Skatteministeriet J. nr Udkast (2) 2. januar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven (Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag) 1 I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 10. november 2006, som senest ændret ved 3 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 2, nr. 4, litra a, ændres det fyldte 60 år til: det tidspunkt, hvor efterlønsalderen opnås, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2. I 5 A, stk. 1, ændres det fyldte 65. år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år til: folkepensionsalderen opnås, jf. 1 a i lov om social pension. 3. I 8, stk. 1, nr. 1, ændres inden forsikredes fyldte 60. år til: inden det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., inden efter forsikredes fyldte 60. år til: efter det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, og ved det fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen. 4. I 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres efter den forsikredes fyldte 85. år til: 25 år efter forsikredes opnåelse af efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 5 I 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres ved forsikredes fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forsikredes fyldte 60. år til: det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen. 6. I 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres det fyldte 60. år til: før efterlønsalderens opnåelse, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2 I 10, stk. 1, nr. 1, ændres inden forsikredes fyldte 60. år til: inden det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og efter forsikredes fyldte 60. år til: efter det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen. 8. I 10, stk. 1, nr. 2, ændres efter det fyldte 70. år til: 10 år efter forsikredes opnåelse af efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 9. I 10, stk. 1, nr. 3, ændres ved det fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor forsikrede opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og efter det 70. år til: : 10 år efter forsikredes opnåelse af efterlønsalderen. 10. I 11 A, stk. 1, nr. 1, ændres kontohaverens fyldte 60. år til: kontohaveren opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v I 11 A, stk. 1, nr. 2, ændres Efter det fyldte 60. år til: Efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og ved det fyldte 60. år til: på tidspunktet for efterlønsalderens opnåelse. 12. I 11 A, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., ændres det kalenderår, hvori kontohaveren fylder 85 år til: kalenderåret 25 år efter kontohaverens opnåelse af efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v I 11 A, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., ændres ved kontohaverens forsikredes fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor kontohaveren opnår efterlønsalderen og kontohaverens fyldte 60. år til: det tidspunkt, hvor kontohaveren forsikrede opnår efterlønsalderen. 14. I 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., ændres det fyldte 60. år til: før efterlønsalderens opnåelse, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v I 12, stk. 1, nr. 1, ændres før kontohaverens fyldte 60. år til: før kontohaveren opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og efter kontohaverens fyldte 60. år til: efter kontohaveren opnår efterlønsalderen. 16. I 12, stk. 1, nr. 3, ændres ved det fyldte 60. år til: på det tidspunkt, hvor kontohaveren opnår efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og ved det fyldte 70. år til: 10 år efter kontohaverens opnåelse af efterlønsalderen.

3 I 15 A, stk. 5, ændres efter det fyldte 60 år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 18. I 16, stk. 2, indsættes efter bonus og renter m.v. :, overførsel efter 49 A, stk. 4, og 49 B, stk. 4, 19. I 18, stk. 2, ændres efter det fyldte 60 år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 20. I 25, stk. 1, nr. 1, ændres efter det fyldte 60 år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og det fyldte 70. år til: 10 år efter efterlønsalderen er opnået , stk. 1, nr. 7, affattes således: år efter ejerens opnåelse af efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 22. I 26, stk. 1, ændres efter det fyldte 60 år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 23. I 26, stk. 2, ændres end det fyldte 60 år til: end efterlønsalderens opnåelse, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., før det fyldte 60 år til: før efterlønsalderens opnåelse og ejerens fyldte 60. år til: ejeren opnår efterlønsalderen. 24. I 29, stk. 4, ændres den forsikredes eller medlemmets fyldte 60 år. til: den forsikrede eller medlemmet har opnået efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 25. I 41, stk. 1, nr. 6 og 8, ændres det fyldte 60. år til: efterlønsalderen opnås, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 26. Efter 42 indsættes: 42 A. Ved hel eller delvis overførsel som nævnt i 41 af en ordning til en nyoprettet ordning for samme person bibeholdes aldersgrænserne for udbetaling m.v., medmindre den pågældende ved overførslen fravælger dette. Tilsvarende gælder overførsel til en bestående ordning med samme aldersgrænser for udbetaling m.v.

4 I 43, stk. 1, og stk. 2, ændres efter det fyldte 60. år til: efter efterlønsalderen er opnået, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v I 43, stk. 3, ændres og det fyldte 60. år til: og tidspunktet for efterlønsalderens opnåelse, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og før det fyldte 60. år til: før tidspunktet for efterlønsalderens opnåelse. 29. I 49 A, stk. 2, ændres Af tilbagebetalinger af bidrag til: Af kontante udbetalinger af indbetalte bidrag, 77 a, stk. 1, og stk. 9, 2. pkt., ændres til: 77 a, stk. 2, nr. 1, og stk. 4, og tilbagebetalingsbeløbet ændres til: den kontant udbetaling A, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Kontante udbetalinger af indbetalte bidrag til efterlønsordningen efter 77 a, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor det kontant udbetalte efterlønsbidrag medregnes i den skattepligtige indkomst. For efterlønsbidrag, der er fradraget til og med indkomståret 2001, anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til kontant udbetaling af efterlønsbidrag efter denne bestemmelse. 31. I 49 A, stk. 4, ændres: 77 a, stk. 2, 2. pkt., til: 77 a, stk. 1, 2. pkt., og bestående eller nyoprettet udgår. 32. I 49 A, stk. 5, affattes således: Stk. 5. Ved overførsel af en efterlønsordning efter 77 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en udenlandsk pensionsordning medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i stk. 3, pkt. 33. I 49 A, stk. 6, udgår eller I 49 A, stk. 7, udgår eller I 49 A, stk. 8, ændres som følge af en tilbagebetaling til: som følge af kontant udbetaling, og tilbagebetalingen ændres 3 steder til: den kontante udbetaling.

5 I 49 B, stk. 2, indsættes efter Af : kontante, og 31, stk. 1, ændres til: 31, stk. 2. nr. 1, og stk. 4, B, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Kontante tilbagebetalinger af bidrag til fleksydelsesordningen efter 31, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om fleksydelse medregnes i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i 49 A, stk. 3, pkt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag efter denne bestemmelse. 38. I 49 B, stk. 4, ændres 31, stk. 2, 2. pkt., til: 31, stk. 1, 2. pkt.,, og bestående eller nyoprettet udgår. 39. I 49 B, stk. 5, affattes således: Stk. 5. Ved overførsel af en fleksydelsesordning efter 31, stk. 1, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en udenlandsk pensionsordning medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i 49 A, stk. 3, pkt. 40. I 49 B, stk. 6, udgår eller I 49 B, stk. 7, udgår eller I 49 B, stk. 8, indsættes efter som følge af : kontant, og tilbagebetalingen ændres 3 steder til: den kontante tilbagebetaling. 43. I 49 B, stk. 9, udgår efter stk. 2 og 5. 2 I lov om en arbejdsmarkedsfond (arbejdsmarkedsfondsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 10. oktober 2006, som ændret ved 9 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændring: 1. I 8, stk. 1, litra f, udgår overgangsydelse eller. 3

6 - 6 - I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2005, som senest ændret ved 3 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændring: 1. I 5 A, stk. 3, udgår overgangsydelse. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. 1, nr. 1, 3-17, og 27-28, har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. april 2007 eller senere. Stk. 3. 1, nr , har virkning for kontante udbetalinger af efterlønsbidrag og kontante tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag samt for overførsler af efterløns- og fleksydelsesordninger til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller til en udenlandsk pensionsordning, der sker den 1. juli 2007 eller senere.

7 - 7 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget udmønter den del af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsreformen), der vedrører ændringer i aldersgrænsen for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger som følge af ændringen af efterløns- og folkepensionsalderen. 1. Lovforslaget 1.1. Forhøjelse af aldersgrænser Gældende regler Efter pensionsbeskatningsloven kan kapitalpensioner, ratepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger udbetales fra det 60. år. Udbetalingerne er indkomstskattepligtige. Udbetalinger før det 60. år betragtes som ophævelse i utide og afgiftsbelægges med 60 pct. En kapitalpension skal senest være udbetalt, når indehaveren fylder 70 år. For så vidt angår ratepensioner kan der ikke aftales senere udbetaling af sidste rate end indehaverens 85. år. Der er ingen øvre aldersgrænse for udbetaling af en pensionsordning med løbende ydelser. Forslaget Af velfærdsaftalen fremgår følgende: Den gradvist højere efterlønsalder og folkepensionsalder medfører en række justeringer af diverse aldersgrænser mv. Skattebegunstigede pensioner Udbetalinger fra skattebegunstigede pensionsordninger kan i dag ske fra det 60. år. Aldersgrænsen er dermed den samme som efterlønsalderen. For nytegnede pensionsordninger hæves den nuværende aldersgrænse på 60 år parallelt med efterlønsalderen. De konkrete regelændringer for de enkelte opsparingsordninger skal drøftes med pensionsbranchen, bl.a. med henblik på at sikre, at reglerne bliver så enkle og gennemskuelige som muligt. Med dette som udgangspunkt og efter drøftelser med branchen foreslås med dette lovforslag,

8 - 8 - at aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensioner, ratepensioner og livrenter hæves parallelt med efterlønsalderen i overensstemmelse med velfærdsaftalen. Aldersgrænsen hæves således med et halvt år ad gangen til 62 år fra 2019 og frem mod 2022 med virkning for personer, der er født den 1. januar 1959 eller senere. Ændringen af aldersgrænsen får virkning for pensionsaftaler, der indgås efter 1. april Hvis levetiden stiger yderligere i fremtiden, vil efterlønsalderen tilsvarende kunne stige i medfør af indekseringsmekanismen i arbejdsløshedsforsikringslovens 74, jf. lov nr af 20. december Beregningen sker hvert 5. år, første gang i 2015, og eventuelle reguleringer af efterlønsalderen indfases med virkning fra og med året 10 år efter. Efterlønsalderen reguleres med ½ eller højest 1 år ad gangen afhængig af udviklingen i levetiden. Udbetalingstidspunktet er således ikke længere en på forhånd fastsat aldersgrænse, men følger den pågældende persons til enhver tid gældende efterlønsalder. Det sikrer samtidigt, at tidsrummet, hvor der er forskel på udbetalingsalder og efterlønsalder, begrænses til år. Det foreslås desuden, at aldersgrænserne for, hvornår de nævnte pensioner senest skal være udbetalt, hæves, så den samlede udbetalingsperiode for pensionsordninger ikke ændres som følge af forhøjelsen af de nedre grænser. De øvre aldersgrænser hæves med virkning for de årgange, der omfattes af velfærdsaftalen. Denne ændring fremgår ikke direkte af velfærdsaftalen, men når en kapitalpension i dag kan udbetales mellem det 60. og det 70. år, og en ratepension mellem det 60. og 85. år, synes det rimeligt at hæve de øvre aldersgrænser tilsvarende, så udbetalingsperioden ikke forkortes som følge af velfærdsaftalen. Om ændringen af aldersgrænserne bemærkes generelt, at aldersgrænserne i pensionsbeskatningsloven alene regulerer den skattemæssige behandling af pensionsindbetalinger og udbetalinger. Når aldersgrænsen for udbetaling hæves fra 60 til op til 62 år betyder det således ikke, at den enkelte pensionsopsparer som sådan har ret til udbetaling fra sin pensionsopsparing på det givne tidspunkt. Dette er et civilretligt spørgsmål, som beror på den konkrete pensionsaftale. F.eks. vil det kunne være et vilkår, at pensionen først udbetales, når pensionsopspareren fratræder sin pensionsberettigede stilling Tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag Der foreslås en række ændringer af beskatningen af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, der tilbagebetales kontant eller overføres til en udenlandsk pensionsordning. Disse ændringer skal ses som opfølgning på to love fra 2006 om udmøntning af den del af velfærdsaftalen, der vedrører ændringer i efterlønsordningen og fleksydelsesordningen. Det drejer sig om lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af

9 - 9 - indkomstskat til staten. (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, m.v.) og lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalderen, fortrydelsesordning m.v.). Gældende regler Bidrag til efterlønsordningen og fleksydelsesordningen kan i 2006 fratrækkes ved opgørelsen af de kommunale indkomstskatter og kirkeskatten (ligningsmæssigt fradrag) med en gennemsnitlig skatteværdi på 33,3 pct. Fra 2007 er bidraget fradragsberettiget ved opgørelsen af de kommunale skatter, sundhedsbidraget og kirkeskatten. Bidraget har således fra 2007 samme skattemæssige værdi som i Efterløns- og fleksydelsesbidraget kan overføres til en pensionsordning eller tilbagebetales kontant til medlemmet efter nærmere regler i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og til den pågældende person efter nærmere regler i lov om fleksydelse. Ved tilbagebetaling inden det fyldte 60. år (forhøjes gradvist til 62 år i årerne 2019 til 2022) skal efterløns- og fleksydelsesordningen overføres til en pensionsordning (en arbejdsmarkedspensionsordning). Hvis medlemmet mv. ikke har eller ikke kan indbetale til en sådan ordning, skal bidraget i stedet overføres til en privat ordning. Det kan være en ordning med løbende udbetalinger eller en kapitalpension. Overførsel af en efterløns- eller fleksydelsesordning til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 behandles ikke som en indbetaling til den pågældende pensionsordning. Udbetalinger fra en pensionsordning med løbende udbetalinger medregnes til den personlige indkomst. Udbetalinger fra en kapitalpensionsordning pålægges en afgift på 40 pct. Engangsydelser fra en pensionskasseordning med løbende udbetalinger pålægges ligeledes en afgift på 40 pct. Ved overførsel af efterløns- og fleksydelsesbidraget til en udenlandsk pensionsordning pålægges det overførte beløb en afgift på 60 pct. Bidraget behandles dermed på samme måde som en dansk pensionsordning, der overføres til en udenlandsk pensionsordning. Sker der udbetaling af bidraget til et medlem mv., der er tilkendt førtidspension, pålægges udbetalingen en afgift på 30 pct. Udbetaling til dødsboet efter et medlem mv. pålægges ligeledes en afgift på 30 pct. Begrundelsen er, at afgiften er et modstykke til det ligningsmæssige fradrag. Alle andre kontante udbetalinger eller tilbagebetalinger til et medlem mv. af efterløns- eller fleksydelsesbidrag skal medregnes til den personlige indkomst.

10 Forslaget Kontante udbetalinger af efterløns- og fleksydelsesbidrag og overførsler af bidrag til en pensionsordning beskattes i dag forskelligt afhængig af årsagen til udbetalingen. Udgangspunktet bør være, at medlemmerne mv. ved kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag stilles, som om medlemmet mv. aldrig havde indbetalt bidraget. Det foreslås at ændre reglerne således, at alle kontante udbetalinger af efterløns- og fleksydelsesbidrag til medlemmet mv. samt overførsel af bidrag til en udenlandsk pensionsordning beskattes med samme skatteprocent som den skatteprocent, der blev anvendt, da medlemmet fratrak efterløns- og fleksydelsesbidraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det betyder, at efterløns- og fleksydelsesbidrag, der tilbagebetales kontant til medlemmet mv., beskattes med satsen for sundhedsbidrag, skattesatserne for de kommunale indkomstskatter og kirkeskat. Det er i lov nr af 20. december 2006 og lov nr af 20. december 2006 fastsat, at et medlem mv. af efterløns- og fleksydelsesordningen kan få efterløns- henholdsvis fleksydelsesbidraget overført til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller en udenlandsk pensionsordning efter eget valg. Princippet om overførsel til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 er fastholdt, men der er indført valgfrihed med hensyn til hvilken pensionsordning, efterløns- og fleksydelsesbidraget kan overføres til. Medlemmet mv. har derfor mulighed for at tage højde for sine individuelle beskatningsforhold. Reglen skal ses på baggrund af, at de gældende regler om overførsel af tilbagebetalte efterlønsbidrag mv. til en arbejdsmarkedspensionsordning eller, hvis en sådan ikke haves, til en privat pensionsordning, kan betyde, at nettoværdien af tilbagebetalte efterlønsbidrag mv., på grund af beskatningen af tilbagebetalingsbeløbet på tidspunktet for udbetalingen fra pensionsordningen, bliver mindre end nettoudgiften til indbetalte efterlønsbidrag mv. efter skattefradrag. Reglen giver således mulighed for, at medlemmet mv. kan overføre efterlønsbidraget til en kapitalpensionsordning, hvorfra udbetalingen pålægges en afgift på 40 pct. Det er endvidere fastsat, at medlemmer mv., der emigrerer, også kan få efterløns- eller fleksydelsesbidrag udbetalt kontant. Endelig foreslås det at præcisere, at beløb, der overføres fra en efterløns- eller fleksydelsesordning til en kapitalpension ikke medregnes ved opgørelsen af det maksimale årlige indskud på kapitalpension.

11 De nævnte justeringer i reglerne om tilbagebetaling af indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag og den nævnte præcisering er uden for velfærdsaftalen Øvrige forslag Der foretages enkelte rene konsekvensændringer af love på Skatteministeriets område som følge af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, mv.). [Lovforslaget har ingen retssikkerhedsmæssige konsekvenser.] 2. Provenumæssige konsekvenser for det offentlige 2.1 Forhøjelse af aldersgrænser De foreslåede ændringer i aldersgrænserne i pensionsbeskatningen skønnes isoleret set på langt sigt at medføre et provenutab i størrelsesordenen 100 mio. kr., når de nye aldersgrænser er slået fuldt igennem i ca Den varige virkning af provenutabet udgør ca. 70 mio. kr. Det isolerede provenutab skal ses i lyset af den foreslåede reform af tilbagetrækningssystemet som er en del af udmøntningen af velfærdsaftalen der anslås samlet set at styrke de offentlige finanser med knap 1½ pct. af BNP. Nedenfor redegøres for de skønnede provenuvirkninger af de enkelte forslag. Overordnet set bevirker forhøjelser af aldersgrænserne et provenutab fra udskydningen af indkomstbeskatningen af de løbende pensioner og af pensionsafgiften på 40 pct. af kapitalpensioner. I de første år vil der derfor være betydelige engangsforskydninger i pensionsafgifter og skatter. Udskydelserne udgør ikke et varigt tab, idet staten kompenseres, når pensionerne siden hen udbetales. Herudover opnår opsparerne også en lempeligere beskatning af afkastet af pensionsopsparingen i flere år, hvilket bevirker et provenutab. For hver mia. kr. pensionsopsparingen med tiden øges som følge af udskydelsen, skønnes det varige provenutab i alt at udgøre ca. 10 mio. kr. Det er vanskeligt at forudsige virkningerne på pensionsopsparingen af de parallelle forhøjelser af de nedre aldersgrænser i pensionsbeskatningen fra På baggrund af de nuværende udbetalingsmønstre skønnes udskydelsen trinvist at bevirke en permanent stigning i pensionsformuen i størrelsesordenen 7 mia. kr., hvor den fulde effekt på formuen først vil indtræde

12 efter Stigningen bevirker isoleret set et provenutab på ca. 70 mio. kr. årligt, der indtræder i takt med stigningen i pensionsformuen. En forhøjelse af aldersgrænsen for den tvungne hævning for kapitalpensioner fra 70 år til 72 år betyder en provenuneutral forskydning af pensionsafgiften på 40 pct. fra de personer, som kunne ønske at udskyde udbetalingstidspunktet. Som følge af udskydelsesmuligheden vurderes det, at indestående på kapitalpensioner gradvist i vil øges permanent med ca. 2 mia. kr. Det indebærer et provenutab i størrelsesordenen 20 mio. kr. årligt fra 2030 som følge af den lempeligere afkastbeskatning. På samme måde vurderes det, at forhøjelsen af den øvre aldersgrænse for udbetaling af ratepensioner med 2 år vil bevirke en vis udskydelse af personers ratepensioner. Som følge heraf vurderes det, at indestående på ratepensioner gradvist i vil øges permanent med ca. 1 mia. kr. Det indebærer et provenutab i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt fra 2045 som følge af den lempeligere afkastbeskatning. 2.2 Tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag De provenumæssige konsekvenser ved at beskatte efterløns- og fleksydelsesbidrag, som tilbagebetales, med skattesatserne for de kommunale indkomstskatter og sundhedsbidraget afhænger af progressionsforskellen i forhold til den nuværende beskatning i personlig indkomst og af omfanget af personer, der får udbetalt bidragene kontant. Antallet af personer vurderes på baggrund af oplysninger fra Arbejdsdirektoratet at være i omegnen personer årligt. Hvis der forudsættes en gennemsnitlig marginal indkomstskatteprocent på ca. 50 pct., vurderes provenutabet som følge deraf at løbe op imod 3-4 mio. kr. årligt, hvoraf hele provenutabet vedrører staten. Provenutabet for finansåret 2007 vurderes til 1-2 mio. kr. De årlige provenutab skønnes herefter at løbe op imod 3-4 mio. kr., jf. ovenfor. 3. Administrative konsekvenser for stat og kommuner De administrative omkostninger ved at beskatte efterløns- og fleksydelsesbidrag, som tilbagebetales, med skattesatserne for de kommunale indkomstskatter og sundhedsbidraget skønnes til at udgøre ca. 3,4 mio. kr. Omkostningerne vedrører ændringer i såvel Forskudssystemet som SLUT-systemet. 4. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet [. ]

13 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 9. Sammenfatning af økonomiske og administrative konsekvenser 10. Høring Lovforslaget har vært på høring

14 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra a, kan en alderspension tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, svarende til den gældende efterlønsalder. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 2 I henhold til pensionsbeskatningslovens 5 A er det tilladt, at en pensionsordning med løbende ydelser kan have en varighed på under 10 år, når denne ordning udelukkende udgør kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP fra pensioneringstidspunktet og indtil det fyldte 65. år (for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år), svarende til folkepensionsalderen. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, således at der stilles krav om, at ordningen udelukkende udgør kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP fra pensioneringstidspunktet og indtil opnåelsen af folkepensionsalderen for den pågældende person. Til nr. 3 og 5-6 En rateforsikring kan tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, jf. pensionsbeskatningslovens 8, stk. 1, nr. 3, medmindre lavere aldersgrænse end 60 år er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af forsikredes død eller invaliditet før det fyldte 60. år. Policen skal være oprettet inden den forsikredes fyldte 60. år, jf. lovens 8, stk. 1, nr. 1, men kan efter nærmere regler oprettes senere, hvis den forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden ratepension. Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling og tilsvarende seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 4 Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate af en rateforsikring end første policedag efter den forsikredes fyldte 85. år. Det foreslås, at denne aldersgrænse hæves, så den samlede udbetalingsperiode for en ratefor-

15 sikring ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling, jf. forslagets 1, nr. 5. Den maksimale udbetalingsperiode for en rateforsikring vil således fortsat være 25 år, dvs. fra det 62. til det 87. år for personer med efterlønsalder 62. Tilsvarende vil en person med efterlønsalder 61 kunne få sin rateforsikring udbetalt fra det 61. til det 86. år. Til nr. 7-9 En kapitalforsikring kan tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, jf. pensionsbeskatningslovens 10, stk. 1, nr. 3, medmindre lavere aldersgrænse end 60 år er godkendt af Skatterådet. Policen skal være oprettet inden den forsikredes fyldte 60. år, jf. lovens 10, stk. 1, nr. 1, men kan under visse betingelser oprettes senere, hvis den forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden kapitalpension, og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende kapitalpension ikke er indtrådt. Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling og tilsvarende seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person, jf. forslagets 1, nr. 7 og 9. En kapitalforsikring kan tegnes som en ren dødsfaldsforsikring, men må i så fald ikke give ret til udbetaling, hvis den forsikrede dør senere end første policedag efter det fyldte 70. år, jf. pensionsbeskatningslovens 10, stk. 1, nr. 2. Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede senest ved første policedag efter det fyldte 70. år, jf. pensionsbeskatningslovens 10, stk. 1, nr. 3. Det foreslås, at disse aldersgrænser hæves, så den samlede udbetalingsperiode for en kapitalforsikring ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling, jf. forslagets 1, nr. 8 og 9. Den maksimale udbetalingsperiode for en kapitalforsikring vil således fortsat være 10 år, dvs. fra det 62. til det 72. år for personer med efterlønsalder 62. Tilsvarende vil en person med efterlønsalder 61 kunne få sin kapitalforsikring udbetalt fra det 61. til det 71. år. Til nr og En rateopsparing kan tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, jf. pensionsbeskatningslovens 11 A, stk. 1, nr. 5, medmindre lavere aldersgrænse end 60 år er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af kontohaverens død eller varigt nedsatte arbejdsevne før det fyldte 60. år. Opsparingen skal være påbegyndt inden kontohaverens fyldte 60. år, jf. lovens 11 A, stk. 1, nr. 1, men kan efter nærmere regler oprettes senere, hvis kontohaveren på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden ratepension.

16 Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling og tilsvarende seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 12 Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate af en rateopsparing end det kalenderår, hvori kontohaveren fylder 85 år. Det foreslås, at denne aldersgrænse hæves, så den samlede udbetalingsperiode for en rateopsparing ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling, jf. forslagets 1, nr. 13. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 4. Til nr. 15 og 16 En kapitalopsparing kan tidligst komme til udbetaling ved det fyldte 60. år, jf. pensionsbeskatningslovens 12, stk. 1, nr. 3, medmindre lavere aldersgrænse end 60 år er godkendt af Skatterådet. Opsparingen skal være påbegyndt inden kontohaverens fyldte 60. år, jf. lovens 12, stk. 1, nr. 1, men kan under visse betingelser oprettes senere, hvis den forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden kapitalpension, og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende kapitalpension ikke er indtrådt. Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for tidligste udbetaling og tilsvarende seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at udbetaling sker senest ved det fyldte 70. år. Det foreslås, at denne aldersgrænse hæves, så den samlede udbetalingsperiode for en kapitalopsparing ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Til nr. 17 Reglen om at en rateopsparing ikke kan oprettes efter det 60. år, jf. lovens 11 A, stk. 1, nr. 1, gælder ikke rateopsparing i form af en ophørspension, jf. lovens 15 A, stk. 5. Det foreslås at konsekvensændre denne bestemmelse som følge af udskydelsen af det seneste oprettelsestidspunkt af en rateopsparing, jf. forslagets 1, nr. 10. Til nr. 18 Efter pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 4, behandles en overførsel af en efterlønsordning til en bestående eller nyoprettet pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 ikke som en indbetaling til pensionsordningen. Det betyder bl.a., at medlemmets muligheder for at foretage pensionsopsparing med fradragsret eller bortseelsesret i det pågældende

17 indkomstår ikke begrænses af overførslen. Tilsvarende gælder overførsel af en fleksydelsesordning, jf. pensionsbeskatningslovens 49 B, stk. 4. Efter pensionsbeskatningslovens 16, stk. 1, kan en pensionsopsparer højst anvende kr. (2007-niveau) årligt på en kapitalpension. I 16, stk. 2, undtages en række beløb, som ikke kan siges at være indbetalt på ordningen. Anvendes er således et bredere begreb end indbetaling, jf. 49 A, stk. 4, og 49 B, stk. 4. En overførsel efter 49 A, stk. 4, eller 49 B, stk. 4, er ikke en indbetaling, men kan ikke afvises at falde under begrebet anvendes. Da meningen med pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 4, og 49 B, stk. 4, fra begyndelsen bl.a. har været, at et medlems muligheder for at foretage pensionsopsparing med fradragsret, herunder på kapitalpensioner, ikke begrænses af overførslen, foreslås det derfor at præcisere, at heller ikke beløb hidrørende fra en overført efterløns- eller fleksydelsesordning medregnes ved opgørelsen af maksimumsgrænsen i 16, stk. 1. Til nr. 19 og 22 Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalpension med 40 pct., ved udbetaling til ejeren efter det fyldte 60. år, er der ikke fradragsret for bidrag mv. til sådanne ordninger, som indbetales i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalpensioner er afgiftsberigtiget. Hvis ejeren fortsat vil have fradragsret for indbetalinger, har ejeren efter lovens 26, stk. 1, mulighed for at få udbetalingen afgiftsberigtiget med 60 pct. i stedet, selvom den pågældende er fyldt 60 år. Det foreslås at konsekvensændre disse bestemmelser som følge af udskydelsen af det tidligste udbetalingstidspunkt for kapitalpensioner, jf. forslagets 1, nr. 9 og 16. Til nr. 20 Ved udbetaling af en kapitalpension efter det fyldte 60. år, men inden det 70. år, svares afgift på 40 pct., jf. lovens 25, stk. 1, nr. 1. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, således at der ved udbetaling af kapitalpension efter efterlønsalderen er opnået svares afgift på 40 pct. Udbetaling før dette tidspunkt vil blive afgiftsberigtiget med 60 pct., jf. lovens 30. Dermed følger den afgiftsmæssige kvalifikation af udbetalingen aldersgrænsen for tidligste udbetaling af kapitalpensionen, jf. forslagets 1, nr. 9 og 16. Det foreslås endvidere at hæve 70-årsgrænsen tilsvarende, så det samlede tidsrum, i hvilket afgiftsberigtigelsen sker med 40 pct. ikke forkortes som følge af forhøjelsen af den nedre aldersgrænse for udbetaling. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 7-9.

18 Til nr. 21 I det omfang, en kapitalpension ikke er hævet inden ejerens fyldte 70. år, svares der efter pensionsbeskatningslovens 25, stk. 1, nr. 7, afgift af den ved ejerens fyldte 70. år eller første policedag herefter. Det foreslås, at denne grænse hæves som følge af forhøjelsen af aldersgrænsen for seneste udbetaling, jf. også bemærkningerne til 1, nr. 20. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Til nr. 23 I tilfælde hvor Skatterådet har godkendt en lavere udbetalingsalder for en kapitalpension end det fyldte 60. år, og hvor afgiftsberegningen sker før det fyldte 60. år, kan afgiftsberegningen kun ske til 40 pct. én gang, jf. lovens 26, stk. 2. Efterfølgende udbetalinger inden det fyldte 60. år, afgiftsberigtiges med 60 pct. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, så aldersgrænsen følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 24 Ved konvertering til en engangsudbetaling eller tilbagekøb af en pensionsordning med løbende udbetalinger, betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb, såfremt de løbende udbetalinger, der i henhold til pensionsaftalen ville tilkomme pensionsopspareren, ikke kan overstige kr. årligt. (2007-beløb). Reglen gælder kun udbetalinger, der sker efter pensionsopsparerens fyldte 60. år. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, så aldersgrænsen for konvertering til engangsudbetaling eller tilbagekøb følger efterlønsalderen for den pågældende person. Til nr. 25 Overførsel fra en kapitalpension eller en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til en ratepension behandles ikke som ud- og indbetaling, hvis overførslen sker inden det fyldte 60. år, jf. lovens 41, stk. 1, nr. 6 og 8. Dette skal ses i sammenhæng med, at en ratepension som hovedregel ikke kan oprettes efter det 60. år, jf. lovens 8, stk., 1, nr. 1, og 11 A, stk. 1, nr. 1. Denne grænse foreslås ændret, så det seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person, jf. forslagets 1, nr. 3 og 10. På denne baggrund foreslås det tilsvarende at ændre lovens 41, stk. 1, nr. 6 og 8, så overførslen skal ske inden den pågældende person når efterlønsalderen. Til nr. 26

19 Det foreslås, at aldersgrænserne for udbetaling mv. bibeholdes ved skatte- og afgiftsfri overførsel af en ordning til en nyoprettet ordning for samme person. En person omfattet af velfærdsaftalen kan således overføre en pensionsordning med aftale om udbetaling ved alder 60 til en ny ordning og bibeholde muligheden for udbetaling på det nævnte tidspunkt, uanset at den ny ordning er oprettet efter den 1. april 2007 og således ellers ville have været omfattet af de nye regler om den hævede aldersgrænse for udbetaling mv. Det sikrer den fornødne fleksibilitet, således at det ikke er spørgsmål om aldersgrænser der afgør, om en overflytning til en anden type pensionsopsparing eller til et andet institut er hensigtsmæssig for den pågældende person. Det foreslås dog også, at den pågældende ved overførslen kan fravælge bibeholdelsen af aldersgrænserne for udbetaling m.v., hvilket kan være hensigtsmæssigt for den pågældende i det omfang han eller hun ønsker et højere seneste udbetalingstidspunkt for pensionsordningen. Endelig foreslås det, at aldersgrænserne bibeholdes ved overførsel til en bestående ordning med samme aldersgrænser for udbetaling m.v., igen med mulighed for at fravælge bibeholdelsen af aldersgrænserne. Til nr. 27 En ratepension eller kapitalpension kan uanset pensionsbeskatningslovens 8, stk. 1, nr. 1, 10, stk. 1, nr. 1, 11 A, stk. 1, nr. 1, og 12, stk. 1, nr. 1, hvorefter den pågældende ordning skal oprettes før det 60. år, oprettes efter dette tidspunkt, hvis det sker i forbindelse med en overførsel fra en ratepension til en anden ratepension, henholdsvis fra en kapitalpension til en anden kapitalpension efter lovens 41, stk. 1, nr. 3 og 5. Det følger af lovens 43, stk. 1, og 2. Det foreslås at ændre disse bestemmelser, så aldersgrænsen for seneste oprettelsestidspunkt følger efterlønsalderen for den pågældende person, jf. også forslagets 1, nr. 3, 7, 10 og 15. Til nr. 28 En pensionsordning, som er oprettet ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens 41, stk. 1, kan uanset pensionsbeskatningslovens bestemmelser om tidligste udbetalingstidspunkt ved alder 60 aftales udbetalt fra et tidspunkt mellem overførslen og det fyldte 60. år, når pensionsopspareren opfylder den pågældende pensionsordnings vilkår for udbetaling før det fyldte 60. år på grund af invaliditet m.v., jf. lovens 43, stk. 3. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, så aldersgrænsen følger den pågældende persons efterlønsalder, svarende til ændringen af aldersgrænsen for tidligste udbetaling, jf. forslagets 1, nr. 1, 5, 9, 13 og 16.

20 Til nr. 29 Forslaget indeholder to ændringer af pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 2. Bestemmelsen indeholder reglerne for tilfælde, hvor tilbagebetaling af efterlønsbidrag pålægges en afgift på 30 pct. Der skal betales afgift, når udbetaling sker til et medlem af efterlønsordningen, der er tilkendt førtidspension, og når udbetaling sker til boet efter et medlem. For det første foreslås det at tilpasse sprogbrugen til den sprogbrug, der med ændringen i lov nr af 20. december 2006 anvendes i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. For det andet foreslås en ændring af henvisningen til de bestemmelser i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., der efter ændringen ved lov nr af 20. december 2006 vedrører kontant udbetaling af bidrag til et medlem, der er tilkendt førtidspension, og til boet efter et medlem. Til nr. 30 Det foreslås at ændre på beskatningen af efterlønsbidrag, der udbetales kontant til medlemmer af efterlønsordningen, i de tilfælde, hvor den kontante udbetaling efter gældende regler i pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 3, skal medregnes til den skattepligtige indkomst som personlig indkomst. Ved kontant udbetaling af efterlønsbidrag til et medlem, der er tilkendt førtidspension, og til medlemmets bo, pålægges det udbetalte beløb som nævnt ovenfor i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 29, en afgift på 30 pct. efter reglerne i pensionsbeskatningslovens 49 A, stk. 2. Der foreslås ingen ændring heraf. Efter gældende regler skal efterlønsbidrag, der i andre tilfælde udbetales kontant til medlemmet, medregnes til medlemmets personlige indkomst. Der kan efter 77 a, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ske kontant udbetaling af efterlønsbidrag i følgende fire situationer: Når medlemmet har nået efterlønsalderen og har fravalgt muligheden for at gå på efterløn, eller har stoppet indbetaling af efterlønsbidrag uden at have modtaget et efterlønsbevis eller efterløn, når medlemmet emigrerer, når tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange dagpengesatsen, og når et medlem, der har indbetalt efterlønsbidrag, har nået folkepensionsalderen uden at have fået efterløn eller optjent efterlønspræmien. Det foreslås, at kontant udbetalte efterlønsbidrag i stedet beskattes med samme skatteprocenter som blev anvendt, da efterlønsbidraget blev fratrukket ved indkomstopgørelsen. Det indebærer, at kontante udbetalinger til medlemmet i ovennævnte fire situationer skal medregnes til den skattepligtige indkomst i stedet for den personlige indkomst.

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag 2017/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/09006 Fremsat den

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag UDKAST Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse 2011/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011775 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 79,L 154 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2006-170-0904 Dato: 25. januar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed oversendes et notat indeholdende et referat

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til 2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 07-21-0018 Fremsat den 5. december 2007 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren. 2011/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011482 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 14. april 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3772 Udkast Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om et indkomstregister, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skattekontrolloven (Målretning af aldersopsparing

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 180 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 180 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 180 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 1. december 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Aftale om

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere