Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard"

Transkript

1 Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

2 Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2

3 Fakta om havnene Der er ca. 120 havne, som på hver deres måde udfylder en vigtig plads i transportkæderne 87 danske havne konkurrerer om den internationale gods- og persontrafik. Bindeleddet mellem forskellige transportformer, hvori søtransport indgår. Havnene omsætter årligt (2005) 100 mio. tons gods og har 40 mio. passagerer De 25 største havne håndterer 89% af de samlede godsmængder Tendens til øget koncentration i retning af større havne Side 3

4 Organisationsformer Statshavn Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskabshavn Privatretlig organiseret havn uden kommunalt ejerskab Side 4

5 Havnenes organisation Organisationsformer for 87 havne i international konkurrence: - 11 kommunale havne - 41 organiseret som kommunale selvstyrehavne - 7 kommunale aktieselskabshavne - 28 private havne Side 5

6 Eksempler på havnes infrastruktur Kaj plads Vandareal Dækkende værker Asfalt og andre landarealer Pakhuse/auktionshaller Kraner Lastbiler/tog/skibe Kontorer og faciliteter Logistik systemer Prissystemer Stevedorer og skibsrelaterede hjælpetjenester Andre virksomheder på havnen Side 6

7 Organisationsformer og rettigheder Organiseringsform Kommunal havn Anlæg og drift af havneinfrastru ktur Stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed Statshavn Kommunal selvstyrehavn Helt eller delvist kommunal ejet aktieselskabsha vn Privatretligt organiseret havn OPGAVER Forestå havnerelatere t operatørvirks omhed - hvis dispensation opnås Udføre skibsrelatered e hjælpetjenest er - hvis dispensation opnås - hvis dispensation opnås Side 7

8 Hvor er Dansk havnestrategi 2025 Danske havne til fremtidens transportløsninger, Dansk havnestrategi 2025 Offentliggjort den 27. juni 2007 Findes på s hjemmeside under publikationer Udleveres på temadag den Side 8

9 Formål med Dansk Havnestrategi 2025 Præsentere en strategi for udviklingen af havnesektoren frem til 2025 Placere strategien som et led i regeringens godsstrategi Bidrage til Infrastrukturkommissionens arbejde Side 9

10 Udgangspunktet for strategien Dansk prognose for godsmængderne viser stigning på 75% frem til 2025 Havnelov har været i kraft næsten 8 år Havnene er en del af løsningen på den fremtidige transportvækst. Vækst i danske havne fra Havne har et godt økonomisk fundament 70% af udenrigshandelen (vægt) i 2005 blev håndteret via danske havne Havnene er centrale transportcentre for godset mellem sø og land Havnesektoren har stor samfundsmæssig betydning Side 10

11 Overordnede hjørnestene i Dansk Havnestrategi 2025 Havneloven har positiv påvirkning af markedet Større markedsorientering af sektoren gennem større konkurrence Større fokus på samarbejde og udvikling af hele havnesektoren Veludbygget infrastruktur Gode rammebetingelser og justeringer som følge af kommunalreformen og nye udfordringer frem til 2025 Sikre forsyningssikkerheden også for de mindre havne Side 11

12 Havnesektorens samfundsmæssige udfordring Gennem fortsatte effektiviseringer at sikre sig en større andel af transportvæksten og Reducere presset på vejnettet og transportformerne til lands At opbygge effektive transportcentre til at løse opgaverne Side 12

13 De mindre og mellemstore havnes udfordring Tendens til koncentration af godsomsætning i de store havne Produktionsvirksomheder flytter til udlandet. Afhængighed Havnearealerne er attraktive for byudvikling Miljøkrav bliver større særligt i forbindelse med støj og sedimenter Udarbejd en langsigtet plan for havnens udvikling sammen med brugerne Vælge den rigtige organisationsform, med henblik på fremtiden Side 13

14 De små og mellemstore havnes muligheder Væksten i godsomsætningen forventes at blive 75 pct. frem til 2025 Øget opmærksomhed om nicheproduktion Øget fokusering på servicering af virksomheder i baglandet Havne initiativ til at øge samarbejdet med virksomheder og transportsektoren. Havneklynger Flere havne i en kommune Havnenes betydning for byerne og deres opland er stor Direkte økonomisk betydning Afledet effekt for andre virksomheder med leverancer ud af havne Afledet effekt for aktiviteter i den regionale og lokale økonomi såvel arbejdspladser, skatter, indkomster og produktionsværdi Side 14

15 Redskaber for øgede godsmængder Øgede effektiviseringer større konkurrencedygtighed Investeringer mod flaskehalse Bedre uddannelse af de ansatte (øgede kompetencer) Øget samarbejde mellem transportformerne Øget samarbejde i havneklynger Fremsynede udviklingsplaner for havnene Valg af organisationsform for havnene Side 15

16 Udviklingsplaner kan laves på mange måder Det væsentlige er, at udviklingsplaner tager udgangspunkt i et samarbejde med transportsektoren (havneklyngen) og med det politiske niveau Indholdet bør omfatte Prognoser om fremtiden, med forudsætninger Vurderinger af den eksisterende infrastruktur i havnen og bagved Bud på behovet for udvikling Afgrænset tidshorisont Mål (politiske og trafikale) for udviklingsplanen Konsekvenser (investeringer og gennemførelse) Side 16

17 Visioner for havnesektoren Bidrager til at løse samfundets godstransportopgaver International konkurrenceevne Godstrafik over havnene foregår via et veludbygget system af effektive transportcentre Transportcentrene har veludbygget baglandsinfrastruktur Attraktive arbejdspladser med faglige og personlige udviklingsmuligheder Bedre miljø i transportsektoren Side 17

18 Eksempler på anbefalinger Styrk samarbejdet med erhvervet og arbejdsdelingen mellem de enkelte havne og skab grundlag for stordriftsfordele og løbende effektiviseringer af driften Få en effektiv organisationsform til at harmonere med de aktiviteter, der er ønskes og der er behov for at havnen skal udføre på længere sigt Sørg for at baglandsinfrastrukturen er velfungerende og til stede Side 18

19 Mål for havnesektoren Danske havne øger mængden af gods over kaj Etableres værdiforøgende samarbejder i havneklynger Øgede samarbejdsrelationer til andre havne og aktører i transportkæderne Investeringer i havne- og infrastrukturer sker for at fjerne flaskehalse Øget brug af ny informationsteknologi Udvikling af enkle administrative procedurer og afgiftssystemer Side 19

20 Initiativer for havnesektoren de senere år Forsøg med modulvogntog til en række havne i Danmark og undersøgelser af baglandsinfrastrukturen Deltagelse i analyse af vej- og baneforbindelser til Esbjerg Havn Fortsat brug af 45 fods containere Finansiel støtte til baglandsinfrastruktur ved Århus Havn Dispensationsordning til at udbyde skibsrelaterede hjælpetjenester Gennemførelse af sikring af danske havne Side 20

21 Rammevilkårene involverer mange ministerier Havnelov security Infrastruktur veje, baner og søveje Økonomi- og Erhvervsministeriet Konkurrencelovgivning Regulering af skibstrafik Forsvarsministeriet Isbrydning Lodsning Afmærkning i farvande Miljøministeriet Sedimentshåndtering Støj Affaldshåndtering Luftforurening m.m. Indenrigsministeriet Kommunalfuldmagten Kommunalreformen Skatteministeriet selskabsskattelovgivningen Side 21

22 Arbejdet med rammevilkår tager tid Lovgivning tager tid og kræver politisk forståelse Krydsfeltet mellem forskellige lovgivninger er ikke altid en entydig og simpel cocktail, men kræver tid, hårdt arbejde, indsigt og behændighed Det er ikke altid man har ret, men klarhed over problemet er et godt udgangspunkt Side 22

23 Forsøgsordning Efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen kan det tillades, at havnen forestår havnerelateret operatørvirksomhed og skibsrelaterede hjælpetjenester, enten selv eller i samarbejde med private virksomheder. Vilkår de seneste 3 år har haft en årlig godsomsætning på mindst 1,5 mio. t gods, behov for skibsrelaterede hjælpetjenester er ikke opfyldt. i et skattepligtigt selskab, aktiviteterne skal udskilles fra den øvrige havnedrift i et selvstændigt selskab. Tilladelse på op til 5 år. Bortfalder, hvis selskabet giver underskud i 3 på hinanden følgende år. Side 23

24 Havneloven Dispensationsordningen for de store havne til at udføre skibsrelaterede hjælpetjenester kan overvejes udvidet til også at omfatte samarbejder mellem mindre havne om at udbyde disse hjælpetjenester. En sådan udvidelse kræver ændring af havneloven Det vil blive overvejet sammen med andre behov, der er en følge af kommunalreformen eller andre nye opgaver Side 24

25 Opsummering Hvad er det havnene vil, og hvad er realistisk? Egne planer og visioner Hvad er det havnene kan? Samarbejde med det politiske niveau Havneorganisation Samarbejde med virksomheder Samarbejde med transportsektoren Hvordan realiserer havnene den færdige proces? Hvem er parterne? Hvem er investorerne? Hvordan skal samarbejdet foregå? Side 25

26 Fremtiden Der er al mulig grund til optimisme Så fang dagen og mulighederne Side 26

Vækst i danske havne

Vækst i danske havne Vækst i danske havne Transport- og Energiministeriet samt Søfartsstyrelsen og Konkurrencestyrelsen November 2005 Vækst i danske havne Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og fremtidsmuligheder side 1 Sammenfatning

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012

HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER. Juni 2012 HAVNELOVENS NYE FORRETNINGSMULIGHEDER Juni 2012 Indhold Havnelovens nye forretningsmuligheder... 3 Hvilken organisationsform kan/skal havnen have?... 3 Den kommunale havn... 4 Den kommunale selvstyrehavn...

Læs mere

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Udkast NOTAT Redegørelse om Arealanvendelsen på danske havne Maj 2010 Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Side 2/27 1. Forord... 3 2. Redegørelsens formål...

Læs mere

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

Når der kommer et skib!

Når der kommer et skib! Når der kommer et skib! Eksempler på erhvervsaktiviteter i forbindelse med anløb af skibe i danske havne. Skibstrafik medfører mange forskellige erhvervsaktiviteter på havnen. Det skaber omsætning og indtjening

Læs mere

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro. nr. 200 30 31 E K S EMPELSAMLING FRA D A N SKE HAVNE www.danskehavne.dk 10. januar 2015 Her er havnenes udvikling udfordret af

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN

RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN 2010 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2010-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit: Indhold: Side: Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Formål med en virksomhedsplan 4 3. Virksomhedens arbejdsgrundlag

Læs mere

Konkurrencekraft og innovation

Konkurrencekraft og innovation Januar 2006 Konkurrencekraft og innovation - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 2.-3. februar 2006 Strategi for stærk konkurrencekraft og innovation 1 Vores evne til

Læs mere

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00102 Ref. RH; CFM; JEBLS D. 7. juni 2011 Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Rapporten har været

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv Chefrådgiver Michael Henriques, Tetraplan 1 Indledning Denne præsentation er baseret på en rapport udarbejdet for organisationen Danske Havne med titlen: Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere