Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges"

Transkript

1 Med lov skal land bygges et har i mange år været et krav at når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændings lftledingsanlæg (SB) Afsnit beskriver dette. - men for jording lavspændingskabelanlæg er der ingen love Men der er ingen grnd til at gøre det farligere end nødven ENDNU Det har i mange år været et krav at når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændings l ningsanlæg sklle disse være jordet og kortslttet nder opgavens dførelse. Stærkstrømsbek gørelsen (SB) Afsnit beskriver dette. Med alt den decentrale prodktion der bliver Dette tilslttet brde til ikke lavspændingsnettet, være mligt, da kan det det fordsæt- vel ikke men hvad med... ette krav er ikke gældende for kabelanlæg, hvorfor ikke, er faren mindre der? ed alt den decentrale prodktion der bliver tilslttet til lavspændingsnettet, kan det vel ikke dekkes at der på et eller andet tidspnkt vil ske en forsyning fra forbrgeren og d på nettet. ikkerhedsstyrelsen peger i sin rapport Smart Grid el- og målesikkerhed, side 19 på problemet. Kn d som leder eller montør har ansvaret for en arbejdslykke tigere at løse. TET - som Kontrolmåling kan ndgås spændingsløs tilstand ved er et rettidig øjebliksbillede omh Afsnit 5, 5.6. DImENSIONERINg Nettet skal knne rmme al med prodktion; også den decentrale Behovet for strøm vil stige og belastningen skal djævnes Strøm transporteres længere DMF-ELSIC kortsltnings-/jordings dstyr e næste side Dansk Dansk Metalvare Metalvare Fabrik Fabrik Frederiksborgvej Roskilde. Telefon Telefax www at der på et eller andet tidspnkt vil ske en tes forsyning at der ikke fra forbrgeren kan prodceres og d den på nettet. Sikkerhedsstyrelsen peger i s Det moralske ansvar? port Smart Grid el- og måle Overblik over dfordringerne lov hvis noget kan gå galt, vil det gå hed, side 19 på pro blemet. fordsættes at der ikke kan p Det jridiske ansvar? Beskyttelsesdstyret skal være egnet i opfyldelse. Dette brde ikke være mligt, Så kan det ikke altid være res den et at dføre "Kontrol til energilagrene spændingsløs Det ENERgIlagRE erstatningsmæssige ansvar? Foks på valg beskyttelsesmetoder tilstand SB Afsnit noget kan som meget let kan komme på tale. vil 5, det 5.6. gå galt på et eller ande Utilsigtet ø-drift og lokale overbelastninger skal ndgås pnkt og risikere at gå i opfyl AUS, hvilket ikke gør Så opgaverne kan det ikke lettere altid og være hr- tils at dføre Kontrol spændin tilstand i lavspæn-dingsanlæg Man kan så vælge at dføre a som L-AUS, hvilket ikke gør o Se vedlagte tillæg til dette blad

2 ELSIC Jordings- og kortsltningskæde til lavspændingsfordelingsanlæg Type 1 - EL-nr.: Trepolet lavspændings-, jordings- og kortsltningskæde leveres i plastkffert. Sættet er fldisoleret og i berøringssikker dførelse, bestående : 1 stk. jordings- og kortsltningskæde 25 mm² c, faselængder på 25 cm, 50 cm og 75 cm og 1 m til jordforbindelsen. Jordforbindelsen leveres med pindbolt passende til klemmer i danske kabelskabe. Sættet kan sammensættes efter behov, enten: 3 stk. kortsltningspatroner, str. 00 eller 3 stk. kortsltningspatroner, str. 1-3 eller begge dele. 1 stk. håndtag som benyttes til montage kortsltningskæden til kortsltningspatronen, samt til indsætning og dtagning kortsltningspatronerne i sikringsholderne. Maksimal kortsltningsstrøm: Ik = 4,9 ka i 1s. Type 2 - EL-nr.: Trepolet lavspændings-, jordings- og kortsltningskæde Sættet består : 1 stk. jordings- og kortsltningskæde 25 mm² c, faselængder på 25 cm, 50 cm og 75 cm og 1 m til jordforbindelsen. Alle ender er slttet med pindbolt passende til klemmer i danske kabelskabe. Maksimal kortsltningsstrøm: Ik = 4,9 ka i 1s Ekstratilbehør: Kffert til type 2 - EL-nr.: Se mere på ELSIC s hjemmeside: Begge sæt kan være i type 1 kffert. Andre jordings- og kortsltningskæder kan laves efter ønske.

3 et har i mange år været et krav at når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændings lftledingsanlæg (SB) Afsnit beskriver dette. Men der er ingen grnd til at gøre det farligere end nødvendigt ette krav er ikke gældende for kabelanlæg, hvorfor ikke, er faren mindre der? ed alt den decentrale prodktion der bliver tilslttet til lavspændingsnettet, kan det vel ikke dekkes at der på et eller andet tidspnkt vil ske en forsyning fra forbrgeren og d på nettet. ikkerhedsstyrelsen gørelsen peger (SB) i Afsnit sin rapport Smart beskriver Grid dette. el- og målesikkerhed, side 19 på problemet. e næste side Med alt den decentrale prodktion der bliver Dette tilslttet brde til ikke lavspændingsnettet, være mligt, da kan det det fordsættes forsyning at der ikke fra forbrgeren kan prodceres og d den på nettet. at der på et eller andet tidspnkt vil ske en Overblik over dfordringerne lov hvis noget kan gå galt, vil det gå hed, side 19 på pro blemet. fordsættes at der ikke kan prodce- Beskyttelsesdstyret skal være egnet i opfyldelse. Dette brde ikke være mligt, da det Så kan det ikke altid være res den et at dføre "Kontrol til energilagrene spændingsløs ENERgIlagRE Foks på valg beskyttelsesmetoder tilstand SB Afsnit vil 5, det 5.6. gå galt på et eller andet tids noget kan gå galt, Utilsigtet ø-drift og lokale overbelastninger skal ndgås pnkt og risikere at gå i opfyldelse. AUS, hvilket ikke gør Så opgaverne kan det ikke lettere altid og være hrtigere at løse. at dføre Kontrol spændingsløs TET Kontrolmåling spændingsløs tilstand er et øjebliksbillede tilstand i lavspæn-dingsanlæg SB Afsnit 5, 5.6. DImENSIONERINg Nettet skal knne rmme al prodktion; også den decentrale Behovet for strøm vil stige og belastningen skal djævnes Strøm transporteres længere Man kan så vælge at dføre arbejdet som L-AUS, hvilket ikke gør opgaverne

4 ELSIC Lavspændingskortsltningskæder Der skal dføres kontrol spændingsløs tilstand efter Stærkstrømsbekendtgørelsens Af- Type 1. Lavspændingskortsltningskæder Lavspændingskortsltningskæder Type 1. snit 5, 5.6. Inden anvendelse lavspændingskortsltningskæden. TYPE 1 Der skal dføres kontrol spændingsløs tilstand efter Stærkstrømsbekendtgørelsens Af- Ved Type 1, anvendes de medleverede kortsltningspatroner. Der skal dføres kontrol spændingsløs tilstand efter Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5, 5.6. snit 5, 5.6. Inden anvendelse lavspændingskortsltningskæden. Inden Den anvendelse lange (jordforbindelsen) lavspændingskortsltningskæden. forbindes til nl eller stationsjord. Se eksempler på klemmer Ved Type 1, anvendes de medleverede kortsltningspatroner. orfor kortsltning Ved nder Type beskrivelsen 1, og anvendes jording de type medleverede lavspændings 2. kortsltningspatroner. kabelanlæg? Afhængig t har i mange velsen år været nder type et beskrivelsen sikringsholder 2. krav at når der type vælges skal 2. der kortsltningspatroner efter nedenstående tabel. arbejdes på spændingsløse lavspændings lftledgsanlæg sklle Afhængig disse Afhængig være sikringsholder jordet DIN sikringsholder 00 og vælges kortslttet der kortsltningspatroner nder opgavens dførelse. efter nedenstående Stærkstrømsbekendtrelsen (SB) Afsnit beskriver DIN 0 dette. tabel. Lille vælges kortsltningspatron kortsltningspatroner efter nedenstående tabel. DIN 1 Lille kortsltningspatron tte krav er ikke gældende for DIN DIN kabelanlæg, 0 DIN 2 0 Stor hvorfor Lille kortsltningspatron ikke, er faren mindre der? d alt den decentrale prodktion DIN DIN 3 1 DIN 1DIN der 2 bliver tilslttet Stor kortsltningspatron til lavspændingsnettet, kan det vel ikke dekes at der på et eller andet DIN tidspnkt 2 DIN 3 vil ske Stor en forsyning kortsltningspatron DIN 4 fra forbrgeren og d på nettet. DIN 3 Ekstra stor kortsltningspatron kerhedsstyrelsen gørelsen peger (SB) i Afsnit DIN4a sin rapport 5 DIN 5.84 Smart beskriver Grid dette. el- og målesikkerhed, side 19 på problemet. Den lange Den ende lange (jordforbindelsen) ende (jordforbindelsen) forbindes forbindes til nl eller til nl stationsjord. eller stationsjord. Se eksempler Se eksempler på klemmer på klemmer nder beskri- Men der DIN er 00DIN ingen 00 grnd til at gøre det farligere end nødvendigt Dette krav er ikke DIN gældende 4 for kabelanlæg, Ekstra stor hvorfor kortsltningspatron DIN4a ikke, er faren mindre der? Med alt den decentrale DIN4a prodktion Ekstra der bliver Dette stor tilslttet kortsltningspatron brde til ikke lavspændingsnettet, være mligt, da kan det det fordsættes forsyning at ikke fra med forbrgeren kan den prodceres sorte ende og d den på betjeningshånd- nettet. at Kortsltningspatronerne der på et eller andet tidspnkt indsættes vil i ske sikringsholderen en taget. Kortsltningspatronerne Kortsltningspatronerne Opmærksomheden henledes indsættes indsættes på at i sikringsholderen i sikringsholderen kn danner forbindelse med den med sorte den sorte til den ende ende ene betjeningshåndtaget. Opmærksomheden taget. Opmærksomheden det er der derfor betjeningshånd- ende kortsltningspatronen, henledes henledes vigtigt på at de på at at Overblik over dfordringerne kn de de danner kn indsættes danner lov forbindelse forbindelse således at de hvis noget til kan den til efter ene den ene færdigmontering kommer sltningspatronen, til gå galt, ende ende vil kortsltningspatronen, kort- det gå det jorde er der det og derfor kortsltte derfor vigtigt den vigtigt at anlægsdel de indsættes at indsættes der således skal således arbejdes hed, at de at efter på. side efter 19 færdigmontering på færdigmontering til at kommer jorde betjeningshåndtagets og til kortsltte at jorde og den kortsltte anlægsdel ende med den der anlægsdel Unbracostiftnøgle, skal arbejdes der skal på. arbejdes pro blemet. kommer Ved Ved isolerede hjælp betjeningshåndtagets hjælp Beskyttelsesdstyret skal være egnet Dette påsættes på. brde kortsltningskædens hjælp ikke være mligt, da det Ved i opfyldelse. tilkobling 1-faset betjeningshåndtagets prodktion den medfører første ende kortsltningspatron med skævt ende Unbracostiftnøgle, net med Unbracostiftnøgle, dette sker påsættes fordsættes ved påsættes at kortsltningskædens føre kortsltningskædens tilkobling isolerede ned over den tilkobling det første blanke kortsltningspatron den tilsltningsstykke første kortsltningspatron Så kan at der isolerede ikke kan prodceres den ved den isolerede tilkobling dette på kortsltningspatronen ikke sker ved altid dette være sker føre isolerede et og føre tilkoblingen den tilkobling isolerede at dføre øvrige og tilkoblingen fastspændes. Det ned fastspændes. over ENERgIlagRE tilkobling det blanke Det ned tilsltningsstykke Foks samme over på valg det dføres blanke beskyttelsesmetoder for tilsltningsstykke på de kortsltningspatronen 2 "Kontrol energilagrene kortsltningspatroner. på kortsltningspatronen spændingsløs tilstand og tilkoblingen de 2 øvrige kortsltningspatroner. SB Afsnit vil 5, det 5.6. gå galt på et eller andet tids- samme fastspændes. dføres for de Det 2 øvrige samme kortsltningspatroner. dføres for noget kan gå galt, Utilsigtet ø-drift og lokale overbelastninger skal ndgås pnkt og risikere at gå i opfyldelse. AUS, hvilket ikke gør Så opgaverne kan det Påsætning ikke lettere altid og være og hrtigere at løse. at dføre Kontrol tilspænding spændingsløs Isætning kortsltningspatronen ved spændingsløs hjælp tilstand den er et øjebliksbillede TET Kontrolmåling tilstand i lavspæn-dingsanlæg kortsltningsforbindelsen ved hjælp SB sorte ende Afsnit 5, 5.6. DImENSIONERINg Nettet skal knne rmme al prodktion; også den decentrale Behovet betjeningshåndtaget. for strøm vil stige og belastningen skal djævnes Man kan så Unbracostiftnøglen. Isætning kortsltningspatronen Påsætning og tilspænding vælge kortsltnings- at dføre arbejdet r fra rapporten Isætning Strøm kortsltningspatronen transporteres længere Påsætning som og L-AUS, tilspænding hvilket ikke kortsltningsved hjælp den sorte ende forbindelsen ved hjælp Unbracostift- gør opgaverne ved hjælp den sorte ende forbindelsen næste side lettere ved og hjælp hrtigere Unbracostift- at løse. Dele betjeningshåndtaget. opgaven betjeningshåndtaget. vil være at betragte som L-AUS arbejde, i nøglen. henhold nøglen. til Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5, 6.3. I andre Dele dele opgaven er der være tale arbejde nærved spændingsløse lavspændingsanlæg, Afsnit 5, Dele opgaven 6.2. opgaven vil være vil være at betragte at betragte som som L-AUS L-AUS arbejde, arbejde, i henhold i henhold til til Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit sens Afsnit 5, , 6.3. Stærkstrømsbekendtgørel- I andre I andre dele dele opgaven opgaven er der være der være tale tale om om arbejde arbejde nærved nærved spændingsløse spændingsløse lavspændingsanlæg, Afsnit Afsnit 5, , 6.2.

5 TYPE 2 ELSIC Lavspændingskortsltningskæder Der skal dføres kontrol spændingsløs tilstand efter Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5, 5.6. Inden anvendelse lavspændingskortsltningskæden. Ved Type 2, anvendes de klemmer som fabrikanten tavlen (kabelskabet) benytter til tilsltning forbin- delser. Der er nederst vist eksempler på forskellige klemmer. et har i mange Den år lange været ende et (jordforbindelsen) krav at når der skal forbindes arbejdes til nl på eller spændingsløse stationsjord. lavspændings lftledingsanlæg (SB) klemmen Afsnit 5 eller 5.8 først beskriver monteres dette. efter at klemmen er monteret i tavlen. Afhængig klemmernes dformning kan man vælge om kortsltningskæden er fast monteret i tilsltnings- Men der er ingen grnd til at gøre det farligere end nødvendigt Anvendelse Type 2 kortsltningskæder vil være at betragte som L-AUS arbejde, i henhold til Stærkstrøms- ette krav er bekendtgørelsens ikke gældende for Afsnit kabelanlæg, 5, 6.3. hvorfor ikke, er faren mindre der? ed alt den decentrale Eksempler prodktion på klemmer der forskellige bliver tilslttet fabrikater: til lavspændingsnettet, kan det vel ikke dekkes at der på et eller andet tidspnkt vil ske en forsyning fra forbrgeren og d på nettet. ikkerhedsstyrelsen gørelsen peger (SB) i Afsnit sin rapport Smart beskriver Grid dette. el- og målesikkerhed, side 19 på problemet. Med alt den decentrale prodktion der bliver Dette tilslttet brde til ikke lavspændingsnettet, være mligt, da kan det det fordsættes forsyning at der ikke fra forbrgeren kan prodceres og d den på nettet. at der på et eller andet tidspnkt vil ske en Overblik over dfordringerne lov hvis noget kan gå galt, vil det gå ABB klemme TRIAX klemme hed, side 19 på pro blemet. fordsættes at der ikke kan prodce- Beskyttelsesdstyret skal være egnet i opfyldelse. Dette brde ikke være mligt, da det Generelt Så kan det ikke altid være res den et at dføre "Kontrol til energilagrene Brg ENERgIlagRE kortsltningskæder Foks på valg i lavspændingsanlæg beskyttelsesmetoder er ikke beskrevet spændingsløs eller krævet tilstand i det nværende SB Afsnit vil 5, det 5.6. Afsnit 5 Stærkstrømsbekendtgørelsen. noget kan gå galt, For brg begge gå galt på et eller andet tidspnkt og risikere at gå i opfyldelse. typer Øget atomatik kortsltningskæder må ikke medføre overbelastning gælder det, nettet at brg lavspændingskortsltningskæder ikke STyRINg Og lemper eller fritager Utilsigtet nogen ø-drift fra ikke og lokale at opfylde overbelastninger skal ndgås Man de almindelige kan så vælge regler at dføre for arbejder arbejdet på elforsyningsanlæg. som L- Disse regler findes Indkoblinger beskrevet i netanlæg Stærkstrømsbekendtgørelsens skal ske den at øge risikoen for skade AUS, hvilket ikke Afsnit gør Så opgaverne 5. kan det ikke lettere altid og være hrtigere at løse. at dføre Kontrol spændingsløs TET Kontrolmåling spændingsløs tilstand er et øjebliksbillede tilstand i lavspæn-dingsanlæg SB Vedligeholdelse lavspændings kortsltningskæde Afsnit 5, 5.6. Det DImENSIONERINg anbefales at lavspændings Nettet skal knne kortsltningskæder rmme al prodktion; også vedligeholdes den decentrale og gennemgår eftersyn på samme måde Behovet for strøm vil stige og belastningen skal djævnes Man kan så vælge at dføre arbejdet som øvrigt L-AUS drstning Strøm transporteres og L-AUS længereværktøj. Kortsltningskæder der har været aktive i en kortsltning, bør ikke længere som L-AUS, anvendes. hvilket ikke gør opgaverne e næste side Defekte kortsltningskæder bør ikke anvendes. Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5, 4.9 værktøj, drstninger og instrmenter beskriver dette nærmere.

Instruks vedrørende. el-installatørers

Instruks vedrørende. el-installatørers Instruks vedrørende el-installatørers fejlretningsarbejder på HEF Nets elforsyningsanlæg 2. udgave 2007 Dok.id-128458 Formål Instruksen har til formål: at øge den personlige sikkerhed at undgå ulykker

Læs mere

Transformerstation, kontrol og service

Transformerstation, kontrol og service Transformerstation, kontrol og service INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, kontrol og service... 3 Transformerstation, kontrol og service... 4 Stikordsregister... 37 2-37 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:24

Læs mere

DESITEK A/S DESITEK A/S. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S DESITEK A/S. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Jens A. Møller Salgsingeniør El- og Kraftværksmaterial Fortid: Installationsmester Middelfart Energirådgiver Odense Energi Faglære Svendborg erhvervsskole JAM@DESITEK.DK Program Energiretning Faglig ekspertise

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Transformerstation, adfærd og færdsel

Transformerstation, adfærd og færdsel Transformerstation, adfærd og færdsel INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, adfærd og færdsel... 3 Stikordsregister... 21 2-21 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:15 Ordre 000 EVU Forord Dette er en kort gennemgang

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen

09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen Formiddag 09:00 09:30 Velkomst og registrering 09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen 10:40 10:55 Pause 10:55 11:55 Sikkerhedsstyrelsens tilsyn

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG UDGIVET: MARTS 2017 HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG 2016 Opsummering Der har i 2016 været indberettet 119 elulykker og 10 nær-vedulykker i forsyningsanlæg. Der har ikke været nogen dødsulykker i 2016. Ulykkerne

Læs mere

Ny serie 10 ka Automatsikring

Ny serie 10 ka Automatsikring Ny serie 10 ka Automatsikring NYHED Modulærprodukter Automatsikringer til beskyttelse af kabler og ledninger Få flere oplysninger på Til effektiv beskyttelse af kabler og ledninger mod over - belastning

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 6

Undervisningsplan Side 1 af 6 Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: Lektioner i henhold til lektionsfordelingsskema, fordelt i blokke af 2 lektioner hvor det er muligt, ellers som enkelte lektioner gældende for både KW, KN og

Læs mere

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Lavspændingstavler, LVS2

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Lavspændingstavler, LVS2 Power IT Compact Secondary Substations, CSS Lavspændingstavler, LVS2 LVS ABBs nye lavspændingstavle til transformerstationer LVS2 er en lavspændingstavle med rammeværk, så tavlen kan stå frit. Tavlen består

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg BEK nr 1608 af 20/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 11501-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg BEK nr 1113 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00004 Senere ændringer

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2782 Titel: Operatøropgaver i el-forsyning Kort titel: forsyning oper. Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-06-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Markedsføring af lodret jordvarme. Muligheder og udfordringer

Markedsføring af lodret jordvarme. Muligheder og udfordringer Markedsføring af lodret jordvarme Mligheder og dfordringer Kort om GeoDrilling GeoDrilling A/S 2010 => 30. april 2014 Etablering af boringer som kerneområde Egen borerig Udført over 200 jordvarmeboringer

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

DREAM simuleringer. 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm

DREAM simuleringer. 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm DREAM simuleringer 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm Introduktion til DREAM analyser. Analyserne er opdelt i 3 stadier: Indledende overfladisk analyse af områder for deres potentiale

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Skadelidte elektriker skulle sætte et låg på en ældre EP roset. Da låget var svært at få på plads trykkede skadelidte med hænderne på låget og kom

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Ny lovgivning

Ny lovgivning Ny lovgivning 2015 1 Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene via lovgivningen i det enkelte land Lavspændingsdirektivet Maskindirektivet EMC direktivet

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser IDA El-teknik Lars Niemann Aftale om en Vækstpakke 2014 47. Øget anvendelse af internationale standarder mv. Stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning

Læs mere

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET EL INSTALLATION GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE BESKRIVELSE: BESKRIVELSE AF EL INSTALLATIONSARBEJDET DATO OG INITIALER: 20140411 / JNI 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerheds information... 2 2. Gyldighedsområde...

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Delta-Prosal Termografering

Delta-Prosal Termografering Delta-Prosal Termografering TERMOGRAFIRAPPORT udført for: Dencon A/S Skyttevej 21-7800 Skive Juni 2006 Afd. ØST: Strandvejen 164 3300 Frederiksværk Tlf. 47720600 Info@deltanet.dk Afd. VEST: Holmedal 61

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Dansk Atletik Forbunds Talentudviklingsprojekt TUD

Dansk Atletik Forbunds Talentudviklingsprojekt TUD Dansk Atletik Forbnds Talentdviklingsprojekt TUD Rammetræningsplan Hovedgrppe Sprint/Hæk. 3. år (18-19 år ) April 2000 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sådan brges rammetræningsplanerne Rammetræningsplan

Læs mere

Frontpanel... 5 Oversigt over stiktilslutninger på bagpanel 5

Frontpanel... 5 Oversigt over stiktilslutninger på bagpanel 5 Indhold Brgersikkerhed................ 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!.. 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter d batterier i fjernbetjeningen...................... 3 Fjernbetjeningen................

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

BoxControl compact Enkel motorstyring til rulle- og sektionsporte

BoxControl compact Enkel motorstyring til rulle- og sektionsporte DK BoxControl compact Enkel motorstyring til rulle- og sektionsporte otor- og styrekael Vigtigt! Det er igtigt, at anisningerne i denne ejledning følges nøje for at modirke risikoen for personskade! Gem

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

ENTREPRISE H403.08.75

ENTREPRISE H403.08.75 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H403.08.75 Belysningsarbejder Aarhus Silkeborg >>> H403.08 Cykelsti Mollerup - Linå JANUAR 2013 H403 AARHUS - SILKEBORG H403.08.75 Belysningsarbejder Tegningsnr. Indhold Mål Rev.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Måling af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af site data

Måling af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af site data Måling af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af site data 02/07/2015 Version XX/Initialer 1/ 10 Indhold Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema... 3 Forberedelser inden målinger... 3 Målepunkter...

Læs mere

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure) Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el -

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Sfb nr. 66 - Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den 21-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 CTS anlæg... 2 10. El-arbejde og tavler...

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1) BEK nr 1114 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00006 Senere ændringer

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til udskiftning af defekte El-komponenter i styretavler, samt funktionstest af anlæg. Du vil få kendskab til, hvordan man ændre El-diagrammet så det passer til

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

KOBLINGSSTIK FOR INTERFACE C (630 A)

KOBLINGSSTIK FOR INTERFACE C (630 A) Publikation nr. 6068 / DK / 1013 KOBLINGSSTIK FOR INTERFACE C (630 A) TYPE (K), (M)300PBM/G for PEX-isolerede kabler, max. 36 kv driftsspænding Vigtigt! Mens der arbejdes på anlægget, skal det være spændingsløst

Læs mere

1. VS Vindmøllepenge VS: Vindmøllepenge

1. VS Vindmøllepenge VS: Vindmøllepenge 1. VS Vindmøllepenge VS: Vindmøllepenge Fra:!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] Til: Jane Lærke Hansen [jlh@struer.dk] Sendt dato: 28-01-2013 09:07 Modtaget Dato: 28-01-2013 09:07 Vedrørende: VS:

Læs mere

Procesfaglærerkonference 19. & 20. december Med temaet Energiformer og forbrug

Procesfaglærerkonference 19. & 20. december Med temaet Energiformer og forbrug Procesfaglærerkonference 19. & 20. december 2011 Med temaet Energiformer og forbrug Mandag den 19. december 2011 Tirsdag den 20. december 2011 9.00 Velkomst & praktisk info med kaffe v/henning Aaberg &

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 3. Stationsautomatisering Af Peter Johansen, www.jomitek.dk I de 2 foregående artikler er måleteknikker for hhv. spænding og strøm gennemgået. I

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED LEVERANDØR AF SIKKERHED TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 Dipl-Ing. Jens Ehrler og Dipl-Ing. Lothar Gmelch, DEHN + SÖHNE. Salgschef Kim Hafjall, DESITEK A/S

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Louise Jakobsen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

Regler for ombygning af belysningsarmaturer

Regler for ombygning af belysningsarmaturer Regler for ombygning af belysningsarmaturer Ombygning af elektrisk materiel generelt Når fx et belysningsarmatur eller en tavle opsættes/installeres og idriftsættes, skifter disse status fra at være en

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Teknisk notat. Optimal styring af fremtidige distributionsnet. Indhold

Teknisk notat. Optimal styring af fremtidige distributionsnet. Indhold Teknisk notat Dok. ansvarlig: JME Sekretær: SLS Sagsnr.: s2013-273 Doknr: d2016-10215-6.0 Udgivelsesdato: 19-10-2016 Optimal styring af fremtidige distributionsnet Formålet med dette notat er at præsentere

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. BEK nr 1473 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00015 Senere ændringer

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere