Personalehåndbogen Personalegoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbogen Personalegoder"

Transkript

1 Personalehåndbogen Personalegoder VELFÆRDSUDVALGET Kommissorium for Velfærdsudvalget Klik på linket, og den ansatte vil komme til siden hvor den ansatte finder medlemmerne i Velfærdsudvalget, samt udvalgets kommissorium. Denne side redigeres og vedligeholdes af ekspeditionssekretær Birgit Hessner, Byrådssekretariatet, MOTIONSKLUBBEN AF 1. juli 1970 MK70 Klik på linket, og du vil komme til MK70 s hjemmeside. side 1 af 10

2 Feriefonden Feriefonden og dens formål og drift Formål Fondens formål er at etablere feriefaciliteter for ansatte i Helsingør Kommune. Etablering af feriefaciliteter sker gennem erhvervelse eller opførelse af ferieboliger efter nærmere bestemmelse truffet af fondens bestyrelse med forhåndsgodkendelse fra Direktoratet for Arbejdstilsynet. Driften Udlejningen og den daglige drift forestås af Birgit Hessner og Flemming Køngerskov. Huset udbydes til leje for ½ år af gangen og med 3 måneders varsel, dvs. at perioden januar og indtil sommerferien annonceres i oktober, og perioden efter sommerferien og indtil nytår annonceres i maj. Huset udlejes på dags- eller ugebasis. Huslejen fastsættes af Feriefonden og inkluderer varme og evt. andre omkostninger. I ferier dvs. sommerferien, efterårsferien, juleferien og påskeferien udlejes huset som hovedregel kun på ugebasis. I sommerferien og efterårsferien trækkes der lod mellem de interesserede. Der er speciel annoncering for disse perioder. I forbindelse med lejemål opkræves et depositum på 500 kr., og restlejen indbetales senest 1 måned, før lejeperioden starter. Indbetalingsbilag opbevares som kontrolbilag. Såfremt depositum er indbetalt, er dette beløb altid tabt ved afbestilling. Restindbetaling tilbagebetales fuldt ud ved afbestilling indtil 14 dage før lejemålets start, eller såfremt afbestilling sker med henvisning til en vedlagt lægeerklæring. Der udarbejdes i januar måned et årsregnskab for det forgangne år. Erhvervskortet Erhvervskortet, offentlig transport som skattefrit personalegode Helsingør Kommune tilbyder alle ansatte et erhvervskort som skattefrit personalegode. Tilbuddet afspejler kommunens ambition om at være en attraktiv arbejdsplads med engagement for både den ansatte og miljø. Hvad er et erhvervskort Erhvervskortet er et årskort, som indkøbes af Helsingør Kommune og videregives til den ansatte mod et træk i bruttolønnen før skat, ATP- og AM-bidrag svarende til den pris Kommunen har indkøbt kortet til. Løntrækket fordeles på det antal måneder, som kortets gyldighedsperiode dækker over dvs. 12 måneder. side 2 af 10

3 Prisen og dermed løntrækket ligger fast for hver af disse 12-måneders perioder. Reduktionen i den ansattes bruttoløn får ingen indflydelse på beregningen af pension og feriepenge. Erhvervskortet giver en økonomisk gevinst til de fleste ansatte med kortere end 25 km hver vej til og fra arbejde (op til 50 km t/r) - uanset lønniveau og uanset, om den ansatte i dag er bilist, cyklist eller bruger af offentlig transport. Det bemærkes, at den ansatte har ikke længere ret til et befordringsfradrag for den samme strækning, som erhvervskortet dækker. Den ansatte har rådighed over erhvervskortet, indtil den ansatte opsiger kortet, fratræder eller ordningen eventuelt opsiges af Helsingør Kommune. Bortset fra Helsingør Kommunes indberetning af erhvervskortet til SKAT, er alle skatteforhold i relation til erhvervskortet i øvrigt alene et forhold mellem Skat og den ansatte. Erhvervskortets fordele for dig som ansat i Helsingør Kommune 1 måneds rabat, en fast pris for 1 år ad gangen og en skattefordel, hvis du har kortere end 25 km. hver vej til og fra arbejde (op til 50 km t/r). Er du i dag hovedsagelig bilist, kan du årligt spare flere tusinde kr. efter skat, hvis pendlingen i bil helt udskiftes med brug af et erhvervskort. Ved fortsat brug af bil 8-10 dage om måneden, spares der penge i forhold til at pendle i bil hver dag. Hvis du overvejende er cyklist, sparer du penge med et erhvervskort, hvis du i dag bruger klippekort mere end 5-6 dage om måneden svarende til brug af lidt mere end 14 klippekort om året. Du kan endvidere bruge erhvervskortet til private ture uden at betale ekstra. Brugere af offentlig transport sparer typisk 1/4-1/2 af deres nuværende udgifter til pendling, hvis den daglige tur er under ca. 20 km (40 km t/r). Men der er ofte også besparelser at hente på længere strækninger. Ved kombination med bil eller cykel kan du stadig spare penge både når du kombinerer på den enkelte strækning og når du skifter mellem de forskellige transportformer hen over ugen eller hen over året. Du kan læse mere, herunder foretage en personlig beregning på Sådan gør du Bestilling af et erhvervskort sker via og logge sig på med anvende følgende adgangsdata: side 3 af 10

4 Brugernavn: Adgangskode: helsingor Bestil senest den 18. i en måned for at få et kort med gyldighed fra den 1. i den efterfølgende måned. Inden du bestiller, er du velkommen til at kontakte trafikselskabernes erhvervsteam på / som kan hjælpe dig med råd om, hvordan erhvervskortet passer ind i din personlige økonomi, hvordan du bestiller m.m. Bestilling Den ansatte er selv ansvarlig for, at de opgivne informationer i forbindelse med bestillingen er korrekte. Erhvervskortet kan i henhold til skattereglerne kun dække afstanden mellem bopæl og arbejdsplads, herunder i et vist omfang skiftende arbejdspladser. Ved valget af zoner er det tilladt at tage afsæt i den mest hensigtsmæssige pendlingstur. Kan du f.eks. spare et skift og/eller tid ved at køre med samme tog eller bus hele vejen frem for at vælge den korteste rute ved at foretage et skift undervejs, er dette skattemæssigt i orden. Det såkaldte Øresundskort (også kendt som Helsingør-kortet ) kan også bestilles via Erhvervskortordningen uden rabat men med skattefordel. Ved bestilling i MoviaErhverv.dk anvendes til- og fra felterne i stedet for rubrikkerne med zoneangivelse. Se mere om billetsamarbejdet i Øresundsregionen her: resund/pages/oresund.aspx Du er som ansat i Helsingør Kommune selv ansvarlig for eventuelt at opsige Abonnementsservice. Opsigelsen skal ske senest den 14. i en måned for at undgå at få tilsendt et nyt periodekort. Efter opsigelsen kan du naturligvis fortsat bruge sit kort måneden ud. Kontakt Abonnementsservice via eller på , tast 8 (hverdage kl ). Forudsætningen for at kunne modtage et erhvervskort er, at den ansatte accepterer at være indforstået med de tilknyttede vilkår. Accepten tilkendegives som afslutning på bestillingsforløbet i ved at sætte et flueben i den tildelte rubrik. Uden en sådan accept kan bestillingen teknisk set ikke gennemføres. Levering Levering sker som 12 månedlige SMS-billetter til din mobiltelefon. side 4 af 10

5 Bemærk: Tidligere blev årskortet fremsendt som papir til den ansattes bopæl. Ansatte, som i forvejen har et årskort på papir, kan vælge at fortsætte denne ordning eller modtage leveringen som SMSbilletter. Levering af SMS erhvervskort sker hver måned den 1. kl. ca hen over den årlige gyldighedsperiode. Telefonen skal være tændt for, at leveringen kan gennemføres. Er dette ikke tilfældet, kan levering af SMS kortet blot ske ved at sende en SMS med teksten gensend til 1415 eller Bliver leveringen forsinket eller oplever du andre former for besvær på grund af forhold relateret til trafikselskaberne i Hovedstaden, kompenserer DSB for dette. Send efterfølgende en mail til med beskrivelse af situationen og de afholdte udgifter. Brug af kortet Erhvervskortet er personligt og må ikke overdrages til andre. Erhvervskortet kan skattefrit anvendes ubegrænset til pendling og erhvervs-relaterede ture indenfor de zoner, som kortet er gyldigt til. Helsingør Kommune har ingen forpligtigelser i relation til dit private brug af erhvervskortet. Ændringer af kortet samt erstatningskort Ændringer af erhvervskort kan i henhold til skattereglerne kun ske ved at ændre i forhold, der ikke påvirker det aktuelt gældende løntræk, hvilket indebærer, at det i praksis kun er muligt at ændre på persondata, private adressedata og zoneangivelserne, men ikke antallet af zoner. Er der behov for et nyt erhvervskort med flere eller færre zoner, kræver det, at det gældende erhvervskort opsiges til udløbet af en 12-måneders periode og at der i den forbindelse bestilles et nyt erhvervskort. SMS kort Ved ændringer af oplysninger i tilknytning til SMS erhvervskort fremsender den ansatte selv med 14 dages varsel relevante oplysninger til erhvervskortets administration på Hvis den månedlige SMS er blevet slettet ved en fejl, sender man blot en SMS til nummeret 1415 eller 1990 med teksten gensend. Herefter får man sit Erhvervskort som SMS-billet igen. Bemærk: Såfremt den ansatte har et papirkort gælder følgende: side 5 af 10

6 Ved ændringer af erhvervskortet, der alene vedrører stamoplysninger omkring navn og adresse men ikke et ændret løntræk samt ved erstatninger af kort, der er bortkommet eller slidt anvendes følgende fremgangsmåde: Først opretter du selv et nyt stamkort med foto, navn og adresse. Det kan ske i de almindelige billetsalg, herunder 7/11 kiosker på stationerne. Herefter kontakter du erhvervskortets administration / tast 5 med henvisning til det nye stamkort. Nyt Erhvervskort (værdiindlæg) fremsendes efter få dage mod gældende gebyr (primo 2012: 50 kr.) til afhentning i billetsalg eller i en billetautomat. I den mellemliggende periode må du selv afholde udgifterne til pendling. Fornyelse Erhvervskort fornys automatisk hvert år ved starten af en ny årlig gyldighedsperiode, hvis det ikke forinden er blevet opsagt. Opsigelse Helsingør Kommune kan i henhold til skattereglerne opsige fornyelsen af kortet i forbindelse med udgangen af hver enkelt gyldighedsperiode på 1 år. Det skal ske skriftligt over for den ansatte med 1 måneds varsel. Den ansatte kan i henhold til skattereglerne over for Helsingør Kommune opsige erhvervskortet til udgangen af en gældende 1-årig gyldighedsperiode. Opsigelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til Helsingør Kommune, Center for Politik og Organisation, Att.: Personale Service, Stengade 59, 3000 Helsingør. Efter opsigelsen kan du naturligvis fortsat bruge sit kort måneden ud. Leveringen af månedlige SMS-Erhvervskort stopper automatisk, når erhvervskortets administration hos DSB i Kolding rettidigt har modtaget opsigelsen fra arbejdsgiveren. Bemærk: For så vidt angår papirbaserede Erhvervskortkort, er den ansatte ved fratræden forpligtiget til at tilbagelevere kortet til arbejdsgiveren senest sidste. Ved manglende aflevering af kortet ved fratræden er arbejdsgiver berettiget til at tilbageholde restværdien af kortet i ikke udbetalt løn og om nødvendigt sende sagen til inkasso. I tilfælde af opsigelse af erhvervskortet begrundet med barsel har du ret til at gentilmelde dig erhvervskortet ved tilbagevenden til jobbet, såfremt Helsingør Kommune stadig tilbyder ordningen generelt. Retningslinjer for fri telefon Formål med fri telefon side 6 af 10

7 Formål med fri telefon er: At øge fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen, f.eks. ved at den ansatte kan anvende telefon som arbejdsredskab uden for normal arbejdstid, og at arbejdsgiver kan kontakte ansatte med særlige funktioner uden for normal arbejdstid. At forbedre mulighederne for at fastholde og rekruttere personale. Hvad er fri telefon Fri telefon omfatter de tilfælde, hvor en telefon er oprettet i Helsingør Kommunes navn, og hvor Helsingør Kommune fuldstændigt eller op til et bestemt beløb afholder den ansattes telefonudgifter. Ved en telefon forstås: En almindelig fastnettelefon eller en mobiltelefon. Små håndholdte computere, hvis hovedfunktionen er telefoni og evt. kalender og tidsregistreringsfunktion såsom PDA er, smartphones og lignende. Selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen. Sædvanlige telefonserviceydelser såsom telefonvækning, telefonsvarerfunktion, "vis nummer-funktion" og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet. Sædvanlige telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Begrænsninger i anvendelsen af en arbejdsgiverbetalt telefon Såfremt en leder indgår aftale om fri telefon med en den ansatte, er der følgende generelle begrænsninger: Den ansatte eller andre må ikke anvende telefonen til afstemninger ved diverse tvprogrammer o.l., som belaster telefonregningen. Den ansatte eller andre må ikke indkøbe apps eller andre varer og services, som belaster telefonregningen. Målgruppe for fri telefon Det er nærmeste budgetansvarlige leder, der træffer beslutning om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at den ansatte kan få tilbudt fri telefon. Betaling og administration Såfremt leder og den ansatte indgår en aftale om fri telefon, vil udgiften for den enkelte enhed være 1000 kr. årligt uanset, hvornår i kalenderåret aftalen indgås. Én gang årligt i december trækker Center for Politik og Organisation en liste over de enheder, hvor der er aftaler om fri telefon. Denne oplysning får Center for Politik og Organisation allerede i dag, idet blanketten Oplysning om privat brug af fri telefon / mobiltelefon udfyldes, når der indgås aftale om fri telefon. side 7 af 10

8 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udsender interne opkrævning/bogfører udgiften til de enkelte totalrammer en gang årligt. Af hensyn til totalrammernes mulighed for at styre det forventede regnskab sker dette inden udgangen af 2. kvartal. Beskatningsregler Jf. regler om beskatning af fri telefon bliver ansatte i Helsingør Kommune beskattet af kr. årligt (2010- niveau), hvis Helsingør Kommune som arbejdsgiver stiller en telefon til privat rådighed (fri telefon) for den ansatte. Den ansattes eventuelt egne telefonudgifter kan ikke reducere beskatningen af fri telefon. Det betyder, at hvis lederen og den ansatte har aftalt, at den ansatte må anvende sin arbejdsmobiltelefon til både erhvervsmæssige og private opkald, skal telefonen beskattes som fri telefon af kr. årligt. Definition af begrebet fri telefon samt beskatning fremgår af nedenstående oversigt fra SKAT: Type Beskatning af den ansatte Skal arbejdsgiver udføre kontrol Fastnet telefon og mobiltelefon på arbejdspladsen Ingen beskatning. Ingen kontrol Fastnet telefon på den ansattes bopæl Den ansatte beskattes af kr. årligt Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag og foretages indberetning heraf. Ingen kontrol Mobiltelefon som den ansatte tager med hjem på bopælen (Arbejdsmobiltelefon) Ingen beskatning, hvis følgende betingelser er opfyldt: Brugen af telefonen uden for arbejdsstedet er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (fx at arbejdsgiveren, kunder mv. har behov for at kunne komme i kontakt med den ansatte eller at den ansatte har behov for at kunne komme i kontakt med arbejdsgiveren, kunder mv.) og Den ansatte og arbejdsgiver har aftalt at telefonen kun må anvendes erhvervsmæssigt, bortset fra enkeltstående private opkald til og fra telefonen mv. og Arbejdsgiveren fører kontrol med Kontrol side 8 af 10

9 anvendelsen Er betingelserne ikke opfyldt eller har den ansatte kompenseret arbejdsgiveren fx via en aftale om lønnedgang, for at få stillet telefonen til rådighed skal den ansatte beskattes af fri telefon af kr. årligt. Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag og foretages indberetning heraf. Computer og internetadgang En arbejdsgiverbetalt computer er skattefri, hvis den anvendes arbejdsmæssigt. Det gælder også, selvom den ansatte tager computeren med hjem, hvis den anvendes arbejdsmæssigt og uanset, at den ansatte også anvender den privat. En arbejdsgiverbetalt internetadgang på den ansattes bopæl er skattefri, hvis den ansatte har adgang til Helsingør Kommunes netværk (samme programmer og dokumenter som på arbejdspladsen). Definition af begrebet internetforbindelse-beskatning fremgår af nedenstående oversigt fra SKAT: Internetforbindelse Type Beskatning af den ansatte Skal arbejdsgiver udføre kontrol Internetforbindelse på arbejdspladsen Ingen beskatning Ingen kontrol Internetforbindelse på den ansattes bopæl, herunder mobilt internet den ansatte tager med hjem på bopælen. Ingen beskatning hvis der er adgang til arbejdsgiverens netværk Hvis der ikke er adgang til arbejdsgiverens netværk beskattes den ansatte af kr. årligt. Der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag og foretages indberetning heraf. Ingen kontrol Ved tvivlsspørgsmål kontakt Strategi, HR og Kommunikation på lok (Anette Rønnow). side 9 af 10

10 Registrering i lønsystemet Center for Politik og Organisation, Personale Service, foretager de fornødne indberetninger til lønsystemet for de ansatte, der omfattes af beskatningen. Indberetningen sker ikke automatisk. Den enkelte leder skal derfor sikre, at der for hver ansat sendes en registreringsblanket til Personale Service, såfremt den ansatte skal beskattes. Kontaktperson: Lønfaglig koordinator Irene Madsen på tlf Firmabil Skattemæssige forhold for benyttelse af firmabil En ansat med firmabil undgår beskatning ved ikke at bruge bilen privat. En absolut forudsætning for at undgå beskatning er, at der foreligger en skriftlig aftale mellem kommunen og den ansatte om, at bilen ikke bruges til privat kørsel. Køres blot én gang om året privat i bilen, trods føromtalte aftale, udløses beskatning af værdien af fri bil for hele året, dog højst for den periode hvor bilen er til rådighed for den ansatte til erhvervsmæssig kørsel. Afleverer den ansatte bilen på arbejdsstedet ved arbejdstids ophør, trods føromtalte aftale, kan den ansatte normalt være sikker på ikke at blive beskattet af fri bil. Holder bilen derimod ved hjemmet uden for arbejdstiden, vil skattevæsenet som udgangspunkt formode, trods føromtalte aftale, at den også bruges privat, og den ansatte må sandsynliggøre overfor skattemyndigheden, at dette ikke er tilfældet for at undgå beskatning. Bedømmelsen tager udgangspunkt i den ansattes normale levevis, herunder bopælens beliggenhed i forhold til dagligvarebutikker, om familien har egen bil m.v. Den ansatte kan foretage daglige registreringer, der specificerer dagens kørsel, og viser disse alene erhvervsmæssig kørsel, har den ansatte normalt løftet bevisbyrden for, at bilen ikke bruges privat. side 10 af 10

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som ansat i ATP kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes værdien af godet

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

multimedier beskatning og kontrol

multimedier beskatning og kontrol multimedier beskatning og kontrol Multimediebeskatningen trådte i kraft den 1. januar 2010. Det er indskærpet, at arbejdsgiverne skal sikre, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede oplysninger

Læs mere

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Personalegoder DLG kan nu tilbyde en række personalegoder som bruttolønsordning. Dermed har du mulighed for at spare op til 56% på en række produkter. Personalegoderne

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som ansat i ATP kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes værdien af godet

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK 1. Erhvervskortaftalens indhold Når der er indgået en aftale om bestilling og udstedelse af Erhvervskort i henhold til disse vilkår (Erhvervskortaftale), berettiger

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Sundhedsordning og andre personalegoder

Sundhedsordning og andre personalegoder Sundhedsordning og andre personalegoder Organisation og Personale Side 1 af 5 I centrale aftaler er der sat fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. Således er det aftalt i KTO-forliget 2008, bilag

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Vejledning om multimediebeskatning

Vejledning om multimediebeskatning Vejledningen er udarbejdet af Sundhedskartellets sekretariat i forbindelse med indførelsen af multimedieskatten 1. januar 2010 Vejledning om multimediebeskatning Det helt centrale spørgsmål er, om du som

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0368 Klageren: Indklagede: XX 1439 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

It-beskatning. Skat 2016

It-beskatning. Skat 2016 It-beskatning Skat 2016 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Forslag. Politik for fleksible lønpakker

Forslag. Politik for fleksible lønpakker Forslag Politik for fleksible lønpakker Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion...3 2. Hvad er en fleksibel lønpakke?...3 3. Hvad kan du vælge?...3 4. Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg m.v...4

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere Den 26. oktober 2009 1. Resume Århus Kommune har en vision om at være en moderne, attraktiv og effektiv arbejdsplads. IT- og telefoniløsninger til

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2017 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

Finansloven ændringer til personbeskatning

Finansloven ændringer til personbeskatning Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Finansloven ændringer til personbeskatning Regeringen har fremsat lovforslag om skærpelser Regeringen har fremlagt 7 lovforslag

Læs mere

Beskatning af personalegoder 2013

Beskatning af personalegoder 2013 Beskatning af personalegoder 2013 Afgangsprojektet er udarbejdet af Laura Victoria Bell, Copenhagen Business School, HD(R). Copenhagen Business School, HD(R) Side 1 af 81 Forord Denne opgave er en afsluttende

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

J.nr. : Sagsbeh.: KMH Fællesforvaltningen

J.nr. : Sagsbeh.: KMH Fællesforvaltningen KMH J.nr. : Sagsbeh.: KMH Fællesforvaltningen 28. februar 2007 NOTAT Huskeliste ved en medarbejders fratræden Når en medarbejder stopper med at arbejde for Albertslund Kommune, er der en del praktiske

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbogen 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Baggrund og resume Hoved MED for Frederikshavn Kommune har bedt IT-afdelingen om at udarbejde et projektforslag vedr. tilbud

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning F A K T A Oktober 2017 Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere