PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af Kuoni Scandinavia AB, Sverige (Apollo) Kuoni Scandinavia Danmark, filial af Kuoni Scandinavia AB, Sverige (Apollo) REJSEMÅL Tenerife PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV kr. (ekskl. rejseforsikring plus, inkl. billeje) Utilfredsstillende rejsearrangement, idet klageren, der ikke mødte op i lufthavnen, ikke fik mulighed for at benytte det bestilte hotel og lejede bil. En erstatningsrejse på samme hotel med samme ydelser minus bilen. SAGEN INDBRAGT 10. maj 2011 Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen tilbagebetalt 660 kr. til klageren for leje af bil. ****************************** Ankenævnets afgørelse Kuoni Scandinavia Danmark, filial af Kuoni Scandinavia AB, Sverige (Apollo) skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale kr. til klageren KK M. Endvidere skal Kuoni Scandinavia Danmark, filial af Kuoni Scandinavia AB, Sverige (Apollo) inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275,00 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 2. oktober 2010 på bureauets hjemmeside en rejse for 2 personer til Tenerife for perioden fra søndag den 12. december til søndag den 19. december 2010 med indkvartering i 2- værelses lejlighed med balkon med havudsigt på Atlantic Holiday Centre. Med all inklusive-pension. Klageren har på klageskemaet anført følgende klagepunkter: 1. Er det rimeligt at Apollorejser jvf. deres rejsevilkår kan annullere hele pakkerejsen, hvis deres kunder ikke når at møde rettidigt op i lufthavnen?? Jeg tænker her på vores situation, hvor vi ikke kunne få lov til at råde over vores betalte hotel, mad og lejet bil. 2. Efterfølgende (da vi havde klaget) fandt vi ud af, at vi havde fået forkert information fra en sælger i Apollo. Jeg ringede samme dag vi skulle have fløjet, og fik af vide at når vi ikke nåede, at kommet til tiden, så havde vi ingen rettigheder til hotel og bil - hele pakkerejsen var tabt, og hun henviste til deres rejsebetingelser. Efter min klage til Apollo, kunne vi pludselig godt selv have taget til Tenerife og benyttet vores hotel. Hvis der havde stået i deres rejsebetingelser, at man kun mister flyet men stadig har rådighed over andre betalte ydelser- så var Peters og min rejse ikke gået tabt. Det er ikke fair, at Apollo har interne regler om pakkerejser, som deres kunder ikke har mulighed for at få kendskab til - vi er afhængige af svar fra den medarbejder, som vi tilfældigvis får kontakt til, og som i vores tilfælde heller ikke havde kendskab til at vi selv kunne transportere os til Tenerife. Igen - det skal tydeliggøres i deres rejsebetingelser, hvad vi rejsende har krav på. Og det er da også mærkeligt, at det kun gælder visse destinationer - og hvorfor ikke alle. Hotellerne har jo fået betaling for opholdet. Af klagerens billet fremgår bl.a.: Lov om pakkerejser Rejsen er omfattet af lov om pakkerejser. Almindelige betingelser for deltagelse i Pakkerejser og Vigtige Oplysninger, som findes på vores hjemmeside er lige som vores katalog en del af aftalegrundlaget. Vi beder dig om at gøre dig bekendt hermed. Af bureauets Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser m.v. fremgår bl.a.: d) Ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmede betragtes som en aflysning af hele rejsen. Flyrejsen kan kun benyttes på de på billetten angivne dage for ud- henholdsvis hjemrejse. Det er ikke muligt at forlænge eller afkorte en påbegyndt charterrejse, og det er ligeledes ikke muligt at tilslutte sig rejsen i udlandet. Rejsende, som ikke møder frem til udrejse, mister retten til hjemrejse og øvrige ydelser. Det er således ikke muligt at bestille en returbillet og kun benytte

3 3 f.eks. hjemrejsen. Der ydes ingen refusion for eventuelt ubenyttede dele af rejsen som f.eks. hotel, pension m.m. Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til hjemrejsen. Klageren har i brev af 12. februar 2011 til bureauet nærmere begrundet sin klage således: P og jeg nåede desværre ikke flyet, som afgik kl søndag morgen. Jeg henvendte mig søndag formiddag til Apollo Rejser for at høre, om jeg ikke kunne tage et andet fly. Jeg vidste godt at jeg havde mistet flyrejsen ned, men jeg havde dog forventning om, at jeg stadigvæk havde mit hotel. Jeg fik den besked, at vi havde mistet alt, da vi ikke mødte op - også vores bil, som vi havde lejet 3 dage fra om tirsdagen. Synes I det er rimeligt, at jeres kunder mister alle deres penge, hvis der pludselig sker noget uforudset, så de misser flyet? I henviste til nogle bestemmelser i jeres brochure men vi kan simpelthen ikke forstå, at Apollo Rejser kan få lov til at have eneret på alle produkter, som deres kunder har betalt for. Vi har købt nogle produkter, som vi ikke får lov til at bruge. Vi stod op kl søndag morgen, og skulle pakke det sidste i vores kufferter. Et minut senere gik pludselig alt vores lys. Det var sort som kul også udenfor. Det viste sig, at der var strømafbrydelse i Hareskov by og Værløse. Hvad nu? Jeg prøvede at få pakket resten af mine ting med en lommelygte men måtte sande, at det kunne vi nok ikke nå. P var nærmest gået i chok. Han ville ikke forlade vores hus uden strøm. Det var frostvejr udenfor - og vi havde lige haft vandskade 14 dage før, hvor det fossede ned fra loftet. Vores Nabo, som skulle køre os, kom og fortalte at strømafbrydelse ville vare en times tid. Alt var kaos i mørket og vi kunne ikke nå at tjekke ind senest kl Inden ankenævnsbehandlingen har bureauet tilbagebetalt 660 kr. til klageren for billejen. Klageren stiller sig ikke tilfreds hermed, men gør krav på En erstatningsrejse på samme hotel med samme ydelser minus bilen. I mail af 18. marts 2011 til klageren anfører bureauet bl.a.: Det er meget beklageligt at I ikke nåede jeres fly til Tenerife den 12/ og vi har fuld forståelse for at dette har været en meget frustrerende oplevelse. Vi stiller os uforstående overfor at vores sælger skulle have informeret jer om at I ikke ville kunne benytte jer af hotellet og udlejningsbilen hvis I var kommet ned til rejsemålet på anden måde. Alle vore sælgere er klar over at dette kan lade sig gøre, selvom alt annulleres automatisk når man ikke møder op i lufthavnen. Man kunne efterfølgende have informeret rejsemålet om at I ville dukke op senere. Dette har vi ikke tidligere haft problemer med når gæster har misset deres fly.

4 4 Klageren har i sine kommentarer af 23. marts 2011 til ovenstående mail fra bureauet bl.a. anført: Nu er vi helt forvirrede. Grunden til at vi skrev brevet, var jo, at vi ikke kunne forstå, at vi ikke selv kunne tage til Tenerife, og benytte vores betalte hotel og bil. Vi fik den besked, når vi ikke var mødt op, så var alt annulleret, så denne løsning med selv at tage derned var ikke mulig. Vedkommende henviste til jeres forretningsbetingelser, og der står jo også at Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen, som du selv til sidst i din mail gør opmærksom på. (HVORFOR DET - HVIS DET IKKE PAS- SER - hvorfor ikke gøre opmærksom på i jeres rejsebetingelser, at man har mulighed for at møde op på hotellet på et senere tidspunkt. Så er I da sikre på, at jeres kunder ikke bliver misinformeret, hvis de får fat i en sælger, som ikke har 100% tjek på jeres interne regler. Det indklagede bureau har i brev af 25. maj 2011 til Ankenævnet yderligere anført: Ved bestilling af rejsen den 02/ fik klager tilsendt en bookingbekræftelse via mail. På denne bekræftelse gør vi opmærksom på Lov om pakkerejser samt almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser. På billet tilsendt den 11/ gør vi igen opmærksom på det samme. Under punkt 5 i Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser står følgende; "Flyrejsen kan kun benyttes på de på billetten angivne dage for ud- henholdsvis hjemrejse. Det er ikke muligt. Det fremgår tydeligt af betingelserne at rejsen bliver annulleret ved for sent fremmøde. Sælgeren har ikke givet forkert information. Som udgangspunkt kan man ikke benytte dele af en pakkerejse hvis man ikke har mødt rettidigt op. Vi har tidligere erfaring med at gæster er mødt op for sent i lufthavnen og i forbindelse med dette har gæster kunnet benytte hotel og evt. udlejningsbil. Klager valgte dog slet ikke at møde op i lufthavnen. Klageren har i sine kommentarer af 7. juni 2011 til ovenstående brev fra bureauet bl.a. anført: Vi er bekendte med, at Apollorejser i deres rejsebetingelser skriver at vi mister alt, (og dog, de har interne regler om at rejsende en gang imellem selv kan lade sig transportere ned til bestemmelsesstedet men det står ikke skrevet nogen steder og vi rejsende er afhængige af hvilken sælger vi får fat i). Det er derfor vi vil afprøve en principsag hos jer.

5 5 Ankenævnets afgørelse Det er ubestridt, at det udelukkende beror på forhold, som klageren bærer risikoen for, at klageren på afrejsedagen søndag den 12. december 2010 ikke mødte frem i lufthavnen. 3 medlemmer (Ankenævnets formand og Forbrugerrådet) finder, at det ikke kan anses for almindeligt kendt, at en kunde mister retten til indkvartering, billeje samt hjemrejsebillet, såfremt den pågældende undlader at møde op til udrejsen. Disse medlemmer lægger på baggrund af oplysninger fra bureauet herom til grund, at bureauet, uanset bureauets almindelige betingelser om, at rejsende, som ikke møder frem til udrejse, mister retten til hjemrejse og øvrige ydelser, har ladet rejsende, der på anden vis selv sørgede for at komme frem til rejsemålet, benytte hotel, hjemrejse og eventuelt billeje. Det findes mod klagerens benægtelse ikke dokumenteret, at bureauet i denne sag har oplyste om muligheden for at benytte hotel, hjemrejse m.v. På denne baggrund finder disse medlemmer med henvisning til aftalelovens 38 c, jf. 36, under disse omstændigheder at måtte tilsidesætte bureauets almindelige betingelser, hvorefter bureauet ikke vil refundere eventuelt ubenyttede dele af rejsen til klageren, som urimelige. Klageren er derfor berettiget til at få refunderet rejsens pris på kr. fratrukket et skønsmæssigt fastsat beløb på kr. til flybilletter. Herfra fratrækkes det beløb på 660 kr., som bureauet allerede har udbetalt. 2 medlemmer (Danmarks Rejsebureau Forening og Foreningen af Rejsearrangører i Danmark) finder, at bureauets Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser m.v. er det aftalegrundlag, der ligger til grund for den aftale, klageren har indgået med bureauet. Disse medlemmer finder derfor, at klageren ikke over for bureauet kan stille krav om at blive stillet bedre end de regler, der fremgår af Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser m.v.. Disse medlemmer kan derfor ikke give klageren medhold i klagen. Den omstændighed, at andre rejsende, der er mødt op for sent i lufthavnen, i visse situationer har fået mulighed for at benytte hotel og eventuel lejet bil, finder disse medlemmer ikke kan føre til et andet resultat. Da klageren efter stemmeflertallet har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. vedtægternes 24. Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til kr. (sagskategori 1). Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra dato, er der i medfør af 10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor.

6 6 Efter stemmeflertallet b e s t e m m e s : Kuoni Scandinavia Danmark, filial af Kuoni Scandinavia AB, Sverige (Apollo) skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale kr. til klageren KKM. Endvidere skal Kuoni Scandinavia Danmark, filial af Kuoni Scandinavia AB, Sverige (Apollo) inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275,00 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. Mikael Kragh Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0150 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER PL (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0094 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER EHJ (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Fyns Dykkercenter

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0234 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER HKA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Hurghada,

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0125 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FEP (8 voksne/3 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Detur Denmark A/S

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius. 18.03. -28.03.2004. Faktisk afrejse fra Kastrup 19.03.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0070 afsagt den 28. september 2010 ****************************** KLAGER LS (1 person) 7870 Roslev SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2012/0168 afsagt den 15. maj 2013 ****************************** KLAGER MAU (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR 1st Fashion Group International v/peter Hjorth

Læs mere