TimeTax NYHEDSBREV 44/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014"

Transkript

1 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013, således at man kan se og evt. indberette rettelser til årsopgørelsen. De poster, der sædvanligvis skal ske rettelser til er befordringsfradrag, underholdsbidrag og private renter både indtægter og udgifter, udbytter og gevinster på investeringsbeviser og obligationer. Det er vigtigt at kontrollere de indrapporterede beløb med de faktiske tal. Der kan være fejl i indberetningerne. Fri bil og fri telefon angivelse når der ikke udbetales kontant løn Ændring af hovedaktionæroplysninger Side 2 Forsendelsesrisiko en ny dom fra Højesteret SKAT Splitleasingording elbiler og ladestationer Forsendelsesrisiko betydning for SKATs brevudsendelser MOMS OG AFGIFTER Kantinemoms opgørelse af kostprisen Porteføljeforvaltning forhandlinger i forbindelse med værdipapirer fritagelse for moms Side 5 Selskabs elforbrug til køling i produktion anset som godtgørelsesberettiget Side 5 Man kan med fordel have en lille smule tålmodighed, idet en evt. overskydende skat tidligst vil blive udbetalt den 4. april 2014, og det er uanset om man har rettet opgørelsen den 10. marts eller den 24. marts. HÅNDVÆRKERFRADRAG Hvis du skal indberette håndværkerfradrag foregår det på følgende måde: Klik på ret årsopgørelse Sørg for at alle felter er åbne Klik på regnemaskinen og tast i feltet håndværkerfradrag. Du kan altså ikke indberette på den måde, som man tidligere kunne. Fri bil og fri telefon angivelse når der ikke udbetales kontant løn Når en person alene bliver aflønnet med frie goder som f.eks. fri bil eller fri telefon, opstår der en udfordring med indberetningen til Eindkomst-systemet, idet der ikke vil være en kontant løn, som skat og AM-bidrag kan tilbageholdes i. Det løses ved, at arbejdsgiver alene indberetter de skattepligtige beløb vedrørende de frie goder i de felter i Eindkomst-systemet, som anvendes til dette, og undlader at angive et beløb i tilbageholdt A-skat og AM-bidrag. Hvis virksomheden ikke har andre ansatte, skal virksomheden huske at indsende en 0- angivelse vedrørende A-skat og AM-bidrag, idet indberetningen i Eindkomst-systemet ikke automatisk betragtes som en 0- angivelse, og det er ikke muligt, at indtaste 0 i Eindkomstsystemet. 1

2 Hvis personen i en lønperiode senere på året udover de frie goder får en kontant løn, skal virksomheden afregne skatten af de frie goder for de måneder, hvor der ikke har kunnet tilbageholdes A-skat og AM-bidrag. SKAT har oplyst, at når virksomheden i stedet for Eindkomstsystemet anvender SKATs Letløn, så vil Letløn automatisk beregne skatten af de frie goder, og når den ansatte senere får en kontantløn, vil Letløn-systemet huske at der er en manglende A-skat og AM-bidrag, og tage det med første gang, der udbetales en kontantløn. Når Letløn anvendes, skal virksomheden også huske at 0- angive A-skat og AM-bidrag, hvis virksomheden ikke har andre ansatte. Ændring af hovedaktionæroplysninger Ejerforholdene i hovedaktionærvirksomheder er sjældent stationære. Når der sker ændringer i ejerforholdene, er det den sædvanlige opfattelse, at det automatisk registreres hos SKAT, når ændringen f.eks. skyldes en skattefri aktieombytning eller en anden omstrukturering. Det er desværre ikke tilfældet. Når der er sket ændringer i ejerforholdene, skal selskabet eller selskabets revisor i TastSelv Erhverv registrere de ændringer der er sket. Ændring af hovedaktionæroplysninger på Tastselv Det sker på følgende måde: 1. Log på TastSelv Erhverv 2. Klik på Skat 3. Klik på Selvangivelsen for selskaber, fonde m.fl. i menuen til venstre 4. Klik på Indberet 5. Klik på Hovedaktionærer 6. Indberet ejeroplysninger Den nye hovedaktionær/den ophørende hovedaktionær kan herudover via sin skattemappe sende en besked til SKAT om ændringen. Endelig kan man anvende et godt gammeldags brev til SKAT, hvor man anmoder om at få slettet eller oprettet hovedaktionærforholdet. Vi vil anbefale, at man selv ændrer oplysningerne via tastselvløsningerne. 2

3 Forsendelsesrisiko ny dom fra Højesteret Afsender har forsendelsesrisikoen Gennem årene har det været en kilde til irritation, når SKAT hårdnakket har hævdet, ikke at have modtaget en selvangivelse eller et andet dokument rettidigt. SKAT har i de fleste tilfælde haft held til at få Landsskatteretten og domstolene til give borgeren bevisbyrden for, at materialet/selvangivelsen var rettidigt indsendt. Denne praksis er nu endeligt slået fast i sag SKM HR. Højesteret har i sagen fastslået, at det er afsenderen der som hovedregel har forsendelsesrisikoen, d.v.s. har ansvaret for at forsendelsen dukker op hos den forventede modtager. Med dommen i hånd, vil SKAT fremover kunne tilbagevise alle påstande om at man har sendt et brev rettidigt til SKAT, hvis man ikke har en afleveringsattest eller andet, der kan dokumentere at forsendelsen er sendt og hvem den er sendt til. Det er således ikke nok, at have en kopi af et følgebrev eller andet. SKAT Splitleasingordning - elbiler og ladestationer Afgørelser Skatterådet bekræftede, at den foreslående splitleasingordning vedrørende elbiler indebærer, at medarbejderen ikke vil blive beskattet af fri bil efter ligningslovens 16, stk. 4, da ordningen er indrettet således, at arbejdsgiver ikke kommer til at betale for medarbejderens private kørsel i bilen. Skatterådet lagde vægt på, at det er muligt at opgøre den nøjagtige strømmængde, der bruges til at oplade bilerne. Dette gælder også de tilfælde, hvor arbejdsgiveren har mere end én bil. Skatterådet lagde dernæst til grund, at ordningen sikrer, at det med stor præcision er muligt at fordele udgifterne mellem parterne. Skatterådet forudsatte dog, at den ladestation, der installeres på medarbejders hjemmeadresse udelukkende anvendes til opladning af den leasede bil. Bindende svar, SKM SR 3

4 Forsendelsesrisiko - betydning for SKATs brevudsendelser Forsendelsesrisiko dom A og B, der stod på venteliste hos H1 og H2, fik i december 2010 tilsendt en giroopkrævning med oplysning om sletning fra ventelisten, hvis de ikke betalte et ajourføringsgebyr på 100 kr. Giroopkrævningen med korrekt adressering kom imidlertid ikke frem til A og B. Som følge af manglende betaling blev de herefter slettet fra ventelisten. Højesteret udtalte bl.a., at der i 3, stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv., ikke var taget stilling til forsendelsesrisikoen. Giroopkrævningen indeholdt en meddelelse, der dels var et påbud om betaling, dels var en orientering om retsvirkningen ved manglende betaling. Højesteret fastslog, at forsendelsesrisikoen for en sådan meddelelse - der ikke har karakter af en pligtmæssig reklamation som omhandlet i aftalelovens 40 - efter almindelige regler påhvilede afsenderen. A og B fik herved medhold, og de havde derfor ikke mistet deres medlemsanciennitet. Dom, SKM HR MOMS og AFGIFTER Kantinemoms - opgørelse af kostprisen Styresignal SKAT præciserer, at alle udgifter, der medgår og kan henføres til fremstilling af varen, skal indgå ved beregningen af kostprisen. Udgifter til rengøring i forbindelse med madlavningen skal således medregnes til kostprisen for kantinemad. SKM SKAT 4

5 Porteføljeforvaltning - forhandlinger i forbindelse med værdipapirer - fritagelse for moms Porteføljeforvaltning Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers rådgivning om investeringsmuligheder samt den eventuelle efterfølgende gennemførelse af handler på baggrund af investors beslutning er omfattet af momsfritagelse i momslovens 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Herved er der ikke tale om momspligtig porteføljeforvaltning, jf. EU-domstolens dom i sag C-44/11, Deutsche Bank. Momsfritagelsen omfatter ligeledes de tilfælde, hvor investor afgiver limiterede ordrer. Skatterådet kan imidlertid ikke bekræfte, at momsfritagelsen kan udstrækkes til den situation, hvor der udstedes en tidsbegrænset handelsfuldmagt til Spørger. Her vil der være tale om momspligtig porteføljeforvaltning. Bindende svar, SKM SR Selskabs elforbrug til køling i produktionen anset som godtgørelsesberettiget Køling i produktion Elforbrug anvendt til køling af produktionshal og dejblandingsrum kunne ikke anses for komfortkøling. Dom, SKM LSR. Vedtagne love og forordninger mv. Ingen vedtagne love og forordninger mv. i denne periode. Skat & momskurser Vore dygtige medarbejdere underviser også i kurser om moms- skat og andet. Kurserne er beskrevet på TimeLearnings hjemmeside: Uddybende artikler TimeTax har gennem tiden udarbejdet mange artikler om aktuelle emner. Se vores hjemmeside: Fra venstre: Fra Thorbjørn venstre: Helmo Thorbjørn Madsen, Helmo John Rasmussen Madsen, John Rasmussen og Søren Engers og Søren Pedersen Engers Pedersen TimeTax er en del af TimeGruppen, som tænker i helhedsløsninger, der kommer hele vejen rundt. En filosofi og et koncept, vi kalder 320 -rådgivning. Rent praktisk betyder det, at vi formidler kontakten til specialister og rådgivere, som professionelt løser en hvilken som helst kundeopgave. Det giver vores kunder tid og ressourcer til vækst og udvikling. 5

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014 Årsopgørelsen 2013 Skattekontoen Virksomhedens skatteoplysninger i skattemappen Side 1 Side 1 Side 2 Udbytteangivelse på selskabsselvangivelsen for 2013 Side 2 AFGØRELSER - skat Side 2 AFGØRELSER moms

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Skatteinformation januar 2010

Skatteinformation januar 2010 Skatteinformation januar 2010 Forord Blandt økonomer kan man efterhånden spore en vis optimisme. Bunden er nok nået, og nu går det fremad, om end med små skridt. Bankpakkerne har trods alt haft en effekt,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere