1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet"

Transkript

1

2 Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede handlingsplaner 9 Værktøjskasse 10 Referater 11 Information 12 Arkiv

3 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Introduktion - til håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Godt fodboldspil kræver, at spillerne kender og overholder spillereglerne - det gule og det røde kort skal helst blive i lommen. Arbejdsmiljøledelse er, at aftale spilleregler for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøledelse kan sættes i system med to typer skemaer: 1.Aftaleskema - til at beskrive de aftalte spilleregler 2.Handlingsplanskema - til at følge op og forbedre spillereglerne Ikke alle spilleregler behøver at være nedskrevne, kun dem der er absolut nødvendige for at sikre et godt arbejdsmiljø. Håndbog om arbejdsmiljøledelse helt enkelt er til den lille virksomhed, der ønsker et certifikat på deres arbejdsmiljøarbejde, men vil undgå papir og bureaukrati. Det er muligt at leve op til de fleste af de krav, der stilles til et arbejdsmiljøledelsessystem med mundtlige aftaler. Kun en mindre del skal være skriftlig. Håndbog om arbejdsmiljøledelse helt enkelt viser, hvor lidt man kan klare sig med på skrift, og hvor enkelt det kan gøres - også når virksomheden ønsker certifikat på arbejdsmiljøledelsessystemet. 0 Introduktion 0-1

4 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Kom godt igang Alt i Håndbog om arbejdsmiljøledelse helt enkelt kan redigeres og gemmes. Håndbogen kan bruges som udgangspunkt for at skrive virksomhedens egen arbejdsmiljøledelseshåndbog. Vi foreslår, at I gennemfører følgende trin: Beslut, hvem der er tovholder på processen, og hvem der skal deltage Anskaf et ringbind med 12 faneblade Installer Håndbog i arbejdsmiljøledelse helt enkelt på computeren Print et eksemplar af Håndbog i arbejdsmiljøledelse helt enkelt Sæt håndbogen i ringbindet fane 1-6 bliver til jeres egen håndbog i arbejdsmiljøledelse, når I lægger jeres aftaler ind fane 7-12 bliver jeres arkiv, hvor I opbevarer dokumentation for arbejdsmiljøarbejdet Opret en elektronisk håndbog, hvor I kan gemme egne aftaler Gennemlæs Håndbog i arbejdsmiljøledelse helt enkelt Find den arbejdsmiljødokumentation frem, I har i forvejen og sæt den på plads i jeres ringbind Gennemgå håndbogen emne for emne og drøft, hvordan I gør tingene i virksomheden eller brug opgavekortene til at fordele opgaver mellem jer. Kontroller om jeres håndtering af opgaverne lever op til kravene 10. Beskriv jeres aftaler, hvis I mener de er nødvendige at have på skrift for at være kendte og blive overholdt af alle. Arbejdet med at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem kan hjælpes på vej af et sæt opgavekort. Opgavekortene er en del af Spillet om arbejdsmiljøledelse. I samme serie er også en pjece Fakta og myter om arbejdsmiljøledelse, som kan bruges til at informere medarbejderne om, hvad arbejdsmiljøledelse er og ikke er

5 1

6 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Arbejdsmiljøledelse Arbejdsmiljøarbejdet Krav til et arbejdsmiljøledelsessystem Hvis et arbejdsmiljøledelsessystem skal kunne certificeres, skal det opfylde en standardiseret kravbeskrivelse. Der er to kravbeskrivelser at vælge mellem: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr DS/OHSAS suppleret af bekendtgørelse nr Denne håndbog dækker begge kravbeskrivelser. Læs om forskelle og ligheder mellem bek. nr. 923 og OHSAS Et arbejdsmiljøledelsessystem skal gøre det muligt for virksomheden at styre sine arbejdsmiljørisici. Det skal ske ved at inddrage arbejdsmiljøet i organiseringen, ansvarsfordeling, planlægning, fremgangsmåder, metoder og kontrol. Der skal også afsættes ressourcer til at udvikle og virkeliggøre virksomhedens arbejdsmiljøpolitik. Systemet skal opbygges, så det sikrer, at virksomheden ikke har væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre påbud i forhold til arbejdsmiljøloven inden for følgende områder: 1. Støj 2. Vibrationer 3. Stråling 4. Termiske belastninger 5. Bevægeapparatbelastninger 6. Psykosociale belastninger 7. Kemiske og biologiske belastninger 8. Indeklimabelastninger 9. Ulykker 10. Unges arbejde. 1 Bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001; 2 Bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS m.v. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005; Virksomhedens opgaver Virksomheden skal have en arbejdsmiljøledelseshåndbog med de aftaler, som er relevante at have beskrevet. Aftalerne skal hjælpe til at fastholde et godt arbejdsmiljø i dagligdagen. Aftaler kan være mundtlige eller skriftlige. Antallet af nødvendige skriftlige aftaler afhænger af virksomhedens type, størrelse og kultur. Der er ikke to håndbøger, der er ens. Virksomheden skal vælge, hvilken kravbeskrivelse de vil følge. Forslag til udførelse af opgaverne Opgavekort: 6, 26 og 28. Eksempel: 1.0 Aftaler og ansvar 1.2 Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet 1.3 Årsplan for arbejdsmiljøaktiviteter Vejledning Arbejdsmiljøledelseshåndbogen skal afspejle dagligdagen. Virksomheden skal beslutte, hvordan deres arbejdsmiljøledelseshåndbog skal opbygges, og hvor den skal være tilgængelig. Brug mappen med de 12 faneblade og samtidig en elektronisk mappe. Det en god idé med en dokumentoversigt, så man hurtigt kan få overblik over hånd-bogens indhold (se eksempel 1.0). Virksomhedens håndbog bør desuden indeholde en kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem (eksempel 1.2). Hvis virksomheden finder det relevant, skal 1 Arbejdsmiljøarbejdet 1-1

7 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt håndbogen også indeholde en årsplan for de faste arbejdsmiljøaktiviteter (eksempel 1.3). Arbejdsmiljøledelseshåndbogen bør være tilgængelig et centralt sted. Det kan være hos lederen eller på netværket. Hvis I ønsker arbejdsmiljøledelse med certifikat, bør virksomheden tidligt ringe til certificeringsbureauerne og indhente tilbud på certificering. Arbejdsmiljøpolitik Krav til en arbejdsmiljøpolitik En arbejdsmiljøpolitik skal: være bredt formuleret og vise vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet, indeholde de grundlæggende mål med arbejdsmiljøarbejdet, forpligte til at overholde lovgivningen og fortsatte forbedringer af arbejdsmiljøet, fungere sammen med virksomhedens øvrige politikker såsom indkøbspolitik og personalepolitik. Virksomhedens opgaver Virksomhedens ledelse og medarbejdere eller medarbejderrepræsentanter skal sammen udarbejde en skriftlig arbejdsmiljøpolitik.arbejdsmiljøpolitikken skal danne grundlag for konkrete arbejdsmiljømål og aktiviteter. I forbindelse med certificering efter bekendtgørelse nr. 923 er det et krav, at virksomheden beslutter, hvordan den vil arbejde for det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme på arbejdspladsen.den færdige arbejdsmiljøpolitik skal være kendt og indarbejdet på alle niveauer i virksomheden og være tilgængelig for interesserede parter. Det skal fremgå, at virksomhedens ledelse er forpligtet på arbejdsmiljøpolitikken. politikken kan tage udgangspunkt i en snak om, hvorfor arbejdsmiljøet er væsentligt på virksomheden, og hvad der er motivationen til at arbejde med arbejdsmiljøledelse. Det kan være, at man ønsker en virksomhedskultur, hvor alle har fokus på farlige situationer og søger at undgå dem som en naturlig del af dagligdagen. Så er det dette, der skal omtales. Hvad gør andre? En anden indgangsvinkel kan være at lade sig inspirere af, hvad andre virksomheder har skrevet. Ud fra eksempler kan ledelse og medarbejdere diskutere, hvad man synes er godt, og hvad der vil være relevant at have med i virksomhedens politik. For at sikre, at arbejdsmiljøpolitikken kan danne grundlag for konkrete arbejdsmiljømål og aktiviteter, kan virksomheden omtale de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, som er fundet ved den sidste arbejdspladsvurdering. Hvis man ønsker certifikat efter bek. nr. 923, skal virksomheden medtage deres holdninger til sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked i arbejdsmiljøpolitikken. Forslag til udførelse af opgaverne Opgavekort: 1, 2 og 20. Hvis I vælger bek. nr. 923, skal I også bruge opgavekort 3 og 4. Eksempel: 1.2 Arbejdsmiljøpolitik Vejledning Hvad vil I opnå? Arbejdet med arbejdsmiljø

8 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Organisation Krav til organisering Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet skal sikre, at: Virksomheden har organiseret sikkerhedsarbejdet efter lovens forskrifter. D.v.s. etableret sikkerhedsgruppe(r) og et sikkerhedsudvalg, hvis der er mere end 20 ansatte, Der er én hovedansvarlig for arbejdsmiljøledelsessystemet som rapporterer til ledelsen, Opgaver, ansvar og kompetencer vedrørende arbejdsmiljøarbejdet er fastlagt. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal beskrive, hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret efter reglerne. Der skal være en sikkerhedsgruppe for hver arbejdsleder eller fysisk afgrænset område af virksomheden. Der skal være et sikkerhedsudvalg, hvis der er mere end 19 ansatte. I beskrivelsen skal man kunne se, hvem der har hvilke roller og ansvar. Forslag til udførelse af opgaverne Opgavekort: 7 Eksempel: 1.4 organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Vejledning Virksomhedens ledelse skal vise reel vilje og opbakning til arbejdsmiljøledelsessystemet. Det skal til - for at få det til at virke - og for at få certifikat. Ledelsen skal selv deltage eller udpege en repræsentant, der har gennemslagskraft og beslutningsmyndighed. En oversigt over aftaler og ansvar for de enkelte dele af arbejdsmiljøledelsessystemet bør være forrest i arbejdsmiljøledelseshåndbogen (eksempel 1.0 Aftaler og ansvar). Her fremgår også, om det er mundtlige eller skriftlige aftaler. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet kan beskrives med en tegning af sikkerhedsorganisationen og beskrivelse af dennes arbejdsopgaver. I beskrivelsen skal også stå, hvem der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet. Det skal ikke være en meget grundig beskrivelse af ansvarsområder. Lovpligtige krav og andre bestemmelser Krav om kendskab til lovgivning og andre bestemmelser Ajourføring af eksisterende og nye krav i arbejdsmiljølovgivningen Arbejdet med overholdelse af loven skal være integreret i arbejdsmiljøledelsessystemet. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal udarbejde en aftale for, hvordan den holder sig ajour med arbejdsmiljølovgivningen. Den skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Aftalen skal være en del af arbejdet med arbejdsmiljøledelse. Aftalen kan være skriftlig eller mundtlig. Forslag til udførelse af opgaverne Opgavekort: 15 Eksempel: 1.5 Orientering om ny arbejdsmiljølovgivning Vejledning Virksomheden kan finde alle relevante love, bekendtgørelser og vejledninger på Arbejdstilsynets hjemmeside ( Arbejdstilsynet tilbyder et gratis elektronisk nyhedsbrev. Herved får man automatisk tilsendt information om nye tiltag inden for arbejdsmiljølovgivningen

9 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt For ikke at drukne i information kan virksomheden i første omgang vælge at sætte sig ind i de generelle regler for sikkerhedsog sundhedsarbejde og arbejdspladsvurderinger. Derefter de specifikke regler, som vedrører de arbejdsmiljøforhold, der er fundet ved arbejdspladsvurderingerne, og som er relevante for den branche, virksomheden tilhører. For løbende at holde sig ajour med de seneste nyheder kan man få tilsendt Arbejdstilsynets Nyhedsbrev eller jævnligt tjekke de seneste nyheder på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det kan f.eks. være månedligt eller før hvert personalemøde. samler en række gratis informationer om arbejdsmiljø. tilbyder abonnement på lovservice og nyhedsbreve. Er der ikke adgang til internettet, kan virksomheden vælge at abonnere på Schultz lovtekst om arbejdsmiljø1, hvor virksomheden kan få al ny arbejdsmiljølovgivning enten på tryk eller som cd-rom. Cd-rom versionen har den fordel, at der ved hver opdatering er et nyhedsbrev om, hvilke ændringer der har været. Endelig kan nævnes Retsinformation, hvor al lovgivning er gratis tilgængelig, og der er gode søgemuligheder. Links Gratis: Abonnement

10 Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.0 Skriftlig aftale Titel: Aftaler og ansvar Formål: Give oversigt over aftaler, ansvar og værktøj Ansvar: Lederen Beskrivelse: Aftalenummer Aftaletitel Leder Medarbejder Skriftlig Mundtlig Værktøj 1.0 Aftaler og ansvar X 1.1 Arbejdsmiljøpolitik X 1.2 Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet X 1.3 Årsplan for arbejdsmiljøstyringsaktiviteter X 1.4 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet X 1.5 Orientering om ny arbejdsmiljølovgivning X 2.1 Kortlægning, mål og handlingsplan X APV-skema, H-plan 3.1 Kommunikation om arbejdsmiljø X Referater, opslag 3.2 Introduktion, uddannelse og træning X Intro-tjekliste 3.3 Arbejdsmiljøredegørelse (923) X 4.1 Orden og ryddelighed X 4.2 Overvågning og vedligeholdelse af ventilation X Logbog 4.3 Rengøring og indkøb af rengøringsmidler X Tjekliste ved indkøb 5.1 Forebyggelse af ulykker X Find-fem-farlige 5.2 Håndtering af ulykker X 5.3 Undersøgelse af ulykker X AT s- analyseskema 5.4 Beredskabsplan og øvelser (DS/OHSAS 18001) X Årsplan 6.1 Intern audit X Årsplan, tjekliste 6.2 Ledelsens evaluering af systemet X Årsplan, tjekliste Ansvarlig for gennemførelse Ansvarlig for at kende Dokumentation og arkivering: Skriftlige aftaler findes i Håndbog om Arbejdsmiljøledelse helt enkelt. Mundtlige aftaler tjekkes ved at spørge ansvarlig. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

11 Aftalt den: Juli 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Hele virksomheden Aftale nr.: 1.1 Skriftlig aftale Titel: Arbejdsmiljøpolitik Formål: At udstikke retningslinjer for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde Ansvar: Lederen Beskrivelse: Virksomheden ønsker et arbejdsmiljø, som fysisk og psykisk er sikkert og sundt, og som medvirker til at fastholde og tiltrække attraktive medarbejdere. Vores arbejdsmiljøarbejde skal være kendetegnet ved, at: Arbejdsmiljøarbejdet er et ledelsesansvar. Udvikling af arbejdsmiljøet sker i samarbejde med medarbejderne. Den forbyggende indsats prioriteres. Forbedringer sker løbende. Myndighedskrav skal overholdes. Medarbejderne har ansvar for eget arbejdsmiljø. Dette opnås gennem indsats på følgende områder: Løbende vurdering og vedligeholdelse af arbejdspladsvurderingen. Handlingsplaner sikrer løbende forbedringer. En klar forventning til, at alle i organisationen arbejder aktivt for at fremme arbejdsmiljøet. Samtaler om arbejdsmiljø i dagligdagen. Medarbejdermøder mindst hver anden måned med arbejdsmiljøemner og fokus på evaluering og forbedring af arbejdsgange. Politik og strategi tages op en gang årligt i forbindelse med ledelsens gennemgang. Dokumentation og arkivering: Arbejdsmiljøpolitikken findes på opslagstavlen og i Håndbog om Arbejdsmiljøledelse helt enkelt. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 1

12 Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.2 Skriftlig aftale Titel: Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet Formål: At give en kort gennemgang af de væsentligste elementer og sammenhængen mellem disse. Ansvar: Ledelsen. Beskrivelse: Virksomheden har valgt at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem efter DS/OHSAS og bekendtgørelse 87. Systemet er opbygget omkring to skematyper: 1. Aftaleskema beskriver spilleregler og fremgangsmåder 2. Handlingsplanskema til registrering og styring af alle ændringer De væsentligste elementer i arbejdsmiljøledelsessystemet er: Aftaler og ansvar (1.0) oversigten viser ansvar, om aftalen er skriftlig eller mundtlig samt eventuelle værktøj, der understøtter aftalen. Arbejdsmiljøpolitikken (1.1) udstikker retningen og overordnede mål for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Årsplanen (1.3) viser tidspunkt og ansvar for de planlagte arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdspladsvurderingen (2.1) giver et overblik over virksomhedens arbejdsmiljøforhold og danner grundlag for politik, handlingsplaner og mål. Intern audit og evaluering (6.1 og 6.2) som sikrer, dels at Håndbog om Arbejdsmiljøledelse helt enkelt bliver opdateret, dels at systemet er implementeret og velfungerende, og der sættes nye mål for forbedringer. Aktive handlingsplaner viser virksomhedens aktuelle forbedringsarbejde inden for mål, APVhandlingsplaner og opfølgning, ulykkesanalyse, forbedringsforslag, afvigelser og korrigerende handlinger. Dokumentation og arkivering: Håndbog om Arbejdsmiljøledelse helt enkelt indeholder: Fane 1-6: Aftaler for arbejdsmiljøledelsessystemet Fane 7: Aktive handlingsplaner Fane 8: Afsluttede handlingsplaner Fane 9: Værktøjskasse Fane 10-12: Arkiv Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

13 Aftalt den: Maj 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.3 Skriftlig aftale Titel: Årsplan for arbejdsmiljøaktiviteter Formål: Give overblik over arbejdsmiljøaktiviteter, der skal gennemføres Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Gælder for tidsrummet: maj 2006 april 2007 Planlagt måned Maj Juni Aktivitet Sikkerhedsmøde om handlingsplaner og arbejdsmiljøledelse Sikkerhedsrundering. Tjeklister og vedligeholdelse til Arbejdskasserne løbende Ansvarlig Gennemført uge Direktør 20 * Medarb. 24 * Juni Fokusemne: Sortering af affald/brug af handsker Direktør 24 * Juni Fokusemne: Arbejdsmiljøværdier - kommunikation/- samarbejde Direktør 24 * Juli Lagerrummet oprydning navne på hylder Medarb. 28 Juli Udarbejde Arbejdsmiljøpolitik Direktør + medarb. Juli Sept. Fokusemne: psykisk arbejdsmiljø og vanskelige personer Revidere APV handlingsplaner udarbejdes løbende Direktør Sept. Sikkerhedsrundering - tjekliste til bilen Medarb. Sept. Sikkerhedsrundering - tjekliste til maskinparken + vedligeholdelse Direktør 27 Direktør +medarb. Sept. Fokusemne: Find-fem-farlige alle Okt. Nov. Fokusemne: Rygepolitik alle Dec. Jan. Fokusemne: Intern audit og ledelsens gennemgang Direktør Feb. Marts April Fokusemne: Certificeringsaudit 28 * Dok Dokumentation og arkivering: *) mødereferater, tjeklister og handlingsplaner findes i reolen i Arbejdsmiljømappen Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

14 Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.4 Titel: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Formål: Synliggøre organisering og ansvar af arbejdsmiljøarbejdet Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Mundtlig eller skriftlig aftale Virksomheden har under ti ansatte og skal derfor ikke etablere sikkerhedsorganisation. Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde er et samarbejde mellem medarbejdere og direktør. Ansvar for de enkelte områder og dele af arbejdsmiljøledelsessystemet fremgår af 1.0 Aftaler og ansvar Arbejdsmiljøarbejdet forgår løbende i dagligdagen og på personalemøder, der holdes hver anden måned. Relevante APV-emner tages løbende op på disse møder. Der er udarbejdet en årsplan for arbejdsmiljøarbejdet - se 1.3 Årsplan. Medarbejderne skal kende og følge de aftaler, der gælder for deres arbejdsområde og reagere, hvis der sker afvigelser. De er ansvarlige for at reagere, hvis de bliver opmærksomme på farlige arbejdssituationer og skal bidrage til at skabe en god sikkerhedskultur. Direktøren har ansvaret for at sætte rammer og spilleregler for god sikkerhedskultur på virksomheden. Direktøren skal sikre, at uenigheder finder en god løsning og skal selv gå forrest med at praktisere sikker adfærd i dagligdagen. Dokumentation og arkivering: Referater fra personalemøder viser emner og aftalte fremgangsmåder. Handlingsplaner viser aktuelle og afsluttede forbedringstiltag. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

15 Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.4 Titel: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Formål: Synliggøre organisering og ansvar af arbejdsmiljøarbejdet Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Mundtlig eller skriftlig aftale Virksomheden har under ti ansatte og skal derfor ikke etablere sikkerhedsorganisation. Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde er et samarbejde mellem medarbejdere og direktør. Ansvar for de enkelte områder og dele af arbejdsmiljøledelsessystemet fremgår af 1.0 Aftaler og ansvar Arbejdsmiljøarbejdet forgår løbende i dagligdagen og på personalemøder, der holdes hver anden måned. Relevante APV-emner tages løbende op på disse møder. Der er udarbejdet en årsplan for arbejdsmiljøarbejdet - se 1.3 Årsplan. Medarbejderne skal kende og følge de aftaler, der gælder for deres arbejdsområde og reagere, hvis der sker afvigelser. De er ansvarlige for at reagere, hvis de bliver opmærksomme på farlige arbejdssituationer og skal bidrage til at skabe en god sikkerhedskultur. Direktøren har ansvaret for at sætte rammer og spilleregler for god sikkerhedskultur på virksomheden. Direktøren skal sikre, at uenigheder finder en god løsning og skal selv gå forrest med at praktisere sikker adfærd i dagligdagen. Dokumentation og arkivering: Referater fra personalemøder viser emner og aftalte fremgangsmåder. Handlingsplaner viser aktuelle og afsluttede forbedringstiltag. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

16 Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.5 Titel: Orientering om ny arbejdsmiljølovgivning Formål: Følge med i ny arbejdsmiljølovgivning Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Mundtlig eller skriftlig aftale Direktøren har ansvaret for, at arbejdsmiljøledelsessystemet lever op til kravene og for at holde sig ajour med lovgivning inden for arbejdsmiljøområdet. Der abonneres på nyhedsbrev fra Arbejdstilsynet. Relevant ny lovgivning tages op på personalemøde eller straks. Dokumentation og arkivering: Nyhedsbrev fra Arbejdstilsynet fremgår af direktørens indboks i mailsystemet. Referater fra personalemøder viser emner og aftalte fremgangsmåder. Handlingsplaner viser aktuelle og afsluttede forbedringstiltag. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

17 2

18 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt APV ArbejdsPladsVurdering Krav til kortlægning, mål og handlingsplaner Kortlægningen skal vise et billede af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og eventuelle arbejdsmiljøproblemer, indeholde en beskrivelse og vurdering af de eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Type, alvor og omfang skal medtages i vurderingen Handlingsplan og mål skal indeholde en prioritering af de kortlagte arbejdsmiljøproblemer, for hver af de prioriterede problemer angive mål for, hvad der skal ændres, hvordan, hvornår og af hvem, ajourføres jævnligt. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV). Den indeholder en kortlægning af arbejdsmiljøforholdene og eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Kortlægningen skal vise, at virksomhedens arbejdsmiljø er inden for lovens rammer. Den skal også vise, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer inden for følgende områder: 1. Støj 2. Vibrationer 3. Stråling 4. Termiske belastninger 5. Bevægeapparatbelastninger 6. Psykosociale belastninger 7. Kemiske og biologiske belastninger 8. Indeklimabelastninger 9. Ulykker 10.Unges arbejde 11. Sygefravær - er der fravær, der skyldes arbejdsmiljøet? Under sygefravær skal virksomheden overveje, om problemer med arbejdsmiljøet kan være årsag eller medvirkende årsag til sygefravær. Når kortlægningen er gennemført, udarbejdes handlingsplaner som er køreplaner for løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer og forbedring af arbejdsmiljøforholdene. Indsatsen prioriteres i overensstemmelse med arbejdsmiljøpolitikken, lovgivningens krav samt tekniske og økonomiske muligheder. For hvert område der prioriteres, opsættes et mål for indsatsen og for hvert mål noteres, hvilke handlinger der skal gennemføres, hvornår og af hvem. Virksomheden skal samtidig beslutte, hvordan de kan følge op og kontrollere, at målene bliver nået. Hvis I ønsker certifikat efter bek. nr. 923, skal I også arbejde med sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked Under 20 ansatte i virksomheden: Beslut hvordan virksomheden vil arbejde med det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme. Medarbejderne eller deres repræsentanter skal være med til at træffe beslutningen. Beslutningen skal være skriftlig. Virksomheden har 20 ansatte eller derover: Virksomhedens sikkerhedsudvalg skal opsætte mål og handlingsplaner for indsatsen for det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Det skal ske med inddragelse af medarbejderne eller deres repræsentanter. 2 APV 2-1

19 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Forslag til udførelse af opgaven Opgavekort: 22, 25, 8 og 5 Eksempel: 2.1 Kortlægning, mål og handlingsplaner. Handlingsplanskema fane 9 Værktøjskasse. Vejledning Kortlægningen kan gennemføres som en traditionel arbejdspladsvurdering f.eks. ved hjælp af brancherettet tjekliste eller spørgeskema. Find det på Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere ( bør også bruges ved kortlægningen. I skal vise, hvordan I har kortlagt: Det anvendte kortlægningsværktøj skal anbringes i mappen f.eks. under fane 9 Værktøjskasse eller sammen med dato, et kort referat og navne på deltagere under fane 10 Referater. De udfyldte skemaer udgør tilsammen virksomhedens APV-handlingsplan. Aktive handlingsplaner er de handlingsplaner, som endnu ikke er udført. Aktive handlingsplaner anbringes i arbejdsmiljømappen under fane 7: Aktive handlingsplaner. Afsluttede handlingsplaner. Når handlingsplanen er gennemført, afsluttes den med en slutvurdering af løsningen. Derefter flyttes skemaet til Afsluttede handlingsplaner under fane 8. En handlingsplan kan også afsluttes, hvis problemet ikke er aktuelt mere eller hvis det viser sig urealistisk at løse. Det skal så fremgå af slutvurderingen. De arbejdsmiljøforhold og arbejdsmiljøproblemer der er fundet ved kortlægningen, prioriteres og beskrives i handlingsplanskemaer. Hvert emne skal have sit eget skema. Skemaet skal udfyldes af leder og medarbejdere - husk at skrive hvem i skemaet. Når handlingsplanerne er udfyldt, vurderer leder og medarbejdere (i større virksomheder: Sikkerhedsgruppen eller sikkerhedsudvalget), hvilke arbejdsmiljøforhold der skal forbedres. Det kan være på kort eller lang sigt. Handlingsplanen skal indeholde målet med indsatsen, hvilke aktiviteter der skal gennemføres, hvornår og af hvem. Eksempel: Et emne som orden og sikkerhed vil være et indsatsområde i mange virksomheder. Handlingsplanen skal beskrive, om der skal gennemføres oprydningsdage, kampagner, sikkerhedsrunderinger eller alle tre ting. HUSK at skrive, hvornår og af hvem

20 Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 2.1 Titel: Kortlægning, mål og handlingsplan Mundtlig eller skriftlig aftale Formål: At afdække virksomhedens arbejdsmiljøforhold og sætte mål og handlingsplan for forbedringer Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Virksomhedens arbejdsmiljøforhold kortlægges løbende i dagligdagen og på personalemøder, jf. årsplanen 1.3, samt hvis der sker væsentlige ændringer. Kortlægningen suppleres af sikkerhedsrunderinger og fokuskampagner. APV-kortlægningen foretages af direktøren og medarbejdere ved hjælp af APV-skema udarbejdet af branchearbejdsmiljørådet. Arbejdsforhold og situationer, der ved arbejdspladsvurderingen er blevet bedømt som mulige risikoområder for arbejdsulykker, udarbejdes der handlingsplaner for. Hvis der er andre arbejdsmiljøforhold, som kan forbedres, udfyldes ligeledes en handlingsplan med beskrivelse af problem, årsag, forslag til løsning, samt hvem der er ansvarlig. Handlingsplaner arkiveres i arbejdsmiljømappen på kontoret. Aktive handlingsplaner gennemgås på personalemøder hver anden måned. Handlingsplaner afsluttes med slutvurdering, når problemet er løst. Hvis det viser sig umuligt at løse, afsluttes handlingsplanen også med en kort begrundelse. På personalemødet opstilles arbejdsmiljømål for det kommende år. Målene skrives i handlingsplanskemaet. Arbejdsmiljømålene kan dreje sig om konkrete arbejdsmiljøforbedringer eller om at gennemføre arbejdsmiljøaktiviteter f.eks. temamøder om arbejdsmiljø. Dokumentation og arkivering: Referater af personalemøder med APV-kortlægning. APV-tjeklisten findes under fane 9 - Værktøjskasse. Aktive handlingsplaner findes i arbejdsmiljømappen under fane 7. Afsluttede handlingsplaner findes i arbejdsmiljømappen under fane 8. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

21 3

22 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Kommunikation Intern og ekstern kommunikation Krav til Kommunikation - information om arbejdsmiljø Kommunikationen mellem de forskellige niveauer i virksomheden skal sikre, at viden om arbejdsmiljøforhold formidles og anvendes, hvor det er relevant. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal sikre, at arbejdsmiljøpolitikken er formidlet og indarbejdet på alle niveauer i virksomheden. Virksomheden skal også udarbejde en aftale for, hvordan der kommunikeres om arbejdsmiljøforhold i virksomheden. Proceduren skal sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages, hvor det er relevant. Proceduren skal omfatte: 1 Kommunikation i forbindelse med fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken 2 Kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet 3 Udarbejdelse af handlingsplaner Vejledning Intern kommunikation og samarbejde handler i en mindre virksomhed om, at man husker at tale sammen. Det handler også om, at arbejdsmiljøledelseshåndbogen beskriver den måde, der handles på i dagligdagen. Det er vigtigt, at medarbejderne inddrages i formuleringen af virksomhedens politik, mål, handlingsplaner og resultaterne heraf, så de får et medejerskab. Desuden er det naturligt, at den enkelte inddrages i forbindelse med beskrivelse af aftaler, der berører deres dagligdag. Kommunikationen omfatter også det at have adgang til information. F.eks. referater fra sikkerhedsmøder, undersøgelser af arbejdsulykker, handlingsplaner der er i gang med at blive behandlet osv. Desuden skal arbejdspladsbrugsanvisninger, aftaler for betjening af maskiner og udstyr, brandinstruks og beredskabsplaner være let tilgængelige. Alle opdateringer bør gennemgås med medarbejderne mundtligt. For at informationen er tilgængelig, kan hovedparten placeres på tavler eller i mapper der, hvor informationen skal bruges. Virksomheden kan holde særlige møder om arbejdsmiljø, men erfaringer viser, at det er bedre at få arbejdsmiljø integreret i dagligdagen. F.eks. at drøfte handlingsplanerne på personalemøder eller ved at lave fokuskampagner. 4 Udarbejdelse af virksomhedens arbejdsmiljøredegørelse. Forslag til udførelse af opgaven Opgavekort: 23 Eksempel: 3.1 Kommunikation om arbejdsmiljø 3-1 Ekstern kommunikation om arbejdsmiljø kan bl.a. foregå ved at sende arbejdsmiljøpolitikken til samarbejdspartnere, udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse eller indgå i udviklingssamarbejder med leverandører om mere arbejdsmiljøvenlige produkter. 3 Kommunikation

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Gitte Goldschmidt Goldschmidt Rise and Shine i/s gg@riseandshine.dk Tel 20 77 79 36 Gitte Goldschmidt Civilingeniør Organisationskonsulent Capacent (KPMG) ti år Leder fire

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse?

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Workshop 1 9.30 15 Velkommen, præsentation af program og deltagere 30 Forventninger og indsats Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Runde om forventninger. Introduktion

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Arbejdsmiljøpolitik CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015

Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015 Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015 Interviewmetode anvendt i alle tilfælde. Respondenter var bekendt med emne på forhånd. TABEL 1: Generelt vedrørende arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Forord Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt arbejdsmiljøpolitikken for hele regionen i juni 2007. Arbejdsmiljøet har vi alle ansvar

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Pædagogisk vejledning til workshopledere Introduktion Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse er materiale til et workshopforløb, der er videreudviklet

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere