Elevers rettighedertan ELEVERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevers rettighedertan ELEVERNE"

Transkript

1 BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE

2 Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform er det på arbejdspladsen: Kommunikation og korrespondance Administration og sagsbehandling Budget og regnskab Personale- og lønadministration Kan en uddannelsesaftale forlænges? Uddannelsesaftalen kan godt forlænges, hvis du er syg i mere end 10 % af din uddannelse. Det samme gælder, hvis du er på barsel, tager ekstra skoleundervisning eller har nedsat arbejdstid på grund af særlige forhold. Hvis du ikke skriver fagprøve inden for uddannelsesaftalens forløb, skal elevtiden forlænges. Men du bliver så aflønnet som assistent fra det tidspunkt, hvor elevtiden normalt ville være løbet til. Og på skolen: Politik og økonomi Organisation og samarbejde Lovgivning Kommunikation Hvad er en uddannelsesaftale? Når du bliver ansat som elev i en kommune eller en region, bliver der indgået en uddannelsesaftale mellem dig og din arbejdsgiver. Uddannelsesaftalen er en form for en ansættelseskontrakt og er normalt på to år. Se uddannelsesaftalen her Kan man opsige en uddannelsesaftale? Som hovedregel nej, da en uddannelsesaftale er uopsigelig. En uddannelsesaftale kan dog altid ophæves efter prøvetiden, hvis begge parter er enige om det. En uddannelsesaftale kan hæves på grund af væsentlig misligholdelse og bristede forudsætninger. Hvis parterne er uenige om, hvorvidt der er grundlag for at hæve uddannelsesaftalen, søges tvisten løst af din tillidsrepræsentant og/eller HK/Kommunal. Kan tvisten ikke løses lokalt, skal den indbringes for OmKOF.

3 Det betyder, at hverken du eller din arbejdsgiver som udgangspunkt ensidigt kan sige aftalen op. Begge parter skal være enige, eller der er nogle helt særlige grunde for at ophæve aftalen. Det skal ske på en særlig blanket, som fås på handelsskolen. Hvis arbejdsgiveren ønsker at ophæve uddannelsesaftalen, skal der ske en høring af eleven efter Forvaltningsloven. I tilfælde af, at uddannelsesaftalen skal opsiges er det vigtigt, at du kontakter HK på telefon OmKOF - Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning er et udvalg i Uddannelsesnævnet, der sammen med Det faglig Udvalg for Kontoruddannelser og Undervisningsministeriet er ansvarlig for hovedforløbet i de offentlige specialer. Udvalget er repræsenteret ligeligt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Hvor lang er prøvetiden? De første tre måneder er prøvetid. I prøvetiden kan både du og din arbejdsgiver opsige uddannelsesaftalen. Kan prøvetiden forlænges? Ja, hvis skoleforløbet ligger inden for de tre måneders prøvetid. Dette sker helt automatisk. Den kan også forlænges, hvis du går på barsel i prøvetiden, eller hvis du bliver syg i mere end én måned. Prøvetiden bliver så forlænget med den tid, du er væk fra arbejdspladsen. Hvad er en uddannelsesplan? Du skal have en uddannelsesplan, som er en hjælp for dig til at skabe og bevare overblikket over, i hvilke afdelinger du kommer til at arbejde, hvad du skal have gennemgået i løbet af perioden og andre praktiske oplysninger. Planen skal koordineres sådan, at du efter endt uddannelse er kvalificeret til at løse generelle administrative opgaver. Planen sikrer, at du når de mål, der er med uddannelsen og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og arbejdspladsen. Som elev i en kommune eller region, har du mulighed for at komme til at arbejde i mange forskellige afdelinger. Dermed behøver du ikke nødvendigvis at specialisere dig i et enkelt område, men få en erfaring inden for flere områder. Du kan selv være med til at påvirke dit uddannelsesforløb i en individuel uddannelsesplan, som udarbejdes på arbejdspladsen. Det er din uddannelsesansvarlige, der er ansvarlig for, at der bliver lavet en uddannelsesplan for dig. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din uddannelsesansvarlige, så spørg personalechefen på din arbejdsplads. Når din uddannelsesplan er blevet lavet, skal din arbejdsgiver sende en kopi til din handelsskole. Download et forslag til en uddannelsesplan

4 Har jeg faste arbejdsopgaver? Som elev har du ikke faste opgaver. Du har en uddannelsesplan, som er en plan for, hvad du skal lære i din elevtid, og hvor du skal være. Din arbejdsgiver skal følge planen, og du har krav på at lære det, som er aftalt i din uddannelsesplan. Hvad er evalueringssamtaler? Som elev har du ifølge uddannelsesbekendtgørelsen krav på, at der bliver holdt tre evalueringssamtaler. Den ene skal holdes i din prøvetid. Samtalerne skal handle om, hvordan den foregående periode er gået og hvilke mål, der er for den kommende periode. Kan jeg få kørepenge til og fra skole? De kommunale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte har aftalt følgende om dækning af udgifter til transport til/fra skole for elever: Aftalen omfatter de elever, for hvilke der i henhold til Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af (amts)kommunen afholdte udgifter til transport. Godtgørelsen omfatter udgifter til befordring af den nærmeste vej fra bopæl/ indkvartering/lærested til skolen og tilbage. Der kræves en forudgående godkendelse fra tjenestestedet. Det er en betingelse, at den samlede skolevej (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km, og at eleven ikke kan deltage i undervisningen på en nærmere liggende skole. Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset afstand. Der skal i videst muligt omfang anvendes offentlige transportmidler, og i så fald godtgøres de faktiske dokumenterede udgifter. Anvendes efter godkendelse eget transportmiddel, ydes der en godtgørelse pr. kørt km. Kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, reguleres i takt med Arbejdsmarkedsstyrelsens regulering af befordringstilskud til beskæftigede deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. Til indkvarterede elever ydes der en godtgørelse af befordringsudgifter for udrejsen til og hjemrejsen fra skole/indkvarteringssted til bopæl, såfremt den samlede afstand (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km. Ligeledes ydes der befordringsgodtgørelse for rejser mellem skole/indkvarteringssted og bopæl i forbindelse med weekends, påske- og juleferie, såfremt den samlede afstand er mindst 20 km. Aftalen er gældende fra 1. oktober 2000.

5 Hvad er min løn? Du skal have løn under hele din praktiktid også under skoleopholdet. Du aflønnes efter en fast sats, som aftales mellem HK/Kommunal og din arbejdsgiver. Se din aktuelle løn på under Job og Løn. Fra den dag du fylder 25 år, får du såkaldt voksenelevløn det vil sige løntrin 11, hvilket svarer til ca kroner mere om måneden. Hvordan er min arbejdstid? Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer, der som hovedregel fordeles på ugens fem første hverdage. I de 37 timer om ugen er der afsat en ½ times frokostpause. I den enkelte kommune eller region kan der godt være aftalt flekstidsordning. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag er fridage. Grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl. 12:00. Må jeg have overarbejde? Hvis du er under 18 år, må du ikke have overarbejde. Hvis du er over 18 år, må du undtagelsesvis have overarbejde du vil få overarbejdsbetaling efter det, der hedder løntrin 20. Se din løn på under Job og Løn.

6 Hvor meget ferie har jeg? Hvis du er ansat før 1/7, har du krav på et fuldt ferieår (6 uger). Du har ingen krav på ferie, hvis du er ansat efter 1/7. Så må du vente til året efter. Hvis arbejdspladsen lukker, fx mellem jul og nytår, har du ret til ferie med løn op til 1 uge. Dine feriefridage optjener du fra første dag. Men du kan først holde ferie i ferieåret fra 1. maj til 30. april. Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april Hvis du bliver ansat før den 1. juli har du ret til 6 ugers betalt ferie i indeværende ferie år: Ansættes maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. marts april 6 ugers betalt ferie Hvis du bliver ansat 1. juli eller senere, har du i forbindelse med, at virksomheden holder lukket mellem 1. oktober og 30. april, ret til højst 1 uges betalt ferie: Ansættes maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. marts april 1 uges ferie - hvis virksomheden holder lukket Praktikophold Der er mulighed for, at du i løbet af praktikuddannelsen kan udstationeres i udlandet i en kortere eller længere periode. Din uddannelsesansvarlige skal sikre sig, at du i en udstationeringsperiode beskæftiger dig med relevante arbejdsopgaver, da der ved afslutningen af din praktikuddannelse skal underskrives praktikerklæring, som omhandler den samlede uddannelsesperiode.

7 Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) yder hel eller delvis tilskud, som gør, at du og din arbejdsgiver kan få dækket omkostningerne ved praktikophold i udlandet. Information omkring de praktiske forhold ved praktikophold i udlandet fås ved henvendelse til AER og Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter (CIRIUS) Kan jeg overtage en ordinær stilling i slutningen af mit elevforløb og hvad med min løn? Ja, det kan du godt, men du kan ikke både være elev og funktionær på en gang. Derfor skal du søge om at få forkortet din elevtid, før du kan overtage en ordinær stilling. Som udgangspunkt er der normalt intet i vejen for at få din elevtid forkortet i op til tre måneder, før du er udlært, så længe du har bestået din fagprøve. Du skal have assistentløn, hvis du har bestået din fagprøve, din elevtid er blevet forkortet, og det er en egentlig ordinær stilling. Såfremt du får tilbudt en ordinær stilling før de tre måneder inden din udlærte dato, vil HK/Kommunal opfordre dig til at vurdere, om du skal tage imod tilbuddet, og om det går ud over din uddannelse. HK/Kommunal vil også opfordre dig til at kontakte din uddannelsesansvarlige og din lokale HK-afdeling for at forhøre dig om, hvordan du skal forholde dig i denne situation.

8 Jeg er udlært og står uden job, hvad gør jeg? Hvis du er medlem af HK i mindst 18 måneder af din praktiktid, har du ret til særlige HK dagpenge ved ledighed i den første måned, efter du er udlært. Du modtager automatisk et brev fra din HK-afdeling om, hvordan du skal forholde dig. Meld dig ind i HK s a-kasse straks eller senest 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. Du kan kontakte din lokale HK-afdeling allerede samme dag, som du er udlært så er det klaret. Du opnår først ret til dagpenge en måned efter. Til nyudlærte og nyuddannede udbetales dagpenge, som svarer til 82 % af den til enhver tid gældende maksimale dagpengesats. I 2008 svarer det til 576 kr. pr. dag. Hvor kan jeg ellers få hjælp? Hvis du får problemer, kan du altid gå til din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads eller til din lokale HK-afdeling. Din tillidsrepræsentant er i tæt dialog med ledelsen om stort set alle forhold på arbejdspladsen. Hvis du synes, at du har brug for hjælp til konkrete problemer i forhold til din uddannelse m.m., så spørg din tillidsrepræsentant. Hvis han eller hun ikke kan hjælpe, så kan vedkommende fortælle dig, hvem der kan. Du kan ringe til HK 24 timer i døgnet på telefon På HK s hjemmeside kan du finde din lokale afdeling. Få mere hjælp her: Du kan ikke få dagpenge, før du tilmelder dig som ledig i Jobcenteret. Det kan ske elektronisk på Derefter skal du udfylde og indsende en ledighedserklæring til a-kassen. Denne kan du få i din lokale HK-afdeling. Man kan printe den selv fra den hedder AR265 Ledighedserklæring for nyuddannede og værnepligtige. Hvis du vil vide mere kontakt HKs a-kasse telefon nr

9 Fik du svar? HK/Kommunals elevudvalg håber, at pjecen har givet dig svar på nogle af de spørgsmål, som du sidder med om dine rettigheder i forbindelse med din uddannelse. Elevudvalget henviser dig til hvor du finder oplysninger om selve uddannelsen. Hvis du har flere spørgsmål eller gode ideer, som du vil dele med andre kommunale elever, så vær med i debatten på under Tast din mening. Weidekampsgade København C Telefon

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Håndbog for Glarmesteruddannelsen

Håndbog for Glarmesteruddannelsen Håndbog for Glarmesteruddannelsen August 2010 Glarmesterfagets faglige udvalg Forord Håndbog for Glarmesteruddannelsen er udfærdiget som en hjælp i hverdagen for virksomheder, der har eller agter at antage

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

OVERENSKOMST. FOR HK-ansatte

OVERENSKOMST. FOR HK-ansatte OVERENSKOMST FOR HK-ansatte 2008 2011 mellem Boligselskabernes Landsforening og HK Privat side 2 HK-OK 2008 2011 1 Dækningsområde...3 2 Arbejdstid...3 3 Overarbejde...4 4 Løn...5 5 Løn og arbejdsforhold

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev Elevhåndbog -Den bedste start for en kontorelev Indholdsfortegnelse Velkommen til Fredericia Kommune 4 Fredericias vision 4 Om Fredericia Kommune 5 Byrådet 5 Direktionen 5 Fredericia Kommunes organisation

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere