Coaching Et spørgsmål om for-løsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coaching Et spørgsmål om for-løsning"

Transkript

1 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 1 Coaching Et spørgsmål om for-løsning Af Erhvervspsykolog Majken Matzau Holistisk Center for Lederskab Coaching er det nye buzz-ord, og hvor det før var noget særligt - og lidt tabubelagt at gå til en personlig coach, er det nu ikke blot generelt accepteret, men også efterstræbt. Samtidig vokser diverse coachingfirmaer, coaching uddannelser og sågar certificeringer frem med stor hast. Er vi ved at nå amerikanske tilstande hvor vi ureflekteret forsøger at optimere alle parametre i vores liv? Eller er coachingbølgen udtryk for en større og sundere selvbevidsthed i vores privatsfære såvel som vores professionelle sfære? Og er der med den store efterspørgsel på coaching risiko for, at coaches med utilstrækkelig træning og indsigt udøver mekanisk coaching og dermed udvander det store udviklingspotentiale, som coaching virkelig rummer? Og endnu værre, kan der være risiko for, at der gennem uerfaren og utrænet coaching åbnes op for psykologiske vanskelige temaer, som ikke gøres færdige eller lukkes ned igen? I denne artikel vil jeg undersøge forskellige måder at forstå coachingbegrebets udbredelse såvel som anvendelse. Jeg vil selektere mellem forskellige coachingtilgange, som jeg grundlæggende betegner som hhv. ydre- vs. indreorienterede - overflade vs. dybde-orienterede. Og endelig vil jeg argumentere for, at sand personlig udvikling skabes indefra gennem forløsning snarere end løsning. Coachingbegrebet Coaching er blevet en generel betegnelse for mange forskellige tilgange til at arbejde med udvikling gennem samtale. Coachingbegrebet begyndte ligesom den lærende organisation og værdibaseret ledelse at klinge stort an i midt halvfemserne, hvor bla. John Whitmores Coaching på jobbet blev en bibel for konsulenter, HR folk og enkelte fremsynede ledere. Pludselig så man tennisstjernen Timothy Gallway citeret alle vegne med det nu berømte udsagn om, at Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. I de mellemliggende år, er coaching-udbudet boomet. I dag synes markedet nærmest oversvømmet af coachingtilbud, og der hersker generel forvirring omkring, hvad coaching egentlig er.

2 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 2 Coaching er i dag endvidere blevet en ledelsesdisciplin og er et udtryk for radikalt opgør med den modernistiske og autokratiske tilgang til ledelse. Enhver leder med respekt for sig selv har i dag været på coachingkursus som del af en overordnet lederuddannelse, og praktiserer i varierende grader coachingteknik i den daglige ledelse. Overordnet udbydes der i dag et hav af coachinguddannelser og coachingtilbud, hvoraf en hurtig skimming af markedet lyder på tilbud som; e-learning coaching (!), mentor-coaching, success-coaching, intuitiv coaching, kognitiv coaching, NLP coaching, executive coaching, systemisk coaching, business coaching, personlig coaching, karriere coaching osv. Ja, man kan sågar få seriøs-coaching. Når den uindviede bruger står og kigger ind i denne jungle, kan det være svært at vide, hvilken coach, vedkommende skal vælge. Samtidig viser et blik på de coachinguddannelser der udbydes, at en coachinguddannelse typisk foregår over 3-4 moduler, over et par måneder. Så er man certificeret. Det spørgsmål, der bør stilles fagligt og professionelt, er, om det virkelig er muligt at uddanne en professionel coach på et par måneder? Svaret må afhænge af, hvorvidt man ser coaching som en mekanisk disciplin, der handler om blot at nå mål og skabe løsninger på ydre problemer, eller om man opfatter coaching som en dynamisk disciplin hvor ethvert problem rummer potentialet for ny personlig indsigt, øget bevidsthed og et udviklingsmæssigt kvantespring. Coachingbegrebets videnskabsteoretiske diskussion Generelt kan man sige, at coaching adskiller sig fra terapi ved at være overvejende løsningsorienteret, hvor terapi er overvejende erkendelsesorienteret. Indenfor egne rækker i psykologien, har diskussionen og grænsedragningen imellem disse to tilgange stået på i hele dette århundrede, og hviler på en videnskabsteoretisk diskussion om det sande selv, versus det konstruerede selv. Personligt mener jeg, at begge tilgange er lige vigtige og relevante, og at disse komplementerer hinanden. Således kan alle antagelser og strukturer i bevidstheden forstås som konstruktioner konstruktioner, der kan de-konstrueres, men disse konstruktioner er dannet på selvets baggrundstæppe i den tidlige barndom og opvækst. Og disse konstruktioner forløses og trancenderes bedst gennem identifikationen, gen-oplevelsen og erkendelsen af deres ophav. Set fra et psykologfagligt synspunkt rummer både den løsningsorienterede og den erkendelsesorienterede tilgang til coaching værdifulde aspekter og potentialer og bør bruges i kombination med stor bevidsthed og ansvarlighed.

3 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 3 Ydre- og indreorienteret coaching Uden for den akademiske psykologis rækker arbejdes der i praksis gerne med både erkendelsesorienteret og mål- og løsningsorienteret coaching. Den målog løsningsorienterede tilgang til coaching har vundet stor udbredelse i den professionelle sfære, og tæller bla. de coach-retninger, som fx arbejder med NLPteknikker samt Anthony Robbins tilgang. Det er en mekanisk tilgang, hvor fokus ligger på kognitive teknikker og NLP-metode, og mange mennesker får god hjælp til at komme i gang eller komme videre med mål, de ønsker at nå i livet. Som sådan er det en ydre- og overfladeorienteret tilgang, som er nyttig ifald, klienten ikke har dybere personlige ar, ubevidste grundantagelser eller konfliktfyldte temaer i bagagen, der aktiveres gennem coachingen. Alt for ofte møder jeg i mit virke som coach dog kunder, som tidligere har været i kontakt med overflade-tilgangen. De har været til en velmenende business-coach eller lignende, eller også har de været på stresskursus, og har lært, at de skal blive bedre til at sige fra. At de skal gå ind i konflikter frem for at undvige. At de skal give slip på kontrol, følelser, vrede osv. At give slip er en klassiker. Og kunderne ved det godt. De er veluddannede, dygtige og ansvarlige, og kæmper virkelig med at give slip og sætte sige fra. Men utilstrækkelighedsfølelsen bliver kun større. Fordi de af grunde, de ikke kan gennemskue, bliver ved med at komme til at gøre mere af det samme. Påtage sig opgaver, være perfektionistiske, undvige konflikter, eller hvad det nu end er, de kæmper med. Set fra en psykologisk dynamisk vinkel handler dette om, at forandring bliver et langt, sejt træk, så længe der ikke er overensstemmelse mellem vores forskellige niveauer af bevidsthed. Uden at være psykoanalytisk orienteret, er Freuds oprindelige model for bevidstheden stadig et godt billede, hvor bevidstheden illustreres som det berømte isbjerg. Toppen af isbjerget ligger som bekendt over vandet svarende til 10 pct synlig bevidsthed, og de 90 pct som ligger under vandet, svarer til underbevidstheden, som ses som hele fundamentet for personlighed og adfærd. Mange af de ledere, jeg har i coachingforløb, har stærke antagelser grundlagt i barndommen, som de ikke er helt bevidste om, som fx: Jeg er kun noget værd, når jeg præsterer, eller Hvis jeg siger fra, bliver jeg udstødt eller forladt osv. Og disse grundantagelser virker kontra på det arbejde der gøres i den type coaching, der ensidigt fokuserer på at skabe mål, løsninger og handleplaner: Fx, Jeg skal blive bedre til at sige fra eller, Jeg skal have bedre balance mellem arbejde og fritid. Som nævnt er problemet, at utilstrækkelighedsfølelsen varer ved, eller ofte forværres, idet grundlaget for mange af disse temaer er dybt personligt og ligger lag for lag i fundamentet for bevidstheden.

4 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 4 Selv, når disse grundantagelser identificeres gennem coaching, er der lang vej til virkelig at nå det punkt, hvor disse forløses og transcenderes og der dermed åbnes et space, hvor den ny og sundere beslutning kan etableres. Den psykologiske og indre-orienterede tilgang til coaching rummer således mere end blot at skabe ydre løsninger i sit liv. En løsning fører ikke nødvendigvis til en grundlæggende indre forvandling og dermed til et nyt udviklingstrin, men ofte blot til et forsøg på forandring i de ydre omstændigheder i livet. Set ud fra en dynamisk tilgang, skabes personlig udvikling indefra, og løsninger og nye veje frem skabes som resultat af en forøget indsigt. Case: Lederen på honeymoon For en del år siden, coachede jeg en ledergruppe i Novo Nordisk. En af lederne var lige startet i stillingen som leder i denne division, og havde tidligere været leder i en af Novo Nordisk andre divisioner. Temaet, han bragte op, var frustration og usikkerhed over, hvordan han skulle håndtere nogle konflikter og uro mellem nogle nøglemedarbejdere. De andre ledere i gruppen fungerede som reflekterende team, og var optagede af, hvordan man kunne skille medarbejderne ad, give advarsler eller skære mere igennem osv. Denne tilgang kan beskrives som automatadfærd hos ledere og de fleste andre mennesker, og udspringer gerne fra et autentisk ønske om at hjælpe. Man søger at løse problemet gennem at ændre på de ydre omstændigheder. Og når dette lykkes, fjerner man ganske vist spændingen, men er problemet derved løst? Ved at fjerne spændingen kan problemet føles som løst, men er det ikke nødvendigvis, og muligheden for øget personlig indsigt og bevidsthed mistes. Da jeg arbejder fra såvel en dynamisk tilgang såvel som en systemisk, interviewede jeg videre lederen om hans tidligere ledelseshistorie, idet jeg altid er opmærksom på, om der viser sig mønstre og repetitioner. Det viser sig, at lederen havde sagt sit tidligere job op på grund af mange, tunge konflikter og samarbejdsproblemer. Den pågældende leder havde været stresset og hudløs i sit tidligere job, men var nu ovenud lykkelig for sit nye job, hvor ledergruppen fungerede, og hvor medarbejderne stort set fungerede. Vi arbejde dernæst med hypoteser om, der mon kunne være den sammenhæng, at han i sit nuværende job overførte følelser som vrede og angst fra den situation, han kom fra? Kunne det være, at hans perspektiv var påvirket af angst for gentagelse af den tidligere ledelsesmæssige situation, han havde befundet sig i? Og vi reflekterede over, om det mon var ved at blive hverdag efter det, man kunne kalde honeymoonfasen i det nye job. I denne sekvens i coachingen indtrådte de magiske wonder moments, hvor lederen

5 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 5 transcenderede sig selv. Hvor problemet opløstes fra en tung knude til det fineste lette støv gennem denne ny vinkel. Lederen reflekterede over, at problemet med nøglemedarbejderne faktisk ikke var så slemt, og at det måske mere handlede om hans egen angst for ikke at kunne håndtere sin opgave. Da lederen gik fra coachingen den dag, havde han ingen løsning med hjem til afdelingen. Ingen handleplan. Ingen mål. Og da jeg en måned senere mødtes med ledergruppen til næste coachingseance, fortalte han, at han ikke havde handlet på at løse situationen med de pågældende medarbejdere, men at han ikke længere oplevede deres konflikter som noget problem, men blot opfattede disse som almindelige hverdagsskænderier, som medarbejderne selv kunne tage hånd om. Lederen voksede gennem denne coaching. Han lærte at tage et personligt ansvar for de oplevelser han mødte i livet, frem for at føle sig som offer. Hans personlige indsigt tog et kvantespring, hans selv-værd blev stærkere og dybere, idet han nu kunne rumme konflikterne, frem for at blive rystet og forsøge på at ændre på de ydre omstændigheder gennem magtanvendelse. Han kunne se sin personlige og professionelle historie og sine personlige mønstre i et meningsfuldt perspektiv, som handlede om et dedikeret menneske, som voksede, lærte og udviklede sig i sin rolle som leder. Gennem øget personlig indsigt ændres udsigten, og problemer og udfordringer transcenderes og finder nye løsninger ofte af sig selv. Som jeg ser det, er målet med coaching at bringe den enkelte hjem til sig selv, til sit personlige ansvar og dermed til sin egen indre kraft. Ethvert problem, vi møder på vores vej, rummer kimen til større bevidsthed og personlig vækst. Kvalitet og ansvarlighed i coaching Set udfra dette synspunkt afhænger svaret på spørgsmålet om kvalitet og udvanding i fht coaching-tilgangens potentialer således af, hvilke temaer, der arbejdes med, såvel som af konteksten for coaching. Der er således stor forskel på, om coaching anvendes som et ledelsesværktøj i hverdagen af en linie-leder, eller om coachingen anvendes af en professionel, der har nedsat sig som personlig coach som erhverv. En leder, har fint gavn af den mere mekaniske indføring i coaching som et værktøj, og træningen i coach-rollen og coachingteknik kan fint gennemføres med gode resultater over et par måneder. Men til de folk, som gør coaching til deres erhverv og professionelle disciplin, er et kursus eller en uddannelse over et par måneder, langt fra tilstrækkeligt eller professionelt ansvarligt, uanet hvor god og professionel uddannelsen end måtte være. Coaching er en disciplin, som er brolagt med pitfalls og hvor manglende kompetence og erfaring kan have fatale konsekvenser.

6 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 6 Således bør enhver coach og enhver professionel, der ønsker at nedsætte sig som coach, indgå i et professionelt og længerevarende forløb, hvor der for det første ikke kun trænes i coachingteknik og kropssprog (!), men hvor den fine indføling og det fuldstændige nærvær bliver en selvfølgelighed. Og dette nærvær og denne indføling kan kun oparbejdes gennem den lange erfaring, hvor teknikken ligger på rygraden og ikke fylder i bevidstheden. Så længe eleven er optaget af at stille spørgsmålene rigtigt eller at prøve at dekode kropssprog hos klienten eller opbygge rapport gennem kunstige og indøvede teknikker, kan der ikke finde en ægte kontakt eller nærvær sted. For det andet bør der undervises i psykologi og forståelsen af bevidstheden og sindet, idet coaching som disciplin altid er en intervention i en anden persons sind og liv. Der bør stilles meget skarpt fokus på forskellen mellem manipulation og intervention. Jeg har på mine uddannelser alt for mange gange haft kursister, som er blevet trænet i coaching, men som i virkeligheden praktiserer camoufleret manipulation, og derved lægger deres egne værdidomme, løsninger og opfattelser over i fokuspersonen. Dette er i modstrid med den knivskarpe etik i coaching og kan få karakter af ubevidst overgreb. Og for det tredie, bør enhver coach eller potentiel coach gennemgå en længerevarende personlig proces og coachingforløb, hvor der arbejdes med egne personlige temaer. En coach, der ikke er bevidst om egne temaer og egne uafklarede situationer, vil i al for høj grad skabe projektioner i coachingen, som ubevidst forklædes gennem spørgsmål. Der bør stilles krav til alle coaches, som arbejder personligt, om at arbejde med temaer som eget forhold til konflikt, autoriteter, partnere, tab, stress etc. Der bør endvidere også stilles krav til løbende supervision, efter en coach er uddannet og etableret. Dette krav bør være et krav, den professionelle stiller til sig selv i højere grad, end omgivelsernes krav. Konkluderende. For at føre tråden tilbage til det indledende spørgsmål om, vi i Danmark er ved at nå amerikanske tilgange ved at søge at optimere vores liv gennem en personlig coach, eller om coachingbølgen skal ses som et udtryk for et større og mere ægte bevidstgørelse af enkeltpersoner, kan der anlægges flere perspektiver. Perspektiver som måske er lige sande samtidigt. På den ene side, kan man pessimistisk argumentere for, at coaching-bølgen, wellnessbølgen og økologi-bølgen er et udtryk for endnu mere overforbrug, nu danskerne har fået deres samtalekøkken og webergrillen. En bølge, som blot skaber endnu mere stress, fordi hvert eneste individ skal perfektionere sig selv og sit liv og nå en bundlinie med optimal lykke. Dette findes der adskillige fortalere for.

7 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 7 På den anden side, kan man optimistisk argumentere for, at der generelt er tale om øget bevidsthed på mange planer i vores samfund kollektivt såvel som individuelt. En bevidsthed med øget fokus på bæredygtighed, sundhed og sandhed og som hviler på et fundament af selv-indsigt og centrering. I en tid, hvor danskere hver dag sygemelder sig på grund af stress, og hvor pct af alle danskere føler sig alvorligt stressede, er det kun naturligt, at der opstår en længsel efter indre ro, balance og autenticitet. Den øgede kompleksitet, viden-samfundet og de postmoderne vilkår for mennesket skaber en flod af stress, rodløshed og uklarhed, men derigennem også et nyt og stærkt potentiale for autenticitet, personlig autoritet og selverkendelse. Et coaching-forløb er i denne kontekst et personligt fri-rum, hvor disse kvaliteter kan sættes i centrum. Hvor selv-erkendelse og personlig udvikling er hovedingrediensen. Og hvor nye veje frem og løsninger, er garnituren. Hvor den enkelte person får mulighed for at se i spejlet og komme hjem til sig selv, i et sandt og autentisk møde. Og dermed træffe optimale valg og beslutninger i livet.

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Studiecoaching Forfatter: Jakob Fog Vejleder: Åse Lading Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Antal tegn/normalsider: 179.826/74,9 Index Abstract... 2 Indledning... 3 Problemfelt...

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING den 09-03-2012 kl. 10:11 Søren Moldrup side 1 af 15 sider INTRODUKTION Begrebet narrativ defineres som en fortælling

Læs mere

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Indhold 5 Når du er moden til læring, der forandrer Intro 6 Man skal være parat til Stifinderprogrammet Henning Hansen, kommunaldirektør

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Indledning Organisationen Statsfængslet i Ringe Projektet

Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Indledning Organisationen Statsfængslet i Ringe Projektet Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Tommy Holst, Statsfængslet i Ringe, Ida Lund, MacMann Berg & Carsten Hornstrup, MacMann Berg Indledning Artiklen beskriver en uddannelses-

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle 101 Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser Kopernicus og Darwins egentlige fortjeneste bestod ikke i opdagelsen af en sand teori, men af et frugtbart nyt perspektiv. Ludwig Wittgenstein I

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred Kapitel 7 (n2) Ledelse og coaching (n1) Af Vibe Strøier (n3) Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred introduktion til begrebet. Det vil indeholde en diskussion af, hvordan

Læs mere

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen Controlleren som coach: Om dialog og godt Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen af Michael Stig Ørbech, michael@wisdompioneer.dk og Lars Borgmann, lars@wisdompioneer.dk,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

LP og ICDP klær hinanden.

LP og ICDP klær hinanden. LP og ICDP klær hinanden.... 1 Forskelle mellem LP og ICDP... 2 Det relationelle forhold - banalt, basalt og besværligt... 2 Systemiske kommunikationsteorier... 4 Tro på at det er muligt at forandre og

Læs mere

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7 VISS.dk Nr. 12 september 2013 årgang 7 Værdibaseret ledelse Tema: Psykisk arbejdsmiljø Kernen og masken på arbejdspladsen Forsidefoto: Psykisk arbejdsmiljø handler om samarbejde Indhold Leder 3 Værdibaseret

Læs mere