UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN."

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning. MXTS 40 er en lader med flere justerbare parametre. SIKKERHED Laderen er kun udviklet til opladning af batterier iht. den tekniske specifikation. Laderen må ikke bruges til andre formål. Følg altid batteriproducenternes anbefalinger. Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre dig, at der ikke er revner i ledningerne eller ledningsbeskytterne. En oplader med beskadigede kabler må ikke anvendes. Et beskadiget kabel skal erstattes af en original reservedel leveret af CTEK. Oplad aldrig et beskadiget batteri. Oplad aldrig et frossent batteri. Anbring aldrig laderen på toppen af batteriet under opladning. Sørg altid for god ventilation under opladning. Undgå at tildække opladeren. Et batteri under opladning kan afgive eksplosive gasser. Undgå gnister tæt på batteriet. Alle batterier svigter før eller siden. Et batteri, der svigter under opladning, håndteres normalt af den avancerede styring i laderne, men der kan stadig være nogle sjældne fejl at finde i batteriet. Efterlad ikke batterier, der er under opladning, uden opsyn i længere tid. Du skal sikre dig, at ledningerne ikke sætter sig fast eller kommer i kontakt med varme overflader eller skarpe kanter. Batterisyre er ætsende. Rens øjeblikkeligt med vand, hvis syre kommer i kontakt med dine øjne eller din hud, og kontakt en læge med det samme. Kontrollér altid, at opladeren er skiftet til TRIN 7, før laderen efterlades uovervåget og tilsluttet igennem længere tid. Hvis laderen ikke er skiftet til TRIN 7 inden for 55 uger, er dette en angivelse af en fejl. Frakobl laderen manuelt. Batterierne forbruger vand under brug og opladning. Når det gælder batterier, hvor der kan tilsættes vand, skal vandniveauet kontrolleres med jævne mellemrum. Hvis vandniveauet er lavt, tilsættes destilleret vand. (IEC 7.12 ed.5) Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller med manglende erfaring, medmindre de er under opsyn eller får anvisninger i, hvordan apparatet skal bruges, fra en sikkerhedsansvarlig person. Børn skal være under overvågning for at sikre, at de ikke leger med apparatet. (EN 7.12) Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer, der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller med manglende erfaring, hvis de er under opsyn eller får anvisninger i, hvordan de kan bruge apparatet på en sikker måde og forstå de faremomenter, der kan være. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Tilslutning til stikkontakten skal ske i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om elektriske installationer. LADERE MED JORDET NETSTIK MÅ KUN VÆRE KOBLET TIL ET STIK MED JORDFORBINDELSE. UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER LIGNENDE KAN BLIVE SUGET IND I BLÆSEREN. ladere med en IP-klasse under ipx4 er BEREGNET TIL INDENDØRSBRUG. se den tekniske specifikation. UDSÆT IKKE DENNE FOR REGN ELLER SNE. DK 59 DK

2 CORD PRO Temperatursensor Eyelets M6 Klemmer CORD PRO hunstik + Laderkabel hanstik +/- Hunstik til temperatursensor B-kontakt, USB-type Temperatursensor hanstik CORD PRO hunstik - Netkabel MXTS 40 12V/40A 24V/20A Stik til netkabel/ Stikkontakt 60 DK

3 12V/40A 24V/20A KOM HURTIGT I GANG Opladning med sidst brugte programindstillinger 5 Tryk på /-knappen for at starte opladningen Tryk på /-knappen for at afbryde opladningen 4 Tænd for stikkontakten 1 Slut kablerne til opladeren MOUNTING Når laderen opstilles permanent, skal den opstilles på et fast underlag. Fastgør laderen med skruer i de fire huller. Brug passende skruer eller beslag. Sørg for plads omkring laderen, så løftkøling ikke hindres. B-KONTAKT, USB-TYPE MXTS 40 Forbind kablerne Hvis batteriklemmerne forbindes forkert, vil polaritetsbeskyttelsen sikre, at batteri og lader ikke beskadiges. Tilslut batterikablet 1, inklusive temperatursensoren, til laderen. Slut laderkablet 2 til laderen. Slut den røde klemme 3 til batteriets positive pol. forbind den sorte klemme 4 til køretøjets chassis på afstand af brændstofslangen og batteriet. Slut opladeren 5 til stikkontakten. Tænd for netkontakten 6. Frakobl kablerner Sluk for netkontakten 6. fjern opladeren fra stikkontakten, 5 inden batteriet frakobles. Frakobl den sorte klemme 4 før den røde 3. DK B-KONTAKT, USB-TYPE Kun til servicebrug. BEMÆRK! Må ikke bruges til opladning af mobiltelefoner eller lignende. 1 2 Slut laderen til batteriet Slut opladeren til stikkontakten* * Udformningen af forsyningsstik kan variere for at passe til din stikkontakt. ADVARSEL! Batterier og elektronikken beskadiges, hvis 12 V-batterier oplades i en 24 V-indstilling. KLAR TIL BRUG Tabellen viser et estimat for, hvor længe det tager at oplade et fladt batteri til 80 % opladet. OPLADNING STRØM BATTERISTØRRELSE 10Ah 20Ah 50Ah 100Ah 600Ah 1200Ah 5A 2 t 3 t 8 t 10A 2 t 4 t 8 t 20A 2 t 4 t 24 t 30A 3 t 16 t 40A 2 t 12 t 24 t På visse køretøjer kan der være batterier med positiv jordforbindelse Slut den sorte klemme 3 til batteriets negative terminal. Forbind den røde klemme 4 til køretøjets chassis på afstand af brændstofslangen og batteriet. Frakobl kablerne Frakobl den røde klemme 4 før den sorte 3. DK 61

4 opladning Spænding og strømstyrke kan reguleres for at få den bedst mulige opladning af batterierne. Derudover kan der vælges temperaturkompenseret opladning. Se herunder, hvordan parametrene til brugertilpasset opladning indstilles. 1. Slut laderkablerne til opladeren (se Kom godt i gang) MXTS 40 12V/40A 24V/20A 2. Slut laderen til batteriet (se Kom godt i gang) 3. Slut laderen til stikkontakten 4. Tænd på stikkontakten Tænd-/sluk-knappen angiver, at netledningen er sat i stikkontakten. Fejllampen angiver, om batteriklemmerne er tilsluttet forkert. Beskyttelsen mod omvendt polaritet sørger for, at hverken batteri eller lader bliver beskadiget. 5. Tryk på -knappen for at vælge opladningsprogram 6. Tryk på -knappen for at angive parametrene 7. Vælg spænding Display (h) angiver, at spændingen ( V) kan vælges. Display (V) blinker og angiver den valgte spænding. VISNING (V) VISNING (h) -KNAP REDUCER-KNAP 12V 0.00h 40A 0Ah VISNING (A) VISNING (Ah og info) FORØG-KNAP 8. Vælg strøm Display (Ah & info) angiver, at strømstyrken ( A) kan vælges. Display (A) blinker og angiver den valgte strømstyrke. 9. Vælg temperaturkompensation Display (h) angiver, temperaturkompensation ( T) kan vælges. Display (Ah & info) angiver On/ Off. 10. Tryk på /-knappen for at starte ladecyklus, eller tryk på -knappen for at skifte opladningsprogram 11. Følg 8-trins visningen under opladningsprocessen Batteriet er klar til at starte motoren, når TRIN 4 lyser. Batteriet er fuld opladet, når TRIN 7 lyser. T PROGRAM -PROGRAM -PROGRAM PROGRAM FORSYNINGSPROGRAM () FEJL-lampe TÆND-/sluk-lampe -knap /-knap OMVENDT POLARITET BATTERITEMPERATUR UDEN FOR MÅLEOMRÅDE OVERSPÆNDINGSFEJL 12. Stop når som helst opladningen ved at trykke på /-knappen 13. Tryk på /-knappen for at fortsætte opladningscyklussen 62 DK

5 For at sikre den bedst mulige funktion til float-vedligeholdelsesopladning eller spændingsforsyning til dit køretøj kan spændingen og den maksimale strømgrænse justeres fra frontpanelet. Se herunder, hvordan du kan konfigurere spændingsforsyningsprogrammet (supply) og dets parametre. 1. Slut laderkablerne til laderen (se "Kabelforbindelse") MXTS 40 12V/40A 24V/20A 2. Slut laderen til batteriet (se "Kabelforbindelse") 3. Slut laderen til stikkontakten 4. Tænd på stikkontakten Tænd-/sluk-knappen angiver, at netledningen er sat i stikkontakten. Fejllampen angiver, om batteriklemmerne er tilsluttet forkert. Beskyttelsen mod omvendt polaritet sørger for, at hverken batteri eller lader bliver beskadiget. 5. Tryk på -knappen for at vælge forsyningstilstand 6. Tryk på -knappen for at angive parametrene 7. Vælg spænding Visning (t) angiver, at spændingen ( V) er valgt. Visning (V) viser den angivne spænding. VISNING (V) VISNING (h) -KNAP REDUCER-KNAP T PROGRAM 12V 40A 0.00h 0Ah VISNING (A) VISNING (Ah og info) FORØG-KNAP DK 8. Vælg forsyningsspænding Display (h) angiver, at forsyningsspænding ( SV) er valgt. Display (V) blinker og angiver forsyningsspændingens niveau. 9. Vælg strøm Display (Ah & info) angiver, at strømstyrke ( A) er valgt. Display (A) blinker og angiver den valgte spænding. Tryk på +/- for at ændre Tryk på -knappen for at bekræfte 10. Tryk på /-knappen for at starte forsyningstilstanden -PROGRAM -PROGRAM PROGRAM FORSYNINGSPROGRAM () FEJL-lampe TÆND-/sluk-lampe -knap /-knap OMVENDT POLARITET BATTERITEMPERATUR UDEN FOR MÅLEOMRÅDE OVERSPÆNDINGSFEJL 11. Angivelse af forsyningstilstand TRIN 7 lyser for at angive, at forsyningstilstanden kører. 12. Stop når som helst forsyningen ved at trykke på /-knappen 13. Tryk på /-knappen for at starte forsyningstilstanden DK 63

6 MAL INDIKATIONSLAMPER, DISPLAYS OG FEJLKODER 64 DK a ST PLY INDIKATIONSLAMPER: TÆND-/SLUK-LAMPE Strømmen er tilsluttet og slået til. FEJL-LAMPE Der er registreret en fejl. POLARITETSFEJL Omvendt polaritet eller kortslutningsfejl i opladerkabler. BATTERIFEJL Temperaturfejl i batteri. Batteriet er for varmt til at kunne oplades. SPÆNDINGSFEJL I BATTERI Overspændingsfejl ved tilslutning af batteri. 12V 0.00h INDSTILLINGER FØR : VISNING (V) Viser angiven spænding Valgmuligheder: 12/24Volt Forsyningsspænding Viser angiven spænding Valgmuligheder: 13,6/14,0/14,4/14,8V i 12 V-indstilling Valgmuligheder: 27,2/28,0/28,8/29,6V i 24 V-indstilling VISNING (A) Viser angiven strøm Valgmuligheder: 40/30/20/10A i 12 V-indstilling Valgmuligheder: 20/15/10/5A i 24 V-indstilling VISNING (T) Angiver, hvilke parametre der skal indstilles Valgmuligheder: V/SV/A/ T/ RT[h] V = Nominel spænding SV = Forsyningsspænding T = Temperaturkompensation RT[h] = Recond-tid i -program Visning (Ah og info) Viser fejlkoder A = Strømgrænse 40A 0Ah REALTIDSINDIKATION UNDER OPLADNING: VISNING (V) Viser udgangsspænding VISNING (A) Viser udgangsstrøm VISNING (T) Alt. 1. Viser den samlede forløbne opladningstid (minutter/timer) Alt. 2. Viser den tid, der er gået, siden fejlen opstod Alt. 3. Viser fejlmeddelelse VISNING (Ah og info) Alt.1. Viser den samlede afgivne opladning siden start (minutter/timer) Alt.2. Viser fejlkoder sammen med FEJL-lampe 24V Error: FEJLKODER: E01 REVERSE POLARITY 20A E07 forbind laderen ifølge "Kom godt i gang" E02 OVER VOLTAGE Batterispænding for høj til det valgte opladerprogram, kontrollér batterispænding. E03 TIME OUT-TRIN 1: DESULPHATION genstart laderen. Hvis opladningen stadig afbrydes, bliver batteriet alvorligt sulfateret, og det kan være nødvendigt at udskifte det. E04 TIME OUT-TRIN 2: SOFT genstart laderen. Hvis opladningen stadig afbrydes, kan batteriet ikke oplades og skal muligvis udskiftes. E05 TRIN 5: ANALYSE genstart laderen. Hvis opladningen stadig afbrydes, kan batteriet ikke bevare opladningen og skal muligvis udskiftes. E06 BATTERY OVERHEATED Batteriet er for varmt til at kunne oplades. Batteriet er beskadiget og skal muligvis udskiftes. E07 LOW BATTERY VOLTAGE IN PROGRAM Batterispændingen er for lav, eller der er tilsluttet for store forbrugsenheder. Kontrollér, om 12 V-batteri er tilsluttet, hvor et 24 V-batteri er beregnet, eller frakobl store forbrugere. E08 HIGH CURRENT IN PROGRAM Kontrollér, om klemmerne er kortsluttede eller tilsluttet de forkerte poler. E99 OVER VOLTAGE PROTECTION hvis batterispændingen er under 17 V, lyser ERROR-lampen, når 24 V-indstillingen er valgt. Alt 1. Tryk på /-knappen for at oplade med 12 V-indstillingen. Indstil parametrene til brugertilpasset opladning ved at fortsætte med "CHARGING"-trin 6 til 9 Alt 2. Tryk på knappen FORØG for at skifte til 24 V-indstilling. Tryk på /sop-knappen for at fortsætte. Indstil parametrene til brugertilpasset opladning ved at fortsætte med "CHARGING"-trin 6 9.

7 CHARGING-programmer Vælg program ved at trykke på -knappen. Indstil parametrene iht. "CHARGING" (6 9). Tryk på /-knappen for at starte det valgte program. Tabellen forklarer de forskellige opladningsprogrammer: Program Normal Strøm (Ah) Brug til GEL-, WET- og MF-batterier. Forklaring Brug til de fleste -batterier. Visse -enheder skal bruge en lavere spænding (-tilstand). Se i vejledningen til batteriet i tvivlstilfælde. Brug til -batterier. Brug -program til at maksimere opladning med minimalt væsketab. Inklusive RECOND-trin. Recond (genopbyg) dit batteri én gang om året og efter kraftig afladning for at maksimere dets levetid og kapacitet. Bruges til genoprettelse af lagdelte batterier. Bruges som en strømforsyning eller til float-vedligeholdelsesopladning, når 100% af batteriets kapacitet kræves. -programmet aktiverer trin 7 uden tids- eller spændingsbegrænsning. 12 V 24 V min. maks. Strøm min. Temperaturinterval maks. 10 A h 300 Ah 5 A 10 Ah 150 Ah h 600 Ah 10 A h 300 Ah TEKNISKE SPECIFIKATIONER Modelnummer 1069 Nominel VAC V AC, Hz, 3,0 A Ladespænding 14,4 V/14,7 V/15,8 V og 28,8 V/29,4 V/31,6 V Startspænding 2,0 V Output Kan vælges, maks. /12 V eller /24 V Afladning ved Under 1 Ah/måned tilbageføringsstrøm* Ripple** Under 4 % af aktuel jævnstrøm Omgivelsestemperatur Ladertype Batterityper (-20 C til +50 C) (-4 F til +122 F) 8 trin, fuldautomatisk opladningscyklus Alle typer 12 V og 24V blysyrebatterier (WET, MF,, and GEL) Få relevante opladningsoplysninger hos din lokale batterilevarandør Batterikapacitet 12 V:, 24 V: Mål 254 x 160 x 76 mm (L x B x H) Isoleringsklasse IP20 Vægt 1,3 kg, uden kabler Garanti 2 år *) Tilbageføringsstrøm er den strøm, der tapper batteriet, hvis laderen ikke er tilsluttet lysnettet. CTEK-opladere har en meget lav tilbageføringsstrøm. **) Kvalitet af opladningsspænding og opladningsstrøm er meget vigtig. En høj ripple opheder batteriet, hvilket slider på den positive elektrode. Høj spændingsripple kan også beskadige andet udstyr, der er forbundet til batteriet. CTEK-batteriladere producerer meget ren spænding og strøm med lavt ripple. DK 30 A 60 Ah 900 Ah 15 A 30 Ah 450 Ah 80 Ah 1200 Ah h 600 Ah Hvis der bruges højere spænding end anbefalet, kan det betyde, at batterierne ikke oplades helt. Hvis der bruges en lavere spænding end anbefalet, kan det forlænge opladningstiden. Strømforsyningerne er den maksimalt anbefalede strømforsyning til batteriopladning. Hvis en parallel forbruger tilsluttes, kan strømindstillingen forøges med denne strømværdi. Nogle batteriproducenter anbefaler andre værdier. Spørg producenten i tilfælde af tvivl. Hovedanbefalingerne er, at Gel-batterier skal oplades i det lavere strømområde, Power 'er i det øvre område og de fleste andre batterityper i det mellemste område. ADVARSEL! Risiko for kortslutning af batterikabler. Forbind laderkablerne. til laderen, før batteriet tilsluttes ADVARSEL! Risiko for stød, hvis de positive og negative poler berøres under opladning BEGRÆN GARANTI CTEK SWEDEN AB udsteder denne begrænsede garanti til den oprindelige køber af dette produkt. Denne begrænsede garanti kan ikke overdrages. Garantien dækker fremstillingsfejl og materialefejl i 5 år fra købsdato. Kunden skal returnere produktet sammen med købsnota til salgsstedet. Denne garanti bortfalder, hvis batteriladeren har været åbnet, behandlet uforsigtigt eller repareret af andre end CTEK SWEDEN AB eller autoriserede repræsentanter Laderen er forseglet. Garantien bortfalder, hvis forseglingen fjernes eller beskadiges. CTEK SWEDEN AB yder ingen garanti ud over denne begrænsede garanti og kan ikke gøres ansvarlig for nogen anden omkostning end ovenfor nævnte, f.eks. ikke for følgeskader. Derudover er CTEK SWEDEN AB ikke forpligtet til at yde nogen anden garanti end denne. DK 65

8 CHARGING-programmer VOLTAGE (V) CURRENT (A) DESULPHATION SOFT BULK ABSORPTION ANALYSE RECOND FLOAT PULSE 15,8 V 31,6 V 15,8 V 31,6 V 15,8V 31,6 V indtil 12,6 V indtil 25,2 V indtil 12,6 V indtil 25,2 V indtil 12,6 V indtil 25,2 V Stigende spænding til 14,4V 28,8 V Stigende spænding til 14,7 V 29,2 V Stigende spænding til 14,7 V 29,4 V 14,4 V 28,8 V Aftagende strømstyrke 14,7 V 29,2 V Aftagende strømstyrke 14,7 V 29,4 V Aftagende strømstyrke Kontrollerer, om spændingen falder under 12 V 24 V Kontrollerer, om spændingen falder under 12 V 24 V Kontrollerer, om spændingen falder under 12 V 24 V Maks. 15,8 V Maks. 31,6 V 1,5 A Stigende spænding til 15,8 V 31,6 V 1,5 A Tidsindstilling, der kan vælges, Først 8 t. Maks. 24 t. 13,6 V 27,2 V 13,6 V 27,2 V 13,6 V 27,2 V Kan vælges 13,6; 14,0; 14,4; 14,8 V 27,2; 28,0 28,8; 29,2 V 12,7 14,4 V 25,4 28,8 V 40 2A 20 2A 12,7 14,4 V 25,4 28,8 V 40 2A 20 2A 12,7 14,4 V 25,4 28,8 V 40 2A 20 2A SUPPORT CTEK tilbyder professionel kundesupport: Du finder den nyeste brugervejledning på På på telefon: +46(0) CTEKs produkter er beskyttet af Patenter Design Varemærker EP pending RCD TMA US12/ pending US D CTM EP US D CTM US US D CTM EP US D TMA EP pending RCD CTM SE RCD CTM US B2 RCD CTM pending EP pending RCD CTM pending SE RCD V28573IP00 US B2 RCD CTM pending EP pending RCD CTM US12/ pending RCD CTM EP ZL CTM 2010/05152 pending SE ZL CTM US B2 RCD CTM pending EP pending RCD US12/ pending RCD SE D SE D RCD US D29/ pending ZL US RE42303 US RE42230 Tidsgrænse: 8 timer 20 timer 8 timer 3 minutter 2 eller 6 timer afhængigt af batterispændingen ved opladningsstart 10 dage (Forsyning i ubegrænset tid) Maks. 1 t impuls TRIN 1 desulphation (afsulfatering) Registrerer sulfaterede batterier. Pulserende strøm og spænding fjerner sulfater fra batteriets ledere og genskaber derved batteriets kapacitet. TRIN 2 soft start (blød start) Tester, om batteriet kan acceptere opladning. Dette trin forhindrer opladning af et defekt batteri. TRIN 3 bulk (volumen) Opladning med maksimum strøm til ca. 80 % batterikapacitet. TRIN 4 absorption Opladning med faldende strøm for at maksimere op til 100 % batterikapacitet. TRIN 5 analyse Tester, om batteriet kan fastholde en opladning. Batterier, der ikke kan holde opladningen, skal eventuelt udskiftes. 66 DK TRIN 6 recond Vælg -programmet for at føje recondition-trinnet til opladningsprogrammet. Dette trin kan også vælges separat ved at vælge -programmet. Under recondition-trinnet stiger spændingen for at skabe kontrolleret gasudvikling i batteriet. Gasudvikling blander batterisyren og giver energi tilbage til batteriet. TRIN 7 float Dette trin bevarer batterispændingen ved at give en konstant ladespænding. Dette trin kan også vælges separat ved at vælge -programmet, hvor det er muligt at vælge forskellige spændingsindstillinger. Følg batteriproducentens anbefalinger. TRIN 8 pulse (impuls) Holder batteriet på % kapacitet. Opladeren holder øje med batterispændingen og giver en impuls, når det er nødvendigt, for at holde batteriet fuldt opladet C

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere