Version BILAG 13 PRISER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER"

Transkript

1 Version BILAG 13 PRISER

2 VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den samlede tilbudstekniske pris. Der skal angives pris i alle de felter i bilag 13.1, der er henvist til i det nedenfor angivne skema. Er prisen 0 skal dette angives. Tilbudsgivers priser skal omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af kontrakten omfattede leverancer, ydelser og snitflader. Bemærk, at priserne skal afgives med udgangspunkt i nettoprisindeks for januar 2014 som fastsat i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76/1999. Prisregulering kan kræves af Leverandøren i henhold punkt 6. Tilbudsgivers pristilbud skal afgives med udgangspunkt i det i bilag 1 angivne antal brugere. Der skal i bilag 13.1 felt 1 angives en fast pris på etablering jf. punkt 2.1 samt i felt 2 det kvartalsvise samlede faste vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse jf. punkt 2.2. For de tilknyttede ydelser i etableringsfasen jf. punkt 2.1 skal der anføres en pris pr. ydelse. De tilknyttede ydelser skal prissættes særskilt, og indgår i prisevalueringen som en del af det samlede etableringsvederlag, idet prissætningen alene er en udspecificering af prisen for etableringsfasen. men indgå ikke i prisevalueringen af tilbudsgivers tilbud, idet priserne alene er en udspecificering af etableringsvederlaget jf. punkt 2.1. Optioner jf. punkt 3 skal prissættes særskilt. Dette gælder dog alene optionen om uddannelse ved ibrugtagning, og ikke optionen på forlængelse af kontrakten, da forlængelsen sker på uændrede vilkår og er reguleret i kontraktens punkt 41. Ad hoc timepriser jf. punkt 4 skal prissættes særskilt og indgår i prisevalueringen af tilbudsgivers tilbud i forhold til et estimeret forbrug på: Medarbejderkategori 1: 5 timer Medarbejderkategori 2: 10 timer Medarbejderkategori 3: 40 timer Alle beløb skal angives i danske kroner eksklusive moms. Bemærk især, at tilbudsgiver ikke er berettiget til at angive priser ud over de i bilaget angivne eller til at anvende alternative prissætningsmodeller (mindstekrav). I givet fald vil tilbuddet blive afvist. For samtlige afsnit i nærværende bilag er det et mindstekrav, at vilkårene imødekommes af Tilbudsgiveren, der således ikke må tage forbehold hertil. Dvs. at det ikke er tilladt at foretage ændringer til bilagets struktur eller teksten i det. Tilbudsgivere er således alene berettiget til at udfylde bilaget i de felter, hvor det særskilt fremgår med gul vejledningstekst, at feltet skal udfyldes af Tilbudsgiveren. Evt. vejledningstekst i selve bilaget er angivet med gul og gule felter, hvor tilbudsgiverens input til de angivne forhold ønskes. Den gule farve og vejled-

3 ningstekster vil blive slettet i forbindelse med kontraktindgåelse, således at alene tilbudsgiverens beskrivelse er tilbage. Dette afsnit under overskriften vejledning vil ikke indgå i den endelige kontrakt.

4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Vederlag Etableringsvederlag Fast vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse 1 3. Optioner Uddannelse ved ibrugtagning 1 4. Ad hoc timepriser 2 5. Betalingsplan for Etableringsvederlaget 2 6. Regulering 3 7. Fakturerings- og betalingsbetingelser 3 8. Krav til fyldestgørende faktura 3

5 1. INDLEDNING Kunden skal betale de nedenfor angivne vederlag. 2. VEDERLAG 2.1 Etableringsvederlag Etableringsvederlaget omfatter både leverandørens vederlag for analyse- og designfasen og vederlaget for etableringsfasen. Etableringsvederlaget udgør: Etableringsvederlag Engangsbeløb i kr. (ekskl. moms) Analyse og designfasen [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 1] Etableringsfasen [Beregnes i bilag 13.1] Projektledelse [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 2] Opsætning og konfigurering [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 3] Implementeringsbistand [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 4] Test [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 5] Etableringsvederlag i alt [Summen af posterne Analyse- og designfasen samt Etableringsfasen jf. ovenfor, beregnes i bilag 13.1] 2.2 Fast vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse Det faste vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse udgør fra driftsstart for systemet pr. kvartal: Vederlag Kr. pr. kvartal (ekskl. moms) Fast vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 6] 3. OPTIONER 3.1 Uddannelse ved ibrugtagning Vederlag for optionen om uddannelse ved ibrugtagning udgør: Pris Engangsbeløb i kr. (ekskl. moms) Uddannelse ved ibrugtagning [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 7] BILAG 13 PRISER SIDE 1

6 4. AD HOC TIMEPRISER Timepriser pr. medarbejderkategori udgør: Medarbejderkategori Timepris kr. (ekskl. moms) Medarbejderkategori 1: Et medlem af firmaets ledelse, som over for Kunden er ansvarlig for sikring af kvaliteten i de aftalte leverancer samt for løbende sparring til Kundens projektledelse og topledelse. [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 8] Eksempler: (Under)direktør Overordnet leverance-/løsningsansvarlig Key account manager Optræder evt. i projektets styregruppe som medlem fra Leverandørsiden Medarbejderkategori 2: Leverandørens projektleder og tilsvarende, der leder og forestår den samlede tilrettelæggelse, gennemførelse og afrapportering af teamets arbejde i overensstemmelse med den aftalte leverance til Kunden. En medarbejderkategori 2 har typisk mere end fem års erfaring inden for Kontraktens område. [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 9] Eksempler: Projektleder Teamleder i større projekter Medarbejderkategori 3: En medarbejder i det daglige team, der er i stand til at tilrettelægge, gennemføre og afrapportere egne delopgaver. Medarbejderkategori 4 har god faglig kompetence og nogen praktisk erfaring. En medarbejderkategori 4 har typisk to-fem års erfaring inden for Kontraktens område. [Udfyldes af tilbudsgiver i bilag 13.1 felt 10] Eksempler: Udvikler Løsningsarkitekt 5. BETALINGSPLAN FOR ETABLERINGSVEDERLAGET Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for etableringsvederlaget i overensstemmelse med det nedenfor angivne. Faktureringstidspunkt Afsluttet analyse- og designfase Overtagelsesdag Fakturabeløb i % af det samlede etableringsvederlag 10 % af det samlede etableringsvederlag 70 % af det samlede etableringsvederlag BILAG 13 PRISER SIDE 2

7 (godkendt overtagelsesprøve) Driftsprøve bestået 20 % af det samlede etableringsvederlag 6. REGULERING De angivne priser er baseret på indeks for januar måned Priserne reguleres hvert år pr. 1. april på baggrund af ændringen i nettoprisindekset fra januar til januar. Regulering sker første gang den 1. juni 2015, baseret på ændringen fra maj 2014 til maj Etableringsvederlaget reguleres ikke. 7. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER Etableringsvederlaget kan faktureres i henhold til betalingsplanen i punkt 5 ovenfor. Det faste vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse faktureres kvartalsvist bagud. Vederlag, der har karakter af engangsvederlag, forfalder til betaling ved kundens godkendelse af gennemførelsen af de pågældende ydelser. Vederlag for øvrige ydelser faktureres månedligt bagud på basis af leverandørens opgørelse over forbrug. Kundens betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 dage. Afsendelse af betalingen fra kunden på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling. I det omfang der, via lovgivning eller lignende, er fastsat andre betalingsfrister, anvendes disse. 8. KRAV TIL FYLDESTGØRENDE FAKTURA Leverandørens faktura skal opfylde de til enhver tid gældende regler, herunder reglerne om e- faktura. En fyldestgørende faktura skal som minimum specificere følgende: Kundens navn, adresse, attentionperson Leverandørens navn, adresse, CVR nr., telefon, fax, Kundens reference Leverandørens reference Præcis beskrivelse af ydelserne Priser, herunder eventuelle enheds- og timepriser Periode i hvilken ydelserne er leveret (dato(er)) Samlet pris eksklusiv moms Momsbeløb Pris inkl. moms Fakturanr. Evt. bankinformationer BILAG 13 PRISER SIDE 3

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Århus... 8 Leverandørens

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1 MASKINLEVERANCEKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere