Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitflade til finansposter i Prisme (G69)"

Transkript

1 Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen bygger på en fortolkning af KMD s snitflade GQ311001Q. Transaktionstype G69 kan stå alene (posteringsbilag), eller være tilknyttet en udbetaling (G68). Helt overordnet gælder der følgende to regler: a) Feltnumre skal komme i stigende orden. Det betyder f.eks. at felt nr 111 (kontonr) ikke må ligge efter felt nr 153 (posteringstekst). b) Ekspeditionsnumrene skal komme i stigende orden. Ekspeditionsnr 32 må ikke ligge efter ekspeditionsnr 82. c) Posteringerne skal balancere per maskinnr per posteringsdato. Alle posteringslinier i filen skal have en startheader. Alle felter i startheaderen skal udfyldes. Startheaderen er opbygget på følgende vis: - Registreringssted (3 positioner numerisk). Kan udfyldes med nuller. Eksempel: Snitfladetype (3 positioner alfanumerisk) Skal altid være G69 - Linieløbenr (5 positioner numerisk, foranstillede 0 er) Angiver linienummer i filen. Eksempel: linie nr 85 angivet ved Organisationsenhed (4 positioner numerisk, foranstillede 0 er) Udfyldes med kommunenr eller amtsnr. Eksempel: Hals Kommune angives ved 0817, Vestsjællands Amt ved Organisations_Type (2 positioner numerisk, kan udfyldes med 01 ). Eksempel: Posteringstype (3 positioner alfanumerisk) Skal udfyldes med enten NOR, PRI, SUP ). NOR hvis det er en normalpostering. PRI hvis det er en primosaldopostering. SUP hvis posteringen vedr. supplement. Version 1.5 Side 1 af 7

2 - Linieformat (4 positioner alfanumerisk) Skal altid udfyldes med FLYD. Nu til den flydende del, hvor felter er angivet med et nr. og hvor det ikke altid er nødvendigt at udfylde alle felter for at linien kan indlæses i Prisme. Flydende felter starter altid med et & tegn efterfulgt af et feltnummer. Nogle felter er forbundne, forstået på den måde, at er det ene felt udfyldt skal det andet felt også være udfyldt. Felterne 130 (nrkode til betalingsmodtager) og 131 (betalingsmodtager) er et eksempel på forbundne felter. - Felt 101, Kaldenavn_Kort (10 positioner alfanumerisk) Kan udelades. - Felt 102, Posteringsafstemningsenhed (5 positioner alfanumerisk) Kan udelades. - Felt 103, Maskinnr (5 positioner numerisk, foranstillede 0 er, skal udfyldes) Posteringens maskinnr. Eksempel: & Felt 104, Ekspeditionsløbenr (7 positioner numerisk, foranstillede 0 er, skal udfyldes) Posteringens ekspeditionsløbenr. Eksempel: & Felt 110, Posteringsdato (8 positioner, skal udfyldes) Posteringsdato for posteringen. Udfyldes med datoformat ÅÅÅÅMMDD. Eksempel: & Felt 111, Kontonr (10 positioner numerisk, skal udfyldes) Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr. Eksempel: & Felt 112, beløb (13 positioner, foranstillede 0 er, skal udfyldes). De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0 er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank, alt andet med -. Eksempel: & og & Felt 113, Debit/Kredit markering (1 position, skal udfyldes) Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med D for debitpostering, ellers udfyldes med K for kreditpostering. Eksempel: &113D. Version 1.5 Side 2 af 7

3 - Felt 114, Regnskabsår (4 positioner numerisk, kan udfyldes). Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks og regnskabsår 2006 så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato Er posteringsdato og regnskabsår 2005, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato i Prisme. Eksempel: & Felt 116, OIO Bilagsarkivnr (10 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Skal kun udfyldes ved fakturaregistrering i Prisme, kombineret med attestation og kontering i fagsystem (ex. ILS fra WM-data). Udfyldes kun i OIO-sammenhænge. Ekspempel: & Felt 117, Udbetalingshenvisningsnr (20 positioner numerisk, kan udfyldes) Hvis finansposten vedrører en udbetaling, skal dette felt udfyldes, ellers ikke. Udbetalingshenvisningsnr består af 3 dele, en dato som udfyldes med ÅÅÅÅMMDD, et maskinnr som udfyldes med foranstillede 0 er og et ekspeditionsløbenr som ligeledes udfyldes med foanstillede 0 er. Typisk vil udbetalingshenvisningsnummeret bestå af finanspostens posteringsdato, maskinnr og ekspeditionsløbenr, men det vigtigste er at den tilhørende udbetalingspost i dens posteringshenvisningsnr har et nr som svarer til finanspostens udbetalingshenvisningsnr, så man kan se at de 2 posteringer hører sammen. Der kan indgå flere finansposter til en udbetaling. Alle finansposter som vedrører den samme udbetalingspost skal have samme udbetalingshenvisningsnr. Eksempel: & Felt 118, Valørdato (8 positioner kan udfyldes) Forfaldsdato for betaling. Udfyldes med datoformat ÅÅÅÅMMDD.. Eksempel: ÅÅÅÅMMDD Felt 130, Nrkode til betalingsmodtager (2 positioner numerisk kan udfyldes) Skal udfyldes hvis felt 131 (betalingsmodtager) er udfyldt. - Felt 131, betalingsmodtager (10 positioner numerisk, foranstillede 0 er) Hvis finansposten vedrører en udbetaling, angiver felt 131 betalingsmodtageren. Skal udfyldes hvis felt 130 (nrkode) er udfyldt.. - Felt 132, Nrkode ydelsesmodtager (2 positioner, foranstillede 0 er, kan udfyldes) Ydelsesmodtageres nrkode kan antage følgende værdier : 02 : CPR. 03 : SE/CVR Skal udfyldes hvis felt 133 (ydelsesmodtager) er udfyldt. Version 1.5 Side 3 af 7

4 Eksempel: & Felt 133, Ydelsesmodtager (10 positioner, foranstillede 0 er, kan udfyldes) Skal udfyldes hvis felt 132 (nrkode) er udfyldt. Eksempel: & Felt 134, Nrkode til oplysningspligt (2 positioner numerisk kan udfyldes) Skal udfyldes hvis felt 135 (oplysningspligtig) er udfyldt. - Felt 135, Oplysningspligtig (10 pos numerisk, foranstillede 0 er kan udfyldes) Skal udfyldes hvis felt 134 (nrkode) er udfyldt.. - Felt 136, Oplysningspligtkode (1 position kan udfyldes) Angiver hvilken type oplysningspligt der vedr. udbetalingen. Oplysningspligttypen kan antage følgende værdier : H : Honorar og vederlag (med AMB) U : Honorar og vederlag (uden AMB) F : Befordringsgodtgørelse R : Rente Eksempel: &136H - Felt 150, Posteringsudtrækstekst-1 (5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes). - Felt 151, Posteringsudtrækstekst-2 (5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes). - Felt 152, Posteringsudtrækskode (5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes). - Felt 153, Posteringstekst (35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes). Evt. posteringstekst til finansposten. Tegnet & må ikke benyttes i posteringsteksten. Eksempel: &153Madordning i børnehave. - Felt 170, Rekvisitionsnr (10 positioner numerisk, kan udfyldes) Rekvisitionsnr på finansposten til dispositionsbogholderiet. Skal udfyldes hvis felt 171 (delleverance) er udfyldt. Eksempel : & Felt 171, Delleverance (1 position alfanumerisk, kan udfyldes) Koden angiver om beløbet i den tilsvarende disposition i dispositionsbogholderiet er en afslutning eller er en del af en delleverance. Skal udfyldes hvis felt 170 (rekvisitionsnr) er udfyldt. Version 1.5 Side 4 af 7

5 Eksempe: &171N - Felt 180, Bærer (10 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Eksempelvis registreringsnummer for den bil posteringen vedrører Eksempel : &180UN Felt 181, Afdeling (10 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Eksempelvis institution, forvaltning, sengeafsnit Eksempel : &181Myretuen. - Felt 182, Formål (10 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Eksempelvis skolevej, motionsdag osv. til opfølgning af forbrug på tværs af eksisterende dimensioner i kontoplanen. Eksempel : &182Motionsdag. - Felt 200, Kontering til Fakturapulje (1 position alfanumerisk, kan udfyldes) Lovlige værdier er J, j, N eller n Eksempel : &200J. - Felt 201, Konteret af (5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Må ikke indeholde blanke (mellemrum) Indholdet placeres i feltet Konteret af på den enkelte finanskladdelinje. Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login. Eksempel : &201ABCde. Felt Notat på max 200 tegn Feltet må kun anvendes sammen med enten 116 eller 200 og anvendes til at afvise/returnere faktura fordelt fra fakturapulje til fagsystem. Hvis feltet er udfyldt, oprettes et notat på bilaget i fakturapuljen OG bilaget flyttes til fordelings-afdeling for returnerede bilag Fælles for felter i 300-serien gælder, at de kun må anvendes, hvis felt 300, 301 og 304 er udfyldt. Hvis felt 300 anvendes, skal felt 301 og 304 også udfyldes. Hvis felt 300 er udfyldt opfattes recorden som projektkontering, og felt 111 Registreringskontonummer er udelukkende dummy (afløftes ikke) Øvrige finans-felter, posteringsdato, posteringstekst, beløb m.v afløftes fortsat. Version 1.5 Side 5 af 7

6 Dublet-kontrol på posteringsdato, ekspeditionsløbenummer og maskinnummer er stadig gældende.. - Felt 300, Projektnummer/-konto i Prisme (10 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Eksempel : & Felt 301, Projektart i Prisme (10 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Feltet skal udfyldes, hvis felt 300 er udfyldt. Eksempel : &30192omk. - Felt 302, Medarbejder i Prisme (10 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Eksempel på Medarbejder = tib : &302tib. Felt 303, Salgspris i ører med fortegn (13 cifre + fortegn) Positivt beløb angives med blank, alt andet med -. Eksempel på Salgspris = kr. 400,00: & Felt 304, Antal i Prisme (10 heraf 2 decimaler, kan udfyldes) Feltet skal udfyldes, hvis felt 300 er udfyldt. Eksempel på Antal = 1,00 : & Felt 305, Linjeegenskab i Prisme (10 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Feltet angiver om udgiften må viderefaktureres helt, delvis eller slet ikke. Eksempel på Linjeegenskab = 10proc : &30510proc. - Felt 306, Aktivitetsnummer i Prisme (10 positioner alfanumerisk, kan udfyldes) Eksempel på Aktivitetsnummer = intern : &306intern. Endelig er her et eksempel på hvorledes en linie kunne se ud. Eksemplet består af en finanspost som vedrører en udbetaling. Selvom det ikke direkte vedrører denne snitflade medtager jeg også udbetalingsposten, så der er mulighed for at se balancen og henvisningsnumrene. Henvisningsnumre er markeret med fed skrift. Finanspost: 817G NOR& & & & & &113D& & & &13004& &13202& &136H&153Madordning i børnehave.& &171n Version 1.5 Side 6 af 7

7 Udbetalingspost: 817G &020817&0300&050000&06000& & &09- &104& & & &17123& &40Halløj der&41dette er en test!!! Version 1.5 Side 7 af 7

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Brugervejledning 1 af 39

Brugervejledning 1 af 39 Brugervejledning 1 af 39 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension: Konti...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden...

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... Grundkursus 2009 Indholdsfortegnelse Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... 11 Opsætning af skærmbilleder... 12 Søgning... 15

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 3 Timesag Kartotek 3 Timesag Kartotek... 1 3.1 Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager... 2 3.1.1 Indledning... 2 3.1.2 Søgerutine... 2 3.1.3 Sagsnummer... 3 3.1.4 Felter sagskartotek... 3 3.1.5 Trykknapper

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Eksempel på fakturering - Sygesikringen

Eksempel på fakturering - Sygesikringen Eksempel på fakturering - Sygesikringen revideret 28-01-2009 Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil fakturere til Sygesikringen. 1 Oprette fakturakunden Sygesikringen

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere