Belønnede prisopgaver i musikvidenskab ved Københavns Universitet siden 1964.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Belønnede prisopgaver i musikvidenskab ved Københavns Universitet siden 1964."

Transkript

1 138 SPECIALE OG PRISOPGAVER januar Belønnede prisopgaver i musikvidenskab ved Københavns Universitet siden : Den musikalske formanalyse fra A.B. Marx "Kompositionslehre" til vore dages strukturanalyse. Der ønskes en redegørelse for de mere fremtrædende analysesystemers grundlag og arbejdsmetode, deres muligheder og begrænsninger, herunder en vurdering af deres relevans over for musik fra skiftende historiske perioder. Besvarelser: l. Birgitte Moyer, 2. Poul Nielsen. 1967: Dansk opera ca og dens europæiske baggrund. Besvarelse: Gunnar Colding-Jørgensen. Specialeafhandlinger til skoleembedseksamen og konferens i musik ved Københavns Universitet siden Albrechtslund, Marianne Birkelund: Brahms' symfonier. Gennemføringsdel og reprise i Brahms' symfonier Alvad, Birgit Lykke f. Winther: Fritz J ode og den tyske J ugendmusikbewegung. Fritz Jades indsats inden for den tyske Jugendmusikbewegung og indvirkningen heraf på dansk musikliv Amitzbøll, Esben: Richard Strauss: "Die Frau ohne Schatten". Den musikalske opbygning af Rich. Strauss' "Die Frau ohne Schatten" set i relation til den foreliggende litteratur om emnet Bang-Rasmussen, Bodil: Motivteknik i Dvorc'iks to operaer: "Katinka og Djævelen" og "Rusalka" Bengtsson, Henrik: Musikken i Spanien i renaissancetiden. Renaissancens spanske vihuelamusik, dens genrer og former, bl.a. belyst ud fra et repræsentativt udvalg af FaunIlanas samling "Orphenica lyra", Sevilla Bergstrøm, Ture: Alexander Agricola. Alexander Agricolas trestemmige chansoner. - En stilistisk redegørelse Berntsen, Signe Vang: De fransk reformerte Psaltermelodier. På grundlag af en statistik analyse af intervalforholdene i de tidlige reformerte psaltermelodier ønskes en redegørelse for de melodiske stiltræk i psalterudgaverne Geneve 1542, 1551 og

2 139 Borgwardt, Pia Skjær: Peter Tjalkovskij og folkemusikken. En redegørelse for den genuine folkemusiks karakteristika samt påvisning af dennes indflydelse på Tjalkovskijs musik, belyst specielt gennem symfonierne nr. 1,2 og Brix, Niels Wilhelm: Alexander SkIjabins klavermusik. Udviklingen i Alexander Skrjabins klavermusik med særligt henblik på det tonale Bro, Hans Ole Zier: Violinsonaten i 19. årh.'s 1. halvdel. I.P.E. Hartmanns og N.W. Gades violinsonater. - En gennemgang af violinsonaterne - deres placering og baggrund i violinsonatens historie Brøchner-Larsen, Lone Karen: Robert Franz' liedstil. Robert Franz' liedstil særlig på baggrund af en sammenligning med sange til Heine-tekster, hvortil også Schumann har sat musik Bundgaard, Lene Stockholm: Indisk musik. 4 dhun ugama ragaer af Kumar Gandharva. - Storform, akkompagnement og tekst i dhrupad. En redegørelse over alapens enhedsskabende funktion i vilambit med hensyn til tekst og melodiske motiver, samt variationer af disse Busk, Gorm: Berwalds symfonier. Berwalds symfoniske stil med særligt henblik på en klarlæggelse af hans anvendelse af sonateformen Christensen, Joachim Heramb: Handels operaer. Der ønskes en fremstilling af udviklingen indenfor den Handelske opera. Særlig ønskes en redegørelse for arietyper og personkarakteristik gennem arierne Christoffersen, Anne: En fremstilling af KodaIys musikpædagogiske ideer som grundlag for hans didaktiske værkers indhold med særlig vægt på en behandling af hans i den ungarske folkeskole benyttede værker Colding-Jørgensen, Gunnar: Carl Nielsens operaer. Carl Nielsens særpræg som dramatisk komponist dokumenteret gennem en analyse af "Saul og David" og "Maskerade" Colding-Jørgensen, Inge Waldorf: Mussorgskijs "Boris Godunov". Forholdet mellem tre versioner af "Boris Godunov" og en redegørelse for Rimskij-Korsakovs bearbejdelse deraf Davidsen, Annette f. Bang: Monteverdis madrigaler. På grundlag af en undersøgelse af forholdet mellem tekst og musik i Monteverdis a cappella-madrigaler ønskes en redegørelse for udviklingen i Monteverdis madrigalstil Davidsen, Hans Bo: Bart6ks teaterværker. En analyse af Bart6ks teaterværker med særligt henblik på tonaliteten og harmonikkens betydning Diness, Sigrid: C.F.E. Hornamann's instrumentalmusik. C.F.E. Hornemann og hans instrumentalmusik Emborg, Anne Brit: Gustav Mahler. En undersøgelse af stil og form i de tre symfonier nr. 5, 6 og 7 af Gustav Mahler og en karakteristik af deres historiske placering set i lyset af det 19. og det 20. årh.'s symfonik

3 140 Emborg, Susanne Anette f. J ørgensen: Scherzoen hos Dvofilk. En undersøgelse af scherzo formen hos Dvorå.k med særligt henblik på en klarlæggelse af den stilmæssige udvikling Emborg, Torsten: Richard Wagner som operakomponist. Der ønskes en analyse af de vigtigste melodiske motiver i Rich Wagners opera "Tristan og Isolde" og en redegørelse for deres funktion med hensyn til værkets musikalske opbygning, U.a.. Engberg, Signe Læssøe: Robert Schumanns sange for en enkelt stemme med klaver. Efter en kortere alm. karakteristik af Schumann som sangkomponist ønskes en nøjere redegørelse for forholdet mellem ord og toner belyst gennem sangene op. 39,op. 90, op. 98 a, op Fagerberg, Erling Rostock: Dargomyzskij. Dargomyzskijs opera "Stengæsten", dens placering i russisk musik, med en redegørelse specielt for forholdet mellem musik og tekst Farup-Madsen, Inge: Vivaldis anvendelse af fløjteinstrumenter. Der ønskes en redegørelse for mulighederne for at fastslå identiteten af de enkelte fløjteinstrumenter i Vivaldis musik, navnlig i forbindelse med koncerterne i opus 10 og deres forlæg Frederiksen, Steen: Haydns symfonier af "kirkesonatetypen". Der ønskes en redegørelse for de karakteristiske træk ved de Haydn-symfonier, der kan henføres til "kirkesonatetypen", og en fremstilling af denne symfonitypes forudsætninger i den før-klassiske Wiener-musik Gade, Marianne f. Bækkeskov Olsen: C.F.E. Hornemanns enstemmige sange med klaver. Med udgangspunkt i en kronologisk udarbejdet fortegnelse over C.F.E. Hornemanns enstemmige sange med klaver ønskes en tekstlig-musikalsk undersøgelse af disse til belysning af Hornemanns stilling i tidens danske kunstsang Gade, Nina: Haydns klaversonater. Udviklingen ij. Haydns klaversonater til 1771, specielt en redegørelse for særlige stiltræk i sonaterne nr Geder, Annie: Det københavnske musikliv i årene omkring På basis af en indsamling af data ønskes en redegørelse for karakteristiske træk i det københavnske musikliv i årene Giedekier, Birgit g. Andersen: J osquin Desprez' motetter. En undersøgelse af principperne for cantus firmus-behandlingen i Josquin Desprez' motetter Glenstrup, Bjarne: Harmonikaens historie Gotved, Uffe: Ældre dansk spillemandsmusik. Sammenspilspraksis i dansk spillemandsmusik klarlagt gennem overleverede oplysninger derom og stemme materiale i dansk folkemindesamling Gravesen, Finn Elmquist: Musiksociologi. Der ønskes en kritisk fremstilling af de

4 141 væsentligste musiksociologiske problemstillinger og metoder, samt en karakteristik af musiksociologiens status som musikvidenskabelig disciplin ~ Gregersen, Kirsten: Edouard Du Puy. Der ønskes en redegørelse for opbygningen af Du Puy's "Ungdom og Galskab" og en sammenligning af dette værk med MehuI's "Une Folie" Q Gundersen, Gustav Stentoft: Den danske strygekvartet. Udviklingslinier i den danske strygekvartet ca Habart, Michael: MISSALE MOGUNTIENSE. Claudius' Samling, håndskrift nr En redegørelse for håndskriftets indhold og særtræk, specielt ønskes en undersøgelse af sekvenserne i tekstlig og musikalsk belysning Hansen, Erik Juhl: Fr. Liszts klaverværker. Udviklingen i Liszts klaverstil, beskre vet ud fra en analytisk gennemgang af karakteristiske værker i hans samlede produktion Hansen, Ib Flemming: Debussys og Ravels kammermusik. Tradition og fornyelse i formmæssig henseende inden for Debussys og Ravels kammermusik Hartling, Ida: Rued Langgaard. Der ønskes en redegørelse for karakteristiske udviklingstræk hos Rued Langgaard som sangkomponist ud fra en undersøgelse af hans trykte og utrykte sange for en stemme med klaver Heerup, Estrid: Haydn's symfonier. Den som selvstændig satsdel udskilte langsomme indledning i H;~.ydn's symfonier, dens funktion inden for satsen og dens hi storiske forudsætninger Hendriksen, Torben: Rich Wagners musikdramatiske værker. Der ønskes en fremlæggelse af de musikalske motiver i "Ring des Nibelungen" samt en undersøgelse af de måder, hvorpå de udvikles i løbet af værket, med henblik på deres formkonstituerende funktion, belyst ved karakteristiske eksempler HeiniId, Silja, France: Gabriel Faure's sange. En redegørelse for forholdet mellem ord og toner i Gabriel Faure's sange for en enkelt stemme med klaver Hentze, Susanne f. Schepelern: Bruckners symfonier. De formale forhold i Bruckners 7., 8. og 9. symfoni Hjelmborg, Karin: Den dansk romancecyklus. Der ønskes en redegørelse for genrebegrebet og genrens udvikling i dansk musik Høybye, John Remy: Benjamin Britten. Motivteknikken i Benjamin Brittens "Peter Grimes" Jacobse?, Kirsten Lodberg: Alternerende Orgelmesser i Frankrig. Fran<;ois Couperins 2 orgelmesser; herunder deres forhold til hinanden og til deres grundlag og deres historiske placering, samt kommentarer til deres fortolkning Jensen, Gert y Edenfalk:Jan P. Sweelincks fantasier for orgel eller cembalo Johannessen, Finn: Hugo Wolfs sange. Hugo Wolfs sange til tekster af Goethe

5 142 Johansen, Per Enevold: Monteverdis madrigaler. Madrigaltyper og -former i Claudio Monteverdis V. og VI. madrigalbog, - herunder en redegørelse for de opførelsespraktiske problemer Juul-Hansen, Annette: Benj. Brittens "War Requiem". I forbindelse med et overblik over Benj. Brittens "War Requiem" ønskes en nøjere redegørelse for det stilistiske særkende ved de dele af værket, der er komponeret til Wilfred Owens tekst Jørgensen, Anny E.: Stravinsky's Salme symfoni. Salmesymfonien som udtryk for den neoklassicistiske strømning i Stravinsky's musik i 1920'erne og 30'erne Jørgensen, Jesper Grove: Fransk opera Arieformer hos Lully og Rameau. En redegørelse på grundlag af Cadmus (1673), Alceste (1674), Amadis (1684), Hippolyte & Aricie (1733), Castor & Pollux (1738) og Dardanus (1739) J ørgensen, Karen Ring: John Taverners messer. John Taverners messer med særligt henblik på de liturgiske, stilistiske og formale aspekter Koch, Thomas: J.S. Bachs 6 suiter for solovioloncel. I tilknytning til en redegørelse for Bachs cello suiter og de dertil knyttede instrumenthistoriske problemer ønskes en gennemgang af en af de forekommende satstyper. Krabbe, Niels: J oh. Christian Bachs symfonier. I forbindelse med en bibliografisk oversigt over J oh. Chr. Bachs symfonier ønskes en drøftelse af de med en kritisk værkfortegnelse forbundne centrale problemer (ægthed, kronologi) og en sammenfattende vurdering af det indtil nu foreliggende grundlag for en fyldestgørende oversigt over Joh. Chr. Bachs symfonier Kristensen, Anne Marie: Begravelsesliturgi og begravelsesmusik i den evangeliske kirke. På baggrund af en redegørelse for begravelsesliturgiens udformning i den evangeliske kirke gives en redegørelse for de herhenhørende større kompositioner af Schiitz, Bach og Handel samt en jævnføring med Brahms' "Deutsches Requiem" Larsen, Birte Hedegaard: Erik Satie. Ud fra en undersøgelse af Erik Saties klavermusik ønskes en redegørelse for hans stilistiske udvikling og en belysning af hans forhold til samtidige strømninger i fransk musik Larsen, Hans Haagen: Musikæstetik. Der ønskes en belysning af Eduard Hanslicks skrift "Vom musikalisch Schonen" med særligt henblik på begrebsudviklingen omkring formbegrebet samt eksempler på eftertidens stilling til værket Lund, Hanne: Schuberts klaversonater. Tematik og tematisk arbejde i 1. satserne i Schuberts klaversonater Lyngbye, Klaus Bøggild: N.W. Gades kirkemusik. På grundlag af Gades trykte kompositioner for kirken og en nyregistrering af de i manuskript foreliggende værker

6 143 ønskes en analyse af de enkelte arbejder og en samlende oversigt over Gades indsats som kirkelig komponist Lønsted, Valdemar: Hector Berlioz' symfonier. En musikalsk formanalyse af H. Berlioz' tre programsymfonier: Symphonie Fantastique, op. 14, Harald en!talie, op. 16. Romeo et Juliette, op. 17 med henblik på en erkendelse af den musikalske forms autonomi Madsen, J ens Westergaard: Alban Berg. Der ønskes en redegørelse for udviklingen af form- og stilelementer i Alban Bergs musik " Martin, Bjarne Otto: Kuhlaus fløjtemusik Mathiesen, Oddvin: Poul Schierbeck. Given oversigt over Poul Schierbecks liv og værker, samt en analyse af hans enstemmige sange med klaverledsagelse for at klargøre hans brug af de musikalske virkemidler Milthers, Kirsten: Franz Berwald. Der ønskes en redegørelse for de formale træk i Franz Berwalds kammermusik, herunder især en belysning af den cykliske opbygning af værkerne og af form strukturen iførstesatserne Morling, Aase: Om brugen af talsymbolik i J.S. Bachs Schiibler-koraler Mortensen, Jørgen: Tværfløjten. Tværfløjten belyst historisk og akustisk, herunder specielt en undersøgelse af boringens betydning for instrumentets klang Moyer, Birgitte, f. Winding: Walter Piston strygekvartet nr. 1 (1933), Elliot Carter strygekvartet nr. 1 (1951) Møller, Dorthe Annette Falcon: Undersøgelse over musikinstrumentmotiv i dansk kalkmaleri med særligt henblik på chordofonerne Møller, Torben Vagn: Variationsformen i Brahms' klaverværker. Variationsteknikkens udvikling i Brahms' selvstændige variationsværker for klaver Mørup, Bjarne: Handels klavermusik. Efter en redegørelse for Handels baggrund og virksomhed som klaverkomponist og klaverlærer ønskes en undersøgelse af, i hvilket omfang de såkaldte Aglesford-stykker kan antages at være original klavermusik, evt. til undervisningsbrug Mørup, Carl Ib: Buxtehudes koralforspil. Der ønskes en redegørelse for koralforspillenes formning, særlig for den benyttede koralmelodis betydning som grundlag for melodistemme og ledsagestemmer, samt en drøftelse af spørgsmålet om koralforspillenes funktion i gudstjenesten, herunder også en mulig de temporefunktion Nielsen, Frede Viggo: Klaverkoncerten hos Mozart og Beethoven. En sammenlignende undersøgelse af tematyper og temafunktion i Mozarts og Beethovens klaverkoncerter (førstesatserne ) Nielsen, Jens: Carl Nielsens tre første symfonier. En redegørelse for tonalitet og tematik i Carl Nielsens tre første symfonier

7 f 144 Nissen, Anna Agnete: Musikæstetik i det 20. årh.. Der ønskes en karakteristik af Ferruccio Busoni og Hans Pfitzner som komponister og kunstdebattører og en redegørelse for polemikken imellem dem Nissen, Marianne: Bela Bart6k og folkemusikken. Der ønskes en redegørelse for den stilistiske udvikling i Bartoks klaverbearbejdelser og folkemelodier til og med "8 improvisationer over ungarske bondesange" opus 20 (1920), herunder en belysning af forholdet mellem bearbejdelser og forlæg Nyholm, Kirsten: Danmarks gamle folkeviser. Melodistof til "Danmarks gamle Folkeviser" indsamlet i det 19. årh Olesen, Karin: Viola d'amorens historie og anvendelse hos Ariostoli samt en undersøgelse over resonansstrengenes akustiske betydning Olesen, Ole: Orgelbygning i Frederiksborg amt Olsen, Carl Ole: Musikken i Danmark på Frederik IV's tid. En historisk redegørelse for musikdyrkelsen på Frederik IV's tid ud fra det eksisterende kildemateriale Olsen, Torben Bækkeskov: Bartoks første klaverkoncert - en stilanalyse. U.å. Pedersen,Jens Otto: C.A. Thielos oder. Form og stil i den af C.A. Thielo arrangerede musik til den genoprettede danske skueplads' forestillinger Petersen, Inger Verdelin: Hector Berlioz. De væsentlige udviklingstræk i Berlioz' ouverturer under hensyntagen til samtidens ouverturer Petersen, Lise Helmer f. J ordt Jørgensen: Benjamin Brittens "Albert Herring". Motivteknikken i Benjamin Brittens "Albert Herring" Rasmussen, Erling: Tysk musikteater mellem de to verdenskrige. Kurt Weills musik til sceniske værker af Bert Brecht Rasmussen, Helene. Weyses klavermusik. Der ønskes en redegørelse for den musikalske formverden inden for Weyses klavermusik Ryholt, Hanne: Buxtehudes Toccataer (Præludier og fugaer). En undersøgelse af fugaerne i Buxtehudes orgeltoccataer. Der ønskes en redegørelse for temadannelse, satsstruktur, og for fugaens funktion inden for toccataens helhed Ryom, Peter: Overleveringen af Vivaldis værker. Der ønskes en redegørelse for kilderne til en katalog over Vivaldis værker og en vurdering af de hidtil foreliggende tematiske fortegnelser Schiørring, Gerda: Ph. Em. Bachs tidlige klaversonater. Der ønskes en sammenligning mellem Ph. Em. Bachs "Preussiske Sonater" og "Wiirttemberg Sonater", særligt ønskes en redegørelse for temadannelsen og temaets betydning for satsens formning Schousboe, Inge: Byrds latinske motetter, deres forudsætninger og musikalske særpræg, herunder en redegørelse for tekstvalget samt for eventuelle udvik-

8 145 lingstendenser i forholdet mellem tekst og musik inden for Byrds motetproduktion Schousboe, Torben: Udviklingstendenser indenfor Carl Nielsens symfoniske orkesterværker indtil ca Simonsen, Alice:-Vivaldis vokale kirkemusik. Der ønskes en redegørelse for Vivaldis oratorier med særligt henblik på disse værkers musikhistoriske placering Skov, Lene: Carl Nielsens tidlige kammermusik. Karakteristiske stiltræk i Carl Nielsens kammermusik for 4-5 strygeinstrumenter indtil ca Soelberg, Ulrik: Heises kammermusik Sørensen, Inger: Richard Strauss: Rosenkavaleren. Der ønskes en gennemgang af "Rosenkavaleren" med henblik på toneartsforhold og ledemotiver Sørensen,Jette Malling: Gades forhold til karakterstykket for klaver Tebering, Annamarie: Benjamin Britten. En motivanalyse af Benjamin Brittens "The Rape of Lucretia" Thiesen, Lars Peter: Hans og Melchior Kugelmanns musik belyst på baggrund af de kulturelle og politiske relationer mellem Konigsberg og Danmark Thomsen, Carsten: Bohuslav MartinfI. Der ønskes en redegørelse for form- og stiltræk i Martinl1s symfonier, herunder en belysning af deres placering i forhold til neoklassicistiske og folkloristiske strømninger i det 20. århundredes musik Thomsen, Jens: Robert Schumann. Robert Schumann belyst ud fra hans udgivne symfonier ~ Thomberg, Jann: Niels W. Gades solosange. Ud fra en tekstlig-musikalsk undersøgelse af Niels W. Gades solosange med klaverledsagelse ønskes en redegørelse for hans udvikling som sangkomponist til belysning af hans stilling inden for tidens danske kunstsang Toksvig, Kirsten: Joh. Brahms: Ein deutsches Requiem. Forholdet mellem ord og toner ijoh. Brahms' "Ein deutsches Requiem" Trenckner, Jens: Ravels sange. En oversigt over Ravels kompositoriske virkemidler ud fra gennemgang af hans sange Tuxen, Søren: Fartein Valen: Fartein Valens værker for klaver og orgel Tønshoff, Rolf: Hamborgoperaen Den første offentlige og permanente tyske operascene, dens komponister og repertoire med særligt henblik på Reinhard Keiser Urup, Kirsten:J.P.E. Hartmanns operaer. Formtyper i L.P.E. Hartmanns operaer

9 146 Vestergaard, Ulla Sylvest: Carl Nielsens sange. Carl Nielsen og hans tekstdigtere; en undersøgelse af forholdet mellem tekst og musik i Carl Nielsens sange Vind, Hans-Jørgen: Spohrs violinkoncerter. Form og stil i Spohrs violinkoncert er Vind-Knudsen, Torben: A.P. Berggreens romancer. A.P. Berggreens enstemmige sange med klaverakkompagnement med særligt henblik på deres melodik og harmonik ~ Wandel, Tyge: Niels W. Gades vokale koncertdramatiske produktion. En redegørelse for Niels W. Gades såkaldte "koncertstykkers" genremæssige placering belyst ved en gennemgang af udvalgte værker for soli, kor og orkester Wedin, Kamma: Kirkesangen i Danmark omkring midten af 19. århundrede. Berggreen som koralbogsudgiver. - Der ønskes en vurdering af hans indsats på baggrund af den eksisterende kirkesangstradition og de nyere strømninger i hans samtid Wegener, Karsten: Dvoraks symfoniske musik Wienand, Birgit Meldgaard f. Andersen: Haydns messer. Haydns seks sidste messer. En sammenlignende analyse, samt en vurdering af deres placering indenfor den wienske messetradition Winkel, Birte: Georg Benda. En gennemgang af Georg Bendas instrumentalmusik med henblik på dens placering i samtiden Wismann, Anne Mette: Sonateformen hos Johs. Brahms. Der ønskes en redegørelse for de karakteristiske træk ijohs. Brahms' behandling af sonateformen belyst gennem førstesatserne i de cyklisk anlagte instrumentalværker Worn, Birgit: Carl Nielsens opera "Maskerade". Efter en almindelig karakteristik af "Maskarade" som opera ønskes en redegørelse for form og melodik i de sluttede sangstykker, herunder hvorvidt og - i bekræftende fald - i hvilket omfang folkemelodiske indslag gør sig gældende østergaard, Hans Jørgen: Benjamin Brittens kirkelige korværker. Benjamin Brittens kirkelige korværker og deres forhold til engelsk kortradition Aagesen, Boje Vagn: Musikken til Galeotti's store balletter. En undersøgelse af frie og sluttede former i Schall's musik til Galeotti's mimiske balletter med dramatisk aktion Aagesen, Karen Ida:Johs. Brahms' Orgelværker. En belysning af stilelementer i J ohannes Brahms' orgelværker set i forhold til klassisk og romantisk orgeltradition

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Among sound Korene i Svendborg Senest opdateret: 20. marts 2012 Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Arbejdernes Sangkor Ældrekor Onsdag - færgegården Formand Rikke Bruun 62225433 rsbruun@sydfynsmail.dk

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Mulighederne i Music Delta Master & Planet

Mulighederne i Music Delta Master & Planet Mulighederne i Music Delta Master & Planet MUSIC DELTA - BAGGRUND Music Delta ny måde at tænke musikundervisning for børn. Det norske IT-forlag Grieg Music Education har udviklet en ny og innovativ IT-platform

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Lærermateriale - Forslag til undervisningen.

Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Kære lærer Vi glæder os til at se jer og jeres klasse til koncert i DR Koncerthuset. Vi har sammensat et elevmateriale, så eleverne kan forberede sig lidt før

Læs mere

Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012

Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012 Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012 Det er os en glæde at kunne invitere til national Suzuki workshop i Århus. Vi håber, at initiativet vil blive bakket op og igen kan blive

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Censorberetning Sydddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri sommer09 eksamen og vinter09 eksamen Oversigt over afholdte eksamener, censoranvendelse

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere