Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen"

Transkript

1 Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen klassetrin 1. udg , København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1

2 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen Indholdsfortegnelse HVAD ER GRAMMATIK? 5 Vigtige ordklasser 5 Navneord 5 Udsagnsord 5 Tillægsord 5 Biord 5 Stedord 5 Forholdsord 5 Bindeord 5 NAVNEORD 6 Flertalsbøjning for navneord 6 Regelmæssigt flertal 6 Øvelser med regelmæssig flertal 6 Uregelmæssigt flertal 6 Øvelse 1 med uregelmæssigt flertal 6 Øvelse 2 med uregelmæssigt flertal 7 Utællelige navneord 7 Øvelse med utællelige navneord 7 Kollektiver 7 Øvelser til kollektiver 7 Ejefald 8 Former: 8 s-form ved personer og personnavne, der IKKE ender på s. 8 Of-form, når det ikke er personer. 8 Øvelse med ejefald 8 UDSAGNSORD 8 Hjælpeverber 8 To be: at være 8 Øvelse med to be 8 To do: at gøre 9 Øvelse med to do 9 To have: at have 9 Øvelse med to have 9 Førnutid og førdatid 9 Øvelse med førnutid og førdatid 9 Mådesudsagnsord 9 Betydning af can/may/must 10 Øvelse med mådesudsagnsord 10 Omskrivning med to do 10 Do-omskrivning i not-sætninger 10 Do-omskrivning i spørgende sætninger 10 2

3 Øvelse med omskrivning med to do 11 Ing-form efter visse udsagnsord 11 Øvelse med ing-form efter visse udsagnsord 11 Udvidet tid/simpel tid 12 Øvelse med udvidet tid og simpel tid 12 Fremtid 12 Øvelse med fremtid 13 Passiv 13 Øvelse med passiv 13 KONGRUENS 13 Følgende ord opfattes ALTID som ental 14 Who, which, that er ental eller flertal 14 Følgende ord er ental eller flertal. 14 Kollektiver 14 Øvelse med kongruens 14 OMVENDT ORDSTILLING 14 Øvelse med omvendt ordstilling 15 TILLÆGSORD 15 Regelmæssig gradbøjning 15 Uregelmæssig gradbøjning 15 Øvelser med tillægsord 16 BIORD (ADVERBIUM, ADVERBS) 16 Nogle retningslinier for placering af biordet 16 Øvelse med biord 17 STEDORD 18 Personlige stedord 18 Spørgende stedord 18 Påpegende stedord 18 Ejestedord 19 Some/any 19 Øvelser med stedord 19 FORHOLDSORD (PRÆPOSITIONER) 19 Tidsforholdsord 20 Øvelse med tidsforholdsord 20 Stedsforholdsord 20 3

4 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen Øvelse med stedsforholdsord 1 21 Øvelse med stedsforholdsord 2 21 Forholdsord + that - er strengt forbudt 22 +/- BESTEMT/UBESTEMT ARTIKEL 22 BINDEORD 22 When or as? 22 FORSKELLIGE SMÅPROBLEMER 23 Når y ændres til i(e) 23 It/there 23 Stort begyndelsesbogstav 23 TEGNSÆTNING 23 SAMMENTRÆKNINGER 24 TALORD 24 TID 24 UREGELMÆSSIGE VERBER 25 TYPISKE FEJL I ENGELSKE STILE 28 ENGELSKE OVERSÆTTELSESSTILE 30 Karakterskala til engelske stile , , , , , , alle fejl GRAMMATISKE BETEGNELSER 45 REFERENCELISTE 46 4

5 Hvad er grammatik? Grammatik er læren om et sprogs opbygning, dets ordklasser, bøjninger i antal og tider, samt måden de forskellige ordklasser arbejder sammen på, herunder deres indbyrdes placering i sætninger. Vigtige ordklasser Navneord Ord der giver navn til begreber, ting, planter, dyr og personer. De forskellige sprog har givet de forskellige ting forskellige navne: hest, horse (eng), Pferd (ty). Der skelnes mellem egennavne - fx Finn, og fællesnavne fx mand. Disse bøjes i antal. Fx: Mit navn er mand, jeg hedder også Peter. Mit navn er dør. Mit navn er hest. Udsagnsord Ord der bruges for det navneordet gør: hopper, danser, snakker. Disse bøjes i tider og former. Udsagnsord burde altså hedde gøreord. Fx: Mit navn er pige og jeg gør noget, jeg går. Mit navn er fugl og jeg gør også noget, jeg flyver. Tillægsord Ord, der beskriver navneordene fx en brun dør. De bøjes i grader fx høj-højerehøjest. Fx: Mit navn er pige - jeg er smuk. Jeg synes, at ordet smuk fortæller noget vigtigt ekstra om mig, der er jo så mange piger. Mit navn er dreng - jeg er stærk. Det lille ord stærk er vigtigt for mig som dreng, for mig som dreng er det vigtigt at være stærk. Biord Ord der knytter sig til udsagnsord, tillægsord og andre biord fx hun gik hurtigt. Fx: Hun så sødt på mig - selvom ordet kaldes et biord, synes jeg, at det er vigtigt, at hun så sødt på mig og ikke vredt. Biord kan altså være meget vigtige. Identifikation af biord. I modsætning til intetkøns tillægsord, identificeres ved at erstatte grundled og andre navneord med ord af andet køn eller tal. Biordet vil bevare sit t. Stedord Ord der står i stedet for navneord fx Søren ler - han ler. Det gør det sjovere, at sige noget nyt i stedet for at gentage navnet hele tiden, så bliver det ikke kedeligt. Forholdsord Nogle småord, der knytter sig til navneord. De kaldes også præpositioner, præ - foran, position placering. De er altså placeret foran navneordet fx: Han gik hen til bordet. Han gik hen bordet - lyder dumt i danske øre. Det lille til er altså vigtigt. Bindeord Ord der binder ord og sætninger sammen fx drengen og pigen, hunden eller katten. 5

6 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen Regelmæssigt flertal Navneord Flertalsbøjning for navneord 1. Normalt tilføjes -s til entalsform: leg - legs. 2. Efter hvislelyd (s, x, z, sh, ch) tilføjes - es: glass - glasses, wish - wishes. 3. Efter -o tilføjes normalt også -es: hero - heroes, tomato - tomatoes. Men ikke forkortede ord som: photo, disco etc. fx.: radio - radios. 4. Y ændres efter konsonant til ie + s: baby - babies, men ikke efter vokal: boy - boys. Bemærk: the 1950s, the '70s. Øvelser med regelmæssig flertal Vil du have et kyllingeben? Min ko har 4 ben. Kan du købe 4 glas for mig? Vores hus er rødt, de andre huse er blå. Jeg så en helt på en hvid hest. Jeg elsker ham. Der er kun en tomat tilbage, gider du købe 10 tomater? Min radio er gået i stykker. Jeg ønsker mig to radioer til min fødselsdag. Moren var så glad for sin lille baby, at hun gerne ville have to babyer. Hvorfor elsker drenge at spille fodbold? 70 erne var ikke lette på grund af oliemangel. Uregelmæssigt flertal 1. -f(e) ændres i følgende ord til ve + s: Calf - calves, half - halves, knife - knives, leaf - leaves, life - lives, loaf - loaves. self - selves, shelf - shelves, thief - thieves, wife - wives, wolf - wolves. 2. Følgende ord danner flertal ved at ændre vokalen: Man - men, woman - women, foot - feet, goose - geese, tooth - teeth, mouse - mice, louce - lice. 3. PAS PÅ: child - children, ox - oxen. 4. People = mennesker. Står altid som flertal, fx many people were watching tennis People = folkeslag. Bøjes normalt, fx the peoples af Europe are very different OBS! Hundred, thousand, million mister flertals -s, når det står nærmere angivelse foran fx two million. Øvelse 1 med uregelmæssigt flertal Min kalv er så sød. De andre kalve kan jeg også lide. Jeg har ti knive i køkkenet. Mine hylder er røde. Hustruerne kunne ikke lide, at deres mænd drak øl. Ulvene angreb, når de var sultne. Mændene gik i skoven. Kvinderne drak kakao med børnene. Linjen var 1 fod lang. Børnenes små fødder var søde. Tænderne blev ikke børstet hver dag og musene spiste alt sukkeret. Hunden havde fået lus. Mine okser er stærke. 2 millioner mennesker blev dræbt i krigen. 1. Nogle ord ændres ikke fra ental til flertal: Sheep, deer, means, aircraft (luftfartøj), steelworks, gasworks, fish, cod, plaice, trout + andre fiskenavne. 2. Følgende låneord har beholdt deres fremmedartede flertalsdannelse: Crisis - crises, basis - bases, analysis - analyses, parenthesis - parentheses, hypothesis - hypotheses, medium - media. BEMÆRK OGSÅ: 6

7 Series series - species - species. Øvelse 2 med uregelmæssigt flertal Der er mange fisk og dådyr i Skåne Stålfabrikken måtte lukke og gasfabrikken åbnede igen. Jeg fik mange råd af min lærer. Mine møbler er lidt gamle. Spionen kom med flere informationer. Jeg har mange interesser. Jeg ønsker mig mange penge i fødselsdagsgave. Nyheden var meget sørgelig. Landet gjorde mange fremskridt. Kriserne i landet skadede folket. Husk at sætte ordene i parenteser. Man kalder radio og tv for medier. Utællelige navneord Engelsk: advice furniture information interest luck money news Dansk: råd møbler oplysning(er) rente(r) held penge nyhed(er) Da disse ord ikke kan tælles kan man: IKKE sætte dem flertal. IKKE bruge a(n), one, two osv.. IKKE bruge andre ord, der forudsætter, at ordet kan tælles fx: many, few, these, those, they. Man må til gengæld gerne bruge: The, this, that, it, any, some, much, more, little. HUSK: Udsagnsordet skal altid stå i ental efter disse 7 ord. Øvelse med utællelige navneord Jeg fik mange råd af hende. Min mor forærede os en hel del møbler. Et møbel, jeg kan lide, er vores sofa. Kan du ikke give mig oplysninger om hendes kæreste? Jeg fik mange penge i lotto. Der er alt for mange dårlige nyheder i fjernsynet. Kollektiver Kollektiver er navneord som betegner en gruppe. Når der tænkes på gruppen som helhed, sættes udsagnsordet i ental. Når der tænkes på de enkelte medlemmer, sættes de i flertal. Det er altså et fortolkningsspørgsmål. My family comes from France. Der tænkes på hele familien. His family are all soldiers. Der tænkes på de individuelle medlemmer af familien. Andre kollektiver er: police, crew, Government, army, audience, class, clergy, college, enemy, firm, party, people og public. Øvelser med kollektiver Politiet møder talstærkt op. Regeringen er splittet. Klassen kunne godt lide læreren. Publikum klapper vildt. Hære tabte det store slag. Fjenden dræber mange af de bedste soldater. Offentligheden er imod en åben retssag. Præsteskabet er opsat på ændringer i kirken. Firmaet tager på udflugt. Familien er kendt for stærke meninger. Festen går amok. Partiet har mange stærke personligheder. Kollegiet er fyldt med dygtige studerende. 7

8 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen Ejefald Ejefald er en måde at utrykke et "ejendomsforhold" på. Fx.: Drengens mor. Bilens rat. Skibets farve. Flyets vinger. Former: s-form ved personer og personnavne, der IKKE ender på s. Ved entalsord tilføjes der som regel apostrof + s ('s). Fx: The woman s umbrella.the boy s hair. The soldier s blue uniform. Ved personer, der ender på -s tilføjes der kun (appostrof). Det er som regel flertalsord: The parents meeting. The soldiers uniforms were red. Of-form, når det ikke er personer. Fx: The first floor of the house. The red sail of the boat. The tyres of the car. Øvelse med ejefald Kvindens hår var meget smukt. Hendes dreng var 2 år gammel. Hestens hale var sort. Kattens mad var blevet dårlig. Fodboldbanens mål var blevet ødelagt. Mandens næse var rød. Hans hat er flot. Drengenes bold var ny og flot. Elefanternes ben var tykke. Bilens farve var blå. Peters bold var gul. Hundens tænder er gule. Udsagnsord Hovedregel for regelmæssig nutid: tilføj -s til 3. person, ental. Regelmæssig datid: tilføj -ed. Hjælpeverber Nutid: Datid: To be: at være I am was 1. person ental - den der taler you are were 2. person ental - der der tales til he,she,it is was 3. person ental - den der tales om we are were 1. person flertal - de der taler you are were 2. person flertal - de der tales til they are were 3. person flertal - de der tales om Øvelse med to be Jeg er en dreng. Du er en pige. Han er fra Danmark. Vi er gode venner. I er danske. De drenge er meget stærke. Du var bange for det andet hold. Han var den bedste spiller. Vi var de smukkeste piger til festen. I var ikke søde den dag. De drenge var ikke på holdet. Svær: Jeg var til fodboldkamp. 8

9 To do: at gøre I do did you do did he,she,it does did we do did you do did they do did Øvelse med to do Hvad gør du? Hvad gjorde du? Hvad gør jeg? Hvad gjorde jeg? Hvad gør min mor? Hvad gjorde min far? Hvad gør vi? Hvad gjorde vi i går? Hvad gør I ved drengen? Hvad gjorde I ved (to) fuglen? Hvad gør de nu? Hvad gjorde de i går? To have: at have I have had you have had he,she,it has had we have had you have had they have had Øvelse med to have Jeg har en hund. Du har en kat. Katten har en lang hale. Vi har mange penge. De har ikke læst lektier. I har mange penge i banken. Svær: I har travlt. Lav dem alle om til datid. Førnutid og førdatid Du skal altid bruge: Have/Has/Had + kort tillægsform. Fx.: Far har købt en ny bil: Daddy HAS bought a new car = intet problem. Far ER rejst til Australien = Pas på! Daddy HAS gone to Australia = Pas på! Øvelse med førnutid og førdatid Mor har købt en dukke. Men søster er gået hjem. Peter havde kastet spyddet langt. Jeg er tit kommet for sent. Regnen er begyndt at falde. Jeg er vågnet, lad mig være i fred. Da jeg endeligt var vågnet, gik jeg i skole. Huset var bygget i 1967, men er brændt ned nu. Jeg har boet her længe. Han er faldet ned ad trappen. Min bedstemor er fløjet til Australien. De har fodret deres grise. Han er flygtet fra politiet. Mådesudsagnsord Can, may, must, ought, shall, will Disse verber kaldes også modalverber. De er helt uregelmæssige: A) De får ikke -s i 3.person, ental, nutid: He may come. B) De omskrives aldrig med to do, Can I help you? 9

10 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen C) De er ufuldstændige. De findes kun i nutid og datid. Er der brug for andre former/tider, må man finde erstatningsudtryk: Navnemåde nutid datid kort tillægsform to be obliged to shall should (has/had) been obliged to to want to will would (has/had) wanted to to be able to can could (has/had) been able to to be allowed to may might (has/had) been allowed to to have to must must/have to (has/had) (nødvendighed) to have to ought to ought to (has/had) had to Betydning af can/may/must: A) can: He can run faster than I can = evne. B) may: He may come tonight = mulighed. May I come and... = tilladelse. C) must: He must practice a lot to win = nødvendighed You really must do it = ordre. Øvelse med mådesudsagnsord Han kan ikke se. Kan han komme og besøge mig? Må jeg gå i biografen? Du skal være stille! Jeg er ikke i stand til at klare opgaven. Du burde tie stille! Du er nødt til at holde lovene! Jeg skal ikke forstyrre dig mere. Du skal i biografen i morgen. Svær: Skulle du ikke læse videre på universitetet? Jeg skal til samtale på onsdag. Omskrivning med to do Do-omskrivning i not-sætninger 1) +do-omskrivning i Not-sætninger: Nutid: He does not know it. Datid: He did not know it. 2) -do-omskrivning ved hjælpeverberne to be + to have + modalverber: She cannot help him. She would not listen. HUSK: Kun "DO" sættes i nutid/datid. Hovedverbet sættes i navneform (infinitiv). Fx.: He likes pizza - he does not like pizza. Do-omskrivning i spørgende sætninger 1) +Do-omskrivning i spørgende sætninger: Nutid: Does he know it? Datid: Did he know it? 2) -Do-omskrivning ved hjælpeverberne to be + to have + modalverber: Must you watch TV all day? Ought she to go home alone? 3) -Do-omskrivning når grundleddet (subjekt) er et spørgende ord: (who, what, how, much, how many) 10

11 HUSK: Kun "DO" sættes i nutid/datid. Hovedverbet sættes i navneform (infinitiv): He knows the truth - Does he know the truth? Øvelse med omskrivning med to do Jeg kan ikke lide ost. Han har ikke besøgt sin mor. Kan hun ikke lide ham? Jeg elsker ikke Peter! Ved du ikke, at jeg ikke elsker dig mere? Kan du ikke lade være med at klø dig? Kan du lide musik? Kan han ikke cykle hurtigere end Søren? Ing-form efter visse udsagnsord De fleste udsangsord har samme form og tid både på dansk, og på engelsk, hvis der kommer flere udsangsord lige efter hinanden. Men hvis et af dem er et af følgende udsagnsord, så står det andet ALTID i ing-form blandt andre: Avoid, consider, deny, enjoy, escape, finish, mind, stop, help, stand. It is no use (kun når hele sætningen er der) It is no good (kun når hele sætningen er der) Fx.: I always enjoy playing football. På dansk siger vi: Jeg nyder at spille. Hvis et af disse tre ord er et af de udsangsord, står det andet ord ofte i ing-form: busy, like, worth. Fx.: I feel like swimming right now. Husk! Stumt e bortfalder ved dannelsen af ingform: have - having Verber, der ikke indeholder en forestilling om et tidsforløb, kan IKKE komme i ing-form: know, understand, belong, contain, own, posses, consist of/in, seem, resemple, deserve, please, satify, surprise. Fx She seems too old for the job. Verber der betegner sansning, følelser og tanker står normalt i simpel tid: forget, hate, see, imagine, like, taste, mean, remember, trust og want. Øvelse med ing-form efter visse udsagnsord Han nyder at drikke mælk til maden. Jeg overvejer at søge ind i hæren. Han nægtede at vide noget om mordet. Han undgik at møde pigen. Fangen elskede at flygte fra fængslet. Jeg har ikke noget imod at læse. Jeg holder ikke op med at tænke. Han ejer to huse. Har du noget imod at hjælpe mig? Han stod og så på havet i timevis. Han fortjener ros. Karen har planlagt at færdiggøre sin opgave. Jeg har lyst til at drømme. Hun har travlt med at arbejde. Det er ikke værd at tale om det. Han ligner julemanden. Han ser hende komme. Jeg har tillid til dig. 11

12 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen Udvidet tid/simpel tid Udvidet tid: Simpel tid: 1. Bruges om det, der foregår nu. 1. Bruges ved gentagne handlinger Fx: Look, it is raining now. eller om noget evigtgyldigt. Fx: He walks down that street every Morning. Eller ved togplaner, flyplaner o. l.. 2. Bruges beskrivende. 2. Konstaterende og når man Verbet er det vigtigste fokuserer på hele sætningen Fx.: He was running og ikke kun på verbet.. down the street with a Fx: He ran after the thief fierce dog at his heels but he couldn't catch him 3. Bruges ved parallelle 3. Bruges ved opremsning af forløb fx.: Mrs Smith en række handlinger. was working at her desk, Fx: He woke up and got out of bed. while her husband was cooking 4. Forskellen mellem udvidet tid og simpel tid vises tydeligt i afbrudte forløb: Noget der er i gang, forstyrres eller standses. Den udvidede tid danner baggrund for det, der pludselig sker. Fx.: The man was watching TV when the light suddenly went out. Fx.: While they were crossing the lake, a storm broke out. Verber uden forløb kan ikke komme i udvidet tid: know, understand, belong, contain, own, possess, consist of, appear = seem, resemple, deserve, suprise. Øvelse med udvidet tid og simpel tid Tyven løber hen imod os, med en kniv i hånden. Sofus løber hver eftermiddag. Pigen går meget beslutsomt, hun har noget på hjertet. Flyet afgår kl fra Kastrup Lufthavn. Han står op, barberer sig og spiser morgenmad. Læreren læste højt, da en elev pludselig råbte: "Ildebrand!" Søren rydder op på sit værelse, medens mor laver mad i køkkenet. Jeg henter dig kl 19.00, da filmen begynder kl Manden hang skrigende i det brændende tov. Morderen skærer hurtigt klatretovet over og pigen styrter ned med et skrig til et møde med en kold død i havet. Da de ikke kunne få det tykke tov op, måtte de skære det over med en skarp kniv. Det tog hele 5 minutter. Jeg hører ikke til denne gruppe. Fremtid 1) On the point of: Bruges umiddelbart før noget sker. 2) To be about to: Dette bruges ved meget nær fremtid eller ved noget umiddelbart forestående, fx: He was about to board the ship when we saw the police. 3) To be going to: Dette bruges ved nær fremtid ved en hensigt eller ved en uundgåelighed fx.: This is going to close down if we don't do something 4) To be to: Det bruges, hvis det er efter aftale, plan eller skæbnebestemt fx: I am to meet the manager at 5 o'clock. 5) To be + ing-form: Dette bruges kun ved bevægelsesverber og konsumeringsverber: spise, drikke, æde, fx: What are we eating for dinner tonight?. 12

13 6a) Shall (1 person), will (2/3 person): Dette skal bruges når ingen af de andre former kan bruges fx: Will you be there tonight? I shall need some help. 6b) "Farvet fremtid". Will i 1 person, Shall i 2/3 person: Dette skal kun bruges ved stærk vilje, løfte eller trussel fx: I will certainly be there. Dansk nutid - engelsk fremtid På dansk er formen nutid, men indholdet er fremtid fx.: Jeg kommer i morgen. På engelsk skal du vise, at denne sætning er fremtid, ved at bruge: I shall. I tids- og betingelsesbisætninger bruges ikke fremtid på engelsk, når du bruger orderne: When, if, as soon as, until, fx.: I shall give him the book when he comes. Når du bruger tidsplan eller køreplan bruges også nutid. Fx: The bus leaves in ten minutes. School starts in August. Øvelse med fremtid Supermarkedet lukker på mandag. Han ville slå hende, men fortrød. Hun skulle lige til at springe ud fra broen, da politiet kom og reddede hende. Toget afgår i morgen kl. 10. Jeg skal møde min veninde kl i dag. Hvad skal vi have at spise i aften? Kommer du til koncerten? Jeg behøver hjælp med opgaven i morgen. Skolen bliver lukket, hvis vi ikke kommer til tiden. Jeg vil komme til festen, uanset hvad der sker. Han havde en hammer i hånden og skulle til at slå sømmet i. Passiv En sætning kan skrives aktivt eller passivt Peter kaster bolden. Vægten ligger på det, Peter gør. Hvorimod sætningen, bolden kastes af Peter, kaldes en passiv sætningsform, fordi fokus nu ikke er på Peters aktive indsats, men på bolden. Peter var grundled i første sætning, men er nu røget ind i et forholdsordsled. Forholdsordsleddet dannes ofte ikke på engelsk fx Peter throws the ball. The ball is thrown by Peter. Man danner passiv på engelsk ved at bruge en form af to be + førdatid.. Øvelse med passiv Ulla skriver på papiret. Der skrives på papiret af Ulla. Søren henter spanden. Spanden hentes af Søren. Drengen skyder fuglen. Fuglen skydes af drengen Kongruens (Sammenhængen mellem udsagnsled og grundled) Et grundled kan stå i 1. person, 2. person og 3. person. Når grundleddet er 3. person, ental, skal der -s på udsagnsordet i nutid! Hvis udsagnsordet ender på -o eller hvislelyd tilføjes -es. ENTAL FLERTAL 1. person I We 2. person you you 3. person he, she, it they, the boys the boy, John two girls the dog, the hat the dogs, the hats somebody people 13

14 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen Udsagnsord tilføjer -(e)s i ental. (3. person nutid) Navneord tilføjer -(e)s i flertal, (three boys) Følgende ord opfattes ALTID som ental Verbet skal stå i 3. person ental: Anybody, everybody, nobody, somebody, anyone, everyone, no one, someone anything, everything, nothing, something Fx.: Everybody has forgotten their books. There is somebody to see you. People, police er flertal. People = folkeslag, bøjes normalt Money, information, furniture, advice, news er ental. Who, which, that er ental eller flertal Det afhænger af det ord, de fører hen til fx: Boys who steal GO to prison. The boy who HAS taken my bike is a thief. Følgende ord er ental eller flertal. Det afhænger af det ord, der følger efter "of". Lots of rivers are polluted. A lot of water was polluted. Some (of the cars) were stolen. Some (of it) was true. Kollektiver Kollektiver er ord, som kan opfattes enten som ental eller flertal alt efter, om der tænkes på helheden eller på de enkelte medlemmer af gruppen: Fx.: His family comes from Scotland. His family are all clergymen. Andre kollektiver er: government, crew, team, flock, herd, army. I sætninger, der begynder med there (som foreløbigt grundled), skrives udsangsordet i tale efter det egntlige grundled fx: There are two cows. There is a man. Øvelse med kongruens Alle i klassen elsker musik. Ingen spiser i timerne. Alt går galt om mandagen. Noget er galt med min fod. Enhver kæmper for landets udvikling. Folkene kaster sten efter politiet. Det fremmede folkeslag er på vandring. Der er mange drenge, der stjæler i butikkerne. Hvert eneste medlem af familien har træben. Vores familie elsker slægtsforskning. Han så ikke på hende. Hun ser på ham. Vi ser det alle sammen, men vi siger ikke noget. Politiet er for aggressivt. Piger, som har langt hår, ser søde ud. Drengen med grønne øjne, som ikke kan dansk, er irriterende. I hæren er der orden. Hærens soldater er stærke. Vores team holder sammen. Vores hold består af individualister. Der er 10 grunde til at deltage i sporten. Der er kun en mand tilbage på holdet. Omvendt ordstilling Dansk har både ligefrem og omvendt ordstilling. Jeg gik en tur i går. I går gik jeg en tur. Engelsk har for det meste ligefrem ordstilling, men i spørgende sætninger har engelsk dog også omvendt ordstilling: 14

15 Is anybody at home? Engelsk har også omvendt ordstilling hvis sætningerne begynder med følgende ord. hardly never not only rarely neither no sooner scarcely nor not until, Not before seldom only not once Fx: Rarely have I seen anything like it. Problemet med disse ord kan løses ved at flytte ordet ind i sætningen. Sjældent har jeg hørt sådan noget vrøvl. I have seldom heard such nonsense. Øvelse med omvendt ordstilling Til sommer skal jeg rejse. Næste jul besøger landsholdet Polen. Hver morgen vasker jeg mit hår. Er der nogen hjemme? Kun om efteråret falder bladene af træerne. Aldrig vil jeg se hende igen. Ikke en eneste gang er hun kommet til tiden. Tillægsord Regelmæssig gradbøjning (Det mest almindelige) 1. grad selve tillægsordet 2. grad tilføjer -er 3. grad tilføjer -est Fx.: big, bigger, biggest Hvis der er 3 eller flere stavelser i tillægsordet bøjes med: more og most. Fx.: interesting, more interesting, most interesting. Uregelmæssig gradbøjning 1. grad 2. grad 3. grad bad worse worst good better best well better best much more most many more most little less least old older oldest old elder eldest (om brødre) far farther farthest far further furthest near nearer nearest near nearer next late later latest late later last Når det gælder én person, bruger man mest et støtteord efter tillægsordet fx.: The only one, who... ( den eneste, som), støtteord: one. 15

16 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen The dead man/woman was... (den døde var), støtteord: man. Støtteordet er altid et navneord Når det gælder flere personer, skrives tillægsordet uden et støtteord fx.: The rich = de rige Nogle tillægsord skrives som navneord, de er i flertal eller genetiv (ejefald) fx.: sorte = Blacks, hvide = Whites, farvede = Coloureds. Øvelser med tillægsord "Diana er sød," sagde Peter. "Jeg synes Ulla er sødere," sagde Ole. Men Carl vidste, at Mathilde var den sødeste. Det er det største tårn i verden. Den grimmeste fik det dårligste job. De rige skal nok klare sig. De sorte og de hvide kan ikke enes. Biord (adverbium, adverbs) Biord fortæller noget om enten et tillægsord, udsagnsord eller andet biord. 1: Generelt dannes biord ved at tilføje -ly (kind-kindly) 2. Nogle er dog biord altid fra fødslen (ægte biord): Now, here, often, seldom, soon, never, always, there, abroad. 3. Nogle har samme form som tillægsordet: daily, fast, low, far, long. 4. Biord kan også inddeles efter deres betydningsområde: 1. Mådesbiord siger noget om den måde et eller andet foregår på: Quitly, slowly, thus, so. 2. Stedsbiord siger noget om steder: Here, there, far, back, anywhere. 3. Tidsbiord siger noget om tidspunkter: Yesterday, now, immediately, always, often, long, yet. 4. Gradsbiord giver en gradsangivelse: Very, much, so, enough, too, almost, particularly. 5. Modale biord angiver en stillingtagen: Certainly, no, not, hardly, almost, probably, obviously, perhabs. Nogle retningslinier for placering af biordet: 1. Biord der knytter sig til et hovedudsagnsord står generelt lige før dette. Fx: He often goes to the cinema. Undtagelse: Dette gælder dog ikke ved to be, hvor biordet kommer efter udsagnsordet fx: The man is really very clever. 2. Et biord maser sig normalt ikke ind mellem udsagnsord og genstandsled. Det står da før udsagnsordet eller efter genstandsleddet fx: He always hit the ball. He hit the ball always. 3. Et biord der står efter udsagnsordet er et mådesbiord fx: He walked slowly along the path. 16

17 4. Hvis biordet står inde i sætningen er der plads mellem hovedudsagnsordet og hjælpeudsagnsordet (hvis flere hjælpeudsagnsord står biordet som regel efter det første) fx : They say that the police can easily find the thief 5. Tidsbiled står ofte i begyndelsen eller i slutningen af sætningen fx: One day he met her. 6. Biord, der knytter sig til tillægsord og biord, står foran disse almindeligvis. 7. Nogle biord er specielt knyttet til deres udsagnsord og står lige efter dette. fx: He put on his gloves. He soon moved on. 8. Sætningsbiordet er specielt. Det lægger sig ikke til et bestemt ord, men til hele sætningen. Hvis udsagnsordet ikke er sammensat, står sætningsbiordet normalt foran udsagnsordet. Hvis sammensat står det gerne efter det første hjælpeudsagnsord fx: The Protestants normally goes to church on Sunday. Her silence has unfortunately been accepted. Nogle biord kan både bruges som tillægsord, ægte biord og biord dannet ved - ly, men har så en anden betydning: Tillægsord Biord kort form lang form high-høj high-højt highly-i høj grad hard-hård hard-hårdt hardly-næppe late-sen late-sent, sen lately-for nylig loud-høj (styrke) loud-højt loudly-skingert cheap-billig cheap-billigt cheaply-billigt (dårlig smag) dear-kær,dyr dear-dyrt dearly-ømt, inderligt direct-direkte direct-direkte directly-straks Øvelse med biord Han så venlig på hende. Det er godt at følge sin samvittighed. Jeg har sjældent hørt noget så dumt. Kommer du her ofte? Hun gik stille på gaden. Han smilte venligt til hende. Hvor langt er der? Du skal komme straks, når jeg siger det! De var næsten for venlige. Det ved jeg bestemt ikke noget om. Det er sandsynligvis tabte penge. De går ofte i byen. Manden er næppe en helgen. Hun kastede altid æblet efter hunden. At sige, at jeg let kan kaste en bold 100 m, er en overdrivelse. Han mødte hende om torsdagen. Han tog sin dejlige hjemmelavede røde hat på. Han så direkte på hende. Han tog straks hjem fra arbejde. Han tog imidlertid straks på arbejde. Hun blev desværre taget på fersk gerning af politiet. Foruden oversættelsen angives hvilket/hvilke slags biord, der er i sætningen fx et ægte biord og et mådesbiord. 17

18 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen Stedord Personlige stedord Grundledsform: I, you, (he, she, it). Flertal: we, you, they. Genstandsledsform: me, you, (him, her, it). Flertal: us, you, them. Spørgende stedord Spørgende stedord er på dansk hvem, hvis, hvad, hvilken/hvilket. De bruges ved spørgsmål. 1. Who, whom, whose kun ved personer. Who are those persons? Whom did you give the tape to? -to whom er her forholdsordsled, men bruges sjældent i talesprog. Whose hat is this? 1.1 What ( hvad, hvilken) ved ubegrænsede muligheder. Kan anvendes ved alle navneord: What is the time? What does she look like? 1.2 Which (hvem, hvad, hvilken) kun ved et begrænset antal. Kan anvendes ved alle navneord. Foran of bruges altid which fx: Which of the guests do you like? Which do you like, tea or cocoa? Påpegende stedord This - these, det der er tæt på personen, der peger fx this book is good, holder den i hånden. That - those, peger på noget længere væk fx that book - den bog derhenne, længere væk. Henførende stedord (relative pronominer) 1.Who bruges om personer, med mindre det henførende stedord på dansk står som genstandsled i sætningen, så hedder det whom. Fx.:Was it your husband who hit you? Whom = genstandsled i sætningen. It was the man whom I hate. Her er pigen, som jeg så igår:here is the girl, whom I saw yesterday. 2.Which skrives altid om dyr og ting, men hvis det henførende stedord står som genstandsled i sætningen, kan det nogen gange godt udlades. Fx.: He gave me a ball, which I often play with (grundled). I like the cow (which) you gave me yesterday.(genstandsled). I hate the car which cannot be trusted. (genstandsled). Here is the house (which) we thought of buying. (genstandsled). 18

19 3. Whose bruges, hvis det henførende stedord står i ejefald, om både mennesker og dyr/ting. Fx.:This is the writer whose novel has sold over a million copies. Fx.:This is the book whose name I could not remember. 4.That bruges bade om person og ikke person, men kun i bestemmende Relativsætninger. Ejestedord Ejestedordene er: My, mine, your, yours, his, hers, its, our, ours, ones, their, theirs. Der er forskel i brugen af disse fra dansk til engelsk fx: Jeg har hånden i lommen. I have my hand in my pocket. Grundleddets legemsdele og tøj kræver ejestedord. Hvis genstandsleddets legemsdel nævnes bruges bestemt kendeord: the fx Han slog ham i maven. He hit him in the stomach. They lost their way. Desforuden kommer alle self-formerne fx myself, yourself, himself, ourselves, oneself, themselves. Some/any (1) Any bruges i spørgende sætninger. (2) Any bruges i nægtende sætninger. (3) Some bruges i fremsættende sætninger (sætninger med en hvis positiv mængde). Der var nogle kartofler i posen. Fx.: We haven't had ANY reports from Lebanon (nægtende) for SOME days now (en hvis mængde dage). Were there ANY letters for me this morning? (spørgende). Somebody must have heard the explosion! (fremsættende). Øvelser med stedord Hvem kan du bedst lide? Hvis sko er det? Jeg kan ikke lide hende! Hvordan ser hun ud? Hvad kan du bedst lide chokolade eller is? Her er den bold, som jeg talte om igår. Er det den mand, som du skal giftes med? Kan du se hesten, som står i stalden? Der er manden, som jeg er bange for. Denne chokolade er dejlig, men den der ovre smager bittert. Disse drenge er gode nok, men de der ovre er nogle bøller. Det er pigen, hvis mor klagede over os. Er der nogen, der vil have en is? Jeg kender ingen, der er så dum som dig. Der kom da nogle mennesker til festen. Forholdsord (præpositioner) Forholdsord er meget svære at lære på fremmede sprog. Det er det sidste vores sprogøre samler op. Der findes kun få generelle regler for dem. De fleste skal blot læres og øves. Imidlertid er det klart, at manglende beherskelse af dem giver udenlandsk accent Hvorfor bankede du ikke i døren? Det lille i skulle være på: Hvorfor bankede du ikke på døren. Vi indfødte hører det meget tydeligt, det får den talende til at virke forkert eller komisk. Derfor er det værd at øve sig på forholdsordene. 19

20 Indføring i engelsk grammatik for klasse, 2011, af Finn Dalum-Larsen Tidsforholdsord in, on, at, ago, for, in, during. on: ved dag og dato: on Monday/ on that day. at: ved angivelse af nøjagtigt tidspunkt. in: ved tidsrum: in the morning/ in 1948/in the summer. ago: for... siden (for hvor længe siden) Fx.: I got married three years ago. for: i (tiden hvor længe) Fx.: I only stayed for a week. in: om (hvornår i fremtiden) Fx.: We are leaving in a fortnight. In: på (tiden, der medgår) Fx.: He did the job in two hours. during: under/ i (tidsrum med vægt på tidsforløb) Fx.: He developed some nasty habits during his holidays. in: i (tidsrum, lægger ikke vægt på tidsforløb) Fx.: He died in his holidays. in: på, i løbet af noget tid, in, det løber ud på et minut, in a minute. Øvelse med tidsforholdsord Kommer han i morgen? Kommer du til min fødselsdag? På mandag skal jeg på kursus. Vi skal mødes præcist på slaget 8. For længe side har jeg bestilt tid hos tandlægen. Vi tager afsted om to uger. Jeg blev der kun i en uge. Han gjorde rent i huset på to timer. I sin ferie lavede han aftaler. Han døde på sin ferie til Spanien. Stedsforholdsord Generelt om in, at og on In bruges, når stedet opfattes som rum, eller giver fornemmelsen af rum. On bruges, når stedet opfattes som en flade, et område. At bruges, når stedet opfattes som et punkt. 1. Put the glasses on the table without dropping any. (Ovenpå fladen) 2. The boys were standing at the corner, wating for the girls. (Lige præcis ved hjørnet). 3. The sweets were lying in the top drawer out of baby's reach. (Inde i skufferummet). På 1.på, om flade, on, upon. He sat on the chair. He wrote upon the paper. 2. på, om sted, der tænkes som et punkt, at. We shall meet at the top of the mountain. 3. på, inden for et område, han gik ud på marken (in the field). 4. på, om legemesdele, on, en ring på fingeren, on the finger. 5. på, på sig, på mig, on, jeg har ingen penge på mig, on me. 6. på, om mål eller endepunkt for bevægelse, at, on, unto, to, into, he threw stones at me, he went to the cinema, he climbed un to (unto am.) the roof, drop it on the stone, he poored it into the bottle. I I = on (Ved fjernsyn/radio) Hvad er der i fjersynet i aften? What is on the television to night? I = at eller in (Ved byer) at ved byer, når de opfattes som "punkter". Fx I change my train at Brighton. 20

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2015, af Finn

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2015, af Finn qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2015, af Finn yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Dalum-Larsen

Læs mere

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning 1. Hvad er et verbum? Det siger, hvad man gør, oplever, er eller bliver. Det er sætningens vigtigste led. 2. Lav engelske sætninger med verber,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens):

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens): Formerne: Udsagnsord (verbs) Udsagnsord har 1. Former 2. Tider (i.e. tense) Navnemåde (infinitiv) Nutid (præsens) Datid (præterium) Lang tillægsform (præsens participium), bruges som tillægsord (adjektiv)

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver)... 2 Ejefald (genitiv)... 2 KENDEORD (artikler)... 3 UDSAGNSORD (verber)...

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 21-30 Indholdsfortegnelse OPGAVE 21... 2 Verber i NUTID... 2 OPGAVE 22... 3 ALMINDELIG NUTID eller UDVIDET NUTID (ing-form)... 3 OPGAVE 23... 4 BIORD... 4 OPGAVE 24...

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater Navn: hold: Poul Erik Andersen (PEA) VUC FYN Odense, forår 2004 09-09-2009 indholdsfortegnelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens.

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens. The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens DIGIREAD Læs med lyd Level C DigTea The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker

Læs mere

Flipped grammatik-forløb i Engelsk

Flipped grammatik-forløb i Engelsk Flipped grammatik-forløb i Engelsk Forløbsbeskrivelse Forløbet er en optakt til Delprøve 1 i engelsk, som er en prøve i engelsk grammatik uden hjælpemidler. Eleverne skal kende den engelske grammatik i

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Facitliste. PIRANA - engelsk. My first englishbook

Facitliste. PIRANA - engelsk. My first englishbook Facitliste - engelsk My first englishbook Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - My first english. Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - Facithæfte Forlaget Andrico 1 Stifinderen - Facithæfte 2. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne Layout, Jan Steensen ISBN 978-87-984-0636-5

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3 Facitliste - ENGELSK 3 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Engelsk 3 Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her i facitlisten.

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT INDHOLDSOVERSIGT Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord Navneord Flertalsdannelse Navneord, som kun bruges i ental Navneord, som hovedsageligt forekommer i flertal Navneords ejefald Udsagnsord Hjælpeudsagnsord

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014. Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20.

AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014. Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20. AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014 Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20. maj 2014 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: - Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg -

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - udkommer visse mandage - måske Kultur-tillæg Da redaktionen ikke ser de store politiske nyheder for tiden, har vi, som andre store medier, sendt vores praktikant i kælderen,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Tor rejser og Balder dør

Tor rejser og Balder dør Opgaver til Tor rejser og Balder dør Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs forordet side 3-7. 1. Nævn navnene på nogle af de nordiske guder? 2. Hvordan var verden delt? Prøv at tegne verden.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere