Spredning af medarbejderdrevet innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spredning af medarbejderdrevet innovation"

Transkript

1 Spredning af medarbejderdrevet innovation Når frontpersonalet fortæller... Erfaringer på tværs af fire delprojekter i Mere liv i gamles hverdag VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

2 Spredning af medarbejderdrevet innovation Når frontpersonalet fortæller... Erfaringer på tværs af fire delprojekter i Mere liv i gamles hverdag Tekst: Knud Ramian Fotos: Charlotte Svendsen, Videnscenter på Ældreområdet VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

3 Indledning Dette hefte om spredning af medarbejderdrevet innovation indeholder erfaringer fra et forsøg med at kvalificere og anvende frontmedarbejderne til formidlingsopgaver mht. formidling af deres erfaringer. Det er resultaterne af en tværgående analyse af erfaringerne med spredning af resultaterne fra fase 3 i projektet Mere liv i gamles hverdag. Teksten er baseret på delrapporter som er udarbejdet af de enkelte projekter. Knud Ramian er ansvarlig for analysearbejdet. Ud over dette hefte findes denne tekst i en sammenfattende udgave: Svar på 11 gode spørgsmål samt et hefte med de enkelte delrapporter. Om projektet Projektet afprøver en række forskellige ideer, der kan give værditilvækst i afhængige ældres hverdag fx omkring madlavning, samtaler, udeliv og aften-/natteliv. Hvert tema er udviklet af frontmedarbejdere, som har deltaget i projektets tre netværk. Ideerne udvikler sig ved anvendelse af en særlig strategi De små skridts vej, der er en forenklet udgave af den såkaldte Gennembrudsmetode. Med små gradvise forandringer, der løbende læres af, udnytter projektet frontmedarbejdernes kreativitet, og opnår betydningsfulde forbedringer i hverdagen for de involverede gamle. Samtidig forøger man arbejdsglæden hos de ansatte. De involverede frontmedarbejdere spiller en afgørende rolle ved spredningen af De små skridts vej. Viden spreder sig hurtigere via fagfolk til fagfolk-aktiviteter end ved top down-spredning. Erfaringerne fra fase 3 viser at denne form for spredning er mulig og effektiv. Fase 3 er en spredningsfase med frontmedarbejderne i centrum Fase 3 er forløbet gennem sidste halvdel af 2009 og starten på I denne fase er de indsamlede erfaringer blevet fastholdt og formidlet i forskellige sammenhænge på arbejdspladserne, lokalt og på landsplan. Som grundlag for spredningen er der gennemført trænings- og undervisningsaktiviteter, for frontmedarbejderne samt iværksat en række spredningstiltag: spredning internt til andre på arbejdspladsen, lokal spredning til andre arbejdspladser og landsdækkende spredning. Erfaringerne fra delprojekterne giver svar på en række spørgsmål omkring spredningsstrategien og dens resultater. 1. Hvordan skal spredningsarbejdet organiseres? 2. Hvordan kvalificeres frontmedarbejderne til spredningsopgaven? 3. Hvilke redskaber skal stilles rådighed i spredningsfasen? 4. Hvordan foregår den lokale spredning? 5. Hvilken rolle spiller ledelse og medarbejdere? 6. Hvordan formidles uden for arbejdspladsen? 7. Hvordan formidler hovedprojektet? 8. Hvordan sker den skriftlige spredning 9. Hvilke yderligere initiativer er i gang eller på vej? For yderligere detaljer om erfaringerne henvises til rapporteringen fra de enkelte delprojekter. I gennembrudsmetoden taler man om fastholdelse og spredning i stedet for formidling. Det understreger, hvad resultatet skal være. Fokus for fase 3 er et forsøg med at kvalificere og anvende frontmedarbejderne til spredningsopgaver mht. spredning af deres erfaringer. Det er således fortsat en afprøvning af gennembrudsmetoden - De små skridts vej. 1 VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

4 Hvordan skal spredningsarbejdet organiseres? Fagfolk til fagfolk-spredning kommer ikke af sig selv. En organiseret og planlagt fastholdelses- og spredningsstrategi er nødvendig. Den fortsatte netværksorganisering har haft stor betydning også i fase 3. Fastholdelse og spredning af den gode praksis er en vigtig del af den samlede ide i projektet. Disse aktiviteter er foregået løbende gennem alle projektets faser med Forandringskataloger, lokale orienteringer og artikler. I fase 3 er de lokale netværksseminarer fortsat nu med temaer omkring fastholdelse og spredning. Delprojekterne har stået for udvikling af værktøjer til spredning og har ydet konsulentbistand til spredningsaktiviteterne. Erfaringer og anbefalinger Netværkenes tilstedeværelse har gennem hele projektets haft stor betydning. Også i spredningsfasen har de lokale netværksseminarer har haft betydning for fastholdelse af projektets fokus fastholdelse af projektets fremdrift udvikling af projektdeltagernes forståelse for metoden udviklingen af selve metoden. Det er på seminarerne man deler viden med hinanden, og her spreder nye ideer sig hurtigt. Derved har seminarerne i høj grad haft en motiverende og fastholdende effekt, som har bidraget til at holde gejsten oppe. Tilstedeværelsen af en forandringsorganisation som Mere liv i hverdagen lokalt er også en rigtig god ide. Det ville uden tvivl være gavnligt for spredning og fastholdelse, at netværkene fortsat kunne mødes i læringsseminarer og udveksle erfaringer med de små skridts metode og tiltag, der kan sikre den fortsatte udvikling af Mere liv i hverdagen. Hvordan kvalificeres frontmedarbejderne til spredningsopgaven? Styrkelse af den mundtlige fortælling og udviklingen af de gode praksisfortællinger fra projektet har givet grundlag for en succesfuld spredning. For mange af de deltagende frontmedarbejdere har deltagelse i spredningsopgaven været en af de virkelig store udfordringer i projektet. At stille sig op og formidle for andre det være sig lokalt eller til et større seminar er for alle de praktikere vi har haft involveret en ny og skræmmende opgave. På de afholdte seminarer har der i delprojekterne været afprøvet en række metoder til kvalificering af medarbejderne: 1. Drøftelse af deltagernes aktuelle erfaringer med spredning til kolleger på andre plejecentre 2. Øvelser Fremlæggelser for hinanden Hvert praksissted mødte op med et minutters oplæg hvor hovedpunkterne ville svare til de vigtigste punkter i en kommende mundtlig spredning af deres projekterfaringer. 3. Drøftelse af forskellige typer af spredningsopgaver: Spredning internt på arbejdspladsen Spredning i kommunen Deltagelse i større spredningsopgaver 4. Udvikling af undervisningsmaterialer Se afsnittet herom. 5. Aftaler Om rollefordeling vedrørende fremlæggelser og eventuelt skriftlige oplæg 2 Netværkene kunne med fordel udvides med deltagere fra nogle af de nye arbejdspladser, som er begyndt at bruge Forandringscirklen. VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

5 Erfaringer og anbefalinger Erfaringerne viser, at når frontmedarbejderne får lov at fortælle deres historie gennem de små succeshistorier med beboerne så fungerer fremlæggelsen fint for dem. Det er da også disse personlige fortællinger, der har fanget og begejstret tilhørerne. Spredning udført af praktikere skal foregå på deres præmisser, hvor de får lov at fortælle deres historier i deres eget sprog. Hvis en praktiker først melder sig og kan fortælle om sine erfaringer, bliver det nemmere for de næste at vove at turde. Erfaringen viser også, at de vokser med opgaven. Nogle projektdeltagere har haft mod på og stor succes med at formidle for store forsamlinger, mens andre har været bedre tilpas i mindre fora. Det er vigtigt at tage hensyn til dette og planlægge spredningerne så projektdeltagerne er tilpas med udfordringen. Rekruttering af praktikere som formidlere, sker (atter engang) bedst gennem motivation fra andre praktikere som har prøvet det, og som derved kan inspirere. Det har haft positiv betydning, når lederne også deltager i forberedelserne til spredningsarbejdet. Hvilke redskaber skal stilles til rådighed i spredningsfasen? Selvom den mundtlige fortælling er i fokus for spredningen, er der i projektet udviklet en værktøjskasse, der kan understøtte spredningen. De enkelte delprojekters temaer har stillet forskellige krav til spredningsopgaven, og de har haft forskellige ressourcer til rådighed, men der tegner sig dog et billede af, at arbejdet med fortællingen og de konkrete eksempler er et afgørende redskab for frontmedarbejderne på tværs af projekterne. Herudover har der samlet sig en slags værktøjskasse, der kan understøtte fortællingerne. Værktøjskassen Forandringskataloger med eksempler Introduktioner til de Små skridts metode med konkrete eksempler på deres anvendelse. Elektroniske udgaver af forandringscirklerne Fotos taget gennem projektet PowerPoint-præsentationer om projektet Videoklip fra medarbejdere, der blev interviewet om deres erfaringer Videofilm forudsætter dog bevillinger af en passende størrelse og er lettere ved visse typer af projekter end andre. Supplerende materiale kan findes i form af de forskellige forandringskataloger og forandringsfortællinger, der er udarbejdet i projektet. De fleste dele af værktøjskasserne vil være tilgængelige fra delprojekternes hjemmesider. Erfaringer og anbefalinger Fremstillingen af undervisningsmaterialet lettes, hvis man tænker det ind i projektforløbet, fx gennem løbende fotooptagelser. Fremstillingen af små fortællinger om arbejdet med forandringscirkler er afgørende for spredningsaktiviteterne. De små fortællinger virker overbevisende. Det er nyttigt før spredningen at bistå med at omsætte arbejdet med i forandringscirklerne til gode skriftlige historier. Det hjælper frontmedarbejderne til at se, at historien er fængende og værd at fortælle. Eksempler på udfyldte forandringscirkler er med til at synliggøre forandringsprocessen hos både borgeren og medarbejderen. Der foreligger nu en værktøjskasse, der kan støtte den fremtidige spredning. Materialet skal være let tilgængeligt, fx på internettet, uddannelsernes hjemmesider eller Facebook, hvor personalet, der har lyst til videreudvikling, er vant til at komme. 3 VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

6 Hvilken form for konsulentbistand har arbejdspladserne brug for til spredningsarbejdet? Adgangen til konsulentbistand er vigtig for at komme i gang med spredningen og konsulentbistanden kan støtte ledelsens arbejde med fastholdelsen. Mere liv i hverdagen har ydet konsulentbistand i spredningsfasen. Konsulentbistandens omfang og art har været tilpasset behov og muligheder i de lokale projekter. Der er typisk ydet konsulent bistand forud for større arrangementer som, fx VEGA-seminarerne. Der har på forskellig måde udviklet sig helt lokale konsulentroller på arbejdspladserne, som kan støtte arbejdet med fastholdelse og spredning. Erfaringer og anbefalinger Muligheden for konsulentbistand til at komme i gang med spredningen er en vigtig del af arbejdet, men når praktikerne først har prøvet at fremlægge offentligt en gang, så har de ikke behov for så meget bistand længere. Derimod er den lokale fastholdelse og spredning vigtig og skal aftales med de lokale ledere. Ledelsesmæssig bevågenhed og krav til personalet er vigtig. Disse krav skal matche de faglige interesser hos medarbejderne. Konsulentbistand kan støtte ledelsens arbejde. Hvordan foregår den lokale spredning på arbejdspladsen? Spredningen på arbejdspladsen kan foregå på forskellige måder, men afhænger af ledelsens engagement i projektet. Spredningen giver ikke kun et værditilvækst i de ældres hverdag, men medvirker også til øget faglig opmærksomhed på og stolthed over indsatsen i hverdagen. Det har ofte været en lille gruppe medarbejdere, der har deltaget i netværket og været aktive i afprøvningen af metoderne i fase 2, så spredningen på arbejdspladsen er en vigtig del af forankringen. Arbejdet med De små skridts vej er på forskellig måde implementeret på de deltagende arbejdsplader. Hvordan spredningen foregår og hvad projektet kommer til at betyde er meget afhængig af lokale ledelsesbeslutninger. Der er i Mere liv i hverdagen konstateret forskellige modeller, der kan styrke spredning og fastholdelse: Model 1: En del af den lokale kontrakt På et ældrecenter er spredning af de små skridts metode og arbejdet med ideerne omkring hverdagslivet for de ældre, blevet til en del af den lokale kontrakt for Model 2: Implementeret som praksis på arbejdspladsen Alle medarbejdere på arbejdspladsen skal lære at arbejde med forandringscirkler. Model 3: Anvendelse af interne konsulenter To praktikere fungerer som interne konsulenter, idet ledelsen har besluttet, at alle kontaktpersoner skal udarbejde mindst en PDSA-forandringscirkel om ugen. I første omgang udvælges relevante beboere på plejecentret, og det aftenpersonale som er tilknyttet den pågældende beboer, knyttes til de to medarbejdere som kender metoden. Disse to tidligere projektdeltagere fungerer herefter som mentorer i løbet af processen. På denne måde spredes og forankres metoden langsomt men sikkert i den daglige praksis. Model 4: Videreførelse af lokale netværk Aften-/nattelivsprojektet har ført til beslutninger om fortsættelse af det lokale netværk efter projektperioden. De skal bruges til at fastholde og videreudvikle arbejdet. 4 VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

7 Erfaringer og anbefalinger Det er vores overbevisning, at de små fortællinger virker overbevisende, og at eksempler på udfyldte forandringscirkler er med til at synliggøre forandringsprocessen hos både borgeren og medarbejderen. Det ser ud til at spredningsaktiviteterne fremmer en faglig kvalificering hos de deltagere, hvor frontmedarbejderne i projektet er blevet bedre til at argumentere fagligt og sætte ord på de ellers usynlige ting, de faktisk gør. Projektet og spredningen inviterer til en nyorientering, hvor det får værdi at kunne se de små muligheder selv under indimellem begrænsede rammer. Det bliver ok, legalt, værdifuldt og væsentligt at være undervejs og at være i gang og værdsætte de små ændringer og resultater. Ved at medarbejderne arbejder skridt for skridt og målrettet bliver det synligt for dem selv og andre, hvilken værdi deres arbejde har, og hvilken forskel de kan gøre for de mennesker, de arbejder med. Hvilken rolle spiller ledelse og medarbejdere? Ledelsen rolle i den lokale spredning og forankring er helt afgørende. Det har stor betydning at lederen skaber rammerne for spredning. Det er en udfordring at fastholde ledernes engagement i en tid, hvor presset på sektoren øges. Der sættes mange ting i gang, der vægter procedurer, målinger og kontrol. Dette kan være med til at fokus flyttes væk fra borgeren og til systemet. Det har dog vist sig muligt at sætte flere udviklingsprojekter i gang under forudsætning af, at disse projekter naturligt hænger sammen. Samarbejdet mellem kollegerne er vigtigt, for når en medarbejder for eksempel sætter sig for at afprøve noget i 14 dage og vedkommende for eksempel ikke er til stede, er det vigtigt at kollegerne er sat ind i tingene og følger op på det igangsatte, ellers går det hele i vasken. Når der ikke er afsat tilstrækkelige økonomiske midler i organisationen til frikøb af medarbejdere vil spredningen lokalt foregå langsomt. Dette forhindrer dog ikke, at det ikke er muligt, når bare processen har lederens opbakning og bevågenhed. Hvordan er der formidlet til andre arbejdspladser? Frontmedarbejdernes deltagelse er vigtig ved spredningen til andre arbejdspladser. Det virker samtidigt positivt på den lokale fastholdelse og spredning. Denne spredning koster dog ressourcer i form af kvalificering af medarbejdere og tilstrækkelige muligheder for frikøb. Spredningen bør kunne fortsætte efter projektets afslutning, da mulighederne for spredning slet ikke er udtømte. Udover den lokale forankring og spredning har der i fase 3 været en række andre eksterne spredningsaktiviteter der retter sig mod frontmedarbejderne. To eksempler kan illustrere disse formidlingsaktiviteter. Udeliv Som eksempel kan nævnes temaeftermiddage om udeliv grønne rum for Aktivitetsmedarbejdere i Aalborg kommune. Temaeftermiddagen blev den 3. marts 2010 afholdt med ca. 140 medarbejdere fra Aalborg, Frederikshavn, Vesthimmerlands, Hjørring, Morsø og Rebild kommuner. Temaeftermiddagen er blevet meget positivt evalueret af deltagerne og Aalborg kommune. Budskabet om at det er muligt at flytte bjerge med små skridt, og at det er muligt at gøre en væsentlig og betydningsfuld forskel med en opmærksomhed og målrettethed har virket stærk og opløftende på såvel projektdeltagere som deltagere. Alle er gået høje (opløftede) derfra bl.a. med en forestilling om at det ikke behøver at være så svært Og at selv små skridt gør en stor forskel. Der er eksempler på, at kursusdeltagere har anvendt forandringskatalogerne til lokale projekter. 5 VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

8 Mere liv i køkkenet Mest omfattende har spredningen til andre arbejdspladser været i delprojektet omkring Mere liv i køkkenet. Den særlige bevilling fra erhvers- og byggestyrelsen gav mange erfaringer med et tilbud om gratis temaeftermiddage. Der er afholdt i alt ni temaeftermiddage på plejecentre i Region Midtjylland i løbet af efteråret 2009 og i begyndelsen af De udbudte temadage var booket i løbet af ganske få dage, og der var efterspørgsel på en del flere. Temadagen blev indledt med filmen Liv i køkkenet, som er produceret for midler fra Erhvers-og Byggestyrelsen. Vi introducerede forandringscirklen og sluttede med at hjælpe personalet i gang med deres egne forandringscirkler. I alt 200 personer deltog i temadagene. Delprojektet er efterfølgende blevet inviteret til at holde temadage i Hellerup og Helsingør, hvilket indikerer en stor interesse for emnet også uden for region Midtjylland. Evalueringen viser positive erfaringer med temaeftermiddage specielt omkring mulighederne for beboerinddragelse og en positiv indstilling til anvendelse af forandringscirkler. Projektet modtages formentlig bedst på steder, der i forvejen er udviklingsorienterede. Deltagelse i spredningsarbejdet afstedkommer meget respekt og anerkendelse internt i deltagernes organisationer og støtter det lokale forankringsarbejde. Det er vigtig at det også efter projektets afslutning bliver muligt at holde temadage, men hvis man ønsker den effektive spredning via frontmedarbejdere skal der skaffes midler til frikøb af de medarbejdere, som medvirker. Selvom det er enkelt, er det ikke gratis. Det ville være ønskeligt at inddrage/uddanne flere medarbejdere som formidlere, så man ikke trækker for hårdt på de medvirkende arbejdspladser. Spredningen på uddannelsesinstitutionerne Da delprojekterne drives af uddannelsestilbuddene, opstår der særlige muligheder for spredning af projektet i efteruddannelsesaktiviteter og grunduddannelser. En særlig mulighed for VEGA-projekterne er ud over deres forankring i praksis en forankring på SOSU-, ergoterapeut- og sygeplejeuddannelserne. Uddannelser, der er særlige relevante for ældreområdet. Mere liv i hverdagen er blevet internt formidlet på samtlige undervisningsinstitutionerne på pædagogiske dage og møder. Også her man kunnet udnytte frontmedarbejderne i til spredning. Projektets materialesamling ser ud til at kunne anvendes som undervisningsmateriale i grunduddannelserne og i en række af efteruddannelsesforløb fra AMU-kurser til diplomuddannelser er Mere liv i hverdagen blevet integreret og har medført en øget spredning. Der er udarbejdet og iværksat konkrete forslag til, hvordan Mere liv i hverdagen kan inddrages i grunduddannelserne, når det drejer sig om udviklingsstrategien om hverdagstemaet. Erfaringer og anbefalinger Det kan anbefales at forankre Mere liv i hverdagen - projekter i samarbejde med uddannelserne, idet det giver afsmitning såvel i praksis som i uddannelserne. Spredningen kan blive endnu mere omfattende, hvis der i projektbudgetterne indarbejdes muligheder for spredning direkte til arbejdspladserne i form af gratis temadage. Projektet har to fokusområder, et kvalitets tema omkring værditilvækst i hverdagen og en forandringsstrategi omkring anvendelse af de små skridts metode. Det kan skabe et dilemma i spredningen. 6 VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

9 Det er nærliggende at succesen med De små skridts vej vækker interesse på uddannelsesinstitutioner, der har udvikling som en central forpligtelse. Det er en strategi, der kan finde anvendelse mange steder og på mange områder. Kvalitetstemaet Mere liv i gamles hverdag har det måske vanskeligere. Det er ikke uden videre noget selvstændigt fag, og det skal derfor implementeres mange forskellige steder i eksisterende fagområder. Hvordan skabes spredning via hovedprojektet? Frontmedarbejdernes formidling på de landsdækkende temadage med mange deltagere har også vist sig at være stærkt motiverende og fagligt relevant. VEGA-seminarerne er landsdækkende årlige åbne arrangementer til den lavest mulige pris. De følger en erfaringsbaseret skabelon med korte plenumoplæg om formiddagen og uddybende workshops med oplægsholderne om eftermiddagen. Der var plads til 100 på første seminar og 150 på det andet og begge seminarer var overtegnede. Praktikere og ledere deltog såvel i plenumoplæg som i de efterfølgende workshops. Specielt det første seminar var en prøvesten på frontmedarbejderspredningens muligheder også i store forsamlinger. I workshops viste det sig, at praktikerne har mange flere erfaringer at give videre til andre praktikere, end fortællingerne umiddelbart rummer. De formår at formidle det på en forståelig og tydelig måde. Praktikeres spredning gør indtryk både i forhold til tilhørerne og i forhold dem selv. Spredningen bliver mere levende, end når der tales i et mere teoretisk sprog. De praktiske eksempler bliver genkendelige i forhold til praktikeren, der lytter. Lytterens respekt og anerkendelse gør spredningspraktikeren stolt og glad. Fagfeltet kan blive bedre til at synliggøre god praksis, der virker i forhold til afhængige mennesker. Dette vil synliggøre praktikeres faglige bevidsthed, engagement og faglige stolthed. VEGA-netværket bør overveje, om det kan lade sig gøre at afholde to seminarer om året i stedet for et - da der i projektets sidste fase har været en voksende interesse for VEGA-netværkets aktiviteter øst for Storebælt. Skriftlig spredning Fokus i fase 3 har været på spredning fra frontmedarbejdere. Det har resulteret i forskelligt skriftligt materiale mv., der indgår i de lokale værkstøjskasser, men derudover har der været artikler i relevante tidsskrifter. Erfaringer og anbefalinger Det har været en gennemgående stærk erkendelse af at engagerede frontmedarbejdere er geniale til spredning til både andre praktikker og ledere. Praktikernes fortællinger fremstod som fængslende og levende historier om den forskel, som det at fokusere indsatsen i forhold til udvalgte skrøbelige beboere gør. Både medarbejdere og ledere på de deltagende institutioner voksede med spredningsopgaven. Gennem spredningen blev de opmærksomme på, at deres praksis er værd at gå ud i verden med og formidle til andre. Artikel i Ergoterapeuten om udeliv Fag og Arbejde har bragt to artikler om projektet Liv i køkkenet. Det udvidede projekt Mere Liv i køkkenet har fundet yderligere finansiering til udarbejdelse af en bog, der kan supplere filmen Projektet er blevet omtalt i Lederforum og i Ergoterapeuten. 7 VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

10 Birgitte Højlund skrev sammen med fire projektdeltagere fra delprojekterne madlavning, udeliv og aften/natteliv i efteråret 2009 et INDSPARK til FAG og ARBEJDE. En tværgående artikel om projektets resultater er bragt i seneste nummer af Gerontologi. Farsø Folkeblad har været flittig brugt til at formidle udviklingen af landbohaven. Se referencelisten. Erfaringer og anbefalinger Man skal ikke underkende betydningen af små og store artikler og indlægs effekt på at sprede viden og vække interesse. Artikler er udgangspunkt for henvendelser om yderligere oplæg. Der er stof nok til at skrive flere artikler til fagbladene, men det skal være i tæt samarbejde med det fagblad, som man gerne vil have det bragt i. I mange tilfælde vil det nok være lige så konstruktivt at kontakte redaktionen, og spørge om de selv kunne tænke sig at skrive om projektet. Spredning via forskellige lokale medier er et område, der bør sættes ressourcer af til i større omfang end det har været muligt i dette projekt. Afledte virkninger af projektet Projektet er ved afslutningen langt fra afsluttet. Der er en række yderligere aktiviteter som har kunnet hente inspiration fra projektet. Det er derfor vigtigt at fastholde mulighederne for fortsat spredning og netværksdannelse. UCN har søgt og fået bevilget fra pulje til bedre ældrepleje. Ca. 25 % af disse midler er målrettet et projekt i Vesthimmerlands kommune hvor målet er at implementere PDSA- cirklen/små skridt. I forhold til kursusaktiviteter ved UCN er metoden De små skridt en vej til implementering blevet en integreret del af kursusaktiviteter. Bl.a. fremgår det, at Videncentrene har implementeret metoder til implementering og fastholdelse af forandring i praksis. Der er planlagt kurser hvor metoder til implementering er en del af kursusbeskrivelsen: Der er afholdt et 3-ugers kursus. Der er planlagt oplæg på yderligere tre kurser. Der arbejdes pt. med udvikling af kommunikationskurser for 5,5 mill. kroner (trepartsmidler på ftf-området) i 2010 og 2011hvor implementering indgår. Heraf er der et ni-dages kursus Det at tænke implementeringsmetode ind i UCN`s strategiplaner for kursusaktiviteter giver et stort potentiale I Terndrup planlægges der at søge trepartsmidler til bl.a. at kunne frikøbe medarbejdere, så der kan arbejdes med at sprede de små skridts metode til resten af institutionen med en større fart og omfang end det er muligt nu. Gennem dette ønsker man at udvikle medarbejderes kompetencer til og muligheder for at fokusere på den enkeltes ældres hverdagsliv og individuelle behov. Der er ligeledes et ønske om at Gennembrudsmetoden og Fokus på hverdagslivet skal introduceres til de andre ældrecentre i kommunen. I Caspershus har man lige besluttet at organisationen skal arbejde efter den rehabiliterende tankegang. Man vil i denne proces, som kommer til at foregå i samarbejde med University College Nordjylland, arbejde videre med at implementere Merlivs-tankegangen i det daglige arbejde. For aften-/nattelivsprojektet har det vist sig at processer tager tid. De deltagende arbejdspladser har imidlertid opdaget netværksarbejdets store betydning og de har aftalt, at de mødes her til efteråret 2010 for at holde ved netværket selvom projektet ikke længere er i gang. Det er i første omgang Terndrup som indkalder. 8 VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

11 I Randers findes projektet Tilværelse med mening. Her deltager samtlige områdecentres medarbejdere, i alt ca. 210 medarbejdere. Undervisningsforløbene vil inddrage erfaringerne fra projektet Mere liv i samtalen. Desuden medinddrages én af projektets praktikere. Intentionen er at fastholde et mere liv fokus og hvor PDSA forandringscirklen bliver én af flere metoder. Projekt Tilværelse med mening er nystartet, hvorfor vi endnu ikke har indhøstet erfaringer herfra. Referencer Det samlede materiale til brug i værktøjskassen findes på projektets hjemmeside. 9 VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:30

12 Erfaringerne om frontmedarbejdernes bidrag til spedning af god praksis stammer fra projektet Mere liv i gamles hverdag. Det er et treårigt projekt på 23 arbejdspladser i ældreplejen. Projektet har vist, hvordan det er muligt at skabe mere liv i gamle voksnes hverdag ved at sætte fokus på madlavning, samtaler, udeliv, aften- og natteliv. Hele projektet har fokus på frontarbejderdrevet innovation. Projektet er forankret på Gerontologisk Institut og finansieret af Helsefonden. VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd :18:48

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Hvad er effekten af efteruddannelse

Hvad er effekten af efteruddannelse Hvad er effekten af efteruddannelse Kursus-og Udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen. En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Projekt god indflytning i plejebolig

Projekt god indflytning i plejebolig Projekt god indflytning i plejebolig Plejecentret Hørgården, Købehavns Kommune. 212 beboere i alderen 42-102 år. 70% skønnes at have demens Plejeboliger, beskyttede boliger, rehabiliteringspladser, dagcenter,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere