UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE"

Transkript

1 ESSENSVEJLEDER OG Baseret på Psykosyntese, Joyful Metoden og Energipsykologi SKAB SOUL FLOW I DIT LIV GENNEM KERNETYPOLOGI Læs også på Soul Flow - 1

2 SOUL FLOW FRA KROP TIL SJÆL E-Academy har dedikeret sig til at uddanne mennesker, som kan arbejde med energipsykologi og skabe Soul Flow i såvel mennesker, grupper og virksomheder. Flow er oplevelsen af ubesværet, glædesfyldt handling. Vi har alle oplevet flow i forbindelse med idræt, i samvær eller i arbejdet. Men det er ikke nødvendigvis Soul Flow. Soul Flow er den naturlige tilstand af meningsfuld væren, der udfolder sig gennem ubesværet handling, når du udfolder dine talenter og ressourcer, samt bidrager med noget positivt. Den kan opstå, når du hviler i dig selv, og et flow af glæde, overskud og generøsitet udfolder sig spontant. Det kan ske, når du er alene eller i samspil med andre. Vores Soul Flow er ofte blokeret, fordi forbindelsen mellem vores personlighed og sjæl ikke er udviklet og harmoniseret. Vores krop, følelsesliv, tankesind, personlighed og sjæl er hver især et udtryk for en særlig energitype eller kernetype, der samlet set rummer nøglen til vores Soul Flow. De må derfor forbindes og udvikles, fordi de hver især er udtryk for talenter, der yder et unikt bidrag til vores Soul Flow. Sjælen giver dig mening, personligheden vilje, tankesindet viden, følelseslivet engagement og kroppen vitalitet. Vi giver dig værktøjerne til at identificere din unikke kernetypeprofil og udvikle dit Soul Flow på begge år. Det indeholder uddannelsen i Energipsykologi Uddannelsen er dedikeret til at give dig følgende: Syv energikompetencer til at arbejde i og med energi, som skaber Soul Flow Indsigt i din egen og andres unikke kernetypeprofiler, som lærer dig at forstå og læse mennesker Brug af et enestående energisprog, som skaber indsigt i de syv essentielle energier gennem de syv kernetyper, 14 arketyper og de syv sjælsveje Evne til at vejlede individer og grupper i udvikling af Soul Flow og i almen energipsykologi Evne til at frigøre blokeret Soul Flow gennem den effektive Soul Flow Metode, som du især trænes i på det andet år Derfor kan energipsykologien typisk anvendes til: Personlig og spirituel udvikling Konfliktløsning Livs- og karriere coaching Teambuilding Lederudvikling INTET MENNESKE ER EN TYPE Det kan lyde paradoksalt, at vi tilbyder en uddannelse i energipsykologi baseret på kernetypologi og starter med at fastslå, at intet menneske er en type! Men kernetypologien er anderledes end andre typologier, fordi den tager udgangspunkt i syv psykologiske funktioner, som alle mennesker har. Vi rummer derfor ALTID alle syv kernetyper og 14 arketyper. Vi har nemlig alle evne til vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling. Vi har blot ikke udviklet disse funktioner i lige høj grad. Derfor er vi forskellige! Læs mere om kernetyperne på Kernetypologien angiver typer på fem forskellige niveauer fra krop til sjæl, hvilket gør den til verdens mest variable typologi med over en halv million varianter. Kendskabet til dine egne og andres kernetyper udvikler din evne til at: Påskønne din egen og andres mangfoldighed Opdage dine egne og andres vigtigste talenter Skabe tryghed i forhold til besværlige mennesker Erkende den dybere mening med dit liv Finde din unikke udviklingsvej 2 - Soul Flow - 3

3 ESSENSVEJLEDER BASISÅRETS INDHOLD OG FORMÅL 2 årig uddannelse i Energipsykologi 1 ÅR ESSENSVEJLEDER BASISÅRET 2 ÅR OVERBYGNING Uddannelsen er toårig, men basisåret kan tages alene. UDDANNELSEN KAN OGSÅ TAGES SOM PERSONLIGT UDVIKLINGSFORLØB UDEN CERTIFICERING Lær at mærke, forstå og læse de syv essentielle energier og skab Soul Flow i dit eget og andres liv! En indføring i syv kernetyper, fjorten arketyper, og syv sjælsveje En stor del af basisuddannelsen vil være dedikeret til at udvikle de kompetencer, som gør det muligt for dig, at forstå og læse energierne og dermed kernetyperne i praksis. Vi vil også give dig kompetencen til at vejlede omkring de fundamentale årsager til blokeret Soul Flow. Basisåret er en grundlæggende indføring i energipsykologien og Soul Flow. Den vil naturligvis bringe dig på sporet af dit eget Soul Flow, men også gøre det muligt for dig at vejlede andre mennesker. Da det hele baserer sig på kendskabet til de syv essentielle energier, kalder vi det for en uddannelse til essensvejleder. Nøglen til Soul Flow er indsigten i hvert enkelt menneskes kernetypeprofil. Den består af de fem energityper, der farver din krop, dit følelsesliv, dit tankesind, din personlighed og sjæl eller essens. Vi kalder dem kernetyper. 1. MODUL: Energicentrering og de syv kernetyper En forudsætning for at arbejde med energi, er, at vi står solidt i vores egen væren og kan iagttage energierne derfra. Vi vil derfor især fokusere på at udforske din sjælsværen og dine grundlæggende kernetyper. Vi vil også fordybe os i de syv kernetyper og fjorten arketyper. 2. MODUL: Energiforståelse og udforskning af din kernetypeprofil Vi vil med udgangspunkt i deltagernes essensprofil gå på opdagelse i de fem kernetyper, som udgør den samlede kernetypeprofil fra krop til sjæl. Vi vil øve os i at skelne mellem kroppens, følelsesnaturens, tankesindets, personlighedens og sjælens kernetype. Vi vil på den måde udvikle vores evne til at forstå kernetyperne indefra og lære at se på Soul Flow fra sjælens perspektiv. Det er dog først på overbygningen til Soul Flow Guide, at du virkelig tilegner dig færdighederne til at frigøre det blokerede flow i andre. Det er de barrierer, der især har forbindelse til det underbevidste område. Uddannelsen er oplevelsesorienteret. Du vil få rig lejlighed til at undersøge og udforske de essentielle energiers verden, så du opdager, hvad der er sand væren for dig og hvordan du skaber dit Soul Flow. På basisårets syv moduler vil der blive undervist i de syv energikompetencer, som bliver uddybet under hvert modul. 3. MODUL: Energilæsning af andre menneskers adfærd Når vi begynder at forstå energierne indefra, kan vi starte med at læse dem i andre menneskers adfærd og situationer omkring os. Det er en stor kilde til gensidig forståelse og udveksling, når det, der virkede fremmed for os pludselig bliver kendt. En god energilæsning, baseret på dyb forståelse, skaber de rette forudsætninger for Soul Flow mellem mennesker. 4. MODUL: Energiharmonisering af indre og ydre konflikter Det, der blokerer vores Soul Flow i os selv og i forhold til vores omgivelser, er de konflikter, der eksisterer mellem de forskellige energier og kernetyper. Vi vil undersøge de mangfoldige kilder til konflikter, der kan opstå mellem de fem niveauer fra krop til sjæl, men også udforske de klassiske konfliktmønstre mellem forskellige typer af mennesker. 5. MODUL: Energiverificering via essensprofilen og dataindsamling Når vi skal opstille en hypotese omkring vores egen eller andre menneskers kernetypeprofil, må vi kende metoderne til at verificere de iagttagelser, vi har gjort. Det kan bl.a. ske gennem den professionelle essensprofil og ved at indsamle data fra klientens biografi. En sådan præcis analyse af klientens fakta kan give gode fingerpeg omkring talenter og den hurtigste vej til Soul Flow. 6. MODUL: Energitransformering af delpersonligheder, som frigør barrierer De syv essentielle energier kan i deres form som indre kernetyper og delpersonligheder optræde i deres umodne, modne og transformerede form. Vi vil træne de teknikker, der kan transformere delpersonlighederne, så de bliver i stand til at samarbejde med sjælens formål. Dermed introducerer vi også Soul Flow Metoden. 7. MODUL: Energimanifestering af energipsykologien Kendskabet til de syv essentielle energier og kernetyper gør dig i stand til at arbejde med mennesker i mangfoldige sammenhænge. Det sidste modul sætter fokus på din praksis og den måde, du har valgt at specialisere din viden og kunnen på, i en konkret anvendelse af energipsykologien. Deltagerne vil præsentere et selvvalgt afgangsprojekt, som i praksis demonstrerer deres evne til at anvende energipsykologien med henblik på at skabe Soul Flow. UDDANNELSESFAKTA FOR BASISÅRET Deltagerne opnår certificering som Essensvejleder, når de består deres prøve og opnår dermed retten til at fortsætte på det videregående forløb til Soul Flow Guide. Prisen er: kr. for private og kr. ex moms for erhverv. Find datoer på 21 dages undervisning 7 weekender fra fredag til søndag. Samlet 105 timers undervisning. 6 studiegruppemøder af mindst 3 timers varighed. 5 personlige sessioner af mindst en times varighed, hvor energipsykologien anvendes. Afgangsprøve i anvendt energipsykologi, jævnfør beskrivelsen i modul syv. Forudsætninger for beståelse: Alt ovenstående opfyldt. Fremmødeprocent max 15% fravær dvs. 3 dage. Mistede timer kan fås på efterfølgende hold mod betaling af 750 kr. pr. undervisningsdag. Kontakt: el

4 FRIGØR DIN SJÆL, DIN PERSONLIGHED OG DIT UNDERBEVIDSTE! Uddannelsen til Soul Flow Guide er en enestående mulighed for at tilegne dig nogle udviklingskompetencer, som har vist sig at have stor effekt i forhold til personlig og spirituel udvikling. Soul Flow Metoden er efter manges erfaring en af de hurtigste og blideste metoder til at få dit underbevidste til at samarbejde med dine dybeste ønsker og behov. Vi kender alle til oplevelsen af at være blokeret, hæmmet og ufri i forhold til det, vi længes efter at udtrykke. Soul Flow Metoden skaber et direkte samarbejde mellem sjælen, dit bevidste selv og dine underbevidste reaktionsmønstre eller delpersonligheder. Resultatet er Soul Flow, det vil sige evnen til at udtrykke din sjælsværen i en ubesværet, glædesfuld handling, der gør en forskel for dig og dine omgivelser. DEN MEST EFFEKTIVE METODE VI HAR PRØVET Soul Flow Metoden er ikke en mirakelkur, men det er efter vores erfaring med hundredvis af klienttimer og egne sessioner, den hurtigste og blideste form for forvandlingsarbejde, vi har oplevet til dato. Vi har set, hvordan meget fastlåste personlighedsmønstre af isolation, mindreværd og frygtsomhed er blevet forløst på relativ kort tid. Soul Flow Metoden egner sig ikke til svære psykopatologiske tilstande, hvor personligheden er skrøbelig, da metoden kræver at klienten kan holde et centreret fokus under den guidede healingsmeditation. Langt de fleste mennesker med et spirituelt livssyn vil dog kunne få stort udbytte af metoden. Det, der gør metoden unik er en række nye indsigter i underbevidsthedens natur og mønstre, kombineret med en radikal kærlighedsorienteret tilgang, hvor sjælen forbindes med underbevidstheden. OVERBYGNINGEN TIL Denne etårige træning vil kvalificere dig til at arbejde med klienter ud fra Soul Flow Metoden. Uddannelsen er inspireret af Roberto Assagiolis psykosyntese, Lucille Cedercrans sjælsterapi, Gordon Davidsons Joyful Evolution metode og David Spanglers Incarnational Spirituality. Vi trækker derudover på vores erfaring med over 20 års daglig meditation, arbejde med psykoterapi og en lang karriere som spirituelle undervisere se vores biografier på Uddannelsen er bygget op omkring syv weekender fra fredag til søndag og ni hverdage (se uddannelsesfakta), som gradvist bygger dine Soul Flow kompetencer op. Du vil sideløbende med uddannelsen modtage egne sessioner hos en godkendt guide og have dine egne klienter i forløb. Indholdet i de syv moduler vil træne dig i de syv Soul Flow kompetencer, som indgår i en klassisk session, fra energicentrering til energimanifestering med henblik på healing. Disse kompetencer blev påbegyndt på basisåret, men føres nu videre ind i en klientcentreret praksis, hvor de får helt nye betydninger og anvendelser. 1. MODUL: Opbygning af healingssøjle Dette modul udvikler forståelsen og kompetencen til at virke som kanal for sjælens healing. En Soul Flow Guide vil altid arbejde ud fra sin egen samklang mellem sjæl, selv og underbevidsthed. Guiden vil endvidere kunne facillitere et samarbejde mellem guidens egen healende energi og de godgørende kræfter, som aktivt bistår under sessionen. Modulet vil opøve evnen til energicentrering med henblik på healing af sig selv og andre. 2. MODUL: Udvikling af empatisk nærvær og samarbejde Dette modul udvikler evnen til at samarbejde med delpersonligheder i det underbevidste gennem et kærlighedsfyldt møde. Vi opøver guidens forståelse for delpersonlighedernes indre liv og hvordan et samarbejde faciliteres gennem påskønnende værdsættelse og dialog. Modulet vil udvikle evnen til energiforståelse i forhold til delpersonlighedernes typologiske natur og deres behov og strategier. Efter dette modul påbegyndes arbejdet med træningsklienter. 3. MODUL: Udvikling af vise strategier i mødet med det underbevidste Dette modul udvikler evnen til at være fleksibel og intelligent i mødet med de stærke underbevidste energier, som frigøres under Soul Flow sessionen. I mødet med delpersonlighederne kræver det ofte, at man har en lang række af forskellige teknikker til at forløse de fastlåste mønstre. Modulet vil udvikle evnen til energilæsning, så delpersonlighedens adfærd tolkes korrekt og den rette healingsstrategi kan implementeres. 4. MODUL: Udvikling af harmoni gennem konflikt Dette modul udvikler evnen til at energiharmonisere de konflikter, der kan opstå under en Soul Flow session. Det kan være mellem klient og guide og internt i klienten mellem forskellige delpersonligheder Soul Flow - 7

5 Det kræver et stort hjerte at rumme de fortrængte energier, når de frigøres, og modulet vil fordybe sig i overføringer, projektioner og en legende tilgang til delpersonlighederne. Vi vil endvidere fordybe os i evnen til at bygge en ny indre virkelighed op i hjertecentrets frekvens, som bliver hjem for de delpersonligheder, der bringes derind. 5. MODUL: Udvikling af evnen til tidslinjehealing Dette modul udvikler Soul Flow Guidens evne til at arbejde med tidslinjehealing, hvor en delpersonlighed, baseret på et tidligere liv, får skabt et nyt hukommelsesspor. Bag mange af de virkelig besværlige livsmønstre gemmer der sig ofte et eller flere tidligere liv, der i det underbevidste genskaber mønstret. Dette modul vil træne guiden i en meget specialiseret teknik, der verificerer årsagerne og forløser mønstret gennem det at se det i sandhedens lys, og ved at skabe et nyt spor. Vi vil også se på vigtigheden af at efterjustere sessioner. Modulet vil udvikle evnen til energiverificering. 6. MODUL: Udvikling af energitransformation Dette modul vil udvikle Soul Flow Guidens evne til at bringe en delpersonligheds bevidsthed fra ét stadie til et højere, ved hjælp af flere forskellige teknikker. Dette er evnen til energitransformation. Det, der virkelig forandrer en adfærd er, at den delpersonlighed, der er ansvarlig for adfærden, ændrer sin bevidsthed. Det sker, når delpersonligheden får øje på sit sjælelige potentiale og bliver en del af klientens iboende sjælsenergi. Modulet vil også anvise veje til at styrke klientens bevidste kontakt med sjælen og den meningsfyldte sjælsvision, der skal guide klientens liv fremover. 7. MODUL: Udvikling af energimanifestation. Hele modulet vil være dedikeret til at certificere Soul Flow Guidens kompetencer gennem et klientforløb i plenum. Vi vil uddrage de indsigter og erfaringer, som sessionerne indeholder, og Soul Flow Guiden får sin session bedømt som bestået eller ikke bestået. Det, der bedømmes, er Guidens evne til at dirigere et helstøbt forløb, så et positivt udbytte manifesteres. Der vil også blive fokuseret på hvordan en praksis kan udvikles, og hvordan de uddannede guider kan hjælpe hinanden gennem netværk. UDDANNELSESFAKTA FOR OVERBYGNINGEN 30 dages undervisning 7 weekender og 9 hverdage fra Samlet 180 timers undervisning. 20 timers egetarbejde med godkendt SF Guide (session max 1,5 time). 20 timers superviseret arbejde med fem supervisionsmøder ud fra supervisionsnoter. (max 1,5 time pr. session. Mindst 4 personer). 1 skriftlig opgave en casestudy, ord. 1 eksamineret Soul Flow session med lærerobservation. 10 studiegruppemøder af mindst 3 timers varighed. (litteratur, meditation, gensidig Soul Flow). Litteraturliste: Joyful Evolution, Storhedens Kald, Ildens Rejse samt diverse artikler. Forudsætninger for beståelse: Alt ovenstående opfyldt. Fremmødeprocent max 15% fravær. Mistede timer kan fås på efterfølgende hold mod betaling af 750 kr. pr. undervisningsdag. Forudsætninger for deltagelse: Gennemført Essensvejlederuddannelse. PRIS, MÅLGRUPPER OG AFGRÆNSNINGER Soul Flow Guiden arbejder med velfungerende voksne. Der arbejdes ikke med alvorlige, diagnosticerede psykopatologiske tilstande, eller med mennesker der har misbrugsproblematikker eller spiseforstyrrelser. Pris: kr. private og kr. ex moms erhverv, derudover udgifter til egne sessioner (20 timer), supervisionstimer (5) og studielitteratur. UNDERVISERE: Søren Hauge Kenneth Sørensen Læs om undervisernes biografi og kompetencer på: 8 -

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 S T O R H E D E N S K A L D Kenneth Sørensen, 1962, er spirituel underviser, forfatter og forlægger. Han har en MA i Psykosyntese

Læs mere

Skab Soul Flow Og bliv dig selv

Skab Soul Flow Og bliv dig selv Skab Soul Flow Og bliv dig selv Af Kenneth Sørensen & Søren Hauge www.e- academy.dk Du behøver ikke at blive ved med at være i krig med dig selv. En helt ny vej til helhed kan bringe dyb glæde og fred

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015 1 Yogalæreruddannelse opstart august 2015 v. Kristine Mikkelsen Center for Terapi og Selvudvikling Skolestræde 7, Randers C Forløb over 1½ år med undervisning hver fredag fra 9.30-14.30 Yogalæreruddannelse

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer

TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer TalentCoach Executive vejen til uanede ressourcer SEB Gruppen A/S tilbyder ny kompetenceskabende uddannelse SEB Gruppen A/S har i mange år bistået virksomheder og organisationer i deres bestræbelser på

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt EmpowerMinds produkter er blandt verdens stærkeste indenfor empowerment skabende udviklingsaktiviteter. Her ser du de overordnede kvaliteter vi kan tilbyde dig, som også omfatter international certificering

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne... 4 1. år: Selvledelse... 4 2. år:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere