1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet"

Transkript

1

2 Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede handlingsplaner 9 Værktøjskasse 10 Referater 11 Information 12 Arkiv

3 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Introduktion - til håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Godt fodboldspil kræver, at spillerne kender og overholder spillereglerne - det gule og det røde kort skal helst blive i lommen. Arbejdsmiljøledelse er, at aftale spilleregler for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøledelse kan sættes i system med to typer skemaer: 1.Aftaleskema - til at beskrive de aftalte spilleregler 2.Handlingsplanskema - til at følge op og forbedre spillereglerne Ikke alle spilleregler behøver at være nedskrevne, kun dem der er absolut nødvendige for at sikre et godt arbejdsmiljø. Håndbog om arbejdsmiljøledelse helt enkelt er til den lille virksomhed, der ønsker et certifikat på deres arbejdsmiljøarbejde, men vil undgå papir og bureaukrati. Det er muligt at leve op til de fleste af de krav, der stilles til et arbejdsmiljøledelsessystem med mundtlige aftaler. Kun en mindre del skal være skriftlig. Håndbog om arbejdsmiljøledelse helt enkelt viser, hvor lidt man kan klare sig med på skrift, og hvor enkelt det kan gøres - også når virksomheden ønsker certifikat på arbejdsmiljøledelsessystemet. 0 Introduktion 0-1

4 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Kom godt igang Alt i Håndbog om arbejdsmiljøledelse helt enkelt kan redigeres og gemmes. Håndbogen kan bruges som udgangspunkt for at skrive virksomhedens egen arbejdsmiljøledelseshåndbog. Vi foreslår, at I gennemfører følgende trin: Beslut, hvem der er tovholder på processen, og hvem der skal deltage Anskaf et ringbind med 12 faneblade Installer Håndbog i arbejdsmiljøledelse helt enkelt på computeren Print et eksemplar af Håndbog i arbejdsmiljøledelse helt enkelt Sæt håndbogen i ringbindet fane 1-6 bliver til jeres egen håndbog i arbejdsmiljøledelse, når I lægger jeres aftaler ind fane 7-12 bliver jeres arkiv, hvor I opbevarer dokumentation for arbejdsmiljøarbejdet Opret en elektronisk håndbog, hvor I kan gemme egne aftaler Gennemlæs Håndbog i arbejdsmiljøledelse helt enkelt Find den arbejdsmiljødokumentation frem, I har i forvejen og sæt den på plads i jeres ringbind Gennemgå håndbogen emne for emne og drøft, hvordan I gør tingene i virksomheden eller brug opgavekortene til at fordele opgaver mellem jer. Kontroller om jeres håndtering af opgaverne lever op til kravene 10. Beskriv jeres aftaler, hvis I mener de er nødvendige at have på skrift for at være kendte og blive overholdt af alle. Arbejdet med at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem kan hjælpes på vej af et sæt opgavekort. Opgavekortene er en del af Spillet om arbejdsmiljøledelse. I samme serie er også en pjece Fakta og myter om arbejdsmiljøledelse, som kan bruges til at informere medarbejderne om, hvad arbejdsmiljøledelse er og ikke er

5 1

6 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Arbejdsmiljøledelse Arbejdsmiljøarbejdet Krav til et arbejdsmiljøledelsessystem Hvis et arbejdsmiljøledelsessystem skal kunne certificeres, skal det opfylde en standardiseret kravbeskrivelse. Der er to kravbeskrivelser at vælge mellem: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr DS/OHSAS suppleret af bekendtgørelse nr Denne håndbog dækker begge kravbeskrivelser. Læs om forskelle og ligheder mellem bek. nr. 923 og OHSAS Et arbejdsmiljøledelsessystem skal gøre det muligt for virksomheden at styre sine arbejdsmiljørisici. Det skal ske ved at inddrage arbejdsmiljøet i organiseringen, ansvarsfordeling, planlægning, fremgangsmåder, metoder og kontrol. Der skal også afsættes ressourcer til at udvikle og virkeliggøre virksomhedens arbejdsmiljøpolitik. Systemet skal opbygges, så det sikrer, at virksomheden ikke har væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre påbud i forhold til arbejdsmiljøloven inden for følgende områder: 1. Støj 2. Vibrationer 3. Stråling 4. Termiske belastninger 5. Bevægeapparatbelastninger 6. Psykosociale belastninger 7. Kemiske og biologiske belastninger 8. Indeklimabelastninger 9. Ulykker 10. Unges arbejde. 1 Bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001; 2 Bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS m.v. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005; Virksomhedens opgaver Virksomheden skal have en arbejdsmiljøledelseshåndbog med de aftaler, som er relevante at have beskrevet. Aftalerne skal hjælpe til at fastholde et godt arbejdsmiljø i dagligdagen. Aftaler kan være mundtlige eller skriftlige. Antallet af nødvendige skriftlige aftaler afhænger af virksomhedens type, størrelse og kultur. Der er ikke to håndbøger, der er ens. Virksomheden skal vælge, hvilken kravbeskrivelse de vil følge. Forslag til udførelse af opgaverne Opgavekort: 6, 26 og 28. Eksempel: 1.0 Aftaler og ansvar 1.2 Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet 1.3 Årsplan for arbejdsmiljøaktiviteter Vejledning Arbejdsmiljøledelseshåndbogen skal afspejle dagligdagen. Virksomheden skal beslutte, hvordan deres arbejdsmiljøledelseshåndbog skal opbygges, og hvor den skal være tilgængelig. Brug mappen med de 12 faneblade og samtidig en elektronisk mappe. Det en god idé med en dokumentoversigt, så man hurtigt kan få overblik over hånd-bogens indhold (se eksempel 1.0). Virksomhedens håndbog bør desuden indeholde en kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem (eksempel 1.2). Hvis virksomheden finder det relevant, skal 1 Arbejdsmiljøarbejdet 1-1

7 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt håndbogen også indeholde en årsplan for de faste arbejdsmiljøaktiviteter (eksempel 1.3). Arbejdsmiljøledelseshåndbogen bør være tilgængelig et centralt sted. Det kan være hos lederen eller på netværket. Hvis I ønsker arbejdsmiljøledelse med certifikat, bør virksomheden tidligt ringe til certificeringsbureauerne og indhente tilbud på certificering. Arbejdsmiljøpolitik Krav til en arbejdsmiljøpolitik En arbejdsmiljøpolitik skal: være bredt formuleret og vise vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet, indeholde de grundlæggende mål med arbejdsmiljøarbejdet, forpligte til at overholde lovgivningen og fortsatte forbedringer af arbejdsmiljøet, fungere sammen med virksomhedens øvrige politikker såsom indkøbspolitik og personalepolitik. Virksomhedens opgaver Virksomhedens ledelse og medarbejdere eller medarbejderrepræsentanter skal sammen udarbejde en skriftlig arbejdsmiljøpolitik.arbejdsmiljøpolitikken skal danne grundlag for konkrete arbejdsmiljømål og aktiviteter. I forbindelse med certificering efter bekendtgørelse nr. 923 er det et krav, at virksomheden beslutter, hvordan den vil arbejde for det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme på arbejdspladsen.den færdige arbejdsmiljøpolitik skal være kendt og indarbejdet på alle niveauer i virksomheden og være tilgængelig for interesserede parter. Det skal fremgå, at virksomhedens ledelse er forpligtet på arbejdsmiljøpolitikken. politikken kan tage udgangspunkt i en snak om, hvorfor arbejdsmiljøet er væsentligt på virksomheden, og hvad der er motivationen til at arbejde med arbejdsmiljøledelse. Det kan være, at man ønsker en virksomhedskultur, hvor alle har fokus på farlige situationer og søger at undgå dem som en naturlig del af dagligdagen. Så er det dette, der skal omtales. Hvad gør andre? En anden indgangsvinkel kan være at lade sig inspirere af, hvad andre virksomheder har skrevet. Ud fra eksempler kan ledelse og medarbejdere diskutere, hvad man synes er godt, og hvad der vil være relevant at have med i virksomhedens politik. For at sikre, at arbejdsmiljøpolitikken kan danne grundlag for konkrete arbejdsmiljømål og aktiviteter, kan virksomheden omtale de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, som er fundet ved den sidste arbejdspladsvurdering. Hvis man ønsker certifikat efter bek. nr. 923, skal virksomheden medtage deres holdninger til sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked i arbejdsmiljøpolitikken. Forslag til udførelse af opgaverne Opgavekort: 1, 2 og 20. Hvis I vælger bek. nr. 923, skal I også bruge opgavekort 3 og 4. Eksempel: 1.2 Arbejdsmiljøpolitik Vejledning Hvad vil I opnå? Arbejdet med arbejdsmiljø

8 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Organisation Krav til organisering Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet skal sikre, at: Virksomheden har organiseret sikkerhedsarbejdet efter lovens forskrifter. D.v.s. etableret sikkerhedsgruppe(r) og et sikkerhedsudvalg, hvis der er mere end 20 ansatte, Der er én hovedansvarlig for arbejdsmiljøledelsessystemet som rapporterer til ledelsen, Opgaver, ansvar og kompetencer vedrørende arbejdsmiljøarbejdet er fastlagt. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal beskrive, hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret efter reglerne. Der skal være en sikkerhedsgruppe for hver arbejdsleder eller fysisk afgrænset område af virksomheden. Der skal være et sikkerhedsudvalg, hvis der er mere end 19 ansatte. I beskrivelsen skal man kunne se, hvem der har hvilke roller og ansvar. Forslag til udførelse af opgaverne Opgavekort: 7 Eksempel: 1.4 organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Vejledning Virksomhedens ledelse skal vise reel vilje og opbakning til arbejdsmiljøledelsessystemet. Det skal til - for at få det til at virke - og for at få certifikat. Ledelsen skal selv deltage eller udpege en repræsentant, der har gennemslagskraft og beslutningsmyndighed. En oversigt over aftaler og ansvar for de enkelte dele af arbejdsmiljøledelsessystemet bør være forrest i arbejdsmiljøledelseshåndbogen (eksempel 1.0 Aftaler og ansvar). Her fremgår også, om det er mundtlige eller skriftlige aftaler. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet kan beskrives med en tegning af sikkerhedsorganisationen og beskrivelse af dennes arbejdsopgaver. I beskrivelsen skal også stå, hvem der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet. Det skal ikke være en meget grundig beskrivelse af ansvarsområder. Lovpligtige krav og andre bestemmelser Krav om kendskab til lovgivning og andre bestemmelser Ajourføring af eksisterende og nye krav i arbejdsmiljølovgivningen Arbejdet med overholdelse af loven skal være integreret i arbejdsmiljøledelsessystemet. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal udarbejde en aftale for, hvordan den holder sig ajour med arbejdsmiljølovgivningen. Den skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Aftalen skal være en del af arbejdet med arbejdsmiljøledelse. Aftalen kan være skriftlig eller mundtlig. Forslag til udførelse af opgaverne Opgavekort: 15 Eksempel: 1.5 Orientering om ny arbejdsmiljølovgivning Vejledning Virksomheden kan finde alle relevante love, bekendtgørelser og vejledninger på Arbejdstilsynets hjemmeside (www.at.dk). Arbejdstilsynet tilbyder et gratis elektronisk nyhedsbrev. Herved får man automatisk tilsendt information om nye tiltag inden for arbejdsmiljølovgivningen

9 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt For ikke at drukne i information kan virksomheden i første omgang vælge at sætte sig ind i de generelle regler for sikkerhedsog sundhedsarbejde og arbejdspladsvurderinger. Derefter de specifikke regler, som vedrører de arbejdsmiljøforhold, der er fundet ved arbejdspladsvurderingerne, og som er relevante for den branche, virksomheden tilhører. For løbende at holde sig ajour med de seneste nyheder kan man få tilsendt Arbejdstilsynets Nyhedsbrev eller jævnligt tjekke de seneste nyheder på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det kan f.eks. være månedligt eller før hvert personalemøde. samler en række gratis informationer om arbejdsmiljø. tilbyder abonnement på lovservice og nyhedsbreve. Er der ikke adgang til internettet, kan virksomheden vælge at abonnere på Schultz lovtekst om arbejdsmiljø1, hvor virksomheden kan få al ny arbejdsmiljølovgivning enten på tryk eller som cd-rom. Cd-rom versionen har den fordel, at der ved hver opdatering er et nyhedsbrev om, hvilke ændringer der har været. Endelig kan nævnes Retsinformation, hvor al lovgivning er gratis tilgængelig, og der er gode søgemuligheder. Links Gratis: Abonnement

10 Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.0 Skriftlig aftale Titel: Aftaler og ansvar Formål: Give oversigt over aftaler, ansvar og værktøj Ansvar: Lederen Beskrivelse: Aftalenummer Aftaletitel Leder Medarbejder Skriftlig Mundtlig Værktøj 1.0 Aftaler og ansvar X 1.1 Arbejdsmiljøpolitik X 1.2 Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet X 1.3 Årsplan for arbejdsmiljøstyringsaktiviteter X 1.4 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet X 1.5 Orientering om ny arbejdsmiljølovgivning X 2.1 Kortlægning, mål og handlingsplan X APV-skema, H-plan 3.1 Kommunikation om arbejdsmiljø X Referater, opslag 3.2 Introduktion, uddannelse og træning X Intro-tjekliste 3.3 Arbejdsmiljøredegørelse (923) X 4.1 Orden og ryddelighed X 4.2 Overvågning og vedligeholdelse af ventilation X Logbog 4.3 Rengøring og indkøb af rengøringsmidler X Tjekliste ved indkøb 5.1 Forebyggelse af ulykker X Find-fem-farlige 5.2 Håndtering af ulykker X 5.3 Undersøgelse af ulykker X AT s- analyseskema 5.4 Beredskabsplan og øvelser (DS/OHSAS 18001) X Årsplan 6.1 Intern audit X Årsplan, tjekliste 6.2 Ledelsens evaluering af systemet X Årsplan, tjekliste Ansvarlig for gennemførelse Ansvarlig for at kende Dokumentation og arkivering: Skriftlige aftaler findes i Håndbog om Arbejdsmiljøledelse helt enkelt. Mundtlige aftaler tjekkes ved at spørge ansvarlig. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

11 Aftalt den: Juli 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Hele virksomheden Aftale nr.: 1.1 Skriftlig aftale Titel: Arbejdsmiljøpolitik Formål: At udstikke retningslinjer for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde Ansvar: Lederen Beskrivelse: Virksomheden ønsker et arbejdsmiljø, som fysisk og psykisk er sikkert og sundt, og som medvirker til at fastholde og tiltrække attraktive medarbejdere. Vores arbejdsmiljøarbejde skal være kendetegnet ved, at: Arbejdsmiljøarbejdet er et ledelsesansvar. Udvikling af arbejdsmiljøet sker i samarbejde med medarbejderne. Den forbyggende indsats prioriteres. Forbedringer sker løbende. Myndighedskrav skal overholdes. Medarbejderne har ansvar for eget arbejdsmiljø. Dette opnås gennem indsats på følgende områder: Løbende vurdering og vedligeholdelse af arbejdspladsvurderingen. Handlingsplaner sikrer løbende forbedringer. En klar forventning til, at alle i organisationen arbejder aktivt for at fremme arbejdsmiljøet. Samtaler om arbejdsmiljø i dagligdagen. Medarbejdermøder mindst hver anden måned med arbejdsmiljøemner og fokus på evaluering og forbedring af arbejdsgange. Politik og strategi tages op en gang årligt i forbindelse med ledelsens gennemgang. Dokumentation og arkivering: Arbejdsmiljøpolitikken findes på opslagstavlen og i Håndbog om Arbejdsmiljøledelse helt enkelt. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 1

12 Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.2 Skriftlig aftale Titel: Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet Formål: At give en kort gennemgang af de væsentligste elementer og sammenhængen mellem disse. Ansvar: Ledelsen. Beskrivelse: Virksomheden har valgt at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem efter DS/OHSAS og bekendtgørelse 87. Systemet er opbygget omkring to skematyper: 1. Aftaleskema beskriver spilleregler og fremgangsmåder 2. Handlingsplanskema til registrering og styring af alle ændringer De væsentligste elementer i arbejdsmiljøledelsessystemet er: Aftaler og ansvar (1.0) oversigten viser ansvar, om aftalen er skriftlig eller mundtlig samt eventuelle værktøj, der understøtter aftalen. Arbejdsmiljøpolitikken (1.1) udstikker retningen og overordnede mål for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Årsplanen (1.3) viser tidspunkt og ansvar for de planlagte arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdspladsvurderingen (2.1) giver et overblik over virksomhedens arbejdsmiljøforhold og danner grundlag for politik, handlingsplaner og mål. Intern audit og evaluering (6.1 og 6.2) som sikrer, dels at Håndbog om Arbejdsmiljøledelse helt enkelt bliver opdateret, dels at systemet er implementeret og velfungerende, og der sættes nye mål for forbedringer. Aktive handlingsplaner viser virksomhedens aktuelle forbedringsarbejde inden for mål, APVhandlingsplaner og opfølgning, ulykkesanalyse, forbedringsforslag, afvigelser og korrigerende handlinger. Dokumentation og arkivering: Håndbog om Arbejdsmiljøledelse helt enkelt indeholder: Fane 1-6: Aftaler for arbejdsmiljøledelsessystemet Fane 7: Aktive handlingsplaner Fane 8: Afsluttede handlingsplaner Fane 9: Værktøjskasse Fane 10-12: Arkiv Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

13 Aftalt den: Maj 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.3 Skriftlig aftale Titel: Årsplan for arbejdsmiljøaktiviteter Formål: Give overblik over arbejdsmiljøaktiviteter, der skal gennemføres Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Gælder for tidsrummet: maj 2006 april 2007 Planlagt måned Maj Juni Aktivitet Sikkerhedsmøde om handlingsplaner og arbejdsmiljøledelse Sikkerhedsrundering. Tjeklister og vedligeholdelse til Arbejdskasserne løbende Ansvarlig Gennemført uge Direktør 20 * Medarb. 24 * Juni Fokusemne: Sortering af affald/brug af handsker Direktør 24 * Juni Fokusemne: Arbejdsmiljøværdier - kommunikation/- samarbejde Direktør 24 * Juli Lagerrummet oprydning navne på hylder Medarb. 28 Juli Udarbejde Arbejdsmiljøpolitik Direktør + medarb. Juli Sept. Fokusemne: psykisk arbejdsmiljø og vanskelige personer Revidere APV handlingsplaner udarbejdes løbende Direktør Sept. Sikkerhedsrundering - tjekliste til bilen Medarb. Sept. Sikkerhedsrundering - tjekliste til maskinparken + vedligeholdelse Direktør 27 Direktør +medarb. Sept. Fokusemne: Find-fem-farlige alle Okt. Nov. Fokusemne: Rygepolitik alle Dec. Jan. Fokusemne: Intern audit og ledelsens gennemgang Direktør Feb. Marts April Fokusemne: Certificeringsaudit 28 * Dok Dokumentation og arkivering: *) mødereferater, tjeklister og handlingsplaner findes i reolen i Arbejdsmiljømappen Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

14 Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.4 Titel: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Formål: Synliggøre organisering og ansvar af arbejdsmiljøarbejdet Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Mundtlig eller skriftlig aftale Virksomheden har under ti ansatte og skal derfor ikke etablere sikkerhedsorganisation. Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde er et samarbejde mellem medarbejdere og direktør. Ansvar for de enkelte områder og dele af arbejdsmiljøledelsessystemet fremgår af 1.0 Aftaler og ansvar Arbejdsmiljøarbejdet forgår løbende i dagligdagen og på personalemøder, der holdes hver anden måned. Relevante APV-emner tages løbende op på disse møder. Der er udarbejdet en årsplan for arbejdsmiljøarbejdet - se 1.3 Årsplan. Medarbejderne skal kende og følge de aftaler, der gælder for deres arbejdsområde og reagere, hvis der sker afvigelser. De er ansvarlige for at reagere, hvis de bliver opmærksomme på farlige arbejdssituationer og skal bidrage til at skabe en god sikkerhedskultur. Direktøren har ansvaret for at sætte rammer og spilleregler for god sikkerhedskultur på virksomheden. Direktøren skal sikre, at uenigheder finder en god løsning og skal selv gå forrest med at praktisere sikker adfærd i dagligdagen. Dokumentation og arkivering: Referater fra personalemøder viser emner og aftalte fremgangsmåder. Handlingsplaner viser aktuelle og afsluttede forbedringstiltag. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

15 Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.4 Titel: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Formål: Synliggøre organisering og ansvar af arbejdsmiljøarbejdet Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Mundtlig eller skriftlig aftale Virksomheden har under ti ansatte og skal derfor ikke etablere sikkerhedsorganisation. Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde er et samarbejde mellem medarbejdere og direktør. Ansvar for de enkelte områder og dele af arbejdsmiljøledelsessystemet fremgår af 1.0 Aftaler og ansvar Arbejdsmiljøarbejdet forgår løbende i dagligdagen og på personalemøder, der holdes hver anden måned. Relevante APV-emner tages løbende op på disse møder. Der er udarbejdet en årsplan for arbejdsmiljøarbejdet - se 1.3 Årsplan. Medarbejderne skal kende og følge de aftaler, der gælder for deres arbejdsområde og reagere, hvis der sker afvigelser. De er ansvarlige for at reagere, hvis de bliver opmærksomme på farlige arbejdssituationer og skal bidrage til at skabe en god sikkerhedskultur. Direktøren har ansvaret for at sætte rammer og spilleregler for god sikkerhedskultur på virksomheden. Direktøren skal sikre, at uenigheder finder en god løsning og skal selv gå forrest med at praktisere sikker adfærd i dagligdagen. Dokumentation og arkivering: Referater fra personalemøder viser emner og aftalte fremgangsmåder. Handlingsplaner viser aktuelle og afsluttede forbedringstiltag. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

16 Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.5 Titel: Orientering om ny arbejdsmiljølovgivning Formål: Følge med i ny arbejdsmiljølovgivning Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Mundtlig eller skriftlig aftale Direktøren har ansvaret for, at arbejdsmiljøledelsessystemet lever op til kravene og for at holde sig ajour med lovgivning inden for arbejdsmiljøområdet. Der abonneres på nyhedsbrev fra Arbejdstilsynet. Relevant ny lovgivning tages op på personalemøde eller straks. Dokumentation og arkivering: Nyhedsbrev fra Arbejdstilsynet fremgår af direktørens indboks i mailsystemet. Referater fra personalemøder viser emner og aftalte fremgangsmåder. Handlingsplaner viser aktuelle og afsluttede forbedringstiltag. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

17 2

18 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt APV ArbejdsPladsVurdering Krav til kortlægning, mål og handlingsplaner Kortlægningen skal vise et billede af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og eventuelle arbejdsmiljøproblemer, indeholde en beskrivelse og vurdering af de eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Type, alvor og omfang skal medtages i vurderingen Handlingsplan og mål skal indeholde en prioritering af de kortlagte arbejdsmiljøproblemer, for hver af de prioriterede problemer angive mål for, hvad der skal ændres, hvordan, hvornår og af hvem, ajourføres jævnligt. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV). Den indeholder en kortlægning af arbejdsmiljøforholdene og eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Kortlægningen skal vise, at virksomhedens arbejdsmiljø er inden for lovens rammer. Den skal også vise, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer inden for følgende områder: 1. Støj 2. Vibrationer 3. Stråling 4. Termiske belastninger 5. Bevægeapparatbelastninger 6. Psykosociale belastninger 7. Kemiske og biologiske belastninger 8. Indeklimabelastninger 9. Ulykker 10.Unges arbejde 11. Sygefravær - er der fravær, der skyldes arbejdsmiljøet? Under sygefravær skal virksomheden overveje, om problemer med arbejdsmiljøet kan være årsag eller medvirkende årsag til sygefravær. Når kortlægningen er gennemført, udarbejdes handlingsplaner som er køreplaner for løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer og forbedring af arbejdsmiljøforholdene. Indsatsen prioriteres i overensstemmelse med arbejdsmiljøpolitikken, lovgivningens krav samt tekniske og økonomiske muligheder. For hvert område der prioriteres, opsættes et mål for indsatsen og for hvert mål noteres, hvilke handlinger der skal gennemføres, hvornår og af hvem. Virksomheden skal samtidig beslutte, hvordan de kan følge op og kontrollere, at målene bliver nået. Hvis I ønsker certifikat efter bek. nr. 923, skal I også arbejde med sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked Under 20 ansatte i virksomheden: Beslut hvordan virksomheden vil arbejde med det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme. Medarbejderne eller deres repræsentanter skal være med til at træffe beslutningen. Beslutningen skal være skriftlig. Virksomheden har 20 ansatte eller derover: Virksomhedens sikkerhedsudvalg skal opsætte mål og handlingsplaner for indsatsen for det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Det skal ske med inddragelse af medarbejderne eller deres repræsentanter. 2 APV 2-1

19 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Forslag til udførelse af opgaven Opgavekort: 22, 25, 8 og 5 Eksempel: 2.1 Kortlægning, mål og handlingsplaner. Handlingsplanskema fane 9 Værktøjskasse. Vejledning Kortlægningen kan gennemføres som en traditionel arbejdspladsvurdering f.eks. ved hjælp af brancherettet tjekliste eller spørgeskema. Find det på Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere (http://www.at.dk/sw5451.asp) bør også bruges ved kortlægningen. I skal vise, hvordan I har kortlagt: Det anvendte kortlægningsværktøj skal anbringes i mappen f.eks. under fane 9 Værktøjskasse eller sammen med dato, et kort referat og navne på deltagere under fane 10 Referater. De udfyldte skemaer udgør tilsammen virksomhedens APV-handlingsplan. Aktive handlingsplaner er de handlingsplaner, som endnu ikke er udført. Aktive handlingsplaner anbringes i arbejdsmiljømappen under fane 7: Aktive handlingsplaner. Afsluttede handlingsplaner. Når handlingsplanen er gennemført, afsluttes den med en slutvurdering af løsningen. Derefter flyttes skemaet til Afsluttede handlingsplaner under fane 8. En handlingsplan kan også afsluttes, hvis problemet ikke er aktuelt mere eller hvis det viser sig urealistisk at løse. Det skal så fremgå af slutvurderingen. De arbejdsmiljøforhold og arbejdsmiljøproblemer der er fundet ved kortlægningen, prioriteres og beskrives i handlingsplanskemaer. Hvert emne skal have sit eget skema. Skemaet skal udfyldes af leder og medarbejdere - husk at skrive hvem i skemaet. Når handlingsplanerne er udfyldt, vurderer leder og medarbejdere (i større virksomheder: Sikkerhedsgruppen eller sikkerhedsudvalget), hvilke arbejdsmiljøforhold der skal forbedres. Det kan være på kort eller lang sigt. Handlingsplanen skal indeholde målet med indsatsen, hvilke aktiviteter der skal gennemføres, hvornår og af hvem. Eksempel: Et emne som orden og sikkerhed vil være et indsatsområde i mange virksomheder. Handlingsplanen skal beskrive, om der skal gennemføres oprydningsdage, kampagner, sikkerhedsrunderinger eller alle tre ting. HUSK at skrive, hvornår og af hvem

20 Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 2.1 Titel: Kortlægning, mål og handlingsplan Mundtlig eller skriftlig aftale Formål: At afdække virksomhedens arbejdsmiljøforhold og sætte mål og handlingsplan for forbedringer Ansvar: Direktøren Beskrivelse: Virksomhedens arbejdsmiljøforhold kortlægges løbende i dagligdagen og på personalemøder, jf. årsplanen 1.3, samt hvis der sker væsentlige ændringer. Kortlægningen suppleres af sikkerhedsrunderinger og fokuskampagner. APV-kortlægningen foretages af direktøren og medarbejdere ved hjælp af APV-skema udarbejdet af branchearbejdsmiljørådet. Arbejdsforhold og situationer, der ved arbejdspladsvurderingen er blevet bedømt som mulige risikoområder for arbejdsulykker, udarbejdes der handlingsplaner for. Hvis der er andre arbejdsmiljøforhold, som kan forbedres, udfyldes ligeledes en handlingsplan med beskrivelse af problem, årsag, forslag til løsning, samt hvem der er ansvarlig. Handlingsplaner arkiveres i arbejdsmiljømappen på kontoret. Aktive handlingsplaner gennemgås på personalemøder hver anden måned. Handlingsplaner afsluttes med slutvurdering, når problemet er løst. Hvis det viser sig umuligt at løse, afsluttes handlingsplanen også med en kort begrundelse. På personalemødet opstilles arbejdsmiljømål for det kommende år. Målene skrives i handlingsplanskemaet. Arbejdsmiljømålene kan dreje sig om konkrete arbejdsmiljøforbedringer eller om at gennemføre arbejdsmiljøaktiviteter f.eks. temamøder om arbejdsmiljø. Dokumentation og arkivering: Referater af personalemøder med APV-kortlægning. APV-tjeklisten findes under fane 9 - Værktøjskasse. Aktive handlingsplaner findes i arbejdsmiljømappen under fane 7. Afsluttede handlingsplaner findes i arbejdsmiljømappen under fane 8. Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den.

21 3

22 Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt Kommunikation Intern og ekstern kommunikation Krav til Kommunikation - information om arbejdsmiljø Kommunikationen mellem de forskellige niveauer i virksomheden skal sikre, at viden om arbejdsmiljøforhold formidles og anvendes, hvor det er relevant. Virksomhedens opgaver Virksomheden skal sikre, at arbejdsmiljøpolitikken er formidlet og indarbejdet på alle niveauer i virksomheden. Virksomheden skal også udarbejde en aftale for, hvordan der kommunikeres om arbejdsmiljøforhold i virksomheden. Proceduren skal sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages, hvor det er relevant. Proceduren skal omfatte: 1 Kommunikation i forbindelse med fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken 2 Kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet 3 Udarbejdelse af handlingsplaner Vejledning Intern kommunikation og samarbejde handler i en mindre virksomhed om, at man husker at tale sammen. Det handler også om, at arbejdsmiljøledelseshåndbogen beskriver den måde, der handles på i dagligdagen. Det er vigtigt, at medarbejderne inddrages i formuleringen af virksomhedens politik, mål, handlingsplaner og resultaterne heraf, så de får et medejerskab. Desuden er det naturligt, at den enkelte inddrages i forbindelse med beskrivelse af aftaler, der berører deres dagligdag. Kommunikationen omfatter også det at have adgang til information. F.eks. referater fra sikkerhedsmøder, undersøgelser af arbejdsulykker, handlingsplaner der er i gang med at blive behandlet osv. Desuden skal arbejdspladsbrugsanvisninger, aftaler for betjening af maskiner og udstyr, brandinstruks og beredskabsplaner være let tilgængelige. Alle opdateringer bør gennemgås med medarbejderne mundtligt. For at informationen er tilgængelig, kan hovedparten placeres på tavler eller i mapper der, hvor informationen skal bruges. Virksomheden kan holde særlige møder om arbejdsmiljø, men erfaringer viser, at det er bedre at få arbejdsmiljø integreret i dagligdagen. F.eks. at drøfte handlingsplanerne på personalemøder eller ved at lave fokuskampagner. 4 Udarbejdelse af virksomhedens arbejdsmiljøredegørelse. Forslag til udførelse af opgaven Opgavekort: 23 Eksempel: 3.1 Kommunikation om arbejdsmiljø 3-1 Ekstern kommunikation om arbejdsmiljø kan bl.a. foregå ved at sende arbejdsmiljøpolitikken til samarbejdspartnere, udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse eller indgå i udviklingssamarbejder med leverandører om mere arbejdsmiljøvenlige produkter. 3 Kommunikation

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Gitte Goldschmidt Goldschmidt Rise and Shine i/s gg@riseandshine.dk Tel 20 77 79 36 Gitte Goldschmidt Civilingeniør Organisationskonsulent Capacent (KPMG) ti år Leder fire

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 - på toppen siden 1969 ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 Arbejdsmiljøredegørelsen for 2003 er en opsummering af arbejdsmiljøtiltag igangsat i 2003 og handlingsplan for år 2004.

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere