eretning Ledernes Hovedorganisation 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eretning Ledernes Hovedorganisation 2007"

Transkript

1 eretning Ledernes Hovedorganisation 2007

2 isioner Danmark mangler ledere. Vi vil derfor i de kommende år udvikle vores services og interessevaretagelse til også at omfatte dem, der har potentiale til at blive fremtidens ledere. Ledernes Hovedorganisation 2

3 3

4 Indhold Forord af formand Svend Askær 5 Ny afdeling øser af 150 års ledererfaring 7 Flere og flere medlemmer... 8 og færre og færre ledige 9 Både mænd og kvinder prioriterer familielivet højt 12 Nye tider i lokalafdelingerne 13 Sket i året 14 Ledelse og ledere på den politiske dagsorden 16 Mange ledere drømmer om egen virksomhed 20 Fokus på sundhed til Ledelsens Dag 22 Kåret som Årets Leder på sin anden arbejdsdag 23 Presseomtale for over 23 millioner kroner 26 Kurs: Stik kursus 28 Myter og fakta om løn 32 Sket i året 34 Ledernes A-kasse blev tværfaglig 36 Punktum i feriesag 37 Lederne involveret i sag om alvorlig arbejdsskade 39 Lederne hjalp medlemmer i sager om feriepenge procent flere sager i Optagelsen 41 Sket i året 42 Årsregnskab for Hovedbestyrelsen per 31. december Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon Telefax Foto: Thomas Tolstrup Jeanne Kornum Tilrettelæggelse: Ulla Bechsgaard (ansv.) Michael Monty Lonni Park Lynge Vivi Vodschou Tryk: Salogruppen Oplag: 500 stk. Design og produktion: Esben Bregninge Design Ulrik Jantzen ISBN: Beretning 2007 April 2008 Colourbox 4

5 Historien ændrer sig Af Svend Askær, formand Mange af os, der er ledere i dag, startede vores karriere som ledere uden de store forberedelser og uden de store overvejelser om det at være leder. Den væsentligste ballast for de fleste af os var vores erfaring med de ledere, vi havde haft i vores hidtidige arbejdsliv, og det var ikke altid lige gode erfaringer. Det skal dog medgives, at lederjobbet også havde et noget andet indhold med meget mindre fokus på personaleledelse, strategi og udvikling, for blot at nævne de mest oplagte ledelsesudfordringer anno Deltagelse i lederuddannelser og førleder-programmer er i dag væsentlige forudsætninger for mange, før en udnævnelse til leder kommer på tale. Med de krav, der stilles, er det efter min opfattelse betryggende, at der bliver gjort mere for at klæde lederne ordentligt på, før de bliver kastet ud i virkeligheden. Det er udtryk for respekt og ansvarlighed over for medarbejderne og virksomhedens værdier. Udviklingen er imidlertid også udtryk for, at langt flere unge uddannelsessøgende såvel som medarbejdere bevidst går efter en karriere som leder. Det at være leder er, i takt med de stigende krav, blevet mere attraktivt. Holdningsmæssigt er der også en klar tendens til, at lederjobbet nyder større og større anerkendelse, hvilket i sig selv er med til at tiltrække de unge. Denne interesse for ledere og ledelse er det samfundsmæssigt vigtigt at fastholde og videreudvikle især i en tid med mangel på ledere. Vi vil derfor i de kommende år udvikle vores services og interessevaretagelse til også at omfatte dem, der har potentiale til at blive fremtidens ledere. Svend Askær, formand 5

6 parring 6

7 Ny afdeling øser af 150 års ledererfaring Som en del af Ledernes nye strategi for blev en helt ny afdeling med nye rådgivnings- og ledelsesprodukter til vores medlemmer søsat den 1. september Ledere, både erfarne og mindre erfarne, efterspørger i høj grad sparring i forhold til de daglige ledelsesmæssige udfor- dringer og til at få sat fokus og skub på deres karriere. Mange ledere står ofte alene, når de svære spørgsmål skal besvares, og når de store ledelsesmæssige beslutninger skal træffes. Og mange har været i situationer, hvor de har tænkt Gid jeg havde prøvet det her før, eller Bare jeg dog havde nogen at sparre med i denne situation. Karriere- og kompetencerådgivning er ikke et nyt tilbud for medlemmerne af Ledernes Hovedorganisation men med Ledelse & Karriere, som er navnet på den nye afdeling, er der sat øget fokus på lederrollen, og på hvordan den enkelte leder udøver ledelse. Kerneproduktet i Ledelse & Karriere er LederSparring. Afdelingen er udelukkende d bemandet med højt kvalificerede medarbejdere, som har en ledelsesmæssig baggrund. Tilsammen har medarbejderne 150 års ledererfaring, har løst ledelsesopgaver i 15 forskellige brancher på alle niveauer og medbringer kompetencer fra flere end 20 forskellige uddannelser. Og så hører det med til historien, at det var lidt af et nåleøje, rådgiverne selv kom igennem, inden de 1. september kunne sætte sig klar ved telefoner og computere på Vermlandsgade. Over 350 personer viste således interesse for at indgå i det nye korps af rådgivere. Ledelsesrådgiverne har været igennem et omfattende uddannelsesprogram, således at de ikke kun er erfarne lederkræfter, men også erfarne rådgivere. Medlemmerne, der henvender sig til LederSparring, møder således personer fra et team, der har et godt indblik i de udfordringer, en leder står over for, og det er mere end blot faglige kompetencer. Den enkelte rådgiver lytter, støtter, inspirerer, udfordrer, anerkender, er åben og ser muligheder. Og det kan slås fast med syvtommersøm, at medlemmerne har taget imod tilbuddet om professionel sparring. I løbet af de første fire måneder fik afdelingen 646 henvendelser svarende til omkring 40 om ugen. Emnerne har typisk kredset om karriere, trivsel og daglige ledelsesudfordringer, og indtil videre er tendensen, at lidt flere mænd end kvinder henvender sig. Siden sin start er LederSparring også, i et samarbejde med Ledernes Kendskabsafdeling, blevet fast leverandør af ledelsesdilemmaer til Berlingske Tidendes erhvervsportal Business.dk, hvor læserne hver uge kan debattere og stemme på Ugens Dilemma. Over personer afgav deres stemme på det første ledelsesdilemma, og siden er dilemmaer om alt fra julefrokoster over kæresteri og mobning til work-life-balance blevet taget op til vurdering og debat. Dilemmaerne bliver endvidere hver uge lagt til afstemning på Sparring på 12 felter Vidste du LederSparring tilbyder telefonisk rådgivning inden for områderne: Lederens udfordringer Karriere Vanskelige samtaler Lederudvikling Lederstil Ny i lederjobbet Strategi Stress Trivsel generelt Work-life-balance Mentorordninger Netværk LederSparring fik i perioden fra 1. september og frem til nytår 646 henvendelser. Hovedparten af medlemmerne, der henvender sig, er mellem 40 og 49 år. 57 procent af henvendelserne er fra mænd, 43 procent fra kvinder. Fordelt på geografi er 64 procent af henvendelserne fra ledere øst for Lillebælt, 36 procent er fra Jylland. 7

8 Flere og flere medlemmer I mange organisationer og foreninger er medlemstallet ikke noget, man i disse år har lyst til at tale alt for højt om. Hos Lederne forholder det sig anderledes. Vi vil meget gerne fortælle om både vores målsætning, når det gælder antallet af medlemmer, og vores nuværende niveau. Målet er krystalklart og samtidig et stort, rundt tal, som er nemt at huske. Som en del af Ledernes vækststrategi skal organisationens medlemstal i 2012 være vokset til Eller rettere: Til mindst Jo flere medlemmer, Lederne har, desto stærkere og mere attraktiv er organisationen. Det giver mere tyngde i politiske sammenhænge. Og det gør Ledernes mulighed for at få indflydelse og blive lyttet til større. Flere kvindelige ledere Medlemsopgørelsen for 2007 viser, at kvinderne fortsat øger deres andel af organisationens medlemstal. Blandt de nye medlemmer, som er kommet til i 2007, er 31 procent kvinder, og den samlede andel af kvindelige medlemmer er vokset til nu at være 21,2 procent. Der har været en markant medlemsvækst i alle afdelinger. Størst procentvis fremgang har der været i afdelingerne Hovedstaden samt Sydøst-, Sydvest- og Sønderjylland. Der kan tillige spores en meget glædelig udvikling i medlemmernes alderssammensætning. Det er lykkedes at få en kraftig vækst i tilgang i de yngre aldersgrupper, mens der blandt medlemmerne i 50 erne er nogenlunde balance mellem til- og afgang. Derudover betyder vækst i antallet af medlemmer, at kontingentet kan blive fastholdt på et lige så lavt niveau som nu, og udbuddet af nye produkter til medlemmerne kan fortsætte med at vokse. Og hvordan går det så med at nå ambitionen om medlemmer? 1. januar 2008 var medlemstallet på og dermed er vi i runde tal medlemmer fra at nå målet. Et mål der vel at mærke er yderligere fire år til at nå. Ved årets start, den 1. januar, var der medlemmer, så medlemstallet er altså i løbet af 2007 blevet forøget med svarende til en nettofremgang i medlemstallet på 4,1 procent. Det er meget flot og meget tilfredsstillende, i og med kampen om medlemmerne foregår på et organisations- og fagforeningsområde, hvor der virkelig i disse år er kamp om danskernes gunst. At vi i 2007 er kommet et stort skridt i den rigtige retning, er der flere årsager til. Dels har filosofien om MGM Member Gets Member båret frugt, og fra og med i år er samtlige lokalafdelinger med i MGM. Dels har Lederne centralt fra Salg- og Marketingafdelingen gjort et stort stykke arbejde, blandt andet udmøntet ved ansættelsen af et korps af sælgere, som har været på gaden og i telefonkontakt med tusindvis af potentielle medlemmer. Udvikling i antallet af medlemmer for 2007 Medl. Nye Udmel- Netto- Netto- Antal medl. delser ændring ændring medl. (antal) (procent) I alt , Kilde: Ledernes Hovedorganisation Udvikling i medlemssammensætningen fordelt på alder Antal Netto- Netto- Antal medl. ændring ændring medl (antal) (procent) Under , , , , , , , , I alt , Kilde: Ledernes Hovedorganisation 8

9 og færre og færre ledige Mens medlemstallet stiger støt og nærmer sig nye højder, er det i 2007 gået den stik modsatte vej for et andet tal ledighedstallet. Ved udgangen af 2007 var en rekordlav procentdel af vores medlemmer registreret som ledige, nemlig 1,0 procent, og i antal personer svarer det til 827. Det er især blandt de yngre ledere, at ledigheden er lav faktisk er ledighedsprocenten for samtlige aldersgrupper under 50 år nu nede på under én procent. Kurven er dalet stille og roligt i løbet af 2007, og det er jo som udgangspunkt absolut rigtig glædeligt, at kun så få ledere ikke er i job. Men det understreger samtidig en meget problematisk udvikling i vores samfund: Nemlig manglen på kvalificeret arbejdskraft, herunder i meget høj grad manglen på dygtige ledere. Hvor grelt, det står til, blev synliggjort i en undersøgelse, som vi gennemførte i Undersøgelsen afslørede, at 45 procent af virksomhederne har vanskeligt ved at rekruttere ledere. Det er en samfundsmæssig udfordring at få gjort noget ved manglen på ledere. Ledermanglen forringer virksomhedernes konkurrenceevne og betyder lavere kvalitet i den offentlige sektor. Ledermanglen er et tema, som Lederne løbende gennem 2007 har peget på i en række sammenhænge, og i 2008 vil dette område fortsat have høj prioritet. En løsning kræver en bred vifte af indsatser, blandt andet mere systematisk førleder- og ledertalentudvikling, at flere kvinder bliver ledere, ligesom det skal være mere attraktivt for de ældre ledere at blive nogle år længere på arbejdsmarkedet. Så mange ledere var uden job (i procent) Ledernes A-kasse Alle a-kasser Hele landet 1,8 1,0 3,6 2,3 Hovedstaden 2,2 1,4 4,0 2,7 Sjælland 1,4 1,0 3,0 2,2 Syddanmark 1,5 0,8 3,2 2,0 Midtjylland 1,6 1,0 3,1 1,9 Nordjylland 2,1 0,9 4,9 2,9 Kilder: Ledernes Hovedorganisation og for resten af arbejdsmarkedet Danmarks Statistik: Forsikrede ledige i procent af samtlige forsikrede opdelt på regioner december. Har det i løbet af det seneste år været vanskeligt at rekruttere arbejdskraft? Vurdering gennemført i maj 2007 (opgjort i procent) Øvrige funktio- Fag- Ufag- Ledere nærer lærte lærte Ja, det har generelt været vanskeligt Ja, i en del tilfælde Ja, men kun til helt særlige stillinger Nej Ikke rekrutteret det seneste år I alt Kilde: Ledernes Hovedorganisation Den generelle mangel på arbejdskraft betyder også nye udfordringer for ledere, når de skal rekruttere medarbejdere. For at geare ledere til den nye rekrutteringssituation, har vi sat et udviklingsprojekt i gang for at udvikle nye kurser og videreuddannelsesmuligheder inden for HR og rekruttering. Undervisningsministeriet har finansieret projektet, der blandt andet vil resultere i en række nye AMU-lederkurser om nye metoder til at rekruttere kvalificerede medarbejdere til virksomheden. 9

10 valitet Vi vil sikre god ledelse i Danmark, og derfor skal vi have alle talenter i spil. Ledermanglen er en udfordring, men vi gør noget ved den. Vi spotter ledertalenterne og inspirerer dem til at komme i gang med en lederuddannelse eller et førlederprogram og de er selvfølgelig velkomne hos os. Ledernes Hovedorganisation 10

11 11

12 Både mænd og kvinder prioriterer familielivet højt I 2007 har Lederne, vanen tro, gennemført en lang række undersøgelser for at kortlægge udviklingen inden for ledere og ledelse i Danmark. Et af de områder, der er blevet fokuseret på i det forgangne år, er sammenhængen mellem arbejdsog familieliv kaldet work-life-balance. En undersøgelse inden for dette område viser blandt andet, at flere end otte ud af ti ledere tillægger familievenlige arbejdspladser stor betydning, når de overvejer at blive eller søge videre i deres karriere. Og tendensen er lige entydig for både mandlige og kvindelige ledere. Hele 85 procent af de ledere, der ønsker at blive i deres stilling, begrunder det med, at jobbet giver mulighed for en god balance mellem arbejds- og familieliv. Og 40 procent af de ledere, som er jobsøgende, er det med henblik på netop at opnå et mere velfungerende og sammenhængende karriereog familieliv. Undersøgelsen er foretaget blandt ledere på tværs af brancher, sektorer og uddannelsesniveauer. Resultatet signalerer klart, at også ledere har fokus på at skabe en god balance mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. Tendensen er, at de bløde værdier vinder mere og mere frem hos den moderne leder. Work-life-balance Begrundelse for ikke at være jobsøgende: På min nuværende arbejdsplads kan jeg have en god balance mellem arbejde og familieliv (opgjort i procent) Meget stor betydning Kun lidt betydning og og Stor betydning "Slet ingen betydning Mænd Kvinder Kilde: Ledernes Hovedorganisation Otte spørgeskemaundersøgelser Lederne har i 2007 gennemført otte større spørgeskemaundersøgelser: Think Manager - Think Male (TMTM) Vil ledere være selvstændige? Karriere og coaching - buzz eller behov? Kompetenceløft DK Kvalitetsreform i den offentlige sektor set i et ledelsesperspektiv Værdi af lederuddannelser, 2. del Globalisering 2007 Ledelse og performance - hvad betaler sig? 12

13 Nye tider i lokalafdelingerne Den 1. januar 2007 trådte Ledernes nye struktur i kraft. Det betød blandt andet, at organisationens antal af lokale afdelinger blev reduceret fra 60 til 19, og at de hidtidige amtsbestyrelser blev nedlagt. Strukturforandringen betød også, at beslutningsvejene fra medlem til Hovedbestyrelse blev kortere, idet hver enkelt afdeling nu har sin afdelingsformand i Hovedbestyrelsen. Det er tydeligt, at den nye struktur allerede i sit første leveår har medvirket til det positive samarbejde, der finder sted i Hovedbestyrelsen. Et samarbejde som kan medvirke til at styrke Lederne organisatorisk såvel som politisk. I sommermånederne havde intranettet bestyrelsesportalen et års fødselsdag og beviste i løbet af året sit værd som informations- og formidlingscentral for afdelingsbestyrelserne, der har mulighed for at benytte portalen, både til egne dokumenter og til fælles arbejdsrum for bestyrelsen. Samtidig er det muligt at udveksle viden og informationer med alle andre afdelinger i form af afdelingsnyheder, kalendere og samarbejdsrum. Den åbne formidling af lokale initiativer kan være med til at give andre afdelinger inspiration til nye gode ledelsesfaglige tiltag, som har både nuværende og potentielle medlemmers interesse. I løbet af 2007 har en række gode initiativer udviklet sig flere forskellige steder i landet. Der har for eksempel været afdelingsnyheder på portalen om sponsorater til idrætsledere og fodboldklubber, netværksdannelse, lederpriser til studerende og unge idrætsledere, samarbejde med lokale erhvervsråd og samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Alle disse tiltag er med til at synliggøre Lederne som en interessant sparringspartner og ledelsesfaglig organisation, både over for virksomheder, organisationer og potentielle medlemmer i hele landet. Og den medlemstilgang, som Lederne har haft i 2007, kan også for en dels vedkommende henføres til de initiativer, 19 engagerede bestyrelser har taget. Aktiviteter i afdelinger skal give øget kendskab På det årlige sommerseminar i juni 2007 besluttede Hovedbestyrelsen rammerne for afdelingernes aktiviteter i Det blev besluttet, at afdelingernes aktiviteter i højere grad end tidligere skal understøtte organisationens overordnede strategi og således være med til at øge kendskabet til Ledernes Hovedorganisation. Målet for kendskabet til Lederne lokalt fastsættes af bestyrelsen for den enkelte afdeling i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen for det kommende år. Hovedbestyrelsens forventninger til afdelingernes aktiviteter var i øvrigt, at afdelingerne sætter yderligere fokus på rollen som politisk bagland for Hovedbestyrelsen, forholder sig til organisationens vækststrategi eksempelvis gennem Member Gets Member-kampagnen og får mulighed for lokalt at udbyde to lederkonferencer mod hidtil kun én. Bestyrelsesmedlemmer på skolebænken Med ny struktur og ny strategi var der god grund til at planlægge og gennemføre en række kursusaktiviteter for at ruste bestyrelsesmedlemmerne til de nye opgaver, der ligger i bestyrelsesarbejdet. Kurserne i 2007 har blandt andre budt på emner som kendskab til Ledernes Hovedorganisation, ledelsespolitisk indflydelse og medietræning. Disse kurser følges i op med kursusprogrammet "Den politiske platform", som har til formål forsat at udvikle afdelingernes bestyrelsesmedlemmer til en yderligere aktiv deltagelse i interne debatter om organisationspolitiske anliggender. Sigtet er at give afdelingsformændene et godt fundament til at videreformidle deres respektive bestyrelsers synspunkter og argumenter på hovedbestyrelsens møder. Kursusprogrammet består af to dele. En organisationspolitisk del med faktuel organisationspolitik og en mere generel politisk del. Der er således både en basisdel med vægt på organisationspolitik og en bredere del med vægt på politiske emner som for eksempel arbejdsmarkedspolitik, globalisering, outsourcing og social ansvarlighed. Begge dele og deres indbyrdes samspil er afgørende for Ledernes samlede politiske indsats. Organisationspolitisk afdeling står for udviklingen af kurserne og fungerer som tovholdere, men trækker på viden og erfaringer fra hele huset. Mere elektronisk kommunikation Lederne København Nord deltager i et pilotprojekt om udviklingen af et elektronisk nyhedsbrev. Hovedbestyrelsen har besluttet at udfase de eksisterende direct mails i papirform og indføre elektroniske nyhedsbreve i stedet. Det er planen, at de øvrige afdelingers direct mails udfases i sommeren 2008, og at kommunikationen fra bestyrelserne til medlemmerne fra den 1. september primært vil være elektronisk dels via de elektroniske nyhedsbreve, dels via afdelingernes hjemmesider på nettet. 13

14 Sket i året Januar Årets fodboldtræner på kursus Idrætsklubber kan også have brug for lederuddannelse. Derfor røg Lars Olsen, dengang cheftræner for Randers FC, og resten af fodboldklubbens ledergruppe på et to dages kursus i situationsbestemt ledelse. Kurset var et lokalt initiativ sponsoreret af Lederne Kronjylland. Ny eksklusiv hjemmeside Den 8. januar gik Ledernes nye hjemmeside i luften med nyt design og ny struktur. Samtidig blev der oprettet et lukket rum eksklusivt for medlemmer af Lederne, hvor blandt andet Ledernes lønstatistik ligger. Se hjemmesiden på Marts 1,7% Flaskehals i region Midtjylland I februar blev ledermanglen gjort officiel. I region Midtjylland blev ledere udpeget som et flaskehalsområde af det regionale beskæftigelsesråd. Dermed fastslog de, at ledere er et område, hvor der mangler arbejdskraft. I november 2006 var ledigheden blandt midtjyske ledere på 1,7 procent. Fokus på udvikling Traditionen tro drog Lederne igennem landet med Lederkonferencer I år var personaleledelse i fokus. Hovedoplægsholder var professor Henrik Holt Larsen, der talte om personaleansvar under overskriften Kompetenceudvikling personaleledelsens Viagra. April A-kassen skal hjælpe ledige Den 1. marts fik Ledernes A-kasse en ny rolle. De ledige skal hjælpes til at finde arbejde hurtigst muligt. Dermed bliver samarbejdet til det ledige medlem tættere, og sammen vil der blive udarbejdet en strategi, så medlemmet kan komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Multikulturel ledelse Undersøgelsen "Globalisering en udfordring for lederne i AMUmålgruppen" viser, at danske ledere ofte oplever konflikter om personlige grænser samt værdi- og normsæt, når der er mange nydanske medarbejdere på arbejdspladsen. 14

15 Februar Flere kvindelige ledere Næsten 500 flere kvindelige ledere blev det til i Ledernes Hovedorganisation i Medlemstallet var derfor oppe på kvindelige medlemmer på årets første dag i 2007 i forhold til kvindelige medlemmer per Det svarer til en stigning på 2,9 procent. Moderne ledelse betaler sig Så kom beviset! Ledelse med fokus på trivsel og samarbejde kan ses på bundlinjen. Lederne har sammen med tre fremtrædende forskere ved Aarhus School of Business lavet en undersøgelse, der for første gang grundigt kortlægger sammenhængen mellem ledelsesstil og resultater. Penge til enke Lederne vinder den første sag om erstatning på kroner til en enke, hvis mand døde efter at have været udsat for asbest i mange år. Kvindens afdøde mand var medlem af Lederne, og derfor tilbød Lederne at føre enkens retssag uden omkostninger. Lederne med i Kvalitetsgruppe Kvalitetsgruppen er navnet på Anders Fogh Rasmussens nye gruppe, som regeringen har nedsat til at rådgive sig om en reform af den offentlige sektor. 27 centrale personer fra organisationer, regioner, kommuner og erhvervsliv udgør gruppen, herunder Ledernes formand Svend Askær. Kampagne nomineret 07 Lederne og Beskæftigelsesministeriets kampagne Et æble om dagen er ikke nok, blev lanceret i november 2006 for at sætte fokus på højt sygefravær. Det var så vellykket, at kampagnen blev nomineret til DM-prisen 2007 i kategorien "Bedste offentlige, ikke-kommercielle kampagne". 15

16 Ledelse og ledere på den politiske dagsorden På flere væsentlige politiske områder blev vigtigheden og værdien af ledelse og ledere sat på dagsordenen i 2007, blandt andet i forbindelse med kvalitetsreformen, integration, efteruddannelse og sygefravær. Lederne har i høj grad været med til at præge den udvikling og er blevet den foretrukne organisation at samarbejde med, når der tales ledere og ledelse nationalt men også lokalt. Og den viden, vi er med til at tilvejebringe, er vital for, at vi kan fortsætte med at udvikle organisationen til gavn for medlemmerne. Jo mere viden, der er tilgængelig, desto bedre rådgivning og sparring får medlemmerne! Fokus på ledelse i den offentlige sektor Lederne deltog i regeringens arbejde med en strategi for, hvordan kvaliteten i den offentlige sektor sikres i fremtiden. For Lederne var det centralt, at der som led i kvalitetsreformen blev sat fokus på god ledelse og sammenhængen mellem ledelse og kvalitet. Det er Ledernes opfattelse, at vi har en velfungerende offentlig sektor med dygtige ledere og kompetente medarbejdere. Den offentlige sektor står imidlertid over for en række udfordringer, såsom højt sygefravær, tidlig tilbagetrækning, problemer med at fastholde og rekruttere medarbejdere og krav om høj kvalitet og effektivitet. Desuden ligger der en stor udfordring i at få skabt en større anerkendelse og respekt om det arbejde, der bliver gjort i det offentlige. For at lederne i den offentlige sektor kan udøve god ledelse, skal der være plads til lederskab. Lederen skal udvikle missioner, visioner, værdier og etik samt identificere og gå i spidsen for organisatoriske forandringer og forstærke en god kultur blandt medarbejderne. Lederskab har ofte været nedprioriteret til fordel for de mere administrative sider af ledelse. Styring og planlægning er væsentlige dele af den offentlige sektor, men et for stort fokus herpå kan være hæmmende for fornyelse og udvikling af service og kvalitet. Mere plads til lederskab stiller krav om, at topledelsen i kommunerne og politikerne udvider deres syn på god ledelse og ikke blot sætter lighedstegn mellem orden i budgetterne, nul fejl og god ledelse. Samtidig skal lederne på de enkelte institutioner påtage sig lederrollen og synliggøres som ledergruppe i kommunen for medarbejdere, topledelse og politikere. Lederne har ved flere lejligheder peget på, at de offentlige ledere skal have et større ledelsesrum og vises større tillid. Et større ledelsesrum vil naturligvis stille større krav til den enkelte leder, og det skal derfor også følges op med bedre uddannelses- og kursusmuligheder. Konsekvensen af et større ledelsesrum er også, at det bliver meget mere synligt, hvem der er den gode leder, og hvem der ikke er det. Derfor er det nødvendigt, at vi er parate til at følge op på de eventuelle mangler ved at etablere en række initiativer, der kan være med til at understøtte de ledere, der har svært ved at håndtere den udvidede ledelsesopgave. Ledere lærer ledere om integration Når det gælder integration, er ledere også nøglepersoner. Integrationsministeriet støttede Lederne med 1,1 millioner kroner til et projekt, der skal styrke integrationen af medarbejdere med anden etnisk baggrund i små og mellemstore virksomheder. Projektet Fra leder til leder blev skudt i gang med en konference i juni med deltagelse af daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj. Det består af et netværkstilbud til ledere, både med og uden erfaring i integration af nydanskere på arbejdspladsen, og der er blevet etableret tre netværksgrupper. I efteråret 2008 samles der op og evalueres på erfaringerne fra netværket. Lederne med i seniortænketank Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen udpegede i 2007 medlemmer til en ny seniortænketank. Tænketanken består af 14 personer, herunder Ledernes formand Svend Askær. Tænketankens hovedopgaver er at være med til at fremme den seniorpolitiske debat og udbrede kendskabet til problemstillingerne på området. Tænketanken skal endvidere se på regler, lovgivning og praksis på seniorområdet og komme med forslag til forbedringer. Undersøgelser viser, at arbejdsmiljøet og den rette indstilling og holdning fra chefen har stor betydning for seniorers lyst til at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder har derfor med stor succes udarbejdet en decideret seniorpolitik. Kurser om socialt udsatte medarbejdere Lederne indgår i et konsortium, der har vundet en opgave med at udvikle, udbyde og afvikle virksomhedskurser med henblik på at ruste virkomheder til at tage imod og samarbejde med socialt udsatte medarbejdere. Formålet med kurserne er at øge private og offentlige virksomheders viden og forståelse for de særlige forhold, der gør sig gældende, når personer på kanten af arbejdsmarkedet skal indgå som medarbejder og kollega på en arbejdsplads. 16

17 Ledernes opgave i konsortiet bliver at være sparringspartner og garant for, at kursusmaterialet er anvendeligt for ledere og virksomheder og at deltage i den generelle synliggørelse af kurserne. Projektet løber frem til udgangen af Tænketank om mellemlederens udfordringer Danmarks Erhvervsforsknings Akademi (DEA) nedsatte i 2007 en tænketank, der sætter fokus på mellemlederens rolle og udfordringer. Lederne er med i tænketanken, der har professor Henrik Holt Larsen som formand og blandt andre Irmas direktør Alfred Josefsen som medlem. Tænketanken Leadership i øjenhøjde skal i løbet af 2008 komme med en række forslag og anbefalinger til efteruddannelsesindsatsen og -mulighederne for ledere, komme med forslag til forskning i ledelse samt et bud eller kodeks for god mellemledelse. Skattelettelser Regeringen indgik aftale med Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejde. Nedsættelsen af skatten sker ved at øge beskæftigelsesfradraget, hæve grænsen for mellemskatten til niveauet for topskattegrænsen og forhøje personfradraget. Forligsparterne var samtidige enige om, at antallet af topskatteydere ikke må stige i forhold til Aftalen blev ikke den egentlige skattereform, som vi havde håbet. Det er Ledernes opfattelse, at det er fornuftigt, der er sket en lempelse i mellemskatten. Det er imidlertid kedeligt, at der ikke er fundet nogen løsning på den rekordhøje marginalbeskatning. Samtidig betyder sammenlægningen af top- og mellemskat, at personer, der tjener over kroner, vil blive ramt af en ekstraskat på knap 20 procent. Dette kan fremme lysten til at vælge en anden type aflønning end skattepligtig løn. Som en del af regeringsgrundlaget er der nu nedsat en skattekommission, som skal komme med et udspil til en egentlig skattereform. Det betyder, at der for alvor kan blive taget fat på nogle af de problemer, den nuværende beskatning på arbejde indebærer. Forskningsmidler til forskning i arbejdsmiljø Lederne har været med til at sikre, at der afsættes forskningsmidler til forskning i arbejdsmiljø, hvor ledere og ledelse er i fokus. Det sker i regi af det strategiske arbejdsmiljøforskningsudvalg, hvor Lederne er repræsenteret. Der kan blandt andet forskes inden for: nye ledelses-, arbejds- og organisationsformer, herunder fusioner, netværk og outsourcing nye lønsystemer, resultatmåling og ansættelsesforhold, herunder skiftende arbejdstider vurdering af forskellige virksomhedsstrategier i relation til et godt psykisk arbejdsmiljø hvordan forskellige ledelses-, organisations- og ansættelsesformer indvirker på det psykiske arbejdsmiljø sammenhænge imellem ledelse og psykisk arbejdsmiljø, herunder stress. Forebyggelsesfond åbner for ansøgninger Det blev i 2007 muligt for ledere at søge om midler i en nyoprettet forebyggelsesfond. Fonden er en del af velfærdsaftalen og har tre hovedformål: At forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange, sikre bedre genoptræning og rehabilitering og at bekæmpe rygning, alkoholmisbrug og fedme. Dermed skal fonden medvirke til, at flere kan blive længere på arbejdsmarkedet. Og samtidig dækkes et stort behov for at klæde lederne på til en ledelsesmæssig indsats over for fysisk og psykisk nedslidning. Stor kampagne om arbejdsmiljø Lederne, Dansk Metal og Dansk Industri har gennemført en række regionale fyraftensmøder om arbejdsmiljø. Hovedtemaerne var Lean og arbejdsmiljø, sygefravær samt instruktion og oplæring. På møderne deltog flere end 700 ledere og medarbejdere. Ved fem utraditionelle konferencer om stress og mobning satte Lederne og de øvrige parter i Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser spot på det psykiske arbejdsmiljø. Lederne var stærkt repræsenteret ved alle konferencerne, der gav gratis input til håndtering af mobning og stress. Lederne gennemførte sammen med DI og CO-I i regi af Industriens Branchearbejdsmiljøråd en større kampagne, hvor den ledelsesmæssige håndtering af arbejdsmiljø var en af hovedhjørnestenene. Kampagnen satte fokus på, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab kan forebygge ulykker på arbejdspladsen via de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV er). 17

18 18

19 Strategi Et af vores strategiske mål er at have tilfredse medlemmer. Gennem udviklingspaneler og læserpaneler har vi tæt kontakt til vores medlemmer, så vi kender deres behov. Vi udvikler nye produkter til ledere og betroede medarbejdere, som passer til dem på et hvert tidspunkt i livet. Ledernes Hovedorganisation 19

20 Mange ledere drømmer om egen virksomhed Lederne har i 2007 valgt at sætte fokus på de mange medlemmer, der enten allerede er eller barsler med planer om på et tidspunkt at blive selvstændige. En undersøgelse, som Lederne foretog i 2007, viste, at rigtig mange ledere overvejer et nyt arbejdsliv som selvstændige. Flere end fire ud af 10 svarer ja til spørgsmålet om at ville etablere egen virksomhed varierende fra at lege med tanken til at have helt konkrete planer. Ifølge undersøgelsen er det navnlig topledere, der er fristet. Halvdelen af toplederne erklærer sig således positive over for tanken, og heraf har 10 procent allerede konkrete planer om at blive selvstændig. Køn har en vis betydning for selvstændighedsdrømmene. Hele 64 procent af kvindelige ledere afviser en karrierevej som selvstændig mod 55 procent blandt de mandlige ledere. Interessen varierer også på tværs af brancher. Navnlig ledere inden for it, databehandling og telekommunikation ser positivt på et skifte til selvstændig virksomhed. I undersøgelsen har lederne også angivet, hvad der afholder dem fra at etablere sig som selvstændige. Den absolutte topscorer er den økonomiske risiko, som man påtager sig. Men også de sociale aspekter tillægges stor betydning, ligesom megen administration opleves som barrierer blandt ledere. Lederne starter ejerlederrådgivning I forlængelse af medlemmernes voksende interesse for at blive selvstændige, lancerede Lederne den 1. september et helt nyt produkt målrettet vores selvstændige medlemmer, Ejerlederrådgivningen. Rådgivningen henvender sig både til ledere, der er i tanke- og planlægningsfasen omkring at starte egen virksomhed, og til de mange medlemmer, som får mulighed for medejerskab i den virksomhed, hvor de er ansat. Medlemmerne tilbydes hjælp, blandt andet i form af juridisk rådgivning, ligesom de, der ønsker at vende tilbage til nyt lederjob efter at have haft egen virksomhed, kan få en mere sammenhængende rådgivning, end det hidtil har været muligt at give. Inden for de områder, hvor Lederne ikke har mulighed for selv at yde rådgivning, for eksempel skat, revision og selskabsstiftelse, har Lederne indgået samarbejdsaftaler med både en landsdækkende revisionskæde og et landsdækkende advokatkontor, hvor ejerledermedlemmerne kan få bistand på særligt fordelagtige vilkår. Den nye rådgivning er blevet vel modtaget af medlemmerne, såvel de selvstændige som dem der overvejer at blive det. Således var der i de første cirka to og en halv måned efter lanceringen oprettet omkring 50 egentlige rådgivningssager, og interessen ser ud til at være voksende. Derfor er det, afhængigt af efterspørgslen, planen at udvikle nye produkter til ejerlederne de kommende år. Fire ud af 10 ledere overvejer at blive selvstændige Overvejer du at blive selvstændig? (Opgjort i procent) Nej Ja, jeg leger Ja, jeg Ja, jeg har I alt med tanken overvejer konkrete en gang alvorligt planer om imellem at blive at blive selvstændig, selvstændig men er stadig kun på idéstadiet Kvinder Mænd Alle Kilde: Ledernes Hovedorganisation De fem benspænd De fem vigtigste barrierer ved at blive selvstændig 1. Den økonomiske risiko 2. Mangel på sparring og samvær med kolleger 3. Omfanget af papirarbejde 4. Mangel på forretningsidé 5. Foretrækker at være lønmodtager Kilde: Ledernes Hovedorganisation 20

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet?

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Workshop nr. 210 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 15.30 17.00 Dagens temaer Sygefraværet er et fælles anliggende sygdommen er ikke! Er sygefravær et

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere