Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008"

Transkript

1 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

2 Indholdsfortegnelse 1. Administration 2. Særlige bestemmelser for salg 3. Særlige bestemmelser for stadepladser, Torvet, Grenaa 4. Særlige bestemmelser for stadepladser, Møllebækvej, Fjellerup Strand 5. Betaling for stadeplads 6. Stadepladsudgiften 7. Overtrædelse af bestemmelserne 8. Ikrafttrædelse Plan over stadepladser på Torvet, Grenaa Plan over stadepladser på Møllebækvej, Fjellerup Strand 1. Administration 1 I henhold til næringsloven, lov nr. 601 af 10. december 1975 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, 14, stk. 1 og 2, har Miljø- og Teknikudvalget efter bemyndigelse af kommunalbestyrelsen fastsat følgende bestemmelser vedrørende torvehandel på Torvet, Grenaa og stadepladser ved Møllebækvej, Fjellerup Strand. 2 Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med torvemarkedet skal afgøres af kommunen.

3 2. Særlige bestemmelser for salg 3 Torvehandel i Grenaa må kun finde sted onsdage og lørdage fra kl Torvehandel på pladserne ved Fjellerup Strand må kun finde sted i sæsonen fra 1. juni til og med september alle ugens dage uden tidsbegrænsning. 4 Ved torvehandel må der alene sælges næringsmidler fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri samt mindre husdyr, fjerkræ og danske husflidsprodukter, desuden blomster, træer og buske. Et husflidsprodukt er en genstand, til hvis fremstilling der ikke kræves håndværksmæssig eller industriel uddannelse og som er fremstillet uden anden medhjælp end ægtefællen og hjemmeværende børn eller børnebørn. 5 Vogne, boder m.v., der anvendes i forbindelse med salg af levnedsmidler, skal godkendes af Fødevareregion Nord. 6 Enhver, der har bopæl i Danmark og er myndig efter dansk lov, kan deltage i torvehandel på de i dette regulativ anførte vilkår. 3. Særlige bestemmelser for stadepladser på Torvet, Grenaa 7 Pladserne nr. 1-7 anvendes til faste stadepladser. Pladserne nr anvendes til leje for en enkelt dag.

4 Biler, som ikke bliver brugt i forbindelse med handelen, må ikke opstilles på pladserne. 8 Torvehandel fra en fast stadeplads eller plads for en enkelt dag må kun finde sted på en af Norddjurs Kommunes pladsmand anvist stadeplads. Norddjurs Kommunes pladsmand er på pladsen i tiderne, hvor markedet foregår for udlejning af stadepladser. Det er ikke nødvendigt at træffe aftale om leje af en fast stadeplads eller en endagsplads i forvejen. Lejen foregår ved første fremmøde på pladsen. Stadepladsen må kun anvendes af den, til hvem den er anvist. 9 Er en fast stadeplads ikke indtaget 1 time efter torvetids begyndelse, kan pladsen for den pågældende dag benyttes af en anden. 10 Personer, der ikke har lejet en fast stadeplads, kan for en enkelt dag leje eventuelle ledige pladser mod betaling til kommunens pladsmand på Torvet. Rækkefølgen for udlejning er efter lejernes ankomst på pladsen. 11 Ingen må indtage større plads, end den lejede stadeplads omfatter. Placeringen samt stadepladsnumre fremgår af vedhæftede plan for Torvet, Grenaa 12 Kommunen kan til enhver tid, når omstændighederne efter

5 kommunens skøn taler herfor, fravige bestemmelserne om stadepladsernes fordeling og størrelse. Kommunen påtager sig intet ansvar eller erstatningskrav overfor faste boder, såfremt disse ved enkelte lejligheder bliver generet af anden benyttelse af Torvet, men i sådanne tilfælde vil de handlende i god tid blive adviseret af Norddjurs Kommune. 13 Stadelejerne skal straks ved torvetidens ophør rydde op, gøre rent samt fjerne alt opstillingsmateriale og affald. Stadelejeren skal efterkomme henstilling i forbindelse med eventuel oprydning fra den af kommunen udnævnte pladsmand. 14 Hver stadelejer må opstille 1-2 parasoller, som skal være ensfarvede mørkegrønne, der vil dog være mulighed for aftale af en anden farve, såfremt de faste lejere kan blive enige om en anden farve. Farven på parasollerne på pladserne for engangslejer: Første gang: Ingen bestemt. Herefter: I samme farve som ved faste pladser. 15 I tilfælde hvor alle stadepladserne er opstaget, og der opstår behov for en yderligere stadeplads for en enkelt dag, og man fra de faste stadepladslejere er enige om at rykke sammen for på den måde at give plads, skal pladsmanden give sin accept til, at den ekstra plads findes på den måde.

6 4. Særlige regler for stadepladser ved Møllebækvej, Fjellerup Strand. 16 Der er ialt 6 pladser, som kan anvendes til faste stadepladser, og i givet fald de ikke er udlejet, vil de kunne lejes til dagstadepladser. 17 Nærmere aftale om leje af en plads skal ske i forvejen på telefon , Freddy Juul Nielsen, Norddjurs Kommunes Materialegård, som er kommunens pladsmand for stadepladserne. Placering af den lejede plads skal aftale ved henvendelsen. 18 Ingen må indtage mere plads end det areal, man har fået tildelt. Placering samt stadepladsnumre fremgår af vedhæftede plan for Møllebækvej, Fjellerup Strand. 19 Kommunen kan til enhver tid, når omstændighederne efter kommunens skøn taler herfor, fravige bestemmelserne om stadepladsernes fordeling og størrelse. 20 Kommunen påtager sig ikke ansvar eller erstatningskrav overfor faste boder, såfremt disse ved enkelte lejligheder bliver generet af anden benyttelse af parkeringsarealet ved Møllebækvej, og i givet fald der bliver behov for brug af stadepladsarealet vil de handlende i god tid blive adviseret af Norddjurs Kommune. 21 Stadelejeren skal straks efter brug af pladsen rydde op, gøre rent samt fjerne alt opstillingsmateriale og affald, og efterkomme eventuel henstilling om oprydning enten fra Norddjurs

7 Kommune eller pladsmanden. 22 Der må opstilles en parasol på hver stadeplads. 5. Betaling for stadeplads 23 For anvendelse af stadepladser betales en af kommunalbestyrelsen godkendt afgift til Norddjurs Kommune. Afgiften fastsættes hvert år ved budgetlægningen. Afgiften for fast stadeplads på Torvet for hele året betales helårsvis, medens afgiften for fast stadeplads i sommer- og vinterhalvåret beales halvårsvis. Afgiften for stadepladser ved Fjellerup Strand betales samlet for 4 måneder. Afgiften for enkelte dage betales til Norddjurs Kommunes pladsmand mod dags dato kvittering. Pladsmanden indsætter dagsindbetalinger efter sidste torvedag i måneden på konto tilhørende Norddjurs Kommune. Ved tildeling af en fast stadeplads vil den handlende få udleveret en kvittering af pladsmanden på, at pladsen er lejet som fast stadeplads. Der vil så inden kort tid herefter komme en opkrævning på den lejede periode fra Norddjurs Kommune til betaling af lejebeløbet i bank eller på postkontor. Ved ophør af brug af en stadeplads før udløb af brugsaftalen, vil man ikke kunne få tilbagebetalt overskydende lejeafgift, betalingen vil i givet fald ikke kunne overgå til tredje mand.

8 Genudlejning af den pågældende plads skal foregå via kommunens pladsmand. 6. Stadepladsafgifter I 2008 er udgiften følgende: 24 Helårsleje 1.200,00 kr. Vinter - 1. oktober til 31. marts 400,00 kr. Sommer - 1. april til 30. september 1.000,00 kr. 4 måneders leje i Fjellerup 650,00 kr. Dagsbetaling 50,00 kr. 7. Overtrædelse af bestemmelserne 25 I henhold til næringsloven, lov nr. 601 af 10. december 1975 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 195 af 25. marts 1988, 27, stk. 1, straffes overtrædelse af de i dette regulativ fastsatte bestemmelser med bøde. 8. Ikrafttrædelse 26 Regulativet træder i kraft den 1. marts 2008 Erstatter regulativ for torvehandel på Torvet, Grenaa, november 2005.

9

10

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

SAMEJEKONTRAKT. mellem

SAMEJEKONTRAKT. mellem Xxxxxx Xxxxxx for XX% XXXX ApS ved Xxxxx xxxxx for XX% XXXX A/S ved Xxxxx xxxxx for XX% SAMEJEKONTRAKT mellem Dags dato er der indgået nedenstående samejekontrakt mellem ovenstående parter om ejerskab

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Energien

Vedtægter for Haveforeningen Energien Disse vedtægter er godkendt på Generalforsamling den 6. august 2012 som resultat af en gennemskrivning og sproglig modernisering af foreningens vedtægter fra 1985, gennemskrevet med ændringer vedtaget

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere