Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Rådgivningen i Skoleforeningen Psykologisk Pædagogisk Rådgivning er den afdeling i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, som sammen med de enkelte skoler og børnehaver tager sig af de børn, der har et særligt behov. Rådgivningen spænder bredt, og det kræver, at også de ansatte kan se ud over tallerkenens rand. Mere side 11 Et gennembrud for skolerne Differentiering Delt eller udelt undervisning Hvor meget indre og hvor meget ydre differentiering er der brug for i skolen. Skoleloven er helt entydig. Den indre differentiering er fremtiden. Hvor store mulighederne for selvbestemmelse er og hvem der skal have det sidste ord, diskuteres for tiden i Skoleforeningens styrelse. Mere side 2 Forhandlinger De danske skoler i Sydslesvig kan glæde sig over mere planlægningssikkerhed, når delstatsregeringen kommer med to lovforslag. Man kan med rette tale om et gennembrud i mindretalspolitikken på skoleområdet, når man ser tilbage på de seneste ugers udvikling. Kystkoalitionen i Kiel er blevet enige om et forslag til at ændre delstatens forfatning, således at både ligestillingen af de danske skoler i Sydslesvig og frisernes ret til frisiskundervisning bliver skrevet ind i forfatningen. Kun nogle få dage senere kom meldingen om, at landsregeringen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. er blevet enige om en nyordning af tilskuddene til de danske skoler. Beregningsgrundlaget vil fremover få et bredere afsæt end hidtil. Tilskud til anlægsopgaver og administration er nye områder, der regnes ind i tilskuddene. I stedet for pensioner og udgifter til sundhedsområdet indregnes der fremover et beløb til socialforsikring i tilskudssatsen. Elevkørsel er med Som noget nyt bliver også tilskud til elevkørsel regnet ind i tilskuddene. De har hidtil været frivillige ydelser fra kredsene. Landet erkender og overtager dermed sit ansvar for vores elevkørsel, og løser et problem, som amter og kommuner har diskuteret i over 30 år. Skoleforeningens formand, Per Gildberg, er glad for, at man er nået frem til et bæredygtigt kompromis, som nu afslutter en mangeårig diskussion om finansieringen af de danske skoler i Sydslesvig. - Princippet om ligestilling har igennem en saglig korrekt og transparent løsning fået et nyt fundament, og det åbner op for en ny mindretalspolitik i delstaten, siger Per Gildberg. Den nye beregning ville egentligt føre til mindre tilskud til skoleforeningen frem til For at sikre en positiv udvikling over de kommende tre år er der aftalt en overgangsordning, der skal gribe ind, hvis elevgrundlaget når ned under en vis grænse. Denne overgangsordning skal sikre, at tilskuddene til Skoleforeningen i 2014, 2015 og 2016 vil stige moderat; i gennemsnit beløber det sig til ca euro om året. Slesvig-Holstens ministerpræsident, Torsten Albig, sagde på årsmødepladsen i Flensborg, at den nye aftale formulerer en retfærdig balance mellem mindretal og flertal. Forfatningen - Skoleforeningen får planlægningssikkerhed og landet anerkender, at vi har en forpligtelse, blandt andet når det handler om elevkørsel og investitioner på bygningsområdet, sagde han. Og der er udsigt til endnu mere planlægningssikkerhed for Skoleforeningen. Sydslesvigsk Vælgerforening har fået de andre to regeringsparter til at gå med til en ændring af delstatens forfatning. Ligestillingen af de danske skoler skal derigennem sikres, så den ikke igen uden videre kan blive offer for en siddende regerings sparekniv. Derudover skal frisiskundervisningen også ind i forfatningen. Børnehave Når Oma og Opa kommer på besøg Bedsteforældredage er populære i børnehaverne. Det er dejligt for børnene, men bedsteforældrene får også noget ud af det. De ønsker at involvere sig i børnenes dagligdag og vil se, hvor deres barnebarn tilbringer meget af sin tid. Mere på bagsiden Indskoling Hej med de nye Efter sommerferien kommer førskoleeleverne i 1. klasse. Allerede nu har de været på besøg på deres nye skole for at vænne sig til omgivelserne og møde de nye kammerater Mere side 10 Medier Ny hjemmeside og brochure Dansk Skoleforening for Sydslesvig har fået en ny hjemmeside og en ny informationsbrochure. Læs nærmere om det her i Fokus. Mere side 7 Afgangselever SYDSLESVIG. Det er en særlig stemning, der fylder de større Farvel til skolelivet skoler i Sydslesvig op til sommerferien. Mange hundrede elever på fællesskolerne og de to gymnasier gør sig klar til at træde ind i et nyt afsnit af deres liv. Kammerater og lærere vinker dem farvel. På midtersiderne i denne udgave af Fokus kan du selv se, Lederne skal forlade lærerforening Samarbejde SYDSLESVIG. At Skolelederforeningen i Sydslesvig forleden gik ud af samarbejdet med lærerne omkring lønforhandlingerne med Skoleforeningen, får nu yderligere konsekvenser. Allerede for nogle uger siden meddelte lærerforeningen, at den som reaktion afvikler det administrative og rådgivningsmæssige samarbejde med skolelederne. I et brev meddeler hvem der i år har taget afsked med skolelivet. Skoleledere og viceskoleledere er fra 1. juli ikke længere medlem af Dansk Lærerforening for Sydslesvig. Dansk Lærerforenings formand Niels Nielsen nu lederne, at de også skal forlade Dansk Lærerforening for Sydslesvig.

2 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni LEDER Lysere tider? Som Skoleforeningens formand er jeg glad for resultatet af ligestillingsforhandlingene med regeringen i Kiel. Hvis nu aftalen, som alt tyder på, går igennem landdagen i Kiel i efteråret, har vi en ny skolelov i Slesvig-Holsten, som for første gang i lovform præciserer, at vores mindretalsskole er sammenlignelig med den offentlige skole for flertallets børn og unge. Deraf følger, som en selvfølge, at vi får den samme økonomiske støtte fra landet som den offentlige skole, selvfølgelig også når det gælder transport, investeringer til pædagogisk materiel og forvaltning o.s.v. Samtalerne med regeringen var konstruktive, og ønsket, specielt fra ministerpræsident Thorsten Albig s side, om at komme frem til en løsning begge parter kunne acceptere, var bestemmende for fremgangen. Vi har gennem hele processen modtaget uvurderlig hjælp fra ministerpræsidentens mindretalsrådgiver Renate Schnack og fra vore egne SSWpolitikere. PER GILDBERG, formand Vi har fra ledelsens side i Skoleforeningen, ved alle anledninger inden kommunalvalget i Slesvig-Holsten, præciseret vor tilknytning og afhængighed af SSW som den politiske arm i mindretallet. Vi er ikke tilfredse med valgresultatet og med at nogle af vore medlemmer, som potentielle SSW-vælgere, tydligvis ikke har forstået budskabet om, at vi som Skoleforening for mindretallet kun i fællesskab med SSW og alle andre deler af mindretallet, i forhandlinger og samtaler kan opnå de for Skoleforeningen nødvendige resultater. Men vi accepterer i ledelsen ikke, at vore medlemmer vægtes i danske eller tyske medlemmer. Vore medlemmer, som har valgt mindretallets institutioner for det kæreste de har, nemlig deres børn, er mindretalsmennesker som alle. Det er vores suveræne opgave, gennem samtaler og eksemplets magt, at vise dem sammenhængen og demonstrere afhængigheden i mindretallet! Det at vide, at vi fra 2017, på det økonomiske, som ved pensa og afgangsbeviser, er ligestillet med den offentlige skole giver muligheder til perspektivisk planlægning. Selv i en pædagogisk institution som Skoleforeningen kan vi kun gennem en sikkerhed i økonomien udvikle indhold. Og hverken vores fællesskole eller den lovpligtige heldagsskole er færdig udviklet. Vi skal komme videre med den individualiserede undervisning, vi skal inkludere børn med forskellige problemer på en sådan måde, at alle i skolen profiterer af en inklusion. Vi skal frem til form og indhold, som gør skolen endnu mere spændende og passende til en ændret samfundsform. Derfor er det godt, at Skoleforeningen, efter lange forhandlinger med Dansk Lærerforening i Sydslesvig, er kommet frem til en nyt aftaleværk, som vel at mærke skal ud til urafstemning blandt lærerne. I forhandlinger tages noget og noget gives. I Kiel accepterede Skoleforeningen en fast, minimal stigning af tilskuddene i de kommende 3 år, mod at få en fuld ligestilling fra 2017 af. De første 3 år betyder, inflation og lønstigninger taget i betragtning, faktisk en lille reel tilbagegang i sum, derfor er det af stor betydning at få en aftale med Lærerforeningen på plads, som giver klare konturer at forholde sig til. Fællesrådet skal diskutere differentiering Debat Skoleforeningens styrelse er ikke afvisende overfor, at forskellige spørgsmål omkring indre og ydre differentiering tages op i Fællesrådet. I første omgang skal der findes ud af, hvilke rammer skoleloven sætter. SYDSLESVIG. Spørgsmålet om, hvor meget ydre differentiering, det vil sige hvor mange niveaudelte timer, der skal være i Skoleforeningens fællesskoler, har igennem længere tid været til debat både på de enkelte skoler, i Skoleforeningens fællesråd og i styrelsen. På Fællesrådsmødet i efteråret blev der rejst forskellige spørgsmål: Hvor meget niveaudelt undervisning skal der være på de sydslesvigske fællesskoler? Skal der gælde de samme regler for alle fællesskoler med hensyn til niveaudelingen, eller må det lægges ud til den enkelte skole, hvordan de udfylder skolelovens rammer? Siden efterårets Fællesrådsmøde har Skoleforeningens styrelse gentagne gange diskuteret, om beslutningskompetencen på dette område skal lægges ud til Fællesrådet, eller om det skal forblive hos styrelsen. På dagsordnen Emnet var således også på dagsordenen til styrelsesmødet i slutningen af maj, hvor styrelsesmedlemmet Åse Jørgensen havde forberedt et oplæg. - Vi har blandt vores forældre et informationsdeficit i forhold til den struktur, vi har besluttet for fællesskolerne. Derfor skal fællesskolens struktur diskuteres i Fællesrådet. Den nye skolelov gør det endnu mere nødvendigt, at vi snakker om, hvad for en skole det er, forældrene ønsker. Udkastet til skoleloven lægger op til, at man på skolerne aktivt skal vælge niveaudelingen, sagde hun. For styrelsesmedlemmet Thede Boysen er der tale om et kompetencespørgsmål. - Det er ikke legitimt, at vi i styrelsen tager beslutningen om, hvordan niveaudelingen skal se ud i Skoleforeningen. Det må være Fællesrådet, der tager denne beslutning. Skoleforeningens formand, Per Gildberg, var heller ikke afvisende overfor, at debatten skal føres i fællesrådet, selvom han mener, at styrelsen har beslutningskompetencen på området. Men hvis denne kompetence skal afgives til fællesrådet, er det efter hans mening vigtigt, at man først klarlægger de rammer, skoleloven sætter for sådan en diskussion. Spillerum Skoledirektør Anders Molt Ipsen advarede ligeledes imod, at der kan opstå store frustrationer blandt forældrene, hvis ikke man først får undersøgt, indenfor hvilke rammer Skoleforeningen har spillerum til at lave niveaudeling. - Slesvig-Holstens nye skolelov udvikler skolerne hen imod en nordisk skole, hvor indre differentiering er det normale, og ydre differentiering ikke er det normale. Når vi ønsker at være en statslig anerkendt skole, betyder det, at vi må leve op til lovgivningen. - Det ville ikke være godt, hvis Fællesrådet først stemmer om det ene eller det andet, og vi så bagefter finder ud af, at det slet ikke kan lade sig gøre, sagde han. Styrelsen blev derfor enig om, at der skal der bruges tid på at afklare det grundlag, som Fællesrådet har for sin beslutning, før diskussionen tages op. Dertil skal der inviteres en repræsentant fra undervisningsministeriet i Kiel. Diskussionen om ydre og indre differentiering på det seneste styrelsesmøde havde sit udgangspunkt i to sager, der blev debatteret på mødet. Der var en konkret sag på grund af en henvendelse fra forældre på Jens Jessen Skolen i Flensborg. Desuden blev styrelsen informeret om delstatsregeringens udkast til skoleloven. Deletimer På Jens Jessen-Skolen vil der efter sommerferien kun være en enkelt 10. klasse med 27 elever. Det medfører, at der vil være betydeligt færre deletimer med niveaudelt undervisning. Det er forældrene utilfredse med, og skolens samarbejdsråd har i en skrivelse opordret styrelsen til at sørge for, at der bliver stillet flere deletimer til rådighed, da de mener, at niveaudelingen er en grundsten i fællesskolens eksistensberettigelse. Kritikken deles af de to årgangsledere for de to nuværende 9. klasser, som allerede i en skrivelse til forældrene fra april advarer imod, at man med det beregnede timetal på seks deletimer i 10. klasse, stort set forlader fællesskolens struktur med kursusbaseret differentiering. På styrelsesmødet forklarede Skoleforeningens vicedirektør, Uwe Prühs, at beregningen af, hvor mange timer der står til rådighed til niveaudelt undervisning gælder for alle danske skoler i Sydslesvig. Grundlaget for beregningen af deletimer har været den samme i mange år, og Jens Jessen-Skolen er ikke den første fællesskole, der har fået tildelt færre deletimer, fordi klasser er blevet lagt sammen. - Vi har dog aldrig haft sådan en voldsom reaktion på det, sagde han på styrelsesmødet. Skoleforeningen går nu ind i en dialog med Jens Jessen- Skolen for at finde ud af, om der er særlige behov på skolen, som kan udløse flere deletimer eller specialundervisning for enkelte elever. Skolestruktur Det konkrete tilfælde på skolen i Flensborg var også anledning til en mere principiel debat i styrelsen om ydre og indre differentiering. Emnet dukker med jævne mellemrum op i Skoleforeningen, og har sit udgangspunkt i den tid, da Dansk Skoleforening for Sydslesvig gik fra en tredelt skolestruktur over til fællesskolestrukturen. Fællesskolestrukturen kunne dengang sammenlignes med de tyske»gesamtschulen«. Denne skolestruktur var præget af en høj grad af ydre differentiering, det vil sige, at eleverne i de enkelte årgange blev delt op i hold med forskellige niveauer. Overgangen fra det tredelte skolesystem til fællesskolesystemet i Skoleforeningen tog som bekendt flere år. Samtidig med at Skoleforeningen afsluttede systemskiftet, havde også det slesvig-holstenske system igen skiftet. Fra»Gesamtschule«til den såkaldte»gemeinschaftsschule«med en langt højere grad af indre differentiering, det vil sige, at alle elever bliver undervist sammen og undervisningen tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og læringstempo. Denne måde at undervise på kommer i endnu højere grad til at gøre sig gældende i den skolelov, som lige nu bliver udarbejdet i den slesvig-holstenske landdag. FOTO: ARKIV Tak til alle børn og elever, til lærere og pædagoger, ansatte og frivilligt arbejdende i Skoleforeningen for skoleåret 2012/-13. En rigtig god sommerferie til alle. Per Gildberg Redaktionskomite: Per Gildberg Niels Ole Krogh Anders Molt Ipsen Georg Buhl Redaktion og layout: Daniel Dürkop Tlf.: Ydre og indre differentiering har beskæftiget fællesrådet igennem længere tid.

3 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Enighed om ny beregning af tilskud Ligestilling Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og det slesvig-holstenske undervisningsministerium er blevet enige om et nyt beregningsgrundlag til elevtilskud til de danske skoler. SYDSLESVIG. - Vi er blevet enige om det fremtidige beregningsgrundlag for de offentlige tilskud for eleverne på de danske skoler i Sydslesvig. Det er virkelig et gennembrud, sagde viceministeren i det slesvig-holstenske undervisningsministerium, Dirk Loßack, da han forleden var på besøg hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig for at præsentere den nye aftale. Han havde også en hilsen fra undervisningsministeren, Waltraud Wende, med, som takkede Skoleforeningen for, at man i de seneste måneder har ført en konstruktiv dialog. - Vi har nu et beregningsgrundlag, som både er transparent og bygger på objektive kriterier. Vi har passeret en milepæl i forholdet mellem det danske mindretal og delstaten, lød det fra ministeren. Pensioner ud Viceminister Loßack påpegede, at Skoleforeningen har en stor andel i, at man er blevet enige i forhandlingerne, idet Skoleforeningen har accepteret det nye beregningsgrundlag for elevtilskuddene. I stedet for pensioner og udgifter til sundhedsområdet indregnes der fremover et beløb til socialforsikring i tilskudssatsen. Dertil kommer et fast beløb til investeringer, skoleforvaltning og skolebuskørsel. - Derigennem er det lykkedes os i fællesskab at give skolerne planlægningssikkerhed. De ved nu, hvad de kan regne med, sagde viceministeren, som mener, at der er tale om en gensidig positiv effekt, der hjælper alle implicerede. - De danske mindretalsskoler får en transparent og retfærdig finansieringsmodel, som sikrer ligestillingen, og delstaten får sikkerhed i sin økonomiske planlægning, siger han. FOTO: MARTINA METZGER Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen, viceminister Dirk Loßack, mindretalsrådgiver Renate Schnack og formanden for Skoleforeningen, Per Gildberg præsenterede den nye aftale. Et gennembrud Også for Skoleforeningens formand, Per Gildberg, er der tale om et gennembrud. - Jeg har i løbet af årene været med til mange forhandlinger om ligestilling. Det her var første gang, at vi har fornemmet, at dialog og interessen for at løse en konflikt har været drivkraften i ministeriet, ikke at mindretallet skulle beroliges. Det er en ny måde at lave politik på, sagde Per Gildberg, som især takkede ministerpræsidentens mindretalsrådgiver, Renate Schnack, for at have bygget bro. - Renate Schnack har ydet et afgørende bidrag til, at man har fundet frem til en fælles løsning. Ligeledes har Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) en stor andel i, at man er blevet enige, sagde han. Bæredygtigt Skoleforeningens direktør, Anders Molt Ipsen, roste undervisningsministeriet for det gode forhandlingsmiljø og viljen til at finde en bæredygtig løsning. Han fremhævede især de klare og entydige principper, som nu gør sig gældende med hensyn til de danske elevers skolebuskørsel. Lovforslaget fastholder reguleringshensigten i redelige og hensigtsmæssige resultater, der bæres i fællesskab. Delstatens mindretalsrådgiver, Renate Schnack, ser aftalen som et stort skridt for mindretallet. - Nu er vi kommet et stort stykke længere i ligestillingsprocessen. Den nye politik, Torsten Albig står for, har gjort det muligt. Det er et nyt kapitel i mindretalspolitikken, sagde Renate Schnack. Ensartet beregning Samtidig med beregningen for elevtilskuddet til de danske skoler skal der også komme en ny beregning for tilskuddene til de tyske privatskoler i delstaten. - En mere ensartet beregning for privatskolerne skaber planlægningssikkerhed for alle berørte skoler, sagde viceministeren, som er glad for, at den gode dialog med alle implicerede har ført til et godt resultat. Skoleledere ud af Dansk Lærerforening Samarbejde FOTOS: ARKIV Ligestilling og frisisk ind i forfatningen Efter uenighed ophører skoleledernes medlemskab i den sydslesvigske afdeling af Danmarks Lærerforening. SYDSLESVIG. At skolelederforeningen i Sydslesvig har valgt at forlade forhandlingsfællesskabet omkring overenskomst med blandt andet pædagogerne og lærerne i Sydslesvig får nu yderligere konsekvenser.»dansk Lærerforening i Sydslesvig e.v.«, som er den lokale kreds 163 i Danmarks Lærerforening, har i et brev til alle skoleledere og viceskoleledere gjort opmærksom på, at deres medlemsskab i den lokale kreds med virkning fra den 1. Juli ophører. Kredsstyrelsens beslutning - Jeg mener ikke, at man kan sige, at vi har smidt dem ud. Det er skolelederne selv, der ikke længere ville have et forhandlingsfællesskab med os. Lærernes kredsstyrelse har derfor besluttet, at det samarbejde, vi har med skolelederne ophører. I fremtiden vil skolelederne være medlem af Danmarks Lærerforening på lige fod med skolelederne i Danmark. Det vil sige, at de er medlem af selve Lærerforeningen, men ikke i en lokal kreds. I stedet for er de så medlem af den lokale skolelederforening, - Jeg mener ikke, at man kan sige, at vi har smidt dem ud, siger lærernes formand Niels Nielsen. som jo er en del af Danmarks Lærerforening, siger formanden for Dansk Lærerforening i Sydslesvig, Niels Nielsen. - Det har ikke været vores dagsorden at forlade Dansk Lærerforening, siger skoleledernes formand, Jytte Andresen. Ikke på dagsorden Skoleledernes formand i Sydslesvig, Jytte Andresen, vil ikke sige så meget til den verserende sag. Hun er i gang med at undersøge skoleledernes muligheder. - Bare så meget, vi har opsagt en samarbejdsaftale, ikke bedt om at forlade kredsen eller lærernes tyske fagforening, siger Jytte Andresen. At skolelederne ikke længere kan være medlem af»dansk Lærerforening i Sydslesvig«, har nemlig også den konsekvens, at dobbeltmedlemskabet i lærerforening og den tyske lærerfagforening (GEW) ophører. - Det er en særaftale som vi har med GEW, så den er knyttet til medlemskabet i den lokale kreds, siger Niels Lovgivning SPD og De Grønne er med på SSWs forslag om at få ligestillingen af de danske skoler og ret til frisisk undervisning slået fast i delstatens forfatning. SYDSLESVIG. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er blevet enige med de andre to regeringspartier SPD og De Grønne om at skrive ligestillingen af de danske skoleelever og frisernes ret til frisiskundervisning ind i delstatens forfatning. Ændringerne skal være en del af en større revision af delstatsforfatningen, som skal foretages i Hvordan præcist ordlyden kommer til at være, er ikke besluttet. Der er blandt andet nogle tekniske problemer med hensyn til hvilke begreber der må bruges for at markere, at det danske mindretals skoler er offentlige skoler for den danske befolkningsgruppe. Det tyske ord Regelschule må ikke benyttes, da det er betegnelsen for de offentlige skoler nogle steder i Tyskland. - Det afgørende er, at det skrives ind i forfatningen, ligesom at finansieringen følger princippet om ligestilling i forhold til de offentlige tyske skoler, og at det er forældrene, der afgør, om deres børn skal gå i et nationalt mindretals skoler, siger SSWs gruppeformand i landdagen, Lars Harms. Han er især glad for, at også nordfrisernes ret til frisiskundervisning skal ind i forfatningen. Bevægelse De tre regeringspartier er blevet enige om, at man vil foreslå, at delstaten»garanterer, beskytter og støtter frisernes ret til frisiskundervisning på de offentlige skoler i Nordfrisland«. At der er kommet bevægelse i en del ændringer i delstatens forfatning, skyldes mandatfordelingen efter det seneste landdagsvalg. Den er således, at et enkelt parti ikke kan forhindre ændringer i forfatningen, da der ikke er et enket parti, der sidder på de nødvendige 1/3 af mandaterne, som man skal bruge til at stoppe en forfatningsændring. Derfor er det muligt at forhandle sig frem til forskellige ændringer i forfatningen, og Lars Harms håber, at både FDP og CDU er parat til en dialog, når først forfatningsdomstolens behandling af indsigelserne mod SSWs mandater er overstået. Formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Per Gildberg, er meget glad for, at løftet om ligestilling nu bliver indføjet i delstatsforfatningen. - Det har vi set frem til. Jeg er meget lykkelig over, at vi nu takket være SSW og partiets regeringsdeltagelse har udsigt til at få en lovsikring af den økonomisk ligestilling af de danske mindretalsskoler, siger Per Gildberg.

4 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Opbakning til heldagsskole i Egernførde Tilbud FOTOS: DANIEL DÜRKOP Kreativitet og faglighed præger eftermiddagstilbuddet på Jes Kruse-Skolen i Egernførde. EGERNFØRDE. På Jes Kruse- Skolen i Egernførde er man ved at være færdig med planlægningen af heldagsskolen, som skal starte efter sommerferien. - Vi har cirka 80 tilmeldinger fra elever, som ønsker at tage imod heldagstilbudene, siger skolens viceinspektør, Marianne Godau. I alt er der 324 elever på skolen. Jes Kruse-Skolen tilbyder heldagsskole tre dage om ugen - mandag, tirsdag og torsdag. Der bliver tilbudt badminton, lektiehjælp, matematik-værksteder, musiksskole, en musical-workshop og et medieværksted. Alle tre dage bliver der serveret et varmt måltid. en fjerdel af eleverne i Egernførde tager imod tilbuddet. Gode aktivitetter - Vi er glade for, at så mange af vores unge tager imod tilbuddet. Det er jo et lovkrav, at alle fællesskolerne skal være heldagsskoler. Vi har nogle gode aktiviteter, og blandt andet har der været et ønske fra Skoleforeningens styrelse, at heldagsskolen skal indeholde lektiehjælp. Ligeledes indgår en del af skolens frivillige musikundervisning i heldagsskoletilbuddet, siger hun. - For os har det været vigtigt, at skolens pædagogiske principper genspejler sig i heldagsskoletilbudene. Derfor skal der både være tid til idræt, musik og kreativitet samt informationteknologi og faglighed. Vi tror, at heldagsskolen kan være med til, at eleverne får kreative og aktive oplevelser, uddyber deres sociale bånd og udvikler deres faglige kompetencer, siger Marianne Godau. Jes Kruse-Skolen står selv for gennemførelsen af heldagsskolen. Men det skal ikke opfattes som konkurrence til fritidshjemmets aktiviteter. Skolens gamle gymnastiksal bliver lavet om til kantine. Ingen konkurrence - Vi har selvfølgelig snakket sammen om det, og var enige om, at fritidshjem og heldagsskole skal holdes adskilt. Vi har i forvejen et godt samarbejde på en del områder, siger Marianne Godau. Fritidshjemsleder Wolfgang Lausten er enig. - Vi supplerer hinanden. Jeg synes faktisk at de har nogle flotte tilbud. Skolen og fritidshjemmet har meget fokus på at understøtte hinanden. Vi er ikke konkurrenter. Børnene bestemmer alligevel selv, hvilke fritidstilbud de vælger, siger han. For at være klar til at kunne åbne heldagsskolen mangler der nu kun en ombygning af skolens gamle gymnastiksal til kantine. - Det er selvfølgeligt en udfordring for skemalæggerne, at vi nu mangler en gymnastiksal. Forældrene tilmelder deres børn for et halvt år ad gangen. Det er helt frivilligt, om man vil tilmelde sit barn heldagsskolen eller ej. Forældrene skal selv sørge for hjemtransporten af deres børn hhv. benytte sig af offentlige transportmuligheder; der kører ikke ekstra skolebusser. FOTOS: DIVERSE Årsmøde er også en børnefest Årsmøde I år har de danske årsmøder stået i børnehavebørnenes tegn. Flere hundrede børn fra børnehaverne i og omkring Flensborg var samlet på årsmødepladsen i Skovgade årsmødesøndag, for i strålende solskinsvejr optræde sammen med prof. dr. acb, - nej, abc. De havde hjemme i børnevarerne lært abc-sangen, hver børnehave havde fået sit egen bogstav og var kommet udklædt. På årsmødepladsen i Tønning var børnehavernes emne»farverne«hver børnehave havde fået sin egen farve, havde lært farvesange, en regnbuesang og optrådte med regnbuefarvede falskærme. På årsmødepladsen i Slesvig var der ligeledes mange børn, der optrådte, om end ikke i børnehavernes regi. Også til de lokale årsmøder spillede børneunderholdningen en stor rolle. Der var cirkusprojekter, o-løb og boldspild-turneringer. Årsmødet er en familiefest, og hvor der er børn, er der også familier.

5 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Skoleforeningen i nye web-klæder Hjemmeside Skoleforeningens hjemmeside har fået et helt nyt design og mange nye funktioner, der gør det nemt at finde kontaktpersoner og hente relevante informationer. SYDSLESVIG. - Det har været en lang og besværlig vej, men til gengæld har vi så også fået et resultat, vi er rigtig godt tilfredse med, smiler kommunikationsmedarbejder Katrine Hoop, som har været medansvarlig for processen. Sammen med IT-chef Leif- Olaf Truelsen har hun brugt lang tid på at finde den helt rigtige udbyder til at udvikle et system, der kunne tilgodese Skoleforeningens mange forskellige krav til en hjemmeside. Imødekommende - Vi besluttede os til sidst for Kraftvaerk fra Aarhus. Og det har været et rigtigt godt valg, fortæller Katrine Hoop. Kraftvaerk havde nogle meget kompetente hjemmesideudviklere på opgaven, der har været utrolig imødekommende og gode til at tilpasse siden til vores ønsker. - I stedet for at lave en dansk- og en tysksproget version af hele hjemmesiden, har vi fået udviklet en særlig funktion, som gør det muligt, målrettet at oversætte enkelte indlæg. Dermed kan brugere uden avancerede danskkundskaber finde alle vigtige basisoplysninger om Skoleforeningen i en tysk oversættelse, uden at vi behøver at skifte hele hjemmesidens sprog, forklarer kommunikationsmedarbejderen. En udførlig sektion, der præsenterer Skoleforeningens virke på en læsevenlig og tiltalende måde, er et af de helt nye indhold på hjemmesiden. Fotograf Gertrud Termansen har været ude på nogle af Skoleforeningens institutioner og udviklet en skræddersyet billedserie, som genspejler Skoleforeningens brede vifte af tilbud. Nyheder Nyt fra Skoleforeningen vil ikke længere kun kunne læses i den månedlige udgave af medlemsbladet Fokus. Hjemmesidens avisarkiv giver adgang til alle udgaver af Fokus og præsenterer hver måned udvalgte artikler i en nyhedsoversigt. Skoleforeningens arrangementer kan findes i en kalender, der giver mulighed for at hente datoerne som kalenderfil. Derudover er institutionssøgningen blevet nemmere - alle Skoleforeningens institutioner kan findes via en nem søgefunktion, som også giver adgang til en kørselsvejledning. På de enkelte institutioners visitkort findes alle kontaktoplysninger og supplerende oplysninger om de enkelte institutioner. Alle Skoleforeningens institutioner, der ikke har en egen hjemmeside, vil desuden i løbet af det kommende skoleår få mulighed for at få egne hjemmesider via samme system, såfremt de ønsker det. Det har været vores overordnede mål at gøre det nemmere for forældre og samarbejdspartnere at finde frem til de oplysninger, de har brug for, påpeger Katrine Hoop. Mobiloptimering Kontaktdataerne på de ansatte i Skoleforeningens centralforvaltning samt i Center for Undervisning, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Voksenundervisningen og Feriekontoret kan nu både findes via en søgefunktion og en kontaktliste. - Det er meget nemmere at ringe til en person, hvis man har set et billede af vedkommende først. Så jeg er rigtig glad for, at mange af kollegaerne har haft lyst til at lade sig portrættere til hjemmesiden. Mobiloptimering af hjemmesiden samt nogle små andre ekstrafunktioner er endnu under udvikling og vil forhåbentligt kunne blive præsenteret efter sommerferien. Det er muligt målrettet at oversætte enkelte bidrag. Katrine Hoop Trykfrisk informationsbrochure Brochure Skoleforeningens nye brochure byder på mange informationer og flotte indtryk fra dagligdagen i institutionerne. Brochuren er trykt på 100 % genbrugspapir og overholder højeste standarder for miljørigtig fremstilling. SYDSLESVIG. - Skoleforeningen har en energi- og miljøpolitik, der opfordrer alle afdelinger til at handle miljørigtigt, det har vi taget meget alvorligt, fortæller kommunikationsmedarbejder Katrine Hoop om beslutningen om at afprøve et helt nyt materiale til informationsbrochuren. Genbrugspapir - Imagebrochurer plejer gerne at udkomme på strålende hvidt, glittet papir, så det er lidt af en satsning at bruge en mere grov papirkvalitet, smiler Katrine Hoop. Hun påpeger, at genbrugspapir ikke kun er mere miljørigtigt, men også har en særlig æstetisk kvalitet. Den matte og lidt rå optik giver brochuren et meget smart og tidssvarende look, smiler Katrine Hoop og påpeger, at genbrugspapir ikke kun er mere miljørigtigt, men også har en særlig æstetisk kvalitet. Den lidt rå og grove papiroptik giver brochuren et meget smart og tidssvarende look. Billederne i brochuren baserer, lige som billederne på den nye hjemmeside, på den nye fotoserie af fotograf Gertrud Termansen. Også indholdsmæssigt genfindes alle hjemmesidens almene informationer om Skoleforeningens virke og selvforståelse. I forhold til den gamle brochure er fokus på institutionerne og det pædagogiske arbejde rykket længere frem, mens historien og fakta om rammebetingelser m.m afrunder hæftet. Pixi-udgave Brochurens indholdsfortegnelse er samtidig en pixi-udgave af brochuren og sammenfatter alle væsentlige oplysninger på to sider. - Sådan kan enhver skaffe sig et hurtigt overblik, og så håber vi naturligvis, at den korte tekst lokker til lidt mere fordybelse. Skoleforeningens mange forskellige afdelinger har i fællesskab udviklet indholdssiden, som både giver indblik i foreningens historie, rammebetingelser, konkrete opgaver og struktur. Den primære tekst er på dansk, nye medlemmer af mindretallet og andre læsere uden eller med få danskkundskaber finder dog en tysk oversættelse i mindre skrifttyper. - Oversættelsen ligger altid ved siden af den danske originaltekst, sådan kan f.eks. forældre, der er ved at lære dansk, læse den danske originaltekst og skimte over, når et enkelt ord eller passager volder vanskeligheder, fortæller Katrine Hoop om baggrunden for denne opsætning.

6 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Afgangselever Cornelius Hansen-Skolen, Flensborg: Jensen, Victor, Helmke, Finn, Argano, Lea-Vanessa, Hansen, Emilie Dybdal, Petersen, Josefine, Nissen, Kira-Melina, Berg, Rasmus Røn, Clausen, Lennard-Tobias, Hansen, Mark, Heldt, Jesse Thomas,Hoppe, Morten, Jacobsen, Mats, Jorde, Morten, Knappert, Dennis, Kopf, Jonas, Kulski, Maikel Robert, Meng, Mads, Müller, Fabian, Petersen, Leon, Brinks, Kim Lara, Buhr, Franziska, Gronau, Katharina, Kessler, Jana Frederikke, Meier, Farina Anna, Nickelsen, Hannah, Thiesen, Nina, Thordsen, Kimberly, Wietz, Lone. Studenterne A. P. Møller Skolen, Slesvig: Abendschein, Lisa M., Amendt, Tina, Arp, Manon, Benckwitz, Ronn Iben, Bollmann, Sven O., Brandt, Judith, Bruhn, Leif B., Brückner, Robin, Bunsen, Marcel, Bühring, Torge, Böttt skia, Christiansen, Jan P., Clausen, Hagen, Clausen, Lea, Crone, Martje, Dahlke, Anna M., Deutsch, Gee Fehlhaber, Phillip, Fichte, Thurid, Fillmer, Maurice M., Franck, Svea L., Fuhr, Jens C., Ganz, Jasper, Glaser, J Hardt, Nelle, Hemmersbach, Mario B., Hemmersbach, Thore K. D., Hinrichsen, Ida-Lee, Händeler, Johannaa Milan O., Illing, Siira, Jacobsen, Kim J., Jessen, Bonnie S., Jung, Karl E., Kappert, Luka-Malin, Kausch, Julian Lucas-William, Knuth, Tessa-Janike, Kumke, Jakob J., Kötter, Ronja, Lubs, Lea K., Lücke, Kyle N., Lüdtke, C Michler, Lysa M., Musolf, Lea K., Mølhave Pedersen, Johan, Mølhave Pedersen, Majken, Nelius, Svea, Peters, tersen, Jana, Pirkstin, Johanna, Puttins, Melanie, Pörksen, Lisa, Rabenow, Tina, Reinhardt, Diana T., Rickert,, Rottscholl, Ole, Rust, Björn M., Sager, Thore F., Schallert, Ilona, Schmidt, Daniel, Schmidt, Pascal, Schubmaa K., Schumacher, Janne C., Stange, Malene, Steinbach, Jette, Stork, Lina Strade, Alexander, Thomsen, Hannn Felizitas, Voß, Jonas, Wiedicke, Sebastian, Wiesegart, Nils, Winter, Niklas, Wismann, Johannes I. Afgangselever Duborg-Skolen, Flensborg: Engel, René, Edymion, Hoffmeister, Lukas, Knuth, Aexl, Marvin, Möller, Merle, Bendixen, Mila, Hoffmann, Finja, Hoffmann, Lasse, Kotaranin, Milan, Maghnia, Yasmin, Petersen, Jakob, Soltau, Vivien, Thiesen, Kim Niklas, Wrann, Finn, Aumüller, Natalie, Bartsch, Leon Hendrik, Draheim, Justus, Jonas, Hinrichsen, Nele, Ingerslev, Katherine, Jensen, Julia Marie, Koch, Niels Matties, Krasa Meret, Mager,Freya, Meier, Lara,Meimbresse, Marcel, Oettingen, Gregor Von, Peters, Sven Gerret, Petersen Finn, Schmunz, Julian Jonas Scholz, Louisa-Magdalena, Thies, Gesa, Uecker, Malin, Aje, Andreas, Mats-Ole, Borjini, Athar, Frank, Jonathan, Groß, Johann, Keneya, Hagel, Cindy, Jensen Frederik Bruun, Jensen, Kaja, Klint, Melanie, Kuchenbecker, Niklas, Loeck, Frigga, Maksimovic Robert, Möller, Mailin, Normann, Jan-Henrik, Plechinger, Kevin, Reimer, Lasse Jannik, Rösler, Jakob,Sprecher, Markus, Saad, Liam Tjelle, Wülfken, Finja, Asmussen, Lisa, Borkowski, Jaymee, Alina, Gerth, Nane, Gorzelniaski, Keanu, Gröning, Florian, Hansen, Maurice Pierre, Hansen, Mikkel Isak Hardon,Haudrup, Kim-Lara, Helmer, JanIden, Jonah, Kahl, Nele, Kapteina, Victoria, Maria, Keidel, JanaMc Faull, Melissa Marie, Normann, Jana, Rasmussen, Henrik, Roßberg, Morten,Thomsen, Joran, Wedehase, Nele. Dimittender 2013 Afgangselever Læk Danske Skole: Julia Barth. Lilian Dibbern. Nadja Grüttner. Nicola Fr. Götz. Nadja Hahn. Christian Ludwig Hansen. Jan Christ. Heiming. Jaqueline Jacobsen. Thore Krohn. Maik- Phillip Meinert. Kai Nissen. Manou Passlack. Kevin Plechinger. Julia Predel. Belissa Röhl. May-Britt Schneekloth. Janne Schwab. Carolyn Schwab. Simon Stöcks. Maja Tepper. Gorm Unglaube. Johanna Weigelt. Virginia Winckelsesser Studenterne Duborg-Skolen Flensborg: Juliane Andresen. Marten Appel. Kristian Bajohr. Matthias Bartelsee Benedikt Jürgen Andreas Behder. Amon Bergner. Vanessa Bley. Kerrin Boelmann. Nele Charlotte Bombe. Annee dersen. Justus Brodersen. Rasmus Bruun Nielsen. Marie Buhl. Glenn Marvin Causey. Enya Manon Christensee Delfs. Denise Dill. Moses Kabba Dumbuya. Jesper Erichsen. Claas Henning Evers. Martin Nørregaard Eybye.. Christina Fink. Dennis Andre Fließ. Kim Maylin Gefke. Janne Juliana Goos. Rebecca Sarah Elisa Grünberg. Megg Hagge. Ragna Fiona Rabea Hemmersbach. Momme Henken. Jánosh Heydorn. Niclas Heydorn. Wiebke Maa Marie Ingwersen. Viviane Elaine Ingwersen. Lisa Irmak. Jan Erik Janzen. Sarah-Lena Denise Jech. Claas-Frederr de. Jonna Julius. Lisa Marie Jürgensen. Gregor Oliver Karkowski. Oliver Kjær Hjort. Dennis Kütemann. Christinn Loeck. Kim Luisa Mc Faull. Imme Maylin Molch. Jens Niels Nielsen. Brian Nielsen. Anders Svensson Noack. Saa Line Oetzmann. Brandon Paßmann. Alexander Petersen. Julie Lundgaard Petersen. Miron Pingel. Signe Kjææ soul. Kilian Reichardt. Hanne Rück. Lynn De San José. Hjördis Amanda Schlüter. Kira Nadine Schnack. Karr Sophie Schröder. Hans Richard Hansen Schwarz. Levke Seehusen. Maurice Andrej Siegl. Marie Singer-Lipperr scale Hubert Fikret Swoboda. Jan Manuel Terlinden. Lena-Sophie Theuer. Vajka Thomsen. Kresten Thomsenn Wedehase. Erik Merlin Wiese. Lasse Wietz. Anna Rieke Witter. Patrick Wrage. Timo Wrage.

7 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Afgangselever Egernførde Danske Skolen: Saskia Mary-Jane Augustin. Anna Luise Backsen. Marie Helena Sophie Bensien. Delf-Laurentz Boyens. Niclas Brandt. Merle Brebeck. Merle Marianne Feddersen. Annika Felske. Ines Fiedler. Maj Sophie Freiberg. Jana Gradtke. Melina Hadler. Caja Inge Inke Hansen. Jannic Hansen. Kristian Marian Heesch. Niklas Hingst. Maria Josefine Holl. Kersten Johanna. Henning. Niels Kruse. Nadine-Sophie Krüger. Jennifer Lux. Niels Are Lück. Maylin Mahmens. Maurice Mathews. Johanna Lea Meyer. Lynn Mielke. Janis Mrosek. Niklas Nöhring. Emil Mølhave Pedersen. Marius Norman Quante. Ester Christiana Quante. Florian. Alexander Rau. Anja Carina Rauhut. Lena Reeger. Annika Rieve. Angelique Schwarck. Edna Paulina Simson. Celina Staewen. Colja Stork. Kaija Mayte Strupp. Erik Kasimir Sukkestad. Lea Thies. Lilian Thode. Monja Tietje. Jeremy Trott. Magnus WilhelmWerner. Rieka Witt. Katna Witt. Afgangselever Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg: Sophie Louise Appel, Yvonne Chantale Boysen, Lotte Diedrichsen, Rigmor Bundels, Anna-Lena Kleintges, Dawn-Chalin Carstens, Anne Kathrin Lorenzen, Svea Gutschlag, Bianca Sager, Nele Sophie Eichhorn, Cecilie Gædeken, Chris Niklas Reinwand, Luisa Habild, Vivien Hartwig, Dana Samira Giuranna, Lisa Kristin Jessen, Sonja Ursula Jensen, Anna-Lena Kulski, Michelle Möller, Ines Lappe, Anna-Sophie Zahn, Majella Sophie Roth, Alina Rohloff, Christopher Andresen, Marius Thomas Lund, Stine Schodlok, Samuel Rodriquez Dreis, Phillip Leonhard, Maike Torp, Jakob Habeck, Sören-Lukas Wachholz, Fillip Borg, Rasmus Hansen, Ann Christin Marschall, Anton Christensen, Elias Messerschmidt, Eileen Käcker, Janos Gafert, Bjarne Neumann, Johanna Melanie Jessen, Kevin Hildebrand, HLeander Jacobsen, Tobias Klüver, Leon Reichardt, Lena Herbert, Jesper Stig Koch,Benedict Schnack, Nicolai Hede Hansen, Johannes Nebbe, Pascal Bodeit ja, Berg, cher, Sasche K., ohanna,, Haase,, Kebbel, hristina, Finn, Pe- Lara A., nn, Lara a, Tries, Afgangselever A. P. Møller Skolen, Slesvig: Arved Beck, Gianluca Fabio Cramer, Magdalena Margit Dethmers, Adele Henriette Geertz, Issa Christian Guindo, Mads Grau Kristensen, Inger Marie Lassen, Jakob Ove Matzen, Jill Anne Nielsen, Rosa Margareta Ochsenbauer, Linus Rüdiger Bende Siewertsen, Morten Strelow, Lena Vater, Morten Wegner, Olga Öhler, Joshka Hagge, Serena Kruse, Güde Marie Kugler, Luka Michelle Kusch, Rike Loewenau, Anne Palme, Florian Pfeifer, Sören Christian Schwedt Elena Sdorra, Aaron Tari, Sophie Wedhorn, Timo Zapf, Sarina Zunk. Afgangselever Jens Jessen-Skolen, Flensborg: Jonas Behlic. Lisa Marie Drechsler. Kim Maileen Faber. Ann-Christin Jürgensen. Kim Marvin Kaffke. Leyla Swoboda. Melina Lorenz. Leon Schacht. Kaja Volling. Leve Freyermuth. Jan Termer. Bjarne Gaede. Benny Dumbuya. Lennart Goldbach. Annelie Merz. Malte Oehler.. Kimberley Renken. Stine Steuer. Kim Mayra van Ophuysen. Lizzy Finkel. Niels Heyen. Finn Potthoff. Laura Schmidt. Aljoscha Domes. Leonie Fecker. Jessica Gilmore. Hjördis Jeß. Hannah Ketelsen. Sofie Nielsen. Tjard Viggo Osterloh. Christina Rehder. William Steinberg. Christin Bock. Jorrit Hansen. Annika Höfelmeyer. Leonie Irmak. Lena. Vanessa Laß. Pascal Lind. Christine Lorenzen. Celina Paßmann. Troels Rasmussen. Mia Ruppert. n. Joschka Martin Bauer. Marie Braun. Fenja Bron. Dorthe Dahmke. Rune Laura Sibylle Feuerhake. han Grünewald. Cynthia rgareta Hoffmann. Lisaik Johannsen. Pernille Jore Luise Lausmann. Thies skia Melanie Nürnberger. r Rasmussen. Sherin Rasl-Anton Schroeder. Annet. Torben Sothmann. Pa-. Laura Tstensen. Maike Afgangselever Sønder Brarup Danske Skole, Sønder Brarup: Anna Maria Arp, Jacqueline Meyland Braasch, Noirin Kafka, Lilli Kutscher, Hanna Löffler, Kaja Mangold, Rieka Petersen, Johanna Purwin, Chantal Wiesner, Mira Joy Wiesner, Jacqueline Wilm, Marius Möller, Johannes Müller, Leif Erik Schmitz, Lasse Timm, Bjana Naujek, Jan Günther Duschkewitz, Natascha Berlin, Lena Peter, Julia Arff Afgangselever Husum Danske Skole: Hauke Albertsen. Isabeau Boock. Bente Brodersen. Florian Burkart. Toni Johannes Carstensen. Svea Christiansen. Christin Colditz. Sait Dervishi. Lars Förthmann. Maurice Grebe. Peter Aleksandr Gründer. Darah Hendrischke. Lennart Holst. Chiara Jakobsen. Anna-Katharina Jensen. Anna Lena Jürgensen. Femke Kwoka. Mirco Michelsen. Bentj Nissen. Henry Noack. Finja Pörksen. Jule Ries. Nathalie Rolfs. Philip Rolfs. Timo Röttges. Lisa Katharina Sühl. Stella Tiedje. Jannik Wiese

8 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Bibiana inspirerede de unge Kunst. Udstillingen satte skub i de unges kreativitet. Illustrations-workshop med illustratoren Cato Thau Jensen Valget Det sidste min farfar sagde til mig var..gå din egen vej og lav ikke den samme fejl som mig. Og nu står jeg her og er ved at begå den samme fejl... Det hele startede i min barndom, hvor jeg tilbragte min sommer hos farfar og farmor. Selvom jeg elskede min farfar undrede jeg mig tit over hans opførelse, når Jan kom hjem fra arbejde, det gav mig følelsen som om han havde en hemmelighed. Da jeg blev ældre forstod jeg hans opførsel, han var lejemorder! Det forandrede min opfattelse af min farfar og hans liv. Jeg havde et rigtig godt liv med min kone Anne, vores to dejlige børn og det store hus, men ingenting holder for evigt. Det blev jeg bevidst om, da jeg en dag kom før fra arbejde og ville overraske Anne med en buket blomster. Jeg kom ind af døren, og det første jeg så var et par fremmede sko, stå i gangen. Jeg hørte nogle lyde komme oppe fra soveværelset, så jeg gik op med buketten i hånden. Der så jeg dem, nøgne i vores seng, Annes og min..vores blikke mødtes, buketten faldt og der vidste jeg alt var forbi! Fra dette øjeblik af gik mit liv ned af bakken. Vi blev skilt, hun fik børnene,huset og stort set alle mine penge. Jeg måtte flytte i en etværelses, med næsten ingen plads. Jeg fandt trøst i cognac og FOTO: DANIEL DÜRKOP tabte mit arbejde og vennerne, selv kontakten til min egen Familie. Sådan gik der et år, indtil jeg fik det afgørende opkald. Manden på telefonen sagde, han var en gammel ven fra min farfar, som gav mig et umoralskt tilbud, som jeg i min situation ikke kunne afslå. Mit første arbejde kom ret hurtigt, det var en ung mand, som solgte kvinder til udlandet. Jeg fik hurtig fat i ham. Og nu står jeg her bag ham med pistolen i hånden, jeg løsner sikringen og tager en dyb indånding og der for jeg øje på indskriften, det var farfars navn.. Kimberley, Malena, Sarah, Michelle og Celine»Det bedste man kan gøre, er at lade livet gå sin egen vej. Man har alligevel ikke indflydelse på sin skæbne. - sat i en ramme bag glas.«sydslesvig. Bibiana-udstillingen i Sydslesvig har været en stor succes. Cirka 1400 besøgende har været ind og se udstillingen. Samtidig har sydslesvigske skoleelever været indvolveret i udstillingen gennem en hel række workshops. - Vi har fået mange positive kommentarer til billederne og til udstillingen generelt. Vi har oplevet at børn har været her med skoleklassen om formiddagen og er kommet igen om eftermiddagen med forældre eller bedsteforældre. Det har også været sjovt for børneteamet at lave guidede ture i udstillingen og især har det været sjovt at snakke med børnene om billederne. Børnene har»slået sig ned«i udstillingen og enten ligget og læst i bøger eller tegnet; det ses helt tydeligt af de mange tegninger at børnene er blevet inspireret af de flotte billedebogsillustrationer, fortæller bibliotekaren Anni Søndergaard som sammen med Gabriele Fischer-Kosmol fra Center for Undervisningsmidler har været arrangør for udstillingen Gabriele Fischer-Kosmol fremhæver, at det var specielt godt at se, hvor koncentreret og engageret deltagerne arbejdede under vejledning af kunstnerne. - Jeg kommer til at tænke på noget, psykologen Hans Henrik Knoop siger: Når arbejdet går som en leg, når lysten driver værket, når man nyder en proces, lærer man bedst. Børn lærer mest, når de er aktive, nysgerrige, drevet af lysten til at lære, som de er født med, og når de mødes af meningsfulde udfordringer, som der er perspektiv i sammen med mennesker, som de har det godt sammen med, siger Gabriele Fischer-Kosmol. Næsten 140 børn har deltaget i en tegnekonkurrence, hvor de selv skulle tegne nogle af illustrationerne i udstillingen. Vindertegningerne samt nogle noveller og et digt, som blev produceret i workshoppene bringer vi her. Nøjagtige iagttagelser Jeg går hjem ad smutvejen gennem parken, blomsterne spirer ud af den kølige, fugtige jord og de lyse, friske grønne blade breder sig over træernes grene. Vinden har skiftet fra den rå kulde til en frisk, men dejlig forårsbrise. Jeg åbner lidt for jakken og lader de første solstråler skinne på mit blege ansigt. Med raske skridt drejer jeg ind i H.C. Andersen-Gade og ser allerede på lang afstand den store, gule firkantede bygning med tre etager, som rager op blandt de mange andre huse. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg synes, at huset er så specielt. Måske, fordi jeg bor der sammen med mine venner. Selvom jeg egentlig ikke er rigtig sikker på, om de er venner, nok bare bofæller. Det gule hus nærmer sig og automatisk leder min højre hånd efter nøglen i jakkelommen. Jeg hører lyden af klirrende nøgler og forbereder mig mentalt på, at Thomas nok vil være hjemme. Indgangsdøren står åben. Det er sikkert igen vores nabo, der bor overfor, der har ladt døren stå åben. Det er bare typisk. Langsomt, for at være så stille som muligt, går jeg op ad trapperne. Da jeg når op til 2. etage, tager jeg forsigtigt nøglen op af lommen og venter et øjeblik, for at nyde de sidste sekunders fred og stilhed. Jeg sætter nøglen i låsen og drejer den forsigtigt om. I løbet af få sekunder kan jeg mærke, at Thomas er lige i nærheden. Og ganske rigtigt, lige da jeg åbner døren, kommer han hinkende imod mig. Han har kun en sko på, mens han med en spegepølsemad i munden og jakken under den ene arm forsøger at få den anden sko på. Han mumler farvel og vælter ned ad trappen. Typisk tænker jeg. Den dejlige og fredelige stemning er hurtigt fløjet bort og i stedet for er jeg igen helt oppe i det røde felt. Roligt nu, siger jeg til mig selv, og skynder mig ind og lukker døren. Med det samme retter mit blik sig mod billedet. Det billede, som hang der, dengang vi alle sammen flyttede ind i 3-værelseslejligheden. Mens de andre bare har været ligeglade med billedet, har jeg sørget for, at det blev der på væggen ved indgangen. Billedet har nemlig fået en stor betydning for mig. Jeg husker det som var det i går, og siden har jeg passet på det, som om det ikke bare var et godt råd skrevet i kalligrafi på pergament. Efter at have taget overtøjet og skoene af, går jeg ind i køkkenet, hvor der igen ser ud som et bombet lokum. Thomas har, uden tvivl, igen smurt spegepølsemaden på bordpladen og ladt pølsen, brødet, smørret og kniven bliver liggende og sin dampende kaffekop stående. Som sædvanlig og med rutinerede håndgreb får jeg ordnet kaosset og har indestængt vrede. Mit blik glider mod uret og om 30 sekunder vil Hans-Kristian træde ind ad døren. Da jeg også gerne vil have en dejlig bolle med spegepølse, henter jeg brødkniven frem igen og idet træder Hans-Kristian ind ad døren. I sin daglige rutine tager han sit overtøj og sine sko af, hænger det og placerer dem på den helt rigtige plads. Til den daglige rutine hører også, at han går på badeværelset for at vaske hænderne grundigt. Hans-Kristian kommer fra badeværelset, gnider hænderne og skal til at dreje i retning af køkkenet, men skridtene stopper pludseligt, ved et sted han ellers aldrig bliver stående. Forsigtigt lurer jeg rundt om hjørnet, og ser Hans-Kristian i færd med at tage billedet af væggen. Lynhurtigt kortslutter min hjerne og jeg raser ellevildt, med hamrende hjerte hen imod ham. Uden at have lagt mærke til det, styrter jeg med brødkniven stadig i hånden imod ham. Helt forskrækket over, at se mig reagere således, stivner han i sine bevægelser. - Du vover ikke at flytte dette billede bare én millimeter!?, råber jeg, idet jeg ubevidst med rystende hånd peger med kniven mod ham. I samme øjeblik kommer Thomas væltende ind ad døren og skråler glad:?hej!?, igennem lejligheden, før han får øje på os. Impulsiv, som han er, stormer han imod mig og prøver at vride kniven ud af min hånd. Jeg farer rundt, samtidig med at jeg peger med kniven mod ham og råber, at han skal blande sig uden om. - I alle de år har I aldrig set på det og har bare været ligeglade med billedet ligesom med mig. Har I nogensinde overvejet, at det billede er grunden til, at jeg overhovedet har kunnet holde det ud med sådan nogle idioter som jer i al den tid? Jeg hader jer, jeg hader jer!?, råber jeg, mens jeg med kniven i hånden nærmer mig mine to bofæller. Sina Andersen, Katrine Hansen, Nadine Nottrott og Nina L. Hendes Yannik Frederik Linnea

9 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Tusmørke I 1. G. sagde en lærer engang til mig:,,at tale er sølv, at tie er guld.? Oversat betyder det nok: Hvis du ingen anelse har, hold din kæft. En sætning som jeg nok har tænkt mere over end læreren. Også nu, stadigvæk efter 30 år, når jeg sidder på mit lille værelse foran den blå-hvide kop, der er fyldt med den samme mængde af svag kaffe som altid, og i hvilken mit trætte ansigt sløvt svømmer rundt. Jeg giver ikke læreren skyld for det hele. Det ville de fleste måske have gjort, eftersom en simpel gymnasielærer med foragtende ord havde afbrudt en, når man selv lige var ved at læse verdens personligste essay op. Jeg har aldrig turdet læse noget op siden. Ikke engang den novelle jeg skrev i 3. G. Jeg overlod den i stedet til Jesper, der ikke havde lavet sine lektier. Han sendte den ind til en konkurrence, og vandt en premie på 500 Kroner. Jeg mødte ham i byen for et halvt år siden. Han er gift og chef af et stort bilfirma. Nogengange tænker jeg på, om alt ville kunne have været omvendt. Så ville Jesper nu sidde her, alene, i det beskidte, orange skraldemandstøj og stirre i sin kaffe. Og jeg selv ville sælge dyre biler, i stedet for at køre rundt i en gammel skraldevogn. Jeg tager avisen fra sidste uge op, og skaber en mur mellem mit eget og det sløve kaffeansigt. Jeg skimmer de sidste par sider med døds og fødselsannoncerne. De førstnævnte overvejer klart. Pludselig bliver mit blik fanget af en lille annonce: Med tungt hjerte tager jeg Mit liv Et hul, der er der, hvor jeg er nu. Jeg har ikke sagt noget til nogen før.»tænk på andre og ikke kun på dig selv.«tro mig, det har ført mig ud i store problemer. Jeg tog chancen, pakkede kufferten og tog til Amerika, et vildt fremmed land. Jeg var små 19 år dengang og var lige gået fra min kæreste. Jeg havde brug for nogle nye udfordringer og for at samle flere erfaringer. Hotelværelsets beskidte spejl viste et menneske, som jeg ikke ville være. Det lyse hår, de blodsprængte øjne og de mørke skægstubbe fik afsked med min elskede kone Anne Thure Du vil savnes Din mand Flemming (Begravelsen finder sted den ) Beatbox-workshops smed entertaineren Chapper. mig endelig til at vågne op. Seattle skulle forandre mit liv. Det startede med at gå godt, jeg fik venner og følte, at jeg betød noget for andre. Men det var for godt til at være sandt. Det viste sig, at mine venner var aktive stofmisbrugere. Jeg følte mig hurtig lige som dem. Kontakten med familien blev mindre og mindre. Jeg trak mig mere og mere tilbage og levede i min egen lille verden. Det eneste, jeg fokuserede på, var stofferne. Lige meget, hvad jeg skulle gøre, for at få fat i dem, jeg gjorde det. Flemming. Flemming Thure. Jeg stivner. Mine hænder bliver svedige og i mit hoved danner sig en idé, eller mere en mulighed. Avisen glider på gulvet. Med et ryk drikker jeg den sidste, kolde slurk af kaffen og står op. Mens jeg tager jakken på, er jeg allerede halvt ud af døren, og mine tanker er enda nået endu længere. Det sidste jeg ser er mit klare, beslutsomme blik, der bliver fanget i spejlet ved siden af døren. Det var en virkelig lille begravelse. Kun Flemming, præsten, to gravhjælpere og en kvinde, jeg ikke kender. Og mig selvfølgelig. Godt gemt bagved nogle buske, siddende på huk i den mudrede jord. Helt stille. Skraldebilen står parkeret nogle gader væk. Da det endeligt er forbi, føles hele min krop kold, men jeg er klar. Langsomt følger jeg efter Flemming. Han ser så gammel ud. Skrøbelig og svag. Kun en skygge af den lærer, der har forfulgt mig hele mit liv. Jeg føler, at tidspunktet nu er kommet. Jeg kan ikke vente længere, og uden at forstå, hvordan det går til, råber jeg Flemmings navn. Han vender sig overrasket om. Det slår mig, at se ind i disse øjne, der genkendende lyser op, da de fanger mit blik.,,daniel... Sikken en overraskelse?, siger han tøvende og strækker sin åbnede hånd imod mig, men min knyttede næve har allerede ramt ham hårdt i ansigtet. En følelse af magt vokser op i mig, da han bevidstløs bryder sammen i mine arme. Efter et kvarter åbner han øjnene igen, men det gør ikke noget. Jeg har truffet alle forberedelserne. Jeg er klar til at gøre det.,,hvad fanden...??, stønner Flemming og retter sig op.,,hvor er jeg??,,inde i en skraldevogn, der lige er blevet tømt?, svarer jeg roligt.,,men hva...??,,ti stille!?, afbryder jeg ham.,,daniel, jeg...?,,stille!? skriger jeg igen.,,hvorfor?? spørger den gamle mand, og hans forvirrede blik gør mig rasende. Har han stadig ikke forstået det?,,fordi det nu er mig, der vil tale! Jeg vil ikke være stille længere!?, råber jeg, med enmærkelig blanding af vrede og fortvivlelse. Så lukker jeg bagklappen på bilen med et ryk. Mens jeg kører gennem byen og lytter til den snurrende motor, der blander sig med lyden af skraldkværnen, går den gyldne sol langsomt ned og skaber plads for en sølvstrålende rund måne. Jeg smiler. Endelig. Katja Domeyer, Melanie Weißmann og Karoline Berthelsen Tiden fløj af sted og månederne gik, som det var i går, jeg ankom. Mit liv virkede mørkt og dystert, og det var der jeg indså, at der skulle ske drastiske forandringer. Min store drøm om det perfekte liv gik i vasken. Jeg ville væk fra mine problemer, men fik dermed kun flere. Nu står jeg har uden noget. Uden venner, uden familie og fortæller dig, en vildt fremmed, min historie. Kay, Lisa, Maria og Leonies En citrons spørgsmål Dengang jeg var en citron Blev jeg født i et fjernt land Jeg blev bragt til en købmand Der solgte mig for halvfjers cent Men sig mig nu: Er det så et kompliment? Er jeg billig eller dyr? Behandlet eller måske en sådan en sej bio-fyr? Sig mig det nu, hvis du kan Ak! Nu er det lige meget For nu er jeg blevet til saftevand Nantke Toben Hjemkundskabslærerne foran det nye portræt. Slut med hvide vægge Emnedage Husum Danske Skole har fået vægmalerier fra kælder til tagetagen. Vadehavet, H. C Andersen og selvfølgelig Theodor Storm er emnerne. Husum Danske Skole havde forleden nogle emnedage, som blev brugt til at gøre skolen flottere. Vejret var desværre så dårligt, at udsmykningen af skolegåden ikke blev til noget. I stedet for kastede eleverne sig over de hvide vægge i skolebygningen. 1. til 3. klasse havde vadehavet som emne og lavede udsmykning af genbrugsmaterialer. Vadehavet var også emnet for 4. til 6. klasse, som malede med akrylfarver og formede skulpturer. De ældre elever i 7. til 9. klasse lavede for eksempel strikjakker til skolegårdens træer, som man kender dem fra strikkeguerilla i storbyerne. De unge kunstnere i gang med et billede om Husum. Elevernes kunstværker Til deres vægmalerier havde de både H.C. Andersen og Husums store digter, Theodor Storm som inspirationskilde. I kælderetagen, hvor pedellerne og hjemkundskab holder til, var emnerne værkstedsliv og mad. Eleverne fra 10. Klasse gik rundt og filmede og producerede en vægavis, fortæller Markus Hausen. - Skolen er skønnere end før, malerierne har pustet liv i bygningen, det har jo været hvidt over det hele, - det er det ikke mere, siger han med et smil. Markus Hausen er sikker på, at malerierne hjælper til, at skolen bliver ved med at være i god stand. - Malerierne er jo noget børnene selv har lavet, så jeg tror ikke, at de kan finde på at male det over med nogetligegyldigt grafitti, siger han.

10 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Den fleksible indskolingsfase i vores skoler Indskoling Eleverne kan fleksibelt bruge mellem et og tre år til at arbejde med de emner der er nødvendige for at fortsætte i 3. klasse. SYDSLESVIG. Børn kan forskellige ting, når de kommer i skole, og de lærer på mange forskellige måder. For nogle børn er det vigtigt, at de får god tid til at lære tingene grundigt. Andre børn kan lide at lære hurtigt. Nogle har måske allerede lært at læse, inden de kommer i skole. Selv om børn er forskellige, skal alle have en god skolestart, der både passer til det, de kan i forvejen, det, de har med fra børnehaven, og til den måde, de hver især lærer på. Den fleksible indskolingsfase Den slesvig-holstenske skolelov pålægger alle børn at starte i skole, når de er 6 år. Herefter kan eleverne fleksibelt bruge mellem et og tre år til at arbejde med de emner, der er fastlagt i læseplanen for 1. og 2. klasse. Derfor kaldes de første to skoleår for fleksibel indskolingsfase. Den fleksible indskolingsfase tager udgangspunkt i barnets behov og i den måde, det enkelte barn lærer på. Der arbejdes bl.a. med individuelle mål for det enkelte barn. Derfor arbejder eleverne ikke altid med de samme opgaver. Indlæringsmetoder og -tempo bliver tilpasset til den enkelte. Undervisningen Undervisningen skal tage højde for, at eleverne er forskellige. Skolen udvikler en egen model for den fleksible indskolingsfase. I denne model skal skolen tage højde for, at børn kan og ved forskellige ting, når de kommer i skole, og at børn lærer på forskellige måder. Der kan også tages højde for særlige forhold på skolen, fx specielle traditioner eller lokaleforhold. Dette er områder, skolen får indblik i bl.a. ved samtaler og samarbejde med børnehaven. Modeller for indskolingsfasen De enkelte skolers modeller kan være meget forskellige. Nogle skoler vil vælge at lægge 1. og 2. klasse sammen i alle timer og arbejde i læringsgrupper inden for denne ramme. Her vil det være undtagelsen, at 1. og 2. klasse undervises hver for sig. Andre skoler vil vælge at undervise 1. og 2. klasse hver for sig og tilbyde undervisning på tværs af årgangene i enkelte fag eller i bestemte perioder. Alle modeller tager dog udgangspunkt i, at det enkelte barns læring skal være i centrum. I den fleksible indskolingsfase, hvor eleverne blandt andet har forskellige læringsmål og lærer i forskelligt tempo, er undervisningen tilrettelagt med udgangspunkt i undervisningsprincipper, der understøtter elevernes læring. Principper Undervisningsprincippet om differentieret undervisning (indre differentiering) tager udgangspunkt i undervisningen. Hvordan kan undervisningens tema, metoder, mål, tid, sværhedsgrad med mere tilpasses elevers forudsætninger og læringstempo. Målet for den differentierede undervisning er at skabe så gode læringsbetingelser som muligt - for så mange FOTO: FOKUS Førskoleelever og elever fra 1. klasse på Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg mødte hinanden til førskoledagene. Efter sommerferien kommer de til at gå sammen i den fleksible indskolingsfase. elever som muligt - så ofte som muligt i en klasse, hvor eleverne har forskellige forudsætninger for at lære. Undervisningsprincippet om individuel undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs læring. Tema, opgaver og metoder tilpasses den enkelte elevs individuelle forudsætninger, individuelle muligheder samt stærke og svage sider i forhold til at lære. Målet for den individualiserede undervisning er, at hver enkelt elev opnår en optimal udvikling af egne talenter, færdigheder og kompetencer. Undervisningsdifferentiering og individuel undervisning tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at den enkelte elev tilgodeses, samtidig med at man bevarer fællesskabets muligheder. Løbende evaluering For at kunne vurdere elevernes udvikling og udbytte af undervisningen arbejder læreren med forskellige former for evaluering. Lærerens løbende evaluering af undervisningen tager udgangspunkt i de temaer og emner, der er fastlagt i læseplanen og i de individuelle mål for eleven. Der kan anvendes forskellige evalueringsværktøjer, fx færdighedsevalueringer, portfolier, interviews og samtaler. Den systematiske, løbende evaluering danner udgangspunkt for klasselærerrådets vurdering af, hvor længe eleven skal være i den fleksible indskolingsfase. indskolingsfasens varighed Hvis klasselærerrådet vurderer, at eleven kan fortsætte i 3. klasse efter et år i den fleksible indskolingsfase, skal forældrene informeres efter første halvår i indskolingsfasen. Vurderer klasselærerrådet, at eleven skal være tre år i indskolingsfasen inden 3. klasse, skal forældrene informeres herom efter første halvår af 2. år i indskolingsfasen. En blid overgang FOTO: DANIEL DÜRKOP Indskoling Førskoleelever lærer deres nye skole at kende, når der afholdes førskoledage. SYDSLESVIG. Førskoleelevernes forudsætninger for at komme i skole er meget forskellige i de danske skoler i Sydslesvig. I nogle skoler har førskoleeleverne deres daglige gang og lokaler i skolen eller børnehave og skole lige ved siden af hinanden, og man deler faciliteter. Andre steder ligger børnehave og skole langt væk fra hinanden, eller en børnehave afleverer børn til flere skoler og omvendt er der store skoler som får elever fra forskellige børnehaver. Samtaler Derfor er der heller ikke en bestemt fremgangsmåde for, hvordan en børnehave afleverer sine børn til skolen. Fælles er dog, at der føres mange samtaler. Forældrene, pædagoger og lærerne imellem og selvfølgelig med børnene. De skal nemlig have en så blid overgang som muligt og føle sig trygge i de nye rammer. Også på Medelby Danske Skole har man et ønske om at lade overgangen fra børnehaven i Bramstedlund til skolen være så blid som muligt. De fire førskolebørn har været på skolen sammen med deres forældre, og mens forældrene fik alle nødvendige informationer om den nye skole, tog lærer Irene Henken førskolebørnene med sig for at lege lidt med dem, høre lidt om, hvem de er og fortælle lidt om sig selv. - Det gør vi for at de små kan genkende mig og tør at blive her, når de så kommer ud på skolen til vores førskoledag for at lære skolen og deres nye kammerater at kende, siger hun. God start På Medelby Danske Skole finder størstedelen af denne specielle lære-at-kende-dag sted i skoleskoven. Skolen ejer nemlig et stykke skov lige ved skolen, som blandt andet bruges til friluftsundervisning. - Vores fire nye elever får en god start i et behageligt læringsmiljø, og så får hele skolen en dejlig dag, hvor vi hilser de nye velkommen. 3. til 6. klasser har arrangeret et orienteringsløb i skoven, vi laver bål på vores bålplads, og laver mad, siger Irene Henken. Onkler og tanter I Store Vi ligger skole og børnehave lige ved siden af hinanden. Både vuggestuebørn og børnehavebørn er på skolen hver uge for at låne bøger på biblioteket. Institutionerne deles om idrætshallen. - Derfor kender førskolebørnene skolen ret godt, fortæller lærer Morten Meng. I Store Vi har man førskoledage. Tre gange kommer eleverne på skolen for at gøre sig endnu mere fortrolig med de nye omgivelser. De større elever forbereder forskellige lege, og bliver»onkler«og»tanter«for de små. - Det er en god måde at ryste eleverne sammen på, og det får de ældre elever til at tage et ansvar, siger Morten Meng. Fritidshjem med På Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg har førskoledagene været noget helt særligt i år. Efter sommerferie starter skolen med at omsætte den fleksible indskolingsfase med to spor, så eleverne fra den nuværende 1. klasse og førskolebørn fra fire danske børnehaver i Flensborg kommer til at gå i klasse sammen. Derfor har man også her brugt rigtigt meget energi på at få»gamle«og»nye«indskolingsdagen fandt sted i skoven i Medelby. elever rystet sammen. - Der har været fire førskoledage, og vi har blandt andet også involveret Sortevejs fritidshjem, da de fleste af børnene kommer til at gå der. Indskolingsdagene har været vigtige, de har faktisk haft en indflydelse på, hvordan vi kommer til at sætte de to klasser sammen, da vi har set, hvem der fungerer godt sammen, siger klasselærer Angelina Dürkop. I Store Vi kender førskolebørnene allerede skolen ret godt.

11 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni FOTOS: DANIEL DÜRKOP PPR er til for dem, der har særlige behov Afdelinger Skoleforeningens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning har det hold, der skal til for at tage sig af dem, der har brug for en hjælpende hånd. SYDSLESVIG. Pædagogisk Psykologiske Rådgivning, til dagligt kaldet PPR, er den afdeling i Skoleforeningen, som arbejder med de elever i skolerne, børnehavebørn og børn i vuggestuerne, som har nogle specielle behov. - Det er alt fra begavelsesproblemer og adfærdsvanskeligheder til synsproblemer, problemer med hørelse eller bevægelse, siger Hans Jessen, som er ledende skolepsykolog og afdelingsleder i PPR. I alt har afdelingen 15 medarbejdere: Psykologer, pædagogiske konsulenter, skolesocialarbejdere, lærere og sekretærer. På skoleområdet arbejder afdelingens medarbejdere med omkring 250 nye indstillinger i forhold til indlæringsvanskeligheder om året. Det er enten skolen eller forældrene, som har ønsket en elev eller et børnehavebarn undersøgt af PPR. - Indtil nu har vi ikke haft tilfælde i vuggestuer, men det regner jeg med kommer, siger Hans Jessen. Indlæringsproblemer I næsten to tredjedele af indstillingerne er der tale om indlæringsvanskeligheder i dansk, tysk og matematik. 20 procent er elever med adfærdsproblemer og resten er en kombination af adfærdsproblemer og indlæringsvanskeligheder. - Proceduren er den, at problemet erkendes i skolen eller i hjemmet. Det er vigtigt at forstå, at det ikke kun er skolen, som kan indstille en elev. Hvis det sker, at forældre og skole er uenige om Forældrene må gerne direkte henvende sig til os, når de mener der er nogle vanskeligheder med deres barn. Mange undervisningsmaterialer er baseret på spil. en elevs situation, kan hjemmet selvfølgelig henvende sig direkte til os. Selv eleven kan indstille sig selv til PPR. Det sker måske en gang om året blandt de ældre elever på gymnasierne, siger Hans Jessen. Efter at der er sket en indstilling, iværksættes der en skolepsykologisk vurdering. Der udarbejdes en handleplan og besluttes, hvilken form for specialundervisning eller anden form for støtte eleven har brug for. - Det afhænger selvfølgelig af elevens individuelle problemer, hvilken form for støtte der gives. I 2011 var der for eksempel omkring 400 elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. De får så specialundervisning i et eller flere af fagene dansk, tysk og/eller matematik. Hovedparten af de elever, der modtager specialundervisning går i 2., 3. og 4. klasse, idet disse klassetrin prioriteres højest, når specialundervisningstimerne bliver fordelt. Så er der gruppen med elever, der har generelle indlæringsvanskeligheder. I skoleåret omfattede undervisningen af elever med generelle indlæingsvanskeligheder 271 elever fordelt på 7 hjælpeskoler. 12 elever blev undervist inden for grund- og fællesskolens rammer, men med status af integrerede hjælpeskoleelever, siger Hans Jessen. PPR foretager også hvert år mere end 400 kontrolundersøgelser hos elever, som før har haft vanskeligheder. Sammen med omkring 100 indstillinger på børnehaveområdet er der altså tale om lidt under 800 elever, der får en skolepsykologisk vurdering hvert år. Færre indstillinger - Antallet af indstillingerne har været nedadgående. Nedgangen er sket på både skole- og børnehaveområdet og skyldes flere forhold. Elever med lettere indlæringsvanskeligheder kan modtage en supplerende undervisning i maksimalt tre måneder uden indstilling til skolepsykolog. Desuden rådgiver og vejleder psykologer og konsulenter pædagoger og lærere på et så tidligt tidspunkt i et sagsforløb, at en indstilling til en skolepsykologisk vurdering kan undgås. Et tredje forhold er indførelsen af SMTTE- modellen, der indebærer, at institutionen ved elever med adfærdsproblemer, inden indstilling til PPR, skal gennemføre en SMTTEmodel. Det vil i nogle tilfælde betyde, at adfærdsproblemerne løses uden PPRs medvirken. Vi flytter fokus fra testning til rådgivning, og arbejdsindsatsen og den anvendte arbejdstid flyttes dermed fra testning til konsultation. Ofte holdes der rådgivningsmøder med klasselærerrådet i 1. klasse, hvor alle elever drøftes, og her kan psykologen pege på andre muligheder end fx en indstilling til en skolepsykologisk vurdering, siger Hans Jessen. Vurderingen af et indstillet barn vil normalt ske indenfor tre måneder. Mellem jul og påske er der dog længere ventetid, da de ansatte i afdelingen er i gang med deres årlige testning af de elever, der går i hjælpeskole. Alligevel kommer vurderingen meget hurtigt, sammenligner man den med PPR i Danmark. Men Skoleforeningens PPR vurderer og tester ikke kun eleverne. Der er masser af vejledning og rådgivning over telefon. Forældre eller lærere ringer hver dag. - Det arbejde har vi ikke nogen statistikker på, men det skulle vi måske gøre, da det efterhånden fylder en del, siger Hans Jessen. Desuden kører PPRs medarbejdere ud til skolerne for at holde foredrag eller oplæg til forældremøder, de arrangerer kurser til skolernes lærere om for eksempel konflikthåndtering eller brug af ithjælpemidler til elever med læse-stave-vanskeligheder. De er tovholdere i forhold til den tyske ungdomsforvaltning og indgår i et netværk med andre aktører på området, hvor de jævnligt holder møder, og ikke mindst udarbejdes der i PPR handleplaner for områder, der har betydning for hele Skoleforeningen. - Det kan være omkring pjæk eller misbrug, hvor vi så giver skolerne de nødvendige handlingsmuligheder, siger Hans Jessen. Det eneste, PPR ikke gør, er at gennemføre en terapi de unge. - Vi vurderer hvert enkelt barn. Så rådgiver vi og finder hjælp udefra, hvis det er nødvendigt, siger Hans Jessen. Som noget forholdsvis nyt har PPR fået tre skolesocialarbejdere med indsatsområde udenfor Flensborg. Skoleforeningens skolesocialarbejdere i Flensborg er ansat af byen. Læseprøver Det er især skolesocialarbejdernes opgave at styrke børn og unge med behov for særlig støtte inden for sociale, kognitive og personlige områder med henblik på at øge udviklingspotentialet, således at eleverne kan indgå positivt i et læringsmiljø, og at deres muligheder for uddannelse øges. Formålet er også at styrke de familiære potentialer, at virke som brobygning mellem hjem og skole og at fungere som konfliktløsende instans. PPR har også foretaget gruppelæseprøver i dansk på alle elever på 2. til 5. klassetrin. Resultaterne herfra indgår blandt andet i den forebyggende indsats, som hvert år iværksættes over for elever, der har behov for særlig hjælp med henblik på læsning. Et relativt nyt tiltag er træffetid på nogle af de større skoler. Det betyder, at en skolepsykolog har træffetid på et fast tidspunktpå en skole, fx en gang om måneden eller en gang hver 14. dag. Her kan alle - elever, lærere og forældre - få en samtale med en skolepsykolog. Behovet ser ud til at være til stede.

12 FLENSBORG AVIS Fredag 21. juni Yoga gavner også børnene Kursus Børnehaveleder Bodil Vogel underviser interesserede pædagoger i yoga for børn. Pædagoger og medhjælpere i Skoleforeningen har været på kursus om børneyoga. BYDELSTORP. Børnehavepædagoger var forleden på et kursus om børneyoga, som fandt sted i den danske børnehave i Bydelstorp med børnehaveleder Bodil Vogel som underviser. - Jeg var selv med på et kursus for nogle år siden. Jeg syntes dengang, at emnet børneyoga var meget spændende, da jeg føler, at mange børn er meget urolige. De har en stresset hverdag, for mange børn»skal noget«hele dagen. Forældrene udfylder hverdagen med alt muligt fra sport til musik, siger Bodil Vogel. - Yoga har en meget gavnlig virkning på børn. De bliver mere rolige, og udvikler faktisk social kompetence. Jeg underviser i et program, som bruger bevægelse, afslapning, koncentration og påpasselighed fra yoga til at integrere bevægelse og afslapning i institutionerne på et børneniveau. Roligere adfærd - Først laver man nogle opvarmningsøvelser. Hele yogaforløbet er bygget op omkring en historie. Man fortæller om noget, børnene Nye ledere i Skoleforeningen Skoler En ny børnehavdelder og fire nye skoleledere i Skoleforeningen efter sommerferien. SYDSLESVIG. Efter sommerferien vil der også være en del nye ansigter at se i lederstillinger rundt omkring i Sydslesvig. Majbrit Herrguth tiltræder stillingen som børnehaveleder i Tarp. Den 34årige pædagog er for tiden på barsel og kommer fra en stilling i Sønderborg Kommune, hvor hun de seneste år har arbejdet med udviklingshæmmede børn. Majbrit Herrgut er gift og har to børn på 7 måneder og tre år. Hun er sydslesviger og bor i Haurup. Ny skoleinspektør ved Skovlund-Valsbøl Danske Skole bliver overlærer Anne Clausen. Hun er 49 år og bor i Store Vi. kan relatere til i deres hverdag. De yoga-stillinger man laver, er derfor normalt dyr, træer, månen eller lignende, siger hun. Kurset med Børneyoga giver også kursisterne nogle redskaber i hånden til at hjælpe børnene med at reducere stress. Det er nogle forskellige koncentrationsøvelser, som skal føre til, at børnene er mere glade og glade for at lære, for øget empati og forståelse for andre, bliver bedre til at koncentrere sig og får en roligere adfærd. Efter afsluttet læreruddannelse ved Tønder Statsseminarium blev Anne Clausen den 1. august 1987 ansat ved Skovlund Danske Skole (den senere Skovlund- Valsbøl Danske Skole), og her har hun siden haft sit tjenestested. Anne Clausen afløser skoleinspektør Else Marie Rieks-Pedersen, der går på pension. Overlærer Jonna Rebentisch bliver ny skoleinspektør ved Satrup Danske Skole. Hun er 37 år og bor i Skovlund, er gift og har to børn. Efter afsluttet læreruddannelse ved Flensborg Universitet blev Jonna Rebentisch den 1. august 2002 ansat ved Satrup Danske Skole, og her har hun siden haft sit tjenestested. Jonna Rebentisch afløser skoleinspektør Kirsten Riediger, der går på pension. Ny skoleinspektør ved Bredsted Danske Skole bliver lærer Bjørn Schindhelm Petersen. Han er 40 år og bor i Nordborg., er gift og har fire børn. Efter afsluttet læreruddannelse i år 1999 ved seminariet i Haderslev var Bjørn S. Petersen ansat ved Frøslevlejrens efterskole og Stepping Skole. Siden 2002 er Bjørn Schindhelm Petersen ansat ved Nordborg Skole. Overlærer Klaus Andersen, Lyksborg Danske Skole, bliver ny skoleleder ved Hatlund-Langballe Danske Skole Han er 43 år og bor i Grundhof. Han har to børn. Klaus Andersen blev efter afsluttet læreruddannelse i Haderslev ansat ved Skoleforeningen i Skolerne i Hanved og Jaruplund var de første tjenstesteder, og siden 2006 er Klaus Andersen beskæftiget ved Lyksborg Danske Skole. Klaus Andersen afløser skoleinspektør Holger Terkelsen, der går på pension. Feriebarn.dk formidler et kulturmøde i børnehøjde Udveksling Feriebarn.dk gør klar til en ny runde med dansk-tysk elevudveksling. SYDSLESVIG. Til efteråret arrangerer Feriebarn.dk igen en udveksling mellem danske og sydslesvigske skoleelever. Projektet henvender sig til alle elever fra 3. klasse og opefter. Mellem den 4. og den 15. november besøger en dansk og en sydslesvigsk elev hinanden en uge, lever i den andens familie og deltager i skoleundervisningen. Barnets første kulturrejse Mødet hen over grænsen bliver måske barnets første kulturrejse - et møde med en anderledes kultur, verden og familie. Det danske barn knytter tæt kontakt til et barn fra Sydslesvig, som har både dansk og tysk som modersmål, og lever i et samfund, der er præget af mødet mellem flere kulturer. Det sydslesvigske barn møder en familie, hvor der tales dansk alle døgnets 24 timer. Begge børn bliver på denne rejse klogere på deres egen kultur. Opholdet formidles via Feriekontoret i Flensborg, men det er familierne, der indbyrdes aftaler alt det praktiske. - Det betyder, at familierne selv har ansvaret for alle aftaler med skole, fritidshjem m.m. samt organiseringen af transporten. I evalueringen af sæsonen 2011 har det klart vist sig, at de familier, der forud for elevudvekslingen har etableret kontakt via telefon, mail og personlige møder, har haft større glæde af opholdet, siger lederen af feriekontoret, Eberhard von Oettingen. Tilmelding Har man interesse i at deltage i udvekslingsprojektet, kan man hente et tilmeldingsskema på hjemmesiden udfylde det og aflevere det på sin skole. Tilmeldingsfristen er den Lærke fra Danmark og Laura fra Sydslesvig var med til udvekslingen sidste år og havde det rigtig sjovt sammen. Besteforældre på besøg hos deres børnebørn Børnehavebørnene havde indøvet en fællessang. Møde For bedsteforældre i dag er det vigtigt at deltage i børnebørnenes liv, og se, hvad de små laver hele dagen. Omaerne tog sig kærligt af deres børnebørn. HUMTRUP. En gang om året inviterer den danske børnehave i Humtrup bedsteforældrene til at komme i børnehaven for at være samme med deres børnebørn. Rigtigt mange af dem tog forleden imod invitationen, som iøvrigt har været et selvlavet kort fra barnebarnet. Der var både rigtige bedsteforældre, papbedsteforældre og endda to oldemødre blandt de henimod 60»ældre«, der deltog i arrangementet. Rundvisning Efter fællessang og sang fra de yngste børnehavebørn blev der budt på fælles morgenmad med hjemmebagte boller. Bagefter var det så de ældre børnehavebørn, der optrådte. Resten af dagen gik med fælles hygge og tid til, at bedsteforældrene blev vist rundt i børnehaven af de små. - Det betyder utroligt meget for børnene, at deres bedsteforældre er her i dag, siger Kirsten Tychsen-Hansen, og som om det er aftalt, står en lille dreng ved indgangsporten til børnehaven og råber»opaaa«, da han ser sin bedstefar komme op ad indkørslen. For bedsteforældrene har det også en stor betydning at være i børnehaven. - For os er det vigtigt at se, hvad vores børnebørn har gang i. Børnehaven er jo en stor del af deres hverdag, lyder det fra en gruppe bedsteforældre, der står og iagttager deres børnebørn, mens de leger. Det kan Kirsten Tychsen-Hansen kun bekræfte. - Det er anderledes end i gamle dage. Bedsteforældrene tager på en anden måde del i børnebørnenes liv, også selvom mange af dem endnu går på arbejde.

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Antal Pers. RMB / Skøjteudlejning. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. RMB vs. Rungsted. U20 / 1.

Antal Pers. RMB / Skøjteudlejning. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. U20 / 1. div. RMB vs. Rungsted. U20 / 1. 35 tirsdag 27 august 19:00 RMB tr. kamp 2 U13 35 fredag 30 august 19:00 RMB tr. kamp 2 Kunsten 37 fredag 13 september 19:00 Herning 3 Kunsten 39 lørdag 28 september 19:00 Herning 3 Kunsten 40 tirsdag 1

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 14.5.2012 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status

Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status Side: 1 Dato: 25 oktober 214 Tid: 16:34:42 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Sprinter- og distancestævne Stævne by: Varde Arrangør: DGI og Varde Svømmeklub Overdommer: Jan Christensen Stævneleder:

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95 Etly Klarborg 2014 ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574 Pris pr. par: 349,95 Nyhed Årsnisserne Årsnissepar er blevet en fast tradition blandt den årlige kollektion af nisser.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 0 og 5 meter riffel Resultatliste 0 / 0 5. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 55 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 6. stævne 2012/ marts 2013

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 6. stævne 2012/ marts 2013 7-Club Træfstævne 6. stævne 2012/2013 15-17 marts 2013 Spillested: Hyldgårdshallen, Hyldgaardsallé, 7430 Ikast Arrangører: Isenvad Badminton Mail: ingen Stævnetelefon: 30 48 43 02 FREDAG: række 5-6 - 7-8

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Piger 0-7 år 1 141 Chia Lund 2005 Aalborg Atletik & Motion 2 140 Julie Bentze 2006 Aalborg Atletik & Motion 3 75 Mathilde G. Olesen 2007

Læs mere

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Hej du, tag dig lige et ekstra kig omkring. Måske du får øje på noget nyt. Stop lige op et sekund. Din hverdagsvej vil altid være der, når

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom 1. omgang total 1. division 1 Viborg 1 906,7 8 906,7 8 2 Boddum Ydby 1 905,1 6 905,1 6 3 Bredstrup-Pjedsted 1 897,9 4 897,9 4 4 Nykøbing F. 1 889,5 2 889,5 2 5 Helle 1 882,4 0 882,4 0 2. division 1 Ørre

Læs mere

AARS SVØMMEKLUB, AARS-SVOMMEKLUB.DK, CVR.NR. 88 57 00 14, HIMMERLANDSGADE 25, 9600 AARS, KONTAKT@AARS-SVOMMEKLUB.DK

AARS SVØMMEKLUB, AARS-SVOMMEKLUB.DK, CVR.NR. 88 57 00 14, HIMMERLANDSGADE 25, 9600 AARS, KONTAKT@AARS-SVOMMEKLUB.DK FOR FØRSTE GANG I MANGE ÅR SKAL S KONKURRENCEAFDELING PÅ EN TRÆNINGSLEJR. DET SKER I UGE 8 NÆSTE ÅR OG DERFOR HOLDER SOM UNDERTEGNEDE VIL SPONSORERE ALEXANDER MED KR. PR. METER (EKS. 0,20 KR. = 100 KR.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 0 og 5 meter riffel Resultatliste 0 / 0. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 55 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 4. stævne 2013/ januar 2014

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 4. stævne 2013/ januar 2014 7-Club Træfstævne 4. stævne 2013/2014 17-19 januar 2014 Spillested: Skibbild-Nøvling Idrætscenter, Herningvej 70A, Skibbild, 7480 Vildbjerg Arrangører: Skibbild Badminton Mail: cvnoev@hotmail.com Stævnetelefon:

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

DGI Skydning RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2013 LANDSDELSFINALE. DGI Nordjylland

DGI Skydning RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2013 LANDSDELSFINALE. DGI Nordjylland DGI Skydning SKOLESKYDNINGEN 2013 RESULTATLISTE LANDSDELSFINALE DGI Nordjylland LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2013 HOLDRESULTATER Placering Skole/hold Point 1 Vester Hassing Skole 5a hold 1 780 22

Læs mere

LV-Live 10 - Vanens Magt Dato/tidspunkt: 14 maj 2015 kl. 18:00-17 maj 2015 kl. 20:00. Printet 18 apr 2015 kl. 21:10

LV-Live 10 - Vanens Magt Dato/tidspunkt: 14 maj 2015 kl. 18:00-17 maj 2015 kl. 20:00. Printet 18 apr 2015 kl. 21:10 LV-Live 10 - Vanens Magt - u/mad - 2EP 19389869347 1352919 Alexander Poulsen 19907047581 1404362 Alice Enoksen 19907039304 1404362 Alice Enoksen 19907052262 1404362 Alice Enoksen 19907068228 1404362 Alice

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag.

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag. Uge 6 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Så er denne uge ved at være

Læs mere

Kære elever og forældre,

Kære elever og forældre, Kære elever og forældre, Efter en et fantastisk forår med mange samlende arrangementer, hvor oplevelserne har været mangfoldige og hvor der har været stort fremøde til såvel 9. kl. Sidste Skoledag, 6.

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

LM Udtagelsesstævne :00

LM Udtagelsesstævne :00 Egernførde Badmintonklub Jari Brückner (HS+HD) Leander Rasch (HS+HD) Harreslev - Kobbermølle UF Frederik Elling (HS) Jan Bartmann (HS) Johanne Juul Olsen (DS) Karla Rask (DS) Kristian Mylin (HS) Paula

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: Speedo Cup 2008 Stævne by: Randers Arrangør: Randers Svømmeklub Neptun Overdommer: Ole W. Jørgensen Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr.

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr. Torsdag, den 30. juni Fredag, den 1. juli Lørdag, den 2. juli 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Albjerg, Michael X X X X X X

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Hvem tør sidde under vandspanden?

Hvem tør sidde under vandspanden? Fredag den 30.august 2013 I denne uge har vi nok holdt den hidtil sjoveste fødselsdagsfest. Vi startede med at fejre alle juli - og augustbørnene og de havde lavet den flotteste klovn af boller og kreeret

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Almen statskundskab 4. juni 2012 kl i lokale T5

Almen statskundskab 4. juni 2012 kl i lokale T5 4. juni 2012 kl. 8-13 i lokale T5 010290- Erik Jessen 010891- Christoffur Gert Nielsen 020292- Rikke Kortermann Hansen 021089- Kia Krogh Jørgensen 021089- Kristoffer Havn Clasen 021289- Henrik Kjær Jakobsen

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: 1. Begynderstævne Stævne by: Vamdrup Arrangør: DGI Sønderjylland

Seedede heat Stævne navn: 1. Begynderstævne Stævne by: Vamdrup Arrangør: DGI Sønderjylland Side: 1 Seedede heat Stævne navn: 1. Begynderstævne Stævne by: Vamdrup Arrangør: DGI Sønderjylland Løb 1, 25m Butterfly Damer Finaler (3) bronzetid 0.23.00 Heat 1 (3) 107 2 Rikke Heissel 2000 TØNDER 25m

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere