Projekttitel og ansøger. Projektbeskrivelse. kr. Landsdækkende projekter Kursus for instruktører og ledere i 4H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekttitel og ansøger. Projektbeskrivelse. kr. Landsdækkende projekter Kursus for instruktører og ledere i 4H"

Transkript

1 Projekttitel og ansøger Landsdækkende projekter Kursus for instruktører og ledere i 4H Tilsagn i kr. Projektbeskrivelse kr. Formålet med projektet er at uddanne frivillige instruktører og ledere i 4H, der til dagligt arbejder med børn og unge i 4H. De skal kunne varetage en kompetent, interessant og lærende undervisning af børn og unge, der deltager i 4H aktiviteter. Der skal afholdes et kursus i henholdsvis Storstrømmens 4H (er afholdt den februar 2008) samt Vestsjællands 4H (skal afholdes i januar 2007). Friluftsliv I kurserne indgår følgende temaer: rollespil, kreative fag, der er natur og fritidsaktiviteter kombineret med tema om pædagogik og psykologi i forhold til at kunne skabe en positiv stemning omkring børns læring og børns samvær. Eksempler på temaer fra det allerede afholdte kursus er: Rollespil i det fri, Ledelse i foreningsarbejde, Udvikling i klubben, Pædagogisk værksted, Natur og friluftsaktiviteter samt Kreativt 4H-arbejde kr. Formålet med projektet er, at øge interessen for at have nogle fritidsinteresser, hvor der sættes fokus på sund livsstil, motion og friluftsliv hos de unge i landdistrikterne. Projektet vil ske i samarbejde med andre foreninger i lokalområderne. I regionerne Viborg LU og Ribe, Vejle, Sønderjylland er der planlagt 2 aktiviteter, hvor der sættes aktiviteter som fodbold, løb og dans på programmet, mens dagsorden også skal sættes på fokus på det sunde liv, og hvad det giver til følge. Der forventes et deltagerantal på i alt 250. Netværksgrupper for unge i landdistrikterne LandboUngdom vil på landsplan sætte fokus på det gode liv for de unge, der skal præstere og yde i deres arbejdsliv og som menneske. Der er planlagt en aktivitet, hvor deltagerne får et levende oplæg om, hvad kosten har af betydning for det mål man sætter sig rent fysisk eller indlæringsmæssigt. Der vil blive sat fokus på hvad fysisk aktivitet betyder for din krop og ens personlige præstationer kr. Formålet med projektet er, ved hjælp af etablering af netværks- og ERFAgrupper er det målet for projektet at fastholde de unge i deres landbrugsuddannelse. Projektet vil i samarbejde med Danske deltidslandmænd skabe en netværksgruppe Lysegrønt bevis for unge, der vil bosætte sig i landdistrikterne. Gruppen skal være et netværk, hvor der er mulighed for at dygtiggøre sig gennem faglige arrangementer, som gør en etablering mere

2 Mad og ernæring for unge på landet målrettet det dyrehold eller den produktion, der skal være på deres ejendom kr. Formålet med projektet er at lære unge bosat på landet, typisk unge under uddannelse eller med arbejde i landdistrikterne, at god og sund kost ikke behøver at være hverken besværligt eller dyrt. Landmand for en dag Natur og miljø Teater, musik og kultur Der er planlagt syv kursus/aktivitetstilbud omkring fødevarer og ernæringsrigtig kost. Kurserne/aktiviteterne afholdes i hele landet. Der afholdes kursusforløb med ugentlige arrangementer, og der planlægges enkeltstående aktiviteter med foredrag omkring fødevarer, sund kost og ernæring. Kurserne skal lære de unge, hvordan man nemt og godt kan lave mad til sig selv og vennerne. Det er også målet, at der udover den traditionelle mad bliver mulighed for at teste finere madlavning kr. Formålet med projektet er, at børn kommer på et gårdbesøg og oplever, hvad der foregår på et landbrug. Børnene skal møde dyrene, og lære om hvor maden kommer fra. I forbindelse med skolernes ferier vil der blive arrangeret dage, hvor grupper af børn med interesse for livet på et landbrug får mulighed for, at deltage i arbejdet på et landbrug en hel dag kr. Formålet med projektet er at lave kurser og aktiviteter omkring natur og miljø målrettet unge bosat på landet. Kurserne skal tage udgangspunkt i aktuelle emner med relevans for unge, der er bosat eller forventer at etablere sig i landdistrikterne. Det kunne f.eks. være i relation til etablering af nationalparker eller miljøgodkendelser i forbindelse med etablering eller udvidelse af landbrug. Målet er de unge med interesse for disse emner, kan deltage i og være med til at planlægge aktiviteter i deres lokale områder kr. Formålet med projektet er at skabe liv og positiv engagement blandt unge i landdistrikterne. De unge skal have et alternativ til andre sommerferieaktiviteter. Projektet indeholder tre aktiviteter: 1. Fyns LU vil afvikle en sommersamling, hvor deltagerne skal mødes for at hygge, lege/ lave konkurrencer, høre musik/stand-up m.m. 2. Storstrøms LU vil ligesom i tidligere år sætte et dilettant stykke op. 3. Aalborg og Vendsyssel LU vil afholde udvikling og igangsætningsaktiviteter. Målet er at samle familien omkring temaerne havekunst, musik, idræt, teater, maskinudstilling, konkurrencer, cirkus og dyreudstilling. Kursus for børn, unge og 4H-instruktører kr. Formålet med projektet er at børn og unge får mulighed for at lære om emner inden for områderne landbrug, natur, miljø, sundhed, ernæring, fødevarer og

3 demokrati. At instruktører motiveres og uddannes til at give inspirerende undervisning i ovenstående emner. Der skal 2 forskellige slags kurser. Kurserne gennemføres i alle 15 4H regioner og i landsorganisationen. 1. Instruktørkursus for madskole instruktører: Et tilbud om et inspirationskursus til alle, der planlægger at afholde madskoler i 2008 Dyrskuer 2. Børn og unge kurser om faglige temaer Der afholdes kurser for børn og deres bedsteforældre, hvor emnet er madlavning. Der afholdes kurser for børn og unge, hvor emnet er madlavning og kreative emner med bl.a. materialer fra naturen. Der afholdes kurser inden for temaerne sund livsstil, natur, motion og kreativitet kr. 4 H vil afholde dyrskuer, hvor børn fra landdistrikterne udstiller deres dyr. Dyrskuerne skal give børnene bedre kendskab og forståelse for hvorledes dyr kræver pasning, pleje og omsorg. Det er vigtige egenskaber, som skal være med til at øge deres omsorg overfor levende væsner, såvel dyr som mennesker. Endelig giver det et godt kendskab til landbruget og en øget forståelse mellem land og by. Dyrskuer og udstillinger Instruktør- og lederudvikling Der planlægges og afholdes dyrskuer i alle 15 4H regioner kr. Der skal etableres aktiviteter og tilbud i forbindelse med afholdelse og gennemførelse af dyrskuer og udstillinger som Åbent Landbrug rundt i landet. Der er konkret tale om deltagelse i eller planlægning og gennemførelse af dyrskuer rundt om i alle LandboUngdoms 13 regioner. Der budgetteres med deltagelse i 21 dyrskuer fordelt på de 13 regioner samt på de store dyrskuer i Odense, Roskilde og Landsskuet i Herning. Der budgetteres med deltagelse i 29 udstillingsaktiviteter, hvor Åbent Landbrug er en vigtig aktivitet tillige med høstmarkeder og Landbruget kommer til byen, fordelt på de 13 regioner. På dyrskuerne og udstillingerne skal der formidles om aktiviteter og uddannelse for unge i landdistrikterne, og der orienteres om muligheden for rådgivning til unge, der vælger en uddannelse med tilknytning til landbruget kr. LandboUngdom har et omfattende praktisk og teoretisk kompetenceudviklingsprogram til unge, der ønsker kendskab til og kompetencer i udviklingsopgaver i det lokale foreningsarbejde.

4 4H og naturen Konkret gives der til dette projekt tilskud til 8 kurser i regionerne, som bl.a. omhandler netværk, ernæring, den innovative tankegang og nye aktiviteter med udgangspunkt i natur og miljø kr. 4H har planlagt i alt 24 aktiviteter rundt i hele landet, hvor børn, unge og deres familier kan opleve naturen og lære om at udnytte de naturlige ressourcer. Aktiviteterne vil bl.a. foregå i Nordjylland, hvor der udbydes naturskoler Madmotion-natur. I Viborg planlægges to aktiviteter i 2008 kaldet Ud i naturen med 4H. I 4H MidtVest samarbejdes med Ringkøbing-Skjern Museum og Herning Museum om Vores Holtberg. I Århus sættes fokus på udeliv frem for indeliv. I 4H Syd afholdes Miljøskoler i skoleferien. I Vestsjælland afholdes nye aktiviteter i sammenhæng med natur, have, mad og dyr. I Storstrøm arrangeres der med Avnø Naturcenter udfordringer ved fjorden. Fokus på sundhed 4H teater Dyreskoler På Bornholm arrangeres en familietur med naturvejleder, en fisketur og en nattergaletur kr. 4H vil sætte fokus på, at en sund kost kombineret med bevægelse og motion udvikler sunde og glade børn. Målgruppen er børn og unge i 8 til 15 års alderen og deres familie med interesse for sund mad og motion. Der er planlagt 6 aktiviteter rundt omkring i hele landet og disse aktiviteter vil indebære undervisning og rådgivning omkring sund mad og sund livsstil. Undervisningen varetages af en Ernærings- og husholdningslærer. Derudover udvikles projekter og tilbydes kursusdage, hvor der laves sund mad af årstidens råvarer kombineret med motion kr. Formålet med dette projekt er at skabe liv, gode oplevelser og positiv engagement for børn i landdistrikterne. 4H teater har planlagt 5 aktiviteter. Der er tale om teateraktiviteter, kulturaktiviteter og rollespil. Der vil bl.a. blive arbejdet med kulissefremstilling, syning af kostymer og teatersminke kr. Formålet med projektet er at tilbyde dyreskoler til hele 4H og andre interesserede samt tilbyde Dyrekørekort til små husdyr. Skolerne skal give børn og unge viden om og indsigt i dyrenes verden og samtidig lære dem at

5 omgås hobbydyr og produktionsdyr på en sund og fornuftig måde. Dyreskoler: Dyreskolerne skal foregå på gårde med bredt dyrehold, evt. i tilknytning til et professionelt landbrug. Børnene får mulighed for at opleve dyrene i nogle rammer, der giver dyrene de mest optimale vilkår og så vidt muligt ligner dyrenes normale rammer. Der udarbejdes undervisningsmateriale, og der tilbydes kurser til instruktørerne, der skal undervise børnene. Der planlægges 8 Dyreskoler i Åbent landbrug Formidling om sikkerhed Dyrekørerkort til små husdyr: Undervisningsmaterialet som bliver udarbejdet til Dyreskolerne skal også anvendes i en Ny på landet-aktivitet, hvor børn tilbydes et Dyrekørekort til små husdyr. Børnene skal gennem læring om kæledyrs pasning og pleje blive i stand til at håndtere kæledyr på en ansvarsfuld måde. Målgruppe børn mellem 8 og 15 år kr. Formålet med projektet er gennem udstillinger ved Åbent landbrug, Landbruget kommer til byen og Åben Gård arrangementer at øge befolkningens kendskab til landbruget, fødevareproduktionen og livet på landet. Aktiviteterne spænder fra at lave pandekager over bål, rideopvisning, landbrugsrelaterede konkurrencer til pileflet kr. Formålet med projektet er at gøre børn og unge opmærksomme på den risiko, der er ved at arbejde og opholde sig på en gård og i trafikken. Under overskriften Formidling af sikkerhed og arbejdsmiljø er der planlagt aktiviteter i følgende regioner: Storstrøm: Der planlægges 20 besøg rundt om på landbrug, rideskoler, fritidshjem og 4H gårde. Århus og MidtVest: Der planlægges besøg på landbrug, landbrugsskoler, lokalforeninger med foredrag og informationsmaterialer. Du er, hvad du spiser Ansøger: Åbent Landbrug & Sydvest- og Sønderjylland Ribe, Vejle og Sønderjylland: Der vil blive tilbudt kurser om arbejdsmiljø og sikkerhed i praksis med det formål at forebygge ulykker og nedslidning kr. Åbent Landbrug Sydvest- & Sønderjylland vil gerne gennem forældrebestyrelsen i skoler og børnehaver øge interessen for og viden om sund mad og madens herkomst. Projektet er delt i en publikationsdel og en eventdel. 1. Publikationen vil være på 24 sider og bestå af to hovedafsnit: Eksempelsamling med inspirerende artikler inden for sund mad og håndbog med praktisk viden.

6 Aktiviteter om landbrug, husdyrene og afgrøderne 2. I eventdelen vil der være lodtrækning blandt forældrebestyrelsen om 10 wildcards til et hold børnehavebørn/skoleklasse + forældre, der får gårdbesøg med bustransport samt mad + kok. Kokken tilbereder maden sammen med børn og forældre kr. Aktiviteterne i dette projekt har til formål, at øge interessen og kendskabet til landbruget gennem primært dyre- og haveaktiviteter. Følgende aktiviteter afholdes: Vendsyssel: 1. Gårdbesøg etc.: Aktivitet, hvor foreninger på tværs skal øge antallet af børn, som får mulighed for at opleve natur, bevægelse og landbrug. 2. Børnenes åbent landbrug. Region Hobro - Aalborg: 1. 4H-grøn lørdag, hvor der er aktiviteter omkring 4H dyrene, 4H i køkkenet og 4H i naturen. Nordjysk 4H: 1. Gårdbesøg: Aktivitetstilbud hvor man kan opleve husdyrene og livet på en gård på nært hold. 2. Sæson i urtehaven: Aktivitet om hvad urtehaven bidrager med i spisekammeret. 4H Syd: 1. Klubaktiviteter: I fællesskab med andre foreninger arrangeres åbneklubber i lokalsamfundene, med mulighed for at opleve aktiviteterne i 4H. Region MidtVest: 1. LU/4H netværk: I samarbejde med LandboUngdom vil arrangeres aktiviteter for børn og unge med besøg på landbrug. Frederiksborg: 1. Landdistrikterne-uge: Tilbud om dyrskue i uge 42, hvor der udover dyrene, vil være mulighed for at kværne smør, male/valse korn og malke. Vestsjælland: 1. Dyrepasningsopgaver: Klubaktiviteter omkring natur, have, dyr og mad. Der skrives en hesteopgave, hvor der skal laves 100 hestemapper til undervisning af børn med heste i 4H klubberne. 2. Æbledag i 4H: Der afholde en Æbledag hos en frugtavler med læring om hvordan frugtsaften presses, og hvad æbler også kan bruges til.

7 3. Udvikling af ung-aktiviteter : Aktiviteter hvor de unge lærer at bruge naturen på en ny og spændende måde. Aktiviteter med madlavning Roskilde 4H: 1. Livet på landet: Formidling og information om livet på landet til de besøgende på 4Hs lejr- og kursuscenter Skovly kr. Formålet med projektet er at formidle viden om landbruget med fokus på råvarer, mad og ernæring. Aktiviteterne i projektet skal øge interessen og kendskabet til madlavning ved at børn får mulighed for at lave mad fra bunden samtidig med, at de får indsigt i fødevarekvalitet, smag og ernæring. Aktiviteterne vil være fordelt som følgende: I Nordjysk 4H tilbydes madklubber, hvor det centrale er læring om sund mad og fødevarekvalitet. I Århus vil man som klubaktivitet arbejde med naturens spisekammer og madlavning med fokus på ernæring og smag. Kulturel forståelse i landdistrikterne Madskoler I 4H Syd afholdes ferieskoler, hvor temaet er madlavning og fødevarer. Ferieskolerne er i tæt kontakt med fødevareproducenter, og der indgår landbrugsbesøg kr. Formålet med projektet er at skabe netværk og interkulturel forståelse mellem danske og udenlandske medarbejdere, der er bosat og arbejder i landdistrikterne. For at opnå dette vil LandboUngdom afholde netværksarrangementer og udflugter til danske seværdigheder for udenlandske og danske medarbejdere inden for landbrug og gartneri. Disse arrangementer vil hjælpe de unge med at få den bedste kontakt til arbejdspladser og det danske samfund. Der vil være tilbud om faglige og sociale arrangementer kr. Formålet med projektet er at lære børn om kost, ernæring, madlavning og motion. Målet er, at børnene gennem en uges aktivitet på en madskole i skolernes sommerferie får skærpet interessen og øget kendskabet til de fødevarer, de spiser. Børnene får kendskab til nye måder at motionere på. Aktiviteterne på madskolerne varierer mellem at lære ved at udføre og om at bevæge sig og samtidig få viden omkring fødevarer. Madskolerne vil indeholde følgende temaer: - Madlavning og fremstilling af måltider hver dag - Kostforedrag af ernærings-/kosteksperter - Besøg på landbrugs- og fødevarevirksomheder - Daglig fysisk aktivitet ude/inde med leg og idræt

8 - Forældreaften hvor forældrene inviteres til middag. Springet fra havetrampolin til foreningsidrætten Ansøger: Danmarks Gymnastik Forbund Kids- og teenvolley camps i landdistrikterne Ansøger: Dansk Volleyball Forbund Madskolerne henvender sig til børn i alderen 8-12 år kr. Formålet er at fremme børns lyst til bevægelse, samt introducere dem til den lokale gymnastikforening og dermed fjerne en barriere for deltagelse i den organiserede foreningsidræt. Formålet med projektet er at give børn positive erfaringer med trampolinspring, foreningsidræt og motion generelt. Projektet har tre faser: Fase 1 er opvisning og workshop. Fase 2 er læring ved hjælp af DVD, her får børnene udleveret en instruktions- DVD om brug af havetrampolin. Fase 3 er opfølgning i foreningerne, her vil de involverede foreninger medbringe information og invitation til gratis prøvetimer for alle deltagende børn på et af foreningens eksisterende eller nye hold. Målgruppen er børn i alderen 6-12 år kr. Formålet med projektet er at afholde skoleturneringer i landdistrikterne og dermed rekruttere spillere til kids- og teenvolley camps. Dansk Volleyball Forbund har udviklet et ny camp koncept, hvor børn og unge med og uden erfaring med kids- og teenvolley kan deltage. Projektet vil målrettet arbejde med en gruppe børn og unge over flere dage. Deltagerne vil lære teknik, spille kampe og lege. Under disse camps er fokus på de sociale aspekter, bevægelser, personlig volleyballudvikling og at have det sjovt. Deltagerne får desuden et kursus i ernæring i forbindelse med idræt. En heldig kartoffel Ansøger: Østhimmerlands Familelandbrug Familie og 4H udvalg Målgruppen er børn og unge på 6-17 år Formålet med projektet er at give fortrinsvis børn og unge et bedre kendskab til kartoflerne og hvad kartofler kan bruges til - både på spisebordet til enhver lejlighed og som leg og til fritidsaktiviteter. Følgende aktiviteter er planlagt: - Et besøg på en kartoffelmelsfabrik - To besøg hos kartoffelavlere - Et besøg hos en avler som samtidig forarbejder kartofler og sælger til storkøkkener - Et arrangement hvor der kommer en ekspert og fortæller om hvordan kartoflen bruges til chips - Tre arrangementer om mad med kartofler til alle tider på dagen - To arrangementer om leg med kartoflen - Et arrangement hvor der kan udøves forskellige ideer til hobby med kartofler - Et arrangement hvor der udvikles ideer til sund mad i en idrætshal.

9 Åben gård med besøg af kartoffelvognen Ansøger: Dansk Landbrug kr. Formålet med projektet er at gennemføre 7 åben gård aktiviteter hos kartoffelavlere med besøg af kartoffelpartnerskabets kartoffelvogn. Kartoffelvognen vil være bemandet med ernæringsfaglige konsulenter, der formidler viden om sundhed og kartofler på en aktiv måde. Aktiviteterne er rettet mod børn og unge i fritids- og ungdomsklubber. Børnebilen Ansøger: KFUM og KFUK Projekter i Region Nordjylland Vi ses på nettet snart Ansøger: Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Dramaundervisning og teaterforestilling Velkommen væk Ansøger: Alle Tiders Familieteater Idræt på tværs Ansøger: Idrætsrådet Thy Som opfølgende aktivitet bearbejder deltagerne oplevelser og informationer til egen viden ved fremstilling af 7 fælles collager om kartofler og sundhed kr. Børnebilen besøger landsbyer, hvor KFUM og KFUK har landsforeninger. Projektet har tilknyttet en hjemmeside, som skal skabe netværk og venskaber mellem børn på landet. Børnebilen parkerer på byens torv og er fuld af rekvisitter til aktiviteter. Der er fokus på leg og bevægelse. Aktiviteterne er henvendt til børn på år kr. Formålet med projektet er at øge børn og unges kompetencer i forhold til brug af Internettet, så de selvstændigt bliver i stand til at oprette og vedligeholde en hjemmeside, blog eller profil. Kursusaktiviteterne indeholder en startaften, arbejdsweekend og hotline. Kursusaktiviteterne består af følgende delelementer: Kursus i enkel billedhåndtering med udgangspunkt i tilgængelige shareware-produkter. Kursus i brug af CMSimple som værktøj for etablering af en hjemmeside. Oprettelse af egen hjemmeside. Kursus i brug af blog, facebook mv. Hotline. Kursusevaluering og telefoninterviews kr. Formålet med projektet er at lave familieamatørteater med fokus på børn og unge med interesse for meningsfuldt samvær om en skabende proces. Børnene vil opnå en større kompetence i at arbejde sammen med andre, større sikkerhed i at kunne træde frem, tale og optræde offentligt og en bedre tilknytning til lokalrådet. Projektet vil omfatte aktiviteter som ugentlige kurser med øvning, intensive øveweekender og 5 forestillinger. På de forskellige kurser lærer deltagerne discipliner som sammenspil, taleteknik, sangteknik, dans, samt hele processen med at opbygge en rolle og udfylde en figur kr. Formålet med projektet er at få flere børn til at bevæge sig mere. Projektet er et samarbejde mellem idrætsforeningerne og SFO erne i kommunen. Hver idrætsforening skal komme en til flere gange i skoleåret til

10 hver SFO. Her får børnene mulighed for at få fornemmelse af gymnastik, håndbold, fodbold, volleyball og friluftsliv gennem spejderaktiviteter eller naturaktiviteter med naturvejleder. Goddag-mand-økseskaft Ansøger: Dannerhøjgruppen, Det Danske Spejderkorps Der uddannes senior-instruktører, som skal være med til at træne børnene i de forskellige idrætsgrene og fritids aktiviteter kr. Formålet med projektet er at sætte fokus på lokale trævareerhverv og den arbejds- og livsform, der er knyttet hertil. Lokale børn og unge vil gennem aktiv inddragelse få konkrete erfaringer med træ og dets anvendelse i trævareerhverv. Der vil i projektet blive taget udgangspunkt i tre aktiviteter: Skovhuggeren: Træ plejes. Fældning af træ: Børnene vil bl.a. blive vist rundt i skovens forskellige beplantninger, fælde mindre træer med save og økser, klatre og balancere i træerne, flække brænde, tænde bål, smage grannåle og plante træer med markering, så de kan følge træerne fremover. Savværket: Træ forarbejdes. Træ saves op i planker og brænde: Børnene skal bl.a. se og save selv i forskellige trætyper, mærke forskellen på tørt og friskt træ, se om træer er skovet manuelt eller med skovningsmaskine og finde ud af hvad en knast er. Landbruget erhvervet med de mange muligheder Ansøger: Landboforeningen Nordjylland Landbonord Dyrskue for 1000-vis af børn med opskrift på succes Ansøger: Landboforeningen Nordjylland LandboNord Tømreren: Bæredygtig konstruktion i træ fra savværket: Børnene vil bl.a. høre tømreren fortælle, hvordan man konstruere så det holder, se hvad der er i tømrerens værktøjskasse og i samarbejde med tømreren lave en konstruktion (et halvtag), der kan holde og anvendes kr. Projektets formål er at synliggøre for de ældste folkeskolelever den store variation af arbejdspladser, der er inden for dagens landbrugerhverv, både på den enkelte gård og hos tilknyttede erhverv. Der vil være cykelekskursioner til forsøgscenterets egen planteavl, til kvæg- og svinebrug samt rundvisning til LandboNords forskellige konsulentfunktioner. Der vil specielt blive fokuseret på de nye typer arbejdspladser, der er opstået i relation til energi, natur og miljø. Projektet vil blive gennemført i et samarbejde mellem skoler, uddannelseskonsulenter, landboforeningens skolekontakt udvalg og lokale landmænd kr. Formålet med projektet er at lade skoleelever fra Nordjyske folkeskoler tage del i Hjørring Dyrskue. Der planlagt følgende aktiviteter: - Børnehaveklasse til 3. klasse skal på skattejagt. Eleverne skal opsøge en

11 lang række forskellige stande, hvor de skal finde information eller løse opgaver til 6. klasse skal på tur på Mælkevejen, som er opbygget omkring emner vedrørende mælk og malkekvæg. Der vil være fokus på hvor mælken kommer fra. Udvikling af børns kompetencer omkring et mere aktivt friluftsliv Ansøger: Hou Gymnastik og Idrætsforening Madfestival i børnehøjde Ansøger: Landbo Thy Projekter i Region Midtjylland Rescue Team Camp Ansøger: Livredderskolen Djursland - 7. til 9. klasse har mulighed for at dykke ned i den fagre nye verden, idet al slags IT-materiel tilknyttet landbruget vil være udstillet kr. Formålet er at give områdets børn større kompetence i at skabe deres eget aktive friluftsliv sammen med andre børn på tværs af alder, køn m.v. At skabe liv i lokalsamfundet der bygger på de kvaliteter det har at tilbyde. Der vil være aktiviteter som: - at lære at etablere et bål rigtigt - at lære at flette naturmaterialer - at skabe kunst med naturen som inspiration - udflugt til Voergaard slot - store legedag - rollespil kr. Formålet med projektet Madfestival i børnehøjde er at øge og udbrede kendskabet til de lokale og nordiske råvarer og viden om hvordan de anvendes i den daglige husholdning. Konkrete aktiviteter og opgaver. - Lær de forskellige fisketyper at kende - Lær om ernæringspyramiden og find produkter, der kan sættes på - Lav en sund madpakke og spis den - Lær om økologiske dyrehold og bæredygtighed - Lær om mælkeprodukter - Lær om biernes rolle og om honning - Forskellen på sund og usund fastfood - Lær om det nordiske køkken - Lær de gamle og nye husdyrracer at kende (er på pladsen) kr. Formålet med projektet er at skabe en ungdomskultur i landdistrikterne, hvor man både holder sin krop i form og desuden får en viden om livredning og førstehjælp. Aktiviteterne vil omfatte, teoretisk og praktisk førstehjælp og livredning, herunder genoplivning og udvendig hjertemassage. Derudover vil der være

12 besøg på redningsstation, prøvesejlads, besøg på beredskabsgård, besøg i svømmehal hvor der gennemføres diverse aktiviteter og på stranden og til sidst et besøg på et redningstårn. Om aftenen vil der være socialt hygge med kanotur i kanalerne ved Grenå, og en livredningsfilm fra den amerikanske coastguard. Cirkuscamp 2008 Ansøger: Salling Cirkus Klub Kajakkurser for anbragte børn Ansøger: Børnehjælpsdagen Tilbud om gårdbesøg til skoleklasser i østjyske landdistrikter Ansøger: Landbrugets Samfundskontakt Bjedstrup Børnefestival Ansøger: Svejstrup Borgerforening Aldersgruppen er 12-16år kr. Projektet går ud på at afholde en cirkuscamp for børn og unge i Selde i Nordsallingen. Deltagerne får mulighed for gennem cirkuskunsten at opleve motion og bevægelse på en anderledes og sjov måde. Deltagerne vokser med opgaven og selvværdet stiger med succesoplevelser. Desuden knytter deltagerne sociale bånd og relationerne i lokalsamfundet styrkes. Deltagerne får mulighed for at prøve forskellige aktiviteter, og alle får mulighed for at prøve flere ting. Aktiviteten er for børn og unge i aldersgruppen 6-18 år og gennemførers i den første uge af skolernes sommerferie. Der er åben tilmelding for alle børn i aldersgruppen kr. Projektet er et tilbud til anbragte børn og unge. Deltagerne vil få mulighed for i trygge omgivelser at lære at begå sig i en kajak kr. Et netværk af frivillige landmænd, organiseret under Åbent Landbrug, ønsker, at folkeskoler i de østjyske landdistrikter får kendskab til, og gør brug af, tilbud om gratis gårdbesøg på lokale landbrugsbedrifter i Østjylland. Projektet er opdelt i 5 emner: - Der afholdes 8 formidlings/kommunikationskurser for netværkets landmænd i samarbejde med Landbrugsraadet. - Etablering af et elektronisk nyhedsbrev til netværkets landmænd, som led i vedligeholdelse og styrkelse af netværket. - Udarbejdelse af pjecer målrettet hver kommune, med præsentation af lokale landmænd, der står til rådighed som besøgsværter i de pågældende kommuner. Pjecerne distribueres til skolerne. - Kurser for lærere i de enkelte kommuner på en lokal gård hvor undervisningsmaterialet præsenteres kr. Projekter er en 2-dages børnekulturel festival, hvor man igennem en række workshops giver børnene og deres forældre mulighed for at prøve forskellige kulturelle udtryksformer og opleve forskellige kulturelle input. Der vil være aktiviteter som gøgl og cirkus, rytmisk samspil, fortællerværksteder, dramaworkshop, indiansk kultur og stomp. Målgruppen er primært børn og unge i lokalområdet i alderen 4-15 år samt

13 Gourmetkøkken i børnehøjde - smagsoplevelser og viden om mad og kvalitetsfødevarer for børn og unge Ansøger: Djursland Landboforening Feriedans Ansøger: Samsø Folkedansere Familien i naturen Ansøger: Landsforeningen Natur og Ungdom Projekter i Region Syddanmark Tiltrækning af arbejdskraft til landbruget Ansøger: Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere Børn og unge aktiviteter 2008 Ansøger: Faaborg Amatørfiskerforening deres forældre og alle interesseret kr. Projektet vil afholde en madskole for børn og unge med et inspirations- og oplevelsesforløb. Der skal tilberedes rå grønsager, udskæres fersk kød, piskes fløde til smør, syrnes mælk til yoghurt, sættes ingredienser sammen og til slut står man med den færdige menu, som kan nydes, smages og danne grundlag for viden og diskussion om ernæring og sundhed. Aktiviteterne finder sted ved Åben Gård arrangementer på folkeskoler og i SFO er. Projektet henvender sig til børn i alle alder, men primært alderen fra 7-15 år, på Djursland og Østjylland kr. Samsø Folkedansere afholder et 4-dages projekt, der skal samle børn og unge i alderen år til folkedans og forskellige andre aktiviteter. Formålet med projektet er, at fremme danseglæden hos deltagerne og udbrede folkedansen i Danmark. Projektet sigter imod dans om formiddagen og om aftenen, mens eftermiddagen fyldes ud med andre aktiviteter, som f.eks. badning, forskellige lege eller cykel- og gåture på Samsø kr. Projektets formål er at fremme børns, unges og deres familiers interesser/kompetencer inden for traditionelt friluftsliv, forståelse for og faglig viden om natur og miljø samt at styrke deltagernes kompetencer inden for socialt samvær. Der vil blive tilbudt kurser til familierne og der vil blive stillet en klubkonsulent til rådighed efter aftale. Konsulenten vil bidrage med støtte og vejledning rundt i landet kr. Formålet med projektet er at øge viden og interessen for beskæftigelse i landbruget, så unge mennesker vil overveje at tage beskæftigelse på en landbrugsvirksomhed. En projektmedarbejder skal besøge landets frie grundskoler og efterskoler og orientere om landbrugets arbejdsvilkår, herunder om ansættelses-, arbejdsmiljø- og uddannelsesforhold kr. Faaborg Amatørfiskerforening har til formål at udbrede kendskabet til den fiskerikulturen ved kysterne. Projektet henvender sig til børn fra BH klasse og opefter (ca deltagere fra 6-15 år). Børn skal lære om dyrelivet, der findes under og ved de danske kyster.

14 Trafiksikkerhed Kunstnerteltene for børn og unge Ansøger: Kunstforeningen Pakhuset Arrangementerne vil indeholde biologiundervisning, undervisning om fiskens anatomi, undervisning i brug af fiskerredskaber samt oplysninger om den gamle fiskekultur ved kysterne og dens bevarelse. Foreningen har udarbejdet en aktivitetskalender fra den 10. marts 2008 til 20. januar De forskellige arrangementer skal bl.a. foregår på Bøjden Strand Feriepark, Nab Camping og Falsled Strand Camping kr. Formålet med projektet er at afholde 1 kursus omkring trafiksikkerhed for unge der arbejder i landbrugserhvervet eller i andre erhverv i landdistrikterne. Kurset sætter fokus på sikkerheden omkring manøvrering og håndtering af større landbrugsmaskiner på offentlige veje kr. Projektet er en del af børnekultur Festivalen henvender sig til børn og unge fra 3 til 16 år i hele Faaborg kommune og omegn. Kunstnerteltene skal skabe rammer for faglighed og læring inden for billedkunst, keramik, vævning, syning og foto og give inspiration til børn og unge. I telt 1 vil der være et åbent kunstværksted med bl.a. billedkunst, keramik vævning og foto. SMS digte Nordfyn Ansøger: Andelsforlaget Ravnerock Madskole for årige på Skullerodsholm Aktivitetshus Ansøger: Foreningen Skullerodsholm Aktivitetshus Det gode sunde liv på landet Ansøger: Hovborg lokalråd I telt 2 vil der være et åbent syværksted hvor børn og unge kan komme med gammelt tøj og skabe ny mode. I teltet arbejder Christina Norre fra Genbrugsguld med at hjælpe og vejlede kr. Projektet indeholder digtworkshops med alle elever fra 5. klasse i Nordfyns kommune, hvor over halvdelen af workshoppen skal bruges på sms digte. Her vil eleverne lære at bruge den gamle haiku-form til at digte og sende via sms. Digtene vil herefter blive udgivet i bogform, 1 digt per elev. Der laves desuden en hjemmeside og videodokumentation kr. Skullerodsholm Aktivitetshus afholder en madskole for børn og unge i alderen år. Her skal deltagerne lære at lave mad, og om sund kost. Formålet er at få de unge til at se sund, varieret kost, som et naturligt og spændende valg. Der vil desuden være virksomhedsbesøg til Grambogårds kvægbesætning og Løgismoses Mejeri, hvor børnene får en forståelse af fødevarernes vej fra jord til bord. Forløbet skal afsluttes med tilberedelse af en sund julefrokost sammen med forældrene op til jul kr. Projektet, der har fokus på sundhed, indebærer følgende initiativer: Der skal føres samtaler med hvert enkelt barn i skolen og i børnehaven, for at finde ud af hvor barnet befinder sig. Samtalerne gennemføres af en ekstern

15 konsulent med en sundhedsplejerske uddannelse. Samtalerne skal danne grundlag for, hvor det enkelte barn ved egen kraft, vil flytte sig hen i løbet af året. Børnenes vaner skal ændres i forhold til fysisk aktivitet og livsstil. Følgende aktiviteter gennemføres: - Børnenes kondital og BMI skal måles ved start og slut i projektfasen. - Der gennemføres en Challenge Cup. Børnene i skolen/børnehaven skal udfordre hinanden klassevis eller årgangsvis og nøgleordene er bevægelse, mad og grin. Eks. kan være at gå flest skridt i løbet af måneden. - Maddag for børnehavens og skolens elever og forældre. Besøg hos en økolandmand, foredrag af en kostvejleder - Skolen og Børnehaven vil i det kommende år have fokus på Sundhed og Velvære i deres planlægning af undervisning og aktiviteter. - Landsbymotionsløbet - Bagekagedag Børn og forældre bager sunde kager. Sommerarrangement for børn og unge Ansøger: Kultur Paraplyen Kulturklippekort Ansøger: Fonden Skærbæk Fritidscenter Projektet gennemføres i et samarbejde med Hovborg Skole, Hovborg Husholdningsforening, Børnehaven, Hovborg Ungdoms- og Idrætsforening (HUIF), en Øko-landmand på egnen, samt KrimsKramsKonsulenterne kr. Kulturparaplyen vi i samarbejde med Fåborg Midtfyn Kommune lave syv workshops for kommunens børn og unge i sommerferien. Følgende workshops er planlagt: - Danseballaden hvor børn sammen med en professional koreograf skaber en danseforestilling, som afsluttes med en opvisning for familie og venner. - Fremstilling af stort vægmaleri der måler 2½ x 8 meter under vejledning af kunstnere. - Gavludsmykning udendørs og indendørs, under vejledning af kunstnere. - Skateboard workshop med underviser fra Copenhagen Skate Park. - Indianerlandsby i samarbejde med spejderne. To rollespils-workshops i samarbejde med aftenskole og spilmester, hvor der fremstilles dragter og våben sammen med en eller to undervisere fra det kgl. Teaters værksted og lokal husflidsinstruktører kr. I forbindelse med åbningen af Kunstnerhuset i Skærbæk 1. november 2008 tilbydes børn og unge et kultur-klippekort, som de kan benytte 1.11 til Børnene præsenteres for billedkunst, kunsthåndværk, musik, børneteater, mimeteater og fortælleforestilling med professionel fortæller. Det vil for mange børn være første gang, at de oplever følgende på tæt hold: - kunst - teater - musik

16 Partnerskaber for aktiviteter for børn og unge med fokus på madkultur og kendskab til lokal fødevareproduktion Ansøger: Smagen af Fyn Børnedyrskue Ansøger: Aabenraa Rideklub Ridelejr med motion Ansøger: Aabenraa Rideklub Legedage i Davinde aktivt fritidsliv i nærmiljøet Ansøger: Davinde Beboerforening - professionel fortælling kr. I projektet arbejdes der med madkultur og kendskabet til den lokale fødevareproduktion hos børn og unge i landdistrikterne på Fyn. Målet er at øge børn og unges viden om fødevareproduktionen fra jord til bord og skærpe interessen, kvalitetsbevidstheden og især øge kendskabet til de fødevarer, der produceres lokalt i de unges region. Aktiviteterne består af: - 2 gange 1 uges sommerskole med temaet Smagen af Fyn i samarbejde med to naturskoler på Fyn - 3 weekendarrangementer i samarbejde med tre lokale spejder grupper - 2 til 3 forløb over 2 til 3 eftermiddage i samarbejde med SFO er på forskellige skoler - 2 til 3 forløb i faget hjemmekundskab på forskellige skoler kr. Projektet giver børn og unge på 8-15 år fra det sønderjyske område mulighed for at komme og udstille deres pony/hest. Der bliver ikke stillet krav om, at dyrene skal være stambogsførte. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at børnene har viden omkring pasning og pleje af hesten/ponyen. Dommerne vil stille nogle spørgsmål til hver udstiller. Typiske spørgsmål vil vedrøre fodring, ridning, pleje, sygdomme og hestens anatomi kr. Formålet er at lave en ridelejr for børn og unge i alderen 8-15 år, som har snuset lidt til ridning på deres egen rideskole eller redet på egen hånd. Projektet sigter imod at få børn og unge i forskellige aldersgrupper til at bevæge sig, samtidig med at de dyrker deres interesse for heste Ridelejren er for alle børn i Danmark uanset om de er medlem af foreningen eller ej. Lejren vil byde på aktiviteter som løb, ridning, massage, teori om heste, voltigering (gymnastik på hest), svømmehal, fysioterapi og barok-ridning (historisk dressur ridningen efter gamle principper). Den sidste dag vil byde på opvisning for forældre kr. Davinde Beboerforening vil indføre Legedage i Davinde, som skal skabe gode betingelser for et aktivt og sjovt fritidsliv for børn og unge i deres nærmiljø. Projektet består af en række arrangementer i det lokale beboerhus med fokus på kultur, bevægelse og natur. Projektet rummer kompetent undervisning fra professionelle instruktører. Projektet skal gennem leg, musik og dans øge børnenes kulturelle kompetencer. Desuden skal deltagerne opnå en øget viden om lokalområdets natur.

17 Cirkus-workshop for børn Ansøger: Ore Sogn Lokalråd Søndags multisport Familie, sport, spænding, leg, sundhed og grønne græsplæner Ansøger: Nørre Aaby Idrætsklub Projekter i Region Sjælland Egnsspil 2008: "Anne... eller hva forstand har bønder på agurkesalat?" Ansøger: Vigersted Idræts Forening Lystfiskeriets dag 2008 Ansøger: Kalundborg Sportsfiskerforening Aktiviteter for børn/unge der vedrører friluftsliv, natur og miljø kr. Projektet er en cirkus-workshop hvor deltagerne lærer forskellige cirkustricks. Målgruppen er primært yngre børn fra ca. børnehaveklassealderen til klassetrin. Workshoppen skal munde ud i en forestilling, hvor børnene optræder for forældre og venner i et cirkustelt kr. Formålet er at få familier til at være sammen om sund træning på Nørre Aabys grønne områder. Projektet sigter mod at udvide mulighederne for børn og unges oplevelser med leg, bevægelser, boldspil og andet sammen familien uden den styrende resultatfokusering. At en fodboldklub og dens baner på mange forskellige måde kan giv børn, unge og voksne gode muligheder for at opnå glæde ved at være fysisk aktive sammen. At udvikle sammenarbejdet mellem fodboldklubben og 4 andre foreninger, volleyball, håndbold, tennis og gymnastikforeningen med henblik på at tage et større ansvar for befolkningens sundhed og trivsel i sommermånederne. Målet er at få børn og unge til at være mere fysisk aktive i deres fritid og få flere foreningsløse og flygtninge/indvandrere til at blive aktive i projektet. Målgruppen er alle borgere mellem 5 og 65 år kr. Formålet er at få børn og unge engageret i at skabe og fremfør et egnsspil i samarbejde med voksne og ældre borgere i lokalsamfundet. Aktiviteten afvikles for at fejre Vigersteddilettantens 25.års jubilæum. Egensspillet foregår udendørs og der deltager mindst 25 unge under 25 år En del borgere deltager i opbygningen af scene og markedsplads og man forventer ca. 700 tilskuere. Børene udviklinger mange personlige og sociale kompetencer ved teaterarbejdet. De unge fortsætter med at vælge teater på skolen dramahold. De lærer desuden glæden ved frivilligt arbejde og er altid parate til tage fat i foreningens sammenhæng for ligesom at betale lidt tilbage af alle de dejlige oplevelser, de fik gennem dilettantarbejdet. Aldersgruppen er 7-80 år kr. Projektets formål er at vække børn og unges interesse for lystfiskeri. Derfor har Kalundborg Sportsfiskeriforening planlagt en informationsdag den 18/5 på Gisseløre i Kalundborg. Her kan forældre tage deres børn med eller børn og unge kan selv komme og få demonstreret/afprøve lystfiskeri fra kysten med blink, flue og børsteorm. Der vil være mulighed for at komme ud og sejle og prøve at pilke torsk, medefiske efter fladfisk, samt dørge efter hornfisk og havørred. Der vil også blive afholdt en hornfiskekonkurrence kr. Formålet med projektet er at lære børn og unge at omgås heste på en forsvarlig måde. Der vil blive afholdt 3 kurser.

18 Ansøger: Islandshesteforeningen Eining Ridelejr: Deltagerne skal lære, hvordan man omgås heste, og hvordan man bedst får sin hest til at fungere, som man ønsker det, uden at bruge vold. Der vil også blive tilknyttet en billedkunstner, som skal hjælpe med at tegne deltagernes yndlingshest. Dyrlægeaften: Deltagerne skal lære om de mest almindelige hestesygdomme, hvordan de behandles og mest af alt hvornår tilkaldes dyrlægen. Billedværksted på Sølyst Ansøger: Kulturgruppe i Jyderup Fluxux i børnehøjde Ansøger: SUK kunst og kunturforening Projekt børn, bevægelse og oplevelse Ansøger: Cafeforeningen Rejseladen Sund mad lavet af børn til børn Ansøger: Spejdergruppen på Møn Læderaften: Deltagerne renser evt. eget eller gårdens seletøj og sadler kr. Formålet med projektet er at tilbyde børn og unge billedskoleundervisning i to uger på Sølyst. Om formiddagen har skoleklasser og grupper fra daginstitutioner adgang til at komme på billedskolen. Om eftermiddagen er den åben for alle børn op til 18 år. En billedkunstlærer vil inspirere og forestå undervisningen. Hertil kommer en gæstelærer, som udvælges blandt de kunstnere, der er på ophold på Sølyst under projektet SAIR i samme periode. Billedskolen afsluttes med en udstilling, hvor en del af børnenes produkter udstilles kr. Projektet har til formål at formidle Fluxus-kunsten til børn og unge på Møn og i Vordingborg. Fluxus giver mulighed for at introducere nye metoder og nye forståelser af kunst og samtidskultur. Projektet vil tilbyde børn og unge fra regionens folkeskoler, billedskoler, ungdomsuddannelser og ungdomsskoler workshops, undervisningsforløb og værksamtaler alt sammen med udgangspunkt i den konkrete udstilling og dens muligheder. Derudover vil der være rundvisningstilbud, folkeuniversitetsforløb og værksamtaler med det voksne publikum kr. Projektet er målrettet børn og unge i Glumsø og omegn Projektet er inddelt i tre dele. - Først en workshop hvor børnene lærer at danse breakdance. Det er tilrettelagt sådan at nybegyndere såvel som lidt øvede kan være med. - Derefter et foredrag om hip-hoppens historie og originale værdier: sammenhold, kreativitet, originalitet og fredelig konkurrence. - Sidst en professionel optræden af Freestyle Phanatix med hip hop-dans, musik, sang, lyrik m.m kr. Projektet er et madprojekt, hvor børn laver mad over bål. Til hvert af spejdermøderne i gruppen vil børnene i turnus lave mad, over bål,

19 Olympiske lege i Hårbølle Ansøger: Hårbølle og Omegns Beboerforening til de andre sammen med den ene spejderleder, der er uddannet husholdningslærer. På den måde lærer børnene om ernæring og tilberedningsmetoder kr. Formålet med de Olympiske lege i Hårbølle er gennem fælles aktiviteter og oplevelser at skabe basis for sunde sociale relationer mellem børnene i Hårbølle og omegn og at sætte fokus på motion og sund kost. Forældrene inddrages som medskabere af rammerne for aktiviteterne og deltager som gode rollemodeller. Målgruppen er børn fra 4 år og opefter. Projekt i Region Hovedstaden Musikalsk workshop og Mads og monopolet i Gudhjem Ansøger: Scala Gudhjem Der er påtænkt en række fysiske aktiviteter til selve dagen såsom: stafetløb, længde- og højdespring, triatlon, sjippeøvelser, kasteøvelser, rundbold, sækkeløb, basketball, cykelløb og labyrintløb. Der vil 4 lørdage inden arrangementet være træning for alle, der er interesseret. Der vil desuden lørdagen inden arrangementet være oplæg fra en kostvejleder. På selve dagen serveres der sund morgenmad og frokost kr. Scala Gudhjem vil skabe udviklende musiske rum og på den måde udvikle livsværdien med musiske oplevelser og inspirationer for de unge på den Bornholmske østkyst. En del af ideen er at etablere en ungdomsgruppe i tilknytning til musikgruppen, der er medansvarlige for at sætte ideer til handling, og rent praktisk være med til at have ansvar for arrangementerne. Konkrete aktiviteter: - Musikalsk ungdomsworkshop for årige, temaet hedder Ny Energi, metoden er at gennemføre en musikalsk træningslejr og afsluttes med en offentlig workshop-koncert. Mads og Monopolet indtager Gudhjem, et populært radioprogram, der henvender sig til de unge lørdag formiddag, og der vil være unge spørgsmålsstiller i salen.

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening.

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening. Klik og læs mere Ud i naturen - det er sundt og sjovt Formål 4H - også for dig der er ung 4H har plads til dig - for vi har plads til alle Lav din egen mad - sund og lækker Værdier Kort og godt Brug dine

Læs mere

4H har fået tilsagn om tilskud til 4 projekter til i alt 2,5 mio.kr. i år. Det drejer sig om følgende projekter:

4H har fået tilsagn om tilskud til 4 projekter til i alt 2,5 mio.kr. i år. Det drejer sig om følgende projekter: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 354 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. oktober 2007 Sagsnr.: 3305 Udvalget

Læs mere

FERIESJOV SOmmERFERIaktIVItER FOR børn 2014

FERIESJOV SOmmERFERIaktIVItER FOR børn 2014 FERIESJOV sommerferiaktiviter for børn 2014 Violas Værksted Kreativt værksted i Billund og Grindsted I Violas Værksted har vi tema om Astrid Lindgren. Du kan lave Pippi Langstrømpe-dukker, hestesokkedukker

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Et tilbud til børn fra og med NUVÆRENDE 0. klasse til og med NUVÆRENDE 6. klasse

Et tilbud til børn fra og med NUVÆRENDE 0. klasse til og med NUVÆRENDE 6. klasse Et tilbud til børn fra og med NUVÆRENDE 0. klasse til og med NUVÆRENDE 6. klasse INFORMATION SOMMERSKOLEN 2014 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 27 og 28 HVEM KAN DELTAGE Børn i nuværende 0. - 6. klasse

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen.

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Et kursus hvor du og din hund er i centrum, skal være aktive sammen, og hvor du samtidig skal forkæle dig selv, med fokus på krop og sjæl. Udover glæden

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00 Sommerferie- aktiviteter 2011 Som noget nyt tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune sommerferieaktiviteter for alle børn i skolealderen. Alle børn i kommunens folke- og privatskoler kan tilmelde sig aktiviteterne.

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

SOMMER FERIE AKTIVITETER

SOMMER FERIE AKTIVITETER SOMMER FERIE AKTIVITETER 2015 Nu kan alle børn og unge mellem 6 og 18 år tilmelde sig Fredensborg Kommunes fedeste ferieaktiviteter på nettet vi kalder det UPLOAD FERIEAKTIVITER UPLOAD din ferie med fx

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

uge 26 1. uge af sommerferien

uge 26 1. uge af sommerferien uge 26 1. uge af sommerferien Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2010 1 Ud i naturen... Børnedyrskue Vis dit kæledyr frem. Børn kommer med deres kæledyr, vi laver et bål og varmer nogle pølser og brød,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Fritidsklubber & Byggelegepladser

Fritidsklubber & Byggelegepladser Fritidsklubber & Byggelegepladser Byggelegepladsen Bispevangen Ballerup Fritids Center Byggelegepladsen Midgård Grantoftens Fritids Center Information & Indmeldelse 2012 Ud af BFO og ind i Klub Bygger:

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 Vejledning I ndhold I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 2. MIN UDDANNELSESBAGGRUND... 6 MIN EFTERUDDANNELSE... 6 3. MIN ERHVERVSERFARING... 7 4. MINE ERFARINGER

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015 Børn & Unge Konference 2015 ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet Torsdag den 5. november 2015 fra kl. 9.00-16.30 Hammel Idrætscenter, Thorsvej 2-6, 8450 Hammel 1 På konferencen giver vi et bud på,

Læs mere

Sommerferieaktiviteter 2013 i Odense S og SV

Sommerferieaktiviteter 2013 i Odense S og SV Sommerferieaktiviteter 2013 i Odense S og SV GRATIS AT DELTAGE! Foreninger, klubber og ungdomsskolen arrangerer forskellige gratis aktiviteter for børn og unge. På disse sider kan du læse, hvilke aktiviteter

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere