Belønnede prisopgaver i musikvidenskab ved Københavns Universitet siden 1964.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Belønnede prisopgaver i musikvidenskab ved Københavns Universitet siden 1964."

Transkript

1 138 SPECIALE OG PRISOPGAVER januar Belønnede prisopgaver i musikvidenskab ved Københavns Universitet siden : Den musikalske formanalyse fra A.B. Marx "Kompositionslehre" til vore dages strukturanalyse. Der ønskes en redegørelse for de mere fremtrædende analysesystemers grundlag og arbejdsmetode, deres muligheder og begrænsninger, herunder en vurdering af deres relevans over for musik fra skiftende historiske perioder. Besvarelser: l. Birgitte Moyer, 2. Poul Nielsen. 1967: Dansk opera ca og dens europæiske baggrund. Besvarelse: Gunnar Colding-Jørgensen. Specialeafhandlinger til skoleembedseksamen og konferens i musik ved Københavns Universitet siden Albrechtslund, Marianne Birkelund: Brahms' symfonier. Gennemføringsdel og reprise i Brahms' symfonier Alvad, Birgit Lykke f. Winther: Fritz J ode og den tyske J ugendmusikbewegung. Fritz Jades indsats inden for den tyske Jugendmusikbewegung og indvirkningen heraf på dansk musikliv Amitzbøll, Esben: Richard Strauss: "Die Frau ohne Schatten". Den musikalske opbygning af Rich. Strauss' "Die Frau ohne Schatten" set i relation til den foreliggende litteratur om emnet Bang-Rasmussen, Bodil: Motivteknik i Dvorc'iks to operaer: "Katinka og Djævelen" og "Rusalka" Bengtsson, Henrik: Musikken i Spanien i renaissancetiden. Renaissancens spanske vihuelamusik, dens genrer og former, bl.a. belyst ud fra et repræsentativt udvalg af FaunIlanas samling "Orphenica lyra", Sevilla Bergstrøm, Ture: Alexander Agricola. Alexander Agricolas trestemmige chansoner. - En stilistisk redegørelse Berntsen, Signe Vang: De fransk reformerte Psaltermelodier. På grundlag af en statistik analyse af intervalforholdene i de tidlige reformerte psaltermelodier ønskes en redegørelse for de melodiske stiltræk i psalterudgaverne Geneve 1542, 1551 og

2 139 Borgwardt, Pia Skjær: Peter Tjalkovskij og folkemusikken. En redegørelse for den genuine folkemusiks karakteristika samt påvisning af dennes indflydelse på Tjalkovskijs musik, belyst specielt gennem symfonierne nr. 1,2 og Brix, Niels Wilhelm: Alexander SkIjabins klavermusik. Udviklingen i Alexander Skrjabins klavermusik med særligt henblik på det tonale Bro, Hans Ole Zier: Violinsonaten i 19. årh.'s 1. halvdel. I.P.E. Hartmanns og N.W. Gades violinsonater. - En gennemgang af violinsonaterne - deres placering og baggrund i violinsonatens historie Brøchner-Larsen, Lone Karen: Robert Franz' liedstil. Robert Franz' liedstil særlig på baggrund af en sammenligning med sange til Heine-tekster, hvortil også Schumann har sat musik Bundgaard, Lene Stockholm: Indisk musik. 4 dhun ugama ragaer af Kumar Gandharva. - Storform, akkompagnement og tekst i dhrupad. En redegørelse over alapens enhedsskabende funktion i vilambit med hensyn til tekst og melodiske motiver, samt variationer af disse Busk, Gorm: Berwalds symfonier. Berwalds symfoniske stil med særligt henblik på en klarlæggelse af hans anvendelse af sonateformen Christensen, Joachim Heramb: Handels operaer. Der ønskes en fremstilling af udviklingen indenfor den Handelske opera. Særlig ønskes en redegørelse for arietyper og personkarakteristik gennem arierne Christoffersen, Anne: En fremstilling af KodaIys musikpædagogiske ideer som grundlag for hans didaktiske værkers indhold med særlig vægt på en behandling af hans i den ungarske folkeskole benyttede værker Colding-Jørgensen, Gunnar: Carl Nielsens operaer. Carl Nielsens særpræg som dramatisk komponist dokumenteret gennem en analyse af "Saul og David" og "Maskerade" Colding-Jørgensen, Inge Waldorf: Mussorgskijs "Boris Godunov". Forholdet mellem tre versioner af "Boris Godunov" og en redegørelse for Rimskij-Korsakovs bearbejdelse deraf Davidsen, Annette f. Bang: Monteverdis madrigaler. På grundlag af en undersøgelse af forholdet mellem tekst og musik i Monteverdis a cappella-madrigaler ønskes en redegørelse for udviklingen i Monteverdis madrigalstil Davidsen, Hans Bo: Bart6ks teaterværker. En analyse af Bart6ks teaterværker med særligt henblik på tonaliteten og harmonikkens betydning Diness, Sigrid: C.F.E. Hornamann's instrumentalmusik. C.F.E. Hornemann og hans instrumentalmusik Emborg, Anne Brit: Gustav Mahler. En undersøgelse af stil og form i de tre symfonier nr. 5, 6 og 7 af Gustav Mahler og en karakteristik af deres historiske placering set i lyset af det 19. og det 20. årh.'s symfonik

3 140 Emborg, Susanne Anette f. J ørgensen: Scherzoen hos Dvofilk. En undersøgelse af scherzo formen hos Dvorå.k med særligt henblik på en klarlæggelse af den stilmæssige udvikling Emborg, Torsten: Richard Wagner som operakomponist. Der ønskes en analyse af de vigtigste melodiske motiver i Rich Wagners opera "Tristan og Isolde" og en redegørelse for deres funktion med hensyn til værkets musikalske opbygning, U.a.. Engberg, Signe Læssøe: Robert Schumanns sange for en enkelt stemme med klaver. Efter en kortere alm. karakteristik af Schumann som sangkomponist ønskes en nøjere redegørelse for forholdet mellem ord og toner belyst gennem sangene op. 39,op. 90, op. 98 a, op Fagerberg, Erling Rostock: Dargomyzskij. Dargomyzskijs opera "Stengæsten", dens placering i russisk musik, med en redegørelse specielt for forholdet mellem musik og tekst Farup-Madsen, Inge: Vivaldis anvendelse af fløjteinstrumenter. Der ønskes en redegørelse for mulighederne for at fastslå identiteten af de enkelte fløjteinstrumenter i Vivaldis musik, navnlig i forbindelse med koncerterne i opus 10 og deres forlæg Frederiksen, Steen: Haydns symfonier af "kirkesonatetypen". Der ønskes en redegørelse for de karakteristiske træk ved de Haydn-symfonier, der kan henføres til "kirkesonatetypen", og en fremstilling af denne symfonitypes forudsætninger i den før-klassiske Wiener-musik Gade, Marianne f. Bækkeskov Olsen: C.F.E. Hornemanns enstemmige sange med klaver. Med udgangspunkt i en kronologisk udarbejdet fortegnelse over C.F.E. Hornemanns enstemmige sange med klaver ønskes en tekstlig-musikalsk undersøgelse af disse til belysning af Hornemanns stilling i tidens danske kunstsang Gade, Nina: Haydns klaversonater. Udviklingen ij. Haydns klaversonater til 1771, specielt en redegørelse for særlige stiltræk i sonaterne nr Geder, Annie: Det københavnske musikliv i årene omkring På basis af en indsamling af data ønskes en redegørelse for karakteristiske træk i det københavnske musikliv i årene Giedekier, Birgit g. Andersen: J osquin Desprez' motetter. En undersøgelse af principperne for cantus firmus-behandlingen i Josquin Desprez' motetter Glenstrup, Bjarne: Harmonikaens historie Gotved, Uffe: Ældre dansk spillemandsmusik. Sammenspilspraksis i dansk spillemandsmusik klarlagt gennem overleverede oplysninger derom og stemme materiale i dansk folkemindesamling Gravesen, Finn Elmquist: Musiksociologi. Der ønskes en kritisk fremstilling af de

4 141 væsentligste musiksociologiske problemstillinger og metoder, samt en karakteristik af musiksociologiens status som musikvidenskabelig disciplin ~ Gregersen, Kirsten: Edouard Du Puy. Der ønskes en redegørelse for opbygningen af Du Puy's "Ungdom og Galskab" og en sammenligning af dette værk med MehuI's "Une Folie" Q Gundersen, Gustav Stentoft: Den danske strygekvartet. Udviklingslinier i den danske strygekvartet ca Habart, Michael: MISSALE MOGUNTIENSE. Claudius' Samling, håndskrift nr En redegørelse for håndskriftets indhold og særtræk, specielt ønskes en undersøgelse af sekvenserne i tekstlig og musikalsk belysning Hansen, Erik Juhl: Fr. Liszts klaverværker. Udviklingen i Liszts klaverstil, beskre vet ud fra en analytisk gennemgang af karakteristiske værker i hans samlede produktion Hansen, Ib Flemming: Debussys og Ravels kammermusik. Tradition og fornyelse i formmæssig henseende inden for Debussys og Ravels kammermusik Hartling, Ida: Rued Langgaard. Der ønskes en redegørelse for karakteristiske udviklingstræk hos Rued Langgaard som sangkomponist ud fra en undersøgelse af hans trykte og utrykte sange for en stemme med klaver Heerup, Estrid: Haydn's symfonier. Den som selvstændig satsdel udskilte langsomme indledning i H;~.ydn's symfonier, dens funktion inden for satsen og dens hi storiske forudsætninger Hendriksen, Torben: Rich Wagners musikdramatiske værker. Der ønskes en fremlæggelse af de musikalske motiver i "Ring des Nibelungen" samt en undersøgelse af de måder, hvorpå de udvikles i løbet af værket, med henblik på deres formkonstituerende funktion, belyst ved karakteristiske eksempler HeiniId, Silja, France: Gabriel Faure's sange. En redegørelse for forholdet mellem ord og toner i Gabriel Faure's sange for en enkelt stemme med klaver Hentze, Susanne f. Schepelern: Bruckners symfonier. De formale forhold i Bruckners 7., 8. og 9. symfoni Hjelmborg, Karin: Den dansk romancecyklus. Der ønskes en redegørelse for genrebegrebet og genrens udvikling i dansk musik Høybye, John Remy: Benjamin Britten. Motivteknikken i Benjamin Brittens "Peter Grimes" Jacobse?, Kirsten Lodberg: Alternerende Orgelmesser i Frankrig. Fran<;ois Couperins 2 orgelmesser; herunder deres forhold til hinanden og til deres grundlag og deres historiske placering, samt kommentarer til deres fortolkning Jensen, Gert y Edenfalk:Jan P. Sweelincks fantasier for orgel eller cembalo Johannessen, Finn: Hugo Wolfs sange. Hugo Wolfs sange til tekster af Goethe

5 142 Johansen, Per Enevold: Monteverdis madrigaler. Madrigaltyper og -former i Claudio Monteverdis V. og VI. madrigalbog, - herunder en redegørelse for de opførelsespraktiske problemer Juul-Hansen, Annette: Benj. Brittens "War Requiem". I forbindelse med et overblik over Benj. Brittens "War Requiem" ønskes en nøjere redegørelse for det stilistiske særkende ved de dele af værket, der er komponeret til Wilfred Owens tekst Jørgensen, Anny E.: Stravinsky's Salme symfoni. Salmesymfonien som udtryk for den neoklassicistiske strømning i Stravinsky's musik i 1920'erne og 30'erne Jørgensen, Jesper Grove: Fransk opera Arieformer hos Lully og Rameau. En redegørelse på grundlag af Cadmus (1673), Alceste (1674), Amadis (1684), Hippolyte & Aricie (1733), Castor & Pollux (1738) og Dardanus (1739) J ørgensen, Karen Ring: John Taverners messer. John Taverners messer med særligt henblik på de liturgiske, stilistiske og formale aspekter Koch, Thomas: J.S. Bachs 6 suiter for solovioloncel. I tilknytning til en redegørelse for Bachs cello suiter og de dertil knyttede instrumenthistoriske problemer ønskes en gennemgang af en af de forekommende satstyper. Krabbe, Niels: J oh. Christian Bachs symfonier. I forbindelse med en bibliografisk oversigt over J oh. Chr. Bachs symfonier ønskes en drøftelse af de med en kritisk værkfortegnelse forbundne centrale problemer (ægthed, kronologi) og en sammenfattende vurdering af det indtil nu foreliggende grundlag for en fyldestgørende oversigt over Joh. Chr. Bachs symfonier Kristensen, Anne Marie: Begravelsesliturgi og begravelsesmusik i den evangeliske kirke. På baggrund af en redegørelse for begravelsesliturgiens udformning i den evangeliske kirke gives en redegørelse for de herhenhørende større kompositioner af Schiitz, Bach og Handel samt en jævnføring med Brahms' "Deutsches Requiem" Larsen, Birte Hedegaard: Erik Satie. Ud fra en undersøgelse af Erik Saties klavermusik ønskes en redegørelse for hans stilistiske udvikling og en belysning af hans forhold til samtidige strømninger i fransk musik Larsen, Hans Haagen: Musikæstetik. Der ønskes en belysning af Eduard Hanslicks skrift "Vom musikalisch Schonen" med særligt henblik på begrebsudviklingen omkring formbegrebet samt eksempler på eftertidens stilling til værket Lund, Hanne: Schuberts klaversonater. Tematik og tematisk arbejde i 1. satserne i Schuberts klaversonater Lyngbye, Klaus Bøggild: N.W. Gades kirkemusik. På grundlag af Gades trykte kompositioner for kirken og en nyregistrering af de i manuskript foreliggende værker

6 143 ønskes en analyse af de enkelte arbejder og en samlende oversigt over Gades indsats som kirkelig komponist Lønsted, Valdemar: Hector Berlioz' symfonier. En musikalsk formanalyse af H. Berlioz' tre programsymfonier: Symphonie Fantastique, op. 14, Harald en!talie, op. 16. Romeo et Juliette, op. 17 med henblik på en erkendelse af den musikalske forms autonomi Madsen, J ens Westergaard: Alban Berg. Der ønskes en redegørelse for udviklingen af form- og stilelementer i Alban Bergs musik " Martin, Bjarne Otto: Kuhlaus fløjtemusik Mathiesen, Oddvin: Poul Schierbeck. Given oversigt over Poul Schierbecks liv og værker, samt en analyse af hans enstemmige sange med klaverledsagelse for at klargøre hans brug af de musikalske virkemidler Milthers, Kirsten: Franz Berwald. Der ønskes en redegørelse for de formale træk i Franz Berwalds kammermusik, herunder især en belysning af den cykliske opbygning af værkerne og af form strukturen iførstesatserne Morling, Aase: Om brugen af talsymbolik i J.S. Bachs Schiibler-koraler Mortensen, Jørgen: Tværfløjten. Tværfløjten belyst historisk og akustisk, herunder specielt en undersøgelse af boringens betydning for instrumentets klang Moyer, Birgitte, f. Winding: Walter Piston strygekvartet nr. 1 (1933), Elliot Carter strygekvartet nr. 1 (1951) Møller, Dorthe Annette Falcon: Undersøgelse over musikinstrumentmotiv i dansk kalkmaleri med særligt henblik på chordofonerne Møller, Torben Vagn: Variationsformen i Brahms' klaverværker. Variationsteknikkens udvikling i Brahms' selvstændige variationsværker for klaver Mørup, Bjarne: Handels klavermusik. Efter en redegørelse for Handels baggrund og virksomhed som klaverkomponist og klaverlærer ønskes en undersøgelse af, i hvilket omfang de såkaldte Aglesford-stykker kan antages at være original klavermusik, evt. til undervisningsbrug Mørup, Carl Ib: Buxtehudes koralforspil. Der ønskes en redegørelse for koralforspillenes formning, særlig for den benyttede koralmelodis betydning som grundlag for melodistemme og ledsagestemmer, samt en drøftelse af spørgsmålet om koralforspillenes funktion i gudstjenesten, herunder også en mulig de temporefunktion Nielsen, Frede Viggo: Klaverkoncerten hos Mozart og Beethoven. En sammenlignende undersøgelse af tematyper og temafunktion i Mozarts og Beethovens klaverkoncerter (førstesatserne ) Nielsen, Jens: Carl Nielsens tre første symfonier. En redegørelse for tonalitet og tematik i Carl Nielsens tre første symfonier

7 f 144 Nissen, Anna Agnete: Musikæstetik i det 20. årh.. Der ønskes en karakteristik af Ferruccio Busoni og Hans Pfitzner som komponister og kunstdebattører og en redegørelse for polemikken imellem dem Nissen, Marianne: Bela Bart6k og folkemusikken. Der ønskes en redegørelse for den stilistiske udvikling i Bartoks klaverbearbejdelser og folkemelodier til og med "8 improvisationer over ungarske bondesange" opus 20 (1920), herunder en belysning af forholdet mellem bearbejdelser og forlæg Nyholm, Kirsten: Danmarks gamle folkeviser. Melodistof til "Danmarks gamle Folkeviser" indsamlet i det 19. årh Olesen, Karin: Viola d'amorens historie og anvendelse hos Ariostoli samt en undersøgelse over resonansstrengenes akustiske betydning Olesen, Ole: Orgelbygning i Frederiksborg amt Olsen, Carl Ole: Musikken i Danmark på Frederik IV's tid. En historisk redegørelse for musikdyrkelsen på Frederik IV's tid ud fra det eksisterende kildemateriale Olsen, Torben Bækkeskov: Bartoks første klaverkoncert - en stilanalyse. U.å. Pedersen,Jens Otto: C.A. Thielos oder. Form og stil i den af C.A. Thielo arrangerede musik til den genoprettede danske skueplads' forestillinger Petersen, Inger Verdelin: Hector Berlioz. De væsentlige udviklingstræk i Berlioz' ouverturer under hensyntagen til samtidens ouverturer Petersen, Lise Helmer f. J ordt Jørgensen: Benjamin Brittens "Albert Herring". Motivteknikken i Benjamin Brittens "Albert Herring" Rasmussen, Erling: Tysk musikteater mellem de to verdenskrige. Kurt Weills musik til sceniske værker af Bert Brecht Rasmussen, Helene. Weyses klavermusik. Der ønskes en redegørelse for den musikalske formverden inden for Weyses klavermusik Ryholt, Hanne: Buxtehudes Toccataer (Præludier og fugaer). En undersøgelse af fugaerne i Buxtehudes orgeltoccataer. Der ønskes en redegørelse for temadannelse, satsstruktur, og for fugaens funktion inden for toccataens helhed Ryom, Peter: Overleveringen af Vivaldis værker. Der ønskes en redegørelse for kilderne til en katalog over Vivaldis værker og en vurdering af de hidtil foreliggende tematiske fortegnelser Schiørring, Gerda: Ph. Em. Bachs tidlige klaversonater. Der ønskes en sammenligning mellem Ph. Em. Bachs "Preussiske Sonater" og "Wiirttemberg Sonater", særligt ønskes en redegørelse for temadannelsen og temaets betydning for satsens formning Schousboe, Inge: Byrds latinske motetter, deres forudsætninger og musikalske særpræg, herunder en redegørelse for tekstvalget samt for eventuelle udvik-

8 145 lingstendenser i forholdet mellem tekst og musik inden for Byrds motetproduktion Schousboe, Torben: Udviklingstendenser indenfor Carl Nielsens symfoniske orkesterværker indtil ca Simonsen, Alice:-Vivaldis vokale kirkemusik. Der ønskes en redegørelse for Vivaldis oratorier med særligt henblik på disse værkers musikhistoriske placering Skov, Lene: Carl Nielsens tidlige kammermusik. Karakteristiske stiltræk i Carl Nielsens kammermusik for 4-5 strygeinstrumenter indtil ca Soelberg, Ulrik: Heises kammermusik Sørensen, Inger: Richard Strauss: Rosenkavaleren. Der ønskes en gennemgang af "Rosenkavaleren" med henblik på toneartsforhold og ledemotiver Sørensen,Jette Malling: Gades forhold til karakterstykket for klaver Tebering, Annamarie: Benjamin Britten. En motivanalyse af Benjamin Brittens "The Rape of Lucretia" Thiesen, Lars Peter: Hans og Melchior Kugelmanns musik belyst på baggrund af de kulturelle og politiske relationer mellem Konigsberg og Danmark Thomsen, Carsten: Bohuslav MartinfI. Der ønskes en redegørelse for form- og stiltræk i Martinl1s symfonier, herunder en belysning af deres placering i forhold til neoklassicistiske og folkloristiske strømninger i det 20. århundredes musik Thomsen, Jens: Robert Schumann. Robert Schumann belyst ud fra hans udgivne symfonier ~ Thomberg, Jann: Niels W. Gades solosange. Ud fra en tekstlig-musikalsk undersøgelse af Niels W. Gades solosange med klaverledsagelse ønskes en redegørelse for hans udvikling som sangkomponist til belysning af hans stilling inden for tidens danske kunstsang Toksvig, Kirsten: Joh. Brahms: Ein deutsches Requiem. Forholdet mellem ord og toner ijoh. Brahms' "Ein deutsches Requiem" Trenckner, Jens: Ravels sange. En oversigt over Ravels kompositoriske virkemidler ud fra gennemgang af hans sange Tuxen, Søren: Fartein Valen: Fartein Valens værker for klaver og orgel Tønshoff, Rolf: Hamborgoperaen Den første offentlige og permanente tyske operascene, dens komponister og repertoire med særligt henblik på Reinhard Keiser Urup, Kirsten:J.P.E. Hartmanns operaer. Formtyper i L.P.E. Hartmanns operaer

9 146 Vestergaard, Ulla Sylvest: Carl Nielsens sange. Carl Nielsen og hans tekstdigtere; en undersøgelse af forholdet mellem tekst og musik i Carl Nielsens sange Vind, Hans-Jørgen: Spohrs violinkoncerter. Form og stil i Spohrs violinkoncert er Vind-Knudsen, Torben: A.P. Berggreens romancer. A.P. Berggreens enstemmige sange med klaverakkompagnement med særligt henblik på deres melodik og harmonik ~ Wandel, Tyge: Niels W. Gades vokale koncertdramatiske produktion. En redegørelse for Niels W. Gades såkaldte "koncertstykkers" genremæssige placering belyst ved en gennemgang af udvalgte værker for soli, kor og orkester Wedin, Kamma: Kirkesangen i Danmark omkring midten af 19. århundrede. Berggreen som koralbogsudgiver. - Der ønskes en vurdering af hans indsats på baggrund af den eksisterende kirkesangstradition og de nyere strømninger i hans samtid Wegener, Karsten: Dvoraks symfoniske musik Wienand, Birgit Meldgaard f. Andersen: Haydns messer. Haydns seks sidste messer. En sammenlignende analyse, samt en vurdering af deres placering indenfor den wienske messetradition Winkel, Birte: Georg Benda. En gennemgang af Georg Bendas instrumentalmusik med henblik på dens placering i samtiden Wismann, Anne Mette: Sonateformen hos Johs. Brahms. Der ønskes en redegørelse for de karakteristiske træk ijohs. Brahms' behandling af sonateformen belyst gennem førstesatserne i de cyklisk anlagte instrumentalværker Worn, Birgit: Carl Nielsens opera "Maskerade". Efter en almindelig karakteristik af "Maskarade" som opera ønskes en redegørelse for form og melodik i de sluttede sangstykker, herunder hvorvidt og - i bekræftende fald - i hvilket omfang folkemelodiske indslag gør sig gældende østergaard, Hans Jørgen: Benjamin Brittens kirkelige korværker. Benjamin Brittens kirkelige korværker og deres forhold til engelsk kortradition Aagesen, Boje Vagn: Musikken til Galeotti's store balletter. En undersøgelse af frie og sluttede former i Schall's musik til Galeotti's mimiske balletter med dramatisk aktion Aagesen, Karen Ida:Johs. Brahms' Orgelværker. En belysning af stilelementer i J ohannes Brahms' orgelværker set i forhold til klassisk og romantisk orgeltradition

Ewa Dabrowska: Nogle aspekter af det musikalske tidsbegreb i moderne musikæstetik_

Ewa Dabrowska: Nogle aspekter af det musikalske tidsbegreb i moderne musikæstetik_ 178 SPECIALER 1975 Ewa Dabrowska: Nogle aspekter af det musikalske tidsbegreb i moderne musikæstetik_ Nina Bjørk Eliasson : Der ønskes en registrering og en analytisk gennemgang af trykte islandske solosange

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A Der blev spillet KM Bohle i alle 3 haller i weekenderne - og 1-1 marts 200 og resultaterne blev følgende.. Mester Herrer Bent-Ole Gad 202 Allan Mogensen 23 21 Michael Winding Henrik Sandell 21 Jørgen Risnæs

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373 Carsten Larsen 00:40:31 373 Thomas Kristensen 00:42:27 358 Albert Bruun 00:42:57 300 Jens Pedersen 00:44:32 322 Kasper Bødker 00:44:45 330 Henrik Skøtt 00:46:53 388 Stefan Berg 00:48:22 380 Mads Andreasen

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00 Alice Birkbak Start nr.: 7 Forventet tid 02.00-02.01 01:53:00 Allan Dacke Sæby Start nr.: 588 Forventet tid 00.38-00.39 00:39:25 Anders Skamris Frederikshavn Start nr.: 582 Forventet tid 00.42-00.43 00:44:00

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere