Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 128. årgang. 2007-07-11 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Af ord er du kommet. Til ord skal du blive. (730) Indehaver: Haptic v/bo Hamilton-Wittendorff, Bagergade 11, 5700 Svendborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Christian Frisenfeldt Jönsson, Gammel Strandvej 54, 2990 Nivå, (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Mikkelborg Park 22, 2. th, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig managementvirksomhed; bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed; indhentning af forretningsmæssige oplysninger, herunder handels- og kreditoplysninger, erhvervsinformationer, markedsforskning, markedsundersøgelser og analyser; forretningsundersøgelser; omkostningsanalyser; økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, herunder vedrørende debitorhåndtering, kontrol af stamdata, kreditvurdering, opsætning af kredit-politik; udarbejdelse af forretningsmæssige risikokalkuler; udarbejdelse af generelle forretningsbetingelser, forretningsmæssig forhandling af betalingsbetingelser, afdragsordninger og markedstiltag, forretningsmæssig implementering af en overordnet debitorpolitik; forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende drift af virksomheder; forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende forebyggelse for afvikling af virksomheder; forretningsmæssig bistand og rådgivning i forbindelse med afvikling af virksomheder; alle foranstående tjenesteydelser også formidlet online. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; kreditmanagement; afgivelse af kreditoplysninger og kreditvurderinger; økonomiske vurderinger; finansiel clearing, finansiel information, inkassovirksomhed; professionel bistand og finansiel rådgivning vedrørende etablering, drift og genetablering af virksomheder; finansiel bistand og rådgivning vedrørende afvikling af virksomheder, herunder forhandling af betalingsbetingelser, forhandling af sikringsinstrumenter, forhandling af akkord, dekort og afdragsaftaler; finansiel bistand og rådgivning vedrørende etablering af kapital; finansiel bistand vedrørende etablering og vedligeholdelse af kreditforsikringsaftaler, factoring og forfaitiering; finansiel bistand vedrørende etablering og drift af Captive selskaber; alle foranstående tjenesteydelser også formidlet on-line. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; foredragsvirksomhed; kursusvirksomhed; afholdelse af seminarer og konferencer; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), herunder on-line; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: MTS. (Midtjysk Transport Service) v/andré Elsborg Jensen, Hobro Landevej 99, 8830 Tjele, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket / Logo udført i Hvid / Orange på blå baggrund. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Safir Coaching v/christina Bang Nielsen, Solgårdsvej 6, 2942 Skodsborg, (740/750) Fuldmægtig: Safir Coaching v/christina Bang Nielsen, Solgårdsvej 6, 2942 Skodsborg, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder coaching og bodycoaching. (511) Klasse 44: Alternativ sundhedsbehandling, herunder healing, healingmassage, massage, coaching samt bodycoaching. (591) Farvetekst: Rød, grøn og blå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Detailhandel med vinduer og døre, herunder via internettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1177

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: oceans of energy (730) Indehaver: Bysted A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Go Create (730) Indehaver: Get Inside ApS, c/o Kresten Thomsen, Rafns Alle 1, 9000 Aalborg, (511) Klasse 09: Software. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vorbasse Pension (730) Indehaver: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vestergade 10, 6623 Vorbasse, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vorbasse Pension og Invest (730) Indehaver: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vestergade 10, 6623 Vorbasse, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PEHUÉN (730) Indehaver: Sociedad Anónima Viña Santa Rita, Av. Apoquindo 3669, 6th Floor, Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 33: Vine. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vorbasse Invest (730) Indehaver: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vestergade 10, 6623 Vorbasse, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aquatising (730) Indehaver: SAPPHIRE WATER ApS, Kuldyssen 13, 2630 Taastrup, (511) Klasse 32: Mineralvand. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. 1178

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater; computere; anordninger og apparater til regulering af solenergi; solceller; solbatterier; solpaneler (til frembringelse af elektricitet). (511) Klasse 11: Regnvandssystemer og filtreringsudstyr; varmtvandsinstallationer baseret på solenergi; solpaneler (til opvarmning af vand); varmekedler; varmeinstallationer; vandvarmere; vandvarmeinstallationer; sanitetsapparater og - installationer; radiatorer til opvarmnings- og afkølingsapparater og - installationer; solfangere (opvarmning); rør til varmeinstallationer; vandrør til sanitets installationer; ventiler (termostatiske, dele af varmeinstallationer). (511) Klasse 37: Installation og reparation af solenergisystemer og regnvandssystemer. (511) Klasse 42: Teknologisk bistand ved forretningsudvikling og teknologiske undersøgelser indenfor solenergi. (591) Farvetekst: orange, grå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Smallworld (730) Indehaver: Kvik Holding A/S, Stentoftvej 1, 7480 Vildbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, køkkenindretninger (møbler). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARENA CPH (730) Indehaver: ARENA CPH ApS, Grønnegade 41, 1107 København K, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Richard Petersen, Hovedvagtsgade 6, 4. sal, 1103 København K, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOLARCAP (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater; computere; anordninger og apparater til regulering af solenergi; solceller; solbatterier; solpaneler (til frembringelse af elektricitet). (511) Klasse 11: Regnvandssystemer og filtreringsudstyr; varmtvandsinstallationer baseret på solenergi; solpaneler (til opvarmning af vand); varmekedler; varmeinstallationer; vandvarmere; vandvarmeinstallationer; sanitetsapparater og - installationer; radiatorer til opvarmnings- og afkølingsapparater og - installationer; solfangere (opvarmning); rør til varmeinstallationer; vandrør til sanitets installationer; ventiler (termostatiske, dele af varmeinstallationer). (511) Klasse 37: Installation og reparation af solenergisystemer og regnvandssystemer. (511) Klasse 42: Teknologisk bistand ved forretningsudvikling og teknologiske undersøgelser indenfor solenergi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blue Diamond Symphonie (730) Indehaver: Lotus Import ApS, Støberigade 3, 2450 København SV, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPERFIX (730) Indehaver: Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 01: Bindemidler til støberibrug og beton til brug i byggebranchen; mastiks. (511) Klasse 17: Tætningsmaterialer til brug i byggebranchen. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DM-Piloter (730) Indehaver: Post A/S, Tietgensgade 37, 1704 København V, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Erik Schierning, Nygårdsvænget 37, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 35: Konsulentydelser ved forretningsledelse og administration (511) Klasse 41: Undervisnings- og foredragsvirksomhed (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn, gul, rød og blå. 1179

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: P A Knowledge Limited, Ugland House, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, Caymanøerne (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computer software; telekommunikationsapparater; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 16: Papir, pap og varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser); tryksager; fotografier; papirhandlervarer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, bistand vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration, forretningsmæssig bistand vedrørende ledelse, forretningsmæssig bistand vedrørende personaleforhold og rekruttering; rådgivning vedrørende personaleledelse, herunder kandidatanalyse og -rådgivning; udarbejdelse af lønningslister; forretningsmæssig projektevaluering; forretningsmæssig risikovurdering og -styring, forretningsmæssig bistand vedrørende forretningsorganisation; forretningsmæssig rådgivning vedrørende lønforhold; information og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 38: Transmission og modtagelse af data og information; elektronisk post; datatransmission og tilvejebringelse af adgang til et datanetværk; kommunikation via computernetværk; telekommunikation; udlejning til og leje for andre af telekommunikationsapparater, -instrumenter, -installationer og - komponenter; information i forbindelse med ovennævnte, herunder tilvejebringelse af sådanne ydelser online fra en computerdatabase eller via Internettet; tjenesteydelser vedrørende website portaler; leasing af adgangstid til en computer; tilvejebringelse af adgang til data via internettet; information og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende forretnings- og rådgivningsvirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand vedrørende personaleforhold og rekruttering; uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrøende rådgivning vedrørende lønforhold og omkostningsstyring; uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende udvikling af computerprogrammer; uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende rådgivning vedrørende computer hardware og software; information og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 42: Computerprogrammering og udvikling af computerprogrammer, rådgivning vedrørende computer hardware og software; computersystemsanalyse; computer software design; installation og vedligeholdelse af computer software; computer- og computerprogrammeringssupport, information og rådgivning i forbindelse hermed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (730) Indehaver: ABSALON SERVICES A/S, Hvedemarken 8, 3540 Lynge, (511) Klasse 35: Udlejning af arbejdskraft, herunder udlejning af særlig sagkyndig arbejdskraft til løsning af alle typer af opgaver indenfor økonomifunktion eller lønfunktion, herunder bogholdere, kreditorbogholdere, debitorbogholdere; lønmedarbejdere; controllere; regnskabschefer og økonomichefer; outsourcing af økonomi- og lønfunktioner; regnskabsførelse; arbejdsformidling, herunder anskaffelse af sagkyndig arbejdskraft til løsning af opgaver, der forudsætter højere teoretisk uddannelse og rekruttering af personale; samt anskaffelse af midlertidigt og fast personale på kontrakt; virkarbureauvirksomhed; analyse af virksomheders behov for midlertidigt og fastansat personale; rådgivning vedrørende personaleledelse og personaleadministration, samt personaleressourcer; test og evaluering af medarbejderes faglige kvalifikationer ved udvælgelse af personale; psykologiske tests ved udvælgelse af personale; udarbejdelse af anbefalinger vedrørende virksomheders behov for midlertidigt og fastansat personale; information vedrørende forretningsvirksomhed og rådgivning vedrørende anskaffelse af midlertidigt og fast ansat personale. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed; rådgivning vedrørende uddannelse og træning af personale. (591) Farvetekst: sort/hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRO-COUNSEL (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 42: Design af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CHECKITEMS ApS, c/o Christoffer Casparij, Danasvej 39 2 tv, 1910 Frederiksberg C, (511) Klasse 16: Klistermærker (511) Klasse 35: Systematisering, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, de nævnte tjenesteydelser også udbudt via et globalt computernetværk. (511) Klasse 36: Rådgivning vedrørende forsikringsvirksomhed, de nævnte tjenesteydelser også udbudt via et globalt computernetværk. (511) Klasse 45: Konsulentvirksomhed vedrørende sikkerhedsspørgsmål, herunder rådgivning vedrørende tyveriforsikring, de nævnte tjenesteydelser også udbudt via et globalt computerneværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørk blå med hvid og mørk blå skrift 1180

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Schultz & Sørensen ApS, Ibsvej 1-3, 2. sal, 6000 Kolding, (511) Klasse 35: Reklamebureauvirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AgeLab (730) Indehaver: Happy Advertising ApS, Sølvgade 26, 2., 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Advokathuset Eegholm A/S, Kampmannsgade 12, 7400 Herning, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, tidsskrifter, Bøger og rapporter; fotografier og papirhandlervarer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); annonce- og reklamemateriale; firmabrevpapir, notesblokke, visitkort, årsrapporter, nyhedsbreve, rundskrivelser, fakturaer, brochurer, kalendere, dagbøger, etiketter, konvolutter, selvklæbende etiketter; plastic og papmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver;salgsfremmende foranstaltninger for andre; markedsanalyser og marketingundersøgelser; udlejning af reklamemateriale og reklameplads; artikelsamling i databaser. (511) Klasse 41: Ledelse og arrangering af workshops; undervisning- og uddannelsesvirksomhed; kulturelle arrangementer; foredrag og arrangering af foredrag. (511) Klasse 42: Overvågning, administration, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PLANT ApS, Sankelmarksgade 11, 1676 København V, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Richard Sand Postboks 183, 1005 Kbh K, Nørre Søgade 7, 1370 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: X-RAY (730) Indehaver: Tadeusz Ogrodnik Tropical, ul. Wolnosci 69, PL Chorzów, Polen (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Gødningsmidler; ildslukningsmidler; præparater af sporstoffer til planter; kemiske til havebrug, undtagen fungcider, herbicider, insekticider og parasiticider; væskeregulerende præparater til planter; tang (gødningsmiddel); gødningspræparater. (511) Klasse 05: Svampedræbende præparater, herbicider, insekticider; biocider (midler mod microorganismer), præparater til beskyttelse af planter mod patogener. (730) Indehaver: ITALY KIDS ApS, Nordre Strandvej 119 C, 3150 Hellebæk, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1181

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEOMASTER (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring eller fordeling af lys,- lyd- eller billedsignaler; TV-apparater, radiomodtagere, radioer til befordringsmidler; forstærkere, højttalere, højttalere med indbyggede forstærkere; højttalerkabinetter; elektroniske kontrolenheder til styring af lydsignaler; kontrolenheder til oplagring og styring af lys-, lyd- eller billedsignaler; kontrolenheder til oplagring og styring af lys- lyd- eller billedfiler; kassette-, plade- og diskoptagere eller- spillere, bærere af lagrede signaler, telefonapparater, telefonapparater med indbyggede telefonsvarere, telefonsvarere, telefonapparater med indbyggede kameraer og monitorere, telefonapparater til datatransmission via internettet eller andre computernetværk; telekommunikationsudstyr; fjernbetjeningsenheder; elektriske kabelinstallationer; elektriske og elektroniske apparater og udstyr til databehandling og input, output og lagring af data; computere, magnetiske og optiske databærere; computerprogrammer optaget på bånd, kort, discs eller andre medier; tekstbehandlingsanlæg og tekstbehandlingsudstyr; software til elektriske og elektroniske apparater og udstyr; dele og tilbehør til alle de nævnte varer indeholdt i denne klasse; reservedele til ovenstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; elektronisk post; voice mail service; transmissioner af meddelelser, billeder og musik via computernetværk; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler og chat fora til transmission af meddelelser; tilvejebringelse af brugeradgang til computernetværk; telekommunikationstjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data. (511) Klasse 39: Opbevaring af digitalt lagrede data herunder digitale musikfiler, film og software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEOCONNECT (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring eller fordeling af lys,- lyd- eller billedsignaler; TV-apparater, radiomodtagere, radioer til befordringsmidler; forstærkere, højttalere, højttalere med indbyggede forstærkere; højttalerkabinetter; elektroniske kontrolenheder til styring af lydsignaler; kontrolenheder til oplagring og styring af lys-, lyd- eller billedsignaler; kontrolenheder til oplagring og styring af lys- lyd- eller billedfiler; kassette-, plade- og diskoptagere eller- spillere, bærere af lagrede signaler, telefonapparater, telefonapparater med indbyggede telefonsvarere, telefonsvarere, telefonapparater med indbyggede kameraer og monitorere, telefonapparater til datatransmission via internettet eller andre computernetværk; telekommunikationsudstyr; fjernbetjeningsenheder; elektriske kabelinstallationer; elektriske og elektroniske apparater og udstyr til databehandling og input, output og lagring af data; computere, magnetiske og optiske databærere; computerprogrammer optaget på bånd, kort, discs eller andre medier; tekstbehandlingsanlæg og tekstbehandlingsudstyr; software til elektriske og elektroniske apparater og udstyr; dele og tilbehør til alle de nævnte varer indeholdt i denne klasse; reservedele til ovenstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; elektronisk post; voice mail service; transmissioner af meddelelser, billeder og musik via computernetværk; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler og chat fora til transmission af meddelelser; tilvejebringelse af brugeradgang til computernetværk; telekommunikationstjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data. (511) Klasse 39: Opbevaring af digitalt lagrede data herunder digitale musikfiler, film og software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EPYDUO (730) Indehaver: Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Dermatologiske produkter til farmaceutisk eller medicinsk brug, herunder præparater mod akne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Beltone - Designed to Disappear (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EPIDUO (730) Indehaver: Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Dermatologiske produkter til farmaceutisk eller medicinsk brug, herunder præparater mod akne. 1182

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XL-VIP (730) Indehaver: Ditas A.m.b.A., Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE NEWCO A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med byggematerialer, også via internettet; import- og eksportagenturer, herunder kundefordelsklub. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder kundekortordning. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VISA INTELLILINK (730) Indehaver: Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 36: Bankvirksomhed, kreditkortservice, hævekortservice; tilvejebringelse af finansielle data og rapporter om betalinger, administration af finansielle oplysninger; finansiel vurdering og risikostyring; kreditadministration; oplysningsvirksomhed vedrørende finansielle forhold via globalt computernetværk, finansielle oplysninger via computer ved hjælp af et sikkert computer informationsnetværk; konsulentbistand i forbindelse med betalingsydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: itec (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XL-PLUS (730) Indehaver: Ditas A.m.b.A., Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE NEWCO A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med byggematerialer, også via internettet; import- og eksportagenturer, herunder kundefordelsklub. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder kundekortordning. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARENA JEWELLERY (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Falkoner (730) Indehaver: Nordisk Film A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder billetter; plakater; emballage af pap; pap og plastik; skilte af pap og papir; klistermærker; fotografier; kort; brochurer og tryksager; magasiner (511) Klasse 41: Biografvirksomhed, underholdningsvirksomhed, koncertvirksomhed, kulturelle arragementer; offentlig fremførelse eller fremvisning af film, musik og shows; organisering af konkurrencer og spil (511) Klasse 43: Café-, restaurations- og barvirksomhed; selvbetjeningsrestauranter og snackbarer; udlejning af lokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Palads (730) Indehaver: Nordisk Film A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder billetter; plakater; emballage af pap; pap og plastik; skilte af pap og papir; klistermærker; fotografier; kort; brochurer og tryksager; magasiner (511) Klasse 41: Biografvirksomhed, underholdningsvirksomhed, koncertvirksomhed, kulturelle arragementer; offentlig fremførelse eller fremvisning af film, musik og shows; organisering af konkurrencer og spil (511) Klasse 43: Café-, restaurations- og barvirksomhed; selvbetjeningsrestauranter og snackbarer; udlejning af lokaler. (730) Indehaver: ARENA CPH ApS, Grønnegade 41, 1107 København K, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Richard Petersen, Hovedvagtsgade 6, 4. sal, 1103 København K, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. 1183

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dagmar (730) Indehaver: Nordisk Film A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder billetter; plakater; emballage af pap; pap og plastik; skilte af pap og papir; klistermærker; fotografier; kort; brochurer og tryksager; magasiner (511) Klasse 41: Biografvirksomhed, underholdningsvirksomhed, koncertvirksomhed, kulturelle arragementer; offentlig fremførelse eller fremvisning af film, musik og shows; organisering af konkurrencer og spil (511) Klasse 43: Café-, restaurations- og barvirksomhed; selvbetjeningsrestauranter og snackbarer; udlejning af lokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BB-HOTELS ApS, Åkirkebyvej 50.1, 3700 Rønne, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, hoteller og pensionater, nemlig bed and breakfast. (591) Farvetekst: mærket er blåt med hvid tekst (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Olielys (730) Indehaver: NORDIC BRANDS A/S, c/o Ole Larsen, Gentoftegade 60, 2820 Gentofte, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Metropol (730) Indehaver: Nordisk Film A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder billetter; plakater; emballage af pap; pap og plastik; skilte af pap og papir; klistermærker; fotografier; kort; brochurer og tryksager; magasiner (511) Klasse 41: Biografvirksomhed, underholdningsvirksomhed, koncertvirksomhed, kulturelle arragementer; offentlig fremførelse eller fremvisning af film, musik og shows; organisering af konkurrencer og spil (511) Klasse 43: Café-, restaurations- og barvirksomhed; selvbetjeningsrestauranter og snackbarer; udlejning af lokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TwinValve (730) Indehaver: Cardio Capacity A/S, Langebjergvænget 6, 4000 Roskilde, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (730) Indehaver: LoveJoy v/lennart Øster, Mønvej 128, 4720 Præstø, (511) Klasse 35: Detailhandel med sex-legetøj og tilbehør. (511) Klasse 41: Underholdningsarrangementer herunder arrangering af dildoparties og homeparties. (511) Klasse 44: Sundhedsmæssig og psykologisk rådgivning i sex og erotik som følge af brugen af erotisk legetøj. (591) Farvetekst: Logoet er i rødlige farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LoveJoy (730) Indehaver: LoveJoy v/lennart Øster, Mønvej 128, 4720 Præstø, (511) Klasse 35: Detailhandel med sex-legetøj og tilbehør. (511) Klasse 41: Underholdningsarrangementer herunder arrangering af dildoparties og homeparties. (511) Klasse 44: Sundhedsmæssig og psykologisk rådgivning i sex og erotik som følge af brugen af erotisk legetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RETURN OF THE BOYBAND (730) Indehaver: Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware, 1515 Broadway, New York, NY 10036, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; produktion, forberedelse, præsentation, distribution og udlejning af fjernsyns- og radioprogrammer og af film, animerede film og lyd- og videooptagelser, hvad enten disse er gennem interaktive medier eller ej, herunder trådløse kommunikationsindretninger og internetoptagelser; produktion af underholdningsarrangementer live; produktion af fjernsynsunderholdningsudsendelser; optagelse af TV programmer vedrørende musik; udgivelse af bøger, magasiner og tidsskrifter, udlejning af undervisnings- og instruktionsmateriale; organisering, præsentation af begivenheder til undervisnings-, kulturelle eller underholdningsformål, hvad enten disse er gennem interaktive medier eller ej; organisering, og præsentation af konkurrencer, spil, udstillinger med uddannelses- og kulturelt sigte, sportsbegivenheder, shows, road shows, scenebegivenheder, teateropførelser, koncerter, live opførelser og begivenheder med tilhørerdeltagelse; organisering af interaktive spil, underholdning og undervisning; alle ovennævnte tjenesteydelser også tilbudt via et globalt computernetværk og andre (interaktive) kommunikationsnetværk, herunder trådløse kommunikationsindretninger og internetoptagelser. 1184

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOOK (730) Indehaver: QULTURES ApS, c/o Karen Schousbo, Paradisstien 5, 2840 Holte, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Downloadable elektroniske publikationer, herunder tidsskrifter og magasiner. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, tidsskrifter, publikationer, bøger, magasiner, instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed og forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Growth Venturing (730) Indehaver: Taus Nöhrlind, Kirsten Piils Vej 16, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 09: Downloadable elektroniske publikationer af analyser, målinger og under-visningsmateriale. (511) Klasse 16: Information og publikationer i form af brochurer, bøger, blade og magasiner til brug for organisationsudvikling, strategisk ledelse og planlægning, udvikling af salgsprocesser, ledelsesrådgivning, finansieringsrådgivning og human ressource. Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Konsulentydelser indenfor organisationsudvikling, forandringsledelse, udvikling af salgsprocesser, ledelsesrådgivning, finansieringsrådgivning, projektledelse, organisationsanalyse, marketing, markedsanalyser, forretningsplaner, strategisk planlægning. Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder projektledelse, udarbejdelse af præsentationsoplæg, strategi- og konceptoplæg, handlings- og implementeringsplaner. Fra alle ovennævnte tjenesteydelser undtages bistand til unge mennesker ved etablering og drift af frivilligorganisationer og forretningsforetagender. (511) Klasse 36: Finansiel konsulentbistand ved finansiel rådgivning og strategi, planlægning og økonomisk styring; investering; rådgivning vedrørende forsikring; finansielle tjenesteydelser i form af afsætningsøkonomi; finansiel rådgivning og konsulentbi-stand vedrørende skat. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, design af uddannelser, lederudvikling, medarbejderudvikling, projektledelse, teamudvikling, events, teambuilding, kursusvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware; videnskabelig og teknologisk rådgivning, herunder vedrørende udvikling af produkter, informationsteknologi og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, finansiering herunder købsfinansiering, lånefinansiering; finansiering af afbetalingskøb, joint venture finansiering; finansiering af afbetalinger; finansiering af loyalitetsordninger; finansiering af terminslån; finansiel clearingvirksomhed; og finansiel sponsorering; factoring; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; kreditgivning herunder afbetalingslån og -kredit, kreditkontrakter, udvikling og strukturering af finansielle servicesoperationer og finansielle produkter; analyse og tilvejebringelse af finansiel information med henblik på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; finansiel information, rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); risk management; valutarisk virksomhed, herunder valutahandel og valutavekslingstjenester; valutaudstedelse; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; garantistillelse og kautionering; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; formilding af lån, kredit og finansiering; investering af kapital; information om finansiering og investering af kapital; information og rådgivning om alternative og equity investeringsstrategier; investeringsfonde og -foreninger, inklusive alternative investeringsfonde og -foreninger, herunder hedge fonde, venture kapital fonde og private equity fonde; analyse og tilvejebringelse af finansiel information med henblik på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; bankvirksomhed herunder administration, kontrol og behandling af betalinger; betalingsservice til brug på et globalt computernetværk; fondsbørsmæglere; fondsbørsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; kommunikation via computerskærme og globale computernetværk; elektronisk post; afsendelse, videresendelse og modtagelse af meddelelser og billeder om finansielle og forsikringsmæssige forhold via mobiltelefoner, andre ikke-stationære kommunikationsapparater og globale computernetværk, herunder via Internettet, via world wide web og andre computernet, samt via on-line tjenester og bulletin boards (åbne databaser, der er tilgængelige via modem); fremskaffelse af adgang til on-line informationstjenester om finansiel virksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer software; juridisk bistand, herunder i forbindelse med bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler- og finansieringsvirksomhed; udarbejdelse og design af computer software til brug i finansiel virksomhed; computerprogrammering; vedligeholdelse og ajourføring af computer software til brug i finansiel virksomhed, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tech College 1805 (730) Indehaver: Aalborg Tekniske Skole, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed. 1185

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Venner igen (730) Indehaver: Hakan Karakurt, Theklavej 43, 3. lejl. 25, 2400 København NV, (511) Klasse 09: Kinematografiske film; tegnefilm; filmstrimler; film; magnetiske film- og lydoptagel-ser; optiske film- og lydoptagelser; magnetooptiske film- og lydoptagelser; audiovisuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater tilpasset anvendelse sammen med fjernsynsmodtagere; elektroniske bøger og publikationer (downloa-dable); elektroniske spil (software); spilapparater tilpasset brug sammen med fjern-synsmodtagere; elektriske og videobaserede underholdningsapparater og -instrumenter; videodisketter; computersoftware; computerprogrammer; digitale film- og lydoptagelser; elektroniske medier indeholdende eller til optagelse og/eller gen-givelse af lyd og/eller video og/eller data og/eller information; apparater og instru-menter til optagelse og/ eller gengivelse af lyd og/eller video og/eller information; ho-logrammer; disketter; lydindspilninger; indspillede disketter; lydplader; compact discs; grammofonplader; lydbånd; båndkassetter; videobånd; laser discs; CD - interaktive cd-rommer; digitale videodisketter (DVD); salgsautomater og spillemaskiner (ikke indeholdt i andre klasser); elektriske kommunikationsapparater og - instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; opladere; opladere til mobiltelefoner; håndfrie elektriske apparater til mobiltelefoner; karaoke-maskiner; påtrykte etuier til lydkassetter; påtryk-te etuier til videokassetter; påtrykte etuier til compact discs, videodisketter, laserdi-sketter og computerdisketter; dele og tilbehør ikke indeholdt i andre klasser til alle de nævnte varer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler; elektronisk legetøj og elektroniske spil med egen monitor; dukker og dukketøj; teddybjørne og bamser; dele og tilbehør ikke indeholdt i andre klasser til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 41: Uddannelse og underholdningsvirksomhed vedrørende fjernsyn, biografer, radio og teater; produktion og præsentation af radio- og fjernsynsprogrammer, film og shows; uddannelse via radio og fjernsyn eller i forbindelse hermed, herunder game shows; underholdning via fjernsyn og radio eller i forbindelse hermed; organisering af konkurrencer (uddannelse eller underholdning); interaktive telefonkonkurrencer; forlagsvirksomhed; produktion af kinematografiske film, shows, radioprogrammer og fjernsynsprogrammer; uddannelse og underholdningsvirksomhed via satellit, kabel, telefon, World Wide Web og Internettet; organisering af underholdning; udlejning af lydoptagelser og af optagne shows, film, radio- og tv-optræden; produktion af videobånd og videodisketter; biografunderholdning; teaterunderholdning; fjernsynsunderholdning med deltagelse af publikum via telefon; stillen interaktiv underholdning til rådighed via mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KOMMITMENT DK ApS, Svanesmindevej 1, 8420 Knebel, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE NEWCO A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PLUS TID APS, c/o Tom Sander Kierstein, Traneholmen 32, 3460 Birkerød, (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsledelse. Rådgivning vedrørende forretningsorganisation. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mikserpulten (730) Indehaver: Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding, 62, Graf Ignatiev Str., BG-1000 Sofia, Bulgarien (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 34: Tobak og råtobak, manipuleret og forarbejdet; cigaretter, cigarer og cigarillos, cigaretfiltre; cigaretpapir; rygeartikler, nemlig tændstikker; lightere til rygere og askebægere ikke af ædle metaller. (730) Indehaver: KOMMUNIKATIONSBUREAUET REFLEKT ApS, Heibergsgade 14, 1056 København K, (511) Klasse 35: Annonce-, reklame- og pr-kommunikationsvirksomhed, markedsføring, strategisk kommunikationsrådgivning samt kommunikationsrådgivning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kurser herunder kommunikationskurser; forlagsvirksomhed, journalistik og informationsjournalistik. (511) Klasse 42: Design og udvikling af hjemmesider for andre. 1186

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mixerpulten (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KOMMUNIKATIONSBUREAUET REFLEKT ApS, Heibergsgade 14, 1056 København K, (511) Klasse 35: Annonce-, reklame- og pr-kommunikationsvirksomhed, markedsføring, strategisk kommunikationsrådgivning samt kommunikationsrådgivning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kurser herunder kommunikationskurser; forlagsvirksomhed, journalistik og informationsjournalistik. (511) Klasse 42: Design og udvikling af hjemmesider for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Farvebasen (730) Indehaver: Farvebasen A.m.b.A, Marielundvej 48 A, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: FrølundWinsløw Advokatfirma, Gammel Strand 34, 1202 København K, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; præparater til hærdning og lodning; garvestoffer samt bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Farvestoffer, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WaterStillar (730) Indehaver: VANDKOMPAGNIET A/S, Tinggårdsvænget 2, 4000 Roskilde, (511) Klasse 09: Destillationsapparater til laboratorieforsøg og videnskabelig brug. (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse og køling, nemlig destillationsanlæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Logidos ApS, Mølleåparken 6, 6200 Aabenraa, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 07: Mekaniske indretninger til doseringsformål til brug i apparater, instrumenter og produkter, herunder til brug i beholdere med væsker og pulver. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, automatiske og elektriske apparater, instrumenter og indretninger, herunder til doseringsformål til brug i apparater, instrumenter og produkter, samt i beholdere; apparater, instrumenter og indretninger til vejning, måling, dosering og kontrol. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WNS (730) Indehaver: Sima Technologies ApS, Park Allé 287, 2605 Brøndby, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. s(730) Indehaver: Contrast ApS, Balticagade 7, 8000 Århus C, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1187

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Adapt A/S, Havnegade 41, 2. sal, 1058 København K, (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computersoftware. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, herunder rådgivning vedrørende strategisk anvendelse af Internettet, forretningsadministration; personalerekruttering; rådgivning vedrørende personaleledelse; psykologiske test ved udvælgelse af personale. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder web-hosting for andre, samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Adapt A/S, Havnegade 41, 2. sal, 1058 København K, (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computersoftware. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, herunder rådgivning vedrørende strategisk anvendelse af Internettet, forretningsadministration; personalerekruttering; rådgivning vedrørende personaleledelse; psykologiske test ved udvælgelse af personale. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder web-hosting for andre, samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Conkero (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og af obesitet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GasFor (730) Indehaver: ENFOR A/S, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1188

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Diasive (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og af obesitet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dibalt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wika Center (730) Indehaver: WIKA SUPERMARKED KØGE, GYMNASIEVEJ 29 A/S, Gymnasievej 29, 4600 Køge, (511) Klasse 35: Detailhandel, herunder i et supermarked, bageri og tankstationer med dagligvarer, kioskvarer, bagerivarer og benzin; forretningsmæssig bistand ved drift af indkøbscenter. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, nemlig et værtshus (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og af obesitet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mejerigaarden Holding A/S, Sennelsvej 1, 7700 Thisted, (511) Klasse 30: Spiseis, råis (naturlig eller kunstig), buddinger, fromager, frosne desserter (hovedsageligt bestående af spiseis, budding, fromage, chokolade, kage og brød), chokoladevarer, konditori- og konfekturevarer, herunder konfekturervarer i form af eller indeholdende lakrids. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SISCA (730) Indehaver: G.A. Jourde Limited, 34 Buckingham Palace Road, Suite 4, London 5W 1W 0HR, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Tina Nyman Rasmussen, Worsaaesvej 20, 1.th., 1972 Frederiksberg C, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nano Lotus (730) Indehaver: Daniel Tue, Ålemarksgyden 74, 5270 Odense N, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (730) Indehaver: Copenhagen Artists A/S, c/o Jacob Soelberg, Østerbrogade 116 5, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Norrbom & Vinding I/S, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Agenturvirksomhed (forretningsmæssig bistand) for klassiske musikere, dirigenter, sangere og ensembler. (511) Klasse 41: Impressariovirksomhed for klassiske musikere, dirigenter, sangere og ensembler samt arrangering af klassiske koncerter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farverne hvid, grå, mørkeblå, lyseblå og turkis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dramatisk Innovation (730) Indehaver: ZENTROPA WORKZ ApS, Filmbyen 22, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 1189

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GROV GO'E (730) Indehaver: Lu France, Avenue Ambroise Croizat Z.I., Bois de l'epine, F Ris-Orangis, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 30: Brød, bager- og konditorivarer, kiks, biscuits, kager og vafler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUVALOJIX (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Per Christensen, Brobæklunden 121, 5260 Odense S, (511) Klasse 16: Æsker i pap (511) Klasse 20: Æsker i træ (511) Klasse 30: Chokolade (730) Indehaver: Copenhagen Artists A/S, c/o Jacob Soelberg, Østerbrogade 116 5, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Norrbom & Vinding I/S, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Agenturvirksomhed (forretningsmæssig bistand) for klassiske musikere, dirigenter, sangere og ensembler. (511) Klasse 41: Impressariovirksomhed for klassiske musikere, dirigenter, sangere og ensembler samt arrangering af klassiske koncerter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farverne hvid, mørkeblå, lyseblå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUVOLOJIX (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUVALOJIC (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA (730) Indehaver: SHAMBALLA JEWELS ApS, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1190

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VOICE (730) Indehaver: Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 01: Enzymer til industriel anvendelse. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse i forbindelse med fastlæggelse og implementering af koncerninterne kommunikationsstrategier. (511) Klasse 41: Uddannelsesaktiviteter i forbindelse med intern og ekstern virksomhedskommunikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: High on Life (730) Indehaver: Mads Bo Pedersen, Jyllandsgade 6, 8800 Viborg, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: B-Group A/S, H J Holst Vej 4, 2610 Rødovre, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AdvokatForRet (730) Indehaver: Advokat Jens-Ole Dehn-Toftehøj, Svalevej 29, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kerazit (730) Indehaver: ZAB A/S, Lucernemarken 5, 5260 Odense S, (511) Klasse 09: Synk, lodder og vægte til søværts brug, herunder til brug i fiskeredskaber, i industri og skibsfart samt på olieboreplatforme. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Seal Horse (730) Indehaver: Ave Solutions /Annette Eriksen v/annette Valløe Eriksen, Dråby Kirkevej 14, 8400 Ebeltoft, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 28: Legetøj, nemlig kæpheste. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: qucrete (730) Indehaver: Vesla A/S, Fabriksvej 12, 6920 Videbæk, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, herunder gulve. (511) Klasse 19: Byggematerialer ikke af metal, herunder gulve. (511) Klasse 27: Belægningsmaterialer til eksisterende gulve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADAPTIUM (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Dele og komponenter af metal til indendørs rullegardiner (511) Klasse 19: Dele og komponenter ikke af metal til indendørs rullegardiner (511) Klasse 20: Rullegardiner og modulære rullegardinsystemer (til indendørs brug); dele og komponenter af plastic til indendørs rullegardiner (511) Klasse 22: Dele og komponenter af tekstil til indendørs rullegardiner (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Larsen Frokost Fisk (730) Indehaver: LARSEN DANISH SEAFOOD A/S, Jyllandsgade 9, 9900 Frederikshavn, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma J.P. Galmond & Co., H.C. Andersens Boulevard 51, 4.tv., 1553 København V, (511) Klasse 29: Fisk, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk, mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Keramazit (730) Indehaver: ZAB A/S, Lucernemarken 5, 5260 Odense S, (511) Klasse 12: Afballanceringsvægte til hjul på køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PVZIT (730) Indehaver: ZAB A/S, Lucernemarken 5, 5260 Odense S, 1191

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TOMMERUP TRÆLASTHANDEL A/S, Møllebakken 34, 5690 Tommerup, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med træ, trælast og byggematerialer, værktøj, håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, hug- og stik-våben, maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, ventiler, flexslange, haveudstyr, sprøjte- og vandingsartikler, drivhuse og tilbehør, gødning, frø og gift, havehegn og tråd, grill, havehegn og tråd, gas, briketter og brændeovne, beklædning, søm og skruer, VVS artikler, udvendige vinduer og døre, ovenlysvinduer, indvendige døre, byggematerialer: Isolering, mursten, spær, gipsplader, tagsten, tagrender, betonfliser, mørtel, gasbeton, cement, eternit bølgeplade, lim og fugemasse, sundolit, styrolit, gulve, armeringsjern. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vækst1000 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IPS Tavle (730) Indehaver: Fournais A/S, Enrumvej 7, 2942 Skodsborg, (511) Klasse 09: Elektrisk overvågnings- beskyttelsessystem. Apparater og instrumenter til eldning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjeneydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, tjenester tilvejebragt af af ingeniører, som udfører evalueringer, beregninger, forskning og udarbejdelse af rapporter inden for det videnskabelige og teknologiske område. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Color your life (730) Indehaver: Zepto Computers A/S, Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene, (511) Klasse 09: LCD-TV og dele, tilbehør samt software dertil(ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af TV hardware (511) Klasse 42: Design og udvikling af LCD-TV og tilhørende komponenter, rådgivning og information i relation hertil (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Zappa Casual Wear (730) Indehaver: MF BEKLÆDNING ApS, Drogdensvej 20, 2791 Dragør, (511) Klasse 35: Engros & detailhandel med beklædningsgenstande. (511) Klasse 42: Design af beklædning. (730) Indehaver: Dan B. Mortensen Holding ApS, Sommersvej 19, 3400 Hillerød, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THE VISION CARE INSTITUTE (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; opløsninger til fugtiggørelse til ophthalmisk brug. (511) Klasse 09: Kontaktlinser og briller. (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed rettet mod optikere, oftalmologer og øjenlæger. (511) Klasse 41: Uddannelses og undervisningsvirksomhed rettet mod optikere, oftalmologer og øjenlæger. (511) Klasse 44: Medicinsk virksomhed ydet af optikere, oftalmologer og øjenlæger. 1192

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ETP Consult (730) Indehaver: ETP CONSULT ApS, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Advokathuset Eegholm A/S, Kampmannsgade 12, 7400 Herning, (511) Klasse 07: Stationære og mobile generatoranlæg til elektricitet eller nødstrøm (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; fjernkontrolapparater herunder elektriske installationer til kontrol af signaler, elektriske processer og fjernkontrol af elmåling; transformere, transformerstationer ikke indeholdt i andre klasser; elektroniske opslagstavler, elektriske kraft og styringstavler, herunder hovedtavler og gruppetavler; data- og telefonanlæg; brandalarmanlæg, brandvarslingsanlæg, nødstrømsapparater, elektriske koblings- og fordelingsstationer. (511) Klasse 11: Belysningsanlæg, brandventilationsinstallationer (511) Klasse 16: Papir- og papvarer; tryksager, annonce- og reklamemateriale; instruktions- og undervisningsmateriale; papirhandlervarer; kontorartikler, herunder brevhoveder, notesblokke, visitkort, årsregnskaber, nyhedsbreve, cirkulærer, fakturer, kalendere, dagbøger, etiketter, konvolutter (papirhandlervarer), selvklæbende etiketter (ikke indeholdt i andre klasser); pap- og plasticmateriale til emballeringsbrug; klicheer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 35: Udarbejdelse af økonomiske driftsvurderinger og driftsberegninger; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder planlægning af forretningsmæssig karakter. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af energi. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder om energi, elforsyningsvirksomhed, miljøprojekter, miljøstudier, data og telefonanlæg, elektriske installationer, elforsyningssikkerhed, elektriske kraft og styringstavler, energioptimering, styringer, CE-mærkning, brandalarmanlæg, brandvarslingsanlæg og brandventilationsinstallationer og vedligeholdelse. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, herunder ingeniørvurderinger, -rapporter, -projektering, -evalueringer, -beregninger; rådgivningsvirksomhed, nemlig rådgivning vedrørende energi, elforsyningsvirksomhed, miljøprojekter, miljøstudier, data og telefonanlæg, elektriske installationer, elforsyningssikkerhed, Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder om energi, elforsyningsvirksomhed, miljøprojekter, miljø-studier, data og telefonanlæg, elektriske installationer, elforsyningssikkerhed, elektriske kraft og styringstavler, energioptimering, styringer, CE-mærkning, brand-alarmanlæg, brandvarslingsanlæg og brandventilationsinstallationer og vedligeholdelse, energioptimering, styring, CE-mærkning, brandalarmanlæg, brandvarslingsanlæg og brandventilationsinstallationer og vedligeholdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tube.com (730) Indehaver: Storyville Visual Communication v/anders Vestergård Petersen, Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 1193

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; nyhedsbreve, brochurer, tryksager, håndbøger, lærebøger, kataloger, pjecer, trykte publikationer, aviser, magasiner og tidsskrifter navnlig vedrørende fonds-, fondsbørs-, bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler- og finansieringsvirksomhed; diagrammer; trykte formularer; tabeller; prospekter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, virksomhedsdrift og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og overvågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og -organisation; forretningsmæssig bistand i form af handelsinformation og -rådgivning; omkostningsanalyser; omkostningsoversigter; forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i computerdatabaser og -registre; udarbejdelse af kontoopgørelser, lønningslister, selvangivelser, statistiske oplysninger og økonomiske rapporter og prognoser; vurdering i forretningsanliggender; forretningsmæssig konsulentbistand vedrørende virksomhedsovertagelse og fusioner og omlægning af erhvervsvirksomheder; import-/eksportagenturer, herunder vedrørende motorkøretøjer, computer hardware, computer software og maskiner, apparater samt udstyr til brug for produktionsvirksomheder, landbrugsvirksomheder og entreprenørvirksomheder; salgsfremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; indhentning af tilbud på varer og tjenesteydelser på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser og forhandling med virksomheder; forretningsmæssig bistand ydet af rationaliseringseksperter; regnskabsførelse; revision; bogføring; regnskabsrevision; reklamevirksomhed og markedsføring; markedsføringsbistand; marketingforskning; markedsanalyser; marketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; udarbejdelse og bistand til udarbejdelse af salgs- og markedsføringsmateriale; reklamevirksomhed, nemlig direct mail; online-annoncering på internet og computernetværk; opdatering og spredning af annonce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; auktionssalg; auktionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæglervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser, udstillinger og demonstrationer vedrørende forretningsadministration med kommercielle eller reklamemæssige formål, administration af datastyrede arkiver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; modtagelse, forvaltning og anbringelse af finansielle midler fra offentligheden, fondsvirksomhed, herunder fondsadministration og -forvaltning, deponering af værdipapirer og værdigenstande; fondsbørsmæglere; fondsbørsvirksomhed; kreditgivning; finansiering navnlig i form af leasing, herunder finansiel og operationel leasing af fast ejendom, motorkøretøjer, computer hardware, computer software og maskiner, apparater og udstyr til brug for produktionsvirksomheder, landbrugsvirksomheder og entreprenørvirksomheder; formidling af lån, kredit og finansiering; kreditkontrakter; købsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af afbetalingskøb; afbetalingslån og - kredit; joint venture finansiering; finansiering af afbetalinger; finansiering af loyalitetsordninger; finansiering af terminslån; sikkerhedsstillelse i form af kaution og garanti; realkreditlån; udarbejdelse og strukturering af finansielle ydelser, herunder finansiering og leasing; factoring; finansiel clearingvirksomhed; valutarisk virksomhed, herunder valutahandel, valutaveksling og valutaudstedelse; investering af kapital; information om finansiering og investering af kapital; information og rådgivning om alternative og equity investeringsstrategier; finansiel sponsorering; finansiel risk management; investeringsfonde og -foreninger, inklusive alternative investeringsfonde og -foreninger, herunder hedge fonde, venture kapital fonde og private equity fonde; pantelånervirksomhed; inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; sparekassevirksomhed; bankvirksomhed; opkrævning af betalinger, herunder leje- og afgiftsbetalinger; finansiel analyse og tilvejebringelse af finansiel information med henblik på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; administration, kontrol og behandling af betalinger; udstedelse af konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; finansielle tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; udstedelse af rejsechecks; udstedelse af værdikuponer og checks; tilvejebringelse af forsikringsmæssige og finansielle produkter og tjenesteydelser via internet og intranet; elektronisk overførsel af penge; homebanking; kredit, långivning og finansiering via internet og andre globale computernetværkssystemer; formidling af kredit, långivning og finansiering via internet og andre globale computernetværkssystemer; finansiel information, rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; udlejning og leasing af fast ejendom, herunder kontorlokaler, landbrugsejendomme, erhvervsejendomme og lejligheder; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; forsikringsagenturvirksomhed; administration af forsikringskrav; information og rådgivning om forsikringsforhold; forsikrings- og genforsikringsaftaler; assurandørvirksomhed, herunder bistand og information; forsikringsmæssig skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; kommunikation via computerskærme og globale computernetværk; elektronisk post; afsendelse, videresendelse og modtagelse af meddelelser og billeder om finansielle og forsikringsmæssige forhold via mobiltelefoner, andre ikke-stationære kommunikationsapparater og globale computernetværk, herunder via Internettet, via world wide web og andre computernet, samt via on-line tjenester og bulletin boards (åbne databaser, der er tilgængelige via modem); tilvejebringelse af adgang til et globalt computernetværk og til on-line databaser med information om finansiel virksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hard-ware og computer software; udlejning af computer hardware, computer software, udstyr til elektronisk databehandlingsudstyr og databehandlingsanlæg. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; juridisk bistand i forbindelse med finansiering herunder i form af operationel og finansiel leasing; juridisk bistand i forbindelse med markedsføring, forretningsledelse, virksomhedsdrift og forretningsadministration. (591) Farvetekst: mærket er udført i blå og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSKE MARKETS (730) Indehaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Investeringsvirksomhed; finansieringsvirksomhed; virksomhedsoverdragelse og fusioner; børsmæglervirksomhed; hedging; likviditetsstyring; valutahandel; handel med aktier, obligationer og andre værdipapirer; finansielle analyser og produkter; aktieanalyser; fondsanalyser; afkastrapporter fra fondsbeholdninger; rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med disse tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, computerprogrammering; design; udvikling og vedligeholdelse af computer hardware og computer software til brug for bank-, finansierings, investerings- og valutarisk virksomhed, herunder via Internettet; mægler-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. 1194

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2563 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 131. årgang. 2010-01-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 131. årgang. 2010-01-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 131. årgang. 2010-01-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 159 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 257 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere