Udbredelse af elbiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbredelse af elbiler"

Transkript

1 Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag

2 Udgivet af Öresundskomiteen, januar 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus

3 Initiativet kort fortalt Öresundskomiteen underskrev i december 2013 en hensigtserklæring om at udbrede elbiler og ladeinfrastruktur i Øresundsregionen (se bilag 1). Dette notat er et redskab til at efterleve hensigtserklæringen og samle anvisninger fra eksperter, der fortjener opbakning fra politikere i hele Øresundsregionen. Notatet består af tre dele: 1) En baggrundsanalyse af status og potentialer for udbredelsen af elbiler og ladeinfrastruktur i Øresundsregionen. 2) Fire fælles politiske målsætninger for udbredelsen af elbiler i Øresundsregionen, som Udvalg for Miljø og Grøn Vækst i december 2014 har besluttet at arbejde for og vil opfordre andre offentlige organisationer til at tilslutte sig. 3) En række tiltag til at understøtte de overordnede målsætninger. Tiltagene kan sammensættes efter behov af den enkelte offentlige organisation. De fire målsætninger afspejler initiativer, som kommunal- og regionalpolitikere har direkte indflydelse på, mens de understøttende tiltag både afspejler virkemidler, hvor kommuner og regioner har direkte og indirekte indflydelse. Notatet er udarbejdet i samarbejde med kommunale og regionale embedsfolk samt virksomheder og interesseorganisationer i Øresundsregionen og afspejler, at udbredelse af elbiler kræver en bred indsats for at lykkes.

4 Politisk hensigtserklæring En hurtig indfasning af el-baserede køretøjer er en væsentlig nøgle til at omstille transportsektoren, så den kan bidrage til målsætningerne om lavere CO2 udledning og bedre bymiljøer i hele Øresundsregionen. Ved at samarbejde kan kommuner, regioner og private aktører i Øresundsregionen sikre en sammenhængende udbredelse af elbiler og infrastruktur til ladning af elbiler. Kommunernes og regionernes målsætninger bør understøttes af de mange tiltag, som er beskrevet i dette notat. Tiltagene får generelt størst effekt, hvis de gennemføres i et samarbejde mellem offentlige og private aktører og med deltagelse af både danske og svenske parter. Öresundskomiteens Udvalg for Miljø og Grøn Vækst har besluttet at arbejde for nedenstående fælles målsætninger, og vil opfordre andre offentlige organisationer til at tilslutte sig erklæringen: De kommuner og regioner, der tilslutter sig erklæringen, vil arbejde for at fra år skal alle nye biler under 3500 kg, der indkøbes/leases til egen flåde, anvende el, brint eller biogas, med mindre det er funktionelt uhensigtsmæssigt. i...skal der være udarbejdet en standardiseret og smidig ansøgningsprocedure i hver kommune for tilladelse til udbygning af ladeinfrastruktur....skal parkeringspladser med ladestandere være reserveret til elbiler og der skal sikres tilstrækkelige parkeringspladser til at efterkomme efterspørgslen på opstilling af ladeinfrastruktur....skal parkeringspladser på offentligt areal i nye byområder samt større, offentligt tilgængelige parkeringspladser på privat grund forberedes til etablering af ladeinfrastruktur for elbiler. i Funktionelt uhensigtsmæssig henviser her til, at omstillingen til el-, brint- og biogasbiler afpasses i forhold til 1) etableringen af den nødvendige lade-infrastruktur, 2) servicebehov, som endnu ikke kan opfyldes af el-, brint- og biogasbiler, og 3) hensynet til væsentlige merudgifter ved indkøb af disse biltyper sammenlignet med benzin- og dieselbiler.

5 Notatet er udarbejdet af: Forfatter: Öresundskomiteen, Maja Baungaard Jensen Kommentatorer: Frederiksberg Kommune, Thomas Niebuhr Københavns Kommune, Kasper Brenøe Isbrand Lund Kommun, Linda Birkedal Malmö stad, Anna Lindblad Region Hovedstaden, Kåre Albrechtsen Region Skåne, Britt Carlsson-Green Region Sjælland, Bjarne Rasmussen ActNow/Greenabout, Lene Peldrup Grønning CLEVER, Lise Kirkegaard Dansk Elbil Alliance, Magnus Gottlieb E.ON, Adam Kanne IUC Skåne, Matts Larsson JURAB, Per Lundgren Kraftringen, Fredrik Luthman Öresundskraft, Christer Nilsson

6 Indholdsfortegnelse Baggrund for anbefalingerne... 1 Politiske målsætninger for indkøb/leasing af elbiler... 2 Ladeinfrastruktur for elbiler... 3 Danske og svenske forskelle... 6 Kan vi lære noget af nordmændene?... 8 Barrierer for udbredelsen af elbiler... 9 Test-en-elbil Økonomien bag elbiler Tiltag til fremme af elbiler i Øresundsregionen Mål: Indkøb/leasing af elbiler Tiltag: Indkøb/leasing af elbiler Optimering af transportbehovet Indkøb af el fra vedvarende energikilder Offentlige indkøbsfællesskaber med fokus på elbiler Test- og innovationsudbud for transportsystemer med elbiler Frem dele- og bybiler på el Giv elbiler fordele i trafikken Giv incitamenter for medarbejderne til at benytte elbiler Frem borgerleasing af offentlige elbiler Efterspørg elektronisk styring af elbilflåder Egen teknisk assistance eller leasing? Efterspørg eldrevne transportydelser Mål: Udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler Tiltag: Udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler Smidig ansøgningsprocedure om opstilling af ladestandere Ensartet betalingsinfrastruktur i Øresundsregionen Fjern eller reducer anfordringsgaranti ved opstilling af ladestandere Skab overblik over ladeinfrastruktur Giv tilskud til ladestandere... 24

7 Mål: Bedre parkeringsforhold for elbiler Tiltag: Bedre parkeringsforhold for elbiler Reserver parkeringspladser til elbiler med tydelig skiltning Klargør parkeringspladser i nye byområder til ladeinfrastruktur Reducer parkeringsafgiften for elbiler Statslige og private incitamenter Tilskynd til afgiftsfritagelse for elbiler Tilskynd til reduceret tilslutningsbidrag Incitamenter til at investere i primær infrastruktur Rådgiv virksomheder Links Bilag I: Hensigtserklæring

8 Baggrund for anbefalingerne En hurtig indfasning af el-baserede køretøjer (batteri og hybrid) er en væsentlig nøgle til at omstille transportsektoren i en mere klimavenlig retning. Elbiler bidrager væsentligt til at reducere CO2 udledningen; for hver benzinbil, der erstattes af en elbil, sænkes kuldioxidudslippet i gennemsnit med 2 ton per år. 1 Elbiler er meget energieffektive; de udnytter ca. 40% mere af energien i brændslet til fremdrift sammenlignet med benzinbiler. Elbiler bidrager til et godt bymiljø ved at være støjsvage og reducere partikelforureningen. Desuden kan elbiler spille en vigtig rolle i forhold til at balancere et energisystem baseret på fluktuerende energikilder som vindenergi. 1 Elbilen ligger altså lige til højrebenet for lande som Danmark og Sverige, der har ambitiøse målsætninger for et fossilfrit, energieffektivt samfund med masser af vedvarende energi og sunde byer. Ved at koordinere arbejdet for at udbrede elbilen på tværs af Øresund kan det blive væsentligt mere tillokkende for private aktører at købe eller lease elbiler, end hvis alene enkelte kommuner og/eller regioner prioriterede dette spørgsmål. 1 Dette forudsætter, at elbilen lades med fornybar energi. 2 Kilde: Concito,

9 Politiske målsætninger for indkøb/leasing af elbiler Flere kommuner og regioner har allerede målsætninger for indkøb/leasing af elbiler: Region Hovedstaden Region Skåne Københavns Kommune Malmö stad Helsingborg stad 2014: Alle nyindkøbte biler skal være el, brint eller biogasbiler, undtaget er ambulancer og akutlægebiler. 2015: 25% af regionens bilflåde skal være el-, brint- eller biogasbiler. Der skal være elbiler i hovedstadsregionen, hvoraf de fleste skal være privatejede. 2020: Alle regionens biler skal drives fossilfrit. 2015: 85% af kommunens personbiler skal køre på el eller brint. 2025: Alle kommunens personbiler skal være el-, brint-, naturgas- eller biogasbiler. 2015: Hele kommunens lette vognpark skal være miljøbiler. Heraf skal 75% være elbiler, hybridbiler, gas eller biogas biler. 3 Alle udbud for person- og godstransport samt motordrevne redskaber skal følge krav for miljøbiler. 4 Tabel 1: Gældende målsætninger (efteråret 2014) for udbredelse af el- og miljøbiler Kommuner har en nøgleposition ift. at fremme elbiler, da flere af de vigtigste styremidler ligger under kommunernes ansvar: reservering af parkeringspladser til elbiler, tilladelse til opstilling af ladeinfrastruktur på offentlig plads, skiltning til ladestandere og indførsel af miljøzoner. 5 Både kommuner og regioner udgør vigtige kunder, som kan fremme udbredelsen af elbiler ved bevidst indkøb/leasing af elbiler til sundhedssektoren og den daglige personkørsel. De kan både inspirere og give borgere og erhvervslivet incitamenter til at vælge elbilen. De kommunale og regionale tiltag bør tages i samarbejde med de kommercielle el bilaktører og relevante organisationer, så indsatsen er i overensstemmelse med igangværende projekter og satsninger. Ved at samarbejde kan kommuner og regioner i Øresundsregionen sikre en sammenhængende infrastruktur og udbredelse af elbiler, og komme hurtigere i mål med en CO2-neutral og fossilfri fremtid. Miljøbiler dækker i Malmö også over brændselseffektive diesel- og benzinbiler. Kilde: Anna Lindblad, Malmö stad. Miljøbiler dækker i Helsingborg primært over gas og el. Diesel- og benzindrevne biler indkøbes kun når der ikke findes et alternativ til specialtransport for rullestolsbrugere eller til firhjulsdrift. I Danmark kan de fem største bykommuner selv udstikke miljøzoner (København, Aarhus, Frederiksberg, Odense og Aalborg)

10 Nogle rammevilkår skal tilpasses fra nationalt hold; det gælder bl.a. lempelser af registreringsafgiften og tilslutningsafgiften for ladestandere. Her kan kommuner og regioner stå stærkere ved at appellere fælles til nationale politikere. Öresundskomiteen underskrev i december 2013 en hensigtserklæring om at udbrede elbiler i Öresundsregionen (se bilag I). Dette notat er et redskab til at efterleve hensigtserklæringen og samle anvisninger fra eksperter, der fortjener opbakning fra politikere i hele Øresundsregionen. Det er vigtigt at understrege, at elbiler ikke er den eneste løsning, men skal ses som en vigtig brik i en større omstilling af transportsektoren i samspil med cyklisme og offentlig transport. Ladeinfrastruktur for elbiler Øresundsregionen har længe haft ry for at have en splittet infrastruktur for miljøvenlige biler: Indtil for nyligt fandtes der ikke én eneste offentligt tilgængelig tankstation for bioethanol i Danmark og kun meget få elladestationer i Sverige. Det var et problem, da svenskere ikke kunne tanke gasbiler i Danmark og danskerne omvendt ikke kunne tanke elbiler i Sverige. I dag er forholdene bedre. I København åbnede den første tankstation til biogasbiler i 2013, og i Region Skåne findes der i år (2014) 196 ladeudtag til elbiler. EU-kommissionen forsøgte i 2013 at gennemføre bindende mål for ladestandere i medlemslandene, der ville have betydet, at Danmark i 2020 skulle have mindst 5000 og Sverige mindst ladestandere. Forslaget blev dog forkastet af ministerrådet. Opstillingen af ladestandere finder i dag primært sted på kommercielle vilkår. EU har siden via programmet TEN-T bevilliget midler til udbygningen af infrastruktur. I Øresundsregionen har bl.a. svenske E.ON og Öresundskraft og danske CLEVER fået glæde af EU midlerne. I 2013 opkøbte E.ON 770 ladestandere i Danmark fra det konkursramte Better Place og CLEVER påbegynder i 2014 opstillingen af ladestandere i Sverige i samarbejde med Öresundskraft. 3

11 Oversigten i tabel 2 og 3 viser definitioner for primær-, sekundær- og hurtigladning, samt hvor mange ladestandere, der aktuelt findes i Øresundsregionen. Effekt Ladetid op til 80% af batterikapaciteten Primærladning 2,3-12 kw 1-8 timer Semihurtigladning 22 kw minutter Hurtigladning kw minutter 6 Tabel 2: Definitioner af primær-, sekundær- og hurtigladning Primærladning Semihurtigladning Hurtigladning Region 62 udtag på udtag på udtag på 13 Hovedstaden 7 pladser pladser pladser 159 udtag på udtag på 20 4 udtag på 3 Region Skåne pladser pladser pladser 40 udtag på 7 39 udtag på udtag på 13 Region Sjælland pladser pladser pladser Københavns 194 udtag på udtag på 25 7 udtag på 6 Kommune pladser pladser pladser 67 udtag på udtag på 11 2 udtag på 2 Malmö stad pladser pladser pladser Tabel 3: Cirka antal off. tilgængelige ladestandere til elbiler i Øresundsregionen december I september 2014 vedtog EU ministerråd at ladestandere under 50 kwh som minimum skal rumme Type 2 Mennekes standard mens ladestandere over 50 kwh som minimum skal rumme Combined Charging System (CCS) standard. CCS giver mulighed for hurtigladning med jævnstøm og traditionel ladning med vekselstrøm i samme stik. Standarderne er minimumskrav og kan følgelig kombineres med f.eks. CHAdeMO standarden, som anvendes af de japanske biltyper. EU standarderne vil træde i kraft fra november 2017, men ladeoperatører forventes allerede nu at indrette sig efter de nye standarder. 9 Hermed overkommes snart en væsentlig barriere for ladeinfrastrukturen for elbiler på tværs af landegrænser Tesla ladestander med kw tager ca. 1 time om at lade 80% af batterikapaciteten. 7 Ladeudtag for Region H. og Københavns kommune er udelukkende baseret på data fra CLEVER og E.ON. 8 Oversigten er cirkatal. Kilder: CLEVER, E.ON, Uppladning.nu. 9 EU direktiv: ID=79/14 79/*/14&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC 10 Se bl.a. filmklippet her fra 2013, der viser hvor svært det kan være at komme rundt med en elbil i Øresundsregionen: https://www.youtube.com/watch?v=oezsulzwifg#t=31 4

12 Aktuelt er de største udfordringer for ladning af elbiler: - få elbiler gør det relativt uinteressant for operatører at fortsætte de massive investeringer i infrastruktur - antallet af ladestandere. Der mangler offentligt tilgængelige hurtigladestandere som alle elbiler kan benytte (dvs. CCS suppleret med CHAdeMO udtag). - betalingsstandarder på tværs af selskaber. Både CLEVER og E.ON giver mulighed for betaling for at lade strøm uden abonnement, men mod ekstra gebyr. Dette gælder dog endnu ikke hurtigladestanderne, og betalingsproceduren er endnu ikke standardiseret til kreditkort eller app. - en opdateret oversigt over alle ladestandere i Øresundsregionen. I dag skal man surfe mellem flere websider for at finde funktionelle ladestandere på den danske og svenske side af Øresund. De aktuelle kommercielle planer for opstilling af ladeinfrastruktur i Øresundsregionen i 2015 viser, at: - Danmark: E.ON planlægger at opstille 40 hurtigladestandere på motorvejsstrækninger i Danmark. CLEVER vil i 2015 fordoble mulighederne for hurtigladning i Dan mark med bl.a. 63 nye CCS standere, der også rummer CHAdeMO standarden. I alt planlægger CLEVER at opstille 263 nye ladepunkter i Danmark med hhv. 22 kw, 43 kw og 50 kw. - Sverige: CLEVER opstiller 35 ladestandere i samarbejde med Öresundskraft mellem Skåne, Stockholm og Oslo. E.ON har pt. ingen ladestandere i Skåne. 5

13 Danske og svenske forskelle I Danmark har verdens højeste skatter og afgifter på benzin- og dieselbiler og fritagelsen for registreringsafgift 11 for elbiler siden 1984 understøttet udbredelsen af elbiler en udbredelse, der dog ikke har fundet sted med rekordfart. I dag (2014) har Danmark ca indregistrerede elbiler ud af i alt 2,2 mio. biler. Til sammenligning er hver 7. bil solgt i Norge i 2014 en elbil. Den nationale målsætning om en fossilfri transportsektor i 2050 er så fjern, at den ikke skaber store incitamenter for flere miljøvenlige biler på vejene i dag. Den danske afgiftsfritagelse er tidsbegrænset til udgangen af 2015 og er endnu ikke forlænget. Den danske regering har lovet en reform af bilbeskatningen, der skal gøre det billigere at køre i miljø- og klimavenlige biler, men denne er endnu ikke gennemført og det skaber usikkerhed i elbilbranchen. 12 Den danske energistyrelse tilbyder i en forsøgsordning op til DKK pr. nye elbil til flådeejere, der skifter til el. Pengene gives til etablering af ladeinfrastruktur. Dette forventes at øge antallet af elbiler i Region Hovedstaden til over Energistyrelsen har desuden allokeret 23,5 mio. DKK til partnerskabsprojekter, der kan sætte flere elbiler på vejene. I 2009 gik Dansk Energi og 29 virksomheder i elbil- og elbranchen sammen i et branchefællesskab, som bl.a. har til opgave at udbrede eldrevne køretøjer i Danmark og skabe fælles gennemslagskraft hos myndighederne. Dansk Elbil Alliance har i dag 55 medlemsvirksomheder. I 2013 åbnede Hovedstadsregionens elbilssekretariat, Copenhagen Electric, der udvikler og gennemfører aktiviteter, som skaber synlighed og demonstrerer mulighederne ved elbiler. Sekretariatet etablerer partnerskaber om fælles indkøb af elbiler med rabat og mulighed for at afprøve elbiler. Fokus er på kommuner og virksomheder med bilflåder og på private husstande med to biler. Også den danske trafikstyrelse og energistyrelse har oprettet et elbilnetværk for kommuner, regioner og virksomheder med erfaringsdeling om elbiler. 11 Registreringsafgiften udgør i Danmark 105 % af DKK og 180 % af resten af indkøbsprisen for benzin- og dieseldrevne biler. 12 Kilde: 13 Kilde: 6

14 Elbiler Plug-in hybridbiler Biler i alt Danmark Sverige Tabel 4: Cirka antal el- og hybridbiler under 3500 kg i Danmark og Sverige, Som Tabel 3 viser ligger den største forskel mellem udbredelsen af elbiler i Danmark og Sverige indenfor plug-in hybridbilerne. 15 I Danmark er plug-in bilerne først introduceret i 2012 og de blev fritaget for ejer, vægt- og registreringsafgift i Den danske trafikstyrelse forventer, at dette vil øge salget af hybridbiler i de kommende år. Plug-in hybrid biler udleder % mindre CO2 end en almindelig bil. Hybridbilerne kan være særligt interessante i en overgangsperiode til infrastrukturen for elbiler er fuldt udbygget med hurtigladestandere, og elbilernes batteri-kapacitet øges. I Sverige har regeringen et mere ambitiøst mål for transportsektoren end i Danmark; i 2030 skal al transport være uafhængig af fossile brændsler. Målet kan dog være urealistisk: De fleste biler anvendes i mere end 16 år, så hvis målet skal nås, skal alle biler, der sælges i år (2014) køre på fossilfri brændsler. I dag gælder dette kun 2% af bilerne, der sælges i Sverige. 16 Den største satsning på transportområdet i Sverige har været på biobrændsel. Infrastrukturen til elbiler er først nyligt under udbredelse, og ingen sammenhængende satsninger for at øge tilvæksten i antallet af elbiler er blevet gennemført i Sverige. Der er ingen stærk elbilbranche, tiltagene er i stedet drevet af spredte projekter, som især regionale og kommunale organisationer står bag i samarbejde med virksomheder som privatejede energiselskaber. Flere virksomheder udgav i 2013 Roadmap Sweden en färdplan för elfordon i Sverige till 2030 som bl.a. er en appel til den svenske regering om at skabe bedre forudsætninger for at udbrede elbiler i Sverige. Flere kommuner som Malmö stad har dog allerede valgt at satse på et miks af biler på el, brint og biogas. 17 I Sverige er biler ikke pålagt registreringsafgift, hvorfor elbiler ikke kan gives en fordel her. Miljøbiler er i Sverige understøttet af en præmie 18 per bil på SEK, men denne pulje er næsten tømt, og er ikke blevet fornyet. Regeringen giver fortsat miljøbiler en 14 Kilde: Power Circle, 2014, EnergiWatch, 2014 og BilSweden, 2014, Dansk Elbils Alliance En plug-in hybridbil får strøm fra et indbygget batteri, som kan lades op på samme måde, som andre elbiler. Udover en elmotor og et indbygget batteri har plug-in hybridbil en forbrændingsmotor, der tager over fra eller supplerer elmotoren, når der er behov for det, f.eks. når batteriet er ved at løbe tør for strøm 16 Kilde: Mats Larsson, IUC Skåne 17 Malmö stad, 2013: Framtidens fordon i Malmö 18 Puljen gælder supermiljøbilar med meget lave CO2 udslip (under 50 g CO2/km.), som kun elbiler og ladhybridbiler klarer 7

15 Norge er verdens førende elbilmarked, og med salget i 2013 og starten af 2014 cementerede nordmændene den position. Elbiler udgjorde 20% af nysalget af biler i flere måneder af 2014 og per juli 2014 udgjorde elbiler 1% af den samlede norske bilpark. Baggrunden er massiv støtte fra den norske stat og flere fordele i det offentlige rum. Ikke bare er elbiler fritaget for registreringsafgift, som er næsten lige så høj som i Danmark, de slipper også for moms og beskattes lavere som firmabiler. Flere andre tiltag som adgang til busbaner, fritagelse for bompenge, gratis færge, fri parkering og ofte gratis strøm har gjort elbilen særligt populær i Norge. Afgiftsfritagelser skal selvfølgelig opvejes mod manglende kroner i statskassen. Det skal også bemærkes, at norsk elektricitet, som er tæt på at være CO2 neutral, koster det halve af dansk strøm, mens benzin og diesel er dyrere i Norge end i Danmark og Sverige. Kan vi lære noget af nordmændene? Kilde: Ingeniøren, 2014 og Politiken, 2013 fritagelse fra vejtrafikskat på fem år. 19 Elbiler skal dog gives langt større fordele, hvis de skal konkurrere med de lave skatter og afgifter på benzin- og dieselbiler, som primært har sit udspring i, at Sverige i modsætning til Danmark har stærke interesser i at beskytte egenproduktionen af biler. 20 Læs mere om forskelle for danske og svenske elbilister under de enkelte tiltag. 19 Skattefritagelsen gælder alle miljøbiler også dem med lavt forbrug af benzin og diesel. Kilder: Per Lundgren, Jurab, Anna Lindblad, Malmö stad 20 Kilde: Mats Larsson, IUC Skåne 8

16 Barrierer for udbredelsen af elbiler Elbilens konkurrencekraft er især afhængig af tre faktorer: Indkøbspris, driftsomkostninger og brugtsalgspris. Den typisk højere indkøbspris på elbiler sammenlignet med benzin- og dieselbiler kan skræmme. Allerede i dag er det dog muligt for større flådeejere at indkøbe elbiler til samme pris som benzinbiler. 21 På sigt bliver indkøbsprisen - afhængig af kørselsbehov - udlignet af de lavere udgifter til drift. Ind købspris må forventes at falde efterhånden som batterierne bliver billigere at fremstille og bilproducenterne globalt øger produktionsvolumen. Energiudgifterne for en elbil er betydeligt lavere sammenlignet med benzinbiler; i Danmark koster det ca. 30 øre per kørt kilometer for en elbil og ca. 60 øre for en benzinbil. Vedligeholdelsesudgifterne er desuden ca. halvdelen af udgifterne til benzin- eller dieselbiler. De færreste bilister ejer bilen hele dens levetid. Eftersom elbilens teknologi er under udvikling og elbilen stadig er ny på markedet er det uvist hvad elbilens brugtpris er. Det kan holde nogle fra at købe en elbil, men her må kommuner og regioner gå foran, så elbiler produceres i et omfang, der sikrer en hurtig teknologisk udvikling, som også er investeringsegnet på brugtbilsmarkedet. Frygten for elbilers rækkevidde og for tidskrævende opladning er også en barriere for udbredelsen af elbiler. Disse barrierer er dog reelt mindre end antaget viser det nyligt afsluttede testprojekt i Danmark Test-en-elbil. 21 Se i blå boks udbudseksempel fra Københavns Kommune om økonomien bag indkøb af elbiler. 9

17 Test-en-elbil 1578 danske testfamilier deltog i perioden i forsøgsprojektet Test-en-elbil støttet af den danske energistyrelse og trafikstyrelse. Familierne fik stillet en elbil til rådighed i tre måneder, hvor bilen i det omfang, det kunne lade sig gøre, skulle indgå som husstandens primære bil. Projektet viste bl.a. at den foretrukne opladning af elbiler foregår hjemme eller på arbejdspladsen - kun 8% af de opladninger, der blev foretaget i projektet, er foretaget på farten og det endda selvom testpiloterne fik gratis elektricitet på hurtiglade-stationerne, men skulle betale hjemme. Projektet viste også, at testfamilierne i gennemsnit kørte 50 km om dagen og derfor havde ca. en halv tank tilbage, når de satte bilen til opladning. Det tegner et billede af, at angsten for elbilens rækkevidde er af mental karakter i dagligdagen. Disse data, sammenholdt med DTU s transportvaneundersøgelse, peger på, at op mod 97% af alle danskeres køreture vil kunne dækkes af elbiler. Desuden får de elbiler, der kommer på markedet i dag længere og længere rækkevidde. Øresundsregionen har en høj befolkningstæthed og korte afstande mellem byerne. Undersøgelser af pendlingsmønsteret viser, at 95% af de daglige bilpendlerture på den danske side af Sundet og 85% på den svenske er under 100 km. 22 Hvis potentielle elbilpendlere kan lade op ved deres arbejde, vil elbilens rækkevidde fordobles. Mange borgere stiller spørgsmålstegn ved elbilens kapacitet til længere ture. Flere projekter arbejder aktuelt på at forbinde Norden og Tyskland med ladeinfrastruktur. Nissan, Fortum, Preem og McDonalds samarbejder om at forbinde de fire nordiske hovedstæder med hurtig-ladere. Green Highway vil skabe en sammenhængende ladeinfrastruktur for elbiler fra Sundsval i Sverige til Trondheim i Norge inden år Udbygningen er altså allerede i gang og om et par år vil de længere ture i Nordeuropa kunne gennemføres i en elbil. Tesla er ved at udbrede hurtigladere 23 til hele Euro pa, så man i løbet af 2015 vil kunne køre fra Nordnorge til Sydfrankrig i en elbil. Flere elbilforhandlere tilbyder desuden en lånebil som kan benyttes ved længere rejser, 22 Kilde: Region Hovedstaden, Med hurtigladerne tager det kun 20 minutter at oplade en Tesla Model S fra 0 procent til 50 procent eller 30 minutter at opnå 80 procent opladning. Kilde: Energy Supply, Kilde: CLEVER, 2014: Test-en-elbil afsluttende rapport 10

18 inkluderet i købet af en elbil. I praksis vil mange købe elbilen som bil nr.2, indtil elbilen er bedre etableret på markedet. Det løser i første omgang udfordringerne ved de længere ture. Selvom brugsvanerne for elbilen må formodes at være anderledes i kommuner og regioner, er de reelle barrier tilsyneladende ikke større. En brugerundersøgelse i Københavns Kommune viste, at medarbejderne især lagde vægt på bilernes funktionalitet og driftssikkerhed. Undersøgelsen viste, at elbilernes funktionalitet, rækkevidde og tophastighed er tilfredsstillende i forhold til brugeren og at elbilerne kan dække 80-90% af kommunens kørselsbehov. Kommunens 125 elbiler og 11 brintbiler 24 benyttes af kommunens hjemmepleje, Københavns Brandvæsen og Teknik- og Miljøforvaltningen, som bruger dem i forbindelse med tilsyn, transport til møder, virksomhedsbesøg og intern transport. To biler anvendes desuden som direktør- og borgmesterbiler i Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen El- og brintbilsflåden udgør i 2014 lige under halvdelen af KK s flåde under 3500 kg. Kilde: Politiken, 2014: 25 Københavns Kommune, 2013: Elbil som tjenestebil i Københavns Kommune 11

19 Økonomien bag elbiler Hidtil har elbiler været lidt dyrere at købe og lease, men billigere i drift end benzinbiler. Under et nyt udbud i Københavns Kommune bliver elbiler nu tilbudt i samme prisleje som benzinbiler. Med de lavere driftsomkostninger er elbiler altså nu en god forretning. Regnestykket fra det seneste udbud i Københavns Kommune ser således ud: Det koster ca kr./måned at lease en benzinbil, der med km kørsel om året bruger kr./måned til brændstof. Pris pr. måned: kr. Det koster ca kr./måned at lease en elbil, der med km kørsel om året bruger knap 500 kr./måned på elektricitet. Pris pr. måned: kr. Ladeinfrastrukturen til elbiler i Øresundsregionen bliver primært betalt af private operatører. Kommunerne og regionerne betaler dog typisk for skiltning og afmærkning af veje. Kilde: Dansk Energi

20 Tiltag til fremme af elbiler i Øresundsregionen Målsætningerne om udbredelse af elbiler kræver en bred indsats for at lykkes. Nogle tiltag kan kommuner og regioner selv gennemføre, andre må realiseres sammen med andre. Et eksempel på dette er udbredelsen af ladeinfrastruktur til elbiler. Opsætningen af ladeinfrastruktur er drevet af det kommercielle marked, men kommuner og regioner kan understøtte udbredelsen af ladeinfrastruktur ved at indkøbe/lease elbiler, oprette smidige ansøgningsprocedurer for opstilling af ladestandere, sørge for tydelig skiltning til ladestandere, reservere parkeringspladser til elbiler og klargøre nye byområder til ladeinfrastruktur eller ved i en overgangsperiode at støtte opførelsen af ladestandere. Det blev overvejet at sætte mål for antallet af hurtigladestandere i Øresundsregionen, jf. tabel 2. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt så mange kommercielle planer om etablering af nye ladestandere, at det ikke giver mening fra offentligt hold at sætte mål for antallet af ladestanderer pr. indbygger i regioner og kommuner. Tiltagene beskrevet i dette notat er mulige virkemidler til at understøtte de overordnede målsætninger. Som det vil fremgå, er flere kommuner og regioner allerede godt på vej med at understøtte udbredelsen af elbiler og ladeinfrastruktur til elbiler. 13

21 Mål: Indkøb/leasing af elbiler Fra år 2016 skal alle nye biler under 3500 kg, der indkøbes/leases til egen flåde, anvende el, brint eller biogas, med mindre det er funktionelt uhensigtsmæssigt. Hvorfor? Ambitiøse og klare politiske mål for udbredelse af elbiler er essentielle for, at der bliver indkøbt/leaset, anvendt og produceret flere elbiler. Elbilbranchen har behov for et klart signal om, at politikere prioriterer elbiler, og klare mål for indkøb/ leasing af elbiler fremmer investeringssikkerheden i udrulningen af ladeinfrastruktur. Hvordan? Kommuner og regioner kan beslutte kun at indkøbe/lease elbiler til egen flåde. Kommuner og regioner kan gennemføre en flådeanalyse af, hvor mange biler, der kan erstattes med elbiler og hvor det ikke er funktionelt hensigtsmæssigt med elbiler, skal biogas-, brint- eller pluginbiler prioriteres. Kommuner og regioner er naturligvis underlagt økonomiske rammer, der betyder, at det ikke er muligt at udskifte hele vognparken på én gang. Bilerne bør udskiftes i overensstemmelse med en optimering af transportbehovet og ellers i takt med, at de er udtjente. Tiltag: Indkøb/leasing af elbiler 1. Optimering af transportbehovet Hvorfor? Det er dyrt at udskifte hele vognparken i kommuner og regioner til el, selvom investeringen ofte tjener sig hjem i løbet af bilens levetid. Det er derfor hensigtsmæssigt først at undersøge, om behovet for transport i det offentlige kan nedsættes eller omdirigeres til f.eks. cyklisme og kollektiv transport. Hvordan? Kommuner og regioner kan opnå besparelser ved at reducere vognparken og optimere deres kørsel af mandskab og materiel. En kortlægning af bilflåden kan afsløre biler, der ikke udnyttes optimalt og måske med fordel kan tages helt ud af flåden. 14

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, marts 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt Öresundskomiteen

Læs mere

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, januar 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil:

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøborgmesteren Notat om borgmesterbil i Teknik- og Miljøforvaltningen Baggrund: Morten Kabell har forud for

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg.

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Susanne Jervelund Anders Johan Møller-Lund Mellemgade 15 5600 Faaborg 12/8 2015 Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Clever

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

E-MISSION I ØRESUNDSREGIONEN

E-MISSION I ØRESUNDSREGIONEN E-MISSION I ØRESUNDSREGIONEN FORORD Partnernes visioner Vejtrafikken er en af de største CO 2 -udledere i både Danmark og Sverige, og er næsten fuldstændig afhængig af fossile brændsler. Der kan opnås

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning 2015/1 BSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1 Delvejsseminar 13. Marts 2013 Side 1 CLEVER står bag Test-en-elbil CLEVER blev startet oktober 2009 CLEVER er ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE, NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn, og dermed er 2,7 mio.

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Nordisk sekretariat for e-mobilitet. v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance

Nordisk sekretariat for e-mobilitet. v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance Nordisk sekretariat for e-mobilitet v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance - Skandinavisk samarbejde mellem: - Dansk Elbil Alliance (Danmark) - Norsk Elbilforening (Norge) - Power Circle (Sverige) Formål

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd , Grøn skattereform RUC, 3.12.08 Grundlæggende principper Grønne skatter er effektive til adfærdsændring Kan vi korrigere markedet? Forureneren-betaler-princippet, eksternaliteter Skal man kunne betale

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ansøgning omkring opstilling af ladestandere til elbiler på kommunale arealer i Ringsted Kommune

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

CLEVER. Strøm til din elbil

CLEVER. Strøm til din elbil CLEVER Strøm til din elbil 15. september 2014 CLEVER A/S Danmarks førende elbiloperatørr Etableret i oktober 2009 og er i dag 30 medarbejdere CLEVER er danske og ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE,

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

TMF Transportplan Evaluering

TMF Transportplan Evaluering TMF Transportplan Evaluering Moving 30 præsentation 27-11-2017 KBH Klimaplan 2025 4.4 Fokusområde: Københavns Kommunes egen Transportindsats Transportinitiativ 12: Transportplaner for alle forvaltninger

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Skatter og afgifter Indfasning af registreringsafgift for elbiler Omkostninger ved at understøtte udbredelse af elbiler...

Skatter og afgifter Indfasning af registreringsafgift for elbiler Omkostninger ved at understøtte udbredelse af elbiler... . 28. februar 2017 Baggrundsnotat om elbiler Indhold Resume... 1 Baggrund... 1 Skatter og afgifter... 1 Indfasning af registreringsafgift for elbiler... 2 Underlse af udbredelsen af elbiler... 3 Omkostninger

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

18-09-2014. Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr. 2014-0103147

18-09-2014. Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr. 2014-0103147 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet I KBH 2025 Klimaplanen er der opstillet en række klare mål for reduktion af CO 2 i 2025 på de forskellige køretøjstyper: Alle Københavns

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere