Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014."

Transkript

1 Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen pårørenderepræsentant og formand, Bente Holm pårørende repræsentant, Helmer Buch pårørende suppleant og Twiggy Liljehult medarbejder repræsentant Afbud fra: Anne Quitzau pårørende suppleant. Referent: Twiggy Liljehult Ordstyrer: Natacha Soelberg. Møderække for 2014: kl kl afholdes i Thomas Laubs Gade tirsdag d. 3. juni. tirsdag d. 2. september. tirsdag d. 2. december. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidst. 2. Orientering fra beboerne. 3. Orientering fra formanden. 4. Orientering fra Susanne 5. Emner/temaer Øvrige punkter 7. Eventuelt. 1. Godkendelse af referat fra sidst. : Bente pointerer, at der er en misforståelse i referatet. Det var ikke beboere som deltog i pårørendemødet men udelukkende pårørende. Tallet der er skrevet i referatet er i forhold til hvem der deltog, ud af alle mulige pårørende fra alle bostederne på Vinklen, derfor er der skrevet 10 ud af 55 der deltog. Efterfølgende er referatet er godkendt. 1

2 2. Orientering fra formanden. Vedr. weekenden når portene er lukket i Thomas laubs Gade Wivi er blevet kontaktet af en forælder, som godt kunne tænke sig en bedre kontakt når man skal besøge beboerne i huset, f. eks kan det være meget svært at komme ind når porten er lukket, der savnes en dørtelefon eller en kontaktpersons ordning så man kan blive lukket ind. Susanne vil kigge på det, om der kan findes en bedre løsning. Problemet ligger primært i weekenderne. Hjemmesiden, Der står ikke anført hvem der sidder i pårørenderådet med navn m.m., det kan være praktisk hvis nogen skal have fat i os. Dette vil Susanne sørge for bliver lagt på hjemmesiden. Wivi har været på workshop (temadag) i kommunen som repræsenter for CSB. Det kunne have været ønskværdigt, at der havde været flere pladser så flere pårørende havde mulighed for at deltage. - Der blev debatteret CSC problematikkerne, Susanne forklarer at alle medarbejdere skriver ned når der opstår problematikker, disse sendes videre til de relevante tovholdere i forvaltningen så der kan rettes op på de problemer vi støder på. Helmer siger, at det man skal dokumenterer, er viden til sine kollegaer, og at det er vigtig viden. Susanne siger, at man kunne ønske sig at alle havde haft bedre tid til at få CSC systemet implementeret, det gik for hurtigt. Der bliver brugt en del tid på dokumentation, og når systemet ikke virker hensigtsmæssigt tager det længere tid for medarbejderne at dokumentere det de skal. Wivi syntes, at det kan være problematisk med for meget dokumentation, man skal også lytte til de beboere som siger, at de ønsker mere tid sammen med medarbejderne. Wivi siger at alle på workshoppen syntes at dokumentationen skal være der og at det i særdeleshed er rigtig godt med BGB (baggrundsbeskrivelsen), i forhold til når en beboer flytter, det er vigtig viden til det nye sted sammen med et mundtligt overlap. Helmer påpeger, at nogle af de ting der bliver skrevet i BGB er noget der går igen år fra år. 2

3 3.Orientering fra Susanne. Hvem fortsætter i pårørenderådet? Susanne siger, at vi håber på at Helmer og Anne vil påtage sig den opgave det er at sidde i pårørenderådet frem til det nye valg, idet Bente og Wivi stopper, da deres sønner flytter til nyt bosted. Susanne spørger om der er nogen der har hørt fra andre forældre om de skulle have lyst til at sidde i rådet. Bente mener at Jytte (Anders mor fra Hus C) måske kunne være interesseret, men at hun også sidder i andre råd/bestyrelser. Susanne siger, at det også er den mulighed, at vi kan sætte valget i gang før tid. Det er alle i rådet enige om at vi skal. Alle de pårørende ønsker nyvalg så det besluttes, og der arbejdes videre med at sætte valget i gang snarest muligt. Valg til centerrådet vil finde sted på det fælles pårørendemøde som afholdes d. 5. maj 2014 kl i Marskensgade 7, 2. sal, 2100 KBH Ø. Der er elevator.. Der vil blive serveret kaffe/kage frugt. Fra kl samles man i organisationerne. I centerrådet arbejdes på at invitere den nye social borgmester Jesper Christensen eller Sven Bjerre der kan fortælle om mål og visioner Man kunne også invitere en fra mål og ramme kontoret til at fortælle om bl.a. VUM, de laver rammerne for udregningerne.(sidste gang var Anna Belinda, så denne gang kunne det være mål og ramme kontoret.) Natacha ønsker at blive siddende indtil næste valg. Der har været ønske fra de pårørende om, at der på hjemmesiden bliver lagt en kalender med de arrangementer der afholdes på Vinklen. Den er under udarbejdelse og bliver lagt op snarest muligt. Akkreditering: Vi har fået en ganske fin rapport. De havde en bemærkning til, at der skal foretages en undersøgelse af beboernes trivsel, hvilket vil blive foretaget i marts måned. Desuden skal der også foretages en pårørende tilfredshedsundersøgelse, hvilket sker inden for de næste 3 måneder. Det er Ditte og Louise som er ansat i et projekt til at varetage denne opgave. Louise er uddannet cand.soc. i socialt arbejde, med bachelor i antropologi. Hun har kompetencer indenfor kvalitative og kvantitative metoder, og har Arbejdet som pædagogmedhjælper. Ditte Uddannet pædagog og kandidat i pædagogisk sociologi. 3

4 Netværkene: Tusindfryd og cafeen i Lars Lejstræde fortsætter, cafeen lærkevej bliver nedlagt. Der arbejdes på at laves nogle større faciliteter for alle borgerne. Der skal findes et sted hvor alle kørestolsbrugerne kan komme og deltage, på lige fod med alle andre. På mødet vises der klip fra interview af Jesper Christensen social borgmester og Annette Laigaard - adm. Direktør i SOF lavet af Medieskolen Juno. Susanne orienterer om følgerne af ophør af brugerbetaling ved ledsagelse efter 85. Vi har hidtil haft den ordning i CSB, at medarbejderne kan tage på koloni i ind og udland med beboerne, hvis beboerne har haft dette ønske. Før denne udmelding i feb fra forvaltningen, skete betalingen for koloni efter kommunens gældende regler, bostedet betalte medarbejdernes løn og tillæg og beboerne delte medarbejdernes øvrige rejse omkostninger. Dette er stoppet med øjeblikkelig varsel efter direktiv fra forvaltningen. Det betyder, at bostederne og dagtilbud ikke længere kan ledsage på udlandsrejser med beboerne. Da vi nu kun kan tage på ferie med beboerne i indland, forudsat at bostedet afholder udgiften til medarbejderne ift. ophold, transport og forplejning. Dette har bostederne ikke fået tildelt ekstra økonomi til i deres budgetter 2014, hvorfor vi har besluttet at udmønte dette på følgende måde: Vi halverer kolonidage fra 8 dage pr medarbejderne til 4 dage, således, at de 4 dage til tillæg og værdien af de sidste 4 dage tillægges driften således, at det kan dække medarbejdernes andel af en ferietur. En anden konsekvens af ophør af brugerbetaling er, at beboerne ikke længere må byde medarbejderen på kaffe, vand eller frokost efter en evt. afsluttet bostøtte /hjemmedag. En tredje konsekvens er, at nogle beboere har oprettet en teaterforening, andre beboere har ønsket at afholde deres fødselsdage m.m., hvor bofæller inviteres til bowling eller anden aktivitet og hvor medarbejderne ledsager til disse aktiviteter, Fremadrettet skal personaleudgiften til ovenstående aktiviteter betales af bostedet, hvis medarbejderne skal ledsage til dette. Dette fordi denne betaling for medarbejdernes deltagelse betragtes som at give medarbejderne en gave. Det som er udfordrende i dette er, at Bostederne ikke har fået tildelt økonomi til denne udgift, hvorfor der i 2014 kan forventes, at der vil være færre arrangementer, hvor medarbejderne kan ledsage beboerne, da vi skal kunne finde økonomi til dette i nuværende budget. I år har vi været nødt til at aflyse Hus A s, planlagte sommerferie til Sverige, grundet at vi ikke længere kan ledsage beboerne på udlands rejser. Vi har ansøgt om dispensation hos forvaltningen, hvilket ikke er blevet imødekommet. Vi har heldigvis kunne finde et sommerhus i Rørvig som erstatter denne ferie, det har betydet at tidspunktet og stedet for ferien er blevet ændret. I skrivende stund har vi modtaget besked fra Annette Laigaard vores adm. Direktør i SOF 4

5 at hun har givet dispensation til udlandsturen til Sverige for hus A så denne gennemføres alligevel. Det har ligeledes været muligt at få det oprindelige sommerhus som var booked, hvilket er til stor glæde for beboerne. Om ovenstående bliver varigt eller det ændres vil komme an på, hvad der kommer frem senere på året fra forvaltningen. Natacha udtrykker sin utilfredshed med de nye regler, at hun er meget ked af at hun ikke længere kan komme på ferie til udlandet og ikke længere må byde en personale på en kop kaffe, hvis hun har lyst til det. 4.Orientering fra beboerne Bente spørger om der er nogle fra Vinklen, der har været på ferie med klubberne (lavuk Kifu), det er ikke særlig mange fra Vinklen der har været af sted. Natacha påpeger, at hun syntes at der er for mange regler i klubberne, og at de ikke fornyer sig, hun syntes også at der er alt for mange mennesker, og at det kan være op til en halv times ventetid på at komme på toilettet, derfor deltager hun ikke. Wivi spørger om Natacha og Carsten har skrevet brev i forhold til den ventetid der er for at komme igennem med en evt. pension. Der er ikke skrevet brev endnu, der har ikke været tid til det, fortæller Natacha. Carsten fortæller at det går fint med både Tim og Tom i Tåsingegade. Personalet har orienteret om at Thorbjørn har mistet sin mor, så alle beboerne er orienteret. 5. Emner/temaer: 6. Øvrige punkter. Fra Vinklen takker vi for samarbejdet med Wivi og Bente i Pårørenderådet og håber at Ralf og Sune kommer til at trives i deres nye hjem. 5

6 7.Eventuelt. 6

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder:

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og socialfagligt team Dato den 5. november 2013 Acadre nr.: 13/23504 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Tilbuddets navn Botilbuddet Gefion og Domus

Læs mere