Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Efterår 2012 september - oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Efterår 2012 september - oktober www.frederikskirkenparis.dk"

Transkript

1 Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Efterår 2012 september - oktober

2 adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris 17, rue Lord Byron Paris M Præstepar Marianne og Asger Gyldenkærne Tlf Træffes bedst om formiddagen. Ved personligt fremmøde kontakt venligst præsten inden. Mandag er fridag. Præsten træffes ikke fra den 27. oktober til den 3. november. Ungdomsrådgiver Gabriela Anna Cieploch Tlf Kontortid Tirsdag samt Torsdag Fredag Træffes iøvrigt efter aftale. Mandag er fridag. Træffes ikke i juli. Kirkeassistent Mimmi Bie Organist Rasmus Anthonisen Økonomimedarbejder Vakant Kirkerådet Formand Søren Eskildsen Tlf +33 ( 0) orange.fr Sekretær Marianne Papiau Øvrige medlemmer Ulla Smidt Katja Dombernowsky Birgit Piccirillo, Marianne Papiau Christian Geertsen Christian Mourlaque Klaus Ebbe Suppleanter Frederik Paulsen Ib Pedersen åbningstider Mandag lukket Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frederikskirken er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK 2

3 præsten skriver Velkommen til efterår i kirken Sommerferien er forbi. La Rentrée i skolerne kræver sit. Den alenlange huskeseddel fra skolen med alt, hvad der skal være klar til skolestart er hakket af. Alt ligger parat. NU kan det hele godt begynde. Man tager en dyb indånding - som skulle man ud på en lang svømmetur og først dukke op til overfladen ved næste ferie for udfordringer og krav er der mange af for små og store. Små fødder skal måske for første gang hjemmefra og ud i den store verden, måske i Frederikskirkens vuggestue om torsdagen og lidt større barnefødder kender allerede vejen til børnehaven, og de mere hjemmevante til onsdagsskolen. Kirkehunden Lucca slikker sig allerede om munden blot ved tanken om alle de små hapser den plejer at få eller måske rettere stjæle i et uopmærksomt øjeblik. Dejligt, når huset igen genlyder af små stemmer om torsdagen og mere højlydte om onsdagen. Efter sommerrengøring fra kælder til kvist, åbner Frederikskirkens igen dørene om tirsdagen for både unge aupairs, der har vovet sit til Paris for at lære fransk og passe børn, og for andre unge, der rejser ud for at prøve lykken i byernes by. Et nyt hold konfirmander begynder og kan se frem til den store fest Pinsedag Og kigger man inde i bladet vil man støde på forskellige muligheder for at deltage i mangt og meget kirkeligt og kulturelt. Af Marianne Nørgaard Gyldenkærne, præst FOTO BO NYGAARD LARSEN En ny begyndelse sådan føles det hvert år til september. Somom vi begynder forfra. Men det gør vi jo ikke. Og alligevel er det en god fornemmelse efter sommeren at gå i kast med nye opgaver. Og det er aldrig for sent at prøve noget nyt; hvad enten det skulle være at gå til gudstjeneste eller til læsekredsen, sykredsen eller måske synge i kor! Velkommen til et nyt efterår i Frederikskirken. 3

4 Efterår 2012 september - oktober kolofon Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Handlinger Døbte Arielle Saias døbt den 8.juli Hilsen fra Frederikskirken udgives af kirkerådet Viede Line Baunsgaard og Bo Juncker viet den 2. juni Camilla Grovn og Jean-Charles Beylerian viet den 30.juni Katrine Alkjærsig Vad og Benjamin Nicolas Lament viet den 23. juni i Saubusse Den danske Kirke i Paris 17, rue Lord Byron Paris Ansvarshavende redaktør Marianne Gyldenkærne Tlf undervisning i frederikskirken Design & layout Bo Nygaard Larsen Tryk Glumsø Bogtrykkeri Oplag eksemplarer Næste nummer Udkommer den 1. november Forsidefoto Fra Frederikskirken Foto Gabriela Cieploch 4 Lørdagsskole Cirka 12 lørdage om året kl fra og med børn i collegealderen. Kontakt Asger Gyldenkærne, leder Onsdagsskole Onsdag kl for børn fra 6 til 13 år Kontakt Asger Gyldenkærne, leder Tlf Børnehave Onsdag kl for børn fra 3 til 6 år. Kontakt Maya Kokott, leder Tlf ) Vuggestue Torsdag kl for børn fra 1 til 3 år. Kontakt Asger Gyldenkærne Tlf

5 aktuelt Nyt ægteskabsritual er klar i folkekirken Der blev skrevet historie i Danmark den 15. juni Siden 1849 har vi haft en evangelisk luthersk Folkekirke i Danmark, som ifølge grundloven understøttes af staten. Folketinget har retten til at lovgive for Folkekirken. Af Marianne Gyldemkærne Derfor er retstilstanden sådan, at når folketinget har vedtaget, at homoseksuelle par skal kunne indgå ægteskab i folkekirken, har Folkekirken en forpligtelse til at indføre en sådan ordning. Folketinget har ansvaret for den civilretlige lovgivning omkring ægteskabets indgåelse, medens landets ti biskopper har ansvaret for at udarbejde og forelægge forslag til nye ritualer. I folkekirkens ritualbog er der i forvejen to ritualer; et for vielse af mand og kvinde og et andet for velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab for mand og kvinde. Nu har homoseksuelle fået adgang til de samme muligheder. Kirkeministeren skal indstille de nye ritiualer til kgl. autorisation hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe. I biskoppernes ritual er tilføjet en note om, at præster, der af teologiske grunde ikke ønsker at anvende ritualet, er fritaget fra at bruge det. I Frankrig er stat og kirke som Læs velsignelsesritualet på de følgende sider bekendt adskildt og kirken er ikke en juridisk myndighed. Derfor skal alle brudepar over rådhuset først. I Danmark er kirke og rådhus ligestillet. Kirken har vielsesmyndighed på lige fod med rådhuset. Den Danske Kirke i Paris, Frederikskirken, er derfor ikke juridisk myndighed altså til forskel fra Danmark derfor kan man fremover kun få en kirkelig velsignelse. Altså sådan, som det altid har været. Alt ved det gamle med undtagelse af, at der er åbnet for muligheden for en kirkelig velsignelse af det borgeligt indgåede ægteskab også for homoseksuelle. Det har været en lang proces med en heftig debat i Danmark. Holdningerne er forskellige. Og spørgsmålet deler vandene i det kirkelige regi. En debat,der absolut ikke er forbi.»

6 ritual Præludium Salme Hilsen Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! eller: Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus. Indledningskollekt Præsten siger: Lad os alle bede! Kære Gud, himmelske Far. Vores liv er i din hånd. Du følger os gennem dage og nætter. Vi takker dig for de mennesker, vi deler livet med, for hvert kærligt blik, i hvis lys vi er modnet, og for hvert møde, der har åbnet verden. Vi beder dig: Udspænd din kærligheds himmel over os og styrk os ved din nåde, så vi aldrig tøver med at lægge vores liv i hinandens hænder. Amen Tale/Prædiken Tilspørgsel Præsten siger: N.N. og N.N.! I har allerede indgået ægteskab og er i dag kommet ind i Guds hus for at bede om Guds velsignelse over jeres samliv. Tilspørgsel Så spørger jeg dig NN: Vil du elske og ære NN og følges med hende/ ham både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad? - Ja! Ligeså spørger jeg dig NN: Vil du elske og ære NN og følges med ham/ hende både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad? - Ja! Præsten fortsætter: Apostlen Paulus siger: Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Forbøn Lad os alle bede Mens parret knæler, siger præsten med håndspålæggelse: Opstandne Herre og frelser, kærlighedens kilde. Vi beder dig: Velsign NN & NN, giv dem tro af din tro, glæde af din glæde. Vær med dem, når de nu slår følge ind i de nye dage, indtil de engang skal møde dig ansigt til ansigt. Amen 6

7 ritual eller Gode Gud, kærlighedens kilde. Vi beder dig: Velsign NN og NN. Lad din troskab og kærlighed lyse for dem, når de slår følge ind i dagene, der kommer, indtil du engang vil møde dem ansigt til ansigt. Amen Fadervor Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen Fred være med jer! Salme Læsning Læsning(er) fra Bibelen Afslutningskollekt Præsten siger: Lad os alle bede Gud, du, som i dag har velsignet NN og NN, velsign os alle. Åbn vores hjerter, så vi kan hengive os uden frygt. Lad dit lys omslutte os, lad din nåde løfte os og lad os ikke gå alene. Almægtige Gud. Indskriv dine bud i vores hjerter og gør os levende. Vær med os gennem sorger og glæder gennem al vores tid til den dag, hvor du samler os og bliver alt i alle. Amen eller Gavmilde Gud. Vi takker dig for den gave, at livet folder sig ud i kærlighed og hengivenhed. Vi takker dig for, at vi nu har hørt NN og NN love hinanden at ville følges gennem livet. Lad deres løfte minde os om, hvad vi skal gøre os umage med i vores liv med hinanden. Hjælp os til at spejle vores løfter i dit liv og din opstandelse, så vores tro bliver styrket, vores håb bekræftet, og vi får lyst og mod til at leve i din kærlighed. I Jesu navn Amen Velsignelse Præsten siger: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Menigheden svarer: Amen. Amen. Amen. Salme Postludium 7

8 foredrag Kaj Munk Ordet og kristendommen Kom til lørdagshøjskole med foredrag og brunch lørdag den 20.okober kl Som forfatter til Ordet og som kristen samfundrevser under besættelsen bør dramatiker og præst Kaj Munk ( ) betragtes som en af Danmarks største og modigste forkyndere. Mange vil kende Ordet - ikke mindst fra Carl Th. Dreyers filmatisering. Det er imidlertid mindre kendt, at Kaj Munks dramatik også rummer stykker hvor tvivlen optager en central plads. Med udgangspunkt i forfatterskabet vil Marc Auchet, dr. phil., prof. emeritus ved Sorbonne, gøre rede for Kaj Munks kristendomsforståelse. Kaj Munk var også salmedigter og i Du ved det nok, mit hjerte, du ved, at Gud er stor; men stor er og hans fjende, så tit du det erfór. Velan! så får du kæmpe og tro trods fald og brud, at stor er vel Guds fjende, men større er dog Gud. Kaj Munk, DDS 634 8

9 Undskyld vil snakker jul... GAVER TIL KIRKENS JULEBASAR 2012 Vi er allerede ved at planlægge næste års julebasar, for at gøre den endnu bedre end sidste år. Så der skal indkøbes - og gerne skænkes! - en masse gode gevinster til tombolaen. Vi mangler prikken over i et, så hvis I ligger inde med noget godt, både stort og småt alt fra stearinlys, en pakke papirservietter, lækre sæber, en dug, blusen i den forkerte størrelse, legetøjet som lillebror fik tre af sidste jul, bogen, dvd og cd en I havde i forvejen, så vil vi vældig gerne have det. Eneste krav er at det være ubrugt og fejlfrit. Bøger må dog gerne være læst. Hold jer ikke tilbage smag og behag er jo forskellig, så din bytter er andres must have. Du er velkommen til at aflevere det allerede nu i Frederikskirken i åbningstiden. De bedste hilsner Tombolagruppen Husk, at der er basarmøde onsdag den 19. september kl i Frederikskirken. Er der noget, der skal ændres på, gøres bedre, eller udelades så er det på dette møde det skal frem. Vi kan ikke undvære jeres meninger og gode ideer. Årets basar finder sted fredag den 30. november til søndag den 2. december Den danske Kirke i Paris 17, rue Lord Byron Paris 9

10 release i Frederikskirken Violinisten Jochen Brusch og organisten Sven-Ingvart Mikkelsen har indspillet deres nye CD Retro Rock II i Frederikskirken. Søndag den 23. september holder de releasekoncert i kirken. Violinisten Jochen Brusch og organisten Sven- Ingvart Mikkelsen har igennem årene forsøgt at nå ud til et bredt publikum med deres musik, og nysgerrigheden efter at afprøve nye repertoiremuligheder førte i 2007 til præsentationen af programmet Retro Rock med rockmusik fra 60erne og 70erne, udsat for de klassiske instrumenter violin og orgel. I respekt for den oprindelige musik har Sven-Ingvart Mikkelsen arrangeret en række af de kendte gamle rocknumre for violin og orgel. Musikken er allerede udødelig, og dens kvaliteter fremstår i disse arrangementer på en helt ny og medrivende måde. Dette program er siden præsentationen i 2007 blevet spillet ved et utal af koncerter, hovedsageligt i Danmark, men også i Tyskland, Frankrig og USA, blandt andet ved en friluftskoncert i Balboa Park i San Diego med verdens største friluftsorgel - og programmet er også indspillet på CD og udgivet på forlaget Classico. Begejstringen for Retro Rock programmet har været så stor, at de to musikere nu udvider repertoiret med Retro Rock II, hvor man blandt andet kan høre Led Zeppelins Stairway to Heaven, Procol Harums Conquistador og Homburg, Gary Moores Parisienne Walkways samt Pink Floyds store trilogi Shine on your crazy Diamond I+II og Wish you were here. Pink Floyds symfoniske musik Særlig Pink Floyds musik er nærmest symfonisk musik, som på en måde udvisker forskellene mellem klassisk og rytmisk musik, således at der bliver tale om absolut musik. Sven-Ingvart Mikkelsen har sit daglige virke ved Frederiksborg Slotskirke, og Jochen Brusch er bosiddende i Tübingen i Sydtyskland, hvor han kombinerer en karriere som koncertviolinist med undervisnings- og dirigentforpligtelser. Da de to travle musikere skulle finde tid til at indstudere det nye program indså man, at det var nødvendigt at rejse væk fra hverdagens forpligtelser. De fik en aftale med Frederikskirken, den danske kirke i Paris, om at kunne bruge 10

11 Jochen Bruch og Sven-ingvart mikkelsen. PR-FOTO nogle dage i januar sidste år til at arbejde med programmet. Sven-Ingvart har tidligere fungeret som organist ved kirken og vidste derfor, at orglet ville egne sig fint til programmet. Det viste sig tilmed, at kirkens akustik egner sig fortrinligt til violinen, så da musikken skulle indspilles på CD, var det oplagt at tage til Paris igen. Optog CDen i januar I de første januar-dage i 2012 lykkedes det Jochen og Sven-Ingvart at få optagelserne i hus. Det var nogle intense dage foran mikrofonerne i Frederikskirken med en magisk stemning af musikalsk indlevelse. Der var nogenlunde ro i og omkring kirkebygningen, hvilket jo er væsentligt for en CD-optagelse, og det var en stor inspiration for de to musikere at kunne slappe af og nyde pariser-stemningen i pauserne mellem optagelserne. CDen RETRO ROCK II er nu ved at blive færdigproduceret og bliver præsenteret i forbindelse med duoens koncerter i de kommende måneder. Højdepunktet bliver den officielle release-koncert i Frederikskirken i Paris søndag den 23. september kl Koncerten er støttet af den danske ambassade i Paris, og Jochen Brusch og Sven-Ingvart Mikkelsen glæder sig til at komme tilbage til Frederikskirken og præsentere musikken og cd-indspilningen. 11

12 koncerter Efterårskoncert med MidtVest Pigekor Kom til koncert med MidtVest Pigekor søndag den 14. oktober kl Der er lagt op til en klassisk dansk koncert, når MidtVest Pigekor fra Danmark gæster Frederikskirken denne søndag. Koret holder til i Herning, hvor det er en del af Den jyske Sangskole. Koret består af 35 sangere i alderen år. MidtVest Pigekor blev stiftet i 1999 af Dorte Bille. Det er det eneste danske pigekor, der kombinerer sang og bevægelse med klassisk stemmetræning. Målet med det musikalske arbejde er at skabe en særlig dynamik, der kombinerer det bevægelsesmæssige og koreografiske udtryk med det sanglige. I denne sammenhæng har MidtVest Pigekor fået udformet en konkret vision: MidtVest Pigekor vil udfordre grænserne for hvordan kormusik skabes og opleves! Koret synger til gudstjenesten søndag den 14. oktober kl men kan opleves i en rendyrket koncert kl Læs mere på 12

13 koncerter Spørg os. Vi er her allerede Søren Gemmer og Alexandre Gimal giver en unik jazzkoncert tirsdag den 23. oktober i Frederikskirken. Koncerten er en del af Spil Dansk Dagen. Kom til jazz i Frederikskirken. Tirsdag den 23. oktober vil Søren Gemmer, komponist og flygel, og Alexandre Gimal, sopran og tenorsaxofonist, føre os ind i jazzens forunderlige verden. Koncerten er et led i Spil Dansk Dagen, hvor der både i Danmark og udlandet bliver spillet dansk musik. Ganske vist falder dagen på torsdag den 25. oktober, men hensigten er også, at der i denne uge skal lyde dansk musik. I løbet af selve dagen vil der blive opført omkring koncerter med dansk musik og endnu flere i løbet af ugen. I år vil der også blive spillet dansk musik i London. New York, Berlin og naturligvis Frederikskirken i Paris. Vær med til at markere den danske musik og støt Frederikskirken. At købe bolig i Frankrig og flytte væk for en kortere eller længere periode er et stort skridt. Hos Nykredit sørger vi for, at det bliver et skridt i den rigtige retning. Vi er der i forvejen. Det kommer dig til gavn, når du har brug for rådgivning om forholdene i dit nye land. Vi giver dig råd i dit nye land. Læs mere på nykredit.dk/frankrig Nykredit Representative Office Cannes 13, Rue des Etats-Unis, F Cannes Tlf.: , Nykredit, International Anker Heegaards Gade 4-6, DK-1789 København V 13

14 kalender september oktober September Lørdag d. 1. kl Introduktionsdag for nye aupairs Søndag d. 2. kl Aftengudstjeneste med aftenkaffe Tirsdag d. 4. kl Tirsdagsaften. Koncert med Ena Luis Fredag d. 7. kl Velkomstfest for aupairs og andre unge Lørdag d. 8. kl Lørdagsskolen begynder Søndag d. 9. kl Gudstjeneste 14.s.e.trinitatis Med dåb og konfirmation Tirsdag d. 11. kl Tirsdagsaften Torsdag d. 13. kl Læsekreds ny sæson begynder. Se under Faste aktiviteter. Søndag d. 16. kl Gudstjeneste. 15.s.e. trinitatis Velkomst for nye konfirmander. Kirkefrokost Mandag d. 17. kl Sykreds Tirsdag d. 18. kl Tirsdagsaften Onsdag d. 19. kl Basarmøde Torsdag d. 20. kl Torsdagskoret. En ny sæson begynder Torsdag d. 20. kl Kulturudvalgsmøde Lørdag d. 22. kl Konfirmandstart og lørdagsskole Søndag d. 23. kl Gudstjeneste. 16.s.e. trinitatis Søndag d. 23. kl Releasekoncert Retro Rock. Se side Tirsdag d. 25. kl Tirsdagsaften Onsdag d. 26. kl Kirkerådsmøde Torsdag d. 27. kl Kor Søndag d. 30. kl Ingen gudstjeneste 14

15 kalender september oktober Oktober Tirsdag d. 2. kl Tirsdagsaften Torsdag d. 4. kl Kor Lørdag d 6. kl Lørdagskole og konfirmandundervisning Søndag d. 7. kl Gudstjeneste. 18.s.e. trinitatis Tirsdag d. 9. kl Tirsdagsaften Torsdag d. 11. kl Læsekreds Torsdag d. 11. kl Kor Lørdag d. 13. kl Konfirmander Lørdag d. 13. kl Senior/ Lørdagsfrokost Søndag d. 14. kl Gudstjeneste. 19.s.e. trinitatis Søndag d. 14. kl Koncert med Midtvest Pigekor, Herning Mandag d. 15. kl Sykreds Tirsdag d. 16. kl Tirsdagsaften Torsdag d. 18. kl Kor Lørdag d. 20. kl Lørdagsskole Lørdag d. 20. kl Brunch og foredrag ved Marc Auchet Søndag d. 21. kl Børnegudstjeneste Tirsdag d. 23. kl Tirsdagsaften Onsdag d. 24. kl Kirkerådsmøde Torsdag d. 25. kl Kor Lørdag d. 27. Kirken er lukket Søndag d. 28. Ingen gudstjeneste på grund af efterårsferie Efter alle gudstjenester serveres der kaffe med hjemmebagt kage. 15

16 baggrund relationer V livsvigtige Det er vigtigt at skabe menneskelige relationer, når man som dansker flytter til udlandet. Det skriver psykolog Annelise Højhus nærmere om i denne artikel som optakt til hendes foredrag i Frederikskirken tirsdag den 2. oktober. Af Annelise Højhus, psykolog Som en person, der sammen med min familie adskillige gange har forladt Danmark og været bosat i fremmede kulturer, har jeg personligt oplevet betydningen af skulle sige farvel til mit sociale netværk og etablere nye. Ofte er det først, når vi flytter til et andet land og må efterlade venner og familie, at det for alvor bliver tydeligt for os, hvor vigtige vore relationer til andre mennesker er. Vi erfarer, at opnåelse af et tilhørsforhold til det nye sted ikke kun handler om at finde et sted at bo men i lige så høj grad om at møde nye mennesker og knytte bånd til dem. Det bliver med andre ord vigtigt for os at etablere nye venskaber, nye menneskelige relationer, samtidig med at bevare livlinen bagud til familie og gamle venner. Når vi for en kortere eller længere periode skal etablere os i en fremmed kultur, vil vi sammen med alt det nye, spændende og fascinerende vi oplever, sjældent kunne undgå at opleve frustrationer - også i vore relationer til andre mennesker. Manglende sproglig kompetence kan opleves som sproglige barrierer og vanskeliggøre vores kommunikation med andre. Vi får måske en oplevelse af, at der er forhold, værdier og tankemåder, som vi ikke helt forstår eller kan identificere os med, - lag i kulturen, som vi ikke kan trænge igennem. Vi kan opleve det vanskeligt at opnå følelsen af at høre til i den nye kultur og overvældes måske i stedet af følelser af fremmedgjorthed eller ensomhed. Eller vi oplever måske, at vores identitet og selvopfattelse ændres, fordi vi ikke har det sociale netværk og den status, vi plejer at have, dér hvor vi kommer fra. På mange måder starter vi på bar bund og må bygge alt op på ny, når vi slår os ned i et andet land. Uden relationer, ingen eksistens De sociale relationer, vi formår at etablere til andre mennesker i den nye sammenhæng bliver altafgørende for, om vi kommer til at trives, føle os hjemme og synes at livet er værd at leve. Den indiske filosof J. Krishnamurti formulerer det endnu stærkere: Uden relationer er der ingen eksistens; at være er at være relateret. Fra det tidspunkt hvor vi fødes, har vi behov for kærlighed, tilknytning og omsorg fra vore forældre eller primære omsorgspersoner. - Et nyfødt barn vil 16

17 DANSK BØRNETANDLÆGE DR. JONA ANDERSEN 15, rue Freycinet Paris i bogstaveligste forstand ikke kunne overleve ret længe uden sådanne relationer. Desuden får vore primære relationer livet igennem betydning for, hvordan vi relaterer og knytter os til andre mennesker. At flytte fra noget velkendt til noget ukendt indebærer oftest brud eller ændringer i vore relationer og medfører udfordringer på mange forskellige niveauer. Vi kan opfatte denne proces som en form for midlertidig overgang, indtil det ukendte bliver kendt, - eller indtil vi føler os tilrette i det nye. Nogle mener, at der i denne proces er tale om forskellige faser, som vi alle i større eller mindre grad gennemlever, og at der til de enkelte faser knytter sig sammenfaldende oplevelser, tanker og følelser. Kendskab til de forskellige faser, og det de rummer, gør ikke, at vi kan undgå dem, men det kan måske hjælpe os til at sætte ord på og forstå, det vi gennemlever, og desuden give os en følelse af, at vi ikke er ene om at have det på den måde. Det kan måske også få os til at opfatte de nye oplevelser og erfaringer som noget, vi kan blive beriget af samtidig med at vi kan forholde os konstruktivt til de uundgåelige tab, der følger med et nomadeagtigt liv. Hvorfor har relationer så stor en betydning for os? Hvad kan gøre det vanskeligt at danne nye relationer? Gennemlever vi bestemte faser, når vi starter på en frisk et nyt sted? Hvordan ændres vi af de oplevelser, vi gør os? Det er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive berørt på tirsdagsaftensmødet den 2. oktober. Dansk psykolog Anne Hald-McLean 13, avenue Duquesne, Paris Tlf Skal du hjem til Danmark? Dansk konsulent i området uge 11 og uge 40 for besigtigelse. Ring og book tid. Udlandsflytning er en tillidssag I 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger. Har du brug for flytning til/fra udlandet, kan vi hjælpe dig. Vi har stor erfaring med: Rådgivning og planlægning Nedpakning og emballering Mærkning og inventarlister Tlf Sikker transport Udpakning og placering Opbevaring på lagerhotel

18 padam padam Velkommen til Paris... Velkommen til Paris. De fleste af jer er nok kommet til byen for enten at være au pair, lære fransk, for at arbejde eller alt sammen på én gang, eller noget helt fjerde. Fælles for de fleste af jer er, at I er kommet til denne fantastiske storby på egen hånd. Måske for første gang i jeres liv er I uden for skolesystemet, faste rammer og socialt netværk, og selv om Paris er en smuk og spændende by, kan den virke lidt uoverskuelig, når der er så meget nyt at få styr på. Af Gabriela Anna Cieploch, ungdomsrådgiver Frederikskirkens ungkontor giver danske unge mulighed for at lære andre unge at kende og danne sig et socialt netværk via eksempelvis vores tirsdagsaftener, som vi afholder hver tirsdag kl. 20. Du kan også få hjælp hvis du har praktiske spørgsmål eller bare brug for en samtale, overvejer at blive au pair etc. Ungkontoret er åbent for alle, så kom endelig forbi, og hold øje med vores mange arrangementer i løbet af året i både kirkebladet, vores hjemmeside samt på padam padam, facebookgruppen for unge danskere i Paris. Jeg glæder mig til at møde jer. Ena Luis koncert med Hun kalder sig selv for Queen of Freedom. Oplev den skønne sangerinde Ena Luis til en helt enestående koncert tirsdag den 4. september kl Koncerten er akustisk. Gå ind på www. enaluis.com og hør smagsprøver på hendes flotte stemme. 18

19 padam padam ungkalender september Lørdag d. 1. september kl Velkomstfrokost for au pairs Tirsdag d. 4. september kl Tirsdagsaften. Akustisk koncert med Ena Louis Lørdag d. 8. september Velkomstmiddag for danske unge i Paris Tirsdag d. 11. september kl Tirsdagsaften Tirsdag d. 18. september kl Tirsdagsaften Tirsdag d. 25. september kl. 20 Tirsdagsaften oktober Tirsdag d. 2. oktober kl Tirsdagsaften med psykolog Annelise Højhus Tirsdag d. 9. oktober kl Tirsdagsaften. Modern dance med Anna Bodil Tirsdag d. 16. oktober kl Tirsdagsaften. Besøg af praktikanter fra Den Danske Ambassade i Paris Tirsdag d. 23. oktober kl Tirsdagsaften med Jazz Tirsdag d. 30. oktober kl Tirsdagsaften Ung i verden? scan koden & se filmen tirsdagsaftener Hver tirsdag klokken 20 mødes alle unge danskere i Paris til hyggeligt samvær. Nogle gange finder arrangementet sted i kirken, andre gange ude i byen. Hvis ikke andet er oplyst, er aftenerne gratis. Har du ideer til en aktivitet, skal du bare kontakte Gabriela. padam padam Vi er selvfølgelig også på facebook. Vores gruppe hedder padam padam, og her kan du hele tiden bliver opdateret i seneste nyt og eventuelle ændringer. Velkommen til padam padam. Gabriela 19

20 padam padam En weekend på slottet To gange om året afholder Frederikskirkens ungkontor korte udflugter, og i maj var vi på weekendtur på et rigtigt kongeslot i Champagneområdett. Vi var 21, der tog toget fra Paris til Chaumont og derfra til Arc-en-Barrois, hvor slottet ligger. Slottet har været beboet af den franske konge Louis- Phillippe 1, og var genopbygget i årene I 2001 blev slottet købt og omdannet til et luksushotel, som i dag kan nydes af alle. Læs mere på: 20

21 Mød andre djøfere i Paris Er du medlem af Djøf og bor i Frankrig, så kom og deltag i vores netværk. Du får mulighed for at møde andre djøfere på tværs af brancher, organisationer og virksomheder, og vi har en masse spændende arrangementer af både faglig og social karakter. Læs mere om netværket på djoef.dk/paris. stiller dig stærkere BLIV MEDLEM AF FREDERIKSKIRKEN Mindste årlige bidrag pr. person er 35 Euro Stemmeret på generalforsamlingen Hermed sendes årsbidraget Euro Sæt kryds her, hvis du ønsker kvittering til brug som dokumentaion for det franske skattevæsen. Vedlæg venligst frankeret svarkuvert EFTERNAVN FORNAVN GADE OG NR. POSTNR. BY TLF 21

22 Pinsedag var der konfirmation med 15 festklædte unge konfirmander en stor festdag i Frederikskirken. konfirmander Velkommen til nye u begynder en ny sæson og er man ikke tilmeldt endnu, kan det nås ved at kontakte præsten. Der er velkomstgudstjeneste søndag den 16. september Nkl og konfirmandundervisningen begynder lørdag den 22. september kl Der arrangeres til foråret en konfirmandweekend i Nice sammen med konfirmanderne derfra. Det er muligt at deltage i undervisningen også selvom man ikke er sikker på at ville konfirmeres. Men vil man konfirmeres, skal man følge undervisningen og deltage i et antal gudstjenester. Er forældrene ikke allerede medlem opfordres man til at blive medlem af Frederikskirken. Undervisning og udgifter til materialer m.m er 100 euro. Husk, at der er konfirmation Pinsedag, den 19. maj

23 Bryde samarbejder med erfarne partnere fra hele verdenen og tilbyder: Transit hotel Faste priser på dør-til-dør levering i Europa Emballering/pakning til eksport Ekspert rådgivning vedrørende alle faser i flytningen FIDI/FAIM certificeret internationalt flyttefirma Global service INTERNATIONAL Professionel flytning Bryde & Sønner Svensk tandlæge i Paris Dr Golsara Mehryar Uddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm Børne- og voksentandlæge Taler svensk, engelsk og fransk 14, rue Christophe Colomb, Paris Tlf / Dansktalende psykolog-psykoterapeut INGRID TOLEDANO 29, rue Aupain St Germain en Laye Tlf WEEKLY TORSDAG FREDAG LØRDAG SØ MANDAG TIRSDAG WEEKLY TORSDAG F RDAG SØNDAG MANDAG TIRSDAG WEEK AG FREDAG LØRDAG SØNDAG MANDAG T EEKLY TORSDAG FREDAG LØRDAG SØND AG TIRSDAG WEEKLY TORSDAG FREDAG NDAG MANDAG TIRSDAG WEEKLY TORS AG LØRDAG SØNDAG MANDAG TIRSDAG W Politiken Weekly udkommer hver onsdag og leveres kun til adresser i udlandet. Abonnementet giver også adgang til den daglige Politiken som e-avis på politiken.dk. Bestil på politikenweekly.dk eller på Har du Pluskort kan du bestille et Weekly abonnement til Pluspris på politiken.dk/plus POLITIKENWEEKLY 23

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Efterår 2014 september-oktober www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Sommer 2013 juni-august www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Vinter 2013/2014 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Forår 2014 marts-maj www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris 17,

Læs mere

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA deriks kirken Den danske Kirke i Paris > Kirkebladet Hilsen fra derikskirken udgives af kirkerådet og udsendes gratis til den danske menighed i Paris. Ansvarshavende:

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Forår 2015 l marts-juni l www.frederikskirkenparis.dk Adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet. Marie Krøyer ved filmaften i kirken. Foredrag ved Auken og Løkkegaard. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Nr. 1 2014 37.

Kirkebladet. Marie Krøyer ved filmaften i kirken. Foredrag ved Auken og Løkkegaard. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Nr. 1 2014 37. Kirkebladet Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles Nr. 1 2014 37. årgang Marie Krøyer ved filmaften i kirken Foredrag ved Auken og Løkkegaard Nr. 1 2014 37. årgang Kolofon Kirkebladet Vor Frue Kirke

Læs mere

Lær dansk i kirken. For børn og voksne. Jagten 9. Kirkerådet 25 12-18. Nye ansatte 26. Løgstrup 28. Mød operachef Kasper Holten

Lær dansk i kirken. For børn og voksne. Jagten 9. Kirkerådet 25 12-18. Nye ansatte 26. Løgstrup 28. Mød operachef Kasper Holten Nr. 3 august - oktober 2013 www.danskekirke.org For børn og voksne Lær dansk i kirken Se filmen i kirken Jagten 9 Mød operachef Kasper Holten 12-18 Tre nye medlemmer i Kirkerådet 25 Velkommen til Nye ansatte

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Kirkebladet. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Sankt Hans med Connie Hedegaard. Kirkens to nye juniorassistenter

Kirkebladet. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Sankt Hans med Connie Hedegaard. Kirkens to nye juniorassistenter Kirkebladet Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles Nr. 2 2014 37. årgang Sankt Hans med Connie Hedegaard Kirkens to nye juniorassistenter Ny leder af kulturinstituttet Sankt Hans med Connie Hedegaard

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 RAMLØSE GUIDEN: februar/marts 2014 Bertha 100 år 4 Nytårskur i børnehuset 9 Nyt fra Hallen 16 Lokalhistorisk aften 63 Intelligente vandmålere Forsidefoto: Fra "Askepot"

Læs mere

Kim, Kjukken og manden bag K s koncerter

Kim, Kjukken og manden bag K s koncerter Nr. 1 februar - april 2012 www.danskekirke.org Kim, Kjukken og manden bag K s koncerter 18-21 For hele familien Fastelavn 10 Goddag og farvel Nyt bestyrerpar 34-35 Husk testamentet Arv i England 30-33

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Kirkebladet. Velkommen til fastelavnsfest i Vor Frue Kirke. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Nr. 1 2013 36. årgang

Kirkebladet. Velkommen til fastelavnsfest i Vor Frue Kirke. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Nr. 1 2013 36. årgang Kirkebladet Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles Nr. 1 2013 36. årgang Velkommen til fastelavnsfest i Vor Frue Kirke Nr. 1 2013 36. årgang Kolofon Kirkebladet Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere