Struer Kommunes takster i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommunes takster i 2015"

Transkript

1 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... - Pelsdyrfarme... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 3,30 3,30 1, Redningsberedskab Udkald til blinde alarmer på automatiske anlæg 5.125, , ,00 1. Forsyningsvirksomheder, Affaldshåndtering Renovation mv. Årligt bidrag pr. husstand, opkræves samlet over ejendomsskattebilletten: 1.60 Fælles formål - Administrative opgaver ,00 8,00 Genanvendelsesanlæg og forsortering mv Ordninger for storskrald og haveaffald ,00-9, Ordninger for papir (emballagebeholdere) ,00 110, Genbrugsplads, helårsboliger, drift ,00 742, Øvrige ordninger ,00 94,00 I alt pr. hustand 1.045,00 945,00 Genbrugsordninger, sommerhuse, drift Administrative opgaver - 10,00 8, Ordninger for storskrald og haveaffald - 11,00-9, Genbrugsplads - 744,00 742, Øvrige ordninger ,00 94,00 I alt pr. sommerhus 890,00 835,00 Årligt bidrag pr. erhverv/institution, opkræves samlet af NVRaffald i/s: 1.60 Fælles formål - Administrative opgaver ,00 312,50 312, Genbrugsplads: Betaling pr. besøg Bil ,00 156,25 156,25 Bil + trailer ,00 312,50 312,50 Aflevering af farligt affald: 8 kr. ekskl. moms pr. kg ,00 10,00 10,00 Økonomi og Løn/10. december

2 Institutionsbeholdere: 1.66 Beholdere til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal), 14 dags tømning 540,00 675,00 675,00 Beholder til haveaffald, 14 dags tømning 1.080, , ,00 Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald, småt brændbart, 14 dags tømning 1.440, , , Renovation Renovationsafgift for een ugentlig tømning: liter container , , , liter container* , , , liter container* , , ,00 14-dages tømninger: liter container ,00 525,00 590, liter container...516,00 645,00 740, liter container ,00 815,00 945, liter container , , ,00-5 m3 underjordiske , , ,00 19 tømninger pr. år: liter container (sommerhus). 336,00 420,00 470, liter container (sommerhus). 408,00 510,00 580, liter container (sommerhus). 488,00 610,00 710,00 Sækkemærker pr. stk... 24,00 30,00 30,00 Ekstra tømning af dagrenovationsbeholder.. 200,00 250,00 250,00 Ombytningsgebyr for beholdere ,00 125,00 125,00 * Gælder kun flere familiehuse, boligforeninger og institutioner. Ovenstående takster for renovation er gældende for private husstande og erhverv. For alle ovenstående afhentningsordninger kan der opkræves et særgebyr, hvis der er særlige omkostninger forbundet med afhentning af affald. Særgebyret fastsættes med de direkte medgået omkostninger inkl. administrative udgifter. Økonomi og Løn/10. december

3 2. Transport og infrastruktur 2.33 Venø Færgefart Person, voksen... 20,00 20,00 20,00 Barn... 10,00 10,00 10,00 Voksne, over 20 personer... 15,00 15,00 15,00 Børn, over 20 personer... 7,00 7,00 7,00 Personbil m/passagerer ,00 90,00 90,00 Trailer... 24,00 30,00 30,00 Campingvogn... 32,00 40,00 40,00 Cykel... 4,00 5,00 5,00 Knallert m/fører... 28,80 36,00 36,00 Motorcykel m/passagerer... 40,00 50,00 50,00 Lastbil max kg... 80,00 100,00 100,00 Lastbil over kg... 96,00 120,00 120,00 Lastbil m/anhænger ,00 230,00 230,00 Bus max. 25 passagerer... 80,00 100,00 100,00 Bus passagerer ,00 220,00 220,00 Bus over 55 passagerer ,00 250,00 250,00 Sæsonkort, vinter: Stor bil m/fører , , ,00 Lille bil m/fører , , ,00 Knallert m/fører ,00 785,00 780,00 Voksen ,00 555,00 550,00 Sæsonkort, sommer: Stor bil m/fører , , ,00 Lille bil m/fører , , ,00 Knallert m/fører , ,00 995,00 Voksen ,00 615,00 608,00 Sæsonkort inkl. cykel til efterskoleelever: Skoleår (efterår/forår) ,00 590,00 570,00 Nattakster: Kl og kl ,00 215,00 215,00 Udenfor sejltid nat ,00 600,00 600,00 Hele færgen max. to ture ,00 800,00 800,00 Ekstra afgang: Kl til kl ,00 150,00 150,00 Økonomi og Løn/10. december

4 2.40 Oddesund Havn Fritids- og lystbåde: Gæstebåde - pr. døgn.. 72,00 90,00 90,00 Gæstebåde - el- og miljøafgift pr. døgn 12,00 15,00 15,00 Lejeafgift pladsbredde 2,5 m - pr. båd årligt 1.720, , ,00 Lejeafgift pladsbredde 3,5 m - pr. båd årligt , , ,00 Lejeafgift pladsbredde 4,0 m - pr. båd årligt 3.440, , ,00 Bådplads på land pr. m2. 24,00 30,00 30,00 Bådplads i vinterhalvåret - pr. vinterhalvår.. 600,00 750,00 734,00 Fiskerbåde o.l.: Skibsafgift pr. båd årligt , , ,00 Vareafgift (afgiftsbeløbet tillægges moms).. 2,5 % af værdien 2,5 % af værdien Lodsbåden - årligt , , ,00 Havneareal - pr. m2 årligt. 14,00 17,50 17,25 Forbrug: Forbrug af ferskvand.. 0,00 0,00 0,00 Forbrug af strøm - lystbåde 0,00 0,00 0,00 Forbrug af strøm - erhvervsfiskere. Kostpris pr. målt forbrug 3. Undervisning og kultur 3.01 Folkeskoler Visse institutioners betaling for benyttelse af kommunale lokaler: - Gimsinghallen, pr. time Gymnastiksale, pr. time Klasselokaler, pr. gang Faglokaler pr. gang Skolefritidsordninger Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned): Heltid Eftermiddag Morgen Klub Førskolegruppe Økonomi og Løn/10. december

5 3.63 Struer Musikskole, for skoleåret 2013/14 pr pr For 2 måneder For 2 måneder Enelektion, (25 min.), under 25 år Enelektion, (20 min.), under 25 år Enelektion, (25 min.),25 år og over Enelektion, (20 min.), 25 år og over Hold på 2, (25 min.), under 25 år Hold på 2, (25 min.), 25 år og over Hold på 2, (40 min.), under 25 år Hold på 2, (40 min.), 25 år og over Hold på 3, (25 min.), under 25 år Hold på 3, (25 min.), 25 år og over Hold på 3, (40 min.), under 25 år Hold på 3, (40 min.), 25 år og over Hold på 4-6 elever, under 25 år Hold på 4-6 elever, 25 år og over Småbørnshold Ekspeditionsgebyr ved første betaling Sognegårde Priser m.v. fremgår af pjecen "Du kan leje en sognegård", som kan rekvireres i Sekretariatet. Priser fremskrives i takt med den kommunale prisregulering Tilskud til leje af idrætshaller Ved brug af idrætshaller til idrætslige formål, er der fastsat følgende lejepriser: Struer Hallerne, Langhøjhallen, Toftum Hallen og Hjerm Hallen, Bremdal Aktivitetscenter og idrætshallen ved Midtpunktet Thyholm pr. time Heraf betaler brugerne, pr. time Heraf betaler kommunen, pr. time Gebyr for leje af Gymnasiehallen Leje pr. time Hjerm Hallens træningssal, pr. time Heraf betaler brugerne, pr. time Heraf betaler kommunen, pr. time Langhøjhallens træningshal, pr. time Heraf betaler brugerne, pr. time Heraf betaler kommunen, pr. time Gebyr for benyttelse af Gimsinghallen... Leje 1 time ugentligt i sommersæson Leje 1 time ugentligt i vintersæson Økonomi og Løn/10. december

6 Vejrum Fritidscenter, pr. time Heraf betaler brugerne, pr. time Heraf betaler kommunen, pr. time Struer Svømmehal, pr. time Heraf betaler brugerne, pr. time Heraf betaler kommunen, pr. time Gebyr for benyttelse af gymnastiksale Leje 1 timer ugentlig i sommersæson Leje 1 timer ugentlig i vintersæson Social- og sundhedsvæsen 5.11 Dagpleje Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned) 48 timer Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Takst pr. måned i 11 måneder (ingen betaling i juli måned): 0-2 år: - Over 32 timer timer år: - Heldags Halvdags Økonomi og Løn/10. december

7 5.32 Madservice Pr. madportion, frossen hoved- og biret Pr. madportion, frossen hoved og biret, lægeordineret Pr. madportion, frossen, kun hovedret Pr. madportion, frossen, kun hovedret lægeordineret Institutioner for ældre, forplejning mv. Valgfrie ydelser: - Morgenmad inkl. drikkevarer, pr. måned Morgenmad inkl. drikkevarer, pr. dag Middagsmad inkl. drikkevarer, pr. måned Middagsmad inkl. drikkevarer, pr. dag Aftensmad inkl. drikkevarer, pr. måned Aftensmad inkl. drikkevarer, pr. dag Mellemmåltider, pr. måned Mellemmåltider, pr. dag Vask, linned pr. måned Vask, ejendele, pr. måned Omsorgstandpleje pr. måned Sundhedsmæssige indkøb Arrangementer, pr. måned Udflugter, pr. måned Ældreboliger/plejeboliger, øvrige ydelser Valgfrie ydelser: - Vask, linned pr. måned Vask, ejendele, pr. måned Ældrecentrene Solvang og Uglev samt Svalegangen øvrige ydelser Valgfrie ydelser: - Vask og leje af linned pr. måned Vask af ejendele (vaskepulver) pr. måned Økonomi og Løn/10. december

8 6. Administration mv Sekretariat og forvaltninger: Ejendomsoplygninger pr. ejendom ,00 400,00 BBR-udskrift pr. ejendom... 60,00 60,00 Ejendomsskat: - vurderingsattest... 60,00 60,00 - skatteattest... 60,00 60,00 Folkeregisteroplysninger... 52,00 52,00 Legitimationskort til unge ,00 150,00 Borgerservice, gebyrer: Efter rente- og gebyrloven (krav med udpantningsret): - Rykkergebyr - 1. rykker ved masseudskrevne rykkere ,00 100,00 - rykker ved misligeholdelse af afdragsaftale ,00 250,00 - Rente ved for sen betaling, pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdato... 1% 1% Efter Struer Kommunes betalingsvedtægt (krav uden udpantningsret): - Rykkergebyr mv ,00 50,00 Økonomi og Løn/10. december