Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6."

Transkript

1 Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 5. marts 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 25. februar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Mødedeltagere: Ellen Corfits, Ole Aaris, Niels V. Andersen, Palle Agø, Per Friis, Leif Hartmann, Over Brix Therkildsen, Mohammad Hadid og Christian Skovfoged. Afbud: Mette Maimburg. Ej mødt: Mohammad Hadid

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 5. februar siderne Underskrevet Protokol fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2015 siderne Underskrevet. Fremover får bestyrelsen en tidsfrist til at melde tilbage, inden det distribueres 1287

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt 1-4 Godkendt Nyt fra BL og LBF Ole orienterede Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 Intet og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16 - Intet Niels Afdelingerne og 48 Per Friis Afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 40 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25 og 32 Mohammad Afd. 30, 35 og 45 - Mette Afdelingerne 31, 33, 42 og 44 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66 - Palle Administrativ orientering God ide med involvering af områderepræsentanterne og/eller byggeudvalget i starten af projekterne. Intet Intet Der er dukket noget nyt op. Fugt og træk i kvistene. Der er iværksat en undersøgelse af en ledig lejlighed. Tilsyneladende fugt og svamp. Mulighed for forsikringsdækning undersøges. Palle kontakter bestyrelsen i hans nye afdelinger. Ad : Personalesager Status besøg af Ældresagen. Besøget den 18. februar var det 3. i rækken, og næstebesøg er planlagt til den 7. april p.t. 45 tilmeldte. I uge 8 fremsendte vi tilsvarende invitation til Ældresagen i Vojens. Henvendelsen kommer på deres bestyrelsesmøde 26. februar. Mobile Pay /Swip. Som alternativ til kort og kontantbetalinger findes i dag mindst disse to muligheder. Mobil Pay giver mulighed for daglig overførsel på 1.500,- kr., mens Swip giver mulighed for daglig overførsel på ,- kr. Kræver modtagerren har en mobiltelefon til betalingen, da det ske via sms-tjeneste. Der er bestilt Mobil- Pay og Swip til administrationen. Gave til Børneafdelingen på Aabenraa sygehus. Som en del af vores sociale ansvarlighed gav vi børneafdelingen en julegave i december Der blev indkøbt 2 dukkevogne, som man ikke selv havde midler til. Vi har nu indkøbt 2 multi-ladere til mobiltelefoner. Ofte bliver forældre og børn akut indlagt og glemmer så opladeren til mobiltelefonen. Opladerne kan tage alle gængse modeller, og vi opdaterer den én gang årligt. Laderne er forsynet med HAB s logo, www-adresse og QR-kode. GF i Haderslev erhvervsråd 4. marts. Der mangler 3 nye kandidater 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager på lige for i møder og aktiviteter. Christian har fået en henvendelse fra den siddende bestyrelse, idet de gerne ser, at han stiller op til én af suppleantposterne. Christian valgt som suppleant. Tumpe torsdag ej skør fredag den 30. april HAB deltager med en stand på Ved Stormklokken. Åbent hus på stadion, akademiboliger m.m. den 14. marts. Flyer rundsendt. 1288

4 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Driftsstatus marts Udsendt til bestyrelsen. Status afd. 40 ønskes. Teknisk afd. følger op. Èt års eftersyn afd. 56 DAI udpeget af Byggeskadefonden. Adm. følger op Solceller afd. 21 Projektet sættes i gang. Henvendelse til kommunen har bevirket, at det oprindelige byggesagsgebyr på ca ,- kr er reduceret til 0,- kr Projekt uden for kommunen Ad Sagsfremstilling. HAB er blevet kontaktet af en arkitekt her fra byen omkring en ledig grund i en nabokommune. Grunden kunne være ideel til almene boliger. På grunden ligger der en nedlagt fabrik. Christian har haft et indledende møde med den relevante kommunale embedsmand. Konklusionen blev, at han gerne så HAB og almene boliger på den pågældende placering, men for at man i kommunen kunne realitetsbehandle vores henvendelse, krævede det et færdigt projekt. Der har været kontakt til rådgiver og arkitekt, som begge er med på at udfærdige et projekt til fremlæggelse for myndighederne her i foråret. Indstilling. Bestyrelsen godkender, at projektudviklingsomkostningerne op til max ,- kr - dækkes af dispositionsfonden, såfremt projektet ikke bliver realiseret. Startes op trinvis, så det kontinuerligt giver mening og fortsat er realistisk. Godkendt som indstillet. 1289

5 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Restancesager Bestyrelsen orienteret om status 1290

6 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Evaluering strategidag Enighed om en god og konstruktiv dag, som kan gentages Afdelingernes brevpapir Er udsendt til alle afdelingsformænd Enighed om at hvis man vil bruge HAB s officielle logo, skal man bruge den standardiserede skabelon. Alternativt kan man designe sit eget brevpapir Bestyrelsesevaluering fortsat Ønsker/emner? I-syn kommer på april-mødet Information om INFO-mødet Dagsorden udsendt til bestyrelsen Boliggarantibevis Organisationsbestyrelsens arbejdskultur Bilag udsendt Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår 2015 INFO-møde 11. marts 2015 Boligmesse Idrætscenteret marts 2015 Workshop Harmonien 9/4, 7/5 og 4/6 Kalender medbringes på næste møde, så møderne for anden halvår af 2015 kan fastlægges. 8. april Indbydelse og dagsorden udsendes.. Ad Sagsfremstilling. Jf. Bekendtgørelse af udlejning af almene boliger, 6, kan boligorganisationen beslutte at tilbyde boliggarantibeviser til lejere, som fraflytter deres bolig. Boliggarantibeviset giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i den afdeling, som indehaveren er fraflyttet. Fortrinsretten gælder inden for en periode på højst 3 år fra fraflytningstidspunktet. Det vil være endnu et brand for HAB at kunne tilbyde et boliggarantibevis til Enlige, som flytter for at indgå i parforhold Pensionister eller efterlønsmodtagere, der flytter i sommerhus eller til udlandet, eller Beboere, som flytter til udlandet p.g.a. job. Vi kan så i beviset anføre, at vi sikrer, at indehaveren af beviset kan vende tilbage til en tilsvarende bolig som den, indehaveren er flyttet fra. Beviset kan koste 600,- kr modsvarer det som skal betales for at være aktiv søgende i 3 år. HAB s organisationsbestyrelse har på mødet den 14. januar 2010 besluttet ikke at indføre boliggarantibeviser men tiden er en anden nu. Bl.a. er der flere singler, flere aktive ældre i den 3. alder, øget globalisering m.m. Indstilling. Bestyrelsen beslutter, at HAB snarest skal tilbyde boliggarantibeviser Den endelige udformning fremlægges til godkendelse på april-mødet. Godkendt som indstillet dog skal garantien gælde HAB generelt. 1291

7 Ad T.o. og drøftelse, da temaet ikke var en del af strategiseminaret. Øvrige gruppers arbejde vil indgå i sammen skrivningen af strategidagen. Enighed om godt arbejde og at materialet kan danne baggrund for en temadag. Gode elementer som muligt kunne tilføjes bestyrelsens forretningsorden. Gruppen arbejder videre med temaet med de input, som kom fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Tages op på næste møde. 1292

8 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt Ole Aaris Mette Maimburg Ellen Corfits Palle Agø Niels V. Andersen Leif Hartmann Ove Brix Therkildsen Per Friis Mohammad Hadid Christian Skovfoged 1293

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 5. februar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 30.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 5. februar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 30. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 5. februar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 30. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere