Orientering v. GI (Bilag) a procedure i bestyrelsen Herunder skibsdage og pinsestævner. Med udgangspunkt i oplæg fra GI behandles GI s kritikpunkter. Nogle kritikpunkter tages til efterretning andre afvises med begrundelse. Konklusion: Aftaler truffet i bestyrelsen skal overholdes. Udvalgsarbejdet og tilhørende beføjelser skal respekteres.

4 Alle skal tage ansvar for egne opgaver og egen kommunikation. Intern kommunikationen skal være mere præcis. Bestyrelsen arbejder fremadrettede. Delegere flere ansvarsområder. Respekter aftalen om, at der ikke holdes bestyrelsesmøder pr. mails. Pinsestævner: GI har ansvar for det praktiske i Marstal. PEC og LMA har ansvar for det overordnede. LMA sender plan med opgavefordeling. GI bliver medlem af optagelsesudvalget. ME går med i det politiske arbejde og i planlægningen af kolofonmødernes indhold. Som aftalt på sidste møde har NS ansvar for stævner uden for TS s egne. KH modtager og afgiver høringsansvar til bl.a. Søfartsstyrelsen. KH har desuden ansvar for Skibsdagene mht. det indholdsmæssige. I 2012 i Ebeltoft, har den lokale træskibsforening ansvar for det praktiske. PEC sender bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder til EH og LMA Kolofonmøde januar 2012 Beslutning om program v. PEC (bilag) 4.08 Ambassadører for TS Beslutning om TS skal udnævne ambassadører, den første i anledningen af TS s 40 årsjubilæum v. ME (bilag følger) 4.09 Kommunikations- og formidlingsstrategi Orientering v. ME LMA: Danhostel Ebeltoft har det bedste tilbud. Program: Indledning v. PEC: Orientering om 40 års jubilæum, Samarbejdet med SBF, Kulturarv. Medlemsmøder med emnerne moms og foreningsskibe. Fartøjsoptagelse v. OB: OB ønsker en debat om vedtægterne og evt. behov for ændringer. Der skal være klare linjer for det fremtidige udvalg. Analyseskema til OB fra LMA. Program revideres af LMA og sendes ud med referatet. EH: Der er ikke sendt bilag ud, idet oplægget ikke er færdigt. Kommunikationsudvalget arbejder videre med et forslag. EH: Journalister bidrager med at skrive artikler i samarbejde med SBF. Budget kr godkendt, idet Skibsbevaringsfonden bidrager med et tilsvarende beløb PEC: Markering af TS s 40 års stiftelsesjubilæum den 25. marts 2012 har været drøftet i Kommunikationsudvalget, som arbejder med strøtanker om markering af dagen, f.eks. artikler, reception, lokale arrangementer. Oplæg sendes til bestyrelsen. Rammebudget på godkendt hertil.

5 4.10 Forsikringer Beslutning om: Medlemsmøde i lokalområderne v. TS eller Codan/Aon? Eksempler på 5 skibes forsikringer på hjemmesiden? Database over forsikringer på hjemmesiden? (bilag) v. PEC 4.11 Frihavnsordning og charterskibe Beslutning om videre tiltag. Oplæg v. LMA (bilag) 4.12 Bestyrelsens aktivitetsplan 2012 Godkendelse. Udkast v. LMA (bilag) 4.13 TS-bladet og hjemmesiden Status v. AG, ME og EH 4.14 Hængepartier. Borgmesterstafetten Fyn Rundt - opfølgning v. EH Oplæg om Husavik v. PEC Planlægningsudvalget fremsender et oplæg til godkendelse. GI foreslår Svendborg hvor der er skibe i havnen modsat Nyborgs tomme havn. Punktet udsættes til næste møde. Oplæg fra LMA. Punkt på næste møde. Ingen kommentarer. Godkendt. Årbog udkommer medio december som planlagt. Overtages af kommunikationsudvalg 4.15 Næste møde og dagsorden. Fredag den 20. januar 2012 kl i Ebeltoft v. PEC Punkter til hjemmesiden Til hjemmesiden: Mødet med SBF Fejring af TS s 40 års jubilæum Punkter til næste møde Dagsordenpunkter: Opfølgning på møde med SBF. Status på arrangement v. 40 års Jubilæum. Frihavnsordning og Charterskibe. Forsikringer. Ifølge aktivitetsplan: Forberede generalforsamling.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635 BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100

Læs mere

Afbud: Sara Deleuran (bestyrelsesmedlem) Mads Knudsen (suppleant) 1. Valg af ordstyrer. Lis Jensen. 2. Valg af referent. Nis Olsen

Afbud: Sara Deleuran (bestyrelsesmedlem) Mads Knudsen (suppleant) 1. Valg af ordstyrer. Lis Jensen. 2. Valg af referent. Nis Olsen Referat af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 16. januar 2015 kl. 20.00 og lørdag den 17. januar 2015 kl. 9.00 Svendborg Danhostel & Kursuscenter, Svendborg Til stede fredag aften og

Læs mere

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635 Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort, Løjtoftevej

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

Juni 2010 Årgang 39 nr. 3 ISSN 0905-1635. Eskadersejllads, Pinsestævne 2010, foto: Viggo Johansen, copyright viggfoto

Juni 2010 Årgang 39 nr. 3 ISSN 0905-1635. Eskadersejllads, Pinsestævne 2010, foto: Viggo Johansen, copyright viggfoto Juni 2010 Årgang 39 nr. 3 ISSN 0905-1635 Eskadersejllads, Pinsestævne 2010, foto: Viggo Johansen, copyright viggfoto 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent.

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent. REFERAT Bestyrelsesmøde: 14.06.2015 Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Tidspunkt: 10.00-17.30 Deltog Edna Stage (ES) Birgitte Viereck (BV) Jens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635 Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100 København Ø, 22 75 51 35 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere