Projekttitel og ansøger. Projektbeskrivelse. kr. Landsdækkende projekter Kursus for instruktører og ledere i 4H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekttitel og ansøger. Projektbeskrivelse. kr. Landsdækkende projekter Kursus for instruktører og ledere i 4H"

Transkript

1 Projekttitel og ansøger Landsdækkende projekter Kursus for instruktører og ledere i 4H Tilsagn i kr. Projektbeskrivelse kr. Formålet med projektet er at uddanne frivillige instruktører og ledere i 4H, der til dagligt arbejder med børn og unge i 4H. De skal kunne varetage en kompetent, interessant og lærende undervisning af børn og unge, der deltager i 4H aktiviteter. Der skal afholdes et kursus i henholdsvis Storstrømmens 4H (er afholdt den februar 2008) samt Vestsjællands 4H (skal afholdes i januar 2007). Friluftsliv I kurserne indgår følgende temaer: rollespil, kreative fag, der er natur og fritidsaktiviteter kombineret med tema om pædagogik og psykologi i forhold til at kunne skabe en positiv stemning omkring børns læring og børns samvær. Eksempler på temaer fra det allerede afholdte kursus er: Rollespil i det fri, Ledelse i foreningsarbejde, Udvikling i klubben, Pædagogisk værksted, Natur og friluftsaktiviteter samt Kreativt 4H-arbejde kr. Formålet med projektet er, at øge interessen for at have nogle fritidsinteresser, hvor der sættes fokus på sund livsstil, motion og friluftsliv hos de unge i landdistrikterne. Projektet vil ske i samarbejde med andre foreninger i lokalområderne. I regionerne Viborg LU og Ribe, Vejle, Sønderjylland er der planlagt 2 aktiviteter, hvor der sættes aktiviteter som fodbold, løb og dans på programmet, mens dagsorden også skal sættes på fokus på det sunde liv, og hvad det giver til følge. Der forventes et deltagerantal på i alt 250. Netværksgrupper for unge i landdistrikterne LandboUngdom vil på landsplan sætte fokus på det gode liv for de unge, der skal præstere og yde i deres arbejdsliv og som menneske. Der er planlagt en aktivitet, hvor deltagerne får et levende oplæg om, hvad kosten har af betydning for det mål man sætter sig rent fysisk eller indlæringsmæssigt. Der vil blive sat fokus på hvad fysisk aktivitet betyder for din krop og ens personlige præstationer kr. Formålet med projektet er, ved hjælp af etablering af netværks- og ERFAgrupper er det målet for projektet at fastholde de unge i deres landbrugsuddannelse. Projektet vil i samarbejde med Danske deltidslandmænd skabe en netværksgruppe Lysegrønt bevis for unge, der vil bosætte sig i landdistrikterne. Gruppen skal være et netværk, hvor der er mulighed for at dygtiggøre sig gennem faglige arrangementer, som gør en etablering mere

2 Mad og ernæring for unge på landet målrettet det dyrehold eller den produktion, der skal være på deres ejendom kr. Formålet med projektet er at lære unge bosat på landet, typisk unge under uddannelse eller med arbejde i landdistrikterne, at god og sund kost ikke behøver at være hverken besværligt eller dyrt. Landmand for en dag Natur og miljø Teater, musik og kultur Der er planlagt syv kursus/aktivitetstilbud omkring fødevarer og ernæringsrigtig kost. Kurserne/aktiviteterne afholdes i hele landet. Der afholdes kursusforløb med ugentlige arrangementer, og der planlægges enkeltstående aktiviteter med foredrag omkring fødevarer, sund kost og ernæring. Kurserne skal lære de unge, hvordan man nemt og godt kan lave mad til sig selv og vennerne. Det er også målet, at der udover den traditionelle mad bliver mulighed for at teste finere madlavning kr. Formålet med projektet er, at børn kommer på et gårdbesøg og oplever, hvad der foregår på et landbrug. Børnene skal møde dyrene, og lære om hvor maden kommer fra. I forbindelse med skolernes ferier vil der blive arrangeret dage, hvor grupper af børn med interesse for livet på et landbrug får mulighed for, at deltage i arbejdet på et landbrug en hel dag kr. Formålet med projektet er at lave kurser og aktiviteter omkring natur og miljø målrettet unge bosat på landet. Kurserne skal tage udgangspunkt i aktuelle emner med relevans for unge, der er bosat eller forventer at etablere sig i landdistrikterne. Det kunne f.eks. være i relation til etablering af nationalparker eller miljøgodkendelser i forbindelse med etablering eller udvidelse af landbrug. Målet er de unge med interesse for disse emner, kan deltage i og være med til at planlægge aktiviteter i deres lokale områder kr. Formålet med projektet er at skabe liv og positiv engagement blandt unge i landdistrikterne. De unge skal have et alternativ til andre sommerferieaktiviteter. Projektet indeholder tre aktiviteter: 1. Fyns LU vil afvikle en sommersamling, hvor deltagerne skal mødes for at hygge, lege/ lave konkurrencer, høre musik/stand-up m.m. 2. Storstrøms LU vil ligesom i tidligere år sætte et dilettant stykke op. 3. Aalborg og Vendsyssel LU vil afholde udvikling og igangsætningsaktiviteter. Målet er at samle familien omkring temaerne havekunst, musik, idræt, teater, maskinudstilling, konkurrencer, cirkus og dyreudstilling. Kursus for børn, unge og 4H-instruktører kr. Formålet med projektet er at børn og unge får mulighed for at lære om emner inden for områderne landbrug, natur, miljø, sundhed, ernæring, fødevarer og

3 demokrati. At instruktører motiveres og uddannes til at give inspirerende undervisning i ovenstående emner. Der skal 2 forskellige slags kurser. Kurserne gennemføres i alle 15 4H regioner og i landsorganisationen. 1. Instruktørkursus for madskole instruktører: Et tilbud om et inspirationskursus til alle, der planlægger at afholde madskoler i 2008 Dyrskuer 2. Børn og unge kurser om faglige temaer Der afholdes kurser for børn og deres bedsteforældre, hvor emnet er madlavning. Der afholdes kurser for børn og unge, hvor emnet er madlavning og kreative emner med bl.a. materialer fra naturen. Der afholdes kurser inden for temaerne sund livsstil, natur, motion og kreativitet kr. 4 H vil afholde dyrskuer, hvor børn fra landdistrikterne udstiller deres dyr. Dyrskuerne skal give børnene bedre kendskab og forståelse for hvorledes dyr kræver pasning, pleje og omsorg. Det er vigtige egenskaber, som skal være med til at øge deres omsorg overfor levende væsner, såvel dyr som mennesker. Endelig giver det et godt kendskab til landbruget og en øget forståelse mellem land og by. Dyrskuer og udstillinger Instruktør- og lederudvikling Der planlægges og afholdes dyrskuer i alle 15 4H regioner kr. Der skal etableres aktiviteter og tilbud i forbindelse med afholdelse og gennemførelse af dyrskuer og udstillinger som Åbent Landbrug rundt i landet. Der er konkret tale om deltagelse i eller planlægning og gennemførelse af dyrskuer rundt om i alle LandboUngdoms 13 regioner. Der budgetteres med deltagelse i 21 dyrskuer fordelt på de 13 regioner samt på de store dyrskuer i Odense, Roskilde og Landsskuet i Herning. Der budgetteres med deltagelse i 29 udstillingsaktiviteter, hvor Åbent Landbrug er en vigtig aktivitet tillige med høstmarkeder og Landbruget kommer til byen, fordelt på de 13 regioner. På dyrskuerne og udstillingerne skal der formidles om aktiviteter og uddannelse for unge i landdistrikterne, og der orienteres om muligheden for rådgivning til unge, der vælger en uddannelse med tilknytning til landbruget kr. LandboUngdom har et omfattende praktisk og teoretisk kompetenceudviklingsprogram til unge, der ønsker kendskab til og kompetencer i udviklingsopgaver i det lokale foreningsarbejde.

4 4H og naturen Konkret gives der til dette projekt tilskud til 8 kurser i regionerne, som bl.a. omhandler netværk, ernæring, den innovative tankegang og nye aktiviteter med udgangspunkt i natur og miljø kr. 4H har planlagt i alt 24 aktiviteter rundt i hele landet, hvor børn, unge og deres familier kan opleve naturen og lære om at udnytte de naturlige ressourcer. Aktiviteterne vil bl.a. foregå i Nordjylland, hvor der udbydes naturskoler Madmotion-natur. I Viborg planlægges to aktiviteter i 2008 kaldet Ud i naturen med 4H. I 4H MidtVest samarbejdes med Ringkøbing-Skjern Museum og Herning Museum om Vores Holtberg. I Århus sættes fokus på udeliv frem for indeliv. I 4H Syd afholdes Miljøskoler i skoleferien. I Vestsjælland afholdes nye aktiviteter i sammenhæng med natur, have, mad og dyr. I Storstrøm arrangeres der med Avnø Naturcenter udfordringer ved fjorden. Fokus på sundhed 4H teater Dyreskoler På Bornholm arrangeres en familietur med naturvejleder, en fisketur og en nattergaletur kr. 4H vil sætte fokus på, at en sund kost kombineret med bevægelse og motion udvikler sunde og glade børn. Målgruppen er børn og unge i 8 til 15 års alderen og deres familie med interesse for sund mad og motion. Der er planlagt 6 aktiviteter rundt omkring i hele landet og disse aktiviteter vil indebære undervisning og rådgivning omkring sund mad og sund livsstil. Undervisningen varetages af en Ernærings- og husholdningslærer. Derudover udvikles projekter og tilbydes kursusdage, hvor der laves sund mad af årstidens råvarer kombineret med motion kr. Formålet med dette projekt er at skabe liv, gode oplevelser og positiv engagement for børn i landdistrikterne. 4H teater har planlagt 5 aktiviteter. Der er tale om teateraktiviteter, kulturaktiviteter og rollespil. Der vil bl.a. blive arbejdet med kulissefremstilling, syning af kostymer og teatersminke kr. Formålet med projektet er at tilbyde dyreskoler til hele 4H og andre interesserede samt tilbyde Dyrekørekort til små husdyr. Skolerne skal give børn og unge viden om og indsigt i dyrenes verden og samtidig lære dem at

5 omgås hobbydyr og produktionsdyr på en sund og fornuftig måde. Dyreskoler: Dyreskolerne skal foregå på gårde med bredt dyrehold, evt. i tilknytning til et professionelt landbrug. Børnene får mulighed for at opleve dyrene i nogle rammer, der giver dyrene de mest optimale vilkår og så vidt muligt ligner dyrenes normale rammer. Der udarbejdes undervisningsmateriale, og der tilbydes kurser til instruktørerne, der skal undervise børnene. Der planlægges 8 Dyreskoler i Åbent landbrug Formidling om sikkerhed Dyrekørerkort til små husdyr: Undervisningsmaterialet som bliver udarbejdet til Dyreskolerne skal også anvendes i en Ny på landet-aktivitet, hvor børn tilbydes et Dyrekørekort til små husdyr. Børnene skal gennem læring om kæledyrs pasning og pleje blive i stand til at håndtere kæledyr på en ansvarsfuld måde. Målgruppe børn mellem 8 og 15 år kr. Formålet med projektet er gennem udstillinger ved Åbent landbrug, Landbruget kommer til byen og Åben Gård arrangementer at øge befolkningens kendskab til landbruget, fødevareproduktionen og livet på landet. Aktiviteterne spænder fra at lave pandekager over bål, rideopvisning, landbrugsrelaterede konkurrencer til pileflet kr. Formålet med projektet er at gøre børn og unge opmærksomme på den risiko, der er ved at arbejde og opholde sig på en gård og i trafikken. Under overskriften Formidling af sikkerhed og arbejdsmiljø er der planlagt aktiviteter i følgende regioner: Storstrøm: Der planlægges 20 besøg rundt om på landbrug, rideskoler, fritidshjem og 4H gårde. Århus og MidtVest: Der planlægges besøg på landbrug, landbrugsskoler, lokalforeninger med foredrag og informationsmaterialer. Du er, hvad du spiser Ansøger: Åbent Landbrug & Sydvest- og Sønderjylland Ribe, Vejle og Sønderjylland: Der vil blive tilbudt kurser om arbejdsmiljø og sikkerhed i praksis med det formål at forebygge ulykker og nedslidning kr. Åbent Landbrug Sydvest- & Sønderjylland vil gerne gennem forældrebestyrelsen i skoler og børnehaver øge interessen for og viden om sund mad og madens herkomst. Projektet er delt i en publikationsdel og en eventdel. 1. Publikationen vil være på 24 sider og bestå af to hovedafsnit: Eksempelsamling med inspirerende artikler inden for sund mad og håndbog med praktisk viden.

6 Aktiviteter om landbrug, husdyrene og afgrøderne 2. I eventdelen vil der være lodtrækning blandt forældrebestyrelsen om 10 wildcards til et hold børnehavebørn/skoleklasse + forældre, der får gårdbesøg med bustransport samt mad + kok. Kokken tilbereder maden sammen med børn og forældre kr. Aktiviteterne i dette projekt har til formål, at øge interessen og kendskabet til landbruget gennem primært dyre- og haveaktiviteter. Følgende aktiviteter afholdes: Vendsyssel: 1. Gårdbesøg etc.: Aktivitet, hvor foreninger på tværs skal øge antallet af børn, som får mulighed for at opleve natur, bevægelse og landbrug. 2. Børnenes åbent landbrug. Region Hobro - Aalborg: 1. 4H-grøn lørdag, hvor der er aktiviteter omkring 4H dyrene, 4H i køkkenet og 4H i naturen. Nordjysk 4H: 1. Gårdbesøg: Aktivitetstilbud hvor man kan opleve husdyrene og livet på en gård på nært hold. 2. Sæson i urtehaven: Aktivitet om hvad urtehaven bidrager med i spisekammeret. 4H Syd: 1. Klubaktiviteter: I fællesskab med andre foreninger arrangeres åbneklubber i lokalsamfundene, med mulighed for at opleve aktiviteterne i 4H. Region MidtVest: 1. LU/4H netværk: I samarbejde med LandboUngdom vil arrangeres aktiviteter for børn og unge med besøg på landbrug. Frederiksborg: 1. Landdistrikterne-uge: Tilbud om dyrskue i uge 42, hvor der udover dyrene, vil være mulighed for at kværne smør, male/valse korn og malke. Vestsjælland: 1. Dyrepasningsopgaver: Klubaktiviteter omkring natur, have, dyr og mad. Der skrives en hesteopgave, hvor der skal laves 100 hestemapper til undervisning af børn med heste i 4H klubberne. 2. Æbledag i 4H: Der afholde en Æbledag hos en frugtavler med læring om hvordan frugtsaften presses, og hvad æbler også kan bruges til.

7 3. Udvikling af ung-aktiviteter : Aktiviteter hvor de unge lærer at bruge naturen på en ny og spændende måde. Aktiviteter med madlavning Roskilde 4H: 1. Livet på landet: Formidling og information om livet på landet til de besøgende på 4Hs lejr- og kursuscenter Skovly kr. Formålet med projektet er at formidle viden om landbruget med fokus på råvarer, mad og ernæring. Aktiviteterne i projektet skal øge interessen og kendskabet til madlavning ved at børn får mulighed for at lave mad fra bunden samtidig med, at de får indsigt i fødevarekvalitet, smag og ernæring. Aktiviteterne vil være fordelt som følgende: I Nordjysk 4H tilbydes madklubber, hvor det centrale er læring om sund mad og fødevarekvalitet. I Århus vil man som klubaktivitet arbejde med naturens spisekammer og madlavning med fokus på ernæring og smag. Kulturel forståelse i landdistrikterne Madskoler I 4H Syd afholdes ferieskoler, hvor temaet er madlavning og fødevarer. Ferieskolerne er i tæt kontakt med fødevareproducenter, og der indgår landbrugsbesøg kr. Formålet med projektet er at skabe netværk og interkulturel forståelse mellem danske og udenlandske medarbejdere, der er bosat og arbejder i landdistrikterne. For at opnå dette vil LandboUngdom afholde netværksarrangementer og udflugter til danske seværdigheder for udenlandske og danske medarbejdere inden for landbrug og gartneri. Disse arrangementer vil hjælpe de unge med at få den bedste kontakt til arbejdspladser og det danske samfund. Der vil være tilbud om faglige og sociale arrangementer kr. Formålet med projektet er at lære børn om kost, ernæring, madlavning og motion. Målet er, at børnene gennem en uges aktivitet på en madskole i skolernes sommerferie får skærpet interessen og øget kendskabet til de fødevarer, de spiser. Børnene får kendskab til nye måder at motionere på. Aktiviteterne på madskolerne varierer mellem at lære ved at udføre og om at bevæge sig og samtidig få viden omkring fødevarer. Madskolerne vil indeholde følgende temaer: - Madlavning og fremstilling af måltider hver dag - Kostforedrag af ernærings-/kosteksperter - Besøg på landbrugs- og fødevarevirksomheder - Daglig fysisk aktivitet ude/inde med leg og idræt

8 - Forældreaften hvor forældrene inviteres til middag. Springet fra havetrampolin til foreningsidrætten Ansøger: Danmarks Gymnastik Forbund Kids- og teenvolley camps i landdistrikterne Ansøger: Dansk Volleyball Forbund Madskolerne henvender sig til børn i alderen 8-12 år kr. Formålet er at fremme børns lyst til bevægelse, samt introducere dem til den lokale gymnastikforening og dermed fjerne en barriere for deltagelse i den organiserede foreningsidræt. Formålet med projektet er at give børn positive erfaringer med trampolinspring, foreningsidræt og motion generelt. Projektet har tre faser: Fase 1 er opvisning og workshop. Fase 2 er læring ved hjælp af DVD, her får børnene udleveret en instruktions- DVD om brug af havetrampolin. Fase 3 er opfølgning i foreningerne, her vil de involverede foreninger medbringe information og invitation til gratis prøvetimer for alle deltagende børn på et af foreningens eksisterende eller nye hold. Målgruppen er børn i alderen 6-12 år kr. Formålet med projektet er at afholde skoleturneringer i landdistrikterne og dermed rekruttere spillere til kids- og teenvolley camps. Dansk Volleyball Forbund har udviklet et ny camp koncept, hvor børn og unge med og uden erfaring med kids- og teenvolley kan deltage. Projektet vil målrettet arbejde med en gruppe børn og unge over flere dage. Deltagerne vil lære teknik, spille kampe og lege. Under disse camps er fokus på de sociale aspekter, bevægelser, personlig volleyballudvikling og at have det sjovt. Deltagerne får desuden et kursus i ernæring i forbindelse med idræt. En heldig kartoffel Ansøger: Østhimmerlands Familelandbrug Familie og 4H udvalg Målgruppen er børn og unge på 6-17 år Formålet med projektet er at give fortrinsvis børn og unge et bedre kendskab til kartoflerne og hvad kartofler kan bruges til - både på spisebordet til enhver lejlighed og som leg og til fritidsaktiviteter. Følgende aktiviteter er planlagt: - Et besøg på en kartoffelmelsfabrik - To besøg hos kartoffelavlere - Et besøg hos en avler som samtidig forarbejder kartofler og sælger til storkøkkener - Et arrangement hvor der kommer en ekspert og fortæller om hvordan kartoflen bruges til chips - Tre arrangementer om mad med kartofler til alle tider på dagen - To arrangementer om leg med kartoflen - Et arrangement hvor der kan udøves forskellige ideer til hobby med kartofler - Et arrangement hvor der udvikles ideer til sund mad i en idrætshal.

9 Åben gård med besøg af kartoffelvognen Ansøger: Dansk Landbrug kr. Formålet med projektet er at gennemføre 7 åben gård aktiviteter hos kartoffelavlere med besøg af kartoffelpartnerskabets kartoffelvogn. Kartoffelvognen vil være bemandet med ernæringsfaglige konsulenter, der formidler viden om sundhed og kartofler på en aktiv måde. Aktiviteterne er rettet mod børn og unge i fritids- og ungdomsklubber. Børnebilen Ansøger: KFUM og KFUK Projekter i Region Nordjylland Vi ses på nettet snart Ansøger: Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund Dramaundervisning og teaterforestilling Velkommen væk Ansøger: Alle Tiders Familieteater Idræt på tværs Ansøger: Idrætsrådet Thy Som opfølgende aktivitet bearbejder deltagerne oplevelser og informationer til egen viden ved fremstilling af 7 fælles collager om kartofler og sundhed kr. Børnebilen besøger landsbyer, hvor KFUM og KFUK har landsforeninger. Projektet har tilknyttet en hjemmeside, som skal skabe netværk og venskaber mellem børn på landet. Børnebilen parkerer på byens torv og er fuld af rekvisitter til aktiviteter. Der er fokus på leg og bevægelse. Aktiviteterne er henvendt til børn på år kr. Formålet med projektet er at øge børn og unges kompetencer i forhold til brug af Internettet, så de selvstændigt bliver i stand til at oprette og vedligeholde en hjemmeside, blog eller profil. Kursusaktiviteterne indeholder en startaften, arbejdsweekend og hotline. Kursusaktiviteterne består af følgende delelementer: Kursus i enkel billedhåndtering med udgangspunkt i tilgængelige shareware-produkter. Kursus i brug af CMSimple som værktøj for etablering af en hjemmeside. Oprettelse af egen hjemmeside. Kursus i brug af blog, facebook mv. Hotline. Kursusevaluering og telefoninterviews kr. Formålet med projektet er at lave familieamatørteater med fokus på børn og unge med interesse for meningsfuldt samvær om en skabende proces. Børnene vil opnå en større kompetence i at arbejde sammen med andre, større sikkerhed i at kunne træde frem, tale og optræde offentligt og en bedre tilknytning til lokalrådet. Projektet vil omfatte aktiviteter som ugentlige kurser med øvning, intensive øveweekender og 5 forestillinger. På de forskellige kurser lærer deltagerne discipliner som sammenspil, taleteknik, sangteknik, dans, samt hele processen med at opbygge en rolle og udfylde en figur kr. Formålet med projektet er at få flere børn til at bevæge sig mere. Projektet er et samarbejde mellem idrætsforeningerne og SFO erne i kommunen. Hver idrætsforening skal komme en til flere gange i skoleåret til

10 hver SFO. Her får børnene mulighed for at få fornemmelse af gymnastik, håndbold, fodbold, volleyball og friluftsliv gennem spejderaktiviteter eller naturaktiviteter med naturvejleder. Goddag-mand-økseskaft Ansøger: Dannerhøjgruppen, Det Danske Spejderkorps Der uddannes senior-instruktører, som skal være med til at træne børnene i de forskellige idrætsgrene og fritids aktiviteter kr. Formålet med projektet er at sætte fokus på lokale trævareerhverv og den arbejds- og livsform, der er knyttet hertil. Lokale børn og unge vil gennem aktiv inddragelse få konkrete erfaringer med træ og dets anvendelse i trævareerhverv. Der vil i projektet blive taget udgangspunkt i tre aktiviteter: Skovhuggeren: Træ plejes. Fældning af træ: Børnene vil bl.a. blive vist rundt i skovens forskellige beplantninger, fælde mindre træer med save og økser, klatre og balancere i træerne, flække brænde, tænde bål, smage grannåle og plante træer med markering, så de kan følge træerne fremover. Savværket: Træ forarbejdes. Træ saves op i planker og brænde: Børnene skal bl.a. se og save selv i forskellige trætyper, mærke forskellen på tørt og friskt træ, se om træer er skovet manuelt eller med skovningsmaskine og finde ud af hvad en knast er. Landbruget erhvervet med de mange muligheder Ansøger: Landboforeningen Nordjylland Landbonord Dyrskue for 1000-vis af børn med opskrift på succes Ansøger: Landboforeningen Nordjylland LandboNord Tømreren: Bæredygtig konstruktion i træ fra savværket: Børnene vil bl.a. høre tømreren fortælle, hvordan man konstruere så det holder, se hvad der er i tømrerens værktøjskasse og i samarbejde med tømreren lave en konstruktion (et halvtag), der kan holde og anvendes kr. Projektets formål er at synliggøre for de ældste folkeskolelever den store variation af arbejdspladser, der er inden for dagens landbrugerhverv, både på den enkelte gård og hos tilknyttede erhverv. Der vil være cykelekskursioner til forsøgscenterets egen planteavl, til kvæg- og svinebrug samt rundvisning til LandboNords forskellige konsulentfunktioner. Der vil specielt blive fokuseret på de nye typer arbejdspladser, der er opstået i relation til energi, natur og miljø. Projektet vil blive gennemført i et samarbejde mellem skoler, uddannelseskonsulenter, landboforeningens skolekontakt udvalg og lokale landmænd kr. Formålet med projektet er at lade skoleelever fra Nordjyske folkeskoler tage del i Hjørring Dyrskue. Der planlagt følgende aktiviteter: - Børnehaveklasse til 3. klasse skal på skattejagt. Eleverne skal opsøge en

11 lang række forskellige stande, hvor de skal finde information eller løse opgaver til 6. klasse skal på tur på Mælkevejen, som er opbygget omkring emner vedrørende mælk og malkekvæg. Der vil være fokus på hvor mælken kommer fra. Udvikling af børns kompetencer omkring et mere aktivt friluftsliv Ansøger: Hou Gymnastik og Idrætsforening Madfestival i børnehøjde Ansøger: Landbo Thy Projekter i Region Midtjylland Rescue Team Camp Ansøger: Livredderskolen Djursland - 7. til 9. klasse har mulighed for at dykke ned i den fagre nye verden, idet al slags IT-materiel tilknyttet landbruget vil være udstillet kr. Formålet er at give områdets børn større kompetence i at skabe deres eget aktive friluftsliv sammen med andre børn på tværs af alder, køn m.v. At skabe liv i lokalsamfundet der bygger på de kvaliteter det har at tilbyde. Der vil være aktiviteter som: - at lære at etablere et bål rigtigt - at lære at flette naturmaterialer - at skabe kunst med naturen som inspiration - udflugt til Voergaard slot - store legedag - rollespil kr. Formålet med projektet Madfestival i børnehøjde er at øge og udbrede kendskabet til de lokale og nordiske råvarer og viden om hvordan de anvendes i den daglige husholdning. Konkrete aktiviteter og opgaver. - Lær de forskellige fisketyper at kende - Lær om ernæringspyramiden og find produkter, der kan sættes på - Lav en sund madpakke og spis den - Lær om økologiske dyrehold og bæredygtighed - Lær om mælkeprodukter - Lær om biernes rolle og om honning - Forskellen på sund og usund fastfood - Lær om det nordiske køkken - Lær de gamle og nye husdyrracer at kende (er på pladsen) kr. Formålet med projektet er at skabe en ungdomskultur i landdistrikterne, hvor man både holder sin krop i form og desuden får en viden om livredning og førstehjælp. Aktiviteterne vil omfatte, teoretisk og praktisk førstehjælp og livredning, herunder genoplivning og udvendig hjertemassage. Derudover vil der være

12 besøg på redningsstation, prøvesejlads, besøg på beredskabsgård, besøg i svømmehal hvor der gennemføres diverse aktiviteter og på stranden og til sidst et besøg på et redningstårn. Om aftenen vil der være socialt hygge med kanotur i kanalerne ved Grenå, og en livredningsfilm fra den amerikanske coastguard. Cirkuscamp 2008 Ansøger: Salling Cirkus Klub Kajakkurser for anbragte børn Ansøger: Børnehjælpsdagen Tilbud om gårdbesøg til skoleklasser i østjyske landdistrikter Ansøger: Landbrugets Samfundskontakt Bjedstrup Børnefestival Ansøger: Svejstrup Borgerforening Aldersgruppen er 12-16år kr. Projektet går ud på at afholde en cirkuscamp for børn og unge i Selde i Nordsallingen. Deltagerne får mulighed for gennem cirkuskunsten at opleve motion og bevægelse på en anderledes og sjov måde. Deltagerne vokser med opgaven og selvværdet stiger med succesoplevelser. Desuden knytter deltagerne sociale bånd og relationerne i lokalsamfundet styrkes. Deltagerne får mulighed for at prøve forskellige aktiviteter, og alle får mulighed for at prøve flere ting. Aktiviteten er for børn og unge i aldersgruppen 6-18 år og gennemførers i den første uge af skolernes sommerferie. Der er åben tilmelding for alle børn i aldersgruppen kr. Projektet er et tilbud til anbragte børn og unge. Deltagerne vil få mulighed for i trygge omgivelser at lære at begå sig i en kajak kr. Et netværk af frivillige landmænd, organiseret under Åbent Landbrug, ønsker, at folkeskoler i de østjyske landdistrikter får kendskab til, og gør brug af, tilbud om gratis gårdbesøg på lokale landbrugsbedrifter i Østjylland. Projektet er opdelt i 5 emner: - Der afholdes 8 formidlings/kommunikationskurser for netværkets landmænd i samarbejde med Landbrugsraadet. - Etablering af et elektronisk nyhedsbrev til netværkets landmænd, som led i vedligeholdelse og styrkelse af netværket. - Udarbejdelse af pjecer målrettet hver kommune, med præsentation af lokale landmænd, der står til rådighed som besøgsværter i de pågældende kommuner. Pjecerne distribueres til skolerne. - Kurser for lærere i de enkelte kommuner på en lokal gård hvor undervisningsmaterialet præsenteres kr. Projekter er en 2-dages børnekulturel festival, hvor man igennem en række workshops giver børnene og deres forældre mulighed for at prøve forskellige kulturelle udtryksformer og opleve forskellige kulturelle input. Der vil være aktiviteter som gøgl og cirkus, rytmisk samspil, fortællerværksteder, dramaworkshop, indiansk kultur og stomp. Målgruppen er primært børn og unge i lokalområdet i alderen 4-15 år samt

13 Gourmetkøkken i børnehøjde - smagsoplevelser og viden om mad og kvalitetsfødevarer for børn og unge Ansøger: Djursland Landboforening Feriedans Ansøger: Samsø Folkedansere Familien i naturen Ansøger: Landsforeningen Natur og Ungdom Projekter i Region Syddanmark Tiltrækning af arbejdskraft til landbruget Ansøger: Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere Børn og unge aktiviteter 2008 Ansøger: Faaborg Amatørfiskerforening deres forældre og alle interesseret kr. Projektet vil afholde en madskole for børn og unge med et inspirations- og oplevelsesforløb. Der skal tilberedes rå grønsager, udskæres fersk kød, piskes fløde til smør, syrnes mælk til yoghurt, sættes ingredienser sammen og til slut står man med den færdige menu, som kan nydes, smages og danne grundlag for viden og diskussion om ernæring og sundhed. Aktiviteterne finder sted ved Åben Gård arrangementer på folkeskoler og i SFO er. Projektet henvender sig til børn i alle alder, men primært alderen fra 7-15 år, på Djursland og Østjylland kr. Samsø Folkedansere afholder et 4-dages projekt, der skal samle børn og unge i alderen år til folkedans og forskellige andre aktiviteter. Formålet med projektet er, at fremme danseglæden hos deltagerne og udbrede folkedansen i Danmark. Projektet sigter imod dans om formiddagen og om aftenen, mens eftermiddagen fyldes ud med andre aktiviteter, som f.eks. badning, forskellige lege eller cykel- og gåture på Samsø kr. Projektets formål er at fremme børns, unges og deres familiers interesser/kompetencer inden for traditionelt friluftsliv, forståelse for og faglig viden om natur og miljø samt at styrke deltagernes kompetencer inden for socialt samvær. Der vil blive tilbudt kurser til familierne og der vil blive stillet en klubkonsulent til rådighed efter aftale. Konsulenten vil bidrage med støtte og vejledning rundt i landet kr. Formålet med projektet er at øge viden og interessen for beskæftigelse i landbruget, så unge mennesker vil overveje at tage beskæftigelse på en landbrugsvirksomhed. En projektmedarbejder skal besøge landets frie grundskoler og efterskoler og orientere om landbrugets arbejdsvilkår, herunder om ansættelses-, arbejdsmiljø- og uddannelsesforhold kr. Faaborg Amatørfiskerforening har til formål at udbrede kendskabet til den fiskerikulturen ved kysterne. Projektet henvender sig til børn fra BH klasse og opefter (ca deltagere fra 6-15 år). Børn skal lære om dyrelivet, der findes under og ved de danske kyster.

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

4H har fået tilsagn om tilskud til 4 projekter til i alt 2,5 mio.kr. i år. Det drejer sig om følgende projekter:

4H har fået tilsagn om tilskud til 4 projekter til i alt 2,5 mio.kr. i år. Det drejer sig om følgende projekter: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 354 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. oktober 2007 Sagsnr.: 3305 Udvalget

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Se vores spændende valgfag her i kataloget

Se vores spændende valgfag her i kataloget Se vores spændende valgfag her i kataloget Viby Skole Vestergaardsskolen Rosenvangskolen Bavnehøj Skole Højvangskolen UNGiAarhus Skanderborgvej K INDHOLD a Velkommen til For første gang, er et helt skoleområde

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s.

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s. ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014/ 2015 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Valgfag. s. 12 Arbejdsliv Drama Filt Fiskeri/Fluebinding

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

TronsøSkolen. Indholdsplan

TronsøSkolen. Indholdsplan TronsøSkolen Indholdsplan August 2013 Indhold OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB:... 4 KOSTSKOLEN:... 4 UNDERVISNINGSFORM:... 4 KOMPETANCEGIVENDE FORLØB:... 4 KURSUSTERMIN: 4. AUGUST 2013

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere