Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1,

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Standardsnitfladens arkitektur Systemskitser Servicemål Forretningsmæssigt grundlag Teknisk implementering Beskrivelse Snitfladeoversigt OIO krav Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Tilslutningsaftale Tilslutningsprøve Garantier Protokol for dataudveksling Hvilke datastrukturer skal anvendes? Metode Opret og GenudskrivBilag Metode Tjek Fælles typer Feltbeskrivelser af data Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Hvordan håndteres fejl? Eksempler på kvitteringer Eksempler på opret straksbetaling Sikkerhed Autentifikation KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

3 Indholdsfortegnelse 9.2 Autorisation KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

4 Ændringer i forhold til forrige version Dokumentrevision Dato Revision Revideret af Ændring Dokument tilrettet efter KOMBIT review JKV Dokument tilrettet efter afsluttet udvikling Side 3

5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med KMD Udbetaling baseret på standardsnitfladen GF415001Q Straksudbetalinger. Grundlag for indgåelse af aftaler. Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse. KMD forbeholder sig rettighederne til snitfladebeskrivelsen. Snitfladebeskrivelsen kan udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer. Udlån til andre leverandører. Snitfladebeskrivelsen må anvendes af KOMBIT i udbudsmateriale. Skemaer (WSDL) udstilles på OIO s site Digitaliser.dk. Webservicen benytter ikke datadefinitioner (XSD). Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Supportteam Økonomi Telefon Mail Kontakt til KMD Side 4

6 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med standardsnitfladen er at understøtte straksbetalinger og udskrivning af straksudbetalingsbilag via KMD Udbetaling. 2.2 Hvem er målgrupperne? De primære målgrupper er: De ansvarlige for KMD Udbetaling i KMD Alle anvendere af KMD Udbetaling 3. parts leverandører der har behov for udbetalinger KOMBIT Side 5

7 3 Standardsnitfladens arkitektur 3.1 Systemskitser SKITSE: 3. part service anvender KMD Udbetaling. EWS (External Webservice Server) anvendes til at udstille KMD's webservices til 3. part. BFS (Business Foundation Server) anvendes til al kommunikation fra KMD's decentrale arkitektur (.NET) til KMD's centrale arkitektur (mainframe). 3.2 Servicemål Med dette opgavemix af forretningsprocesser (KMD Udbetaling webservicekald): 50% Straksudbetalinger 35% HentUdbetaling 10% Kreditorinfo 5% UdbetalendeEnheder må svartiden ved en belastning på 100 webservicekald pr. minut ikke overskride 1,75 sekund i 95% af tilfældene. 3.3 Forretningsmæssigt grundlag En straksudbetaling er en udbetaling fra dag til dag, hvor en sagsbehandler fra et anvendersystem inden en given tidsfrist kan sende en udbetalingsanmodning til et udbetalingssystem, som derefter sender en konto Side 6

8 overførsel via NemKonto eller direkte til en bogføringscentral, således at beløbet er på modtagerens konto næste bankdag. Aftalenumre, trækkonti mv. skal af sikkerhedsmæssige årsager håndteres i det udbetalende system, og indgår derfor ikke i denne snitflade. Snitfladen understøtter ikke udenlandske udbetalingsanmodninger eller advisering til en udenlandsk adresse. Konteringer foretages i henholdsvis anvendersystem og i det aktuelle udbetalingssystem. KMD Udbetaling Straksudbetalinger er et supplement til batch-snitfladen GF200001Q Udbetalingstransaktioner til KMD Udbetaling via Datafangst, som håndterer udbetalinger med 2 eller 3 dages gennemløb i KMD Udbetaling. Via denne service kan du få overført penge til beløbsmodtagers bankkonto fra én dag til den næste. Det sker ved at KMD Udbetaling gennemfører en overførsel til NemKonto-systemet og Bogføringscentraler kl på alle bankdage. Beløbet vil så være på modtagerens konto den næste bankdag. Hvis KMD Udbetaling ikke har udbetalingen senest kl vil udbetalingen blive taget med i den efterfølgende bankdags overførsel kl Det er ikke muligt at slette straksudbetalinger via denne service. Det kan kun ske via dialoger i KMD Udbetaling, og kun inden den er videresendt. Derefter kan en straksudbetaling kun slettes via NemKonto eller via kundens netbank. Bemærk, at straksudbetalinger kan fremdateres 30 dage, men at de altid bliver videresendt til NemKonto/bogføringscentralen førstkommende bankdag kl. 14:00. Bilag kan være enten Straksudbetaling, som en kontant udbetaling ved kassen, eller Straksoverførsel, som en kontooverførsel til banken via NemKonto eller direkte til bogføringscentralen. Bilaget kan udskrives via KMD-Strakseksekvering på en AFP-printer som er kendt i KMD s netværk. KMD-Strakseksekvering giver brugeren mulighed for via CICS at afvikle et batch-job, som fx kan danne printlinier til decentrale destinationer. Dette gøres via SPMF, der via CA-SPOOL overfører printet til den decentrale destination. Servicen danner også uddata til afstemningslisten i KMD Udbetaling. Du kan læse mere om KMD Udbetaling på KMD s kundenet under Systembrugere Økonomi KMD Udbetaling Side 7

9 4 Teknisk implementering 4.1 Beskrivelse Webservicen udstiller 3 webmetoder, hvor det kaldende system afleverer forespørgsler og opdateringer til KMD Udbetalingsservicen. Som svar på modtagelse af indberetning, sendes svar retur til kaldende system med relevant information, som kvittering for kaldet af servicen. Hver metode validerer først indberetningens signatur og indhold i forhold til indberetningens skemastruktur, og derefter kontrolleres indberetningen for forretningsmæssige fejl se kapitel 8. Hvis indberetningen er fejlbehæftet, vil retursvaret indeholde relevant information om fejlen. Webservicekaldet mellem det kaldende system og KMD Udbetalingsservicen foregår synkront, og webservicen holder derfor forbindelsen åben i det tidsrum, hvor indberetningen kontrolleres og svaret i form af en kvitteringsbesked er sendt retur. 4.2 Snitfladeoversigt WebService: Straksudbetalinger Der er 3 metoder til servicen: Opret, opretter straksudbetaling Tjek, kontrollerer straksudbetaling GenudskrivBilag, genudskriver bilag 4.3 OIO krav Webservicen skal opfylde kravene givet fra OIO. Der er ikke krav i OIO for Udbetalingsområdet, i modsætning til f.eks. Sagsområdet og ehandel. Det betyder at alle beskrevne felter betragtes som lokale KMD udvidelser, bortset fra nogle få, som er beskrevet i OIO: CPR nummer CVR nummer For skemadefinition er angivet en henvisning til namespace, der anvendes for hver formatangivelse. Flg. namespace er anvendt: markeret med xs markeret med cpr markeret med cvr Side 8

10 Der er i NDR 3.2 angivet en række anbefalinger/krav for en snitflade der skal være OIO kompatibel. I udbetalingssnitfladen er der dog benyttet URL notation, ikke URN. Navngivning af webservice og felter følger anbefaling. 4.4 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? OIO standarden forlanger at der benyttes UTF-8 ved kald af KMD Udbetalingsservicen. På mainframe benyttes der EBCDIC (Codepage 227) Side 9

11 5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen 5.1 Tilslutningsaftale Det er en forudsætning, at kunden har indgået en kundeaftale med KMD om anvendelse af standardsnitfladen. 5.2 Tilslutningsprøve Det er en forudsætning, at der er foretaget en teknisk afprøvning, inden snitfladen kan tages i anvendelse. Der skal gennemføres en tilslutningsprøve pr. kunde pr. løsning, der ønsker at benytte snitfladen Side 10

12 6 Garantier KMD forpligter sig til at vedligeholde standardsnitfladen i overensstemmelse med transitionsaftalen (TSA) med KOMBIT. Ændringer i snitfladen varsles med 3 måneder. Ved lovændringer der påvirker anvendelsen af snitfladen kan de 3 måneders varsel bortfalde Side 11

13 7 Protokol for dataudveksling 7.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes? De følgende afsnit specificerer datastrukturerne anvendt i de forskellige operationer. I det sidste underafsnit specificeres fælles typer, som refereres fra de øvrige underafsnit Metode Opret og GenudskrivBilag Benyttes til at oprette en straksudbetaling, som kan være en kontooverførsel til en bank, eller en kontant udbetaling ved kassen. I forbindelse med en straksudbetaling er det også muligt at udskrive et straksoverførselsbilag, afhængig af markeringen i feltet UdskrivBilag. Krav til udfyldelse af felter i en straksudbetaling fremgår af feltbeskrivelserne i afsnit 7.3 Request (input): Navn Datatype Mandatory/Optional AfsenderInfo AfsenderInfo M Sagsbehandler xs:string M Bilagsinfo Bilagsinfo M Udbetalingsinfo Udbetalingsinfo M Tekst ArrayOfstring O Destination Destination O Faktura Faktura O Response (output): Navn Status Datatype Status Metode Tjek Side 12

14 Metoden kan benyttes til at kontrollere indholdet af en straksudbetaling inden man kalder metoden Opret, for dermed at øge sandsynligheden for at oprettelsen går godt. Det kan for eksempel være nyttigt, hvis det kaldende system vil forsøge at undgå/minimere rollback i eget system, hvis metoden Opret fejler. Metoden kontrollerer indholdet i en straksudbetaling for simple valideringsfejl, sammenhængsfejl og fejl i forbindelse med tabelvalideringer, men der foretages ikke opdateringer i udbetalingssystemet. Request (input): Navn Datatype Mandatory/Optional Sagsbehandler xs:string M AfsenderInfo AfsenderInfo M Bilagsinfo Bilagsinfo M Udbetalingsinfo Udbetalingsinfo M Tekst ArrayOfstring O Destination Destination O Faktura Faktura O Response (output): Navn Ok Status Datatype xs:boolean Status 7.2 Fælles typer Følgende typer anvendes i flere af metoderne. AfsenderInfo (input): Navn Datatype Mandatory/Optional DataleverandoerId xs:short M Organisation Organisation M Organisation (input) : Side 13

15 Navn Datatype Mandatory/Optional PrimaerKommuneId xs:short M¹) RegionsId xs:short M¹) SelvejendeInstitutionsId xs:short M¹) AndenKommunalOrganisationsId xs:short M¹) AndenRegionalOrganisationsId xs:short M¹) MinisteriumsId xs:short M¹) StatsinstitutionsId xs:short M¹) PrivatVirksomhedsId xs:short M¹) ¹) Et af disse felter skal være udfyldt Bilagsinfo (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional UdskrivBilag xs:boolean M AFPprinter xs:string O UdskrivBilagskopi xs:boolean O RegKontonummer xs:string O UdbetalingInfo (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional AdministrativEnhedsId xs:int M ¹) Kaldenavn xs:string M ¹) UdbetalingstypeId xs:short M UdbetalingsIdent xs:string M Beloeb xs:long M Identifikation Identifikation M Udbetalingsdato xs:datetime M Side 14

16 MedieID xs:short O Laeselinje Laeselinje O PosteringsHenvisning xs:string O ¹) Et og kun af disse felter må være udfyldt Destination (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional Navn xs:string O Adresse xs:string O Bynavn xs:string O COnavn xs:string O PIkontonummer xs:long O PIregNummer xs:short O Postnummer xs:short O Faktura (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional KodeForEfaktura ser:char O Fakturanummer xs:string O Identifikation (input): CPRnummer cpr:personcivilregistrationidentifiertype M ¹) CVRnummer cvr:cvrnumberidentifiertype M ¹) Navn Datatype Mandatory/Optional Faellesindbetalingsnummer xs:string M ¹) Side 15

17 FritValgtNummer xs:string M ¹) Girokontonummer xs:string M ¹) xs:string M ¹) PBSnummer xs:string M ¹) Myndighedsnummer Pengeinstitutkontonummer Produktionsenhed- Nummer xs:string M ¹) xs:string M ¹) SEnummer xs:string M ¹) Telefonnummer xs:string M ¹) ¹) Et og kun et af disse felter må være udfyldt Laeselinje (input): Navn Datatype Mandatory/Optional Kortartkode xs:short M Betalingsidentifikation xs:long M Status (output): Navn Type Kode Information Datatype xs:string xs:int xs:string 7.3 Feltbeskrivelser DataleverandoerId: Identifikation af det anvendende system Numerisk, max 4 cifre Side 16

18 Bemærkning Dataleverandør skal være tilsluttet snitfladen Fastlægges af KMD AfsenderInfo.Organisation: Identifikation af Organisation Numerisk, max 4 cifre PrimaerKommuneId (01) RegionsId (19) SelvejendeInstitutionsId (03) AndenKommunalOrganisationsId (04) AndenRegionalOrganisationsId (06) MinisteriumsId (07) StatsInstitutionsId (08) PrivatVirksomhedsId (09) Bemærkning Organisationen skal være tilsluttet snitfladen For PrimaerKommuneId, er det de af Indenrigsministeriet fastlagte kommunenumre. Aalborg Kommune er fx 0851 Sagsbehandler: Identifikation af den aktuelle sagsbehandler Alfanumerisk, max 12 tegn Ingen Skal være udfyldt Bilagsinfo.UdskrivBilag: Kode for om der skal udskrives et bilag Alfanumerisk, 1 tegn J Ja N Nej Side 17

19 Ved metode Genudskriv kontrolleres at udbetalingen findes i forvejen Bemærkning Skal være J ved medie 2 Bilagsinfo.UdskrivBilagskopi: Kode for om der skal udskrives en kopi af bilaget Alfanumerisk, 1 tegn J Ja N Nej. Benyttes kun hvis UdskrivBilag er J Bilagsinfo.AFPprinter Bemærkning Navn på den lokale AFP printer, der skal benyttes til decentral print af bilaget. Printeren skal være defineret som AFP-printer og indeholde de nødvendige ressourcer (fonte, formularer og grafik). Alfanumerisk, 10 tegn Navn på lokal AFP printer Det valideres at kundens printer er en AFP printerog at AFPprinteren findes i KMD s netværk indenfor brugerens organisation. Obligatorisk hvis UdskrivBilag er J Bilagsinfo.RegKontonummer Registreringskontonummer, som kunden kan benytte som reference på bilaget. Gemmes ikke. Alfanumerisk, 10 tegn Ingen Ingen Destination.PIregNummer: Kreditors PI registreringsnummer Side 18

20 Numerisk, 4 cifre Fastlægges af banksektoren Valideres mod Nets tabel over valide PI registreringsnumre Skal udfyldes hvis KodeForEFaktura er E, og det ikke er et FInummer. Destination.PIkontonummer: Kreditors PI kontonummer Numerisk, 10 cifre Fastlægges af banksektor Større end 0. Skal udfyldes hvis KodeForEFaktura er E Destination.Navn Bemærkning Kreditors navn Alfanumerisk, max 36 tegn Ingen Skal være udfyldt, hvis navne- og adresseoplysninger skal benyttes på bilaget Benyttes som adressat på bilaget Destination.COnavn: Bemærkning Kreditors c/o navn Alfanumerisk, max 23 tegn Ingen Ingen Benyttes som adressat på bilaget Destination.Adresse: Kreditors adresse Side 19

21 Bemærkning Alfanumerisk, max 36 tegn Ingen Skal være udfyldt, hvis navne- og adresseoplysninger skal benyttes på bilaget Benyttes som adressat på bilaget Destination.Bynavn: Bemærkning Kreditors bynavn Alfanumerisk, max 12 tegn Ingen Ingen Benyttes som adressat på bilaget Destination.Postnummer: Kreditors postnummer Numerisk, 4 cifre Validt postnummer Skal være udfyldt, hvis navne- og adresseoplysninger skal benyttes på bilaget Valideres mod tabel over valide postnumre. Bemærkning Benyttes som adressat på bilaget Faktura.Fakturanummer: Nummer på den faktura som betalingen vedrører Alfanumerisk, max 35 tegn Ingen Ingen Faktura.KodeForEFaktura: Angiver om kontooplysninger til en komplet betaling stammer Side 20

22 fra en elektronisk faktura Alfanumerisk, 1 tegn E kontooplysninger kommer fra en elektronisk faktura Tekst.Individuelletekstlinjer: Bemærkninger Tekstlinjer der skal benyttes ved advisering af beløbsmodtager via det udbetalende system, eller via bogføringscentralen. Alfanumerisk, max 80 tegn pr. tekstlinje Max 36 tekstlinjer Ingen Den faktiske længde på tekstlinjerne afhænger af hvilket medie udbetalingen effektueres på UdbetalingInfo.AdministrativEnhedsID: Identifikation af den udbetalende enhed hos kunden Numerisk, 10 cifre Skal være kendt i det udbetalende system. Skal tilhøre Organisationen og være udfyldt, hvis ikke Kaldenavn er udfyldt. Bemærkning Entydig identifikation af en administrativ enhed på tværs af alle organisationer i KMD. En dum nøgle der genereres af KMD. UdbetalingInfo.Kaldenavn: Identifikation af den udbetalende enhed hos kunden (=KaldenavnKort) Alfanumerisk, 10 tegn Alfanumerisk Skal være kendt i det udbetalende system. Skal tilhøre Organisationen og være udfyldt hvis ikke Admini Side 21

23 strativenhedsid er udfyldt. Bemærkning KMD: Entydig identifikation af en administrativ enhed indenfor en specifik organisation i KMD. Fastlægges af kunden. UdbetalingInfo.UdbetalingstypeId: Angiver hvilken ydelse betalingen vedrører Numerisk, max 3 cifre Bemærkning Udbetalingstypen skal være kendt i udbetalingssystemet KMD Udbetaling s værdisæt findes på kundenettet UdbetalingInfo.Identifikation: Identifikation af kreditor Numerisk, max 14 cifre FritValgtNummer (01) PersonCivilRegistrationIdentifierType (02) SEnummer (03) Girokontonummer (04) Telefonnummer (05) PBSnummer (06) PengeinstitutKontonummer (07) FaellesIndbetalingsnummer (08) Myndighedsnummer (10) CVRnumberIdentifierType (11) ProduktionsenhedsNummer (12) cifre uden moduluskontrol, eller 10 cifre med modulus-11 kontrol cifre med modulus-11 kontrol iht. Specifikationerne på cifre med modulus-11 kontrol 04 8 cifre i intervallet med modulus-11 kontrol 05 8 cifre uden moduluskontrol, eller 9-10 cifre med modu Side 22

24 lus-11 kontrol cifre med modulus-11 kontrol cifre, som består af 4 cifret PI registreringsnummer og 10 cifret PI kontonummer. Reg.nr. skal findes i tabel og valide registreringsnumre. Kontonummer skal være > cifre i intervallet med modulus-11 kontrol 10 4 cifre myndighedsnummer i intervallet , eller intervallet uden moduluskontrol 11 8 cifre med modulus-11 kontrol cifre med et særligt modulustjek iht. Specifikationerne på UdbetalingInfo.UdbetalingsIdent Bemærkning Brugers identifikation af en eller flere udbetalinger. Alfanumerisk, max 18 tegn Alle tegn Skal udfyldes Afsenders identifikation af en eller flere betalinger. UdbetalingInfo.Beloeb: Beløb til udbetaling i ører Numerisk, max 11 cifre, heraf 2 decimaler Bemærkning Inkl. minustegn ved negative beløb Beløbet skal være > 0 ved kontooverførsler UdbetalingInfo.Udbetalingsdato: Dispositionsdato eller ekspeditionsdato i banken afhængig af kundens valg af betalingsprincip under brugeropsætning i det udbetalende system Dato på formen ÅÅÅÅ-MM-DD Valid dato, og ikke større end dags dato + 30 dage Side 23

25 Skal være en bankdag. Betalingsprincip D / beløbet er til dispostion på kreditors konto på den anførte udbetalingsdato. Betalingsprincip B / beløbet trækkes på debitors konto på den anførte udbetalingsdato, men er først til disposition på kreditors konto den førstkommende bankdag efter udbetalingsdatoen. Bemærkninger Hvis udbetalingsdatoen er blank benyttes førstkommende bankdag. UdbetalingInfo.MedieID: Angiver det medie udbetalingen ønskes foretaget på. Numerisk, max 2 cifre 0 KMD Udbetaling udleder medie 2 Strakskontant 4 Kontooverførsel 2 8 Kontooverførsel 1 UdbetalingInfo.Laeselinje.Kortartkode: Kortartkoden fra et indbetalingskort Numerisk, 2 cifre Kortartkode 04, 15, 71, 73 og 75 UdbetalingInfo.Laeselinje.Betalingsidentifikation: Betalingsidentifikation fra et indbetalingskort Numerisk, 0, 15 eller 16 cifre Kortartkode 73 Kortartkode 71 + betalingsidentifikation på 15 cifre Kortartkode 04, 15 eller 75 + betalingsidentifikation på 16 cifre UdbetalingInfo.PosteringsHenvisning: Side 24

26 Reference til de tilsvarende posteringer i kundens økonomisystem. Numerisk, max 20 cifre Fastlægges af det udbetalende system Status.Type: Kategori for returkoden Alfanumerisk OK Udbetalingsfejl (forretningsmæssige fejl i det udbetalende system) XML-fejl (fejl fanget i EWS en, fx ved skemavalideringen) Teknisk fejl (fx databasefejl og transportfejl) Ingen Status.Kode: Returkode for hvordan kaldet er gået Numerisk Positiv OK, servicekaldet er gennemført Negativ servicekaldet er fejlet Ingen Status.Information: Beskrivelse til returkoden Alfanumerisk Ingen Ingen Side 25

27 8 af data 8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? De forretningsmæssige valideringer kan inddeles i: Simpel validering: Datatyper, formater, mandatory data, værdisæt herunder grænseværdier og tilladte værdier fra kodelister, samt periodetjek. Udvidet validering: Sammenhængsvalidering og validering mod tabeller i KMD Udbetaling. Regler for feltudfyldelse og datatyper fremgår af tabeller over datastrukturerne for de enkelte webservicemetoder i afsnit 7 i kolonnen Mandatory/Optional. Regler for dataformater, værdisæt samt generelle regler for de enkelte dataelementer fremgår af feltbeskrivelser i afsnittet 7.3 Feltbeskrivelser. 8.2 Hvordan håndteres fejl? Der kan opstå 3 forskellige typer af fejl i forbindelse med kald til en KMD Udbetaling-webservice: Transportorienterede fejl i forbindelse med eksekvering af den startede transaktion, f.eks. at dele af den benyttede infrastruktur ikke er tilgængelig eller tekniske fejl. Skemavalideringsfejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til format og indhold, som er stillet i den kaldte service skemadefinition Forretningsmæssige fejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til indhold og formalia, som er beskrevet i afsnit 8.1. Hvor intet andet er nævnt vil konsekvensen af et negativt udfald af en validering føre til at transaktionen afvises med en fejlbesked. Sekvensen for validering er flg.: 1. Den indkomne beskeds signatur valideres 2. Beskedens indhold valideres op mod de gældende skemadefinitioner 3. Beskedens indhold valideres efter forretningsmæsssige regler Kun hvis der ikke er konstateret fejl i et trin, fortsættes til næste valideringstrin. Det betyder, at en besked kan indeholde flere fejl end der gives besked om. Hvis der ikke konstateres fejl, udfyldes statusbeskeden med information om, at transaktionen er gennemført succesfuldt (eksempel 1). Hvis der konstateres fejl i den indkomne besked, udfyldes statusbeskeden med relevant information om fejlen (eksempel 2). Hvis der konstateres skemafejl i en indgående besked, sendes en soapfault-fejlbesked retur (eksempel 3) Side 26

28 Nedenfor er der vist nogle eksempler på fejltekster, bemærk at det kun er eksempler og at listen ikke er udtwømmende: Type Kode Information Metode Opret/Tjek/Genudskriv OK +001 OK OK +002 OK - Udbetalingsdato ændret til førstkommende bankdag Udbetalingsfejl -001 AdministrativEnhedsId og Organisation hører ikke sammen Udbetalingsfejl -004 Enten AdministrativEnhedsId eller Kaldenavn skal være udfyldt Udbetalingsfejl -008 Sagsbehandler er ikke udfyldt Udbetalingsfejl -009 Kortartkode skal være 04, 15, 71, 73 eller 75 XML-fejl -100 Afsenderinfo ikke udfyldt Udbetalingsfejl -150 Udbetalingsdato må ikke være større end dagsdato + 30 dage XML-fejl -180 Afsender ikke tilsluttet KMD Udbetaling webservices XML-fejl -185 Printer er ikke en kendt AFP-printer Teknisk fejl -200 Databasefejl kontakt KMD [supplerende info] Udbetalingsfejl -402 Udbetaling afvist. Den findes i forvejen Udbetalingsfejl -407 Udbetaling ikke effektueret pga. manglende oplysninger til NemKonto Alle negative fejl kan have en efterstillet blok med noget supplerende information, som primært er til KMD s brug, hvis brugeren ikke selv kan udbedre fejlen og får behov for at kontakte KMD, fx [GF ] 8.3 Eksempler på kvitteringer Eksempel 1: Udfyldt kvittering med OK-information Side 27

29 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <TjekResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <TjekResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.straksudbetalinger.tjek" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:ok>true</a:ok> <a:status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:information>ok</b:information> <b:kode>1</b:kode> <b:type>ok</b:type> </a:status> </TjekResult> </TjekResponse> </s:body> </s:envelope> Eksempel 2: Udfyldt kvittering med fejlinformation <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <TjekResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <TjekResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.straksudbetalinger.tjek" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:ok>false</a:ok> <a:status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:information>der mangler kontooplysninger til kreditor [GF ]</b:Information> <b:kode>-100</b:kode> <b:type>udbetalingsfejl</b:type> </a:status> </TjekResult> </TjekResponse> </s:body> </s:envelope> Eksempel 3: Soap-fault <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <s:fault> <faultcode xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/net/2005/12/windowscommunicationfoundation/dispatcher"> a:deserializationfailed</faultcode> <faultstring xml:lang="da-dk">the formatter threw an exception while trying to deserialize the message: There was an error while trying to deserialize parameter The InnerException message was 'There was an error deserializing the object of type KMD.GF.Straksudbetalinger.Request. The value '?' cannot be parsed as the type 'Int32'.'. Please see InnerException for more details.</faultstring> </s:fault> </s:body> </s:envelope> 8.4 Eksempler på opret straksbetaling Eksempel 4: Simpel kontooverførsel Side 28

30 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <Tjek xmlns="http://tempuri.org/"> <request xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.straksudbetalinger" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:afsenderinfo xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:dataleverandoerid>358</b:dataleverandoerid> <b:organisation> <b:andenkommunalorganisationsid>0</b:andenkommunalorganisationsid> <b:andenregionalorganisationsid>0</b:andenregionalorganisationsid> <b:ministeriumsid>0</b:ministeriumsid> <b:primaerkommuneid>851</b:primaerkommuneid> <b:privatvirksomhedsid>0</b:privatvirksomhedsid> <b:regionsid>0</b:regionsid> <b:selvejendeinstitutionsid>0</b:selvejendeinstitutionsid> <b:statsinstitutionsid>0</b:statsinstitutionsid> </b:organisation> </a:afsenderinfo> <a:bilagsinfo> <a:afpprinter/> <a:regkontonummer/> <a:udskrivbilag>false</a:udskrivbilag> <a:udskrivbilagskopi>false</a:udskrivbilagskopi> </a:bilagsinfo> <a:destination> <a:adresse/> <a:bynavn/> <a:conavn/> <a:navn/> <a:pikontonummer> </a:pikontonummer> <a:piregnummer>4343</a:piregnummer> <a:postnummer>0</a:postnummer> </a:destination> <a:faktura> <a:fakturanummer/> <a:kodeforefaktura/> </a:faktura> <a:sagsbehandler>tck</a:sagsbehandler> <a:tekst i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/arrays"/> <a:udbetalingsinfo> <a:administrativenhedsid>0</a:administrativenhedsid> <a:beloeb>500</a:beloeb> <a:identifikation xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:cprnummer/> <b:cvrnummer/> <b:faellesindbetalingsnummer/> <b:fritvalgtnummer>1</b:fritvalgtnummer> <b:girokontonummer/> <b:myndighedsnummer/> <b:pbsnummer/> <b:pengeinstitutkontonummer/> <b:produktionsenhedsnummer/> <b:senummer/> <b:telefonnummer/> </a:identifikation> <a:kaldenavn>aalborg</a:kaldenavn> <a:laeselinje> <a:betalingsidentifikation>0</a:betalingsidentifikation> <a:kortartkode>0</a:kortartkode> </a:laeselinje> <a:medieid>0</a:medieid> <a:posteringshenvisning i:nil="true"/> <a:udbetalingsident>test4567</a:udbetalingsident> <a:udbetalingsdato> </a:udbetalingsdato> <a:udbetalingstypeid>91</a:udbetalingstypeid> </a:udbetalingsinfo> </request> </Tjek> </s:body> Side 29

31 </s:envelope> Side 30

32 9 Sikkerhed 9.1 Autentifikation Når en 3. part service benytter KMD Udbetaling er der krav til Autentifikation og Autorisation til KMD Udbetaling. Kommunikationen mellem serviceaftager og serviceudbyder følger OWSA- T modellen med sikker kommunikation mellem Serviceaftager og Serviceudbyder (KMD) baseret på SSL-kryptering samt autentifikation og autorisation via OCES virksomhedscertifikat indsat i SOAP http-kontekst. For alle webmetoder kræves desuden autentifikation af anvender hos kunden i form af et OCES certifikat. I AuthHeader elementet overføres hele certifikatet og autentifikationen sker ved validering af certifikatet. Hvis der ikke sker lovmæssig logning hos serviceaftager, kræves der et OCES medarbejdercertifikat ved Autentifikation. 9.2 Autorisation For webmetoderne skal den enkelte tilsluttede kundes IT sikkerhedsansvarlige sikre, at OCES certifikaterne (FOCES, MOCES) der ønskes anvendt oprettes i KMD s sikkerhedssystem (KSP-CICS), og her mappes til en KMD-bruger med autorisation til KMD Udbetaling (dvs. hver brugerprofil oprettes og tilknyttes ønskede rolleprofiler defineret af KMD for adgang til KMD Udbetaling). Det er certifikaternes ID (SSN) der benyttes Herved sikres, at kunden selv kan definere differentieret brugeradgang for den enkelte anvenders arbejde med funktionalitet og dataudsnit i KMD Udbetaling (for eksempel rettigheder til læs henholdsvis opdater); Samtidig får KMD mulighed for specifik logning (og hvis det ønskes : kontering) på kunde- og brugerniveau. Vær opmærksom på at KMD-brugeren benyttes til kontrol af adgang til ressourcer, fx AFP-printer. Der er kontrol på at en bruger kun har adgang til data indenfor den organisation, som brugeren er sikkerhedsmæssig tilknyttet i KMD s sikkerhedssystem KSP. For at få adgang til KMD Udbetaling webservices skal brugeren have tilknyttet rolleprofilen UDB-EWSALL, og afhængig af webservice og metode kan der være yderligere krav. De generelle rolleprofiler i KMD Udbetaling er beskrevet på KMD s kundenet under Systembrugere Økonomi KMD Udbetaling Vejledninger Side 31

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere