Frederiksberg Forsyning Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Levering og montering af solceller. EU-Udbud 2016/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Forsyning Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Levering og montering af solceller. EU-Udbud 2016/S"

Transkript

1 Frederiksberg Forsyning Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering og montering af solceller EU-Udbud 2016/S

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING FF OG KONTAKTPERSON KONTRAKTENS GENSTAND UDBUDSMATERIALE Beskrivelse af kontrakt og kontraktbilag Spørgsmål til udbudsmaterialet Besigtigelse Tegninger TILDELING Tildelingskriterium Underkriterier Antal tildelte tilbudsgivere UDBUDSPROCESSEN TILBUD, ORDRETILDELING OG KONTRAKTINDGÅELSE Udbudsproceduren Fremsendelse af tilbud Vurdering af Tilbud og Kontrakttildeling Kontraktindgåelse Egnethed Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsgivers finansielle og økonomiske kapacitet Teknisk kapacitet Tidsplan Forbehold Vedståelsesfrist FREMSENDELSE AF TILBUD

3 7.1. Tilbudsfrist og frist for fremsendelse af Reviderede Tilbud FORMELLE KRAV Sprogkrav Tilbuddets indhold MINDSTEKRAV OG TILBUDSGIVERS FORBEHOLD Mindstekrav Tilbudsgivers forbehold ALTERNATIVE TILBUD OPLYSNINGER PÅ RELEVANTE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER Offentlige adresser UDFORMNING AF TILBUD Tilbuddets disposition BEHANDLING AF TILBUD M.V NY INFORMATION OG ÆNDRINGER I UDBUDSMATERIALET FORTROLIGHED

4 1. Indledning Frederiksberg Forsyning A/S (herefter benævnt FF ) har hermed fornøjelsen af at indbyde Dem til at afgive tilbud på etablering af et solcelleanlæg. Disse udbudsbetingelser indeholder en beskrivelse af den udbudte kontrakt, dvs. Hvad FF planlægger at indgå kontrakt om, jf. afsnit 3; Oversigt over udbudsmaterialet jf. afsnit 4; En beskrivelse af de elementer, som vil afgøre hvilket Tilbud, der vil blive betragtet som det Økonomisk Mest Fordelagtige Tilbud, jf. afsnit 5; En beskrivelse af udbudsprocessen samt tidsplanen for denne jf. afsnit 6; En liste over formelle krav, som Tilbuddene skal overholde, jf. afsnit 7. Alle de fremsendte dokumenter indeholder informationer, som er nødvendige at forholde sig til for at kunne afgive et konditionsmæssigt tilbud. Tilbudsgivere opfordres derfor til at sikre at alle de i Udbudsbetingelserne nævnte dokumenter læses grundigt. 2. FF og kontaktperson FF er: Frederiksberg Forsyning A/S Stæhr Johansens Vej Frederiksberg CVR-nr.: (i det følgende samlet benævnt FF ) Frederiksberg Fjernkøling A/S Stæhr Johansens Vej Frederiksberg CVR-nr.: Samtlige henvendelser vedrørende de ydelser, som udbuddet vedrører, herunder spørgsmål, afklaringer, præsentationer, salgsmateriale m.v. skal i udbudsprocessen rettes til FF s kontaktperson: Navn: Daniel Wolff Henvendelser til FF under udbudsprocessen bør udelukkende ske via FF s kontaktperson i gennem FF s elektroniske udbudssystem ETHICS. Såfremt Tilbudsgiver kontakter andre end kontaktpersonen i relation til udbuddet, kan FF være forpligtet til at udelukke Tilbudsgiver fra yderligere deltagelse i udbudsproceduren for at sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet. 3. Kontraktens genstand FF skal i løbet af foråret/sommeren 2016 gennemføre en entreprise vedrørende etablering af et solcelleanlæg (herefter benævnt Anlæg eller Anlægget ) på FF s lagerbygning. 4

5 Anlægget etableres på FF s bygning E (lagerbygningen) og omfatter opsætning af ca. 399 solcellepaneler inklusive stativer, og vil dække 1200 m 2 tagareal. Det skal bemærkes, at der fremgår en mulighed for at købe 84 stk. REC245PE solcellepaneler med tilhørende stativer, som kan besigtiges på besigtigelsesdagen, jf. pkt For en yderligere specifikation af de elementer, der er omfattet af dette udbud henvises til kravspecifikationen i Bilag A1. 4. Udbudsmateriale Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Udbudsbetingelserne (nærværende dokument) Bilag A: Kravspecifikation med dertilhørende underbilag o Bilag A1: Kravspecifikation o Bilag A2: Tegninger o Bilag A3: Hovedtidsplan Bilag B: Tilbudsliste_rev Bilag C: Kontrakt inklusiv bilag Bilag D: ESPD Bilag E: Stamdatakort til Energinet.dk Eventuelle rettelser og spørgsmål/svar vil løbende blive offentliggjort i FF s elektroniske udbudssystem ETHICS. Enhver henvisning til udbudsmaterialet i dette dokument eller i de dokumenter, som er anført ovenfor, skal forstås som en henvisning til de dokumenter, som er nævnt i dette afsnit Beskrivelse af kontrakt og kontraktbilag Den udbudte kontrakt forventes at træde i kraft den 26. april Nedenfor er angivet de bilag, der vil være en del af kontraktgrundlaget. Kontraktbilag 1: Kravspecifikation Kontraktbilag 2: [ ] Kontraktbilag 3: [ ] Enkelte af ovenstående bilag er Tilbudsgivers bilag og vil således først blive til i forbindelse med tilbudsgivningen. Tidspunktet for Aftalens ikrafttræden er vejledende og fastsat under forudsætning af, at den foreløbige tidsplan for udbudsprocessens gennemførelse overholdes (se pkt. 6.3). Ændringer i denne tidsplan kan efter omstændigheder betyde, at tidspunktet for Aftalens ikrafttræden forrykkes Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal via det elektroniske udbudssystem ETHICS sendes til FF s kontaktperson, jf. afsnit 2. Spørgsmål skal være modtaget af FF senest den 17. marts 2016 klokken

6 Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør, at det ikke kan lade sig gøre at meddele et svar senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål og svar fra Tilbudsgivere vil blive fremsendt elektronisk via ETHICS i anonymiseret form til alle Tilbudsgivere Besigtigelse FF vil afholde ét besigtigelsesmøde, hvor Tilbudsgiverne vil få mulighed at få forevist de aktuelle forhold på FF s område. Det er op til den enkelte Tilbudsgiver at tage billeder, foretage opmålinger mm. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at sikre at den rette information indsamles. Manglende deltagelse er Tilbudsgivers eget ansvar. FF udarbejder hverken lister over deltagende, over spørgsmål eller et referat af besigtigelsesmødet. Alle tekniske og/eller konstruktionsmæssige spørgsmål mv. skal stilles i overensstemmelse med pkt Spørgsmål der besvares mundtligt på besigtigelsesmødet er ikke bindende for FF. Såfremt Tilbudsgiver ønsker et bindende svar, skal spørgsmål stilles efter proceduren nævnt i pkt Besigtigelsen vil finde sted den 14. marts 2016 kl på adressen Stæhr Johansens Vej 38-40, 2000 Frederiksberg, henvendelse i receptionen. Tilbudsgiver skal senest 3 dage inden datoen for besigtigelsesmødet meddele FF s kontaktperson, jf. afsnit 2, hvorvidt Tilbudsgiver ønsker at deltage, samt antallet af personer og deres navne. Tilbudsgiver kan maksimalt sende 2 medarbejdere til besigtigelsesmødet Tegninger De i udbudsmaterialet indeholdte tegninger er sammen med en besigtigelse beskrivende for arbejdets prissætning og udførelse, og der vil ikke blive udarbejdet flere tegninger. Såfremt Tilbudsgiveren anser det for ønskeligt, at der udarbejdes supplerende tegninger, skal Tilbudsgiver selv bekoste og udføre disse. Yderligere informationer om antal solcellepaneler og placering fremgår af vedlagte tegninger, jf. Bilag A2, og skal følges. 5. Tildeling 5.1. Tildelingskriterium Tildeling af kontrakten vil ske til efter tildelingskriterium; det økonomisk mest fordelagtige tilbud. FF vil identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved at evaluere tilbuddene ud fra de angivne underkriterier Underkriterier Følgende underkriterier vil ligge til grund for evalueringen: Tildelingskriterier Procent Pris 60 % 6

7 Teknisk løsning 10 % Gennemførelse 10 % Produktionsgaranti 20 % Ad. Pris: Ved vurderingen af delkriteriet vil FF lægge vægt på følgende forhold: Pris, hvor den samlede entreprisesum i tilbudslisten vil blive evalueret relativt til det billigste tilbud, efter nedenstående metode: Det tilbud med den laveste Entreprisesum får tildelt 10 point (Det Maksimale Antal Point). Det afgivne tilbud tildeles point, i forhold til tilbuddets Entreprisesums afvigelse fra det tilbud med den laveste Entreprisesum. Der benyttes nedenstående formel: Laveste Entreprisesum Det Maksimale Antal Point = Point Tilbudsgivers Entreeprisesum Ad. Teknisk løsning: Ved vurderingen af delkriteriet vil FF lægge vægt på følgende forhold: I hvilket omfang Tilbudsgiver opfylder de punkter i kravspecifikationen, som eksplicit er angivet som genstand for konkurrence Tilbuddet skal indeholde de oplysninger, som gør FF i stand til at evaluere tilbuddet i forhold til underkriteriet Teknisk formåen. Ad. Gennemførelse: Ved vurderingen af delkriteriet vil FF lægge vægt på følgende forhold: Effektivisering af den eksisterende tidsplan. I henhold til Bilag A3, Hovedtidsplan forventer FF at Anlægget Afleveres senest den 25. juli Jo tidligere Tilbudsgiver kan foretage Aflevering af Anlægget, jo mere positiv evaluering. Evalueringen vil foretages efter nedenstående: FF vurderer det ikke som sandsynligt, at Tilbudsgiver vil kunne effektivisere etableringen mere end 10 arbejdsdage. Derfor evalueres der i forhold til en periode på 10 arbejdsdage, hvilket er fra den 11. juli 2016 til den 25. juli Der vil blive tildelt 1 point hver arbejdsdag tidsplanen bliver forbedret. 10 point for 10 arbejdsdage før projekterede Afleveringsdato, og 0 point hvis Aflevering foretages som projekteret. Tilbudsgiver tilrettelægger og koordinerer arbejdernes aktiviteter på en måde, som sikrer optimal fremdrift Tilbudsgivers beskrivelse af hvordan kvaliteten af den konkrete opgave sikres og dokumenteres i overensstemmelse med de specifikke krav, der er anført i kravspecifikationen Tilbuddet skal indeholde oplysninger, som sætter FF i stand til at evaluere tilbuddet i forhold til underkriteriet gennemførelse. Til brug for evalueringen af tilbuddet i forhold til underkriteriet Gennemførelse bør tilbuddet som minimum indeholde en beskrivelse af: 7

8 Hvorledes opgaven vil blive gennemført af Tilbudsgiver (for eksempel antal sjak, tidsforløb, tidsforløb for de enkelte aktiviteter mv.) Hvorledes Tilbudsgiver planlægger at projektere og optegne Anlægget før montagen Hvorledes Tilbudsgiver planlægger at udføre arbejdet med henblik på at sikre at der er plads og tid til andre entreprenører (el) til at udføre arbejde i samme område Ad. Produktionsgaranti: Ved vurderingen af delkriteriet vil FF lægge vægt på følgende forhold: FF vil evaluere på baggrund af tilbagebetalingstiden for Anlægget på baggrund af Den Garanterede Produktion i henhold til fremsendte tilbud og udfyldte henfaldsberegning. Evalueringen foretages som beskrevet nedenfor: Der anvendes en beregning for Simpel Tilbagebetalingstid: Entreprisessum Den Garanterede Produktion pris pr. kwh = Tilbagebetalingstid Prisen pr. kwh er angivet i DKK 1,50. For evalueringen ligger en tilbagebetalingstidshorisont fra 7 år 20 år. 7 år er det absolut bedste og vil medføre en evaluering på 10 point, og 20 år (og derunder) anses for dårligt og vil medføre en evaluering på 0 point. Formlen til beregning af point er: Tilbagebetalingstid på 7 år Det maksimale antal point = Point Den tilbudte tilbagebetalingstid 5.2. Antal tildelte tilbudsgivere FF ønsker at tildele den udbudte kontrakt til én (1) tilbudsgiver. 6. Udbudsprocessen Tilbud, Ordretildeling og kontraktindgåelse Aftalen udbydes i offentligt udbud i henhold til Udbudsloven af 1. januar Udbudsforretningen er derfor omfattet af EU s udbudsregler. Dette medfører en forpligtelse til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med udbudsforretningen og tildelingen af kontrakten. Kontrakten vil blive indgået på basis af det kontraktudkast til rammeaftale, der indgår i dette udbudsmateriale Udbudsproceduren Efter modtagelse af indkomne tilbud, vil FF følge nedenstående proces: Fremsendelse af tilbud Tilbud skal fremsendes til Kontaktpersonen jf. afsnit 2, før Tilbudsfristen, jf. pkt Det afgivne tilbud skal fremstå fuldstændigt og opfylde de i udbudsmaterialet stillede krav til tilbuddets indhold og udformning. 8

9 Vurdering af Tilbud og Kontrakttildeling Efter tilbudsfristens udløb vil FF indledningsvist foretage en vurdering af, om tilbuddet er konditionsmæssigt (dvs. opfylder de formelle og materielle krav til tilbuddets indhold og udformning). FF vil dernæst foretage en evaluering af tilbuddene i forhold til vurderingskriteriet, det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. afsnit 5. På baggrund af denne evaluering, underretter FF elektronisk Tilbudsgiverne om, hvilket tilbud FF har identificeret som det vindende tilbud. Kontrakten forventes herefter indgået med den vindende Tilbudsgiver efter udløbet af den lovpligtige standstill-periode på 10 hele kalenderdage (regnet fra dagen efter at underretning er afsendt). Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler Kontraktindgåelse Aftalen indgås mellem FF og Tilbudsgiver på baggrund af det udkast til aftale med dertilhørende bilag (herunder også evt. rettelsesblade og svar på spørgsmål som måtte blive offentliggjort i udbudsperioden), som er en del af udbudsmaterialet jf. nærmere afsnit 4. Bemærk, at tidspunktet for Aftalens indgåelse er vejledende og anslået på baggrund af den foreløbige tidsplan for udbuddets gennemførelse. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for Aftalens indgåelse udskydes. Endelig og bindende aftale anses ikke for indgået, før kontrakt er underskrevet ubetinget af kontraktens parter, ligesom FF ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt Egnethed Med henblik på FF s vurdering af tilbudsgivernes generelle egnethed til at varetage Aftalen, skal tilbuddet indeholde de i pkt til beskrevne oplysninger og erklæringer Tilbudsgivers personlige forhold Tilbuddet skal indeholde følgende: 1. Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer (hvor et sådant haves), samt gerne navn og e- mailadresse for kontaktperson. 2. Erklæring på tro og love om, at Tilbudsgiver ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Tilbudsgivere, der befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2 nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse, og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale. 3. Erklæring på tro og love om oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal oplysning (1) og (2) fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Bilag D, som ligger tilgængelig i ETHICS skal anvendes til brug for (1) - (3) Tilbudsgivers finansielle og økonomiske kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende: 9

10 4. Oplysning om Tilbudsgivers omsætning i for hvert af de seneste to afsluttede regnskabsår. 5. Oplysning om Tilbudsgivers egenkapital i hvert af de seneste to afsluttede regnskabsår. Mindstekrav til Tilbudsgivers finansielle og økonomiske kapacitet: Tilbudsgiver skal i hvert af de seneste to års afsluttede regnskabsår have haft henholdsvis en egenkapital på min. DKK ,00 ekskl. moms og en omsætning på min. DKK ,00 ekskl. moms. 6. Ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i Tilbudsgivers økonomiske situation. Bemærk: Såfremt der er sket væsentlige ændringer i Tilbudsgivers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal Tilbudsgiver ud over "Ledelses- eller revisorerklæring" vedlægge tilbuddet en redegørelse om de indtrufne ændringer. Bilag D, som ligger tilgængelig i ETHICS skal anvendes til brug for (4) - (6). Er Tilbudsgiver et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal ovenstående (4) - (6) fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Bemærk: Såfremt Tilbudsgiver har en gyldig grund til ikke at fremlægge ovennævnte dokumentation vedrørende sin økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. fordi Tilbudsgiver er etableret inden for de seneste 2 år), skal Tilbudsgiver vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (f.eks. revisorerklæring vedrørende ansøgers kapitalforhold) for sin finansielle og økonomiske kapacitet. Bemærk: En Tilbudsgiver, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som Tilbudsgiver) skal fremlægge (a) dokumentation for, at de pågældende enheder/virksomheder har afgivet et juridisk bindende tilsagn om at ville stille økonomiske ressourcer til rådighed for Tilbudsgiver til brug for udførelsen af den udbudte opgave, samt (b) oplysningerne (4) - (6) for den/de pågældende enheder Teknisk kapacitet Tilbuddet skal indeholde følgende: 7. Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af virksomheden og dens ekspertise inden for levering, installering og montering af solcelleanlæg. 8. Referencelister for tilsvarende leverancer, som Tilbudsgiver har udført inden for de seneste tre år, med angivelse af omtrentlig kontraktbeløb, tidspunkt for udførelse, kort beskrivelse af opgaven, samt navn på den offentlige eller private modtager. 9. Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder eventuelle certificeringer Tidsplan FF har fastlagt nedenstående vejledende tidsplan for udbuddet: Aktivitet Frist FF s offentliggørelse udbudsmaterialet 1. marts 2016 Besigtigelse 14. marts 2016, kl Frist for indsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 17. marts 2016, senest kl Tilbudsfrist 29. april 2016, senest kl Offentliggørelse af vindende tilbud 2. maj

11 Stand-still periodens udløb 12. maj 2016 Indgåelse af aftale 13. maj 2016 Vedståelsesfrist 2. august 2016 Inden for Udbudsdirektivets rammer, forbeholder FF sig ret til at ændre ovenstående tidsplan. Alle ændringer vil hurtigst muligt blive meddelt alle tilbudsgivere Forbehold FF forbeholder sig ret til: at beholde det tilsendte materiale, eventuelt at udsende tillæg til udbudsmaterialet indeholdende rettelser og/eller tilføjelser, at forelægge de tilsendte tilbud for ekstern konsulent, ensidigt, og når som helst at udskyde tilbudsfristen. Udbuddet er betinget af, at de fornødne bevillinger opnås. FF forbeholder sig derudover retten til at aflyse hele eller dele af udbuddet, såfremt FF vurderer at der foreligger en saglig grund til aflysning. FF anser det bland andet som en saglig grund, hvis der ikke er modtaget et passende antal konditionsmæssige tilbud med den konsekvens, at der ikke er tilvejebragt en tilstrækkelig konkurrence Vedståelsesfrist Tilbuddet skal i sin helhed være bindende i tre måneder fra tilbudsfristens udløb. 7. Fremsendelse af Tilbud 7.1. Tilbudsfrist og frist for fremsendelse af Reviderede Tilbud Tilbudsfristen, dvs. fristen for fremsendelse tilbud, er den 29. april 2016, senest kl Kravene til tilbuddenes indhold og udformning fremgår af afsnit Formelle krav Tilbud skal uploades og fremsendes via FF s elektroniske udbudssystem ETHICS, inden den angivne frist og overholde de i afsnit 12 beskrevne krav til tilbuddets udformning. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er FF uvedkommende også hvis udbudsforretningen aflyses uden ordretildeling Sprogkrav Tilbuddet skal afgives på dansk. Dokumenter af teknisk, beskrivende karakter vil blive accepteret på engelsk. 11

12 8.2. Tilbuddets indhold Tilbudsgiver bedes sikre sig, at tilbuddet er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold og indeholder de nødvendige oplysninger og at tilbuddet er præcist i enhver henseende. Tilbudsgiver bedes følge den angive disposition for Tilbuddet jf. afsnit Mindstekrav og Tilbudsgivers forbehold 9.1. Mindstekrav Tilbuddet fra Tilbudsgiver skal som minimum indeholde følgende dokumenter: A. Udfyldt og underskreven tilbudsliste B. Tilbudsgiver skal opfylde alle de krav, som er angivet i kravspecifikation som værende minimumskrav. Endvidere skal Tilbudsgiver vedlægge den dokumentation, som ordrgiver efterspørger i kravspecifikationen. C. Udfyldt og underskrevet ESPD-formular FF s evaluering af tilbuddene vil ske på baggrund af disse dokumenter, derfor opfordres Tilbudsgiver til at sikre, at alle dokumenter indgår i det afgivne tilbud. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt. FF betragter således mindstekravene som grundlæggende elementer i udbuddet. Dette udelukker ikke, at også andre elementer i udbuddet kan være grundlæggende elementer Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold over for kontrakten til Levering og montering af solceller, som indgår i udbudsmaterialet samt de øvrige bilag som indgår i udbudsmaterialet se afsnit 4. Det er uden betydning, hvorvidt tilbudsgiver benævner en afvigelse præcisering, justering eller lignende, idet det afgørende er, at der er foretaget en afvigelse, der ikke vil blive accepteret. Det er desuden uden betydning, at en eventuel afvigelse alene vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, idet afvigelsen under alle omstændigheder ikke vil blive accepteret. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at afstå fra at tage forbehold, herunder standardforbehold og andre faglige forbehold. Såfremt Tilbudsgiver opfatter vilkår i udbudsmaterialet som uacceptable eller uhensigtsmæssige, opfordres Tilbudsgiver til at stille spørgsmål hertil frem for at tage forbehold. FF vil herefter tage stilling til, om der skal foretages ændringer i udbudsmaterialet. 10. Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 12

13 11. Oplysninger på relevante offentlige myndigheder Offentlige adresser Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende 1) Skatter og afgifter 2) Miljøbeskyttelse 3) Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt hos de myndigheder der er angivet i art. 39 erklæringen. 1) Skatter og afgifter Myndighed SKAT Adresse Østbanegade 123, 2100 København Ø Telefon Fax Web 2) Miljøbeskyttelse Myndighed Miljøstyrelsen Adresse Strandgade 29, 1401 København K Telefon Fax Web 3) Beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt Myndighed Arbejdstilsynet Adresse Landskronagade 33, 2100 København Ø Telefon Fax Web Udformning af tilbud Tilbuddets disposition Tilbudsgiver bedes sikre sig, at tilbuddet er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold og indeholder de nødvendige oplysninger og at tilbuddet er præcist i enhver henseende. Tilbudsgiver bedes sikre sig, at tilbuddet er i overensstemmelse med de betingelser, der er beskrevet i dette dokument. Det er Tilbudsgivers ansvar at alle spørgsmål er besvaret fyldestgørende, at alle relevante forhold er behandlet og at de nødvendige oplysninger er indleveret. Tilbudsgiverne bedes følge nedenstående disposition: 13

14 Beskrivelse af tilbud - Tilbuddets væsentligste elementer og særlige karakteristika (særskilt dokument) Bilag B - Tilbudsliste udfyldes og uploades Teknisk løsning Gennemførelse Produktionsgaranti Bilag D ESPD-formular Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er FF uvedkommende også hvis udbudsforretningen aflyses uden ordretildeling. 13. Behandling af tilbud m.v. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud, eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud. Uanset om kontrakten tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiveren bundet af sit endelige tilbud, indtil FF har indgået og underskrevet aftalerne, men dog ikke længere end vedståelsesfristen i pkt Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af tilbudsgivere (et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. 14. Ny information og ændringer i udbudsmaterialet Hvis der i udbudsprocessen fremkommer yderligere eller ny information af relevans for udbuddet, vil FF fremsende denne supplerende information til samtlige tilbudsgivere. Såfremt FF i tilbudsperioden har mindre ændringer til udbudsmaterialet, vil FF fremsende et tillæg til udbudsmaterialet samtidigt til alle tilbudsgivere. 15. Fortrolighed Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af FF og dennes rådgivere, dog med de begrænsninger, der følger af de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedslovens regler, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Beslutningen om helt eller delvist at imødekomme en sådan anmodning om aktindsigt, påhviler FF. Samtlige oplysninger, herunder materiale, som tilbudsgiver modtager fra FF i forbindelse med tilbudsindhentningen, skal behandles fortroligt. Dette gælder også, selvom Tilbudsgiver måtte vælge ikke at afgive tilbud. Frederiksberg Forsyning A/S ser frem til at modtage Deres tilbud. 14

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. UDBUDSBETINGELSER JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAMMEAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012.

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012. Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi Udbudsmateriale af 28. september 2012. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Side 2 1.1 Ordregivende myndighed... 3 1.2 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddet... 3 2.1 Udbudstype... 3 2.2 Grundlag for

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere