Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked"

Transkript

1 Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261

2 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 10 JOBCENTER UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT UDD. 11 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGER YDELSER 12 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDEL SER 13 SYGEDAGPENGE DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 262

3 Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 -pl overslagsår Udgift Indtægt Total ift. overslagsår, -pl : Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørger- ydelser : Dagpenge til forsikrede ledige : Sygedagpenge i alt Beskrivelse af serviceniveau: Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune. Nærmere servicebeskrivelser kan læses under de enkelte bevillinger. forudsætninger: teringen for og frem bærer præg af at et antal bebudede politiske reformer på området ikke trådt i kraft i budgetteringsperioden. Det er derfor uklart hvilken betydning disse reformer vil får for Jobcentrets indsats og økonomi i. Det drejer sig bl.a. om en fleksjobog førtidspensionsreform. Herudover forventes der yderligere reformer henover. Bl.a. en kontanthjælpsreform, hvor det er uklart hvilken betydning denne får for refusionshjemtagelse. En Kontanthjælpsreform med finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet har betydning for bevilling På bevilling er der til området vedr. seniorjob tilført 1. mio. kr. og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 263

4 Omkring seniorjob var der ønske om at få tilført bloktilskud til ordningen samtidig med at øget statstilskud og intensiv indsats skulle indbringe tilsammen 2,0 mio. kr. i og 4 mio. kr. i overslagsårene. Det blev besluttes at afsætte 1 mio. kr. til seniorjob i og 2,0 mio. i overslagsårene. Samtidig er der på bevilling sket en budgetreduktion på 2 mio. kr. i og 4 mio. kr. i årene -16. Dvs. at der forud er indarbejdet en besparelse i budget. I forbindelse med finansloven for er der vedtaget en række initiativer, som vil få betydning for Lejre Kommune i og overslagsår. Det drejer sig om følgende områder; Den såkaldte akutpakke (intensivt kontaktforløb med udfaldstruede ledige, særlig individuel jobformidler) Akutjob En midlertidig ret til ledige til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb med ret til forsørgelse på max 80 pct. af maksimale dagpenge i 26 uger (hvis dagpengeperiode er opbrugt i første halvår ). Aftale om en ungepakke Mere jobrotation i den private sektor Styrkelse af varslingsindsatsen Udvidelse af seniorordningen En styrkelse af fleksjob En reduktion af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter, diverse puljer mv. Forkortning af karensperioden fra 8 uger til 4 uger i. Dvs. perioden hvor kommunen er fritaget for medfinansiering af a-kasse dagpenge. På funktion er der en regulering af beskæftigelsestilskuddet på -0,2 mio. kr. som påvirker marginalt i men vil påvirke med -2,4 mio. kr. i. Der er en fejl ved opgørelse af regulering af beskæftigelsestilskud i. Ved midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2012 blev Lejre kommune efterkompenseret med kr. Disse er indgået i budget Samtidig skete der endelig efterregulering af beskæftigelsestilskud Denne regulering viste at Lejre kommune skulle efterbetale kr. Dette beløb og ikke 0,2 mio. kr. skal trækkes fra budget. Den samlede virkning for Jobcentret i er en budgetreduktion på de oplistede 1,5 mio. kr. plus efterbetaling på beskæftigelsestilskud 2011 på kr. I overslagsårene -16 vil der være en yderligere samlet budgetreduktion på hhv. 2,9 mio. kr., 2,7 mio. kr. og 3,4 mio. kr. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 264

5 Udvalg 5 Ungdomsvejledningen og særlig tilrettelagt uddannelse -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Strukturkonto i alt Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; ungdommens uddannelsesvejledning, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. tet er pris- og lønfremskrevet, jf. KL s skøn i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen. Der er ingen ændringer i overslagsårene. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 265

6 Udvalg 5 Bevilling 11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Omplacering af kontanthjælp + 25 årige Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om en aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love (Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners nedsættelsen, 225-timers reglen og introduktionsydelse m.v.) Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) Strukturkonto Seniorjob Lukning af gruppering vedr orlovsydelse i alt U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 266

7 Beskrivelse af serviceniveau: Udgifterne skal ses i sammenhæng med udgifterne til sygedagpenge og førtidspensioner. På baggrund af udviklingen i mellem bevillingsniveauerne da der er sket væsentlige ændringer i behovet for arbejdsmarkedsforanstaltningerne. Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; specialpædagogisk bistand til voksne, kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering, løntilskud mv. til personer i skåne- og flexjob, beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner og beskæftigelsesordninger. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. Under funktion afholdelse af alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Funktionen er underlagt det særlige driftsloft, hvortil der ydes 50 % refusion. I ændres beregningen af driftsloftet. Dette sker ved reduktion i det beløb de enkelte helårspersoner i målgrupperne tæller i forhold til driftsloftet. Ledighedsydelse gives til personer der er visiteret til fleksjob, men som afventer placering i en fleksjobstilling. Det er vanskeligt at finde det antal fleksjobstillinger der efterspørges, når ledigheden er steget. Hertil kommer yderligere en ny fleksjobreform, som træder i kraft i. Denne betyder, at endnu flere borgere vil blive tilkendt ret til fleksjob og dermed også ledighedsydelse, mens de venter på et match til et fleksjob. Der er omplaceret kr. fra fkt til som følge af en teknisk ændring gældende for og overslagsår. Der er en budgetnedsættelse på kr. vedr. en lovændring vedr. kontanthjælp gældende for og overslagsår. Der er en budgetforøgelse på 1,0 mio. kr. i, og 2,0 mio. kr. i overslagsår til udgifter til seniorjob. Den samlede virkning for Jobcentret i er en budgetforøgelse på kr. I overslagsårene -16 vil der være yderlige samlet budgetforøgelse på hhv kr., kr. og kr. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 267

8 Udvalg 5 Bevilling 12 Introduktionsprogram udlændinge & ydelser -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Strukturkonto i alt Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. tet er pris- og lønfremskrevet, jf. KL s skøn i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen. Lejre kommune har fået øget forpligtigelsen til antallet af flygtninge i, hvilket betyder at udgiften til introduktionsydelse vil stige. Der er ingen ændringer i overslagsårene. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 268

9 Udvalg 5 Bevilling 13 Sygedagpenge -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) Strukturkonto i alt Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om sygedagpenge, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om sygedagpenge er formålet med denne lov at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. tet er pris- og lønfremskrevet, jf. KL s skøn i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen. Bevillingen er desuden fremskrevet jf. en objektiv vurdering fra den lokale områdeekspertise om udviklingen i sygedagpenge og aktiveringsgrad. I overslagsårene tilgår der hhv kr. i og kr. i årene -16 som følge af en lovændring i forhold til efterløn. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 269

10 Udvalg 5 Bevilling 14 Dagpenge til forsikrede ledige -pl overslagsår Udgift Indtægt Total Årsag til ændringer ift. overslagsår, -pl Strukturkonto Justering af beskæftigelsestilskud i forhold til hoved- konto 7 Suspension af regler om strafrefusion. Moderniseringsaftalen Som følge af forventede reformer på området i og frem i alt Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om Arbejdsløshedsforsikring mv., hvor kommunen er forpligtet til at medfinansiere statens udgifter i forbindelse med udbetaling af dagpenge, uddannelsesydelse og kørselsgodtgørelse til dagpengeforsikrede ledige. I henhold til Lov om Arbejdsløshedsforsikring mv. er formålet med denne lov, via a-kasserne, at yde økonomisk kompensation til borgere som er medlem af en a-kasse og som er: arbejdsledige, i gang med 6 ugers selvvalgt uddannelse eller deltager i aktive tilbud og skal have kørselsgodtgørelse. Kommunens medfinansiering varierer alt efter om den dagpenge forsikrede ledige er passiv eller i aktivering. forudsætninger: Bevillingen er uden overførselsadgang. tet er fremskrevet på baggrund af beskæftigelsesregionens nyeste prognose for antal forsikrede ledige helårspensoner på dagpenge sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 270

11 Der er en budgetreduktion på kr. som følge af moderniseringsaftalen vedr. suspension af regler om strafrefusion. Der er en regulering af beskæftigelsestilskuddet på kr. i, kr. i, kr. i og endelig kr. i. Der er en regulering af beskæftigelsestilskuddet på -0,2 mio. kr. som påvirker marginalt i men vil påvirke med -2,4 mio. kr. i. Der er en fejl ved opgørelse af regulering af beskæftigelsestilskud i. Ved midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2012 blev Lejre kommune efterkompenseret med mio. kr. Disse er indgået i budget Samtidig skete endelig efterregulering af beskæftigelsestilskud denne regulering viste at Lejre kommune skulle efterbetale mio. kr. Dette beløb og ikke 0,2 mio. kr. skal trækkes fra budget. Samlet er der for udmeldt beskæftigelsestilskud til Lejre kommune på 49,1 mio. kr. dette skal dække udgifter på bevilling , udgifter på bevilling konto: samt efterregulering fra Som følge af forventede reformer på området i og med henblik på finansiering af seniorjob reduceres budgettet med 2 mio. kr. i og 4 mio. kr. i årene -16. Samlet bør budgettet i reduceres med 2,4 mio. kr. plus 2,9828 mio. kr. som er efterbetaling for Det er væsentligt at hele beskæftigelsestilskud for lægges ind i budget. I overslagsårene -14 vil der være yderligere budgetreduktioner på hhv. 5,1 mio. kr., 5,8 mio. kr. og 6,5 mio. kr. U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 271

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere