Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges"

Transkript

1 Med lov skal land bygges et har i mange år været et krav at når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændings lftledingsanlæg (SB) Afsnit beskriver dette. - men for jording lavspændingskabelanlæg er der ingen love Men der er ingen grnd til at gøre det farligere end nødven ENDNU Det har i mange år været et krav at når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændings l ningsanlæg sklle disse være jordet og kortslttet nder opgavens dførelse. Stærkstrømsbek gørelsen (SB) Afsnit beskriver dette. Med alt den decentrale prodktion der bliver Dette tilslttet brde til ikke lavspændingsnettet, være mligt, da kan det det fordsæt- vel ikke men hvad med... ette krav er ikke gældende for kabelanlæg, hvorfor ikke, er faren mindre der? ed alt den decentrale prodktion der bliver tilslttet til lavspændingsnettet, kan det vel ikke dekkes at der på et eller andet tidspnkt vil ske en forsyning fra forbrgeren og d på nettet. ikkerhedsstyrelsen peger i sin rapport Smart Grid el- og målesikkerhed, side 19 på problemet. Kn d som leder eller montør har ansvaret for en arbejdslykke tigere at løse. TET - som Kontrolmåling kan ndgås spændingsløs tilstand ved er et rettidig øjebliksbillede omh Afsnit 5, 5.6. DImENSIONERINg Nettet skal knne rmme al med prodktion; også den decentrale Behovet for strøm vil stige og belastningen skal djævnes Strøm transporteres længere DMF-ELSIC kortsltnings-/jordings dstyr e næste side Dansk Dansk Metalvare Metalvare Fabrik Fabrik Frederiksborgvej Roskilde. Telefon Telefax www at der på et eller andet tidspnkt vil ske en tes forsyning at der ikke fra forbrgeren kan prodceres og d den på nettet. Sikkerhedsstyrelsen peger i s Det moralske ansvar? port Smart Grid el- og måle Overblik over dfordringerne lov hvis noget kan gå galt, vil det gå hed, side 19 på pro blemet. fordsættes at der ikke kan p Det jridiske ansvar? Beskyttelsesdstyret skal være egnet i opfyldelse. Dette brde ikke være mligt, Så kan det ikke altid være res den et at dføre "Kontrol til energilagrene spændingsløs Det ENERgIlagRE erstatningsmæssige ansvar? Foks på valg beskyttelsesmetoder tilstand SB Afsnit noget kan som meget let kan komme på tale. vil 5, det 5.6. gå galt på et eller ande Utilsigtet ø-drift og lokale overbelastninger skal ndgås pnkt og risikere at gå i opfyl AUS, hvilket ikke gør Så opgaverne kan det ikke lettere altid og være hr- tils at dføre Kontrol spændin tilstand i lavspæn-dingsanlæg Man kan så vælge at dføre a som L-AUS, hvilket ikke gør o Se vedlagte tillæg til dette blad

2 ELSIC Jordings- og kortsltningskæde til lavspændingsfordelingsanlæg Type 1 - EL-nr.: Trepolet lavspændings-, jordings- og kortsltningskæde leveres i plastkffert. Sættet er fldisoleret og i berøringssikker dførelse, bestående : 1 stk. jordings- og kortsltningskæde 25 mm² c, faselængder på 25 cm, 50 cm og 75 cm og 1 m til jordforbindelsen. Jordforbindelsen leveres med pindbolt passende til klemmer i danske kabelskabe. Sættet kan sammensættes efter behov, enten: 3 stk. kortsltningspatroner, str. 00 eller 3 stk. kortsltningspatroner, str. 1-3 eller begge dele. 1 stk. håndtag som benyttes til montage kortsltningskæden til kortsltningspatronen, samt til indsætning og dtagning kortsltningspatronerne i sikringsholderne. Maksimal kortsltningsstrøm: Ik = 4,9 ka i 1s. Type 2 - EL-nr.: Trepolet lavspændings-, jordings- og kortsltningskæde Sættet består : 1 stk. jordings- og kortsltningskæde 25 mm² c, faselængder på 25 cm, 50 cm og 75 cm og 1 m til jordforbindelsen. Alle ender er slttet med pindbolt passende til klemmer i danske kabelskabe. Maksimal kortsltningsstrøm: Ik = 4,9 ka i 1s Ekstratilbehør: Kffert til type 2 - EL-nr.: Se mere på ELSIC s hjemmeside: Begge sæt kan være i type 1 kffert. Andre jordings- og kortsltningskæder kan laves efter ønske.

3 et har i mange år været et krav at når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændings lftledingsanlæg (SB) Afsnit beskriver dette. Men der er ingen grnd til at gøre det farligere end nødvendigt ette krav er ikke gældende for kabelanlæg, hvorfor ikke, er faren mindre der? ed alt den decentrale prodktion der bliver tilslttet til lavspændingsnettet, kan det vel ikke dekkes at der på et eller andet tidspnkt vil ske en forsyning fra forbrgeren og d på nettet. ikkerhedsstyrelsen gørelsen peger (SB) i Afsnit sin rapport Smart beskriver Grid dette. el- og målesikkerhed, side 19 på problemet. e næste side Med alt den decentrale prodktion der bliver Dette tilslttet brde til ikke lavspændingsnettet, være mligt, da kan det det fordsættes forsyning at der ikke fra forbrgeren kan prodceres og d den på nettet. at der på et eller andet tidspnkt vil ske en Overblik over dfordringerne lov hvis noget kan gå galt, vil det gå hed, side 19 på pro blemet. fordsættes at der ikke kan prodce- Beskyttelsesdstyret skal være egnet i opfyldelse. Dette brde ikke være mligt, da det Så kan det ikke altid være res den et at dføre "Kontrol til energilagrene spændingsløs ENERgIlagRE Foks på valg beskyttelsesmetoder tilstand SB Afsnit vil 5, det 5.6. gå galt på et eller andet tids noget kan gå galt, Utilsigtet ø-drift og lokale overbelastninger skal ndgås pnkt og risikere at gå i opfyldelse. AUS, hvilket ikke gør Så opgaverne kan det ikke lettere altid og være hrtigere at løse. at dføre Kontrol spændingsløs TET Kontrolmåling spændingsløs tilstand er et øjebliksbillede tilstand i lavspæn-dingsanlæg SB Afsnit 5, 5.6. DImENSIONERINg Nettet skal knne rmme al prodktion; også den decentrale Behovet for strøm vil stige og belastningen skal djævnes Strøm transporteres længere Man kan så vælge at dføre arbejdet som L-AUS, hvilket ikke gør opgaverne

4 ELSIC Lavspændingskortsltningskæder Der skal dføres kontrol spændingsløs tilstand efter Stærkstrømsbekendtgørelsens Af- Type 1. Lavspændingskortsltningskæder Lavspændingskortsltningskæder Type 1. snit 5, 5.6. Inden anvendelse lavspændingskortsltningskæden. TYPE 1 Der skal dføres kontrol spændingsløs tilstand efter Stærkstrømsbekendtgørelsens Af- Ved Type 1, anvendes de medleverede kortsltningspatroner. Der skal dføres kontrol spændingsløs tilstand efter Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5, 5.6. snit 5, 5.6. Inden anvendelse lavspændingskortsltningskæden. Inden Den anvendelse lange (jordforbindelsen) lavspændingskortsltningskæden. forbindes til nl eller stationsjord. Se eksempler på klemmer Ved Type 1, anvendes de medleverede kortsltningspatroner. orfor kortsltning Ved nder Type beskrivelsen 1, og anvendes jording de type medleverede lavspændings 2. kortsltningspatroner. kabelanlæg? Afhængig t har i mange velsen år været nder type et beskrivelsen sikringsholder 2. krav at når der type vælges skal 2. der kortsltningspatroner efter nedenstående tabel. arbejdes på spændingsløse lavspændings lftledgsanlæg sklle Afhængig disse Afhængig være sikringsholder jordet DIN sikringsholder 00 og vælges kortslttet der kortsltningspatroner nder opgavens dførelse. efter nedenstående Stærkstrømsbekendtrelsen (SB) Afsnit beskriver DIN 0 dette. tabel. Lille vælges kortsltningspatron kortsltningspatroner efter nedenstående tabel. DIN 1 Lille kortsltningspatron tte krav er ikke gældende for DIN DIN kabelanlæg, 0 DIN 2 0 Stor hvorfor Lille kortsltningspatron ikke, er faren mindre der? d alt den decentrale prodktion DIN DIN 3 1 DIN 1DIN der 2 bliver tilslttet Stor kortsltningspatron til lavspændingsnettet, kan det vel ikke dekes at der på et eller andet DIN tidspnkt 2 DIN 3 vil ske Stor en forsyning kortsltningspatron DIN 4 fra forbrgeren og d på nettet. DIN 3 Ekstra stor kortsltningspatron kerhedsstyrelsen gørelsen peger (SB) i Afsnit DIN4a sin rapport 5 DIN 5.84 Smart beskriver Grid dette. el- og målesikkerhed, side 19 på problemet. Den lange Den ende lange (jordforbindelsen) ende (jordforbindelsen) forbindes forbindes til nl eller til nl stationsjord. eller stationsjord. Se eksempler Se eksempler på klemmer på klemmer nder beskri- Men der DIN er 00DIN ingen 00 grnd til at gøre det farligere end nødvendigt Dette krav er ikke DIN gældende 4 for kabelanlæg, Ekstra stor hvorfor kortsltningspatron DIN4a ikke, er faren mindre der? Med alt den decentrale DIN4a prodktion Ekstra der bliver Dette stor tilslttet kortsltningspatron brde til ikke lavspændingsnettet, være mligt, da kan det det fordsættes forsyning at ikke fra med forbrgeren kan den prodceres sorte ende og d den på betjeningshånd- nettet. at Kortsltningspatronerne der på et eller andet tidspnkt indsættes vil i ske sikringsholderen en taget. Kortsltningspatronerne Kortsltningspatronerne Opmærksomheden henledes indsættes indsættes på at i sikringsholderen i sikringsholderen kn danner forbindelse med den med sorte den sorte til den ende ende ene betjeningshåndtaget. Opmærksomheden taget. Opmærksomheden det er der derfor betjeningshånd- ende kortsltningspatronen, henledes henledes vigtigt på at de på at at Overblik over dfordringerne kn de de danner kn indsættes danner lov forbindelse forbindelse således at de hvis noget til kan den til efter ene den ene færdigmontering kommer sltningspatronen, til gå galt, ende ende vil kortsltningspatronen, kort- det gå det jorde er der det og derfor kortsltte derfor vigtigt den vigtigt at anlægsdel de indsættes at indsættes der således skal således arbejdes hed, at de at efter på. side efter 19 færdigmontering på færdigmontering til at kommer jorde betjeningshåndtagets og til kortsltte at jorde og den kortsltte anlægsdel ende med den der anlægsdel Unbracostiftnøgle, skal arbejdes der skal på. arbejdes pro blemet. kommer Ved Ved isolerede hjælp betjeningshåndtagets hjælp Beskyttelsesdstyret skal være egnet Dette påsættes på. brde kortsltningskædens hjælp ikke være mligt, da det Ved i opfyldelse. tilkobling 1-faset betjeningshåndtagets prodktion den medfører første ende kortsltningspatron med skævt ende Unbracostiftnøgle, net med Unbracostiftnøgle, dette sker påsættes fordsættes ved påsættes at kortsltningskædens føre kortsltningskædens tilkobling isolerede ned over den tilkobling det første blanke kortsltningspatron den tilsltningsstykke første kortsltningspatron Så kan at der isolerede ikke kan prodceres den ved den isolerede tilkobling dette på kortsltningspatronen ikke sker ved altid dette være sker føre isolerede et og føre tilkoblingen den tilkobling isolerede at dføre øvrige og tilkoblingen fastspændes. Det ned fastspændes. over ENERgIlagRE tilkobling det blanke Det ned tilsltningsstykke Foks samme over på valg det dføres blanke beskyttelsesmetoder for tilsltningsstykke på de kortsltningspatronen 2 "Kontrol energilagrene kortsltningspatroner. på kortsltningspatronen spændingsløs tilstand og tilkoblingen de 2 øvrige kortsltningspatroner. SB Afsnit vil 5, det 5.6. gå galt på et eller andet tids- samme fastspændes. dføres for de Det 2 øvrige samme kortsltningspatroner. dføres for noget kan gå galt, Utilsigtet ø-drift og lokale overbelastninger skal ndgås pnkt og risikere at gå i opfyldelse. AUS, hvilket ikke gør Så opgaverne kan det Påsætning ikke lettere altid og være og hrtigere at løse. at dføre Kontrol tilspænding spændingsløs Isætning kortsltningspatronen ved spændingsløs hjælp tilstand den er et øjebliksbillede TET Kontrolmåling tilstand i lavspæn-dingsanlæg kortsltningsforbindelsen ved hjælp SB sorte ende Afsnit 5, 5.6. DImENSIONERINg Nettet skal knne rmme al prodktion; også den decentrale Behovet betjeningshåndtaget. for strøm vil stige og belastningen skal djævnes Man kan så Unbracostiftnøglen. Isætning kortsltningspatronen Påsætning og tilspænding vælge kortsltnings- at dføre arbejdet r fra rapporten Isætning Strøm kortsltningspatronen transporteres længere Påsætning som og L-AUS, tilspænding hvilket ikke kortsltningsved hjælp den sorte ende forbindelsen ved hjælp Unbracostift- gør opgaverne ved hjælp den sorte ende forbindelsen næste side lettere ved og hjælp hrtigere Unbracostift- at løse. Dele betjeningshåndtaget. opgaven betjeningshåndtaget. vil være at betragte som L-AUS arbejde, i nøglen. henhold nøglen. til Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5, 6.3. I andre Dele dele opgaven er der være tale arbejde nærved spændingsløse lavspændingsanlæg, Afsnit 5, Dele opgaven 6.2. opgaven vil være vil være at betragte at betragte som som L-AUS L-AUS arbejde, arbejde, i henhold i henhold til til Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit sens Afsnit 5, , 6.3. Stærkstrømsbekendtgørel- I andre I andre dele dele opgaven opgaven er der være der være tale tale om om arbejde arbejde nærved nærved spændingsløse spændingsløse lavspændingsanlæg, Afsnit Afsnit 5, , 6.2.

5 TYPE 2 ELSIC Lavspændingskortsltningskæder Der skal dføres kontrol spændingsløs tilstand efter Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5, 5.6. Inden anvendelse lavspændingskortsltningskæden. Ved Type 2, anvendes de klemmer som fabrikanten tavlen (kabelskabet) benytter til tilsltning forbin- delser. Der er nederst vist eksempler på forskellige klemmer. et har i mange Den år lange været ende et (jordforbindelsen) krav at når der skal forbindes arbejdes til nl på eller spændingsløse stationsjord. lavspændings lftledingsanlæg (SB) klemmen Afsnit 5 eller 5.8 først beskriver monteres dette. efter at klemmen er monteret i tavlen. Afhængig klemmernes dformning kan man vælge om kortsltningskæden er fast monteret i tilsltnings- Men der er ingen grnd til at gøre det farligere end nødvendigt Anvendelse Type 2 kortsltningskæder vil være at betragte som L-AUS arbejde, i henhold til Stærkstrøms- ette krav er bekendtgørelsens ikke gældende for Afsnit kabelanlæg, 5, 6.3. hvorfor ikke, er faren mindre der? ed alt den decentrale Eksempler prodktion på klemmer der forskellige bliver tilslttet fabrikater: til lavspændingsnettet, kan det vel ikke dekkes at der på et eller andet tidspnkt vil ske en forsyning fra forbrgeren og d på nettet. ikkerhedsstyrelsen gørelsen peger (SB) i Afsnit sin rapport Smart beskriver Grid dette. el- og målesikkerhed, side 19 på problemet. Med alt den decentrale prodktion der bliver Dette tilslttet brde til ikke lavspændingsnettet, være mligt, da kan det det fordsættes forsyning at der ikke fra forbrgeren kan prodceres og d den på nettet. at der på et eller andet tidspnkt vil ske en Overblik over dfordringerne lov hvis noget kan gå galt, vil det gå ABB klemme TRIAX klemme hed, side 19 på pro blemet. fordsættes at der ikke kan prodce- Beskyttelsesdstyret skal være egnet i opfyldelse. Dette brde ikke være mligt, da det Generelt Så kan det ikke altid være res den et at dføre "Kontrol til energilagrene Brg ENERgIlagRE kortsltningskæder Foks på valg i lavspændingsanlæg beskyttelsesmetoder er ikke beskrevet spændingsløs eller krævet tilstand i det nværende SB Afsnit vil 5, det 5.6. Afsnit 5 Stærkstrømsbekendtgørelsen. noget kan gå galt, For brg begge gå galt på et eller andet tidspnkt og risikere at gå i opfyldelse. typer Øget atomatik kortsltningskæder må ikke medføre overbelastning gælder det, nettet at brg lavspændingskortsltningskæder ikke STyRINg Og lemper eller fritager Utilsigtet nogen ø-drift fra ikke og lokale at opfylde overbelastninger skal ndgås Man de almindelige kan så vælge regler at dføre for arbejder arbejdet på elforsyningsanlæg. som L- Disse regler findes Indkoblinger beskrevet i netanlæg Stærkstrømsbekendtgørelsens skal ske den at øge risikoen for skade AUS, hvilket ikke Afsnit gør Så opgaverne 5. kan det ikke lettere altid og være hrtigere at løse. at dføre Kontrol spændingsløs TET Kontrolmåling spændingsløs tilstand er et øjebliksbillede tilstand i lavspæn-dingsanlæg SB Vedligeholdelse lavspændings kortsltningskæde Afsnit 5, 5.6. Det DImENSIONERINg anbefales at lavspændings Nettet skal knne kortsltningskæder rmme al prodktion; også vedligeholdes den decentrale og gennemgår eftersyn på samme måde Behovet for strøm vil stige og belastningen skal djævnes Man kan så vælge at dføre arbejdet som øvrigt L-AUS drstning Strøm transporteres og L-AUS længereværktøj. Kortsltningskæder der har været aktive i en kortsltning, bør ikke længere som L-AUS, anvendes. hvilket ikke gør opgaverne e næste side Defekte kortsltningskæder bør ikke anvendes. Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5, 4.9 værktøj, drstninger og instrmenter beskriver dette nærmere.

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Dansk Atletik Forbunds Talentudviklingsprojekt TUD

Dansk Atletik Forbunds Talentudviklingsprojekt TUD Dansk Atletik Forbnds Talentdviklingsprojekt TUD Rammetræningsplan Hovedgrppe Sprint/Hæk. 1. år ( 15/16år ) April 2000 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sådan brges rammetræningsplanerne Rammetræningsplan

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere