MARKEDSNYT For svinekød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSNYT For svinekød"

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. februar 2016 Uge 8 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer er der en presset afsætningssituation med handel til stort set uforandret prisniveau. På det britiske baconmarked er der fortsat et stort udbud og deraf følgende prispres i nedadgående retning. For markederne udenfor Europa er der fortsat god handel til Japan, mens der rapporteres om stabil handel til Kina. SLAGTNINGER DANMARK Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge /15 Totalmodtagelsen ,5 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin NOTERINGER DANMARK FOR UGE 8 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 8,70 8,70 Søer (over 130 kg.) 4,50 4,50 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 329,94 334,94 338, ,02 340,94 345,94 349,94 993,12 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 355,00 335,00 355,00 335,00 321,00 302,00 321,00 302,00 Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 1 kr./kg 8,49 kr./kg 5,26 kr./kg 5,38 kr./kg 5,30 kr./kg

2 2 FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) feb mar apr maj 2016 juni 2016 juli 2016 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj 2017 juni 2017 juli /2 12/2 Ændr. 19/2 12/2 Ændr. 68,90 75,26 79,15 79,10 78,60 68,03 63,48 65,78 67,93 71,53 75,50 77,30 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,72,54 65,95 70,38 76,28 80,35 79,68 78,78 68,28 63,38 65,63 67,63 71,28 76,00 80,60 1,48 1,02 1,20 0,58 0,18 0,25 +0,10 +0,15 +0,30 +0,25 0,50 3,30 1,30 1,40 1,30 1,40 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4625 RUSLAND Myndighederne i Rusland har i den forløbne uge rapporteret om 2 nye tilfælde af afrikansk svinepest i mindre svinebesætninger. Herudover rapporteres om 2 tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin. Tilfældene er fundet i den vestlige del af landet. ESTLAND Myndighederne i Estland har i den forløbne uge rapporteret om 34 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fordelt over hele landet. LETLAND Myndighederne i Letland har i den forløbne uge rapporteret om 24 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fordelt i den østlige del af landet. LITAUEN Myndighederne i Litauen har i den forløbne uge rapporteret om 3 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin.

3 3 EU Ingen konkrete initiativer til støtte på landbrugsministerrådsmøde På landbrugsministerrådsmøde i Bruxelles mandag i sidste uge blev der ikke truffet beslutning om støtte til EUs mælke og svineproducenter. Fra såvel landbrugsministrene som Landbrugskommissær Phil Hogan blev der ellers udtrykt ønske om konkrete tiltag, der kunne støtte landmændene i en økonomisk vanskelig situation. Ifølge svensk landbrugspresse var der dog blandt landene mere delte meninger om, hvilke tiltag der kræves. Fransk forslag om direkte støtte til landmænd var der ikke flertal for. Ligeledes forslag fra Polen om eksporttilskud og genåbning af støtte til oplagring af svinekød blev afvist. Ifølge pressen ser der ud til at være større chance for at få flertal for forslag om eksportkreditter og øget satsning på markedsføringstiltag. Holland, der har formandsskabet for EU, har opfordret de enkelte lande til inden 25. februar at fremsende eventuelle forslag til tiltag. Phil Hogan har lovet, at Kommissionen vil se nøje på alle indkomne forslag, og at indkomne forslag vil blive drøftet på næste møde i marts. Hogan påpegede dog også på mødet, at for at Kommissionen skal tage indkomne forslag alvorligt, kræver det, at forslagene overholder lovgivningen, og at de kan holdes indenfor budgettet. EU December svinetælling Eurostat har i den forløbne uge offentliggjort nye foreløbige resultater af december svinetælling for Spanien, Holland, Italien, Ungarn, Østrig, Irland, Finland, Litauen, Slovakiet, Letland, Cypern, Slovenien, Luxembourg og Malta. Hermed er der nu offentliggjort december svinetælling for 23 ud af 28 EU lande. Kun Belgien, Rumænien, Sverige, Kroatien og Bulgarien mangler endnu at offentliggøre tal. De 23 EU lande repræsenterer tilsammen 91 pct. af EUs samlede svinebestand. Resultatet for de 23 lande viser en samlet totalbestand af svin, der ved december tællingen ligger 0,4 pct. højere end året før. For avlsbestanden i form af avlssøer og drægtige søer er der nedgang på henholdsvis 2,0 pct. og 2,3 pct. Et fald, der må forventes at blive stort set udlignet af stigende produktivitet. Tilbage ved seneste EU svinetælling fra maj/juni 2015 var der en fremgang i EUs totalbestand af svin på 1,8 pct. og mindre tilbagegange for avlssøer og drægtige søer på henholdsvis 0,6 pct. og 0,7 pct. Så den dårlige økonomi i svineproduktionen kan ses i udviklingen, om end det går meget langsomt med at få reduceret svinebestanden i EU. Det er i høj grad udviklingen i den spanske svinebestand, der medvirker til fortsat at give et lille plus i totalbestanden af svin her ved december tællingen. Den spanske bestand ligger 6,8 pct. svarende til 1,8 mio. stk. højere end året før. Uden Spanien ville der have været et fald i EU(23) totalbestanden på 1,2 pct. Udviklingen for Spanien hænger i høj grad sammen med en udpræget grad af vertikal integration i den spanske svinesektor. Den overvejende del af den spanske svineproduktion er i dag ejet af store selskaber med først og fremmest interesser i den spanske foderindustri, men også slagterier, forarbejdningsindustri og detailhandel er i mere eller mindre grad involveret i svineproduktionen. Fra disse selskaber er der de senere år bl.a. i forbindelse med indførelsen af nye EU regler om løsgående drægtige søer blevet investeret kraftigt i nye store produktioner med søer. Modsat Spanien er der blandt de store svineproducerende lande i EU tilbagegang i svinebestanden for først og fremmest Polen og Tyskland. I disse to lande udgør de mindre soholdere fortsat en stor del af produktionen. Særligt Polen har mange mindre soholdere, der lukker ned i krisetider. Stigningen for Spanien og faldet i den tyske bestand betyder, at Spanien nu har overtaget Tysklands position som det EU land med den største svinebestand.

4 4 Svinetælling EU Dec 2015 Total bestand Avlssøer Drægtige søer stk %ænd %ænd %ænd. Tyskland , , ,3 Spanien , , ,6 Frankrig , , ,8 Danmark , , ,1 Holland , , ,3 Polen , , ,5 Italien , , ,4 Belgien Rumænien UK , , ,6 Ungarn , ,1 Østrig , , ,6 Portugal , , ,2 Tjekkiet , , ,2 Irland , , ,9 Sverige Finland , , ,2 Kroatien Grækenland , , ,1 Litauen , , ,4 Slovakiet , , ,1 Bulgarien Estland , , ,1 Letland , , ,8 Cypern , , ,3 Slovenien , , Luxembourg , ,7 4 4 Malta , EU (23) , , ,3 Serbien , , ,1 SPANIEN USDA: Spaniens produktion af svinekød vil flade ud i 2017 Det amerikanske landbrugsministerium USDA har her i februar måned udgivet en mindre landerapport om det spanske marked for oksekød og svinekød. Om den spanske produktion af svinekød fremover siges det i USDA rapporten: Spanish swine sector estimates for 2016 a growth of about 3.5 percent for total slaughters and 3.9 percent of pork production. The turning point with stable or reduced production may be seen during During 2016 Spanish swine industry estimates that sow herd will be reduced to stabilize or even reduce the pork production by 2017.

5 FRANKRIG 5 Franske landmænd blokerer supermarkeder Protesterende franske landmænd har i den forløbne uge blokeret adgangen til en række hypermarkeder under kæden Leclerc. Aktionerne betød, at en række supermarkeder var tvunget til at lukke deres butikker. De aktionerende landmænd hævder at slagterier, detailhandel og den franske stat har nøglerne til at få stoppet den nuværende krise, og de ønsker klare svar på en liste af krav. Kravene er bl.a. normale kommercielle relationer i industrien, landemærkning på forarbejdede produkter, benyttelse af kontrakter, brug af lokale produkter for food service sektoren, mv. Fransk detailhandel vil oprette fond på 100 mio. euro til svineproducenter France s Federation du Commerce et de la Distribution, der har de førende distributører og detailhandel i Frankrig som medlemmer, har i den forløbne uge meddelt, at de er klar til at oprette en solidaritetsfond på 100 mio. euro til svineproducenter, som er presset af de lave svinepriser. Til gengæld kræver detailhandlen et øjeblikkeligt stop for alle aktioner, der økonomisk skader butikker og lagerbygninger. Den franske premierminister Manuel Valls har tidligere ved møder med landbrugsorganisationer støttet oprettelsen af en sådan solidaritetsfond. Men oprettelsen kræver godkendelse fra konkurrencemyndigheder i Frankrig og EU. Fransk regering vil nedsætte landmænds indbetaling til social security med 500 mio. euro Den franske Premierminister Manuel Vall har i den forløbne uge meddelt, at den franske regering vil skære 10 pct. svarende til 500 mio. euro i franske landmænds indbetaling af skat til socialforsikring i form af social security. Nedskæringen vil komme alle landmænd til gode i form af en generel nedsættelse på 7 pct. i betalingen til socialforsikring her i Herudover vil landmænd med særlig dårlig indtjening i 2015 fuldstændig slippe for indbetalingen. Det samme vil være gældende i 2017 og 2018, hvis indkomsten fortsat ligger under et vist niveau. BRASILIEN Omkostninger i svineproduktionen stiger Omkostningerne i brasiliansk svineproduktion er steget kraftigt i starten af 2016, viser tal fra Brazil s Centre of Intellingence for Pountry and Swine (CIAS). Indekset for omkostninger i svineproduktionen har ellers været faldende i december, men er steget med 6,2 pct. i januar Årsagen til de stigende omkostninger skal først og fremmest findes i stigende omkostninger til foder. I de seneste 12 måneder, er indekset steget med 21,9 pct. EU Nyt svinekødprodukt opnår beskyttet geografisk betegnelse Et nyt svinekødprodukt i EU har opnået beskyttet geografisk betegnelse, oplyser Agra Europe. Det drejer sig i denne omgang om et skinkeprodukt fra Kroatien Dalmatinski pršut. Mere end fødevareprodukter i EU har nu opnået betegnelsen Protected Geographical Indication (PGI).

6 EU 6 Eksport af svinekød Som det fremgår af nedenstående tabel steg EU s eksport af svinekød med 7,4 pct. i 2015 i forhold til Værdien udgjorde 3,263 mia. euro i 2015 mod 3,032 mia. euro i En stigning på 7,6 pct. Fordelt på kategorier Tons Jandec Jandec %ændring 15:14 Levende svin ,7 Fersk/frosset ,0 Bacon ,0 Forarbejdet ,8 Biprodukter ,8 Total ,4 Eksportører af svinekød fra EU Jandec Jandec %ændring 15:14 Tons Tyskland ,3 Danmark ,7 Spanien ,2 Holland ,2 Frankrig ,3 Polen ,4 UK ,2 Belgien ,1 Italien ,5 Ungarn ,2 Irland ,7 Østrig ,6 Andre ,3 EU ,4 Importører af svinekød fra EU Jandec Jandec %ændring 15:14 Tons Kina ,8 Japan ,9 Hong Kong ,8 Sydkorea ,1 Filippinerne ,4 Ukraine ,5 USA ,9 Australien ,0 Angola ,3 Montenegro ,0 Rusland ,4 Hviderusland ,0 Andre ,1 EU ,4

7 7 SYDAFRIKA Tørke udfordrer sydafrikansk svineproduktion Sydafrika plages af tørke, som har katastrofale konsekvenser for svineproduktionen og vil medføre uundgåelige stigninger i prisen på svinekød, beretter The Pig Site. 60 pct. af svinefoder består af majs. Og grundet dårlig høst, som følge af tørken, er prisen for fodermajs siden februar 2015 steget med 70 pct., udtaler Formanden for organisationen af Sydafrikanske svinebønder (SAPPO), Simon Streicher. Udover tørken er ligeledes ustabil strømforsyning og øgede lønomkostninger med til at presse økonomien for svineproducenterne, oplyses det. VERDEN Ny tysk rapport viser fortsat vækst i økologi i 2014 Det tyske forskningsinstitut Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), og Organica International afslører i en ny rapport, at mange af EU s medlems lande er blandt de største i verden målt på areal af økologisk landbrugsjord og salg af økologiske fødevarer. I 2013 var 9,701 mio. hektar udlagt som økologisk landbrugsareal i EU 28. I 2014 var dette tal steget til 10,249 mio. hektar altså en stigning på 5,6 pct. Globalt er det økologiske landbrugsareal vokset med hektar i 2014 til 43,7 mio. hektar. Australien er det land i verden med størst økologisk landbrugsareal (17,2 mio. hektar, hvoraf 97 pct. er græsningsarealer), efterfulgt af Argentina (3,1 mio. hektar) og USA (2,2 mio. Hektar). Ca. 40 pct. af det globale økologiske landbrugsareal ligger i Oceanien fulgt af Europa med 27 pc.t og Latinamerika med 15 pct. I EU har Østrig med 19,4 pct. den højeste procentdel af økologisk landbrugsareal ud af det samlede landbrugsareal. Herefter følger Sverige, Estland, Tjekkiet og Italien med henholdsvis 16,4 pct., 16,2 pct., 11,1 pct., og 10,8 pct. I den anden ende af skalaen finder man Malta med den laveste procentdel på 0,3 pct., efterfulgt af Irland, Rumænien, Bulgarien og Holland. Vender man blikket mod detailhandlen er det ifølge rapporten Tyskland som i absolut størrelse har det største salg af økologiske fødevarer indenfor EU med en værdi på 7.9 mia. euro i Herefter kommer Frankrig med 4,8 mia. euro, UK med 2,3 mia. euro, Italien med 2,1 mia. euro og Sverige med 1,4 mia. euro. Tyskland er dermed det næststørste marked globalt for økologi. USA er det største med en værdi på 27,1 mia. euro. Det anslås, at det globale marked for økologiske fødevarer var på mere end 60,0 mia. euro i Danmark har den højeste procentdel af salg af økologiske fødevarer ud af det samlede fødevaresalg med 7,6 pct. Dette gælder ikke bare indenfor EU, men også globalt set ligger Danmark nummer et. Uden for EU er det blandt andet Schweiz og USA, som topper med hhv. 7,1 og 5,0 pct. Schweiz havde ligeledes det højeste forbrug af økologiske fødevarer pr. indbygger globalt i 2014 med en værdi på 221 euro efterfulgt af Luxemburg på 164 euro og Danmark med 162 euro, ifølge rapporten. ZIMBABWE Mund og klovsyge Der er i den forløbne uge rapporteret om 9 udbrud af mund og klovsyge stk. kvæg er omfattet af udbruddet. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2016\Markedsnyt 2016 uge 8.docx / 22. februar 2016

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 15. marts 2016 Uge 11 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret eller svagt stigende prisniveau denne uge. For bove og produktionskød

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 27. februar Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. oktober Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 17. august 2015 Uge 34 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. maj 2014 Uge 21 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. juli 2015 Uge 30 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. december 2013 Uge 1 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 1. februar 2016 Uge 5 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker igen denne uge til stort set uforandret prisniveau. EU ordningen med støtte

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 8. marts 2017 Uge 10 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 14. november 2016 Uge 46 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 3. marts 2008 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 31. marts 28 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 24. oktober 2011 Uge 43 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. maj Uge 21 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. For nakker og kamme er priserne faldet tilbage

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 22. Marts 2010 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 11. januar 2016 Uge 2 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 10. april 2017 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. juni 2017 Uge 23 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked er handlen med såvel ferske skinker som øvrige udskæringer under pres. Der handles dog til stort

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 27. november Uge 48 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer også denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. juni 2012 Uge 23 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. januar 2017 Uge 5 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. Ligeledes produktionskød handles

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 47 Faktisk Uge 46 År

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 1. maj 2017 Uge 18 MARKEDSSITUATIONEN Pga. fridag 1. maj har det ikke været muligt at indhente markedssituation denne uge. SLAGTNINGER DANMARK Uge 14 Uge 15 Uge

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 25. Oktober 2010 Uge 43 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med de sidste uger er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. oktober 2013 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 19. september 2016 Uge 38 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau i denne uge. Ligeledes bove og forender

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 15. august 2011 Uge 33 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 12. marts 2012 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 25. september 2017 Uge 39 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. februar 2017 Uge 9 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uforandret fra sidste uge. Det betyder, at der også denne uge på det europæiske marked er handel

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 9. januar 2017 Uge 2 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. juni 2016 Uge 23 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked rapporteres om fortsat god handel med ferske skinker, der denne uge handles til uforandret prisniveau.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 17. marts 2008 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 6. maj 2013 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød 11. juni PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 24 Faktisk

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 8. november 2016 Uge 45 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker langsomt og til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 4. maj 2009 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 19. marts 2012 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. april 2011 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. marts 2017 Uge 13 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uændret fra sidste uge. Også denne uge rapporteres om handel med ferske skinker på det europæiske

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 12. Oktober 2009 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 20. februar 2012 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 31. oktober Uge 44 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes ferske kamme handles til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 14. september Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. juli 2015 Uge 31 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 8. Marts 2010 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 2. januar 2017 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. Februar 2011 Uge 7 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 6. oktober 2008 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Landbrug & Fødevarer MARKEDSOVERVÅGNING 24. August 2009 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. januar 2017 Uge 4 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uændret eller svagt faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. marts 2013 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 12. august 2008 Uge 33 PRODUKTIONSSITUATIONEN Forventet Uge 33 Uge 32 Uge 31 Uge 30 Uge 29 Uge 28 År til dato 2008:07 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. maj 2017 Uge 21 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 24. marts 2014 Uge 13 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. februar 2013 Uge 6 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 11. juni Uge 24 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. februar 2017 Uge 8 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 30. oktober 2006 Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. september 2006 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 26. maj 2015 Uge 22 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 11. februar 2013 Uge 7 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 5. december 2016 Uge 49 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 23. August 2010 Uge 34 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 12. marts 2007 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 17. oktober 2016 Uge 42 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 19. April 2010 Uge 16 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. juli 2014 Uge 31 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 21. januar 2008 Uge 4 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 11. marts 2013 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 13. oktober 2014 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. januar 2017 Uge 3 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes er kamme under pres,

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 14. januar 2008 Uge 3 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 23. april 2012 Uge 17 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 25. august 2008 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 31. marts 2014 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød RKEDSNYT For svinekød RKEDSOVERVÅGNING 26. januar 2009 Uge 5 PRODUKTIONSSITUTIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 22. december 2008 Uge 52 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. marts 2015 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. november 2011 Uge 46 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 10. december 2007 Uge 50 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2015 Uge 13 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 22. November 2010 Uge 47 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. april 2014 Uge 17 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 18. januar 2016 Uge 3 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker og øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge. På

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 29. januar 2007 Uge 5 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød [Vælg en dato] MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. oktober 2012 Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 8. december 2008 Uge 50 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere