Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1,

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Standardsnitfladens arkitektur Systemskitser Servicemål Forretningsmæssigt grundlag Teknisk implementering Beskrivelse Snitfladeoversigt OIO krav Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Tilslutningsaftale Tilslutningsprøve Garantier Protokol for dataudveksling Hvilke datastrukturer skal anvendes? Metode Opret og GenudskrivBilag Metode Tjek Fælles typer Feltbeskrivelser af data Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Hvordan håndteres fejl? Eksempler på kvitteringer Eksempler på opret straksbetaling Sikkerhed Autentifikation KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

3 Indholdsfortegnelse 9.2 Autorisation KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

4 Ændringer i forhold til forrige version Dokumentrevision Dato Revision Revideret af Ændring Dokument tilrettet efter KOMBIT review JKV Dokument tilrettet efter afsluttet udvikling Side 3

5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med KMD Udbetaling baseret på standardsnitfladen GF415001Q Straksudbetalinger. Grundlag for indgåelse af aftaler. Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse. KMD forbeholder sig rettighederne til snitfladebeskrivelsen. Snitfladebeskrivelsen kan udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer. Udlån til andre leverandører. Snitfladebeskrivelsen må anvendes af KOMBIT i udbudsmateriale. Skemaer (WSDL) udstilles på OIO s site Digitaliser.dk. Webservicen benytter ikke datadefinitioner (XSD). Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Supportteam Økonomi Telefon Mail Kontakt til KMD Side 4

6 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med standardsnitfladen er at understøtte straksbetalinger og udskrivning af straksudbetalingsbilag via KMD Udbetaling. 2.2 Hvem er målgrupperne? De primære målgrupper er: De ansvarlige for KMD Udbetaling i KMD Alle anvendere af KMD Udbetaling 3. parts leverandører der har behov for udbetalinger KOMBIT Side 5

7 3 Standardsnitfladens arkitektur 3.1 Systemskitser SKITSE: 3. part service anvender KMD Udbetaling. EWS (External Webservice Server) anvendes til at udstille KMD's webservices til 3. part. BFS (Business Foundation Server) anvendes til al kommunikation fra KMD's decentrale arkitektur (.NET) til KMD's centrale arkitektur (mainframe). 3.2 Servicemål Med dette opgavemix af forretningsprocesser (KMD Udbetaling webservicekald): 50% Straksudbetalinger 35% HentUdbetaling 10% Kreditorinfo 5% UdbetalendeEnheder må svartiden ved en belastning på 100 webservicekald pr. minut ikke overskride 1,75 sekund i 95% af tilfældene. 3.3 Forretningsmæssigt grundlag En straksudbetaling er en udbetaling fra dag til dag, hvor en sagsbehandler fra et anvendersystem inden en given tidsfrist kan sende en udbetalingsanmodning til et udbetalingssystem, som derefter sender en konto Side 6

8 overførsel via NemKonto eller direkte til en bogføringscentral, således at beløbet er på modtagerens konto næste bankdag. Aftalenumre, trækkonti mv. skal af sikkerhedsmæssige årsager håndteres i det udbetalende system, og indgår derfor ikke i denne snitflade. Snitfladen understøtter ikke udenlandske udbetalingsanmodninger eller advisering til en udenlandsk adresse. Konteringer foretages i henholdsvis anvendersystem og i det aktuelle udbetalingssystem. KMD Udbetaling Straksudbetalinger er et supplement til batch-snitfladen GF200001Q Udbetalingstransaktioner til KMD Udbetaling via Datafangst, som håndterer udbetalinger med 2 eller 3 dages gennemløb i KMD Udbetaling. Via denne service kan du få overført penge til beløbsmodtagers bankkonto fra én dag til den næste. Det sker ved at KMD Udbetaling gennemfører en overførsel til NemKonto-systemet og Bogføringscentraler kl på alle bankdage. Beløbet vil så være på modtagerens konto den næste bankdag. Hvis KMD Udbetaling ikke har udbetalingen senest kl vil udbetalingen blive taget med i den efterfølgende bankdags overførsel kl Det er ikke muligt at slette straksudbetalinger via denne service. Det kan kun ske via dialoger i KMD Udbetaling, og kun inden den er videresendt. Derefter kan en straksudbetaling kun slettes via NemKonto eller via kundens netbank. Bemærk, at straksudbetalinger kan fremdateres 30 dage, men at de altid bliver videresendt til NemKonto/bogføringscentralen førstkommende bankdag kl. 14:00. Bilag kan være enten Straksudbetaling, som en kontant udbetaling ved kassen, eller Straksoverførsel, som en kontooverførsel til banken via NemKonto eller direkte til bogføringscentralen. Bilaget kan udskrives via KMD-Strakseksekvering på en AFP-printer som er kendt i KMD s netværk. KMD-Strakseksekvering giver brugeren mulighed for via CICS at afvikle et batch-job, som fx kan danne printlinier til decentrale destinationer. Dette gøres via SPMF, der via CA-SPOOL overfører printet til den decentrale destination. Servicen danner også uddata til afstemningslisten i KMD Udbetaling. Du kan læse mere om KMD Udbetaling på KMD s kundenet under Systembrugere Økonomi KMD Udbetaling Side 7

9 4 Teknisk implementering 4.1 Beskrivelse Webservicen udstiller 3 webmetoder, hvor det kaldende system afleverer forespørgsler og opdateringer til KMD Udbetalingsservicen. Som svar på modtagelse af indberetning, sendes svar retur til kaldende system med relevant information, som kvittering for kaldet af servicen. Hver metode validerer først indberetningens signatur og indhold i forhold til indberetningens skemastruktur, og derefter kontrolleres indberetningen for forretningsmæssige fejl se kapitel 8. Hvis indberetningen er fejlbehæftet, vil retursvaret indeholde relevant information om fejlen. Webservicekaldet mellem det kaldende system og KMD Udbetalingsservicen foregår synkront, og webservicen holder derfor forbindelsen åben i det tidsrum, hvor indberetningen kontrolleres og svaret i form af en kvitteringsbesked er sendt retur. 4.2 Snitfladeoversigt WebService: Straksudbetalinger Der er 3 metoder til servicen: Opret, opretter straksudbetaling Tjek, kontrollerer straksudbetaling GenudskrivBilag, genudskriver bilag 4.3 OIO krav Webservicen skal opfylde kravene givet fra OIO. Der er ikke krav i OIO for Udbetalingsområdet, i modsætning til f.eks. Sagsområdet og ehandel. Det betyder at alle beskrevne felter betragtes som lokale KMD udvidelser, bortset fra nogle få, som er beskrevet i OIO: CPR nummer CVR nummer For skemadefinition er angivet en henvisning til namespace, der anvendes for hver formatangivelse. Flg. namespace er anvendt: markeret med xs markeret med cpr markeret med cvr Side 8

10 Der er i NDR 3.2 angivet en række anbefalinger/krav for en snitflade der skal være OIO kompatibel. I udbetalingssnitfladen er der dog benyttet URL notation, ikke URN. Navngivning af webservice og felter følger anbefaling. 4.4 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? OIO standarden forlanger at der benyttes UTF-8 ved kald af KMD Udbetalingsservicen. På mainframe benyttes der EBCDIC (Codepage 227) Side 9

11 5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen 5.1 Tilslutningsaftale Det er en forudsætning, at kunden har indgået en kundeaftale med KMD om anvendelse af standardsnitfladen. 5.2 Tilslutningsprøve Det er en forudsætning, at der er foretaget en teknisk afprøvning, inden snitfladen kan tages i anvendelse. Der skal gennemføres en tilslutningsprøve pr. kunde pr. løsning, der ønsker at benytte snitfladen Side 10

12 6 Garantier KMD forpligter sig til at vedligeholde standardsnitfladen i overensstemmelse med transitionsaftalen (TSA) med KOMBIT. Ændringer i snitfladen varsles med 3 måneder. Ved lovændringer der påvirker anvendelsen af snitfladen kan de 3 måneders varsel bortfalde Side 11

13 7 Protokol for dataudveksling 7.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes? De følgende afsnit specificerer datastrukturerne anvendt i de forskellige operationer. I det sidste underafsnit specificeres fælles typer, som refereres fra de øvrige underafsnit Metode Opret og GenudskrivBilag Benyttes til at oprette en straksudbetaling, som kan være en kontooverførsel til en bank, eller en kontant udbetaling ved kassen. I forbindelse med en straksudbetaling er det også muligt at udskrive et straksoverførselsbilag, afhængig af markeringen i feltet UdskrivBilag. Krav til udfyldelse af felter i en straksudbetaling fremgår af feltbeskrivelserne i afsnit 7.3 Request (input): Navn Datatype Mandatory/Optional AfsenderInfo AfsenderInfo M Sagsbehandler xs:string M Bilagsinfo Bilagsinfo M Udbetalingsinfo Udbetalingsinfo M Tekst ArrayOfstring O Destination Destination O Faktura Faktura O Response (output): Navn Status Datatype Status Metode Tjek Side 12

14 Metoden kan benyttes til at kontrollere indholdet af en straksudbetaling inden man kalder metoden Opret, for dermed at øge sandsynligheden for at oprettelsen går godt. Det kan for eksempel være nyttigt, hvis det kaldende system vil forsøge at undgå/minimere rollback i eget system, hvis metoden Opret fejler. Metoden kontrollerer indholdet i en straksudbetaling for simple valideringsfejl, sammenhængsfejl og fejl i forbindelse med tabelvalideringer, men der foretages ikke opdateringer i udbetalingssystemet. Request (input): Navn Datatype Mandatory/Optional Sagsbehandler xs:string M AfsenderInfo AfsenderInfo M Bilagsinfo Bilagsinfo M Udbetalingsinfo Udbetalingsinfo M Tekst ArrayOfstring O Destination Destination O Faktura Faktura O Response (output): Navn Ok Status Datatype xs:boolean Status 7.2 Fælles typer Følgende typer anvendes i flere af metoderne. AfsenderInfo (input): Navn Datatype Mandatory/Optional DataleverandoerId xs:short M Organisation Organisation M Organisation (input) : Side 13

15 Navn Datatype Mandatory/Optional PrimaerKommuneId xs:short M¹) RegionsId xs:short M¹) SelvejendeInstitutionsId xs:short M¹) AndenKommunalOrganisationsId xs:short M¹) AndenRegionalOrganisationsId xs:short M¹) MinisteriumsId xs:short M¹) StatsinstitutionsId xs:short M¹) PrivatVirksomhedsId xs:short M¹) ¹) Et af disse felter skal være udfyldt Bilagsinfo (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional UdskrivBilag xs:boolean M AFPprinter xs:string O UdskrivBilagskopi xs:boolean O RegKontonummer xs:string O UdbetalingInfo (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional AdministrativEnhedsId xs:int M ¹) Kaldenavn xs:string M ¹) UdbetalingstypeId xs:short M UdbetalingsIdent xs:string M Beloeb xs:long M Identifikation Identifikation M Udbetalingsdato xs:datetime M Side 14

16 MedieID xs:short O Laeselinje Laeselinje O PosteringsHenvisning xs:string O ¹) Et og kun af disse felter må være udfyldt Destination (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional Navn xs:string O Adresse xs:string O Bynavn xs:string O COnavn xs:string O PIkontonummer xs:long O PIregNummer xs:short O Postnummer xs:short O Faktura (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional KodeForEfaktura ser:char O Fakturanummer xs:string O Identifikation (input): CPRnummer cpr:personcivilregistrationidentifiertype M ¹) CVRnummer cvr:cvrnumberidentifiertype M ¹) Navn Datatype Mandatory/Optional Faellesindbetalingsnummer xs:string M ¹) Side 15

17 FritValgtNummer xs:string M ¹) Girokontonummer xs:string M ¹) xs:string M ¹) PBSnummer xs:string M ¹) Myndighedsnummer Pengeinstitutkontonummer Produktionsenhed- Nummer xs:string M ¹) xs:string M ¹) SEnummer xs:string M ¹) Telefonnummer xs:string M ¹) ¹) Et og kun et af disse felter må være udfyldt Laeselinje (input): Navn Datatype Mandatory/Optional Kortartkode xs:short M Betalingsidentifikation xs:long M Status (output): Navn Type Kode Information Datatype xs:string xs:int xs:string 7.3 Feltbeskrivelser DataleverandoerId: Identifikation af det anvendende system Numerisk, max 4 cifre Side 16

18 Bemærkning Dataleverandør skal være tilsluttet snitfladen Fastlægges af KMD AfsenderInfo.Organisation: Identifikation af Organisation Numerisk, max 4 cifre PrimaerKommuneId (01) RegionsId (19) SelvejendeInstitutionsId (03) AndenKommunalOrganisationsId (04) AndenRegionalOrganisationsId (06) MinisteriumsId (07) StatsInstitutionsId (08) PrivatVirksomhedsId (09) Bemærkning Organisationen skal være tilsluttet snitfladen For PrimaerKommuneId, er det de af Indenrigsministeriet fastlagte kommunenumre. Aalborg Kommune er fx 0851 Sagsbehandler: Identifikation af den aktuelle sagsbehandler Alfanumerisk, max 12 tegn Ingen Skal være udfyldt Bilagsinfo.UdskrivBilag: Kode for om der skal udskrives et bilag Alfanumerisk, 1 tegn J Ja N Nej Side 17

19 Ved metode Genudskriv kontrolleres at udbetalingen findes i forvejen Bemærkning Skal være J ved medie 2 Bilagsinfo.UdskrivBilagskopi: Kode for om der skal udskrives en kopi af bilaget Alfanumerisk, 1 tegn J Ja N Nej. Benyttes kun hvis UdskrivBilag er J Bilagsinfo.AFPprinter Bemærkning Navn på den lokale AFP printer, der skal benyttes til decentral print af bilaget. Printeren skal være defineret som AFP-printer og indeholde de nødvendige ressourcer (fonte, formularer og grafik). Alfanumerisk, 10 tegn Navn på lokal AFP printer Det valideres at kundens printer er en AFP printerog at AFPprinteren findes i KMD s netværk indenfor brugerens organisation. Obligatorisk hvis UdskrivBilag er J Bilagsinfo.RegKontonummer Registreringskontonummer, som kunden kan benytte som reference på bilaget. Gemmes ikke. Alfanumerisk, 10 tegn Ingen Ingen Destination.PIregNummer: Kreditors PI registreringsnummer Side 18

20 Numerisk, 4 cifre Fastlægges af banksektoren Valideres mod Nets tabel over valide PI registreringsnumre Skal udfyldes hvis KodeForEFaktura er E, og det ikke er et FInummer. Destination.PIkontonummer: Kreditors PI kontonummer Numerisk, 10 cifre Fastlægges af banksektor Større end 0. Skal udfyldes hvis KodeForEFaktura er E Destination.Navn Bemærkning Kreditors navn Alfanumerisk, max 36 tegn Ingen Skal være udfyldt, hvis navne- og adresseoplysninger skal benyttes på bilaget Benyttes som adressat på bilaget Destination.COnavn: Bemærkning Kreditors c/o navn Alfanumerisk, max 23 tegn Ingen Ingen Benyttes som adressat på bilaget Destination.Adresse: Kreditors adresse Side 19

21 Bemærkning Alfanumerisk, max 36 tegn Ingen Skal være udfyldt, hvis navne- og adresseoplysninger skal benyttes på bilaget Benyttes som adressat på bilaget Destination.Bynavn: Bemærkning Kreditors bynavn Alfanumerisk, max 12 tegn Ingen Ingen Benyttes som adressat på bilaget Destination.Postnummer: Kreditors postnummer Numerisk, 4 cifre Validt postnummer Skal være udfyldt, hvis navne- og adresseoplysninger skal benyttes på bilaget Valideres mod tabel over valide postnumre. Bemærkning Benyttes som adressat på bilaget Faktura.Fakturanummer: Nummer på den faktura som betalingen vedrører Alfanumerisk, max 35 tegn Ingen Ingen Faktura.KodeForEFaktura: Angiver om kontooplysninger til en komplet betaling stammer Side 20

22 fra en elektronisk faktura Alfanumerisk, 1 tegn E kontooplysninger kommer fra en elektronisk faktura Tekst.Individuelletekstlinjer: Bemærkninger Tekstlinjer der skal benyttes ved advisering af beløbsmodtager via det udbetalende system, eller via bogføringscentralen. Alfanumerisk, max 80 tegn pr. tekstlinje Max 36 tekstlinjer Ingen Den faktiske længde på tekstlinjerne afhænger af hvilket medie udbetalingen effektueres på UdbetalingInfo.AdministrativEnhedsID: Identifikation af den udbetalende enhed hos kunden Numerisk, 10 cifre Skal være kendt i det udbetalende system. Skal tilhøre Organisationen og være udfyldt, hvis ikke Kaldenavn er udfyldt. Bemærkning Entydig identifikation af en administrativ enhed på tværs af alle organisationer i KMD. En dum nøgle der genereres af KMD. UdbetalingInfo.Kaldenavn: Identifikation af den udbetalende enhed hos kunden (=KaldenavnKort) Alfanumerisk, 10 tegn Alfanumerisk Skal være kendt i det udbetalende system. Skal tilhøre Organisationen og være udfyldt hvis ikke Admini Side 21

23 strativenhedsid er udfyldt. Bemærkning KMD: Entydig identifikation af en administrativ enhed indenfor en specifik organisation i KMD. Fastlægges af kunden. UdbetalingInfo.UdbetalingstypeId: Angiver hvilken ydelse betalingen vedrører Numerisk, max 3 cifre Bemærkning Udbetalingstypen skal være kendt i udbetalingssystemet KMD Udbetaling s værdisæt findes på kundenettet UdbetalingInfo.Identifikation: Identifikation af kreditor Numerisk, max 14 cifre FritValgtNummer (01) PersonCivilRegistrationIdentifierType (02) SEnummer (03) Girokontonummer (04) Telefonnummer (05) PBSnummer (06) PengeinstitutKontonummer (07) FaellesIndbetalingsnummer (08) Myndighedsnummer (10) CVRnumberIdentifierType (11) ProduktionsenhedsNummer (12) cifre uden moduluskontrol, eller 10 cifre med modulus-11 kontrol cifre med modulus-11 kontrol iht. Specifikationerne på cifre med modulus-11 kontrol 04 8 cifre i intervallet med modulus-11 kontrol 05 8 cifre uden moduluskontrol, eller 9-10 cifre med modu Side 22

24 lus-11 kontrol cifre med modulus-11 kontrol cifre, som består af 4 cifret PI registreringsnummer og 10 cifret PI kontonummer. Reg.nr. skal findes i tabel og valide registreringsnumre. Kontonummer skal være > cifre i intervallet med modulus-11 kontrol 10 4 cifre myndighedsnummer i intervallet , eller intervallet uden moduluskontrol 11 8 cifre med modulus-11 kontrol cifre med et særligt modulustjek iht. Specifikationerne på UdbetalingInfo.UdbetalingsIdent Bemærkning Brugers identifikation af en eller flere udbetalinger. Alfanumerisk, max 18 tegn Alle tegn Skal udfyldes Afsenders identifikation af en eller flere betalinger. UdbetalingInfo.Beloeb: Beløb til udbetaling i ører Numerisk, max 11 cifre, heraf 2 decimaler Bemærkning Inkl. minustegn ved negative beløb Beløbet skal være > 0 ved kontooverførsler UdbetalingInfo.Udbetalingsdato: Dispositionsdato eller ekspeditionsdato i banken afhængig af kundens valg af betalingsprincip under brugeropsætning i det udbetalende system Dato på formen ÅÅÅÅ-MM-DD Valid dato, og ikke større end dags dato + 30 dage Side 23

25 Skal være en bankdag. Betalingsprincip D / beløbet er til dispostion på kreditors konto på den anførte udbetalingsdato. Betalingsprincip B / beløbet trækkes på debitors konto på den anførte udbetalingsdato, men er først til disposition på kreditors konto den førstkommende bankdag efter udbetalingsdatoen. Bemærkninger Hvis udbetalingsdatoen er blank benyttes førstkommende bankdag. UdbetalingInfo.MedieID: Angiver det medie udbetalingen ønskes foretaget på. Numerisk, max 2 cifre 0 KMD Udbetaling udleder medie 2 Strakskontant 4 Kontooverførsel 2 8 Kontooverførsel 1 UdbetalingInfo.Laeselinje.Kortartkode: Kortartkoden fra et indbetalingskort Numerisk, 2 cifre Kortartkode 04, 15, 71, 73 og 75 UdbetalingInfo.Laeselinje.Betalingsidentifikation: Betalingsidentifikation fra et indbetalingskort Numerisk, 0, 15 eller 16 cifre Kortartkode 73 Kortartkode 71 + betalingsidentifikation på 15 cifre Kortartkode 04, 15 eller 75 + betalingsidentifikation på 16 cifre UdbetalingInfo.PosteringsHenvisning: Side 24

26 Reference til de tilsvarende posteringer i kundens økonomisystem. Numerisk, max 20 cifre Fastlægges af det udbetalende system Status.Type: Kategori for returkoden Alfanumerisk OK Udbetalingsfejl (forretningsmæssige fejl i det udbetalende system) XML-fejl (fejl fanget i EWS en, fx ved skemavalideringen) Teknisk fejl (fx databasefejl og transportfejl) Ingen Status.Kode: Returkode for hvordan kaldet er gået Numerisk Positiv OK, servicekaldet er gennemført Negativ servicekaldet er fejlet Ingen Status.Information: Beskrivelse til returkoden Alfanumerisk Ingen Ingen Side 25

27 8 af data 8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? De forretningsmæssige valideringer kan inddeles i: Simpel validering: Datatyper, formater, mandatory data, værdisæt herunder grænseværdier og tilladte værdier fra kodelister, samt periodetjek. Udvidet validering: Sammenhængsvalidering og validering mod tabeller i KMD Udbetaling. Regler for feltudfyldelse og datatyper fremgår af tabeller over datastrukturerne for de enkelte webservicemetoder i afsnit 7 i kolonnen Mandatory/Optional. Regler for dataformater, værdisæt samt generelle regler for de enkelte dataelementer fremgår af feltbeskrivelser i afsnittet 7.3 Feltbeskrivelser. 8.2 Hvordan håndteres fejl? Der kan opstå 3 forskellige typer af fejl i forbindelse med kald til en KMD Udbetaling-webservice: Transportorienterede fejl i forbindelse med eksekvering af den startede transaktion, f.eks. at dele af den benyttede infrastruktur ikke er tilgængelig eller tekniske fejl. Skemavalideringsfejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til format og indhold, som er stillet i den kaldte service skemadefinition Forretningsmæssige fejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til indhold og formalia, som er beskrevet i afsnit 8.1. Hvor intet andet er nævnt vil konsekvensen af et negativt udfald af en validering føre til at transaktionen afvises med en fejlbesked. Sekvensen for validering er flg.: 1. Den indkomne beskeds signatur valideres 2. Beskedens indhold valideres op mod de gældende skemadefinitioner 3. Beskedens indhold valideres efter forretningsmæsssige regler Kun hvis der ikke er konstateret fejl i et trin, fortsættes til næste valideringstrin. Det betyder, at en besked kan indeholde flere fejl end der gives besked om. Hvis der ikke konstateres fejl, udfyldes statusbeskeden med information om, at transaktionen er gennemført succesfuldt (eksempel 1). Hvis der konstateres fejl i den indkomne besked, udfyldes statusbeskeden med relevant information om fejlen (eksempel 2). Hvis der konstateres skemafejl i en indgående besked, sendes en soapfault-fejlbesked retur (eksempel 3) Side 26

28 Nedenfor er der vist nogle eksempler på fejltekster, bemærk at det kun er eksempler og at listen ikke er udtwømmende: Type Kode Information Metode Opret/Tjek/Genudskriv OK +001 OK OK +002 OK - Udbetalingsdato ændret til førstkommende bankdag Udbetalingsfejl -001 AdministrativEnhedsId og Organisation hører ikke sammen Udbetalingsfejl -004 Enten AdministrativEnhedsId eller Kaldenavn skal være udfyldt Udbetalingsfejl -008 Sagsbehandler er ikke udfyldt Udbetalingsfejl -009 Kortartkode skal være 04, 15, 71, 73 eller 75 XML-fejl -100 Afsenderinfo ikke udfyldt Udbetalingsfejl -150 Udbetalingsdato må ikke være større end dagsdato + 30 dage XML-fejl -180 Afsender ikke tilsluttet KMD Udbetaling webservices XML-fejl -185 Printer er ikke en kendt AFP-printer Teknisk fejl -200 Databasefejl kontakt KMD [supplerende info] Udbetalingsfejl -402 Udbetaling afvist. Den findes i forvejen Udbetalingsfejl -407 Udbetaling ikke effektueret pga. manglende oplysninger til NemKonto Alle negative fejl kan have en efterstillet blok med noget supplerende information, som primært er til KMD s brug, hvis brugeren ikke selv kan udbedre fejlen og får behov for at kontakte KMD, fx [GF ] 8.3 Eksempler på kvitteringer Eksempel 1: Udfyldt kvittering med OK-information Side 27

29 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <TjekResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <TjekResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.straksudbetalinger.tjek" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:ok>true</a:ok> <a:status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:information>ok</b:information> <b:kode>1</b:kode> <b:type>ok</b:type> </a:status> </TjekResult> </TjekResponse> </s:body> </s:envelope> Eksempel 2: Udfyldt kvittering med fejlinformation <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <TjekResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <TjekResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.straksudbetalinger.tjek" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:ok>false</a:ok> <a:status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:information>der mangler kontooplysninger til kreditor [GF ]</b:Information> <b:kode>-100</b:kode> <b:type>udbetalingsfejl</b:type> </a:status> </TjekResult> </TjekResponse> </s:body> </s:envelope> Eksempel 3: Soap-fault <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <s:fault> <faultcode xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/net/2005/12/windowscommunicationfoundation/dispatcher"> a:deserializationfailed</faultcode> <faultstring xml:lang="da-dk">the formatter threw an exception while trying to deserialize the message: There was an error while trying to deserialize parameter The InnerException message was 'There was an error deserializing the object of type KMD.GF.Straksudbetalinger.Request. The value '?' cannot be parsed as the type 'Int32'.'. Please see InnerException for more details.</faultstring> </s:fault> </s:body> </s:envelope> 8.4 Eksempler på opret straksbetaling Eksempel 4: Simpel kontooverførsel Side 28

30 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <Tjek xmlns="http://tempuri.org/"> <request xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.straksudbetalinger" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:afsenderinfo xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:dataleverandoerid>358</b:dataleverandoerid> <b:organisation> <b:andenkommunalorganisationsid>0</b:andenkommunalorganisationsid> <b:andenregionalorganisationsid>0</b:andenregionalorganisationsid> <b:ministeriumsid>0</b:ministeriumsid> <b:primaerkommuneid>851</b:primaerkommuneid> <b:privatvirksomhedsid>0</b:privatvirksomhedsid> <b:regionsid>0</b:regionsid> <b:selvejendeinstitutionsid>0</b:selvejendeinstitutionsid> <b:statsinstitutionsid>0</b:statsinstitutionsid> </b:organisation> </a:afsenderinfo> <a:bilagsinfo> <a:afpprinter/> <a:regkontonummer/> <a:udskrivbilag>false</a:udskrivbilag> <a:udskrivbilagskopi>false</a:udskrivbilagskopi> </a:bilagsinfo> <a:destination> <a:adresse/> <a:bynavn/> <a:conavn/> <a:navn/> <a:pikontonummer> </a:pikontonummer> <a:piregnummer>4343</a:piregnummer> <a:postnummer>0</a:postnummer> </a:destination> <a:faktura> <a:fakturanummer/> <a:kodeforefaktura/> </a:faktura> <a:sagsbehandler>tck</a:sagsbehandler> <a:tekst i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/arrays"/> <a:udbetalingsinfo> <a:administrativenhedsid>0</a:administrativenhedsid> <a:beloeb>500</a:beloeb> <a:identifikation xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:cprnummer/> <b:cvrnummer/> <b:faellesindbetalingsnummer/> <b:fritvalgtnummer>1</b:fritvalgtnummer> <b:girokontonummer/> <b:myndighedsnummer/> <b:pbsnummer/> <b:pengeinstitutkontonummer/> <b:produktionsenhedsnummer/> <b:senummer/> <b:telefonnummer/> </a:identifikation> <a:kaldenavn>aalborg</a:kaldenavn> <a:laeselinje> <a:betalingsidentifikation>0</a:betalingsidentifikation> <a:kortartkode>0</a:kortartkode> </a:laeselinje> <a:medieid>0</a:medieid> <a:posteringshenvisning i:nil="true"/> <a:udbetalingsident>test4567</a:udbetalingsident> <a:udbetalingsdato> </a:udbetalingsdato> <a:udbetalingstypeid>91</a:udbetalingstypeid> </a:udbetalingsinfo> </request> </Tjek> </s:body> Side 29

31 </s:envelope> Side 30

32 9 Sikkerhed 9.1 Autentifikation Når en 3. part service benytter KMD Udbetaling er der krav til Autentifikation og Autorisation til KMD Udbetaling. Kommunikationen mellem serviceaftager og serviceudbyder følger OWSA- T modellen med sikker kommunikation mellem Serviceaftager og Serviceudbyder (KMD) baseret på SSL-kryptering samt autentifikation og autorisation via OCES virksomhedscertifikat indsat i SOAP http-kontekst. For alle webmetoder kræves desuden autentifikation af anvender hos kunden i form af et OCES certifikat. I AuthHeader elementet overføres hele certifikatet og autentifikationen sker ved validering af certifikatet. Hvis der ikke sker lovmæssig logning hos serviceaftager, kræves der et OCES medarbejdercertifikat ved Autentifikation. 9.2 Autorisation For webmetoderne skal den enkelte tilsluttede kundes IT sikkerhedsansvarlige sikre, at OCES certifikaterne (FOCES, MOCES) der ønskes anvendt oprettes i KMD s sikkerhedssystem (KSP-CICS), og her mappes til en KMD-bruger med autorisation til KMD Udbetaling (dvs. hver brugerprofil oprettes og tilknyttes ønskede rolleprofiler defineret af KMD for adgang til KMD Udbetaling). Det er certifikaternes ID (SSN) der benyttes Herved sikres, at kunden selv kan definere differentieret brugeradgang for den enkelte anvenders arbejde med funktionalitet og dataudsnit i KMD Udbetaling (for eksempel rettigheder til læs henholdsvis opdater); Samtidig får KMD mulighed for specifik logning (og hvis det ønskes : kontering) på kunde- og brugerniveau. Vær opmærksom på at KMD-brugeren benyttes til kontrol af adgang til ressourcer, fx AFP-printer. Der er kontrol på at en bruger kun har adgang til data indenfor den organisation, som brugeren er sikkerhedsmæssig tilknyttet i KMD s sikkerhedssystem KSP. For at få adgang til KMD Udbetaling webservices skal brugeren have tilknyttet rolleprofilen UDB-EWSALL, og afhængig af webservice og metode kan der være yderligere krav. De generelle rolleprofiler i KMD Udbetaling er beskrevet på KMD s kundenet under Systembrugere Økonomi KMD Udbetaling Vejledninger Side 31

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.2,

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.2, Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.2, 15.11.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Kreditorinformation. KMD Udbetaling. GF410001Q Version 1.2,

Snitfladebeskrivelse for Service Kreditorinformation. KMD Udbetaling. GF410001Q Version 1.2, Snitfladebeskrivelse for Service Kreditorinformation KMD Udbetaling GF410001Q Version 1.2, 15.11.2016 KMD Udbetaling Service KreditorInformation Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, 21.02.2017 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 2 2 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 3

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 18.0, 15.04.2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version / NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Rapport Testspecifikationer - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Version 2.1

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.4,

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.4, Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.4, 15.11.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, 21-02-2017 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Brug af snitfladebeskrivelsen... 4 3 Formål

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Referenceoversigt... 4 3 Formål... 5 4 Konceptuel løsningsmodel... 6 4 Krav til

Læs mere

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1.

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1. OIO standardservice til Advis Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.1 01-07-2013 KMD A/S Side 1 af 22 Generel servicevejledning til OIO Advis Ekstern standardservice Opdateret 01.07.2013 KMD A/S

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 2.0, 25-09-2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 1.4 31-08-2005 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 2..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...7.2.2 Operationer...29.3 G9' komplet

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23 OIO standardsnitflade til Advis Snitfladevejledning til operationen Advis Importer KMD Sag Version 2.0 07-10-2013 KMD A/S Side 1 af 23 Snitfladevejledning til Advis_Importer Ekstern standardsnitflade til

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald fra KMD programmer til kommunalt valgfrit 3. part program (Hop UD) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

NemKonto - Anmodning om tilslutning

NemKonto - Anmodning om tilslutning Status: Eksisterende aftale Nej, vi har ingen systemer, der er på NemKonto-systemet Benytter KMD til udbetaling Nej, vi anvender ikke nogen af KMDs udbetalingssystemer i vores organisation Eksisterende

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0,

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0, Snitfladebeskrivelse KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning Version 4.0, 03.05.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ændringer i forhold til forrige version... 2 2. Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2.

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2. OIO standardservice til Sag Generel servicevejledning KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 19 Generel servicevejledning til OIO Sag Ekstern standard service til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Opret betalingsaftale

Opret betalingsaftale Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftale Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 8.0, 15-04-2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service HentUdbetalinger. KMD Udbetaling. GF412001Q Version 1.3,

Snitfladebeskrivelse for Service HentUdbetalinger. KMD Udbetaling. GF412001Q Version 1.3, Snitfladebeskrivelse for Service HentUdbetalinger KMD Udbetaling GF412001Q Version 1.3, 20.12.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere