Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad indeholder ændringer Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201. Baggrund I forbindelse med Revisionsrettens revision i 201 har Revisionsretten konstateret, at den danske kontrol af reglerne for landbrugerens registrering af hændelser i kvægbesætninger kun omfatter de hændelser, der kan kontrolleres på datoen for kontrollen på stedet. Revisionsretten finder, at registreringsreglerne, der er omfattet af krydsoverensstemmelse, skal være overholdt i hele kalenderåret og ikke kun på kontroltidspunktet, og at kontrollen på stedet derfor skal omfatte de oplysninger om registreringen af hændelser (fødsel, dødfald, slagtning og/eller flytning), som kontrolmyndigheden har adgang i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Den nuværende danske kontrol af registreringen af hændelser har kun taget udgangspunkt i de hændelser, hvor det på kontroltidspunktet er konstateret, at fristen på 7 dage ikke er overholdt. På baggrund af ovenstående kritik ændrer Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen kontrolmetoden for kontrollen af 7-dages fristen for registreringer af hændelser i kvægbesætninger, således at kontrollen af landbrugere ved fysisk kontrol på stedet også omfatter kontrol af registreringen af hændelser i CHR fra 1. januar i kontrolåret og frem tidspunktet for kontrollen på stedet dog således, at ændringen i 201 kun omfatter perioden fra ændringen er trådt i kraft og frem tidspunktet for kontrollen på stedet. Krav 2.2 Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister Bekendtgørelse nr. 7 af 27. april 2012 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, 27-29,, stk. 1 og 2, 5-6, 7, stk. 2, dog undtaget indberetning om stand i 27, stk. 2, nr. SMR 7: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, art. 7. Udtagning: Fødevarestyrelsen Kontrol: NaturErhvervstyrelsen Delkrav Kravtekst Hjemmel 1 Ejeren eller brugeren af en kvægbesætning skal sikre, at stedeværende kvæg samt hændelser vedrørende kvæg stadighed er registreret i CHR. Registreringen skal ske senest 7 dage efter, at fødsel, dødsfald, slagtning eller flytning har fundet sted , dog undtaget kravet om registrering af stand i 27, stk. 2, nr.. Følgende oplysninger skal registreres efter fødsel har fundet 1

2 sted: Besætningsnummer for den besætning, hvor dyret er født. Kalvens CKR-nr. når denne er levende. Fødselsdato, køn og stand (levende eller dødfødt). Moders CKR-nr. I fælde af embryontransplantation registreres både donor- og recipientmoder. Følgende oplysninger skal registreres efter, at dødsfald eller slagtning har fundet sted: Besætningsnummer for den besætning, hvor dødsfald eller slagtning har fundet sted. Dato for dødsfald eller slagtning. Følgende oplysninger skal indberettes efter, at flytning har fundet sted 1 : CKR- nr. Dato for flytning. Afhænderen af et dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvor dyret er flyttet. Hvis dyret er udført direkte udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummer for modtagerbesætningen. Modtageren af et dyr skal registrere eget besætningsnummer, samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret er flyttet. Hvis dyret er indført Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen. Følgende oplysninger skal registreres efter indførsel Danmark har fundet sted: Besætningsnummer for den besætning hvor indførsel har fundet sted. Identifikationskode. Fødselsdato, køn og race. Moders identifikationskode 2 Ejeren eller brugeren af en kvægbesætning skal stadighed føre optegnelser 2, der indeholder ajourførte oplysninger. Optegnelserne anses for at være ajourførte, såfremt disse er noteret senest dage., stk. 1 og 2, 5-6 Følgende oplysninger skal registreres for hvert enkelt kreatur: Fødselsdato, køn, race. Moders CKR-nr. eller for indførte dyr, moders identifikationskode. 1 Undtaget fra kravet er 1) flytninger af kalve under 7 dage, der dør eller aflives 2) flytninger af dyr og fra afgræsning ) flytninger af kvæg mellem to fysiske naboejendomme, som er meddelt dispensation, jf. 29, stk.. 2 Optegnelserne kan bestå af CHR-besætningslisten og løbende optegnelser i et af Fødevarestyrelsen godkendt staldregistreringsskema eller foretages elektronisk 2

3 Dato for dødsfald eller slagtning. Dato og besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret er flyttet. Hvis dyret er indført Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret. Dato og besætningsnummer for den besætning, hvor dyret er flyttet. Hvis dyret er udført udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret. Optegnelserne skal opbevares i mindst år efter seneste hændelse og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen. 7, stk. 2. Bedømmelse Overtrædelser deles som udgangspunkt op i tre niveauer: Mindre alvorlige overtrædelser: Mere end 5 kreaturer mangler oplysning om moders CKR-nr. og/eller er registreret med forkert køn eller race. Der mangler få indberetninger, og/eller få dyr mangler ajourføring (fødsler, dødsfald, slagtninger eller flytninger). Der er et mindre antal for sene indberetninger. Alvorlige overtrædelser: Der mangler flere indberetninger, og/eller flere dyr mangler ajourføring i besætningsregistret (fødsler, dødsfald, slagtninger eller flytninger). 1- kreaturer er uidentificerbare. Der er et mellemhøjt antal for sene indberetninger. Meget alvorlige overtrædelser: Der mangler mange indberetninger, og/eller flere dyr mangler ajourføring (fødsler, dødsfald, slagtninger eller flytninger). Mere end kreaturer er uidentificerbare. Der er et højt antal for sene indberetninger. Alvor: Vurderes ud fra typen af overtrædelser og antallet af overtrædelser. Fejlprocenten beregnes altid i forhold det fysiske antal dyr i besætningen på kontroltidspunktet. Hvis der på kontroltidspunktet ikke findes dyr i besætningen, beregnes fejlprocenten i forhold antallet af dyr noteret på besætningsregistret. Hvis et dyr er flyttet mellem to besætninger med samme ejer, og flytningen ikke er ajourført i hverken afgangseller indgangsbesætningen, tæller fejlen alene i indgangsbesætningen, det vil sige der, hvor dyret befinder sig på kontroltidspunktet. Omfang: Vurderes efter i hvor høj grad overtrædelsen har påvirket andre besætninger. Karakteren 2 gives, hvis overtrædelsen kun har omfattet den kontrollerede besætning. Karakteren gives, hvis der er flyttet dyr levebrug fra den kontrollerede besætning en eller to andre besætninger. Karakteren gives, hvis der er flyttet dyr levebrug fra den kontrollerede besætning tre eller flere besætninger. Undtaget fra kravet er 1) flytninger af kvæg og fra græsningsarealer 2) flytninger af kvæg mellem to fysiske naboejendomme, som er meddelt dispensation jf. 6. Undtaget fra kravet er 1) flytninger af kvæg og fra græsningsarealer 2) flytninger af kvæg mellem to fysiske naboejendomme, som er meddelt dispensation jf. 6

4 Flytninger af dyr slagterier og forarbejdningsanlæg indgår ikke i vurderingen af omfang, da det alene er flytninger levebrug i perioden, hvor overtrædelserne har fundet sted, der skal indgå i vurderingen. Samtlige flytninger levebrug indgår i vurderingen, uanset om de flyttede dyr er fejlbehæftede eller ej. Varighed: Vurderes ud fra perioden, hvor overtrædelsen har fundet sted. Bemærkninger Såfremt en besætningsejer har flere besætninger med samme dyreart registreret på samme ejendom, skal antallet af dyr og overtrædelser summeres, sådan at der gives én samlet karakter for alvor, omfang og varighed på ejendomsniveau (CHR niveau). Besætninger, der indgår i en særlig naboaftale, dvs. at der er meddelt dispensation efter 29, stk., vurderes samlet. Krav 2.2 Karakter Kriterium Alvor 1 Meget lille betydning i forhold formål 2 Mindre betydning i forhold formål Mere end 5 dyr mangler oplysninger om moders CKR-nr. og/eller er registreret med forkert køn eller race -6 dyr mangler 0-9 % (dog mindst 5) af indberetningerne* * mindst 1 dyr: Mere end 20 % af dyrene mangler oplysninger om moders CKR-nr. og/eller er registre- Væsentlig betydning i forhold formål 7-10 dyr mangler % (dog mindst ) af indberetningerne * 1- dyr er uidentificerbare mindst 1 dyr: 6-15 % af dyrene ajourføring % af indberetningerne Meget stor betydning i forhold formål Mere end 10 dyr ajourføring* Mere end 79 % (dog mindst 2) af indberetningerne mere end 7 dage efter Mere end dyr er uidentificerbare eller alle dyrene er uidentificerbare mindst 1 dyr: Mere end 15 % af dyrene mangler

5 ret med forkert køn eller race -5 % af dyrene ajourføring* 0-59 % af indberetningerne er foretaget senere end 7 dage efter * 1- dyr er uidentificerbare Mere end 80 % af indberetningerne mere end 7 dage efter Mere end dyr er uidentificerbare Omfang Varighed Ingen dyr er flyttet fra den kontrollerede besætning Indberetning CHR foretaget mellem 8. og 20. dagen Oplysninger noteret i besætningsregister mellem. og 7. dagen Der er flyttet dyr levebrug fra den kontrollerede besætning en eller to andre besætninger Indberetning CHR foretaget senere end 20. dagen Oplysninger noteret i besætningsregister Der er flyttet dyr levebrug fra den kontrollerede besætning tre eller flere besætninger. Producenten vil ikke føre besætningsregister og/eller indberette CHR *Indberetning/ajourføring/hændelse vedr. fødsel, dødsfald, slagtning og/eller flytning. Antallet af for sene indberetninger for 201 opgøres i perioden fra 15. september Fra 2015 vil opgørelsesperioden begynde 1. januar. 5

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011 Avlssvin Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport Gældende fra 20. juli 2011 SPF-Selskabet P/S Side 2 af 39 Baggrund og formål SPF-Selskabet SPF-Danmark

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 166 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 28. november 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5401-0020 Dok.: CAG40645 VEJLEDNING OM RÅDETS

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Regler for Kvægerstatningsordningen

Regler for Kvægerstatningsordningen Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere