Netværksmøde i Århus d. 2. februar. På netværksmødet hos Synergaia i Århus d. 2. februar 2009 mødtes 6 job- og virksomhedskonsulenter,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksmøde i Århus d. 2. februar. På netværksmødet hos Synergaia i Århus d. 2. februar 2009 mødtes 6 job- og virksomhedskonsulenter,"

Transkript

1 TRIB NYT NUMMER 5, MARTS 2009 JETTE SKADHAUGE OG CHARLOTTE BIE Et udviklingsprojekt bestående af 5 delprojekter i samarbejde med Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet - UC2, finansieret af Integrationsministeriet Netværksmøde i Århus d. 2. februar I dette nummer: Netværksmøde 1 Et pædagogisk afklaringsredskab 1 En case fra Ringe 2 På netværksmødet hos Synergaia i Århus d. 2. februar 2009 mødtes 6 job- og virksomhedskonsulenter, 6 undervisere, 5 ledere og koordinatorer, 1 socialkonsulent og to repræsentanter fra UC2. Dagens temaer var Gode erfaringer fra delprojekterne Virksomhedsperspektivet SYNERGAIA REHABILITERING Virksomhedsrepræsentant Peter Szocska 3 Gruppediskussion 4 NOOR træner jobsamtaler Sønderborgs TRIBplaner En patientforening på vej Inspiration 7 Kompetenceudvikling i projektet I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse noget om, hvordan man kan arbejde med at skabe motivation, om forberedelse af jobsamtaler, og om hvordan drømme kan bruges til at afklare fremtidige jobønsker og muligheder for traumatiserede borgere. Disse emner var blot noget af det, der blev drøftet, da TRIB projektets fagpersoner mødtes i februar Et pædagogisk afklaringsredskab Fysiske øvelser er en integreret del af Synergaias tilbud til kursisterne og blev derfor også afprøvet på netværksmødet. Info og datoer 8 Lene Knudsen fra Synergaia startede dagen med at præsentere et nyudviklet redskab, som bruges i undervisningen af TRIB-kursister, der er på vej til at finde ud af, hvad de skal beskæftige sig med i Danmark. Drømmetavlen - en øvelse til afklaring af ønsker og meget mere! Formål: at få kursisterne til at sætte ord på hvad de virkelig drømmer om og ikke hvad de tror sagsbehandleren eller læreren gerne vil høre. Organisering: tavleundervisning, grupper og individuelt arbejde. Forløb: Oplæg ved læreren om, hvorfor aktiviteten skal laves. Det forklares, at når man har formuleret en drøm, finder man lettere ressourcer til at føre den ud i livet og bliver i det hele taget mere fokuseret på den. Der tegnes en tegning af en øde ø midt i en strøm billedet skal vise, at man kan gribe de muligheder, der flyder forbi, og derved måske få det bedre på den øde ø. Tavlearbejde fælles og individuelt: Kursistens navn skrives i midten af et mindmap, drømme skrives i bobler udenom. Kursisterne hjælper og bliver inspireret af hinanden. Der skal skrives noget i 5 kategorier: interesser, familiemæssigt, arbejde og uddannelse, materielle ting, rejsemål. Individuelt: Kursisten omsætter sit mindmap til en drømmetavle med billeder og tekst. Se et eksempel på en drømmetavle på næste side

2 SIDE 2 TRIB NYT drømmetavlen Efterbearbejdning: der refereres til drømmetavlerne i efterfølgende grupper og samtaler mhp. at gøre så meget som muligt af drømmene virkeligt. Synergaia vurderer, at det er en god metode til at styrke evne til at sætte mål for sig selv, at tage ansvar for eget liv og at turde have drømme også selvom de måske ikke går i opfyldelse. Hvis jobønsket er urealistisk f. eks. at blive pilot kan drømmetavlen bruges som afsæt for at diskutere, hvad ved pilotjobbet der er attraktivt, og hvor man så kan finde de kvaliteter i et andet og måske mere realistisk job. Arbejdet i grupper betyder, at der sættes mange ord på og derved opnås en større fordybelse i aktiviteten. Drømmetavlerne hænger på væggen i Synergaias lokaler, således at kursisternes drømme er i fokus i dagligdagen. En casehistorie: Så mange ressourcer og dog så lang vej Lillian Bach fra Gørtlervejens skole i Ringe på Fyn fremlagde en case, som belyste et forløb for en kursist og som skulle vise, hvad det helt konkret er, hun og kollegaerne har arbejdet med for at støtte kursistens vej mod arbejdsmarkedet. Elementer i forløbet er: Afklaring af beskæftigelsesønsker: tog lang tid, fordi kursisten oplevede at være blevet misbrugt i tidligere praktikforløb Målrettet danskundervisning med fokus på skriftlighed og temaundervisning om arbejdsmarkedet, fagforeninger m.v. Udarbejdelse af cv: var en nedtur, fordi det gav en oplevelse af at jeg kan ikke noget Læse stillingsannoncer, søge informationer på nettet om uddannelseskrav, arbejdsvilkår og løn Realitetsafklaring i samarbejde med jobkonsulent Udarbejde ansøgninger, motivere til selv at tage kontakt til virksomheder og aflevere uopfordrede ansøgninger 3 ugers praktik som afsluttede uden at kursisten fik ansættelse Nyt motivationsarbejde kursisten fandt selv ny jobmulighed Støtte til afklaring med tidligere ægtefælle om at ændre hans arbejdstider, så aflevering af børn kan kombineres med uddannelsesstilling og kurser på teknisk skole Samarbejde med sagsbehandleren om bevilling af revalidering og mentorordning til lektiehjælp Hjælp til stresshåndtering Udfordringer Kursisten er en ung, enlig mor med to mindre børn, har tidligere taget afgangsprøver på sprogskolen og haft fast arbejde i et år. Hun er meget motiveret for at få arbejde trods psykisk sårbarhed og tendens til højt stressniveau. Udfordringen for Lillian og kollegaer har været at holde kursistens motivation oppe og at være opmærksom på at mål og ønsker er realistiske. De har anvendt GAS-modellen (se sidste nyhedsbrev) med fokus på at sætte små delmål. JEG SER SMÅ MEN STORE FREMSKRIDT HOS TRIB- KURSISTERNE. DE ER ÅBNE, MERE SOCIALE OG KAN GRINE. JOBKONSULENT INGER FELDTHAUS FRA RINGE KOMMUNE. Lillian Bach er dansklærer på Gørtlervejens skole i Ringe, som er en satellit under AOF Svendborg Sprogcenter.

3 NUMMER 5, MARTS 2009 SIDE 3 Peter Szocska, virksomhedsrepræsentant Peter Szocska var inviteret til at holde et oplæg om sine erfaringer med at integrere sårbare etniske minoriteter på Haderslev Tæppelager, som har vundet en række integrationspriser. Peter indledte med at fortælle lidt om sin egen personlige historie, som andengenerationsindvandrer af ungarnske forældre. Hans erfaringer giver ham både en indsigt og en interesse i at arbejde med etniske minoriteter. Virksomhedens grundsyn De væsentligste pointer fra Peters oplæg handlede om vigtigheden af virksomhedens grundsyn på mennesker og på integrationsopgaven. Grundsynet på Haderslev Tæppelager er, at mennesker har muligheder og vil gerne gøre noget for samfundet. Vi ville gerne have blå tal på bundlinjen OG hjælpe nogen. Derfor tog vi kontakt til jobcentret og sagde, at vi gerne ville have nogen ud til en virksomhed, som vi gerne ville starte. Jobkonsulenten kom ud og holdt et møde med mig, og vi gik sammen en runde i virksomheden. Han kunne se en række konkrete muligheder for en fleksjobber, som jeg ikke selv havde set. Så han placerede nogle idéer hos mig, som jeg så kunne tænke videre over og gå til ledelsen med. Samarbejde sikrer et bedre match Jobkonsulenten kommer regelmæssigt ud på virksomheden for at drikke en kop kaffe og diskutere udfordringer og muligheder. Det viste sig at være en anden væsentlig pointe fra Peters oplæg, nemlig vigtigheden af den personlige relation mellem jobkonsulent og virksomhed. En sådan relation kræver tid og pleje, men tiden er godt givet ud, mener Peter. Hvis det hver gang er en ny jobkonsulent, der ringer med en ny borger de vil have i praktik, så ville det ikke være nær så nemt at indgå et samarbejde, som hvis det er den samme jobkonsulent der ringer. Man ender med at forstå hinanden bedre og derved at kunne sikre et bedre match mellem borger og virksomheden fra starten. At skabe menneskelige møder der bryder barrierer og fordomme ned Peter fortalte også om sit lobbyarbejde blandt lokale virksomhedsledere. Mange virksomheder har meget få erfaringer med etniske minoriteter. Der er brug for konkrete møder mellem mennesker for at bryde fordomme og bygge bro til fremtiden. Peter har gode erfaringer med at tage en af sine ansatte med til møder hos eksempelvis Rotary, hvor der ofte er en række virksomhedsledere repræsenteret. Han understregede, hvor vigtigt det er, at skabe den slags ægte møder mellem mennesker, fordi personlige møder kan inspirere og motivere virksomheder til at integrere sårbare borgere. Haderslev mentorkorps kommunen anerkender den gode indsats Kommunen har taget initiativ til at uddanne en række medarbejdere fra Peter Szocska arbejder som selvstændig og har været tilknyttet Haderslev Tæppelager som konsulent og mentor for udsatte borgere i praktik, herunder også traumatiserede etniske minoriteter. lokale virksomheder til mentorer. Kommunen tilbyder et mentorkursus, hvor der gives information om og redskaber til at sikre kulturmøde, kommunikation og konfliktløsning. Peter deltager på de kvartalsvise møder i mentorgruppen, som kommunen faciliterer, og hvor han kan udveksle erfaringer med andre og diskutere forskellige udfordringer, for eksempel PTSD. Kommunen uddeler hvert år en integrationspris og en pris til årets mentor, og den slags anerkendelse er med til at øge og fastholde motivationen, interessen og engagementet hos mentorerne, samtidig med at det giver rigtig god PR for en virksomhed. Billeder fra netværksmødet Inger Feldthaus fra Ringe kommune og Susanne Jensen fra Gørtlervejens skole Lillian Bach med Britta Toft og Lene Nørgaard fra Vejle Sprogcenter

4 SIDE 4 NYHEDSBREV Gruppediskussion: Kompetencer hos fagpersoner i TRIB Hvad er vigtigt at kunne som fagperson for at hjælpe traumatiserede i beskæftigelse? Det er et spørgsmål som TRIB projektet gerne skulle kunne svare på, når det er slut. Vi havde udsendt et spørgeskema om kompetencer til alle netværksmødets deltagere på forhånd og på baggrund af de indkomne besvarelser blev der i grupper diskuteret under følgende overskrifter: Virksomhedsnetværk og virksomhedskendskab Motivation Undervisningsmaterialer med virksomhedsperspektiv At blive kendt for at være seriøs og at skabe resultater Gruppe 1: Jobkonsulenter om virksomhedsnetværk og -kendskab Jobkonsulenterne reflekterede over spørgsmålet: Hvilke strategier bruger vi især til at udvide det personlige virksomhedskendskab og virksomhedsnetværk, som kan sikre praktikker og ansættelse for TRIBmålgruppen? Følgende svar blev givet: Partnerskabsaftaler mellem virksomheder og borger Website med rummelige arbejdspladser Jobkonsulent Per Walter fra Ikast- Brande Kommune og konsulent Azra Hasanbegovic fra CETT i Vejle. Kombiforløb med f.eks. 2 dages praktik og 3 dage i undervisning med en vægtning af individuelt og gruppebaseret fokus. Positiv særbehandling fra det offentlige (der er ikke langt fra kontanthjælp til 25 timers arbejde). TO INTERESSANTE WEBSITES: Gruppe 2: Underviserne om motivationsarbejde En gruppe undervisere diskuterede, hvad de helt konkret gør for at vende en tung stemning og skabe motivation hos kursister i forhold til at deltage aktivt i undervisning og til at komme i arbejde. Nogle af deres bud på hvordan der skabes energi er: At koble motion og bevægelse med undervisning Fælles morgenbord Kreativ undervisning med form, farve, billeder og lyd Lege Humor To undervisere, der spiller sammen i undervisningen Motivation til at komme i arbejde kan øges ved: At kende til vilkårene i Danmark for at få en indtægt Brug af solstrålehistorier At arbejde med drømmetavle At være bevidst om at økonomi er en drivkraft Brug af praktik som nødvendig forudsætning for afklaring, hvor praktik langsomt optrappes til fuld tid At kursisten får en mentor, der kan medvirke til at opleve trivsel i arbejdet Arbejde med forståelse af alder (som 40-årig er man ikke nødvendigvis gammel og færdig på arbejdsmarkedet). Underviserne Leivur á Trødni fra Synergaia med underviser Merete Qvist og jobkonsulent Shohreh Ramani fra Sønderborg. TO INSPIRERENDE WEBSITES:

5 NUMMER 5, MARTS 2009 SIDE 5 Gruppe 3: Underviserne om velegnet materiale En gruppe undervisere udvekslede erfaringer vedr. hvilke undervisningsmaterialer med virksomhedsperspektiv (udgivne eller selvproducerede) de hver især havde gode erfaringer med fungerer bedst for TRIB-kursister. Følgende væsentlige pointer blev nævnt: Materiale der kan tale til sanserne og ikke kun handler om at tale og skrive, for så ryger koncentrationen hurtigt og det er svært at huske, det man har lært. Når kursisterne selv er omdrejningspunktet for materialet og f.eks. sætter billeder på egenskaber ved de arbejdserfaringer, som de har med sig (digitalkamera er en rigtig god og nødvendig investering). Film er også godt, men kun 5 min. klip af gangen, derefter skal klippet efterbehandles. Interaktivt materiale, f.eks. i form af diskussionsspil (se TRIB NYT 4 for spil om arbejdspladskultur) og begrebsspil, hvor man f.eks. skal finde den forklaring, der passer til begrebet A-kasse (et sted man melder sig ind og som udbetaler penge, hvis man bliver arbejdsløs) Oversættelse af jobkonsulentens oplæg i undervisningen. Jobkonsulenten var i starten overrasket over, hvor lidt kursisterne forstod. Men mange gange forstår kursisterne ikke engang begreberne på deres eget sprog, fordi deres erfaringsverden er en helt anden. DANSKLÆREREN SKAL OFTE SÆTTE ET ANDET SPROG PÅ DET, SOM JOBKONSULENTEN HAR UNDERVIST I ELLERS VIRKER DET IKKE. Gruppe 4: Ledere og tovholdere om at skabe resultater Ledere og koordinatorer i gruppe 4 havde forskellige bud på, hvordan man sikrer, at institution og tilbud er seriøst og at der skabes resultater: Det skal være klart og tydeligt for kursister, hvilke forløb de skal igennem, og hvad formål og indhold er. Tilbuddet skal være synligt og tydeligt overfor kommuner og virksomheder f.eks. på hjemmesider eller beskrevet i anden form. Der skal være bredde i tilbuddet i form af tværfaglighed, idet der er mange flere opgaver end at undervise. Der skal hele tiden reflekteres over indsatser, så medarbejdere og ledere bliver klogere. Tilbud skal afpasses efter den aktuelle målgruppe. Koordinator Birgitte Jensen fra Synergaia sammen med jobkonsulent Per Walter fra Ikast-Brande kommune. NOOR træner jobsamtaler som del af motivationsarbejdet NOORs jobkonsulent, Miroslav Rajic, kunne ikke deltage i mødet, men har på et møde med UC2 fortalt om sit og dansklæreren, Helles, arbejde med at forberede jobsamtaler. De fortæller: Mange arbejdsgivere stiller spørgsmål og bruger fraser, som mange af disse borgere ikke kender eller forstår. Vi forsøger at anskueliggøre det for borgerne med konkrete eksempler: Hvordan vil du berige vores virksomhed?, spørger arbejdsgiveren måske. Eller: Hvordan har du det med gruppearbejde/arbejde i teams/kollegialt samarbejde. Så lærer vi dem, at de skal svare: Jeg har det godt med at arbejde sammen med andre og dele min viden og finde på løsninger sammen etc. Arbejdsgiveren kan så spørge: Hvordan har du det med at arbejde alene? - og så skal borgeren kunne svare: Jeg kan godt lide at drage mine egne konklusioner, selv at tage ansvar, at forfølge egne idéer etc. Mange borgere griner overrasket og kan næsten ikke tro, det er sandt, at man skal kunne svare sådan, men det er en aha-oplevelse for mange. Vi forsøger at forklare borgerne, at de skal prøve at sælge sig selv ved hvert spørgsmål de får, og det er de ikke vant til. Arbejdsgiveren kan også finde på at spørge: Hvordan kan du berige os? Hvad kommer du med? Det giver ingen mening for mange af borgere, som kan tænke: Hvad jeg kommer med? 100 kr. under bordet? Der er rigtig mange af den type fraser og spørgsmål, som hurtigt kan give anledning til misforståelser.

6 SIDE 6 NYHEDSBREV Traumecentret i Sønderborg: Plan for TRIB-indsatser De deltagende repræsentanter fra Traumecentret i Sønderborg fortalte om deres planer for TRIB aktiviteter i 3 grupper. Virksomhedskonsulent Shohreh Rahmani fra Sønderborg Kommune fortalte, at hun er i traumecentret to dage om ugen i februar måned, hvor hun bl.a. har holdt jobsamtaler og afklaringssamtaler med nogle af kursisterne. Hun skal finde praktikpladser til de kursister, der er klar til det. Hun fremhævede nødvendigheden af tæt samarbejde mellem undervisere og virksomhedskonsulenten, og at det er vigtigt, at der er realistiske planer for kursisterne. Traumecentret har pt. 26 kursister og har indtil deltagelse i TRIB afviklet emnearbejder for alle om arbejdsmarkedet i deres fremtidsmodul. 11 af centrets kursister forventes at indgå i TRIB-aktiviteter og opdeles i 3 kategorier: praktikaspiranter, praktikanter og jobsøgende. Leder og koordinator Birthe Søllingvrå sammen med jobkonsulent Shohreh Rahmani Centrets indsatser omfatter undervisningsforløb, der skal præcisere og uddybe ressourceskema og ressourceprofil. Derudover vil centret arbejde med vejlednings- og praktikforløb, hvor alle involverede parter skal arbejde tæt sammen om at afklare forventninger og mål. Her skal underviserne bl.a. ud og observere på praktikstedet, således at observationer sammen med kursisternes logbøger fra praktikken kan danne udgangspunkt for særlige danskundervisningsforløb. Endelig skal TRIB-kursisterne diskutere det at have PTSD og være på arbejdsmarkedet i gruppe- og undervisningsforløb. Centret har fået ny hjemmeside check den på En patientforening for PTSD på vej... Azra Hasanbegovic fra Center for Traume- og Torturoverlevere i Vejle (CETT) fortalte om foreningen Ethnos og herunder om arbejdet med at starte en patientforening for flygtninge og hjemvendte danske soldater med PTSD. Ethnos startede i 2004 og er et folkeligt forum til fremme af dialog mellem etniske minoriteter og private instanser, der har med etniske minoriteter at gøre. Baggrunden er, at borgere, som har oplevet krig, tortur og flugt, kan få vanskeligt ved at få hverdagen til at fungere i Danmark i forhold til familien og det omgivende samfund, og at det derfor kan være vigtigt at komme sammen og tale sammen. Temaerne for møderne har været: At være barn i en flygtningefamilie, Ensomhed, isolation og marginalisering, At danne sig et netværk i et liv i eksil, Demokratisk identitet og Mit liv i bevægelse. Møder i Ethnos afholdes på Vejle sprogcenter. Patientforeningen er ved at blive drøftet i projektgruppen, og dens formål er at skabe rum for de flygtninge og indvandrere, der er ramt af PTSD som følge af deres oplevelser i tredje lande og for hjemvendte danske soldater, der er blevet udsat for traumatiske begivenheder i forbindelse med deres udstationering udenfor Danmark. Foreningen har også de pårørende som målgruppe. Derudover ønskes det at etablere sociale og faglige netværk og at øge den politiske opmærksomhed om behandling af PTSD. For mere information kontakt Azra Hasanbegovic på Se også mere på Planche fra Synergaia, som arbejder med at skabe overblik for kursisterne over de oplevelser og faser, som mange flygtninge og indvandrere gennemgår, når de bosætter sig i Danmark.

7 NUMMER 5, MARTS 2009 SIDE 7 Inspiration fra CABI: Metoder der dur på vejen til job CABI Center for aktiv Beskæftigelsesindsats har på en temaside samlet erfaringerne fra projekt 'Metoder der dur'. I projektet har fem kommuner arbejdet med at implementere nye metoder til at få indvandrerkvinder med diffuse helbredsproblemer ind på arbejdsmarkedet. Projektet har forstærket indsatsen i fem mindre kommuner, som har haft et særligt behov for hjælp til at implementere nye tilgange over for kvinderne. Metoderne har været skræddersyet til den enkelte kommune, og således har Kerteminde, Glostrup, Skive, Stevns og Aabenraa arbejdet med hver deres model for helbredsafklaring. Projektets mål har været at kvalificere 40 etniske minoritetskvinder med helbredsproblemer til aktivt at deltage i samfundslivet og til på sigt at komme i gang med job eller uddannelse. Projektets udgangspunkt for den enkelte kvinde er at styrke den enkelte kvindes motivation og selvstændighed, dokumentere og udvikle hendes ressourcer og kompetencer, inddrage hende som aktiv samarbejdspartner i processen. På hjemmesiden kan man finde cases og bl.a. læse om Naima, 43 år og født i Kuwait. Hun kom til Danmark som familiesammenført fra Irak i 2001 med syv børn, der dengang var mellem 7 og 18 år. Hendes mand var kommet til landet to et halvt år tidligere som flygtning. Han er nu førtidspensioneret på grund af traumer. Naima har ingen uddannelse eller joberfaringer fra hjemlandet, men har i Danmark gået på sprogskole. Hun taler kun lidt dansk. Den største barriere for beskæftigelse er Naimas mange opgaver i hjemmet og smerter i ryggen. Du finder drejebog, erfaringer og inspirationskilder på Nyt GRATIS undervisningsmateriale til dansk-på-arbejde! DANSK PÅ ARBEJDE er et nyt undervisningsmateriale, der skaber sammenhæng mellem undervisning og uformel læring pa en arbejdsplads. Der er vejledninger til lærer og mentor med råd og ideer til, hvordan man kan understøtte praktikantens læring. Materialet er opbygget med opgaver til undervisning før, på arbejdspladsen, og undervisning efter. Opgaverne, som er beregnet til undervisningen før, indeholder informative tekster med interaktive opgaver og ideer til informationssøgning. Der er en gennemgående opgavetype med påstande om uskrevne regler. Opgavetypen skal skærpe praktikantens opmærksomhed og give indsigt i egne forventninger til forholdene pa en arbejdsplads. Undervisningen efter arbejdsperioden er det kollektive rum til refleksion og erfaringsbearbejdning. Der er opgaver med dialogkort, rollespil, ideer til fremlæggelse, udformning af breve og forskellige typer af autentiske oplysningsskemaer fra arbejdslivet. Målgruppen for Dansk på arbejde er udlændinge, som kan samtale om kendte emner pa tomandshånd og læse lettere tekster. Materialet har været testet pa niveau og 3.2. Materialet er gratis og kan downloades på Film og undervisningsmateriale fra Syddansk Universitet DE SAMMENHÆNGENDE BÅND er et integrationsfagligt filmog undervisningsmateriale, som henvender sig til studerende på social- og integrationsfaglige uddannelser og til integrationsmedarbejdere, som arbejder med integration i praksis. Materialet kan også anvendes bredere. De sammenhængende bånd består af 7 film, som kredser om centrale begreber og fænomener i integrationsarbejdet, herunder PTSD. Der er lagt vægt på de nye medborgeres oplevelser og reaktioner i mødet med Danmark. Filmene er lavet som dokumentarisk reportage med cases fortalt af unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk. Reportagen er suppleret med interviews med lokale aktører og integrationsfaglige medarbejdere. Cases er baseret på rekonstruktioner af hændelsesforløb, som de er fortalt og oplevet af medborgerne og inte- grationsmedarbejderne. De 7 film er instrueret af den prisbelønnede dokumentarist Anja Dalhoff, og bygger på professor Dominique Bouchets mangeårige tværfaglig forskning og interesse i integrationsspørgsmål. Filmene suppleres af 12 sammenhængende integrationsfaglige foredrag, hvor professor Dominique Bouchet introducerer teorierne bag de syv film.

8 Et udviklingsprojekt bestående af 5 delprojekter i samarbejde med Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet - UC2, finansieret af Integrationsministeriet De 5 delprojekter i TRIB, samt lokale tovholdere på TRIB-indsatser: 1. Etnisk Rådgivningscenter NOOR Hejrevej København NV (Miroslav Rajic) 2. Vejle Sprogcenter Klostergade Vejle (Britta Toft) Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet - UC2 Titangade København N Telefon: Fax: ( ) ( ) 3. Synergaia Rehabilitering Silkeborgvej Herning (Birgitte Jensen) 4. Gørtlervejens Skole (Svendborg Sprogcenter) Gørtlervej Ringe (Susanne Jensen) 5. Traumecenter Sønderborg Ørstedgade Sønderborg (Birthe Søllingvrå) VIGTIGE DATOER OG INFORMATIONER MIDTVEJSOPSAMLINGEN vil blive gennemført i samarbejde med Teori og Metodecentret (TMC i daglig tale), som er et søstercenter til UC2 i Professionshøjskolen UCC. Vi skal samarbejde med Karen Zoppe, Lisbeth Hansen og Lisbeth Madsen. TMC beskæftiger sig med anvendelsesorienteret og praksisnær forskning, metodeudvikling og evaluering indenfor det sociale og pædagogiske område. MIDTVEJSSEMINARET afholdes over to dage: ONSDAG d. 3. JUNI og TORSDAG d. 4. JUNI 2009 Skriv allerede nu datoerne i jeres kalender. Mere information om sted og program udsendes senere. UC2 har ansat Rebecca Engberg-Pedersen som studentermedhjælp på TRIB indtil sommerferien. Rebecca medvirker i midtvejsopsamlingen og deltager på nogle af de sparringsmøder, der finder sted i delprojekterne i løbet af foråret. Rebecca læser samfundsvidenskab på RUC og vi håber I vil tage godt imod hende. Læs mere om Teori og Metodecentret på hjemmesiden:

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Februar 2007 Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere