REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING"

Transkript

1 REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der sælges fødevarer, blomster, grene og mindre planter, husflidsprodukter (det vil sige varer, der er produceret i sælgerens egen husstand). Ønske om andre handelsvarer skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af de, der udlejer pladserne (se pkt. 4). For torvehandelen gælder: den til enhver tid gældende lovgivning (herunder bl.a. levnedsmiddel- og næringsloven), anvisninger fra Fødevareregionen, bestemmelser, som Byrådet måtte træffe af hensyn til Torvets og Havnens benyttelse, æstetik m.v. Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den Fødevareregion, hvor sælgeren hører hjemme. Registrering eller godkendelse skal altid kunne fremvises på forlangende. 3) Torvetider Torvet Mandag fra kl til Tirsdag fra kl til Fredag fra kl til Havnen Onsdag fra kl til Torsdag fra kl til Fælles for Torvet og Havnen I ugen før jul hver dag fra kl til Hvis torvedage falder på en helligdag, kan der tillades torvehandel på den sidste hverdag før helligdagen.

2 2 Sælgerne må først tage ophold på stadepladserne med varer ½ time før torvetiden. Senest ½ time efter torvetidens ophør skal alle varer samt boder, kurve, kasser o.l., der har været benyttet ved handelen, være fjernet, og pladsen skal være gjort ren. Aflysning eller indskrænkning af rådigheden over pladserne Hvis der er andre arrangementer på Torvet eller på Havnen enkelte dage, har udlejeren følgende muligheder: torvehandelen kan helt aflyses, de handlende kan flyttes til en anden placering, tidspunktet for torvehandelen kan indskrænkes, eller pladsernes størrelse kan reduceres. Lejere af en fast stadeplads får underretning om de nævnte ændringer pr. . Leje for pladsen kan ikke kræves nedsat som følge af ovenstående. 4) Udlejning af stadepladser Torvet Stadepladserne anvises af Ringkjøbing Handelsforening, Torvet 22, Ringkøbing. Pladserne kan lejes på følgende måder: Fast stadeplads: De handlende kan leje faste stadepladser for 1 kvartal ad gangen. Dagsplads: Hvis der er ledige pladser, kan sælgere, der ikke har fast stadeplads, leje en plads mod at betale dagsafgiften. Når en stadeplads ikke er optaget af lejeren 2 timer efter torvetidens begyndelse, kan pladsen udlejes til en anden for den pågældende dag. Den egentlige lejer af pladsen har ikke krav på erstatning i den forbindelse. Når en stadeplads forlades inden torvetidens udløb, har Ringkjøbing Handelsforening ret til at udleje pladsen for resten af dagen. Den egentlige lejer af pladsen har ikke krav på erstatning i den forbindelse. Havnen Stadepladserne anvises af havnefogeden, som kan træffes på Havnepladsen 2, Ringkøbing, eller på telefon nr Pladserne kan kun udlejes som: Fast stadeplads Det vil sige, at de handlende kun kan leje faste stadepladser for 1 kvartal ad gangen. Opsigelse af pladser Udlejers opsigelse Hvis en stadeplads ikke har været brugt 1 måned, kan udlejer sige lejemålet op med omgående varsel, medmindre der foreligger en aftale om fravær ud over 1 måned. Der sker ingen tilbagebetaling af den betalte afgift. Lejers opsigelse Hvis en lejer ønsker at opsige sit lejemål for en fast plads, skal dette ske senest 1 måned for udløbet af et kvartal.

3 3 5) Afgifter for leje af stadepladser Der opkræves følgende afgift pr. stadeplads i 2012: Torvet Faste pladser 4 x 4 m: 480 kr. pr. kvartal 5 x 4 m: 600 kr. pr. kvartal 6 x 4 m: 720 kr. pr. kvartal 7 x 4 m: 840 kr. pr. kvartal 8 x 4 m: 960 kr. pr. kvartal Dagsplads 84 kr. Havnen 500 kr. pr. kvartal. Pladserne på Havnen har en størrelse på 5 x 6 m. Der udlejes ikke dagspladser på Havnen. På Havnen er der ikke mulighed for at få strømforsyning. Taksten fastsættes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar efter reguleringspristallet for forudgående oktober. Betaling Faste pladser Afgiften for en fast stadeplads på Torvet og Havnen betales for 1 kvartal ad gangen inden den første torvedag i kvartalet. Ved tilgang i et kvartal betales afgift for den del, der er tilbage af kvartalet. Dagspladser Afgiften for en dagsplads på Torvet skal betales inden kl. 11 den pågældende dag. Kvittering for leje af en stadeplads skal til enhver tid medbringes og på forlangende forevises Politiet. Frivillige organisationer kan efter ansøgning fritages for betaling af stadeafgiften, (eksempelvis humanitære organisationer, skoler og lignende). Fremlån eller fremleje af en stadeplads er ikke tilladt. 6) Parkering på stadepladserne For parkering på stadepladserne gælder følgende: Der må kun parkeres på stadepladserne, hvis vognens totalvægt ikke overstiger 3500 kg. Hvis det skønnes, at en vogn skæmmer omgivelserne, har udlejer ret til at henvise vognen til én af byens parkeringspladser. Både vogn og varer skal holdes inden for den tildelte stadeplads. Hvis der ikke kan parkeres på pladsen, er det tilladt at transportere varer til og fra stadepladsen i bil. Hvis der ikke kan parkeres på pladsen, skal salgsvogne parkeres på én af byens parkeringspladser. Eventuelle markiser, parasoller og lignende må ikke være påtrykt firmanavne eller logoer.

4 4 7) Opslag med virksomhedens navn m.m. I henhold til næringsloven (lov nr. 191 af 13. april 2011, 2) skal næringsdrivende med detailsalg af varer have et opslag med virksomhedens CVR-nummer samt indehaverens navn og adresse på et sted, der er iøjnefaldende for kunderne. Hvis en næringsdrivende ikke har et CVR-nummer, skal alene indehaverens navn og adresse fremgå af opslaget. Den næringsdrivende skal på forlangende udlevere de nævnte oplysninger i skriftlig form til kunden. 8) Affald og rengøring Det er ikke tilladt at benytte Torvets og Havnens affaldsbeholdere til det affald, der stammer fra handelen på stadepladserne. Lejeren af en stadeplads skal selv sørge for at bortskaffe affaldet. Ved manglende rengøring vil arbejdet blive udført af Ringkøbing-Skjern Kommune for lejers regning. Der vil blive opkrævet betaling for minimum 1 time. Ved gentagne tilfælde af manglende renholdelse kan udlejer afvise at udleje en plads til den pågældende lejer fremover. 9) Overtrædelse En lejer kan bortvises fra stadepladserne på Torvet og Havnen med omgående virkning i følgende tilfælde: Hvis lejeren overtræder bestemmelserne i dette reglement. Hvis lejeren ikke efterkommer de anvisninger, Politiet giver til overholdelse af god orden. I tilfælde af gentagne overtrædelser kan Politiet forbyde den pågældende adgang til stadepladserne på Torvet og Havnen. Lejeren af en stadeplads er ansvarlig for overtrædelser af reglementets bestemmelser, som deres stedfortrædere eller medhjælpere eventuelt begår. 10) Ikrafttræden Dette reglement træder i kraft den 1. januar 2012 og erstatter tidligere reglementer for handel på Torvet og på Havnen i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune Teknik- og Miljøudvalget Den 1. januar 2012 Ole Kamp Udvalgsformand

5 5 Serveringsarealer Ringkøbing-Skjern Kommune Teknik og Forsyning Finderupsvej 9, 6900 Skjern Tlf.: Vedr.: Torvet Ringkøbing - Stadepladser og serveringsarealer Dato: Målforhold: J.nr.: 1:500 Sagsbeh.: Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

6 6 Ringkøbing-Skjern Kommune Teknik Finderupsvej 9, 6900 Skjern Tlf.: Vedr.: Ringkøbing Havn Stadepladser Dato: Målforhold: 1: J.nr.: Sagsbeh.: Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune Matrikelkort er kun til oversigtsmæssig brug

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a.

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. 1. Navn 1-1 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller selskabet

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J 1. Generelt 1.1.Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordensbestemmelser. Beboerklagenævn

Indholdsfortegnelse. Ordensbestemmelser. Beboerklagenævn HUSORDEN FOR Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER A. Ordensreglementet for afd. 8, Skansen 6-8-10/Østergade 6, er udarbejdet i tilknytning

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere