Netværksmøde i Århus d. 2. februar. På netværksmødet hos Synergaia i Århus d. 2. februar 2009 mødtes 6 job- og virksomhedskonsulenter,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksmøde i Århus d. 2. februar. På netværksmødet hos Synergaia i Århus d. 2. februar 2009 mødtes 6 job- og virksomhedskonsulenter,"

Transkript

1 TRIB NYT NUMMER 5, MARTS 2009 JETTE SKADHAUGE OG CHARLOTTE BIE Et udviklingsprojekt bestående af 5 delprojekter i samarbejde med Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet - UC2, finansieret af Integrationsministeriet Netværksmøde i Århus d. 2. februar I dette nummer: Netværksmøde 1 Et pædagogisk afklaringsredskab 1 En case fra Ringe 2 På netværksmødet hos Synergaia i Århus d. 2. februar 2009 mødtes 6 job- og virksomhedskonsulenter, 6 undervisere, 5 ledere og koordinatorer, 1 socialkonsulent og to repræsentanter fra UC2. Dagens temaer var Gode erfaringer fra delprojekterne Virksomhedsperspektivet SYNERGAIA REHABILITERING Virksomhedsrepræsentant Peter Szocska 3 Gruppediskussion 4 NOOR træner jobsamtaler Sønderborgs TRIBplaner En patientforening på vej Inspiration 7 Kompetenceudvikling i projektet I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse noget om, hvordan man kan arbejde med at skabe motivation, om forberedelse af jobsamtaler, og om hvordan drømme kan bruges til at afklare fremtidige jobønsker og muligheder for traumatiserede borgere. Disse emner var blot noget af det, der blev drøftet, da TRIB projektets fagpersoner mødtes i februar Et pædagogisk afklaringsredskab Fysiske øvelser er en integreret del af Synergaias tilbud til kursisterne og blev derfor også afprøvet på netværksmødet. Info og datoer 8 Lene Knudsen fra Synergaia startede dagen med at præsentere et nyudviklet redskab, som bruges i undervisningen af TRIB-kursister, der er på vej til at finde ud af, hvad de skal beskæftige sig med i Danmark. Drømmetavlen - en øvelse til afklaring af ønsker og meget mere! Formål: at få kursisterne til at sætte ord på hvad de virkelig drømmer om og ikke hvad de tror sagsbehandleren eller læreren gerne vil høre. Organisering: tavleundervisning, grupper og individuelt arbejde. Forløb: Oplæg ved læreren om, hvorfor aktiviteten skal laves. Det forklares, at når man har formuleret en drøm, finder man lettere ressourcer til at føre den ud i livet og bliver i det hele taget mere fokuseret på den. Der tegnes en tegning af en øde ø midt i en strøm billedet skal vise, at man kan gribe de muligheder, der flyder forbi, og derved måske få det bedre på den øde ø. Tavlearbejde fælles og individuelt: Kursistens navn skrives i midten af et mindmap, drømme skrives i bobler udenom. Kursisterne hjælper og bliver inspireret af hinanden. Der skal skrives noget i 5 kategorier: interesser, familiemæssigt, arbejde og uddannelse, materielle ting, rejsemål. Individuelt: Kursisten omsætter sit mindmap til en drømmetavle med billeder og tekst. Se et eksempel på en drømmetavle på næste side

2 SIDE 2 TRIB NYT drømmetavlen Efterbearbejdning: der refereres til drømmetavlerne i efterfølgende grupper og samtaler mhp. at gøre så meget som muligt af drømmene virkeligt. Synergaia vurderer, at det er en god metode til at styrke evne til at sætte mål for sig selv, at tage ansvar for eget liv og at turde have drømme også selvom de måske ikke går i opfyldelse. Hvis jobønsket er urealistisk f. eks. at blive pilot kan drømmetavlen bruges som afsæt for at diskutere, hvad ved pilotjobbet der er attraktivt, og hvor man så kan finde de kvaliteter i et andet og måske mere realistisk job. Arbejdet i grupper betyder, at der sættes mange ord på og derved opnås en større fordybelse i aktiviteten. Drømmetavlerne hænger på væggen i Synergaias lokaler, således at kursisternes drømme er i fokus i dagligdagen. En casehistorie: Så mange ressourcer og dog så lang vej Lillian Bach fra Gørtlervejens skole i Ringe på Fyn fremlagde en case, som belyste et forløb for en kursist og som skulle vise, hvad det helt konkret er, hun og kollegaerne har arbejdet med for at støtte kursistens vej mod arbejdsmarkedet. Elementer i forløbet er: Afklaring af beskæftigelsesønsker: tog lang tid, fordi kursisten oplevede at være blevet misbrugt i tidligere praktikforløb Målrettet danskundervisning med fokus på skriftlighed og temaundervisning om arbejdsmarkedet, fagforeninger m.v. Udarbejdelse af cv: var en nedtur, fordi det gav en oplevelse af at jeg kan ikke noget Læse stillingsannoncer, søge informationer på nettet om uddannelseskrav, arbejdsvilkår og løn Realitetsafklaring i samarbejde med jobkonsulent Udarbejde ansøgninger, motivere til selv at tage kontakt til virksomheder og aflevere uopfordrede ansøgninger 3 ugers praktik som afsluttede uden at kursisten fik ansættelse Nyt motivationsarbejde kursisten fandt selv ny jobmulighed Støtte til afklaring med tidligere ægtefælle om at ændre hans arbejdstider, så aflevering af børn kan kombineres med uddannelsesstilling og kurser på teknisk skole Samarbejde med sagsbehandleren om bevilling af revalidering og mentorordning til lektiehjælp Hjælp til stresshåndtering Udfordringer Kursisten er en ung, enlig mor med to mindre børn, har tidligere taget afgangsprøver på sprogskolen og haft fast arbejde i et år. Hun er meget motiveret for at få arbejde trods psykisk sårbarhed og tendens til højt stressniveau. Udfordringen for Lillian og kollegaer har været at holde kursistens motivation oppe og at være opmærksom på at mål og ønsker er realistiske. De har anvendt GAS-modellen (se sidste nyhedsbrev) med fokus på at sætte små delmål. JEG SER SMÅ MEN STORE FREMSKRIDT HOS TRIB- KURSISTERNE. DE ER ÅBNE, MERE SOCIALE OG KAN GRINE. JOBKONSULENT INGER FELDTHAUS FRA RINGE KOMMUNE. Lillian Bach er dansklærer på Gørtlervejens skole i Ringe, som er en satellit under AOF Svendborg Sprogcenter.

3 NUMMER 5, MARTS 2009 SIDE 3 Peter Szocska, virksomhedsrepræsentant Peter Szocska var inviteret til at holde et oplæg om sine erfaringer med at integrere sårbare etniske minoriteter på Haderslev Tæppelager, som har vundet en række integrationspriser. Peter indledte med at fortælle lidt om sin egen personlige historie, som andengenerationsindvandrer af ungarnske forældre. Hans erfaringer giver ham både en indsigt og en interesse i at arbejde med etniske minoriteter. Virksomhedens grundsyn De væsentligste pointer fra Peters oplæg handlede om vigtigheden af virksomhedens grundsyn på mennesker og på integrationsopgaven. Grundsynet på Haderslev Tæppelager er, at mennesker har muligheder og vil gerne gøre noget for samfundet. Vi ville gerne have blå tal på bundlinjen OG hjælpe nogen. Derfor tog vi kontakt til jobcentret og sagde, at vi gerne ville have nogen ud til en virksomhed, som vi gerne ville starte. Jobkonsulenten kom ud og holdt et møde med mig, og vi gik sammen en runde i virksomheden. Han kunne se en række konkrete muligheder for en fleksjobber, som jeg ikke selv havde set. Så han placerede nogle idéer hos mig, som jeg så kunne tænke videre over og gå til ledelsen med. Samarbejde sikrer et bedre match Jobkonsulenten kommer regelmæssigt ud på virksomheden for at drikke en kop kaffe og diskutere udfordringer og muligheder. Det viste sig at være en anden væsentlig pointe fra Peters oplæg, nemlig vigtigheden af den personlige relation mellem jobkonsulent og virksomhed. En sådan relation kræver tid og pleje, men tiden er godt givet ud, mener Peter. Hvis det hver gang er en ny jobkonsulent, der ringer med en ny borger de vil have i praktik, så ville det ikke være nær så nemt at indgå et samarbejde, som hvis det er den samme jobkonsulent der ringer. Man ender med at forstå hinanden bedre og derved at kunne sikre et bedre match mellem borger og virksomheden fra starten. At skabe menneskelige møder der bryder barrierer og fordomme ned Peter fortalte også om sit lobbyarbejde blandt lokale virksomhedsledere. Mange virksomheder har meget få erfaringer med etniske minoriteter. Der er brug for konkrete møder mellem mennesker for at bryde fordomme og bygge bro til fremtiden. Peter har gode erfaringer med at tage en af sine ansatte med til møder hos eksempelvis Rotary, hvor der ofte er en række virksomhedsledere repræsenteret. Han understregede, hvor vigtigt det er, at skabe den slags ægte møder mellem mennesker, fordi personlige møder kan inspirere og motivere virksomheder til at integrere sårbare borgere. Haderslev mentorkorps kommunen anerkender den gode indsats Kommunen har taget initiativ til at uddanne en række medarbejdere fra Peter Szocska arbejder som selvstændig og har været tilknyttet Haderslev Tæppelager som konsulent og mentor for udsatte borgere i praktik, herunder også traumatiserede etniske minoriteter. lokale virksomheder til mentorer. Kommunen tilbyder et mentorkursus, hvor der gives information om og redskaber til at sikre kulturmøde, kommunikation og konfliktløsning. Peter deltager på de kvartalsvise møder i mentorgruppen, som kommunen faciliterer, og hvor han kan udveksle erfaringer med andre og diskutere forskellige udfordringer, for eksempel PTSD. Kommunen uddeler hvert år en integrationspris og en pris til årets mentor, og den slags anerkendelse er med til at øge og fastholde motivationen, interessen og engagementet hos mentorerne, samtidig med at det giver rigtig god PR for en virksomhed. Billeder fra netværksmødet Inger Feldthaus fra Ringe kommune og Susanne Jensen fra Gørtlervejens skole Lillian Bach med Britta Toft og Lene Nørgaard fra Vejle Sprogcenter

4 SIDE 4 NYHEDSBREV Gruppediskussion: Kompetencer hos fagpersoner i TRIB Hvad er vigtigt at kunne som fagperson for at hjælpe traumatiserede i beskæftigelse? Det er et spørgsmål som TRIB projektet gerne skulle kunne svare på, når det er slut. Vi havde udsendt et spørgeskema om kompetencer til alle netværksmødets deltagere på forhånd og på baggrund af de indkomne besvarelser blev der i grupper diskuteret under følgende overskrifter: Virksomhedsnetværk og virksomhedskendskab Motivation Undervisningsmaterialer med virksomhedsperspektiv At blive kendt for at være seriøs og at skabe resultater Gruppe 1: Jobkonsulenter om virksomhedsnetværk og -kendskab Jobkonsulenterne reflekterede over spørgsmålet: Hvilke strategier bruger vi især til at udvide det personlige virksomhedskendskab og virksomhedsnetværk, som kan sikre praktikker og ansættelse for TRIBmålgruppen? Følgende svar blev givet: Partnerskabsaftaler mellem virksomheder og borger Website med rummelige arbejdspladser Jobkonsulent Per Walter fra Ikast- Brande Kommune og konsulent Azra Hasanbegovic fra CETT i Vejle. Kombiforløb med f.eks. 2 dages praktik og 3 dage i undervisning med en vægtning af individuelt og gruppebaseret fokus. Positiv særbehandling fra det offentlige (der er ikke langt fra kontanthjælp til 25 timers arbejde). TO INTERESSANTE WEBSITES: Gruppe 2: Underviserne om motivationsarbejde En gruppe undervisere diskuterede, hvad de helt konkret gør for at vende en tung stemning og skabe motivation hos kursister i forhold til at deltage aktivt i undervisning og til at komme i arbejde. Nogle af deres bud på hvordan der skabes energi er: At koble motion og bevægelse med undervisning Fælles morgenbord Kreativ undervisning med form, farve, billeder og lyd Lege Humor To undervisere, der spiller sammen i undervisningen Motivation til at komme i arbejde kan øges ved: At kende til vilkårene i Danmark for at få en indtægt Brug af solstrålehistorier At arbejde med drømmetavle At være bevidst om at økonomi er en drivkraft Brug af praktik som nødvendig forudsætning for afklaring, hvor praktik langsomt optrappes til fuld tid At kursisten får en mentor, der kan medvirke til at opleve trivsel i arbejdet Arbejde med forståelse af alder (som 40-årig er man ikke nødvendigvis gammel og færdig på arbejdsmarkedet). Underviserne Leivur á Trødni fra Synergaia med underviser Merete Qvist og jobkonsulent Shohreh Ramani fra Sønderborg. TO INSPIRERENDE WEBSITES:

5 NUMMER 5, MARTS 2009 SIDE 5 Gruppe 3: Underviserne om velegnet materiale En gruppe undervisere udvekslede erfaringer vedr. hvilke undervisningsmaterialer med virksomhedsperspektiv (udgivne eller selvproducerede) de hver især havde gode erfaringer med fungerer bedst for TRIB-kursister. Følgende væsentlige pointer blev nævnt: Materiale der kan tale til sanserne og ikke kun handler om at tale og skrive, for så ryger koncentrationen hurtigt og det er svært at huske, det man har lært. Når kursisterne selv er omdrejningspunktet for materialet og f.eks. sætter billeder på egenskaber ved de arbejdserfaringer, som de har med sig (digitalkamera er en rigtig god og nødvendig investering). Film er også godt, men kun 5 min. klip af gangen, derefter skal klippet efterbehandles. Interaktivt materiale, f.eks. i form af diskussionsspil (se TRIB NYT 4 for spil om arbejdspladskultur) og begrebsspil, hvor man f.eks. skal finde den forklaring, der passer til begrebet A-kasse (et sted man melder sig ind og som udbetaler penge, hvis man bliver arbejdsløs) Oversættelse af jobkonsulentens oplæg i undervisningen. Jobkonsulenten var i starten overrasket over, hvor lidt kursisterne forstod. Men mange gange forstår kursisterne ikke engang begreberne på deres eget sprog, fordi deres erfaringsverden er en helt anden. DANSKLÆREREN SKAL OFTE SÆTTE ET ANDET SPROG PÅ DET, SOM JOBKONSULENTEN HAR UNDERVIST I ELLERS VIRKER DET IKKE. Gruppe 4: Ledere og tovholdere om at skabe resultater Ledere og koordinatorer i gruppe 4 havde forskellige bud på, hvordan man sikrer, at institution og tilbud er seriøst og at der skabes resultater: Det skal være klart og tydeligt for kursister, hvilke forløb de skal igennem, og hvad formål og indhold er. Tilbuddet skal være synligt og tydeligt overfor kommuner og virksomheder f.eks. på hjemmesider eller beskrevet i anden form. Der skal være bredde i tilbuddet i form af tværfaglighed, idet der er mange flere opgaver end at undervise. Der skal hele tiden reflekteres over indsatser, så medarbejdere og ledere bliver klogere. Tilbud skal afpasses efter den aktuelle målgruppe. Koordinator Birgitte Jensen fra Synergaia sammen med jobkonsulent Per Walter fra Ikast-Brande kommune. NOOR træner jobsamtaler som del af motivationsarbejdet NOORs jobkonsulent, Miroslav Rajic, kunne ikke deltage i mødet, men har på et møde med UC2 fortalt om sit og dansklæreren, Helles, arbejde med at forberede jobsamtaler. De fortæller: Mange arbejdsgivere stiller spørgsmål og bruger fraser, som mange af disse borgere ikke kender eller forstår. Vi forsøger at anskueliggøre det for borgerne med konkrete eksempler: Hvordan vil du berige vores virksomhed?, spørger arbejdsgiveren måske. Eller: Hvordan har du det med gruppearbejde/arbejde i teams/kollegialt samarbejde. Så lærer vi dem, at de skal svare: Jeg har det godt med at arbejde sammen med andre og dele min viden og finde på løsninger sammen etc. Arbejdsgiveren kan så spørge: Hvordan har du det med at arbejde alene? - og så skal borgeren kunne svare: Jeg kan godt lide at drage mine egne konklusioner, selv at tage ansvar, at forfølge egne idéer etc. Mange borgere griner overrasket og kan næsten ikke tro, det er sandt, at man skal kunne svare sådan, men det er en aha-oplevelse for mange. Vi forsøger at forklare borgerne, at de skal prøve at sælge sig selv ved hvert spørgsmål de får, og det er de ikke vant til. Arbejdsgiveren kan også finde på at spørge: Hvordan kan du berige os? Hvad kommer du med? Det giver ingen mening for mange af borgere, som kan tænke: Hvad jeg kommer med? 100 kr. under bordet? Der er rigtig mange af den type fraser og spørgsmål, som hurtigt kan give anledning til misforståelser.

6 SIDE 6 NYHEDSBREV Traumecentret i Sønderborg: Plan for TRIB-indsatser De deltagende repræsentanter fra Traumecentret i Sønderborg fortalte om deres planer for TRIB aktiviteter i 3 grupper. Virksomhedskonsulent Shohreh Rahmani fra Sønderborg Kommune fortalte, at hun er i traumecentret to dage om ugen i februar måned, hvor hun bl.a. har holdt jobsamtaler og afklaringssamtaler med nogle af kursisterne. Hun skal finde praktikpladser til de kursister, der er klar til det. Hun fremhævede nødvendigheden af tæt samarbejde mellem undervisere og virksomhedskonsulenten, og at det er vigtigt, at der er realistiske planer for kursisterne. Traumecentret har pt. 26 kursister og har indtil deltagelse i TRIB afviklet emnearbejder for alle om arbejdsmarkedet i deres fremtidsmodul. 11 af centrets kursister forventes at indgå i TRIB-aktiviteter og opdeles i 3 kategorier: praktikaspiranter, praktikanter og jobsøgende. Leder og koordinator Birthe Søllingvrå sammen med jobkonsulent Shohreh Rahmani Centrets indsatser omfatter undervisningsforløb, der skal præcisere og uddybe ressourceskema og ressourceprofil. Derudover vil centret arbejde med vejlednings- og praktikforløb, hvor alle involverede parter skal arbejde tæt sammen om at afklare forventninger og mål. Her skal underviserne bl.a. ud og observere på praktikstedet, således at observationer sammen med kursisternes logbøger fra praktikken kan danne udgangspunkt for særlige danskundervisningsforløb. Endelig skal TRIB-kursisterne diskutere det at have PTSD og være på arbejdsmarkedet i gruppe- og undervisningsforløb. Centret har fået ny hjemmeside check den på En patientforening for PTSD på vej... Azra Hasanbegovic fra Center for Traume- og Torturoverlevere i Vejle (CETT) fortalte om foreningen Ethnos og herunder om arbejdet med at starte en patientforening for flygtninge og hjemvendte danske soldater med PTSD. Ethnos startede i 2004 og er et folkeligt forum til fremme af dialog mellem etniske minoriteter og private instanser, der har med etniske minoriteter at gøre. Baggrunden er, at borgere, som har oplevet krig, tortur og flugt, kan få vanskeligt ved at få hverdagen til at fungere i Danmark i forhold til familien og det omgivende samfund, og at det derfor kan være vigtigt at komme sammen og tale sammen. Temaerne for møderne har været: At være barn i en flygtningefamilie, Ensomhed, isolation og marginalisering, At danne sig et netværk i et liv i eksil, Demokratisk identitet og Mit liv i bevægelse. Møder i Ethnos afholdes på Vejle sprogcenter. Patientforeningen er ved at blive drøftet i projektgruppen, og dens formål er at skabe rum for de flygtninge og indvandrere, der er ramt af PTSD som følge af deres oplevelser i tredje lande og for hjemvendte danske soldater, der er blevet udsat for traumatiske begivenheder i forbindelse med deres udstationering udenfor Danmark. Foreningen har også de pårørende som målgruppe. Derudover ønskes det at etablere sociale og faglige netværk og at øge den politiske opmærksomhed om behandling af PTSD. For mere information kontakt Azra Hasanbegovic på Se også mere på Planche fra Synergaia, som arbejder med at skabe overblik for kursisterne over de oplevelser og faser, som mange flygtninge og indvandrere gennemgår, når de bosætter sig i Danmark.

7 NUMMER 5, MARTS 2009 SIDE 7 Inspiration fra CABI: Metoder der dur på vejen til job CABI Center for aktiv Beskæftigelsesindsats har på en temaside samlet erfaringerne fra projekt 'Metoder der dur'. I projektet har fem kommuner arbejdet med at implementere nye metoder til at få indvandrerkvinder med diffuse helbredsproblemer ind på arbejdsmarkedet. Projektet har forstærket indsatsen i fem mindre kommuner, som har haft et særligt behov for hjælp til at implementere nye tilgange over for kvinderne. Metoderne har været skræddersyet til den enkelte kommune, og således har Kerteminde, Glostrup, Skive, Stevns og Aabenraa arbejdet med hver deres model for helbredsafklaring. Projektets mål har været at kvalificere 40 etniske minoritetskvinder med helbredsproblemer til aktivt at deltage i samfundslivet og til på sigt at komme i gang med job eller uddannelse. Projektets udgangspunkt for den enkelte kvinde er at styrke den enkelte kvindes motivation og selvstændighed, dokumentere og udvikle hendes ressourcer og kompetencer, inddrage hende som aktiv samarbejdspartner i processen. På hjemmesiden kan man finde cases og bl.a. læse om Naima, 43 år og født i Kuwait. Hun kom til Danmark som familiesammenført fra Irak i 2001 med syv børn, der dengang var mellem 7 og 18 år. Hendes mand var kommet til landet to et halvt år tidligere som flygtning. Han er nu førtidspensioneret på grund af traumer. Naima har ingen uddannelse eller joberfaringer fra hjemlandet, men har i Danmark gået på sprogskole. Hun taler kun lidt dansk. Den største barriere for beskæftigelse er Naimas mange opgaver i hjemmet og smerter i ryggen. Du finder drejebog, erfaringer og inspirationskilder på Nyt GRATIS undervisningsmateriale til dansk-på-arbejde! DANSK PÅ ARBEJDE er et nyt undervisningsmateriale, der skaber sammenhæng mellem undervisning og uformel læring pa en arbejdsplads. Der er vejledninger til lærer og mentor med råd og ideer til, hvordan man kan understøtte praktikantens læring. Materialet er opbygget med opgaver til undervisning før, på arbejdspladsen, og undervisning efter. Opgaverne, som er beregnet til undervisningen før, indeholder informative tekster med interaktive opgaver og ideer til informationssøgning. Der er en gennemgående opgavetype med påstande om uskrevne regler. Opgavetypen skal skærpe praktikantens opmærksomhed og give indsigt i egne forventninger til forholdene pa en arbejdsplads. Undervisningen efter arbejdsperioden er det kollektive rum til refleksion og erfaringsbearbejdning. Der er opgaver med dialogkort, rollespil, ideer til fremlæggelse, udformning af breve og forskellige typer af autentiske oplysningsskemaer fra arbejdslivet. Målgruppen for Dansk på arbejde er udlændinge, som kan samtale om kendte emner pa tomandshånd og læse lettere tekster. Materialet har været testet pa niveau og 3.2. Materialet er gratis og kan downloades på Film og undervisningsmateriale fra Syddansk Universitet DE SAMMENHÆNGENDE BÅND er et integrationsfagligt filmog undervisningsmateriale, som henvender sig til studerende på social- og integrationsfaglige uddannelser og til integrationsmedarbejdere, som arbejder med integration i praksis. Materialet kan også anvendes bredere. De sammenhængende bånd består af 7 film, som kredser om centrale begreber og fænomener i integrationsarbejdet, herunder PTSD. Der er lagt vægt på de nye medborgeres oplevelser og reaktioner i mødet med Danmark. Filmene er lavet som dokumentarisk reportage med cases fortalt af unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk. Reportagen er suppleret med interviews med lokale aktører og integrationsfaglige medarbejdere. Cases er baseret på rekonstruktioner af hændelsesforløb, som de er fortalt og oplevet af medborgerne og inte- grationsmedarbejderne. De 7 film er instrueret af den prisbelønnede dokumentarist Anja Dalhoff, og bygger på professor Dominique Bouchets mangeårige tværfaglig forskning og interesse i integrationsspørgsmål. Filmene suppleres af 12 sammenhængende integrationsfaglige foredrag, hvor professor Dominique Bouchet introducerer teorierne bag de syv film.

8 Et udviklingsprojekt bestående af 5 delprojekter i samarbejde med Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet - UC2, finansieret af Integrationsministeriet De 5 delprojekter i TRIB, samt lokale tovholdere på TRIB-indsatser: 1. Etnisk Rådgivningscenter NOOR Hejrevej København NV (Miroslav Rajic) 2. Vejle Sprogcenter Klostergade Vejle (Britta Toft) Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet - UC2 Titangade København N Telefon: Fax: ( ) ( ) 3. Synergaia Rehabilitering Silkeborgvej Herning (Birgitte Jensen) 4. Gørtlervejens Skole (Svendborg Sprogcenter) Gørtlervej Ringe (Susanne Jensen) 5. Traumecenter Sønderborg Ørstedgade Sønderborg (Birthe Søllingvrå) VIGTIGE DATOER OG INFORMATIONER MIDTVEJSOPSAMLINGEN vil blive gennemført i samarbejde med Teori og Metodecentret (TMC i daglig tale), som er et søstercenter til UC2 i Professionshøjskolen UCC. Vi skal samarbejde med Karen Zoppe, Lisbeth Hansen og Lisbeth Madsen. TMC beskæftiger sig med anvendelsesorienteret og praksisnær forskning, metodeudvikling og evaluering indenfor det sociale og pædagogiske område. MIDTVEJSSEMINARET afholdes over to dage: ONSDAG d. 3. JUNI og TORSDAG d. 4. JUNI 2009 Skriv allerede nu datoerne i jeres kalender. Mere information om sted og program udsendes senere. UC2 har ansat Rebecca Engberg-Pedersen som studentermedhjælp på TRIB indtil sommerferien. Rebecca medvirker i midtvejsopsamlingen og deltager på nogle af de sparringsmøder, der finder sted i delprojekterne i løbet af foråret. Rebecca læser samfundsvidenskab på RUC og vi håber I vil tage godt imod hende. Læs mere om Teori og Metodecentret på hjemmesiden:

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Status og aktiviteter i TRIB indtil nu

Status og aktiviteter i TRIB indtil nu TRIB Nyt TRIB Traumatiserede i beskæftigelse 2007-2010 NR. 2, FEBRUAR 2008 CHARLOTTE BIE & JETTE SKADHAUGE Et udviklingsprojekt bestående af 5 delprojekter i samarbejde med Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange Vidensbazar Traumer og job torsdag d. 31.januar 2008 Mette Blauenfeldt ~ Center for Udsatte Flygtninge Workshop 10.30 11.30 10.30-10.45: Hvem er de

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere

Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere Regeringsmæssige udspil: Rapport fra arbejdsgruppen om rehabilitering af traumatiserede flygtninge (April 2001) Regeringens

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Verdande beretning 2009

Verdande beretning 2009 UDVALG: Voksenudvalget Stednummer: 560030 Verdande beretning 2009 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Budget 2009 2009 2009 2009 2010 Driftsramme 1.517 1.609 1.559 50 963

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Notat. Center for Specialundervisning af Voksne Kultur- og samfundsforståelse på dansk for kvinder i Århus Vest - Projekt 80. Projekt nr.

Notat. Center for Specialundervisning af Voksne Kultur- og samfundsforståelse på dansk for kvinder i Århus Vest - Projekt 80. Projekt nr. Notat Projekt nr. 80 Konsulent Referent Dato for afholdelse Line Dybdal Nielsen Jeppe Ostersen 5. oktober 2007 Godkendt d. 12. november 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

SLUTEVALUERING AF TRIB-PROJEKTET

SLUTEVALUERING AF TRIB-PROJEKTET SLUTEVALUERING AF TRIB-PROJEKTET KAREN ZOBBE LISBETH MADSEN BO ERTMANN 2010 TEORI OG METODECENTRET, UCC INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Resultater af TRIB i forhold til de kvantitative mål... 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Brobygning til uddannelse og job

Brobygning til uddannelse og job Brobygning til uddannelse og job KL s uddannelsestræf 2017 Michael Baastrup Portz, psykolog i NExTWORK Signe Weinreich, leder af Job og uddannelse UngeGuiden Dagsorden - Intro til NExTWORK - Fokus på de

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4 Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen Modul 4 Agenda for modul 4 1. Sagsbehandlerens forberedelse af materiale til mødet med det tværgående team 2. Det tværfaglige team hvordan kan det arbejde?

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2)

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2) MIDTVEJSNOTAT 1. Sammenfatning indgår i regeringens handicapstrategi fra 2009. Initiativet giver en række jobcentre mulighed for at få erfaring med afklaring og jobformidling til førtidspensionister, der

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STUforløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Hvordan får vi gjort det vi gerne vil?

Hvordan får vi gjort det vi gerne vil? Styrket samarbejde med flygtningeforældre og andre nyankomne forældre Konference 11.12. 2017 Hvordan får vi gjort det vi gerne vil? v/ulla Kofoed, lektor, UCC og Konsulent i Kalundborg Charlotte Ebdrup

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen 2015 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre - om betydningen af forforståelse og praksis Nyborg den 26. januar Formelle samtaler Kulturelle forforståelser Skole-hjem samtale som praksis Positioneringer

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Omkring 8 pct. af en ungdomsårgang er på langvarig passiv forsørgelse.

Omkring 8 pct. af en ungdomsårgang er på langvarig passiv forsørgelse. Hvad er NExTWORK? Problemet 5.000 unge i hver årgang har hverken job eller uddannelse Omkring 8 pct. af en ungdomsårgang er på langvarig passiv forsørgelse. Gruppen af udsatte unge har høj risiko for

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN TILBUD TIL FLERSPROGEDE BØRN I Odsherred Kommune ønsker vi, at vores flersprogede børn og familier får de bedst mulige betingelser

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - hvad ved vi fra forskningen? Lisbeth Pedersen Forskningschef SFI Det nationale Forskningscenter for Velfærd En fjerdel af de danske virksomheder ansætter personer med nedsat

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Konsulent Carsten Kjærgaard Mail:

Konsulent Carsten Kjærgaard Mail: Konsulent Carsten Kjærgaard Mail: ck@cabiweb.dk Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Side 1 RBR s handicapkonference på Comwell Kolding, den

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere