Skatteministeriet J. nr Udkast (2) 2. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven (Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag) 1 I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 10. november 2006, som senest ændret ved 3 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 2, nr. 4, litra a, ændres det fyldte 60 år til: det tidspunkt, hvor efterlønsalderen opnås, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2. I 5 A, stk. 1, ændres det fyldte 65. år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år til: folkepensionsalderen opnås, jf. 1 a i lov om social pension. 3. I 8, stk. 1, nr. 1, ændres inden forsikredes fyldte 60. år til: inden det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., inden efter forsikredes fyldte 60. år til: efter det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, og ved det fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen. 4. I 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres efter den forsikredes fyldte 85. år til: 25 år efter forsikredes opnåelse af efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 5 I 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres ved forsikredes fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forsikredes fyldte 60. år til: det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen. 6. I 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres det fyldte 60. år til: før efterlønsalderens opnåelse, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2 I 10, stk. 1, nr. 1, ændres inden forsikredes fyldte 60. år til: inden det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og efter forsikredes fyldte 60. år til: efter det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen. 8. I 10, stk. 1, nr. 2, ændres efter det fyldte 70. år til: 10 år efter forsikredes opnåelse af efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 9. I 10, stk. 1, nr. 3, ændres ved det fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og efter det 70. år til: : 10 år efter forsikredes opnåelse af efterlønsalderen. 10. I 11 A, stk. 1, nr. 1, ændres kontohaverens fyldte 60. år til: kontohaveren opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v I 11 A, stk. 1, nr. 2, ændres Efter det fyldte 60. år til: Efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og ved det fyldte 60. år til: på tidspunktet for efterlønsalderens opnåelse. 12. I 11 A, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., ændres det kalenderår, hvori kontohaveren fylder 85 år til: kalenderåret 25 år efter kontohaverens opnåelse af efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v I 11 A, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., ændres ved kontohaverens forsikredes fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor kontohaveren opnår efterlønsalderen og kontohaverens fyldte 60. år til: det tidspunkt, hvor kontohaveren forsikrede opnår efterlønsalderen. 14. I 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., ændres det fyldte 60. år til: før efterlønsalderens opnåelse, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v I 12, stk. 1, nr. 1, ændres før kontohaverens fyldte 60. år til: før kontohaveren opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og efter kontohaverens fyldte 60. år til: efter kontohaveren opnår efterlønsalderen. 16. I 12, stk. 1, nr. 3, ændres ved det fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor kontohaveren opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og ved det fyldte 70. år til: 10 år efter kontohaverens opnåelse af efterlønsalderen.

3 I 15 A, stk. 5, ændres efter det fyldte 60 år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 18. I 16, stk. 2, indsættes efter bonus og renter m.v. :, overførsel efter 49 A, stk. 4, og 49 B, stk. 4, 19. I 18, stk. 2, ændres efter det fyldte 60 år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 20. I 25, stk. 1, nr. 1, ændres efter det fyldte 60 år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og det fyldte 70. år til: 10 år efter efterlønsalderen er opnået , stk. 1, nr. 7, affattes således: år efter ejerens opnåelse af efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 22. I 26, stk. 1, ændres efter det fyldte 60 år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 23. I 26, stk. 2, ændres end det fyldte 60 år til: end efterlønsalderens opnåelse, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., før det fyldte 60 år til: før efterlønsalderens opnåelse og ejerens fyldte 60. år til: ejeren opnår efterlønsalderen. 24. I 29, stk. 4, ændres den forsikredes eller medlemmets fyldte 60 år. til: den forsikrede eller medlemmet har opnået efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 25. I 41, stk. 1, nr. 6 og 8, ændres det fyldte 60. år til: efterlønsalderen opnås, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 26. Efter 42 indsættes: 42 A. Ved hel eller delvis overførsel som nævnt i 41 af en ordning til en nyoprettet ordning for samme person bibeholdes aldersgrænserne for udbetaling m.v., medmindre den pågældende ved overførslen fravælger dette. Tilsvarende gælder overførsel til en bestående ordning med samme aldersgrænser for udbetaling m.v.

4 I 43, stk. 1, og stk. 2, ændres efter det fyldte 60. år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v I 43, stk. 3, ændres og det fyldte 60. år til: og tidspunktet for efterlønsalderens opnåelse, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og før det fyldte 60. år til: før tidspunktet for efterlønsalderens opnåelse. 29. I 49 A, stk. 2, ændres Af tilbagebetalinger af bidrag til: Af kontante udbetalinger af indbetalte bidrag, 77 a, stk. 1, og stk. 9, 2. pkt., ændres til: 77 a, stk. 2, nr. 1, og stk. 4, og tilbagebetalingsbeløbet ændres til: den kontant udbetaling A, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Kontante udbetalinger af indbetalte bidrag til efterlønsordningen efter 77 a, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor det kontant udbetalte efterlønsbidrag medregnes i den skattepligtige indkomst. For efterlønsbidrag, der er fradraget til og med indkomståret 2001, anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til kontant udbetaling af efterlønsbidrag efter denne bestemmelse. 31. I 49 A, stk. 4, ændres: 77 a, stk. 2, 2. pkt., til: 77 a, stk. 1, 2. pkt., og bestående eller nyoprettet udgår. 32. I 49 A, stk. 5, affattes således: Stk. 5. Ved overførsel af en efterlønsordning efter 77 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en udenlandsk pensionsordning medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i stk. 3, pkt. 33. I 49 A, stk. 6, udgår eller I 49 A, stk. 7, udgår eller I 49 A, stk. 8, ændres som følge af en tilbagebetaling til: som følge af kontant udbetaling, og tilbagebetalingen ændres 3 steder til: den kontante udbetaling.

5 I 49 B, stk. 2, indsættes efter Af : kontante, og 31, stk. 1, ændres til: 31, stk. 2. nr. 1, og stk. 4, B, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Kontante tilbagebetalinger af bidrag til fleksydelsesordningen efter 31, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om fleksydelse medregnes i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i 49 A, stk. 3, pkt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag efter denne bestemmelse. 38. I 49 B, stk. 4, ændres 31, stk. 2, 2. pkt., til: 31, stk. 1, 2. pkt.,, og bestående eller nyoprettet udgår. 39. I 49 B, stk. 5, affattes således: Stk. 5. Ved overførsel af en fleksydelsesordning efter 31, stk. 1, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en udenlandsk pensionsordning medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i 49 A, stk. 3, pkt. 40. I 49 B, stk. 6, udgår eller I 49 B, stk. 7, udgår eller I 49 B, stk. 8, indsættes efter som følge af : kontant, og tilbagebetalingen ændres 3 steder til: den kontante tilbagebetaling. 43. I 49 B, stk. 9, udgår efter stk. 2 og 5. 2 I lov om en arbejdsmarkedsfond (arbejdsmarkedsfondsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 10. oktober 2006, som ændret ved 9 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændring: 1. I 8, stk. 1, litra f, udgår overgangsydelse eller. 3

6 - 6 - I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2005, som senest ændret ved 3 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændring: 1. I 5 A, stk. 3, udgår overgangsydelse. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. 1, nr. 1, 3-17, og 27-28, har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. april 2007 eller senere. Stk. 3. 1, nr , har virkning for kontante udbetalinger af efterlønsbidrag og kontante tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag samt for overførsler af efterløns- og fleksydelsesordninger til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller til en udenlandsk pensionsordning, der sker den 1. juli 2007 eller senere.

7 - 7 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget udmønter den del af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsreformen), der vedrører ændringer i aldersgrænsen for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger som følge af ændringen af efterløns- og folkepensionsalderen. 1. Lovforslaget 1.1. Forhøjelse af aldersgrænser Gældende regler Efter pensionsbeskatningsloven kan kapitalpensioner, ratepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger udbetales fra det 60. år. Udbetalingerne er indkomstskattepligtige. Udbetalinger før det 60. år betragtes som ophævelse i utide og afgiftsbelægges med 60 pct. En kapitalpension skal senest være udbetalt, når indehaveren fylder 70 år. For så vidt angår ratepensioner kan der ikke aftales senere udbetaling af sidste rate end indehaverens 85. år. Der er ingen øvre aldersgrænse for udbetaling af en pensionsordning med løbende ydelser. Forslaget Af velfærdsaftalen fremgår følgende: Den gradvist højere efterlønsalder og folkepensionsalder medfører en række justeringer af diverse aldersgrænser mv. Skattebegunstigede pensioner Udbetalinger fra skattebegunstigede pensionsordninger kan i dag ske fra det 60. år. Aldersgrænsen er dermed den samme som efterlønsalderen. For nytegnede pensionsordninger hæves den nuværende aldersgrænse på 60 år parallelt med efterlønsalderen. De konkrete regelændringer for de enkelte opsparingsordninger skal drøftes med pensionsbranchen, bl.a. med henblik på at sikre, at reglerne bliver så enkle og gennemskuelige som muligt. Med dette som udgangspunkt og efter drøftelser med branchen foreslås med dette lovforslag,

8 - 8 - at aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensioner, ratepensioner og livrenter hæves parallelt med efterlønsalderen i overensstemmelse med velfærdsaftalen. Aldersgrænsen hæves således med et halvt år ad gangen til 62 år fra 2019 og frem mod 2022 med virkning for personer, der er født den 1. januar 1959 eller senere. Ændringen af aldersgrænsen får virkning for pensionsaftaler, der indgås efter 1. april Hvis levetiden stiger yderligere i fremtiden, vil efterlønsalderen tilsvarende kunne stige i medfør af indekseringsmekanismen i arbejdsløshedsforsikringslovens 74, jf. lov nr af 20. december Beregningen sker hvert 5. år, første gang i 2015, og eventuelle reguleringer af efterlønsalderen indfases med virkning fra og med året 10 år efter. Efterlønsalderen reguleres med ½ eller højest 1 år ad gangen afhængig af udviklingen i levetiden. Udbetalingstidspunktet er således ikke længere en på forhånd fastsat aldersgrænse, men følger den pågældende persons til enhver tid gældende efterlønsalder. Det sikrer samtidigt, at tidsrummet, hvor der er forskel på udbetalingsalder og efterlønsalder, begrænses til år. Det foreslås desuden, at aldersgrænserne for, hvornår de nævnte pensioner senest skal være udbetalt, hæves, så den samlede udbetalingsperiode for pensionsordninger ikke ændres som følge af forhøjelsen af de nedre grænser. De øvre aldersgrænser hæves med virkning for de årgange, der omfattes af velfærdsaftalen. Denne ændring fremgår ikke direkte af velfærdsaftalen, men når en kapitalpension i dag kan udbetales mellem det 60. og det 70. år, og en ratepension mellem det 60. og 85. år, synes det rimeligt at hæve de øvre aldersgrænser tilsvarende, så udbetalingsperioden ikke forkortes som følge af velfærdsaftalen. Om ændringen af aldersgrænserne bemærkes generelt, at aldersgrænserne i pensionsbeskatningsloven alene regulerer den skattemæssige behandling af pensionsindbetalinger og udbetalinger. Når aldersgrænsen for udbetaling hæves fra 60 til op til 62 år betyder det således ikke, at den enkelte pensionsopsparer som sådan har ret til udbetaling fra sin pensionsopsparing på det givne tidspunkt. Dette er et civilretligt spørgsmål, som beror på den konkrete pensionsaftale. F.eks. vil det kunne være et vilkår, at pensionen først udbetales, når pensionsopspareren fratræder sin pensionsberettigede stilling Tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag Der foreslås en række ændringer af beskatningen af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, der tilbagebetales kontant eller overføres til en udenlandsk pensionsordning. Disse ændringer skal ses som opfølgning på to love fra 2006 om udmøntning af den del af velfærdsaftalen, der vedrører ændringer i efterlønsordningen og fleksydelsesordningen. Det drejer sig om lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af

9 - 9 - indkomstskat til staten. (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, m.v.) og lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalderen, fortrydelsesordning m.v.). Gældende regler Bidrag til efterlønsordningen og fleksydelsesordningen kan i 2006 fratrækkes ved opgørelsen af de kommunale indkomstskatter og kirkeskatten (ligningsmæssigt fradrag) med en gennemsnitlig skatteværdi på 33,3 pct. Fra 2007 er bidraget fradragsberettiget ved opgørelsen af de kommunale skatter, sundhedsbidraget og kirkeskatten. Bidraget har således fra 2007 samme skattemæssige værdi som i Efterløns- og fleksydelsesbidraget kan overføres til en pensionsordning eller tilbagebetales kontant til medlemmet efter nærmere regler i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og til den pågældende person efter nærmere regler i lov om fleksydelse. Ved tilbagebetaling inden det fyldte 60. år (forhøjes gradvist til 62 år i årerne 2019 til 2022) skal efterløns- og fleksydelsesordningen overføres til en pensionsordning (en arbejdsmarkedspensionsordning). Hvis medlemmet mv. ikke har eller ikke kan indbetale til en sådan ordning, skal bidraget i stedet overføres til en privat ordning. Det kan være en ordning med løbende udbetalinger eller en kapitalpension. Overførsel af en efterløns- eller fleksydelsesordning til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 behandles ikke som en indbetaling til den pågældende pensionsordning. Udbetalinger fra en pensionsordning med løbende udbetalinger medregnes til den personlige indkomst. Udbetalinger fra en kapitalpensionsordning pålægges en afgift på 40 pct. Engangsydelser fra en pensionskasseordning med løbende udbetalinger pålægges ligeledes en afgift på 40 pct. Ved overførsel af efterløns- og fleksydelsesbidraget til en udenlandsk pensionsordning pålægges det overførte beløb en afgift på 60 pct. Bidraget behandles dermed på samme måde som en dansk pensionsordning, der overføres til en udenlandsk pensionsordning. Sker der udbetaling af bidraget til et medlem mv., der er tilkendt førtidspension, pålægges udbetalingen en afgift på 30 pct. Udbetaling til dødsboet efter et medlem mv. pålægges ligeledes en afgift på 30 pct. Begrundelsen er, at afgiften er et modstykke til det ligningsmæssige fradrag. Alle andre kontante udbetalinger eller tilbagebetalinger til et medlem mv. af efterløns- eller fleksydelsesbidrag skal medregnes til den personlige indkomst.

10 Forslaget Kontante udbetalinger af efterløns- og fleksydelsesbidrag og overførsler af bidrag til en pensionsordning beskattes i dag forskelligt afhængig af årsagen til udbetalingen. Udgangspunktet bør være, at medlemmerne mv. ved kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag stilles, som om medlemmet mv. aldrig havde indbetalt bidraget. Det foreslås at ændre reglerne således, at alle kontante udbetalinger af efterløns- og fleksydelsesbidrag til medlemmet mv. samt overførsel af bidrag til en udenlandsk pensionsordning beskattes med samme skatteprocent som den skatteprocent, der blev anvendt, da medlemmet fratrak efterløns- og fleksydelsesbidraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det betyder, at efterløns- og fleksydelsesbidrag, der tilbagebetales kontant til medlemmet mv., beskattes med satsen for sundhedsbidrag, skattesatserne for de kommunale indkomstskatter og kirkeskat. Det er i lov nr af 20. december 2006 og lov nr af 20. december 2006 fastsat, at et medlem mv. af efterløns- og fleksydelsesordningen kan få efterløns- henholdsvis fleksydelsesbidraget overført til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller en udenlandsk pensionsordning efter eget valg. Princippet om overførsel til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 er fastholdt, men der er indført valgfrihed med hensyn til hvilken pensionsordning, efterløns- og fleksydelsesbidraget kan overføres til. Medlemmet mv. har derfor mulighed for at tage højde for sine individuelle beskatningsforhold. Reglen skal ses på baggrund af, at de gældende regler om overførsel af tilbagebetalte efterlønsbidrag mv. til en arbejdsmarkedspensionsordning eller, hvis en sådan ikke haves, til en privat pensionsordning, kan betyde, at nettoværdien af tilbagebetalte efterlønsbidrag mv., på grund af beskatningen af tilbagebetalingsbeløbet på tidspunktet for udbetalingen fra pensionsordningen, bliver mindre end nettoudgiften til indbetalte efterlønsbidrag mv. efter skattefradrag. Reglen giver således mulighed for, at medlemmet mv. kan overføre efterlønsbidraget til en kapitalpensionsordning, hvorfra udbetalingen pålægges en afgift på 40 pct. Det er endvidere fastsat, at medlemmer mv., der emigrerer, også kan få efterløns- eller fleksydelsesbidrag udbetalt kontant. Endelig foreslås det at præcisere, at beløb, der overføres fra en efterløns- eller fleksydelsesordning til en kapitalpension ikke medregnes ved opgørelsen af det maksimale årlige indskud på kapitalpension.

11 De nævnte justeringer i reglerne om tilbagebetaling af indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag og den nævnte præcisering er uden for velfærdsaftalen Øvrige forslag Der foretages enkelte rene konsekvensændringer af love på Skatteministeriets område som følge af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, mv.). [Lovforslaget har ingen retssikkerhedsmæssige konsekvenser.] 2. Provenumæssige konsekvenser for det offentlige 2.1 Forhøjelse af aldersgrænser De foreslåede ændringer i aldersgrænserne i pensionsbeskatningen skønnes isoleret set på langt sigt at medføre et provenutab i størrelsesordenen 100 mio. kr., når de nye aldersgrænser er slået fuldt igennem i ca Den varige virkning af provenutabet udgør ca. 70 mio. kr. Det isolerede provenutab skal ses i lyset af den foreslåede reform af tilbagetrækningssystemet som er en del af udmøntningen af velfærdsaftalen der anslås samlet set at styrke de offentlige finanser med knap 1½ pct. af BNP. Nedenfor redegøres for de skønnede provenuvirkninger af de enkelte forslag. Overordnet set bevirker forhøjelser af aldersgrænserne et provenutab fra udskydningen af indkomstbeskatningen af de løbende pensioner og af pensionsafgiften på 40 pct. af kapitalpensioner. I de første år vil der derfor være betydelige engangsforskydninger i pensionsafgifter og skatter. Udskydelserne udgør ikke et varigt tab, idet staten kompenseres, når pensionerne siden hen udbetales. Herudover opnår opsparerne også en lempeligere beskatning af afkastet af pensionsopsparingen i flere år, hvilket bevirker et provenutab. For hver mia. kr. pensionsopsparingen med tiden øges som følge af udskydelsen, skønnes det varige provenutab i alt at udgøre ca. 10 mio. kr. Det er vanskeligt at forudsige virkningerne på pensionsopsparingen af de parallelle forhøjelser af de nedre aldersgrænser i pensionsbeskatningen fra På baggrund af de nuværende udbetalingsmønstre skønnes udskydelsen trinvist at bevirke en permanent stigning i pensionsformuen i størrelsesordenen 7 mia. kr., hvor den fulde effekt på formuen først vil indtræde

12 efter Stigningen bevirker isoleret set et provenutab på ca. 70 mio. kr. årligt, der indtræder i takt med stigningen i pensionsformuen. En forhøjelse af aldersgrænsen for den tvungne hævning for kapitalpensioner fra 70 år til 72 år betyder en provenuneutral forskydning af pensionsafgiften på 40 pct. fra de personer, som kunne ønske at udskyde udbetalingstidspunktet. Som følge af udskydelsesmuligheden vurderes det, at indestående på kapitalpensioner gradvist i vil øges permanent med ca. 2 mia. kr. Det indebærer et provenutab i størrelsesordenen 20 mio. kr. årligt fra 2030 som følge af den lempeligere afkastbeskatning. På samme måde vurderes det, at forhøjelsen af den øvre aldersgrænse for udbetaling af ratepensioner med 2 år vil bevirke en vis udskydelse af personers ratepensioner. Som følge heraf vurderes det, at indestående på ratepensioner gradvist i vil øges permanent med ca. 1 mia. kr. Det indebærer et provenutab i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt fra 2045 som følge af den lempeligere afkastbeskatning. 2.2 Tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag De provenumæssige konsekvenser ved at beskatte efterløns- og fleksydelsesbidrag, som tilbagebetales, med skattesatserne for de kommunale indkomstskatter og sundhedsbidraget afhænger af progressionsforskellen i forhold til den nuværende beskatning i personlig indkomst og af omfanget af personer, der får udbetalt bidragene kontant. Antallet af personer vurderes på baggrund af oplysninger fra Arbejdsdirektoratet at være i omegnen personer årligt. Hvis der forudsættes en gennemsnitlig marginal indkomstskatteprocent på ca. 50 pct., vurderes provenutabet som følge deraf at løbe op imod 3-4 mio. kr. årligt, hvoraf hele provenutabet vedrører staten. Provenutabet for finansåret 2007 vurderes til 1-2 mio. kr. De årlige provenutab skønnes herefter at løbe op imod 3-4 mio. kr., jf. ovenfor. 3. Administrative konsekvenser for stat og kommuner De administrative omkostninger ved at beskatte efterløns- og fleksydelsesbidrag, som tilbagebetales, med skattesatserne for de kommunale indkomstskatter og sundhedsbidraget skønnes til at udgøre ca. 3,4 mio. kr. Omkostningerne vedrører ændringer i såvel Forskudssystemet som SLUT-systemet. 4. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet [. ]

13 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 9. Sammenfatning af økonomiske og administrative konsekvenser 10. Høring Lovforslaget har vært på høring

14 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra a, kan en alderspension tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, svarende til den gældende efterlønsalder. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 2 I henhold til pensionsbeskatningslovens 5 A er det tilladt, at en pensionsordning med løbende ydelser kan have en varighed på under 10 år, når denne ordning udelukkende udgør kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP fra pensioneringstidspunktet og indtil det fyldte 65. år (for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år), svarende til folkepensionsalderen. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, således at der stilles krav om, at ordningen udelukkende udgør kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP fra pensioneringstidspunktet og indtil opnåelsen af folkepensionsalderen for den pågældende person. Til nr. 3 og 5-6 En rateforsikring kan tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, jf. pensionsbeskatningslovens 8, stk. 1, nr. 3, medmindre lavere aldersgrænse end 60 år er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af forsikredes død eller invaliditet før det fyldte 60. år. Policen skal være oprettet inden den forsikredes fyldte 60. år, jf. lovens 8, stk. 1, nr. 1, men kan efter nærmere regler oprettes senere, hvis den forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden ratepension. Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling og tilsvarende seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 4 Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate af en rateforsikring end første policedag efter den forsikredes fyldte 85. år. Det foreslås, at denne aldersgrænse hæves, så den samlede udbetalingsperiode for en ratefor-

15 sikring ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling, jf. forslagets 1, nr. 5. Den maksimale udbetalingsperiode for en rateforsikring vil således fortsat være 25 år, dvs. fra det 62. til det 87. år for personer med efterlønsalder 62. Tilsvarende vil en person med efterlønsalder 61 kunne få sin rateforsikring udbetalt fra det 61. til det 86. år. Til nr. 7-9 En kapitalforsikring kan tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, jf. pensionsbeskatningslovens 10, stk. 1, nr. 3, medmindre lavere aldersgrænse end 60 år er godkendt af Skatterådet. Policen skal være oprettet inden den forsikredes fyldte 60. år, jf. lovens 10, stk. 1, nr. 1, men kan under visse betingelser oprettes senere, hvis den forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden kapitalpension, og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende kapitalpension ikke er indtrådt. Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling og tilsvarende seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person, jf. forslagets 1, nr. 7 og 9. En kapitalforsikring kan tegnes som en ren dødsfaldsforsikring, men må i så fald ikke give ret til udbetaling, hvis den forsikrede dør senere end første policedag efter det fyldte 70. år, jf. pensionsbeskatningslovens 10, stk. 1, nr. 2. Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede senest ved første policedag efter det fyldte 70. år, jf. pensionsbeskatningslovens 10, stk. 1, nr. 3. Det foreslås, at disse aldersgrænser hæves, så den samlede udbetalingsperiode for en kapitalforsikring ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling, jf. forslagets 1, nr. 8 og 9. Den maksimale udbetalingsperiode for en kapitalforsikring vil således fortsat være 10 år, dvs. fra det 62. til det 72. år for personer med efterlønsalder 62. Tilsvarende vil en person med efterlønsalder 61 kunne få sin kapitalforsikring udbetalt fra det 61. til det 71. år. Til nr og En rateopsparing kan tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, jf. pensionsbeskatningslovens 11 A, stk. 1, nr. 5, medmindre lavere aldersgrænse end 60 år er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af kontohaverens død eller varigt nedsatte arbejdsevne før det fyldte 60. år. Opsparingen skal være påbegyndt inden kontohaverens fyldte 60. år, jf. lovens 11 A, stk. 1, nr. 1, men kan efter nærmere regler oprettes senere, hvis kontohaveren på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden ratepension.

16 Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling og tilsvarende seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 12 Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate af en rateopsparing end det kalenderår, hvori kontohaveren fylder 85 år. Det foreslås, at denne aldersgrænse hæves, så den samlede udbetalingsperiode for en rateopsparing ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling, jf. forslagets 1, nr. 13. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 4. Til nr. 15 og 16 En kapitalopsparing kan tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, jf. pensionsbeskatningslovens 12, stk. 1, nr. 3, medmindre lavere aldersgrænse end 60 år er godkendt af Skatterådet. Opsparingen skal være påbegyndt inden kontohaverens fyldte 60. år, jf. lovens 12, stk. 1, nr. 1, men kan under visse betingelser oprettes senere, hvis den forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden kapitalpension, og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende kapitalpension ikke er indtrådt. Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling og tilsvarende seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at udbetaling sker senest ved det fyldte 70. år. Det foreslås, at denne aldersgrænse hæves, så den samlede udbetalingsperiode for en kapitalopsparing ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Til nr. 17 Reglen om at en rateopsparing ikke kan oprettes efter det 60. år, jf. lovens 11 A, stk. 1, nr. 1, gælder ikke rateopsparing i form af en ophørspension, jf. lovens 15 A, stk. 5. Det foreslås at konsekvensændre denne bestemmelse som følge af udskydelsen af det seneste oprettelsestidspunkt af en rateopsparing, jf. forslagets 1, nr. 10. Til nr. 18 Efter pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 4, behandles en overførsel af en efterlønsordning til en bestående eller nyoprettet pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 ikke som en indbetaling til pensionsordningen. Det betyder bl.a., at medlemmets muligheder for at foretage pensionsopsparing med fradragsret eller bortseelsesret i det pågældende

17 indkomstår ikke begrænses af overførslen. Tilsvarende gælder overførsel af en fleksydelsesordning, jf. pensionsbeskatningslovens 49 B, stk. 4. Efter pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1, kan en pensionsopsparer højst anvende kr. (2007-niveau) årligt på en kapitalpension. I 16, stk. 2, undtages en række beløb, som ikke kan siges at være indbetalt på ordningen. Anvendes er således et bredere begreb end indbetaling, jf. 49 A, stk. 4, og 49 B, stk. 4. En overførsel efter 49 A, stk. 4, eller 49 B, stk. 4, er ikke en indbetaling, men kan ikke afvises at falde under begrebet anvendes. Da meningen med pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 4, og 49 B, stk. 4, fra begyndelsen bl.a. har været, at et medlems muligheder for at foretage pensionsopsparing med fradragsret, herunder på kapitalpensioner, ikke begrænses af overførslen, foreslås det derfor at præcisere, at heller ikke beløb hidrørende fra en overført efterløns- eller fleksydelsesordning medregnes ved opgørelsen af maksimumsgrænsen i 16, stk. 1. Til nr. 19 og 22 Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalpension med 40 pct., ved udbetaling til ejeren efter det fyldte 60. år, er der ikke fradragsret for bidrag mv. til sådanne ordninger, som indbetales i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalpensioner er afgiftsberigtiget. Hvis ejeren fortsat vil have fradragsret for indbetalinger, har ejeren efter lovens 26, stk. 1, mulighed for at få udbetalingen afgiftsberigtiget med 60 pct. i stedet, selvom den pågældende er fyldt 60 år. Det foreslås at konsekvensændre disse bestemmelser som følge af udskydelsen af det tidligste udbetalingstidspunkt for kapitalpensioner, jf. forslagets 1, nr. 9 og 16. Til nr. 20 Ved udbetaling af en kapitalpension efter det fyldte 60. år, men inden det 70. år, svares afgift på 40 pct., jf. lovens 25, stk. 1, nr. 1. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, således at der ved udbetaling af kapitalpension efter efterlønsalderen er opnået svares afgift på 40 pct. Udbetaling før dette tidspunkt vil blive afgiftsberigtiget med 60 pct., jf. lovens 30. Dermed følger den afgiftsmæssige kvalifikation af udbetalingen aldersgrænsen for tidligste udbetaling af kapitalpensionen, jf. forslagets 1, nr. 9 og 16. Det foreslås endvidere at hæve 70-årsgrænsen tilsvarende, så det samlede tidsrum, i hvilket afgiftsberigtigelsen sker med 40 pct. ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 7-9.

18 Til nr. 21 I det omfang, en kapitalpension ikke er hævet inden ejerens fyldte 70. år, svares der efter pensionsbeskatningslovens 25, stk. 1, nr. 7, afgift af den ved ejerens fyldte 70. år eller første policedag herefter. Det foreslås, at denne grænse hæves som følge af forhøjelsen af aldersgrænsen for seneste udbetaling, jf. også bemærkningerne til 1, nr. 20. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Til nr. 23 I tilfælde hvor Skatterådet har godkendt en lavere udbetalingsalder for en kapitalpension end det fyldte 60. år, og hvor afgiftsberegningen sker før det fyldte 60. år, kan afgiftsberegningen kun ske til 40 pct. én gang, jf. lovens 26, stk. 2. Efterfølgende udbetalinger inden det fyldte 60. år, afgiftsberigtiges med 60 pct. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, så aldersgrænsen følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 24 Ved konvertering til en engangsudbetaling eller tilbagekøb af en pensionsordning med løbende udbetalinger, betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb, såfremt de løbende udbetalinger, der i henhold til pensionsaftalen ville tilkomme pensionsopspareren, ikke kan overstige kr. årligt. (2007-beløb). Reglen gælder kun udbetalinger, der sker efter pensionsopsparerens fyldte 60. år. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, så aldersgrænsen for konvertering til engangsudbetaling eller tilbagekøb følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 25 Overførsel fra en kapitalpension eller en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til en ratepension behandles ikke som ud- og indbetaling, hvis overførslen sker inden det fyldte 60. år, jf. lovens 41, stk. 1, nr. 6 og 8. Dette skal ses i sammenhæng med, at en ratepension som hovedregel ikke kan oprettes efter det 60. år, jf. lovens 8, stk., 1, nr. 1, og 11 A, stk. 1, nr. 1. Denne grænse foreslås ændret, så det seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person, jf. forslagets 1, nr. 3 og 10. På denne baggrund foreslås det tilsvarende at ændre lovens 41, stk. 1, nr. 6 og 8, så overførslen skal ske inden den pågældende person når efterlønsalderen. Til nr. 26

19 Det foreslås, at aldersgrænserne for udbetaling mv. bibeholdes ved skatte- og afgiftsfri overførsel af en ordning til en nyoprettet ordning for samme person. En person omfattet af velfærdsaftalen kan således overføre en pensionsordning med aftale om udbetaling ved alder 60 til en ny ordning og bibeholde muligheden for udbetaling på det nævnte tidspunkt, uanset at den ny ordning er oprettet efter den 1. april 2007 og således ellers ville have været omfattet af de nye regler om den hævede aldersgrænse for udbetaling mv. Det sikrer den fornødne fleksibilitet, således at det ikke er spørgsmål om aldersgrænser der afgør, om en overflytning til en anden type pensionsopsparing eller til et andet institut er hensigtsmæssig for den pågældende person. Det foreslås dog også, at den pågældende ved overførslen kan fravælge bibeholdelsen af aldersgrænserne for udbetaling m.v., hvilket kan være hensigtsmæssigt for den pågældende i det omfang han eller hun ønsker et højere seneste udbetalingstidspunkt for pensionsordningen. Endelig foreslås det, at aldersgrænserne bibeholdes ved overførsel til en bestående ordning med samme aldersgrænser for udbetaling m.v., igen med mulighed for at fravælge bibeholdelsen af aldersgrænserne. Til nr. 27 En ratepension eller kapitalpension kan uanset pensionsbeskatningslovens 8, stk. 1, nr. 1, 10, stk. 1, nr. 1, 11 A, stk. 1, nr. 1, og 12, stk. 1, nr. 1, hvorefter den pågældende ordning skal oprettes før det 60. år, oprettes efter dette tidspunkt, hvis det sker i forbindelse med en overførsel fra en ratepension til en anden ratepension, henholdsvis fra en kapitalpension til en anden kapitalpension efter lovens 41, stk. 1, nr. 3 og 5. Det følger af lovens 43, stk. 1, og 2. Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person, jf. også forslagets 1, nr. 3, 7, 10 og 15. Til nr. 28 En pensionsordning, som er oprettet ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens 41, stk. 1, kan uanset pensionsbeskatningslovens bestemmelser om tidligste udbetalingstidspunkt ved alder 60 aftales udbetalt fra et tidspunkt mellem overførslen og det fyldte 60. år, når pensionsopspareren opfylder den pågældende pensionsordnings vilkår for udbetaling før det fyldte 60. år på grund af invaliditet m.v., jf. lovens 43, stk. 3. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, så aldersgrænsen følger den pågældende persons efterlønsalder, svarende til ændringen af aldersgrænsen for tidligste udbetaling, jf. forslagets 1, nr. 1, 5, 9, 13 og 16.

20 Til nr. 29 Forslaget indeholder to ændringer af pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 2. Bestemmelsen indeholder reglerne for tilfælde, hvor tilbagebetaling af efterlønsbidrag pålægges en afgift på 30 pct. Der skal betales afgift, når udbetaling sker til et medlem af efterlønsordningen, der er tilkendt førtidspension, og når udbetaling sker til boet efter et medlem. For det første foreslås det at tilpasse sprogbrugen til den sprogbrug, der med ændringen i lov nr af 20. december 2006 anvendes i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. For det andet foreslås en ændring af henvisningen til de bestemmelser i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., der efter ændringen ved lov nr af 20. december 2006 vedrører kontant udbetaling af bidrag til et medlem, der er tilkendt førtidspension, og til boet efter et medlem. Til nr. 30 Det foreslås at ændre på beskatningen af efterlønsbidrag, der udbetales kontant til medlemmer af efterlønsordningen, i de tilfælde, hvor den kontante udbetaling efter gældende regler i pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 3, skal medregnes til den skattepligtige indkomst som personlig indkomst. Ved kontant udbetaling af efterlønsbidrag til et medlem, der er tilkendt førtidspension, og til medlemmets bo, pålægges det udbetalte beløb som nævnt ovenfor i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 29, en afgift på 30 pct. efter reglerne i pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 2. Der foreslås ingen ændring heraf. Efter gældende regler skal efterlønsbidrag, der i andre tilfælde udbetales kontant til medlemmet, medregnes til medlemmets personlige indkomst. Der kan efter 77 a, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ske kontant udbetaling af efterlønsbidrag i følgende fire situationer: Når medlemmet har nået efterlønsalderen og har fravalgt muligheden for at gå på efterløn, eller har stoppet indbetaling af efterlønsbidrag uden at have modtaget et efterlønsbevis eller efterløn, når medlemmet emigrerer, når tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange dagpengesatsen, og når et medlem, der har indbetalt efterlønsbidrag, har nået folkepensionsalderen uden at have fået efterløn eller optjent efterlønspræmien. Det foreslås, at kontant udbetalte efterlønsbidrag i stedet beskattes med samme skatteprocenter som blev anvendt, da efterlønsbidraget blev fratrukket ved indkomstopgørelsen. Det indebærer, at kontante udbetalinger til medlemmet i ovennævnte fire situationer skal medregnes til den skattepligtige indkomst i stedet for den personlige indkomst.

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 14. april 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. november 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. november 2010 15. oktober 2010. Nr. 1246. Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) Herved bekendtgøres lov om beskatningen

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2010-353-0034 Udkast (1) Dette lovforslag er uddrag af lovforslag, der fremsættes den 17. november 2010. Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminar om pensionsbeskatning 26.-27. oktober 2006 Dansk Juridisk Nationalrapport

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminar om pensionsbeskatning 26.-27. oktober 2006 Dansk Juridisk Nationalrapport Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminar om pensionsbeskatning 26.-27. oktober 2006 Dansk Juridisk Nationalrapport af Hanne Søgaard Hansen, partner, Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 26. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere