Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig"

Transkript

1 Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

2 Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og ledighed Hvis du bliver syg Jobrettet uddannelse Andre muligheder for kursus/uddannelse Arbejde på nedsat tid / supplerende dagpenge Selvstændig bibeskæftigelse Aktivering - hvornår og hvordan: Er du i tvivl, ring altid til os virksomhedspraktik - løntilskudsjob - kurser/uddannelse Mit Frie på - dagpengekortet Mulighederne for jobsøgning i udlandet Husk ledighedserklæring til a-kassen se huskeliste her

3 Hvem møder du? A-kassen Behandler din ledighedserklæring og andre erklæringer Udbetaler dine dagpenge på baggrund af dit dagpengekort Vejleder og sparrer om dine muligheder Karrierekonsulenterne: Sikrer at dit CV lever op til kravene fra myndighederne Aftaler din plan for jobsøgning ved CV-mødet inden du har været ledig i 3 uger Støtter dig i din jobsøgning og de muligheder du har som ledig Vurderer din rådighed og gennemgår din joblog ved rådighedssamtale hver 3. måned Jobcenter / anden aktør Følger op på din jobsøgning ved jobsamtale hver 3. måned Støtter dig i din jobsøgning Tager sig af og laver aftaler om din aktivering Tager sig af jobformidling

4 Dagpenge er en forsikringsydelse For at få dagpenge skal du leve op til nogle forsikringsbetingelser. De væsentligste er: Du skal være aktivt jobsøgende Du skal stå til rådighed Du skal have et aktivt CV på Jobnet.dk Du skal deltage i de møder, du bliver indkaldt til - i Jobcenter, anden aktør og i a-kassen

5 Mødepligt Når du skal til samtale kom altid til indkaldte og bookede møder Lovlige grunde til at melde afbud til samtale er: Du er til ansættelsessamtale Du er i job Du er sygemeldt på jobnet.dk inden mødet Du er på godkendt ferie (anmeldt 14 dage før på jobnet.dk) Hvis du melder afbud eller udebliver uden lovlig grund fra samtale eller aktivitet, som a-kassen, jobcenteret eller anden aktør har indkaldt til, mister du dagpenge for mindst mødedagen og indtil du har kontaktet den, der har indkaldt dig til mødet Uanset årsag til afbud: meld altid afbud til mødeindkalderen Bemærk, barns første sygedag er ikke en lovlig grund. Som reglerne er lige nu, kan du derfor ikke få dagpenge på mødedagen, hvis du melder afbud pga. barns 1. sygedag

6 Dagpengesystemet Forløb og samtaler i den 2-årige dagpengeperiode De første 3 uger Inden 3 uger Samtaler i jobcenter Samtaler i a-kassen Aktivering 1. ledighedsdag: Tilmelding på Jobcenteret CV-samtale med a-kassen Mødesteder: se her Løbende kontaktforløb i dit jobcenter Rådighedssamtale i a-kassen hver 3. md. Aftales med Jobcenter (ret og pligt) Inden 3 uger: Færdiggør dit CV på ww.jobnet.dk (+ a-kassen skal godkende dit CV) Ved samtalen: Feedback på dine jobansøgninger Vi aftaler en plan for din jobsøgning. Du får vejledning og inden mødet tjekker vi op på dit CV på jobnet.dk Jobsamtale i Jobcentret eller anden aktør hver 3. måned*). Ved 16 mdr.s ledighed: Samtale i Jobcenter om særlig indsats, evt. ved en personlig jobformidler Sparring på dine jobansøgninger Rådighedsvurdering og tjek af din joblog. Vi laver aftale om revision af din plan for jobsøgning Hvornår? Under 30 år: efter 3 mdr. Mellem år: efter 6 mdr. Over 50 år: efter 3 mdr. Dagpengeperioden et klippekort: Dit klippekort er på 104 uger (2 års dagpenge) Klippekortet har gyldighed i 156 uger (3 år) Ved udløb af dagpengeret inden juli 2016: mulighed for midlertidig arbejdsmarkedsydelse i en periode, med sats på 80% for forsørgere og 60% for ikke-forsørgere. Evt. seniorjob udskydes med periode på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Genoptjening af ny dagpengeret / starte forfra i en ny dagpengeperiode: Når du igen har haft 1924 løntimer i ordinært arbejde (deltidsforsikrede løntimer) indenfor de sidste 3 år. *) Hvis du bor i en frikommune, kan der være andre rammer for dit kontaktforløb i Jobcentret

7 For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet Det vil sige, at du skal: Være tilmeldt Jobcenteret som arbejdssøgende Have et aktivt og godkendt CV på Jobnet.dk Tjekke dine jobforslag på Jobnet.dk mindst hver 7. dag - hent evt. APP til mobilen Være klar til at påtage dig arbejde med dags varsel Dagligt tjekke din /e-boks/min side på jobnet.dk/ digital postkasse/post Deltage i indkaldte og bookede møder med a-kassen, jobcenter og anden aktør Deltage i aktivering (jobplan jobcenter/anden aktør) Have bopæl og opholde dig her i Danmark (1-dagstur til Sverige/Tyskland er tilladt) Være aktiv, seriøs og realistisk i din jobsøgning, og følge din plan for jobsøgning som du har aftalt med a-kassen

8 Jobsøgningsmetoder Jobopslag - annoncerede stillinger Uopfordret ansøgning Netværk/netværksmøder Personlig kontakt ved personligt fremmøde eller opringning Vikarbureau Rekrutteringsbureau CV-databaser Gode fif til dine ansøgninger Hent vores KVIKguide her Virksomheders hjemmesider Jobmesser

9 Vigtige databaser på nettet jobnet.dk jobindex.dk ofir.dk jobzonen.dk stepstone.dk kforum.dk indeed.com top1000.dk ledigidanmark.dk jobselect.dk it-jobbank.dk monster.dk job-guide.dk jobfisk.dk linkedin.com jobrapido.dk powerjobsøgerne.dk eures.dk (job i EØS-lande) & Virksomhedernes EGNE hjemmesider

10 Registrer dine ansøgninger i Joblog på Jobnet.dk Betingelser for efterløn Ved rådighedssamtalen hver 3. måned med a-kassen skal du dokumentere dine jobsøgninger - det gør du ved løbende at bruge joblog. Opret alle dine ansøgninger både opfordrede og uopfordrede i Joblog Opret også dine henvendelser til vikarbureauer Opret dine aktiviteter løbende i jobloggen Har du lønsikring: log samtidig dine aktiviteter i lønsikringens Joblog

11 Rådighed Fremtidsplaner/ændringer i din situation Husk at søge job, indtil du skal: Overtage ordinært arbejde (uden supp. dagpenge) Påbegynde uddannelse (uden dagpenge) Påbegynde selvstændig virksomhed På efterløn eller pension På barsel Rejse til udlandet Nyt job Efterløn Orlov Uddannelse Rejse Flytning 6 uger før du starter job/barsel/efterløn/pension: Kontakt dit Jobcenter for aftale om kun at søge tidsbegrænsede stillinger (få bevilget en mindre intensiv indsats)

12 Hvis du bliver syg eller skal på barsel På første sygedag: Registrer sygdom på Min side på jobnet.dk (eller ring til jobcentret) Du bliver automatisk afmeldt som ledig, og a-kassen får automatisk besked om din sygemelding. Du kan først få dagpenge under sygdom eller sygedagpenge, fra den dag, hvor du melder dig syg på Jobnet.dk. Derfor er det vigtigt med sygemelding fra 1. sygedag. Når du bliver rask : Tilmeld dig på jobnet.dk. A-kassen får automatisk besked om din raskmelding Hvis du er indkaldt til samtale og bliver syg: Husk at melde afbud inden aftaletidspunktet

13 Når du ønsker ferie Registrér din ferie på jobnet.dk senest 14 dage før 1. feriedag. Det gælder for alle, der er tilmeldt som ledige Ved for sen eller manglende anmeldelse af din ferie, risikerer du at blive indkaldt til samtale i jobcentret eller anden aktivitet i din ferie, som du får pligt til at deltage i - ellers risikerer du at miste dagpenge. Jobcentret skal ikke respektere ferieønsker, der endnu ikke er fremsat. Meld derfor ferie til jobcentret så snart, du kender din ferieperiode! Feriepenge/din indkomst under ferien: Feriekonto: Log ind på borger.dk og få dine feriepenge udbetalt Feriekort: Sendes til attestation i a-kassen Feriedagpenge: Hvis du søger feriedagpenge fra a-kassen, skal du sende din ansøgning 1 måned før og senest første feriedag Tastes online via Mit Frie og TastSelv på f-f.dk. Du skal bruge dine feriepenge fra en arbejdsgiver først

14 6 ugers jobrettet uddannelse Hvem kan få: Ufaglærte Faglærte Ledige med både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse + er fyldt 25 år Fuldt ledig (hvis du arbejder på nedsat tid eller selvstændig bibeskæftigelse, er du ikke omfattet) Hvornår: I starten af din ledighedsperiode Over 25 år: afsluttes inden 9 mdrs. ledighed (39 uger) Under 25 år: afsluttes inden 6 mdrs. ledighed (26 uger) Hvordan: Find relevant jobrettet uddannelse på Den landsdækkende positivliste Udfyld blanket AR 237 A-kassen skal godkende kurset eller forløbet, inden start. Bemærk, du kan kun vælge én pakke eller ét enkelt kursus på listen (du kan ikke plukke eller selv sammensætte et forløb). Retten opbruges, uanset om dit forløb eller kurset er på 6 eller færre uger. Mere info på hjemmesiden Husk du fortsat skal tjekke jobforslag, mens du deltager i jobrettet uddannelse

15 Den regionale uddannelsespulje Mulighed for alle ledige - uanset uddannelsesniveau. Skal aftales med og godkendes af dit Jobcenter Hvilke kurser? Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb Inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder Kurser som er optaget i en særlig positivliste Hvordan? Aftales og bevilges i en jobplan med Jobcentret. Hvor finder jeg kurserne? På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: Positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Listen opdateres løbende/hvert kvartal.

16 Kursus med dagpenge Der skal være under 20 undervisningstimer/lektioner om ugen Uddannelsen må ikke være SU-berettigende (heller ikke heltidsuddannelse) HF-enkeltfag under 20 lektioner om ugen klasse ubegrænset Folkeoplysningsloven (aftenskole) - ubegrænset Frie Funktionærers kurser og workshops - ubegrænset se Medlemstilbud Åben uddannelse i op til 6 timer om ugen (kræver særlig godkendelse fra a-kassen) Inden du starter: du skal kontakte a-kassen om godkendelse af uddannelsen som en aktivitet samtidig med du får dagpenge

17 Arbejde på deltid - frigørelsesattest Ret til højst 30 uger med supplerende dagpenge inden for 2 år. Alle uger med arbejde og supplerende dagpenge tæller med Løn-/arbejdstimer skrives på dagpengekortet Arbejde max 29,6 timer om ugen (der er en mindsteudbetalingsregel på dagpenge på 7,4 timer pr. uge). Kontakt os, hvis du er deltidsforsikret Du skal stadig søge fuldtidsjob og være registreret som ledig Hvis du har et opsigelsesvarsel overfor arbejdsgiver, skal du have en frigørelsesattest (sendes til a-kassen inden 5 uger fra jobstart). Så har du ret til at fratræde med dags varsel, hvis du får tilbudt andet job med flere timer Løs tilknytning (fx vikarbureau) Send jobbekræftelse/aftale til a-kassen Giv altid a-kassen besked, inden du begynder! Se mere i pjecen Supplerende dagpenge - ved arbejde på nedsat tid

18 Selvstændig bibeskæftigelse Som udgangspunkt kan du ikke få dagpenge, når du har selvstændig virksomhed - dog mulighed for dagpenge i op til 78 uger samtidig med selvstændig bibeskæftigelse Særlige betingelser: Al arbejde skal til enhver tid kunne udføres uden for normal arbejdstid Du skal stå til rådighed 37 timer om ugen samtidig med din bibeskæftigelse Du skal have særlig godkendelse fra a-kassen Alle timer trækkes i dagpengene Læs mere om reglerne i pjecen Dagpenge og selvstændig bibeskæftigelse Få nærmere information i a-kassen om (de begrænsede) muligheder = timer til modregning: 15 timer

19 Tast dit dagpengekort online på Mit Frie og TastSelv På finder du Mit Frie Her kan du TastSelv udfylde og indsende ydelseskort og ansøgning om feriedagpenge Dagpengekort udfyldes fra næstesidste søndag i hver måned Du skal oplyse om aktiviteter, fx: Lønarbejde Selvstændig virksomhed Kursus/undervisning Udbetaling fra lønsikring eller pension Sygdom Ferie Har du IKKE en kode? Bestil en NemID på nemid.nu Indsendes inden 3 mdr. fra periodeudløb Få besked på sms eller . Tilmeld på Se tastedato og udbetalingsperioder her

20 Dagpengekortet på TastSelv Åben fra næstsidste søndag og 3 uger frem! Se tastedato her Husk at oplyse al arbejde og Indtægter. Dine oplysninger tjekkes med Skats indkomstregister

21 Hvornår skal jeg i aktivering? Aktivering ret og pligt Det afhænger af din alder, hvornår du skal aftale aktivering med jobcenteret. Hvis du er under 30 år: Når du er ledig i mere end 3 mdr. Hvis du er mellem 30 og 49 år: Når du er ledig i mere end 6 mdr. Indtil er aktiveringspligten: årige: ved 9 mdr. 60-årige: ved 6 mdrs. ledighed Over 50 år: Når du er ledig i mere end 3 mdr. Har du lønarbejde i mindst 20 timer om ugen, har du ikke pligt til aktivering.

22 Tre former for aktivering Kurser og efteruddannelse Virksomhedspraktik Løntilskudsjob Læs mere om de forskellige former på de næste plancher I din aktivering skal du: Overholde din jobplan, som er indgået med Jobcentret Stå til rådighed som om du var ledig Fortsat være aktivt jobsøgende og tage imod formidlet arbejde Spørg Jobcentret om at blive rådighedsfritaget mens du er i aktivering Du har mulighed for selv at tage initiativ til et aktiveringstilbud

23 Kursus / uddannelse Vejledning og opkvalificering Formålet er opkvalificering til arbejdsmarkedet Du kan fx få bevilget forløb inden for: Vejledning og opkvalificering i 6 uger AMU-kurser Faglige uddannelser eller kurser, som er målrettet en jobfunktion Kurser inden for erhvervsuddannelser, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser Jobcenter betaler kursusudgifter Du får dine sædvanlige dagpenge fra a-kassen Befordringstilskud ved over 24 km Aftales med jobcentret - i en jobplan, inden du begynder

24 Løntilskudsjob Tidligst når du har været ledig i 6 mdr. Privat arbejdsgiver: Ansættelse i op til 6 måneder Sædvanlig løn / svarende til tilsvarende arbejde Arbejdsgiver får løntilskud på 74,05 kr. pr. time Offentlig arbejdsgiver: Ansættelse i op til 4 måneder Løn svarende til dine sædvanlige dagpenge (antal arbejdstimer tilpasses) Befordringstilskud ved over 24 km Arbejdsiver får løntilskud på 107,55 kr. pr. time Aftales med jobcentret i en jobplan, inden du begynder. Løntilskudsjob tæller som ledighed (tæller ikke til genoptjening af ny dagpengeret

25 Særlig mulighed for løntilskud fra dag 1 Mulighed for løntilskudsjob hvis du: Er over 50 år Er enlig forsørger eller Ikke har en uddannelse på gymnasialt eller højere niveau Aftales med jobcentret i en jobplan, inden du begynder

26 Virksomhedspraktik Hos privat eller offentlig arbejdsgiver Op til 4 uger Op til 8 uger, hvis du er nyuddannet med minimum en kort videregående uddannelse, og du ikke har haft ordinært arbejde efter endt uddannelse Befordringstilskud ved over 24 km Du får dine sædvanlige dagpenge fra a-kassen Bor du i frikommune, kan der være andre regler Aftales med jobcentret - i en jobplan, inden du begynder

27 Udlandet Jobsamtale i udlandet: Dagpenge i op til 5 dage, forudsat du før afrejse giver Jobcentret og a-kassen besked EØS-dagpenge: Rejser du til andet EØS-land for at søge arbejde, kan du få danske dagpenge i op til 3 mdr.: Statsborger i et EØS-land Fuldt ledig i mindst 4 hele uger Være tilmeldt Jobcenteret Ansøgningsdokument PD U2 og vejledning - fås i a-kassen Hvis du flytter til udlandet: Giv besked til a-kassen, før du rejser Se mere i pjecen Job og jobsøgning i udlandet

28 Pas på karantænereglerne 3 ugers karantæne: Arbejdsophør uden gyldig grund Nej til formidlet arbejde Nej til jobplan og ved ophør i aktivering Hvis det sker igen: Hvis du to gange inden for 1 år handler på en måde, der giver karantæne, mistes retten til dagpenge, indtil der er arbejdet mindst 300/150 ustøttede timer inden for 3 måneder.

29 Brug a-kassen KLIK IND PÅ SKRIV TIL RING PÅ = timer til modregning: 15 timer

30 Seniorjob - for dig der har mindre end 5 år til efterlønsalderen, når dagpengeretten er opbrugt Hvis din 2-årige dagpengeret opbruges inden den Seniorjob udskydes med midlertidig arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelsen = 60 %-sats (eller 80 %, hvis du er forsøger til barn under 18 år) Udløb dagpengeret: Hvor længe på midlertidig arbejdsmarkedsydelse? Periode med midlertidig arbejdsmarkedsydelse (60 % el. 80 %-sats) 1. halvår måneder 2. halvår måneder 1. halvår måneder Herefter ansættelse i seniorjob på alm. lønvilkår frem til efterlønsalderen Læs mere om seniorjob i a-kassens pjece Værd at vide om seniorjob Seniorjob er kun hvis du har ret til efterløn den dag du når din efterlønsalder. Spørg nærmere i a-kassen

31 Opsummering de vigtigste punkter Vær aktiv hver uge, og søg alle de job du kan bestride her og nu eller med en kortvarig oplæring. Søg opslåede stillinger hver uge. Du kan blande med uopfordrede, personlige, telefoniske m.v. Brug dit netværk, pct. får job via deres netværks netværk og uopfordrede ansøgninger direkte til virksomheder Joblog alle dine jobsøgningsaktiviteter på Jobnet.dk.

32 Hurra - i job igen TILLYKKE! 1. Kontakt dit jobcenter om mindre intensiv indsats (kan bevilges op til 6 uger før jobstart) så skal du ikke til flere personlige samtaler i Jobcenter eller a-kasse 2. Afmeld dig som ledig på jobnet.dk pr. dato for jobstart 3. Giv a-kassen besked om startdato i dit nye job 4. Skriv det på dagpengekortet (arbejdsgiver og timer).

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ 63 13 85 50 Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere I denne vejledning kan du læse, hvordan du bruger Business Danmarks elektroniske a-kasse, Netkassen.

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere