Årsplan for 10. klasse Skoleåret Udarbejdet juni 2013 af Gitta Ølgård og Charlotte Dybbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for 10. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet juni 2013 af Gitta Ølgård og Charlotte Dybbro"

Transkript

1 Velkommen til ST10 Professionslinjen på Tingagerskolen Formål med ST10 særlig tilrettelagt 10.kl Eleverne afslutter deres skolegang og bliver klar til at fortsætte i en kompetencegivende ungdomsuddannelse. I 10. klasse har eleverne ca. 18 fagtimer fordelt på 6 dansktimer, 6 matematik timer, 4 engelsktimer og 2 idrætstimer. Herudover har eleverne 10 timer fordelt på 2 linjedage. Undervisningen tager udgangspunkt i individuelle tilrettelagt undervisningsplaner udarbejdet sammen med eleven. Elever som går i 10. klasse indgår i et forpligtigende fællesskab med andre unge jævnaldrende, dette indebærer bl.a. at eleverne skal på overnatning sammen i starten af skoleåret samt en udlandsrejse. Eleverne skal skrive OSO opgave, og i brobygning i 40, 41, 47 og 48. Der ud over skal også i særligt tilrettelagt brobygning i uge 21. Forventninger til elever og forældre Eleven møder udhvilet og har en god madpakke med til en lang skoledag Er eleven syg eller fraværende skal forældrene hver dag ringe til skolens kontor på tlf.: mellem 8.05 og Det gælder også, hvis eleven skulle være så uheldig at være syg mere end én dag Vi forventer, at forældrene anvender forældreintra Eleven tjekker elevintra et par gange om ugen Eleven medbringer idrætstøj og sko til idrætsundervisningen og et håndklæde til efter badet - 1 -

2 Eleven er forberedt, når det forventes Elever hjælper hinanden og er gode klassekammerater Eleverne omtaler hinanden, deres lærere og Tingagerskolen positivt Eleverne skal behandle tingene som var det deres egne, de skal bruges igen Eleven og forældre kontakter lærerne, hvis I er i tvivl om noget eller har fået en god idé til undervisningen. Brug fx elevintra Spørg når I er i tvivl På linjedage skal eleven forvente at undervisningen kan vare hele dagen Status Klassen består ni elever: tre piger og seks drenge i alderen 16 til 17 år. Skoledagen - nedenstående grundskema kan ændres. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag GØ Dansk CD Linjedag CD + GØ Linjedag GØ Dansk CD Matematik GØ Dansk CD Linjedag CD + GØ Linjedag GØ Dansk GØ Dansk CD Matematik CD Linjedag CD + GØ Linjedag CD + HS Mat GØ Dansk CD Matematik CD Linjedag CD + GØ Linjedag CD + HS Mat GØ Engelsk GØ Engelsk CD Linjedag CD + GØ Linjedag CD Matematik GØ Engelsk GØ Engelsk HS + LL + LA Idræt HS + LL + LA Idræt Klassens lærere: GØ - Gitta Ølgård - klasselærer, dansk, engelsk og linjedage CD - Charlotte Dybbro klasselærer, matematik og linjedage HS - Henrik Schneider idræt og deletimer i matematik LL Lise-Lotte Kallesøe idræt LA Lars Jørck-Thomsen - idræt Undervisningen Undervisningen foregår i nyistandsatte lokaler med Smartboard. Hver elev har deres individuelle arbejdsplads, hvor de kan arbejde uforstyrret og koncentreret. Møblerne i lokalet er fleksible og kan let flyttes så vi har mulighed for at skabe et fællesbord i midten af lokalet eller mindre gruppeborde. Herudover har vi i klasselokalet en hyggekrog med lænestole samt fire arbejdspladser med computere

3 Linjedage To dage om ugen har vi linjedage, hvor undervisningen godt kan vare længere end en almindelig skoledag. Tema: Chef i eget liv! Flytte hjemmefra Udarbejde et budget Etableringsomkostninger Finde en bolig Borgerservice herunder Nem-id, e-boks & SKAT Pengeinstitutter Forsikringer lovpligtige og dem der er rare at have. Fagforening/A-kasse Det der står med småt Tema: Et sejt og sundt livc Idræt i teori og praksis Udfordringer af egne grænser og udholdenhed Forskellige motionsformer både individuelle og hold Sund mad let at lave i teori og praksis Førstehjælpskursus Hygiejne og seksualitet Skolerejsen 2013/2014 På skolerejsen møder eleverne et fremmed lands sprog og kultur. Skolerejsen det kommende skoleår går til Berchtesgaden i Sydtyskland og foregår med nattog ud og hjem og varer en uge. Det sociale samvær og kammeratskab vægtes højt på skolerejsen. Egenbetaling ved skolerejser er 1500 kr

4 Dansk Målet er at eleverne kan læse, skrive og formulere sig, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Eleverne tilbydes folkeskolens afgangsprøve i mundtlig og skriftlig dansk. Vi arbejder på at give eleverne flest mulige veje til at kunne reflektere, vurdere og diskutere de tekster, film og billeder, som de arbejder med. Læsning: I 10. klasse arbejder eleverne med læsning med fokus på deres individuelle niveau. Eleverne testes i starten af skoleåret med en standardiseret læsetest. Herefter udarbejder lærer og elev i samarbejde en vurdering af elevens læseudviklings trin. (LUS, Lix og evt. LET tal) De elever som har behov, gennemgår i starten af skoleåret et lille kursus i it hjælpemidler i form af Ordbanken, Adgang for alle, scanning af tekster, stavekontrol E-bøger m.m. Alle elever skal prøve at læse: Flere bøger på deres niveau Tekster i forskellige genrer Fagtekster Alle elever arbejder med Læseforståelse/læsestrategier - refleksion Læse og huske det, som står skrevet tydeligt i teksten At tænke sig godt om for at læse det, som står mellem linjerne Bruge viden og erfaring til at forstå teksten Genrekendskab Skriftlig: I starten af skoleåret vil vi teste eleven i stavning og grammatik. Dette danner udgangspunkt for arbejdet med ordklasser, tegnsætning (punktum og komma), diktat m.m. Eleverne får i løbet af skoleåret forskellige skriveopgaver med forskellige genrer. Vi arbejder med fokus på indledning, handling og afslutning i novelleform. Mundtlig: Undervisningen i mundtlig dansk leder hen imod, at eleverne skal kunne kende almindelige ord og begreber. Eleverne skal kunne fremlægge emner, hvor de anvender et sammenhængende og forståeligt sprog. Eleverne skal arbejde med at udtrykke fantasi, følel

5 ser, tanker, erfaringer og viden om forskellige emner. Endelig skal eleverne arbejde med at vurdere andres mundtlige fremstilling. Undervisningen vil blive organiseret enten som individuelt arbejde, to og to, eller i mindre grupper. Vi anvender materiale tilpasset den enkelte elev/elevgruppe. IT: Eleverne skal lære at anvende elevintra: Eleverne skal kunne logge på med kode Finde og læse beskeder Sende og vedhæfte filer Eleverne skal lære at arbejde i PowerPoint: Indsætte tekst og billeder som anvendes til fremlæggelser Eleverne skal lære at arbejde i Word Oprette dokument Gemme og holde orden på dokumenter Anvende stave kontrol Udarbejde et pænt layout Elevernes danskfaglige udvikling evalueres på læsekonference sammen med læsekonsulent samt i forbindelse med udarbejdelse af elevplaner. To gange om året udarbejder elev og lærer konkrete mål for elevens danskundervisning. Faget dansk har ca. 6 x 45 min. undervisning pr. uge Gitta Ølgård - 5 -

6 Matematik Målet med matematikundervisningen i 10. klasse er, at eleverne opnår matematiske kompetencer. De skal udvikle kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at begå sig i matematikrelaterede situationer, der vedrører deres dagligliv og samfundsliv. Undervisningen skal også forberede dem til deres videre uddannelse. Undervisningen bygger videre på elevernes faglige viden ved at arbejde med tal og algebra, geometri, måling, matematik i anvendelse og problemløsning. Da elevernes forudsætninger for matematik er meget forskellige, vil alle elever i begyndelsen af skoleåret blive testet med forskellige matematiktest for at fastslå den enkeltes faglige standpunkt. Ud fra disse test planlægges undervisningen, så alle elever arbejder med individuelt materiale. I tilrettelæggelsen af den enkeltes matematikundervisning vil der også blive taget hensyn til deres erhvervsvalg, så bliver lagt stor vægt på den matematik, der knytter sig til netop deres valg af fremtidigt erhverv. Ud over arbejdet med bøgerne vil der være anden undervisning af mere praktisk karakter, hvor eleverne møder matematikken på andre og supplerende måder, herunder arbejde på computer. Vi er i to lektioner om ugen to lærere på klassen. Vi vil bl.a. udnytte dette til at lave små koncentrerede kurser indenfor forskellige emner. Her samler vi de elever, som har brug for netop dette kursus. Eleverne tilbydes folkeskolens afgangsprøve i Matematiske færdigheder, hvor eleverne prøves i følgende matematiske emner: tal og algebra geometri statistik og sandsynlighed samt enkel anvendelse af matematik. Problemløsning, hvor eleverne prøves i anvendelse af matematik til behandling af problemer fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold og behandling af matematiske problemstillinger. Eleverne har matematik i ca. 6 x 45 min. pr. uge. Ca. 2 gange i løbet af skoleåret udarbejder elev og lærer tydelige mål for eleven som løbende evalueres. Yderligere oplysninger findes i elevplanerne. Charlotte Dybbro - 6 -

7 Engelsk Målet med engelskundervisningen i 10. klasse er, at eleverne får oparbejdet så stor et ordforråd og kendskab til sproganvendelse, at de har lyst og evne til at bruge sproget i praksis. Eleverne tilbydes folkeskolens afgangsprøve i engelsk. Prøven består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne på baggrund af det opgivne pensum samt en samtale ud fra et overordnet tema. Elevernes forudsætninger for engelsk er meget forskellige. Nogle er forholds nybegyndere, andre kan anvende sproget på alderssvarende niveau. Dette er et udgangspunkt for undervisningen. Fælles gælder det, at undervisningen tager afsæt i det, den enkelte kan, og herfra videreudvikler elevens sprogkundskaber. Vi tager udgangspunkt i det talt engelsk, men arbejder også med at lytte, læse og skrive. Vi vægter højt, at eleverne får niveau til at klare hverdagssituationer på sproget. Der anvendes et meget bredt spektrum af materialer, afhængigt af, elevens niveau. Vi anvender bl.a. forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og lyrik, grammatikhæfter, lydfiler, ordbanken og andet til oplæsning. Herudover arbejder vi skriftligt med at stille spørgsmål og skrive små stile, referater, breve m.m. Vi anvender bøger, fotokopier samt forskellige læringsstilsmaterialer, som øver eleverne i ovenstående. Undervisningsmaterialet vil bestå af forskellige fotokopier, som skal sættes ind i elevernes ringbind. Det er vigtigt, at der er god orden i denne mappe, da eleverne arbejder med individuelle materialer. De elever som ønsker at gå til afgangsprøven skal være indstillet på, at der vil være lektier til faget. Undervisningen suppleres med film, musik/youtube, lyttetekster, gæstelærer og tv-dokumentar, så eleverne opnår en indsigt i levevilkår, værdier og normer i engelsksprogede lande. Noget af undervisningen vil foregå som fællesundervisning, (her samtaler vi på dansk eller engelsk) undervisning i mindre grupper, parvis eller individuelt. Eleverne har engelsk i ca. 4 x 45 min. pr. uge Ca. 2 gange i løbet af skoleåret udarbejder elev og lærer tydelige mål for eleven som løbende evalueres. Gitta Ølgård - 7 -

8 Idræt Et vigtigt og bærende element i faget er motivation. Det gør vi ved, at eleverne får en del medbestemmelse i, hvilke aktiviteter der skal arbejdes med, samt har muligheden for at vælge netop den aktivitet som deres kompetencer, fysik og interesser passer til, for en kortere periode ad gangen. Der vil til hver lektion være to-tre mulige valg, som vi arbejder med i perioder af to til seks uger. Eleverne lærer at tage ansvar for, at de selv og andre oplever glæde, fremgang, flow m.m. i undervisningen. I praksis betyder dette: Eleverne lærer at deltage aktivt i fælles aktiviteter Eleverne lærer at give plads til andre for at aktiviteterne og dermed undervisningen fungerer Vi arbejder bevidst med elevernes evne til at lytte aktivt og opmærksomt Eleverne får mulighed for at vælge og dygtiggøre sig i discipliner, der har deres særlige interesse. Eleverne får indsigt i sammenhængen mellem bevægelse motion kost sundhed Idrætstimens struktur: Samling med kort orientering om timens forløb. Opvarmning Temaer Afsluttende samling, udstrækning og evaluering af timens forløb. Vi forventer: Alle har idrætsøj med til timerne, som passer til de planlagte aktiviteter Alle tager bad efter idrætstimerne En god opbakning fra forældrene. Som udgangspunkt er vi udendørs fra august til efterårsferien, indendørs fra efterårsferien til påskeferien, og udendørs igen fra påskeferien til sommerferien. Temaer: Løb, spring, kast Gymnastiske færdigheder Boldbasis/boldspil Opvarmning Samarbejde Krop og motion Lise-Lotte Kallesøe og Henrik Schneider - 8 -

9 Evaluering I løbet af skoleåret udarbejder elev og lærer konkrete mål for elevens læring. Herudover evalueres elevernes læring gennem: Løbende samtaler med eleverne i hverdagen Elevernes egne refleksioner Elevsamtaler inden skole/hjemsamtaler Skole/hjemsamtaler Elevplaner Teammøder Tværfaglig elevgennemgang med FagU og PPR konsulent samt afdelingsleder Faglige tests Læsekonference med lærere, læsevejleder samt afdelingsleder - 9 -

10 Kalender Uge Tidspunkt Aktivitet 26 Mandag den 24. juni Forældremøde/information for elever og forældre 33 Torsdag den 15. august til fredag den 16. august Ryste sammen tur Tåsinge 38 Hele ugen Tværsuge, fælles for hele skolen 39 Mandag d. 23 september Skole/hjemsamtale 40 Brobygning 41 Fredag den 11.oktober Skolernes motionsdag Brobygning 46 Hele ugen Tværsuge 47 Brobygning 48 Brobygning 6 Hele ugen OSO 12 Torsdag den 20. marts Fællesforældremøde 15 Hele ugen Tværsuge 18 Hele ugen Skolerejse 19 Skriftlige prøver starter 21 Brobygning 26 Hele ugen Tværsuge 26 Torsdag den 26. juni Dimission

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Årsplan 2. årgang 2012/2013

Årsplan 2. årgang 2012/2013 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/12... 2 Elevernes og klassernes trivsel

Læs mere

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. klasserne er dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk og socialt

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m. INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger

Læs mere

Årsplan for 4. årgang 2010/2011

Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s.

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere