Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1,

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Standardsnitfladens arkitektur Systemskitser Servicemål Forretningsmæssigt grundlag Teknisk implementering Beskrivelse Snitfladeoversigt OIO krav Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Tilslutningsaftale Tilslutningsprøve Garantier Protokol for dataudveksling Hvilke datastrukturer skal anvendes? Metode Opret og GenudskrivBilag Metode Tjek Fælles typer Feltbeskrivelser af data Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Hvordan håndteres fejl? Eksempler på kvitteringer Eksempler på opret straksbetaling Sikkerhed Autentifikation KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

3 Indholdsfortegnelse 9.2 Autorisation KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

4 Ændringer i forhold til forrige version Dokumentrevision Dato Revision Revideret af Ændring Dokument tilrettet efter KOMBIT review JKV Dokument tilrettet efter afsluttet udvikling Side 3

5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med KMD Udbetaling baseret på standardsnitfladen GF415001Q Straksudbetalinger. Grundlag for indgåelse af aftaler. Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse. KMD forbeholder sig rettighederne til snitfladebeskrivelsen. Snitfladebeskrivelsen kan udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer. Udlån til andre leverandører. Snitfladebeskrivelsen må anvendes af KOMBIT i udbudsmateriale. Skemaer (WSDL) udstilles på OIO s site Digitaliser.dk. Webservicen benytter ikke datadefinitioner (XSD). Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Supportteam Økonomi Telefon Mail Kontakt til KMD Side 4

6 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med standardsnitfladen er at understøtte straksbetalinger og udskrivning af straksudbetalingsbilag via KMD Udbetaling. 2.2 Hvem er målgrupperne? De primære målgrupper er: De ansvarlige for KMD Udbetaling i KMD Alle anvendere af KMD Udbetaling 3. parts leverandører der har behov for udbetalinger KOMBIT Side 5

7 3 Standardsnitfladens arkitektur 3.1 Systemskitser SKITSE: 3. part service anvender KMD Udbetaling. EWS (External Webservice Server) anvendes til at udstille KMD's webservices til 3. part. BFS (Business Foundation Server) anvendes til al kommunikation fra KMD's decentrale arkitektur (.NET) til KMD's centrale arkitektur (mainframe). 3.2 Servicemål Med dette opgavemix af forretningsprocesser (KMD Udbetaling webservicekald): 50% Straksudbetalinger 35% HentUdbetaling 10% Kreditorinfo 5% UdbetalendeEnheder må svartiden ved en belastning på 100 webservicekald pr. minut ikke overskride 1,75 sekund i 95% af tilfældene. 3.3 Forretningsmæssigt grundlag En straksudbetaling er en udbetaling fra dag til dag, hvor en sagsbehandler fra et anvendersystem inden en given tidsfrist kan sende en udbetalingsanmodning til et udbetalingssystem, som derefter sender en konto Side 6

8 overførsel via NemKonto eller direkte til en bogføringscentral, således at beløbet er på modtagerens konto næste bankdag. Aftalenumre, trækkonti mv. skal af sikkerhedsmæssige årsager håndteres i det udbetalende system, og indgår derfor ikke i denne snitflade. Snitfladen understøtter ikke udenlandske udbetalingsanmodninger eller advisering til en udenlandsk adresse. Konteringer foretages i henholdsvis anvendersystem og i det aktuelle udbetalingssystem. KMD Udbetaling Straksudbetalinger er et supplement til batch-snitfladen GF200001Q Udbetalingstransaktioner til KMD Udbetaling via Datafangst, som håndterer udbetalinger med 2 eller 3 dages gennemløb i KMD Udbetaling. Via denne service kan du få overført penge til beløbsmodtagers bankkonto fra én dag til den næste. Det sker ved at KMD Udbetaling gennemfører en overførsel til NemKonto-systemet og Bogføringscentraler kl på alle bankdage. Beløbet vil så være på modtagerens konto den næste bankdag. Hvis KMD Udbetaling ikke har udbetalingen senest kl vil udbetalingen blive taget med i den efterfølgende bankdags overførsel kl Det er ikke muligt at slette straksudbetalinger via denne service. Det kan kun ske via dialoger i KMD Udbetaling, og kun inden den er videresendt. Derefter kan en straksudbetaling kun slettes via NemKonto eller via kundens netbank. Bemærk, at straksudbetalinger kan fremdateres 30 dage, men at de altid bliver videresendt til NemKonto/bogføringscentralen førstkommende bankdag kl. 14:00. Bilag kan være enten Straksudbetaling, som en kontant udbetaling ved kassen, eller Straksoverførsel, som en kontooverførsel til banken via NemKonto eller direkte til bogføringscentralen. Bilaget kan udskrives via KMD-Strakseksekvering på en AFP-printer som er kendt i KMD s netværk. KMD-Strakseksekvering giver brugeren mulighed for via CICS at afvikle et batch-job, som fx kan danne printlinier til decentrale destinationer. Dette gøres via SPMF, der via CA-SPOOL overfører printet til den decentrale destination. Servicen danner også uddata til afstemningslisten i KMD Udbetaling. Du kan læse mere om KMD Udbetaling på KMD s kundenet under Systembrugere Økonomi KMD Udbetaling Side 7

9 4 Teknisk implementering 4.1 Beskrivelse Webservicen udstiller 3 webmetoder, hvor det kaldende system afleverer forespørgsler og opdateringer til KMD Udbetalingsservicen. Som svar på modtagelse af indberetning, sendes svar retur til kaldende system med relevant information, som kvittering for kaldet af servicen. Hver metode validerer først indberetningens signatur og indhold i forhold til indberetningens skemastruktur, og derefter kontrolleres indberetningen for forretningsmæssige fejl se kapitel 8. Hvis indberetningen er fejlbehæftet, vil retursvaret indeholde relevant information om fejlen. Webservicekaldet mellem det kaldende system og KMD Udbetalingsservicen foregår synkront, og webservicen holder derfor forbindelsen åben i det tidsrum, hvor indberetningen kontrolleres og svaret i form af en kvitteringsbesked er sendt retur. 4.2 Snitfladeoversigt WebService: Straksudbetalinger Der er 3 metoder til servicen: Opret, opretter straksudbetaling Tjek, kontrollerer straksudbetaling GenudskrivBilag, genudskriver bilag 4.3 OIO krav Webservicen skal opfylde kravene givet fra OIO. Der er ikke krav i OIO for Udbetalingsområdet, i modsætning til f.eks. Sagsområdet og ehandel. Det betyder at alle beskrevne felter betragtes som lokale KMD udvidelser, bortset fra nogle få, som er beskrevet i OIO: CPR nummer CVR nummer For skemadefinition er angivet en henvisning til namespace, der anvendes for hver formatangivelse. Flg. namespace er anvendt: markeret med xs markeret med cpr markeret med cvr Side 8

10 Der er i NDR 3.2 angivet en række anbefalinger/krav for en snitflade der skal være OIO kompatibel. I udbetalingssnitfladen er der dog benyttet URL notation, ikke URN. Navngivning af webservice og felter følger anbefaling. 4.4 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? OIO standarden forlanger at der benyttes UTF-8 ved kald af KMD Udbetalingsservicen. På mainframe benyttes der EBCDIC (Codepage 227) Side 9

11 5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen 5.1 Tilslutningsaftale Det er en forudsætning, at kunden har indgået en kundeaftale med KMD om anvendelse af standardsnitfladen. 5.2 Tilslutningsprøve Det er en forudsætning, at der er foretaget en teknisk afprøvning, inden snitfladen kan tages i anvendelse. Der skal gennemføres en tilslutningsprøve pr. kunde pr. løsning, der ønsker at benytte snitfladen Side 10

12 6 Garantier KMD forpligter sig til at vedligeholde standardsnitfladen i overensstemmelse med transitionsaftalen (TSA) med KOMBIT. Ændringer i snitfladen varsles med 3 måneder. Ved lovændringer der påvirker anvendelsen af snitfladen kan de 3 måneders varsel bortfalde Side 11

13 7 Protokol for dataudveksling 7.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes? De følgende afsnit specificerer datastrukturerne anvendt i de forskellige operationer. I det sidste underafsnit specificeres fælles typer, som refereres fra de øvrige underafsnit Metode Opret og GenudskrivBilag Benyttes til at oprette en straksudbetaling, som kan være en kontooverførsel til en bank, eller en kontant udbetaling ved kassen. I forbindelse med en straksudbetaling er det også muligt at udskrive et straksoverførselsbilag, afhængig af markeringen i feltet UdskrivBilag. Krav til udfyldelse af felter i en straksudbetaling fremgår af feltbeskrivelserne i afsnit 7.3 Request (input): Navn Datatype Mandatory/Optional AfsenderInfo AfsenderInfo M Sagsbehandler xs:string M Bilagsinfo Bilagsinfo M Udbetalingsinfo Udbetalingsinfo M Tekst ArrayOfstring O Destination Destination O Faktura Faktura O Response (output): Navn Status Datatype Status Metode Tjek Side 12

14 Metoden kan benyttes til at kontrollere indholdet af en straksudbetaling inden man kalder metoden Opret, for dermed at øge sandsynligheden for at oprettelsen går godt. Det kan for eksempel være nyttigt, hvis det kaldende system vil forsøge at undgå/minimere rollback i eget system, hvis metoden Opret fejler. Metoden kontrollerer indholdet i en straksudbetaling for simple valideringsfejl, sammenhængsfejl og fejl i forbindelse med tabelvalideringer, men der foretages ikke opdateringer i udbetalingssystemet. Request (input): Navn Datatype Mandatory/Optional Sagsbehandler xs:string M AfsenderInfo AfsenderInfo M Bilagsinfo Bilagsinfo M Udbetalingsinfo Udbetalingsinfo M Tekst ArrayOfstring O Destination Destination O Faktura Faktura O Response (output): Navn Ok Status Datatype xs:boolean Status 7.2 Fælles typer Følgende typer anvendes i flere af metoderne. AfsenderInfo (input): Navn Datatype Mandatory/Optional DataleverandoerId xs:short M Organisation Organisation M Organisation (input) : Side 13

15 Navn Datatype Mandatory/Optional PrimaerKommuneId xs:short M¹) RegionsId xs:short M¹) SelvejendeInstitutionsId xs:short M¹) AndenKommunalOrganisationsId xs:short M¹) AndenRegionalOrganisationsId xs:short M¹) MinisteriumsId xs:short M¹) StatsinstitutionsId xs:short M¹) PrivatVirksomhedsId xs:short M¹) ¹) Et af disse felter skal være udfyldt Bilagsinfo (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional UdskrivBilag xs:boolean M AFPprinter xs:string O UdskrivBilagskopi xs:boolean O RegKontonummer xs:string O UdbetalingInfo (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional AdministrativEnhedsId xs:int M ¹) Kaldenavn xs:string M ¹) UdbetalingstypeId xs:short M UdbetalingsIdent xs:string M Beloeb xs:long M Identifikation Identifikation M Udbetalingsdato xs:datetime M Side 14

16 MedieID xs:short O Laeselinje Laeselinje O PosteringsHenvisning xs:string O ¹) Et og kun af disse felter må være udfyldt Destination (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional Navn xs:string O Adresse xs:string O Bynavn xs:string O COnavn xs:string O PIkontonummer xs:long O PIregNummer xs:short O Postnummer xs:short O Faktura (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional KodeForEfaktura ser:char O Fakturanummer xs:string O Identifikation (input): CPRnummer cpr:personcivilregistrationidentifiertype M ¹) CVRnummer cvr:cvrnumberidentifiertype M ¹) Navn Datatype Mandatory/Optional Faellesindbetalingsnummer xs:string M ¹) Side 15

17 FritValgtNummer xs:string M ¹) Girokontonummer xs:string M ¹) xs:string M ¹) PBSnummer xs:string M ¹) Myndighedsnummer Pengeinstitutkontonummer Produktionsenhed- Nummer xs:string M ¹) xs:string M ¹) SEnummer xs:string M ¹) Telefonnummer xs:string M ¹) ¹) Et og kun et af disse felter må være udfyldt Laeselinje (input): Navn Datatype Mandatory/Optional Kortartkode xs:short M Betalingsidentifikation xs:long M Status (output): Navn Type Kode Information Datatype xs:string xs:int xs:string 7.3 Feltbeskrivelser DataleverandoerId: Identifikation af det anvendende system Numerisk, max 4 cifre Side 16

18 Bemærkning Dataleverandør skal være tilsluttet snitfladen Fastlægges af KMD AfsenderInfo.Organisation: Identifikation af Organisation Numerisk, max 4 cifre PrimaerKommuneId (01) RegionsId (19) SelvejendeInstitutionsId (03) AndenKommunalOrganisationsId (04) AndenRegionalOrganisationsId (06) MinisteriumsId (07) StatsInstitutionsId (08) PrivatVirksomhedsId (09) Bemærkning Organisationen skal være tilsluttet snitfladen For PrimaerKommuneId, er det de af Indenrigsministeriet fastlagte kommunenumre. Aalborg Kommune er fx 0851 Sagsbehandler: Identifikation af den aktuelle sagsbehandler Alfanumerisk, max 12 tegn Ingen Skal være udfyldt Bilagsinfo.UdskrivBilag: Kode for om der skal udskrives et bilag Alfanumerisk, 1 tegn J Ja N Nej Side 17

19 Ved metode Genudskriv kontrolleres at udbetalingen findes i forvejen Bemærkning Skal være J ved medie 2 Bilagsinfo.UdskrivBilagskopi: Kode for om der skal udskrives en kopi af bilaget Alfanumerisk, 1 tegn J Ja N Nej. Benyttes kun hvis UdskrivBilag er J Bilagsinfo.AFPprinter Bemærkning Navn på den lokale AFP printer, der skal benyttes til decentral print af bilaget. Printeren skal være defineret som AFP-printer og indeholde de nødvendige ressourcer (fonte, formularer og grafik). Alfanumerisk, 10 tegn Navn på lokal AFP printer Det valideres at kundens printer er en AFP printerog at AFPprinteren findes i KMD s netværk indenfor brugerens organisation. Obligatorisk hvis UdskrivBilag er J Bilagsinfo.RegKontonummer Registreringskontonummer, som kunden kan benytte som reference på bilaget. Gemmes ikke. Alfanumerisk, 10 tegn Ingen Ingen Destination.PIregNummer: Kreditors PI registreringsnummer Side 18

20 Numerisk, 4 cifre Fastlægges af banksektoren Valideres mod Nets tabel over valide PI registreringsnumre Skal udfyldes hvis KodeForEFaktura er E, og det ikke er et FInummer. Destination.PIkontonummer: Kreditors PI kontonummer Numerisk, 10 cifre Fastlægges af banksektor Større end 0. Skal udfyldes hvis KodeForEFaktura er E Destination.Navn Bemærkning Kreditors navn Alfanumerisk, max 36 tegn Ingen Skal være udfyldt, hvis navne- og adresseoplysninger skal benyttes på bilaget Benyttes som adressat på bilaget Destination.COnavn: Bemærkning Kreditors c/o navn Alfanumerisk, max 23 tegn Ingen Ingen Benyttes som adressat på bilaget Destination.Adresse: Kreditors adresse Side 19

21 Bemærkning Alfanumerisk, max 36 tegn Ingen Skal være udfyldt, hvis navne- og adresseoplysninger skal benyttes på bilaget Benyttes som adressat på bilaget Destination.Bynavn: Bemærkning Kreditors bynavn Alfanumerisk, max 12 tegn Ingen Ingen Benyttes som adressat på bilaget Destination.Postnummer: Kreditors postnummer Numerisk, 4 cifre Validt postnummer Skal være udfyldt, hvis navne- og adresseoplysninger skal benyttes på bilaget Valideres mod tabel over valide postnumre. Bemærkning Benyttes som adressat på bilaget Faktura.Fakturanummer: Nummer på den faktura som betalingen vedrører Alfanumerisk, max 35 tegn Ingen Ingen Faktura.KodeForEFaktura: Angiver om kontooplysninger til en komplet betaling stammer Side 20

22 fra en elektronisk faktura Alfanumerisk, 1 tegn E kontooplysninger kommer fra en elektronisk faktura Tekst.Individuelletekstlinjer: Bemærkninger Tekstlinjer der skal benyttes ved advisering af beløbsmodtager via det udbetalende system, eller via bogføringscentralen. Alfanumerisk, max 80 tegn pr. tekstlinje Max 36 tekstlinjer Ingen Den faktiske længde på tekstlinjerne afhænger af hvilket medie udbetalingen effektueres på UdbetalingInfo.AdministrativEnhedsID: Identifikation af den udbetalende enhed hos kunden Numerisk, 10 cifre Skal være kendt i det udbetalende system. Skal tilhøre Organisationen og være udfyldt, hvis ikke Kaldenavn er udfyldt. Bemærkning Entydig identifikation af en administrativ enhed på tværs af alle organisationer i KMD. En dum nøgle der genereres af KMD. UdbetalingInfo.Kaldenavn: Identifikation af den udbetalende enhed hos kunden (=KaldenavnKort) Alfanumerisk, 10 tegn Alfanumerisk Skal være kendt i det udbetalende system. Skal tilhøre Organisationen og være udfyldt hvis ikke Admini Side 21

23 strativenhedsid er udfyldt. Bemærkning KMD: Entydig identifikation af en administrativ enhed indenfor en specifik organisation i KMD. Fastlægges af kunden. UdbetalingInfo.UdbetalingstypeId: Angiver hvilken ydelse betalingen vedrører Numerisk, max 3 cifre Bemærkning Udbetalingstypen skal være kendt i udbetalingssystemet KMD Udbetaling s værdisæt findes på kundenettet UdbetalingInfo.Identifikation: Identifikation af kreditor Numerisk, max 14 cifre FritValgtNummer (01) PersonCivilRegistrationIdentifierType (02) SEnummer (03) Girokontonummer (04) Telefonnummer (05) PBSnummer (06) PengeinstitutKontonummer (07) FaellesIndbetalingsnummer (08) Myndighedsnummer (10) CVRnumberIdentifierType (11) ProduktionsenhedsNummer (12) cifre uden moduluskontrol, eller 10 cifre med modulus-11 kontrol cifre med modulus-11 kontrol iht. Specifikationerne på cifre med modulus-11 kontrol 04 8 cifre i intervallet med modulus-11 kontrol 05 8 cifre uden moduluskontrol, eller 9-10 cifre med modu Side 22

24 lus-11 kontrol cifre med modulus-11 kontrol cifre, som består af 4 cifret PI registreringsnummer og 10 cifret PI kontonummer. Reg.nr. skal findes i tabel og valide registreringsnumre. Kontonummer skal være > cifre i intervallet med modulus-11 kontrol 10 4 cifre myndighedsnummer i intervallet , eller intervallet uden moduluskontrol 11 8 cifre med modulus-11 kontrol cifre med et særligt modulustjek iht. Specifikationerne på UdbetalingInfo.UdbetalingsIdent Bemærkning Brugers identifikation af en eller flere udbetalinger. Alfanumerisk, max 18 tegn Alle tegn Skal udfyldes Afsenders identifikation af en eller flere betalinger. UdbetalingInfo.Beloeb: Beløb til udbetaling i ører Numerisk, max 11 cifre, heraf 2 decimaler Bemærkning Inkl. minustegn ved negative beløb Beløbet skal være > 0 ved kontooverførsler UdbetalingInfo.Udbetalingsdato: Dispositionsdato eller ekspeditionsdato i banken afhængig af kundens valg af betalingsprincip under brugeropsætning i det udbetalende system Dato på formen ÅÅÅÅ-MM-DD Valid dato, og ikke større end dags dato + 30 dage Side 23

25 Skal være en bankdag. Betalingsprincip D / beløbet er til dispostion på kreditors konto på den anførte udbetalingsdato. Betalingsprincip B / beløbet trækkes på debitors konto på den anførte udbetalingsdato, men er først til disposition på kreditors konto den førstkommende bankdag efter udbetalingsdatoen. Bemærkninger Hvis udbetalingsdatoen er blank benyttes førstkommende bankdag. UdbetalingInfo.MedieID: Angiver det medie udbetalingen ønskes foretaget på. Numerisk, max 2 cifre 0 KMD Udbetaling udleder medie 2 Strakskontant 4 Kontooverførsel 2 8 Kontooverførsel 1 UdbetalingInfo.Laeselinje.Kortartkode: Kortartkoden fra et indbetalingskort Numerisk, 2 cifre Kortartkode 04, 15, 71, 73 og 75 UdbetalingInfo.Laeselinje.Betalingsidentifikation: Betalingsidentifikation fra et indbetalingskort Numerisk, 0, 15 eller 16 cifre Kortartkode 73 Kortartkode 71 + betalingsidentifikation på 15 cifre Kortartkode 04, 15 eller 75 + betalingsidentifikation på 16 cifre UdbetalingInfo.PosteringsHenvisning: Side 24

26 Reference til de tilsvarende posteringer i kundens økonomisystem. Numerisk, max 20 cifre Fastlægges af det udbetalende system Status.Type: Kategori for returkoden Alfanumerisk OK Udbetalingsfejl (forretningsmæssige fejl i det udbetalende system) XML-fejl (fejl fanget i EWS en, fx ved skemavalideringen) Teknisk fejl (fx databasefejl og transportfejl) Ingen Status.Kode: Returkode for hvordan kaldet er gået Numerisk Positiv OK, servicekaldet er gennemført Negativ servicekaldet er fejlet Ingen Status.Information: Beskrivelse til returkoden Alfanumerisk Ingen Ingen Side 25

27 8 af data 8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? De forretningsmæssige valideringer kan inddeles i: Simpel validering: Datatyper, formater, mandatory data, værdisæt herunder grænseværdier og tilladte værdier fra kodelister, samt periodetjek. Udvidet validering: Sammenhængsvalidering og validering mod tabeller i KMD Udbetaling. Regler for feltudfyldelse og datatyper fremgår af tabeller over datastrukturerne for de enkelte webservicemetoder i afsnit 7 i kolonnen Mandatory/Optional. Regler for dataformater, værdisæt samt generelle regler for de enkelte dataelementer fremgår af feltbeskrivelser i afsnittet 7.3 Feltbeskrivelser. 8.2 Hvordan håndteres fejl? Der kan opstå 3 forskellige typer af fejl i forbindelse med kald til en KMD Udbetaling-webservice: Transportorienterede fejl i forbindelse med eksekvering af den startede transaktion, f.eks. at dele af den benyttede infrastruktur ikke er tilgængelig eller tekniske fejl. Skemavalideringsfejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til format og indhold, som er stillet i den kaldte service skemadefinition Forretningsmæssige fejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til indhold og formalia, som er beskrevet i afsnit 8.1. Hvor intet andet er nævnt vil konsekvensen af et negativt udfald af en validering føre til at transaktionen afvises med en fejlbesked. Sekvensen for validering er flg.: 1. Den indkomne beskeds signatur valideres 2. Beskedens indhold valideres op mod de gældende skemadefinitioner 3. Beskedens indhold valideres efter forretningsmæsssige regler Kun hvis der ikke er konstateret fejl i et trin, fortsættes til næste valideringstrin. Det betyder, at en besked kan indeholde flere fejl end der gives besked om. Hvis der ikke konstateres fejl, udfyldes statusbeskeden med information om, at transaktionen er gennemført succesfuldt (eksempel 1). Hvis der konstateres fejl i den indkomne besked, udfyldes statusbeskeden med relevant information om fejlen (eksempel 2). Hvis der konstateres skemafejl i en indgående besked, sendes en soapfault-fejlbesked retur (eksempel 3) Side 26

28 Nedenfor er der vist nogle eksempler på fejltekster, bemærk at det kun er eksempler og at listen ikke er udtwømmende: Type Kode Information Metode Opret/Tjek/Genudskriv OK +001 OK OK +002 OK - Udbetalingsdato ændret til førstkommende bankdag Udbetalingsfejl -001 AdministrativEnhedsId og Organisation hører ikke sammen Udbetalingsfejl -004 Enten AdministrativEnhedsId eller Kaldenavn skal være udfyldt Udbetalingsfejl -008 Sagsbehandler er ikke udfyldt Udbetalingsfejl -009 Kortartkode skal være 04, 15, 71, 73 eller 75 XML-fejl -100 Afsenderinfo ikke udfyldt Udbetalingsfejl -150 Udbetalingsdato må ikke være større end dagsdato + 30 dage XML-fejl -180 Afsender ikke tilsluttet KMD Udbetaling webservices XML-fejl -185 Printer er ikke en kendt AFP-printer Teknisk fejl -200 Databasefejl kontakt KMD [supplerende info] Udbetalingsfejl -402 Udbetaling afvist. Den findes i forvejen Udbetalingsfejl -407 Udbetaling ikke effektueret pga. manglende oplysninger til NemKonto Alle negative fejl kan have en efterstillet blok med noget supplerende information, som primært er til KMD s brug, hvis brugeren ikke selv kan udbedre fejlen og får behov for at kontakte KMD, fx [GF ] 8.3 Eksempler på kvitteringer Eksempel 1: Udfyldt kvittering med OK-information Side 27

29 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <TjekResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <TjekResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.straksudbetalinger.tjek" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:ok>true</a:ok> <a:status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:information>ok</b:information> <b:kode>1</b:kode> <b:type>ok</b:type> </a:status> </TjekResult> </TjekResponse> </s:body> </s:envelope> Eksempel 2: Udfyldt kvittering med fejlinformation <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <TjekResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <TjekResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.straksudbetalinger.tjek" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:ok>false</a:ok> <a:status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:information>der mangler kontooplysninger til kreditor [GF ]</b:Information> <b:kode>-100</b:kode> <b:type>udbetalingsfejl</b:type> </a:status> </TjekResult> </TjekResponse> </s:body> </s:envelope> Eksempel 3: Soap-fault <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <s:fault> <faultcode xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/net/2005/12/windowscommunicationfoundation/dispatcher"> a:deserializationfailed</faultcode> <faultstring xml:lang="da-dk">the formatter threw an exception while trying to deserialize the message: There was an error while trying to deserialize parameter The InnerException message was 'There was an error deserializing the object of type KMD.GF.Straksudbetalinger.Request. The value '?' cannot be parsed as the type 'Int32'.'. Please see InnerException for more details.</faultstring> </s:fault> </s:body> </s:envelope> 8.4 Eksempler på opret straksbetaling Eksempel 4: Simpel kontooverførsel Side 28

30 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <Tjek xmlns="http://tempuri.org/"> <request xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.straksudbetalinger" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:afsenderinfo xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:dataleverandoerid>358</b:dataleverandoerid> <b:organisation> <b:andenkommunalorganisationsid>0</b:andenkommunalorganisationsid> <b:andenregionalorganisationsid>0</b:andenregionalorganisationsid> <b:ministeriumsid>0</b:ministeriumsid> <b:primaerkommuneid>851</b:primaerkommuneid> <b:privatvirksomhedsid>0</b:privatvirksomhedsid> <b:regionsid>0</b:regionsid> <b:selvejendeinstitutionsid>0</b:selvejendeinstitutionsid> <b:statsinstitutionsid>0</b:statsinstitutionsid> </b:organisation> </a:afsenderinfo> <a:bilagsinfo> <a:afpprinter/> <a:regkontonummer/> <a:udskrivbilag>false</a:udskrivbilag> <a:udskrivbilagskopi>false</a:udskrivbilagskopi> </a:bilagsinfo> <a:destination> <a:adresse/> <a:bynavn/> <a:conavn/> <a:navn/> <a:pikontonummer> </a:pikontonummer> <a:piregnummer>4343</a:piregnummer> <a:postnummer>0</a:postnummer> </a:destination> <a:faktura> <a:fakturanummer/> <a:kodeforefaktura/> </a:faktura> <a:sagsbehandler>tck</a:sagsbehandler> <a:tekst i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/arrays"/> <a:udbetalingsinfo> <a:administrativenhedsid>0</a:administrativenhedsid> <a:beloeb>500</a:beloeb> <a:identifikation xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:cprnummer/> <b:cvrnummer/> <b:faellesindbetalingsnummer/> <b:fritvalgtnummer>1</b:fritvalgtnummer> <b:girokontonummer/> <b:myndighedsnummer/> <b:pbsnummer/> <b:pengeinstitutkontonummer/> <b:produktionsenhedsnummer/> <b:senummer/> <b:telefonnummer/> </a:identifikation> <a:kaldenavn>aalborg</a:kaldenavn> <a:laeselinje> <a:betalingsidentifikation>0</a:betalingsidentifikation> <a:kortartkode>0</a:kortartkode> </a:laeselinje> <a:medieid>0</a:medieid> <a:posteringshenvisning i:nil="true"/> <a:udbetalingsident>test4567</a:udbetalingsident> <a:udbetalingsdato> </a:udbetalingsdato> <a:udbetalingstypeid>91</a:udbetalingstypeid> </a:udbetalingsinfo> </request> </Tjek> </s:body> Side 29

31 </s:envelope> Side 30

32 9 Sikkerhed 9.1 Autentifikation Når en 3. part service benytter KMD Udbetaling er der krav til Autentifikation og Autorisation til KMD Udbetaling. Kommunikationen mellem serviceaftager og serviceudbyder følger OWSA- T modellen med sikker kommunikation mellem Serviceaftager og Serviceudbyder (KMD) baseret på SSL-kryptering samt autentifikation og autorisation via OCES virksomhedscertifikat indsat i SOAP http-kontekst. For alle webmetoder kræves desuden autentifikation af anvender hos kunden i form af et OCES certifikat. I AuthHeader elementet overføres hele certifikatet og autentifikationen sker ved validering af certifikatet. Hvis der ikke sker lovmæssig logning hos serviceaftager, kræves der et OCES medarbejdercertifikat ved Autentifikation. 9.2 Autorisation For webmetoderne skal den enkelte tilsluttede kundes IT sikkerhedsansvarlige sikre, at OCES certifikaterne (FOCES, MOCES) der ønskes anvendt oprettes i KMD s sikkerhedssystem (KSP-CICS), og her mappes til en KMD-bruger med autorisation til KMD Udbetaling (dvs. hver brugerprofil oprettes og tilknyttes ønskede rolleprofiler defineret af KMD for adgang til KMD Udbetaling). Det er certifikaternes ID (SSN) der benyttes Herved sikres, at kunden selv kan definere differentieret brugeradgang for den enkelte anvenders arbejde med funktionalitet og dataudsnit i KMD Udbetaling (for eksempel rettigheder til læs henholdsvis opdater); Samtidig får KMD mulighed for specifik logning (og hvis det ønskes : kontering) på kunde- og brugerniveau. Vær opmærksom på at KMD-brugeren benyttes til kontrol af adgang til ressourcer, fx AFP-printer. Der er kontrol på at en bruger kun har adgang til data indenfor den organisation, som brugeren er sikkerhedsmæssig tilknyttet i KMD s sikkerhedssystem KSP. For at få adgang til KMD Udbetaling webservices skal brugeren have tilknyttet rolleprofilen UDB-EWSALL, og afhængig af webservice og metode kan der være yderligere krav. De generelle rolleprofiler i KMD Udbetaling er beskrevet på KMD s kundenet under Systembrugere Økonomi KMD Udbetaling Vejledninger Side 31

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 2..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...7.2.2 Operationer...29.3 G9' komplet

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Konfigurer afstemningssted... 3 1.1 Konfigurer afstemningssted og overfør data... 3 1.2 De

Læs mere

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK Løsningsbeskrivelse: Ydelsesoversigt Opgave- og Løsningsbeskrivelse Ydelsesoversigt til UDK Indhold 1. Versionsoversigt... 1 2. Formål... 2 3. Opgavebeskrivelse... 2 4. Løsning... 3 4.1. Programkompleks

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19.05.2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere