BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL Sidst opdateret af NRA den

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ajourfør Reklamationer (Bestillinger) 4 Annullering af bestillinger, der er foretaget ved en fejl 5 Oversigt Reklamationer 6 Afstem faktura (afregningsgrundlag) fra Bladkompagniet 7 Svar Reklamation (kun relevant for Styringen) 8 Bilag A: Oversigt over reklamationskoder, herunder skadevolderoversigt 9 Bilag B: REK102 Oversigt Reklamationer. Visning af skadevolder 10 Bilag C: REK102 Oversigt Reklamationer. Visning af Styringens behandling 11 2

3 Indledning Denne vejledning beskriver: - hvordan distributørerne bestiller publikationer i forbindelse med distributionen, - hvordan Styringen behandler bestillingerne (reklamationerne), og - hvordan skadevolder defineres (hvordan afregningen for bestillingerne foretages). Bestillinger foretages i Transport & Logistik vælg Reklamationssystem og Ajourfør Reklamationer. 3

4 Ajourfør Reklamationer (Bestillinger) I skærmbilledet: skal følgende felter udfyldes: - Kontonummeret, hvor aviserne skal leveres. - Reklamationskoden, jf. Bilag A. Der kan bestilles produkter på alle opgaver efter reklamationskoden er valgt. - Antal aviser der ønskes leveret (Opgavenummeret vælges først, hvorefter publikationerne på de enkelte læs fremkommer og bestillingen kan foretages). - Feltet Tekst, når reklamationskoderne 819, 829 og 839 anvendes. Feltet Tekst kan anvendes ved de øvrige koder. Vælges reklamationskode 820 vises dog kun hovedaviserne. Vælges reklamationskode 825 vises kun efterfølgende dele/sektioner. Ved valg af de øvrige reklamationskoder vises både hovedaviserne og efterfølgende dele/sektioner. Nedenfor er vist et eksempel på en bestilling af 9 BØR: Skadevolder udfyldes automatisk afhængig af den valgte reklamationskode: - Distributør koderne 810 til 819, - DRØ koderne 820 til 829 eller - Udgiver koderne 830 til 839. Styringen kan ændre den valgte Skadevolder, jf. Bilag B. Henter Selv er altid udfyldt med N(ej). Distributøren kan rette værdien til J(a), hvorved Styringen gøres opmærksom på at distributøren selv henter de bestilte publikationer. Distributøren afregnes ikke for transporten af de bestilte publikationer. 4

5 Annullering af bestillinger, der er foretaget ved en fejl Annulleringer af fejlbestilte aviser foretages i billedet Ajourfør Reklamationer. Annulleringer foretages ved at stille cursoren i den midterste blok med Opgave nr., og klik på knappen Annuller. Her vil hele bestillingen/reklamationen bliver annulleret, uanset om der er tilknyttet ét eller flere produkter til reklamationen. Annulleringer af enkelte produkter i en bestilling/reklamation foretages ved at stille cursoren i den nederste blok med produkter, og klik på knappen Annuller, hvorved kun det enkelte produkt bliver annulleret. Bemærk at selvom Styringen har besvaret reklamationen, et det stadig muligt at annullere en bestilling/- reklamation. Det er her vigtigt at Styringen kontaktes telefonisk, da de ikke systemmæssigt - bliver gjort opmærksom på, at en reklamation er annulleret. 5

6 Oversigt Reklamationer I Transport & Logistik kan der for det enkelte leveringssted vises en samlet oversigt over bestillinger/reklamationer. Via Reklamationssystem vælges Oversigt Reklamationer : Og følgende skærmbillede vises: I feltet Skadevolder kan følgende vælges: Alle Distributør DRØ Udgiver Ændret Alle reklamationer fremsøges og vises. Kode-810 til 819 fremsøges og vises. Kode-820 til 829 fremsøges og vises. Kode-830 til 839 fremsøges og vises. Alle reklamationer, der har skiftet skadevolder. Når Styringen i svarbilledet har rettet Skadevolder fra Distributør til fx Udgiver, vil bestillingen/reklamationen kun blive vist med Udgiver som søgekriterie. Hvis man søger på Ændret vil alle reklamationer hvor Styringen i Svarbilledet har rettet Skadevolder til en anden værdi blive vist. Hvis Styringen i svarbilledet har rettet skadevolder til en anden værdi, end den som distributøren oprindeligt benyttede ved bestillingen, vil feltet Skadevolder stå med rød baggrundsfarve. 6

7 Afstem faktura (afregningsgrundlag) fra Bladkompagniet Fakturaer, der omfatter distributørernes bestilling af manglende publikationer (Køb Kørsel), fremsendes som Kreditnota nr. startende med Vafxxxxx (Distributørafregningerne starter med Dafxxxxx). Ovenstående faktura dækker distributørens køb af publikationer i perioden Publikationerne på Vafafregningerne må ikke forveksles med depotaviser, der leveres dagligt som led i distributionen (disse afregnes via basisafregningen/daf-afregninger). Til dato er den sidste dag i afregningsperioden (hverdag henholdsvis søndag). I kan afstemme antal aviser og antal bestillingsgebyr i Transport & Logistik Oversigt Reklamationer, jf. nedenstående skærmbillede: I Konto nr og Konto nr Til skrives det laveste henholdsvis højeste kørestedsnummer som afregningen omfatter. I Dist. Dato og Dist. Dato Til vælges første dato i afregningsperioden henholdsvis sidste dato i afregningsperioden. I ovenstående tilfælde og I Skadevolder vælges Distributør. Tast herefter F8 og alle bestillinger, der skal betales af distributøren vises. 7

8 Svar Reklamation Skadevolder, feltet kan opdateres på alle 8xx-koder, med følgende mulige skadevoldere: - Distributør - DRØ (Drift, Øst) - KLS (Kontrakt- og Leverandørstyring - Udgiver Styringen har ansvaret for at rette værdien, hvis distributøren har benyttet en forkert skadevolder. Distributøren kan ikke ændre default-værdierne, i forbindelse med oprettelsen af bestillingen/reklamationen. Henter Selv, kan ikke ændres af Styringen. Ved Ja kommer distributøren selv og henter de manglende aviser. Styringen kan benytte følgende svarkoder: 1 Vognmand retter selv 2 Reklamationsvogn leverer 6 Læs svar 11 Læs svar/afvist 12 Kommer med næste læs Styringen kan i svarbilledet afvise reklamationen, dette gøres ved brug af svar kode 11 (Læs Svar/Afvist). Styringen kan i svarbilledet bruge svarkode 12, der betyder, at bestillingen kommer med næste læs. Svarkode 11 (Læs Svar/Afvist) bruges når reklamationen afvises. Når den anvendes vil distributøren blive gjort opmærksom på dette ved farvemarkeringen grøn i oversigtsbilledet. Eksempel på visning af Styringens behandling fremgår Bilag C. 8

9 Bilag A Oversigt over reklamationskoder, herunder skadevolderoversigt I forbindelse med distributørens bestilling vælges en reklamationskode. Tryk F9 i feltet Kode for at se de 18 koder: Skadevolder Reklamationskoderne er opdelt i tre kategorier. Anvendes koderne betaler distributøren for aviserne (pr. stk.) og pr. bestilling (en pr. levering/adresse). Anvendes koderne betaler Kontrakt- og Leverandørstyring eller Drift, Øst for de bestilte aviser. Anvendes koderne betaler den pågældende udgiver for aviserne (pr. stk.) samt et administrationsgebyr pr. bestilling 9

10 Bilag B REK102 Oversigt Reklamationer. Visning af skadevolder Distributøren kan få en oversigt over bestillinger/reklamationer, hvor det er distributøren, der betaler for de leverede aviser ved søgning i feltet Skadevolder : Ved valg af Distributør som skadevolder udsøges reklamationer med koderne , jf. nedenstående eksempel: Bemærk at hvis Styringen i Svarbilledet har rettet Skadevolder til en anden værdi, vil feltet Skadevolder blive vist med rød baggrundsfarve., jf. nedenstående eksempel. Disse kan også fremsøges ved at vælge værdien Ændret i søgekriteriet Skadevolder. Styringen kan afvise en reklamation med svarkode 11 (Læs Svar/Afvist). Svaret skal markeres som Læst ved at trykke på knappen Læst/Luk, derved forsvinder den grønne farve. 10

11 Bilag C REK102 Oversigt Reklamationer. Visning af Styringens behandling I nedenstående eksempel har Styringen afvist reklamationen med svarkode 11 (Læs Svar/Afvist). Det er nemt at se ved den grønne farve. Denne farve fortæller, at distributøren skal læse Styringens behandling af reklamationen. I første søgekriterie Type vælges kriteriet Svar bør læses / Afd., vil alle de svar som hele ens afdeling mangler at læse fremstå, mens de reklamationer du har oprettet fremstå med den grønne. 11

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN!

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! For komme ind i det hjemmesidesystem (cms-system) vi anvender i fodboldafdelingen skal du

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop

Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop Indholdsfortegnelse 1. Kom godt i gang med STARK Tøjwebshop.... 2 1.1. Hvor og hvornår kan du tilgå STARK Tøjwebshoppen?... 2 2. Køb på STARK Tøjwebshop....

Læs mere

Komme-gå modul. En vejledning til forældre

Komme-gå modul. En vejledning til forældre Komme-gå modul En vejledning til forældre Dit barns daginstitution har indført Komme-gå registrering. Du har som forælder ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. Hvad betyder det for

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere