Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 128. årgang. 2007-07-11 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Af ord er du kommet. Til ord skal du blive. (730) Indehaver: Haptic v/bo Hamilton-Wittendorff, Bagergade 11, 5700 Svendborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Christian Frisenfeldt Jönsson, Gammel Strandvej 54, 2990 Nivå, (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Mikkelborg Park 22, 2. th, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig managementvirksomhed; bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed; indhentning af forretningsmæssige oplysninger, herunder handels- og kreditoplysninger, erhvervsinformationer, markedsforskning, markedsundersøgelser og analyser; forretningsundersøgelser; omkostningsanalyser; økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, herunder vedrørende debitorhåndtering, kontrol af stamdata, kreditvurdering, opsætning af kredit-politik; udarbejdelse af forretningsmæssige risikokalkuler; udarbejdelse af generelle forretningsbetingelser, forretningsmæssig forhandling af betalingsbetingelser, afdragsordninger og markedstiltag, forretningsmæssig implementering af en overordnet debitorpolitik; forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende drift af virksomheder; forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende forebyggelse for afvikling af virksomheder; forretningsmæssig bistand og rådgivning i forbindelse med afvikling af virksomheder; alle foranstående tjenesteydelser også formidlet online. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; kreditmanagement; afgivelse af kreditoplysninger og kreditvurderinger; økonomiske vurderinger; finansiel clearing, finansiel information, inkassovirksomhed; professionel bistand og finansiel rådgivning vedrørende etablering, drift og genetablering af virksomheder; finansiel bistand og rådgivning vedrørende afvikling af virksomheder, herunder forhandling af betalingsbetingelser, forhandling af sikringsinstrumenter, forhandling af akkord, dekort og afdragsaftaler; finansiel bistand og rådgivning vedrørende etablering af kapital; finansiel bistand vedrørende etablering og vedligeholdelse af kreditforsikringsaftaler, factoring og forfaitiering; finansiel bistand vedrørende etablering og drift af Captive selskaber; alle foranstående tjenesteydelser også formidlet on-line. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; foredragsvirksomhed; kursusvirksomhed; afholdelse af seminarer og konferencer; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), herunder on-line; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: MTS. (Midtjysk Transport Service) v/andré Elsborg Jensen, Hobro Landevej 99, 8830 Tjele, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket / Logo udført i Hvid / Orange på blå baggrund. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Safir Coaching v/christina Bang Nielsen, Solgårdsvej 6, 2942 Skodsborg, (740/750) Fuldmægtig: Safir Coaching v/christina Bang Nielsen, Solgårdsvej 6, 2942 Skodsborg, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder coaching og bodycoaching. (511) Klasse 44: Alternativ sundhedsbehandling, herunder healing, healingmassage, massage, coaching samt bodycoaching. (591) Farvetekst: Rød, grøn og blå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Detailhandel med vinduer og døre, herunder via internettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1177

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: oceans of energy (730) Indehaver: Bysted A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Go Create (730) Indehaver: Get Inside ApS, c/o Kresten Thomsen, Rafns Alle 1, 9000 Aalborg, (511) Klasse 09: Software. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vorbasse Pension (730) Indehaver: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vestergade 10, 6623 Vorbasse, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vorbasse Pension og Invest (730) Indehaver: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vestergade 10, 6623 Vorbasse, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PEHUÉN (730) Indehaver: Sociedad Anónima Viña Santa Rita, Av. Apoquindo 3669, 6th Floor, Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 33: Vine. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vorbasse Invest (730) Indehaver: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vestergade 10, 6623 Vorbasse, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aquatising (730) Indehaver: SAPPHIRE WATER ApS, Kuldyssen 13, 2630 Taastrup, (511) Klasse 32: Mineralvand. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. 1178

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater; computere; anordninger og apparater til regulering af solenergi; solceller; solbatterier; solpaneler (til frembringelse af elektricitet). (511) Klasse 11: Regnvandssystemer og filtreringsudstyr; varmtvandsinstallationer baseret på solenergi; solpaneler (til opvarmning af vand); varmekedler; varmeinstallationer; vandvarmere; vandvarmeinstallationer; sanitetsapparater og - installationer; radiatorer til opvarmnings- og afkølingsapparater og - installationer; solfangere (opvarmning); rør til varmeinstallationer; vandrør til sanitets installationer; ventiler (termostatiske, dele af varmeinstallationer). (511) Klasse 37: Installation og reparation af solenergisystemer og regnvandssystemer. (511) Klasse 42: Teknologisk bistand ved forretningsudvikling og teknologiske undersøgelser indenfor solenergi. (591) Farvetekst: orange, grå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Smallworld (730) Indehaver: Kvik Holding A/S, Stentoftvej 1, 7480 Vildbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, køkkenindretninger (møbler). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARENA CPH (730) Indehaver: ARENA CPH ApS, Grønnegade 41, 1107 København K, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Richard Petersen, Hovedvagtsgade 6, 4. sal, 1103 København K, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOLARCAP (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater; computere; anordninger og apparater til regulering af solenergi; solceller; solbatterier; solpaneler (til frembringelse af elektricitet). (511) Klasse 11: Regnvandssystemer og filtreringsudstyr; varmtvandsinstallationer baseret på solenergi; solpaneler (til opvarmning af vand); varmekedler; varmeinstallationer; vandvarmere; vandvarmeinstallationer; sanitetsapparater og - installationer; radiatorer til opvarmnings- og afkølingsapparater og - installationer; solfangere (opvarmning); rør til varmeinstallationer; vandrør til sanitets installationer; ventiler (termostatiske, dele af varmeinstallationer). (511) Klasse 37: Installation og reparation af solenergisystemer og regnvandssystemer. (511) Klasse 42: Teknologisk bistand ved forretningsudvikling og teknologiske undersøgelser indenfor solenergi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blue Diamond Symphonie (730) Indehaver: Lotus Import ApS, Støberigade 3, 2450 København SV, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPERFIX (730) Indehaver: Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 01: Bindemidler til støberibrug og beton til brug i byggebranchen; mastiks. (511) Klasse 17: Tætningsmaterialer til brug i byggebranchen. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DM-Piloter (730) Indehaver: Post A/S, Tietgensgade 37, 1704 København V, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Erik Schierning, Nygårdsvænget 37, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 35: Konsulentydelser ved forretningsledelse og administration (511) Klasse 41: Undervisnings- og foredragsvirksomhed (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn, gul, rød og blå. 1179

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: P A Knowledge Limited, Ugland House, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, Caymanøerne (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computer software; telekommunikationsapparater; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 16: Papir, pap og varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser); tryksager; fotografier; papirhandlervarer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, bistand vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration, forretningsmæssig bistand vedrørende ledelse, forretningsmæssig bistand vedrørende personaleforhold og rekruttering; rådgivning vedrørende personaleledelse, herunder kandidatanalyse og -rådgivning; udarbejdelse af lønningslister; forretningsmæssig projektevaluering; forretningsmæssig risikovurdering og -styring, forretningsmæssig bistand vedrørende forretningsorganisation; forretningsmæssig rådgivning vedrørende lønforhold; information og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 38: Transmission og modtagelse af data og information; elektronisk post; datatransmission og tilvejebringelse af adgang til et datanetværk; kommunikation via computernetværk; telekommunikation; udlejning til og leje for andre af telekommunikationsapparater, -instrumenter, -installationer og - komponenter; information i forbindelse med ovennævnte, herunder tilvejebringelse af sådanne ydelser online fra en computerdatabase eller via Internettet; tjenesteydelser vedrørende website portaler; leasing af adgangstid til en computer; tilvejebringelse af adgang til data via internettet; information og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende forretnings- og rådgivningsvirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand vedrørende personaleforhold og rekruttering; uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrøende rådgivning vedrørende lønforhold og omkostningsstyring; uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende udvikling af computerprogrammer; uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende rådgivning vedrørende computer hardware og software; information og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 42: Computerprogrammering og udvikling af computerprogrammer, rådgivning vedrørende computer hardware og software; computersystemsanalyse; computer software design; installation og vedligeholdelse af computer software; computer- og computerprogrammeringssupport, information og rådgivning i forbindelse hermed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (730) Indehaver: ABSALON SERVICES A/S, Hvedemarken 8, 3540 Lynge, (511) Klasse 35: Udlejning af arbejdskraft, herunder udlejning af særlig sagkyndig arbejdskraft til løsning af alle typer af opgaver indenfor økonomifunktion eller lønfunktion, herunder bogholdere, kreditorbogholdere, debitorbogholdere; lønmedarbejdere; controllere; regnskabschefer og økonomichefer; outsourcing af økonomi- og lønfunktioner; regnskabsførelse; arbejdsformidling, herunder anskaffelse af sagkyndig arbejdskraft til løsning af opgaver, der forudsætter højere teoretisk uddannelse og rekruttering af personale; samt anskaffelse af midlertidigt og fast personale på kontrakt; virkarbureauvirksomhed; analyse af virksomheders behov for midlertidigt og fastansat personale; rådgivning vedrørende personaleledelse og personaleadministration, samt personaleressourcer; test og evaluering af medarbejderes faglige kvalifikationer ved udvælgelse af personale; psykologiske tests ved udvælgelse af personale; udarbejdelse af anbefalinger vedrørende virksomheders behov for midlertidigt og fastansat personale; information vedrørende forretningsvirksomhed og rådgivning vedrørende anskaffelse af midlertidigt og fast ansat personale. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed; rådgivning vedrørende uddannelse og træning af personale. (591) Farvetekst: sort/hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRO-COUNSEL (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 42: Design af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CHECKITEMS ApS, c/o Christoffer Casparij, Danasvej 39 2 tv, 1910 Frederiksberg C, (511) Klasse 16: Klistermærker (511) Klasse 35: Systematisering, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, de nævnte tjenesteydelser også udbudt via et globalt computernetværk. (511) Klasse 36: Rådgivning vedrørende forsikringsvirksomhed, de nævnte tjenesteydelser også udbudt via et globalt computernetværk. (511) Klasse 45: Konsulentvirksomhed vedrørende sikkerhedsspørgsmål, herunder rådgivning vedrørende tyveriforsikring, de nævnte tjenesteydelser også udbudt via et globalt computerneværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørk blå med hvid og mørk blå skrift 1180

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Schultz & Sørensen ApS, Ibsvej 1-3, 2. sal, 6000 Kolding, (511) Klasse 35: Reklamebureauvirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AgeLab (730) Indehaver: Happy Advertising ApS, Sølvgade 26, 2., 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Advokathuset Eegholm A/S, Kampmannsgade 12, 7400 Herning, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, tidsskrifter, Bøger og rapporter; fotografier og papirhandlervarer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); annonce- og reklamemateriale; firmabrevpapir, notesblokke, visitkort, årsrapporter, nyhedsbreve, rundskrivelser, fakturaer, brochurer, kalendere, dagbøger, etiketter, konvolutter, selvklæbende etiketter; plastic og papmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver;salgsfremmende foranstaltninger for andre; markedsanalyser og marketingundersøgelser; udlejning af reklamemateriale og reklameplads; artikelsamling i databaser. (511) Klasse 41: Ledelse og arrangering af workshops; undervisning- og uddannelsesvirksomhed; kulturelle arrangementer; foredrag og arrangering af foredrag. (511) Klasse 42: Overvågning, administration, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PLANT ApS, Sankelmarksgade 11, 1676 København V, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Richard Sand Postboks 183, 1005 Kbh K, Nørre Søgade 7, 1370 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: X-RAY (730) Indehaver: Tadeusz Ogrodnik Tropical, ul. Wolnosci 69, PL Chorzów, Polen (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Gødningsmidler; ildslukningsmidler; præparater af sporstoffer til planter; kemiske til havebrug, undtagen fungcider, herbicider, insekticider og parasiticider; væskeregulerende præparater til planter; tang (gødningsmiddel); gødningspræparater. (511) Klasse 05: Svampedræbende præparater, herbicider, insekticider; biocider (midler mod microorganismer), præparater til beskyttelse af planter mod patogener. (730) Indehaver: ITALY KIDS ApS, Nordre Strandvej 119 C, 3150 Hellebæk, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1181

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEOMASTER (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring eller fordeling af lys,- lyd- eller billedsignaler; TV-apparater, radiomodtagere, radioer til befordringsmidler; forstærkere, højttalere, højttalere med indbyggede forstærkere; højttalerkabinetter; elektroniske kontrolenheder til styring af lydsignaler; kontrolenheder til oplagring og styring af lys-, lyd- eller billedsignaler; kontrolenheder til oplagring og styring af lys- lyd- eller billedfiler; kassette-, plade- og diskoptagere eller- spillere, bærere af lagrede signaler, telefonapparater, telefonapparater med indbyggede telefonsvarere, telefonsvarere, telefonapparater med indbyggede kameraer og monitorere, telefonapparater til datatransmission via internettet eller andre computernetværk; telekommunikationsudstyr; fjernbetjeningsenheder; elektriske kabelinstallationer; elektriske og elektroniske apparater og udstyr til databehandling og input, output og lagring af data; computere, magnetiske og optiske databærere; computerprogrammer optaget på bånd, kort, discs eller andre medier; tekstbehandlingsanlæg og tekstbehandlingsudstyr; software til elektriske og elektroniske apparater og udstyr; dele og tilbehør til alle de nævnte varer indeholdt i denne klasse; reservedele til ovenstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; elektronisk post; voice mail service; transmissioner af meddelelser, billeder og musik via computernetværk; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler og chat fora til transmission af meddelelser; tilvejebringelse af brugeradgang til computernetværk; telekommunikationstjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data. (511) Klasse 39: Opbevaring af digitalt lagrede data herunder digitale musikfiler, film og software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEOCONNECT (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring eller fordeling af lys,- lyd- eller billedsignaler; TV-apparater, radiomodtagere, radioer til befordringsmidler; forstærkere, højttalere, højttalere med indbyggede forstærkere; højttalerkabinetter; elektroniske kontrolenheder til styring af lydsignaler; kontrolenheder til oplagring og styring af lys-, lyd- eller billedsignaler; kontrolenheder til oplagring og styring af lys- lyd- eller billedfiler; kassette-, plade- og diskoptagere eller- spillere, bærere af lagrede signaler, telefonapparater, telefonapparater med indbyggede telefonsvarere, telefonsvarere, telefonapparater med indbyggede kameraer og monitorere, telefonapparater til datatransmission via internettet eller andre computernetværk; telekommunikationsudstyr; fjernbetjeningsenheder; elektriske kabelinstallationer; elektriske og elektroniske apparater og udstyr til databehandling og input, output og lagring af data; computere, magnetiske og optiske databærere; computerprogrammer optaget på bånd, kort, discs eller andre medier; tekstbehandlingsanlæg og tekstbehandlingsudstyr; software til elektriske og elektroniske apparater og udstyr; dele og tilbehør til alle de nævnte varer indeholdt i denne klasse; reservedele til ovenstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; elektronisk post; voice mail service; transmissioner af meddelelser, billeder og musik via computernetværk; tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler og chat fora til transmission af meddelelser; tilvejebringelse af brugeradgang til computernetværk; telekommunikationstjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data. (511) Klasse 39: Opbevaring af digitalt lagrede data herunder digitale musikfiler, film og software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EPYDUO (730) Indehaver: Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Dermatologiske produkter til farmaceutisk eller medicinsk brug, herunder præparater mod akne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Beltone - Designed to Disappear (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EPIDUO (730) Indehaver: Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Dermatologiske produkter til farmaceutisk eller medicinsk brug, herunder præparater mod akne. 1182

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2203 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 126. årgang. 2005-01-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 126. årgang. 2005-01-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 126. årgang. 2005-01-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 107 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere